ေမာင္ေမာင္စိုုး

ေမာင္ေမာင္စိုး – NLD အမတ္ေလာင္း လူထုျကားမွမွဂယက္ႏွင့္ တပ္ေပါင္းစုျပသနာ ( ဒုတိယပိုင္း )

August 8, 2015
ေမာင္ေမာင္စိုး –  NLD အမတ္ေလာင္း လူထုျကားမွမွဂယက္ႏွင့္ တပ္ေပါင္းစုျပသနာ ( ဒုတိယပိုင္း )

NLD ဥကၠဌ၏ ေဖ့စ္ဘြတ္ေပ့ဂ်္ ေမာင္ေမာင္စိုး –  NLD အမတ္ေလာင္း လူထုျကားမွမွဂယက္ႏွင့္ တပ္ေပါင္းစုျပသနာ ( ဒုတိယပိုင္း ) (မိုးမခ) ၾသဂုတ္ ၈၊ ၂၀၁၅ ဖိတ္ေခၚမွဳ NLD မွျပင္ပမွ...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စိုုး – NLD အမတ္ေလာင္း လူထုျကားဂယက္ႏွင့္ တပ္ေပါင္းစုျပသနာ ( ပထမပိုင္း )

August 6, 2015
ေမာင္ေမာင္စိုုး – NLD အမတ္ေလာင္း လူထုျကားဂယက္ႏွင့္ တပ္ေပါင္းစုျပသနာ ( ပထမပိုင္း )

photo – Irrawaddy   ေမာင္ေမာင္စိုုး – NLD အမတ္ေလာင္း လူထုျကားဂယက္ႏွင့္ တပ္ေပါင္းစုျပသနာ ( ပထမပိုင္း ) (မိုုးမခ) ၾသဂုုတ္ ၆၊ ၂၀၁၅ အမတ္ေလာင္းဂယက္ မိုးထဲေလထဲေရထဲတြင္...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စုိး – ျပည္သူေတြပိုခ်စ္တဲ့တိုင္းျပည္

August 5, 2015
ေမာင္ေမာင္စုိး –  ျပည္သူေတြပိုခ်စ္တဲ့တိုင္းျပည္

ေမာင္ေမာင္စုိး –  ျပည္သူေတြပိုခ်စ္တဲ့တိုင္းျပည္  (မိုးမခ) ၾသဂုတ္ ၅၊ ၂၀၁၅ ၂၀၁၅ ျသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန့ညက ပုသိမ္ျမိဳ့မွာ ပညာေရးရံပုံေငြ န့ဲ ေရေဘးကယ္ဆယ္ေရးအတြက္ ရံပုံေငြရွာေဖြတ့ဲ ပြဲတခုကို နံမည္ေက်ာ္ သရုပ္ေဆာင္မ်ား...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စိုး – အေရးေပၚရံပုံေငြႏွင့္ နိုင္ငံတကာအကူအညီ

August 4, 2015
ေမာင္ေမာင္စိုး – အေရးေပၚရံပုံေငြႏွင့္ နိုင္ငံတကာအကူအညီ

ေမာင္ေမာင္စိုး – အေရးေပၚရံပုံေငြႏွင့္ နိုင္ငံတကာအကူအညီ (မိုးမခ) ၾသဂုတ္ ၄၊ ၂၀၁၅ အေရးေပၚရံပုံေငြ ျမန္မာနိုင္တဝွမ္း တိုင္းွင့္ျပည္နယ္ ၁၁ ခုတြင္ မိုးျကီးျခင္း ေလျပင္းတိုက္ျခင္း ေရျကီးျခင္း ေျမျပိဳျခင္းတိ့ု ျဖစ္ပြါးေနသည္မွာ ၁၅...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စိုုး – လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ သမတ ႏွင့္ ေရေဘး

August 2, 2015
ေမာင္ေမာင္စိုုး – လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ သမတ ႏွင့္ ေရေဘး

ေမာင္ေမာင္စိုုး – လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ သမတ ႏွင့္ ေရေဘး  (မိုုးမခ) ၾသဂုုတ္ ၂၊ ၂၀၁၅ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္  ၂၀၁၅ ဇူလိုင္ ၃၀ တြင္ သမတ၏လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ထြက္
လာသည္။ နိုင္ငံျခားသားအက်ဥ္းသား ၂၁၀...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စုိး – မၿပီးေသးေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပန္းခ်ီကား (ဒုတိယပိုင္း)

July 31, 2015
ေမာင္ေမာင္စုိး – မၿပီးေသးေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပန္းခ်ီကား (ဒုတိယပိုင္း)

 ေမာင္ေမာင္စုိး – မၿပီးေသးေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပန္းခ်ီကား (ဒုတိယပိုင္း) (မုိးမခ) ဇူလုိင္ ၃၁၊ ၂၀၁၅ • ျပန္လည္ေဆြးေႏြးျခင္း SD အေနႏွင့္ အစိုးရႏွင့္ သေဘာတူညီမႈမရေသးသည့္ အခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အသီးသီးမွ ေခါင္း ေဆာင္မ်ားႏွင့္...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စုိး – ၿပိဳင္ဆိုင္မႈျပင္းထန္လာေသာ တ႐ုတ္ႏွင့္ဂ်ပန္၊ ပါဝင္ပတ္သက္လာေသာ ျမန္မာ (ဒုတိယပိုင္း)

July 28, 2015
ေမာင္ေမာင္စုိး – ၿပိဳင္ဆိုင္မႈျပင္းထန္လာေသာ တ႐ုတ္ႏွင့္ဂ်ပန္၊ ပါဝင္ပတ္သက္လာေသာ ျမန္မာ (ဒုတိယပိုင္း)

ေမာင္ေမာင္စုိး – ၿပိဳင္ဆိုင္မႈျပင္းထန္လာေသာ တ႐ုတ္ႏွင့္ဂ်ပန္၊ ပါဝင္ပတ္သက္လာေသာ ျမန္မာ (ဒုတိယပိုင္း) (မုိးမခ) ဇူလုိင္ ၂၈၊ ၂၀၁၅ • တေက်ာ့ျပန္ဂ်ပန္ ဒုတိယကမၻာစစ္အၿပီးေနာက္ ဂ်ပန္သည္ စီးပြားေရးအရ ျပန္လည္နလံထူလာၿပီး ကမၻာ့ထိပ္တန္းစာရင္းဝင္ခ့ဲေသာ္လည္း စစ္...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စုိး – ၿပိဳင္ဆိုင္မႈျပင္းထန္လာေသာ တ႐ုတ္ႏွင့္ ဂ်ပန္၊ ပါဝင္ပတ္သက္လာေသာျမန္မာ (ပထမပိုင္း)

July 27, 2015
ေမာင္ေမာင္စုိး – ၿပိဳင္ဆိုင္မႈျပင္းထန္လာေသာ တ႐ုတ္ႏွင့္ ဂ်ပန္၊ ပါဝင္ပတ္သက္လာေသာျမန္မာ (ပထမပိုင္း)

ေမာင္ေမာင္စုိး – ၿပိဳင္ဆိုင္မႈျပင္းထန္လာေသာ တ႐ုတ္ႏွင့္ ဂ်ပန္၊ ပါဝင္ပတ္သက္လာေသာျမန္မာ (ပထမပိုင္း) (မုိးမခ) ဇူလုိင္ ၂၇၊ ၂၀၁၅ • ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္က တ႐ုတ္ ၁၉၆၀ ႏွစ္မ်ားကထဲက တ႐ုတ္သည္ အႏုျမဴလက္နက္ပိုင္ဆိုင္ေသာနိုင္ငံျဖစ္လာေပမဲ့ စီးပြားေရးအရ...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စုိး – ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဤခရီး နီးပါ၏ေလာ – အပိုင္း (၈)

July 18, 2015
ေမာင္ေမာင္စုိး – ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဤခရီး နီးပါ၏ေလာ – အပိုင္း (၈)

ေမာင္ေမာင္စုိး – ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဤခရီး နီးပါ၏ေလာ – အပိုင္း (၈) (မုိးမခ) ဇူလုိင္ ၁၇၊ ၂၀၁၅ • တိုင္းရင္းသားျပႆနာ၏ အေရးပါမႈ တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားသည္ ျမန္မာျပည္၏ တဝက္ခန္႔ရွိၿပီး တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္အမ်ားစုတြင္...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စုိး – ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဤခရီး နီးပါ၏ေလာ – အပိုင္း (၇)

July 16, 2015
ေမာင္ေမာင္စုိး – ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဤခရီး နီးပါ၏ေလာ – အပိုင္း (၇)

ေမာင္ေမာင္စုိး – ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဤခရီး နီးပါ၏ေလာ – အပိုင္း (၇) (မုိးမခ) ဇူလုိင္ ၁၆၊ ၂၀၁၅ • အရွိန္တန္႔လုဆဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေလာခီးလာညီလာခံအၿပီး NCA မူၾကမ္းအား ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ခ်က္ႏွင့္အတူ...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စုိး – ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဤခရီး နီးပါ၏ေလာ – အပိုင္း (၆)

July 15, 2015
ေမာင္ေမာင္စုိး – ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဤခရီး နီးပါ၏ေလာ – အပိုင္း (၆)

ေမာင္ေမာင္စုိး – ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဤခရီး နီးပါ၏ေလာ – အပိုင္း (၆) (မုိးမခ) ဇူလုိင္ ၁၅၊ ၂၀၁၅ • NCA မူၾကမ္းႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ား ၂၀၁၅ မတ္လကုန္တြင္ အစိုးရႏွင့္...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စိုုး – ျငိမ္းခ်မ္းေရး ဤခရီး နီးပါ၏ေလာ အပိုင္း( ၅ )

July 14, 2015
ေမာင္ေမာင္စိုုး – ျငိမ္းခ်မ္းေရး ဤခရီး နီးပါ၏ေလာ အပိုင္း( ၅ )

Photo Irrawaddy, KIA soldier   ေမာင္ေမာင္စိုုး – ျငိမ္းခ်မ္းေရး ဤခရီး နီးပါ၏ေလာ အပိုင္း( ၅ ) (မိုုးမခ) ဇူလိုုင္ ၁၄၊ ၂၀၁၅  မြန္ႏွင့္ကယား မြန္ျပည္နယ္တြင္း...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စုိး – ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဤခရီး နီးပါ၏ေလာ – အပိုင္း (၃)

July 11, 2015
ေမာင္ေမာင္စုိး – ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဤခရီး နီးပါ၏ေလာ – အပိုင္း (၃)

ေမာင္ေမာင္စုိး – ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဤခရီး နီးပါ၏ေလာ – အပိုင္း (၃) (မုိးမခ) ဇူလုိင္ ၁၁၊ ၂၀၁၅ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၏ ကိုယ္စားလည္ NCCT ႏွင့္ေဆြးေႏြးေနေသာ ၂၀၁၅ မတ္လ ပန္ဆန္းညီလာခံက်င္း...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စိုး – ျငိမ္းခ်မ္းေရး ဤခရီး နီးပါ၏ေလာ အပိုင္း ( ၂ )

July 11, 2015
ေမာင္ေမာင္စိုး –  ျငိမ္းခ်မ္းေရး ဤခရီး နီးပါ၏ေလာ အပိုင္း ( ၂ )

ေမာင္ေမာင္စိုး –  ျငိမ္းခ်မ္းေရး ဤခရီး နီးပါ၏ေလာ အပိုင္း ( ၂ ) (မိုးမခ) ဇူလိုင္ ၁၁၊ ၂၀၁၅ ပန္ဆန္းညီလာခံႏွင့္သမတ ပန္ဆန္းညီလာခံအျပီး ၂၀၁၅ ေမလ ၈ ရက္ေန့တြင္...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စိုုး – ျငိမ္းခ်မ္းေရးဤခရီး နီးပါ၏ေလာ

July 9, 2015
ေမာင္ေမာင္စိုုး – ျငိမ္းခ်မ္းေရးဤခရီး နီးပါ၏ေလာ

ေမာင္ေမာင္စိုုး – ျငိမ္းခ်မ္းေရးဤခရီး နီးပါ၏ေလာ အပိုင္း ( ၁ ) (မိုုးမခ) ဇူလိုုင္ ၉ ၊ ၂၀၁၅ နိဒါန္း ၂၀၁၃ မွစတင္လိုက္ေသာ အစိုးရ၏ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္း
ေရးဗဟိုေကာ္မတီ UPCC...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စုိး – အရက္ ဘိန္း ႏွင့္ ေစာင္း

July 3, 2015
ေမာင္ေမာင္စုိး – အရက္ ဘိန္း ႏွင့္ ေစာင္း

ေမာင္ေမာင္စုိး – အရက္ ဘိန္း ႏွင့္ ေစာင္း (မုိးမခ) ဇူလုိင္ ၃၊ ၂၀၁၅ • အရက္ အရက္ကို ဘယ္လိုေသာက္ရတယ္ဆိုတာ က်ေနာ္ကိုျပသြားသူကေတာ့ က်ေနာ့္ေယာကၡထီး ျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္ေယာကၡ ထီးက...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စုိး – တ႐ုတ္ေပၚလစီအေရြ႕ႏွင့္ ျမန္မာ့ျပည္တြင္းေရး – အပုိင္း (၈)

June 29, 2015
ေမာင္ေမာင္စုိး – တ႐ုတ္ေပၚလစီအေရြ႕ႏွင့္ ျမန္မာ့ျပည္တြင္းေရး – အပုိင္း (၈)

ေမာင္ေမာင္စုိး – တ႐ုတ္ေပၚလစီအေရြ႕ႏွင့္ ျမန္မာ့ျပည္တြင္းေရး – အပုိင္း (၈) (မုိးမခ) ဇြန္ ၂၉၊ ၂၀၁၅ (ဇ) နိဂံုး သုိ႔ေသာ္ အခ်ဳိ႕ကလည္း တ႐ုတ္သည္ နိုင္ငံၾကီးျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ မည့္သူတက္တက္ ဆက္ဆံမည့္...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စုိး – တ႐ုတ္ေပၚလစီအေရြ႕ႏွင့္ ျမန္မာ့ျပည္တြင္းေရး – အပုိင္း (၇)

June 28, 2015
ေမာင္ေမာင္စုိး – တ႐ုတ္ေပၚလစီအေရြ႕ႏွင့္ ျမန္မာ့ျပည္တြင္းေရး – အပုိင္း (၇)

ေမာင္ေမာင္စုိး – တ႐ုတ္ေပၚလစီအေရြ႕ႏွင့္ ျမန္မာ့ျပည္တြင္းေရး – အပုိင္း (၇) (မုိးမခ) ဇြန္ ၂၉၊ ၂၀၁၅ (ဆ) တ႐ုတ္၏သဘာဝႏွင့္ တ႐ုတ္တုိ႔၏ေျခလွမ္းမ်ား ၁။ တ႐ုတ္တုိ႔ေျပာင္းတတ္သေလာ ၁၉၆၆ ယဥ္ေက်းမႈေတာ္လွန္ေရးကစတင္ကိုင္စြဲခ့ဲေသာ မူဝါဒမ်ားအရ...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စိုုး – အနိုင္ အရွံဳးႏွင့္ ကစားကြက္မ်ား

June 27, 2015
ေမာင္ေမာင္စိုုး – အနိုင္ အရွံဳးႏွင့္ ကစားကြက္မ်ား

ေမာင္ေမာင္စိုုး – အနိုင္ အရွံဳးႏွင့္ ကစားကြက္မ်ား (မိုုးမခ) ဇြန္ ၂၇၊ ၂၀၁၅ ၂၀၁၅ ဇြန္လ ၂၅ ရက္ မြန္းလြဲပိုင္း ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ေရးႏွင့္
ပတ္သက္ျပီး လုံေလာက္ေသာ ေထာက္ခံမဲမရသျဖင့္...

Read more »

Archives