သတင္းေဆာင္းပါး ေမာင္ေမာင္စိုုး

ေမာင္ေမာင္စုိး – မၿပီးေသးေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပန္းခ်ီကား (ဒုတိယပိုင္း)

 ေမာင္ေမာင္စုိး – မၿပီးေသးေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပန္းခ်ီကား (ဒုတိယပိုင္း)
(မုိးမခ) ဇူလုိင္ ၃၁၊ ၂၀၁၅

• ျပန္လည္ေဆြးေႏြးျခင္း
SD အေနႏွင့္ အစိုးရႏွင့္ သေဘာတူညီမႈမရေသးသည့္ အခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အသီးသီးမွ ေခါင္း ေဆာင္မ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ညိွႏွဳ္ိင္းမႈျပဳၾကသည္။ ဦးစြာျဖင့္ ဇူလိုင္ 26/27 တြင္ UNFC အစည္းအေဝးကို ခ်င္းမိုင္တြင္ျပဳလုပ္ ခ့ဲၾကၿပီးဇူလိုင္ ၂၇ ကေၾကျငာခ်က္ထုတ္ျပန္ရာ ၎ေၾကျငာခ်က္တြင္ အစိုးရထိုးစစ္မ်ား ရပ္ဆိုင္းရန္ေတာင္းဆိုထားသက့ဲ သုိ႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအား တျပည္လုံးကအဖြဲ႕အားလုံး လက္မွတ္ထိုးရန္တိုက္တြန္းထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲကို UNFC တြင္မပါသည့္ KNU ပါဆက္လက္ပါဝင္ၿပီးဇူလိုင္ ၂၉ ထိဆက္လက္က်င္းပခ့ဲသည္။ ၎ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ SDအဖြဲ႕ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အသီးသီးမွ အဆုံးျဖတ္ေပးနိုင္ေသာေခါင္းေဆာင္မ်ားတက္ေရာက္ၿပီး SD မွေဆြးေႏြးပြဲအေျခအေနႏွင့္ဆက္လက္ညိႇႏႈိင္းရမည့္အခ်က္မ်ားကို တင္ျပ၍ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အသီးသီး၏ သေဘာထားကိုရယူခ့ဲသည္။

ဇူလိုင္ ၂၉ ရက္ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ တျပည္လုံးရွိအဖြဲ႕အားလုံးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးတြင္ပါဝင္ေရး အထူးသျဖင့္ NCCT အဖြဲ႕ဝင္အားလုံးပါဝင္ေရးကို ေဇာင္းေပးေဖၚျပထားၿပီး က်န္အခ်က္မ်ားကိုလည္း SD အေနႏွင့္ ဆက္လက္ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ ရန္ သေဘာထားေပးၿပီးဟု ေဖၚျပထားသည္။

ဇူလိုင္ ၂၄ ရက္ေန႔ ရွစ္ႀကိမ္ေျမာက္ NCA အစည္းေဝးညိႇႏႈိင္းသေဘာတူညီခ်က္အရ SD ႏွင့္ UPWC တို႔၏ ျပန္လည္ညိႇႏႈိင္းေဆြး ေႏြးပြဲကို လာမည့္ၾသဂုတ္လ ပထမပတ္တြင္ စတင္ဘြယ္ရာရွိသည္။

• အလားအလာ

လာမည့္ေနာက္အၾကိမ္ SD ႏွင့္ UPWC ေဆြးေႏြးပြဲရလဒ္ မည္သုိ႔ထြက္မည္ဆိုသည္မွာ စိတ္ဝင္စားဘြယ္ျဖစ္သည္။NCAလက္မွတ္ထိုးနိုင္ရန္ လိုအပ္သည့္ ညိႇႏႈိင္းမႈရနိုင္ပါမည္ေလာ။ အစိုးရႏွင့္ MPC ၏ ေျပာဆိုခ်က္မ်ားအရ ၇ ႀကိမ္ေျမာက္ တရား ဝင္ေဆြးေႏြးပြဲရလဒ္ျဖစ္ေသာ NCA မူၾကမ္းအား ျပင္ဆင္လိုျခင္းမရွိဟု ဆိုသည္။ လက္ေတြ႕တြင္လည္း MPC မွေန၍ ၿပီးခ့ဲ ေသာ ရွစ္ႀကိမ္ေျမာက္ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ သေဘာတူညီခ်က္ ၅ ခုရၿပီ ၁၀ ခုရၿပီဟူ၍ ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုေနေသာ္လည္း ေနာ္စီ ဖိုးရာစိန္၏ေျပာၾကားခ်က္အရ တကယ္တမ္းသေဘာတူညီခ်က္မရဘဲ အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းတြင္ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ဆိုသည္ကိုသာ ထည့္သြင္းေက်ာ္လြြားခ့ဲသည္ဟု ဆိုသည္။

သုိ႔ျဖစ္ရာ လာမည့္ေဆြးေႏြးပြဲတြင္လည္း အဓိကမေျပလည္သည့္ DDR ႏွင့္ SSR ကို ႏွစ္ဖက္အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ ကိုယ္စီျဖင့္ ေက်ာ္လႊားၾကမည္ေလာဟု စဥ္းစားဘြယ္ရွိေပသည္။

NCA တြင္အားလုံးပါဝင္လက္မွတ္ထိုးေရးႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း အေလ်ာ့အတင္းရွိမည္ေလာ စဥ္းစားဘြယ္ျဖစ္သည္။ အစိုးရ ဘက္ကမူ PSLF/TNLA ပေလာင္အဖြဲ႕အား ထပ္တိုးလက္ခံႏိုင္ဘြယ္ရာရွိသည္ဟု ေလသံထြက္ေနေသာ္လည္း MNDAA ကိုးကန္႔အဖြဲ႕ကို လက္ခံရန္ ခက္ခဲေပလိမ့္မည္။ လက္ရွိတရုတ္နယ္စပ္ရွိ တရုတ္စစ္တပ္၏ အကန္႔အသတ္မရွိ စစ္ေလ့က်င့္ ေရး အဆုံးမသတ္ေသးသည့္အျပင္ နယ္စပ္ေလေၾကာင္းပ်ံသန္းမႈပိတ္ပင္ခံထားသည္ျဖစ္ရာ ကိုးကန္႔တဖြဲ႕အထီးတည္း အ တိုက္ခံရလွ်င္ေတာင္မွ အကာအကြယ္ထီးရိပ္ရွိေနသည္ဟု ဆိုရမည္။

ဤသုိ႔ေသာ အေျခအေနေအာက္တြင္ NCA တြင္ အားလုံးပါဝင္မည္ေလာ ပါဝင္မည့္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အေလ်ာ့အတင္း လုပ္ၾကမည္ေလာမွာလည္း စိတ္ဝင္စားဘြယ္ျဖစ္သည္။

ပါဝင္လက္မွတ္ထိုးမည့္သူမ်ားႏွင့္ အသိသက္ေသမ်ားပါဝင္ေရးဆိုသည္ကေတာ့ အျခားကိစၥရပ္မ်ားထက္ ပိုမိုညိႇႏႈိင္းရန္ လြယ္ကူမည္ဟုယူဆရေပသည္။

အခ်ိဳ့အကဲခတ္မ်ား၏အဆိုအရ ၿပီးခ့ဲေသာ ဇူလိုင္လလယ္ကဦးေအာင္မင္းႏွင့္ KNU မွ ေစာမူတူးေစး RCSS မွ ဦးရြက္ဆစ္ တို႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခ့ဲသည့္ေပၚမူတည္၍ လာမည့္NCA လက္မွတ္ထိုးပြဲတြင္ ညိႇႏႈိင္းမႈအဆင္မေျပပါက ညိွ၍ရသည့္ အဖြဲ႕အခ်ဳိ႕နွင့္ လက္မွတ္ထိုးနိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနျခင္း ျဖစ္ဘြယ္ရွိသည္ဟု သုံးသပ္ၾကသည္။ ဦးေအာင္မင္းကမူ RCSS အေနႏွင့္ NCCT တြင္ မပါ၍ သီးျခားညိႇႏႈိင္းရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

သုိ႔ျဖစ္ရာ NCA လက္မွတ္ထိုးနိုင္သည္ မထိုးနိုင္သည္မွာလက္ရွိအဆင့္တြင္ပင္ ျပႆနာအားလုံးရွင္းလင္းေအာင္လုပ္မည္ေလာ သုိ႔မဟုတ္ ေနာက္တဆင့္ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲဆီ ျပႆနာမ်ားသယ္ေဆာင္ရွင္းလင္းမည္ေလာဟူေသာ သေဘာ ထား ေပၚတြင္ မူတည္ေပလိမ့္မည္။ UWSA ႏွင့္ မိုင္းလားအဖြဲ႕ကမူသူတုိ႔အေနႏွင့္ အပစ္ရပ္လက္မွတ္ထိုးၿပီး၍ ထပ္မံထိုးရန္ မလိုဆိုသည့္မူကို ဆုပ္ကိုင္ထားရာ ေနာက္တဆင့္နိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲတြင္မွ ပါလာဘြယ္ရွိသည္ဟု သုံးသပ္ရပါသည္။

• ကရင္တုိ႔၏ညီညြတ္ေရး

ယခင္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ေပါင္းစုမ်ားျဖစ္သည့္မဒတ UNFC တုိ႔တြင္ ဦးစီးေဆာင္ျပဳသည္မွာ ကရင္တုိ႔၏ KNU ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ကရင္တုိ႔၏ ညီညြတ္ေရးျပိဳကြဲၿပီးေနာက္ တပ္ေပါင္းစုတြင္ KNU ၏ ေခါင္းေဆာင္နိုင္မႈေလ်ာက်ခ့ဲၿပီး လက္ရွိ UNFC တြင္ပင္ မပါေတာ့သည္ကိုေတြ႕ရသည္။

လတ္တေလာ DKBA မွ ေစာေက်ာ္သက္ ေစာဆန္းေအာင္တုိ႔ႏွင့္ အစိုးရတပ္မ်ား တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားရာတြင္ BGF မွေစာခ်စ္သူတုိ႔မွ အစိုးရတပ္ဖက္မွ ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထို႔ေနာက္ ေစာေက်ာ္သက္တို႔အား DKBA မွ ထုတ္ပယ္ သည္ဟုလည္းေကာင္း၊ ေစာေက်ာ္သက္တုိ႔အဖြဲ႕အား KNU ဗဟိုတပ္မ်ားကပါ တိုက္ခိုက္သည္ဟုလည္းေကာင္း သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚခ့ဲသလို မဟုတ္မွန္ဟု ျငင္းဆိုမႈမ်ားလည္းေတြ႕ရသည္။

တဖန္ ၂၀၁၄ ေအာက္တိုဘာ ၁၃ ရက္က ဖြဲ႕စည္းထားသည္ဆိုသည့္ ကရင္လက္နက္ကိုင္မ်ား စည္းလုံးညီညြတ္ေရးေကာ္ မတီႏွင့္ KKO တုိ႔တြင္ပါဝင္သည္ဟုဆိုေသာ KNU စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ေစာေဂ်ာ္နီ ဒုခ်ဳပ္ ေဘာေက်ာ္ဟဲ KNDO စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ေစာနယ္ဒါးျမ တုိ႔ကမူ ေစာေက်ာ္သက္ႏွင့္ေစာဆန္းေအာင္ကို သူတုိ႔အားလုံးဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ျပန္ေခၚထားမည္ဟုဆိုသည္။

KNU လက္ရွိဥကၠဌ ေစာမူတူေစးမွာ လက္ရွိအစိုးရႏွင့္ ရင္းႏွီးေသာဆက္ဆံေရးရွိၿပီး Duty free ကားပါမစ္မ်ားျဖင့္ အစိုးရ ၏ဆြဲေဆာင္သိမ္းသြင္းမႈကိုခံရသူအျဖစ္ စြပ္စြဲခံရသူျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္လည္း သူဥကၠဌတာဝန္ယူစဥ္ UNFC မွလည္း ႏႈတ္ထြက္ထားရာ အစိုးရႏွင့္ လက္မွတ္အျမန္ထိုးလိုသူအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရသူျဖစ္သည္။ေစာမူတူးေစးႏွင့္ေနာ္စီဖိုးရာစိန္တုိ႔ၾကား သူတုိ႔ေထာက္ခံသူမ်ားႏွင့္အတူ ကြဲလြဲမႈရွိသည္ဟု ဆိုၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေလာ္ခီးလာညီလာခံအၿပီး ကရင္ညီညြတ္ေရးကိုေဇာင္းေပးလာၾကၿပီးေနာက္ သီးျခားေဖၚျပမႈမ်ိဳးေတာ့မေတြ႕ရေပ။

မည္သုိ႔ဆိုေစ ကရင္တုိ႔၏ညီညြတ္ေရးသည္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ေပါင္းစုအားလည္းေကာင္း၊ NCA အားလည္း ေကာင္း ႀကီးစြာဂယက္ရိုက္နိုင္သည္ကိုေတာ့ သတိျပဳရန္လိုေပသည္။

• ေကအိုင္ေအ
KIA သည္လက္ရွိ UNFC ဥကၠဌ ျဖစ္သက့ဲ့သုိ႔ EAOs / NCCTSD တုိ႔တြင္ တက္ႂကြစြာပါဝင္လႈပ္ရွားေနသကဲ့သုိ႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအားလံုးအတူတကြေဆြးေႏြးေရး လက္မွတ္ထိုးေရးကို စည္းရံုးခ့ဲၿပီး အစိုးရ၏ တဖြဲ႕ခ်င္းေဆြးေႏြး ေနမႈကို ဦးစီးေက်ာ္ျဖတ္ခ့ဲသည့္ အဖြဲ႕ျဖစ္သည္။

KIA မွလည္း ခြဲထြက္သည့္ အဖြဲမ်ားရွိခ့ဲသည္။ ၁၉၆၇ တြင္ပန္ဝါေဒသမွ ဦးဇခုန္တိန့္ယိန္းအဖြဲ႕ ၁၉၉၀ တြင္ KIA တပ္မဟာ ၄ မွ ဒုတပ္မဟာမွဴး မထုေနာ္ႏွင့္အဖြဲ႕ ၂၀၀၅ တြင္ KIA ေထာက္လွမ္းေရးတာဝန္ခံ လဆန္ေအာင္ဝါႏွင့္အဖြဲ႕ စသျဖင့္ ၃ ဖြဲ႕ခြဲထြက္ခဲ့ေသာ္လည္း အမ်ားစု ဆက္လက္ထိမ္းထားနိုင္သလို ခြဲထြက္ေသာအဖြဲ႕မ်ားမွာလည္း အင္အားေရာ့နည္းသြား သည္။

လက္ရွိ KIA အေနအထားမွာ UNFC ႏွင့္ EAOs တြင္သာမက သီးျခားရပ္တည္ေနေသာ UWSA ႏွင့္ မိုင္းလားအဖြဲ႕တုိ႔ပါ ပူးေပါင္း၍ ကမကမထျပဳကာ ပန္ဆန္းညီလာခံကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ခ့ဲသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ လက္ရွိတိုင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္တပ္ေပါင္းစုတြင္လည္းေကာင္း၊ NCA လက္မွတ္ထိုးရာတြင္လည္းေကာင္း KIA ၏ သေဘာထားသည္ အေရးႀကီးသည္ဟု ဆိုရမည္။

• နိုင္ငံတကာ၏ပါဝင္ပတ္သက္မႈ
လက္ရွိေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ကုလ၊ တ႐ုတ္ ဂ်ပန္ႏွင့္  ေနာ္ေဝတုိ႔ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ အၾကမ္းမ်ဥ္း သုံးသပ္ခ်က္အရ ေနာ္ေဝဦးစီးေနသည့္ ဥေရာပအဖြဲ႕အေနႏွင့္ အစိုးရအား အဓိက ေျဖာင္းဖ်ညိႇႏႈိင္းနိုင္သူျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ယူဆရသည္။

KIA / MNDAA / UWSA / မုိင္းလားအဖြဲ႕စသည့္ ေျမာက္ပိုင္းတရုတ္နယ္စပ္အေျချပဳသည့္ အဖြဲ႕မ်ားအေပၚ တရုတ္၏ ပါဝင္ ပတ္သက္ညိႇႏႈိင္းနိုင္မႈ ရွိသည္ဟု ယူဆရပါသည္။ ဂ်ပန္အေနႏွင့္ KNU ေဒသအခ်ဳိ႕တြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေနသည္ဟုဆိုေပရာ KNU /NMSP တုိ႔ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ညိႇႏႈိင္း ေျဖာင္းဖ်နိုင္ေကာင္းသည္ဟု ယူဆရသည္။

ဤသုိ႔ နိုင္ငံတကာမွ ပါဝင္ပတ္သက္မႈမ်ားလည္း NCA ကို ႀကီးစြာေသာသက္ေရာက္မႈရွိလိမ့္မည္ဟု ယူဆရပါသည္။

• ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
တကယ္တမ္းဆိုလ်င္ NCA ကိုသေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးနိုင္သည္ဆိုလွ်င္ပင္ ျပႆနာအားလုံး ေျပလည္သြားသည္မ ဟုတ္ေခ်။ ျပႆနာအားလုံးေျဖရွင္းနိုင္ရန္ အေျခခံတခုစလိုက္ျခင္းမွ်သာျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ယခုေက်ာ္လႊားေျဖရွင္းနိုင္ခ့ဲ သည္မ်ားကို နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေက်ာ္လႊား၍ ရမည္မဟုတ္ေပ။

တိုင္းရင္းသားတုိ႔ေတာင္းဆိုထားသည့္ တန္းတူေရးႏွင့္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုမူအရ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ဥပေဒျပဌာန္းနိုင္ခြင့္ ျပည္နယ္အစိုးရ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခြင့္ စသည့္အခ်က္မ်ားမွာ လက္ရွိ ၂၀၀၈ ေျခဥႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ၂၀၀၈ ေျခဥကို မျပင္ခ်င္ေသးသည္ စစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း ၾကီးစြာပဋိပကၡ ျဖစ္ဘြယ္ရွိသည္ဟု ဆိုရေပမည္။ ထို႔ျပင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားျပသနာ ဝ တုိ႔၏ ျပည္နယ္ေတာင္းဆိုမႈျပႆနာ စသည္တုိ႔မွာ ခက္ခဲေပအုံးမည္။

ကာခ်ဳပ္မင္းေအာင္လိွဳင္က ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ မတည္မျငိမ္ျဖစ္ေနသည္ျဖစ္ရာ တိုင္းျပည္၏လုံျခံဳေရးတည္ျငိမ္မႈ နိုင္ငံေရး တည္ျငိမ္မႈရွိမွသာ ဖြဲ႕စည္းပုံဥပေဒကို ျပင္ေပးနိုင္မည္ဟုဆိုသည္။ ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္မွ တိုင္းျပည္တည္ျငိမ္မွာလား တိုင္းျပည္တည္ ျငိမ္ မွဖြဲ႕စည္းပုံျပင္မွာလား ဟူသည့္ေမးခြန္းကို ျပည္သူအားလုံုးေျဖၾကားရန္ လိုလာေပလိမ့္မည္။

ခ်ဳပ္၍ဆိုရလ်င္ NCA လက္မွတ္ထိုးနိုင္အုံးေတာ့ တကယ္တမ္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဘို႔ အေျခခံဥပေဒအတားအဆီးကို ေက်ာ္ျဖတ္ရ ေပဦးမည္ျဖစ္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအၿပီးသတ္ဘို႔ေတာ့ လိုေပအုံးမည္။ ထို႔ျပင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား၏ သက္သက္ ထက္ ျပည္တြင္းရွိ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားႏွင့္ေပါင္းစပ္ဘို႔ လိုလာေပလိမ့္မည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အၿပီးသတ္ရန္ကေတာ့ လိုေန ဆဲဟု ဆိုရေပမည္။

ၿပီးပါၿပီ


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts