သတင္းေဆာင္းပါး သူတိုု႔အာေဘာ္ ေမာင္ေမာင္စိုုး

ေမာင္ေမာင္စိုး – NLD အမတ္ေလာင္း လူထုျကားမွမွဂယက္ႏွင့္ တပ္ေပါင္းစုျပသနာ ( ဒုတိယပိုင္း )


NLD ဥကၠဌ၏ ေဖ့စ္ဘြတ္ေပ့ဂ်္

ေမာင္ေမာင္စိုး –  NLD အမတ္ေလာင္း လူထုျကားမွမွဂယက္ႏွင့္ တပ္ေပါင္းစုျပသနာ ( ဒုတိယပိုင္း )
(မိုးမခ) ၾသဂုတ္ ၈၊ ၂၀၁၅

ဖိတ္ေခၚမွဳ

NLD မွျပင္ပမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ဖိတ္ေခၚခ့ဲသည္ဟုဦးစြာ ဆိုခ့ဲရာ အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ NLD ၏ ဖိတ္ေခၚခ်က္အရ အမတ္ေလာင္း ေလ်ာက္ထားရာတြင္ပါဝင္လာခ့ဲသည္ဟု အမ်ားကယူဆ ထားျကသည္။သုိ့ေသာ္ ယခုေနာက္ပိုင္း NLD ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းမွ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္၏ေျပာျကားခ်က္အရ NLDမွဖိတ္ေခၚထားသူမွာ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာဘြဲ့ရသူဆယ္ဦးခန့္သာရွိသည္ဟုဆိုသည္။ ၈၈  မ်ိဳးဆက္မွက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားေရာ ေဒါက္တာ ညိဳညိဳသင္းတိ့ုလို တသီးပုဂၢလမ်ားပါ ဖိတ္ေခၚမွဳတြင္မပါဟု တရားဝင္ျငင္းဆိုလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

သုိ့ေသာ္အျငင္းပြါးဖြယ္တခုမွာ ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္းအား NLD မွဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ရန္ ဖိတ္ေခၚသူမွာ ဗဟန္းျမိဳ့နယ္ NLD ဥကၠဌႏွင့္ ဒုဥကၠဌတိ့ုျဖစ္သည္။ ထိ့ုျပင္ သတင္းတိ့ုတြင္ NLD ကဖိတ္ေခၚခ်က္အရ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္မည္ဟုအမ်ားျပည္သူ သိျပီးသားကိစၥျဖစ္သည္။ဤသည္ကို NLD ရံုးခ်ဳပ္ကမသိဟုဆိုက အ့ံျသဘြယ္ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ထို့ျပင္ NLD ဗဟိုမွမဟုတ္လ်င္ ေအာက္ေျခအဆင့္မ်ားဖိတ္ျကားခြင့္မရွိဟု တားျမစ္ျခင္းမရွိ သေလာဟု ေမးဘြယ္ျဖစ္သည္။ထိ့ုျပင္ဗဟန္းျမိဳ့နယ္ NLD ဆိုသည္မွာ NLD ရံုးခ်ဳပ္ ရံုးစိုက္ရာျဖစ္ေပရာ မိမိဌာနခ်ဳပ္ရံုးစိုက္ရာ ျမိဳ့နယ္ကဘာလုပ္ေနမွန္းေတာင္ NLD CEC ကမသိနိုင္ဘူး

ေလာဟု ေမးစရာေပၚလာသည္။

ယခုမွ မိမိတိ့ုဖိတ္တာမဟုတ္ဟုဆိုပါက ျမိဳ့နယ္NLD လည္းသိကၡာက် CEC လည္း ည့ံရာက်ေပလိမ့္မည္။ ဖိတ္ေခၚတာမဟုတ္ ကိုယ့္သေဘာႏွင့္ ကိုယ္ေလ်ာက္လႊာတင္ ဆိုလ်င္သူမအေနႏွင့္  တမ်ိဳးတဖုံ စဥ္းစားေကာင္း စဥ္းစားနိုင္ေပသည္။ ယခုေတာ့ သူဖါသာ သိကၡာရွိစြာရပ္တည္ေနသူ တစ္ဦးကို ေခၚ၍ ခ်ိဳးႏွိမ္သလိုျဖစ္ေနေပေတာ့သည္။

တဖန္ NLD ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းမွ ဦးဝင္းထိန္၏ေျပာျကားခ်က္အရ ေနာက္တိုးစည္းကမ္းအေနႏွင့္NLD အေပၚသစၥာရွိမွဳႏွင့္ အနစ္နာခံမွဳအေပၚ ခ်ိန္ထိုးေရြးခ်ယ္သည္ဟုဆိုသည္။ ထိုသု့ိဆိုပါက ျပင္ပကသူမ်ားကို အစကတည္းက ပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္ဘိ့ု ဖိတ္ေခၚရန္ပင္မလိုေပ။ဤစည္းကမ္းကို ေစာစီးစြာထုတ္ျပန္ ထားပါက ျပင္ပကသူမ်ားလည္း စာရြက္အကုန္ခံေလ်ွာက ္ထားစရာပင္ မလိုေပ။အေတာ္ပင္ ေရွ့ေနာက္မညီ အျမီးအေမာက္မတဲ့ဟု ဆိုရေပမည္။

NLD အေနႏွင့္ ျပင္ပက ပါေမာကၡ ပညာရွင္မ်ား ကိုသာ ဖိတ္ေခၚသည္ဟု ဆိုရာ က်န္သည့္ ဒီမိုကရက္အင္အားစုမ်ား တသီးပုဂၢလမ်ားမဖိတ္ဟု ဆိုပါသည္။ သုိ့ျဖစ္ရာ NLD အေနႏွင့္

လႊတ္ေတာ္နိုင္ငံေရးအတြင္း ဒီမိုကရက္တစ္ အင္အားစုမ်ားအား  ေနရာမေပးနိုင္ဟူသည့္အဓိပၸါယ္ပင္ျဖစ္သည္။ NLD တေလ်ာက္လုံးလက္တြဲလာေသာ ၈၈ ျငိမ္း/ပြင့္အဖြဲ့အား၎ တသီးပုဂၢလမ်ားအား၎ စုစည္းအားယူရမည့္အစား ပစ္ပယ္ေသာ ေပၚလစီအားက်င့္သုံးလိုက္သည္ကို ေတြ့ရသည္။

NLD ျပင္ပမွ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ား ျသဇာရွိေသာ လုပ္ရည္ ကိုင္ရည္ရွိေသာ တသီးပုဂၢလမ်ားအား ထည့္သြင္းျပီးအားယူရမည္။ ထိုသူတိ့ု၏ျသဇာႏွင့္ ျကားေနအင္အားစုမ်ားကို စည္းရံုးသိမ္းသြင္းရ

မည္။သုိ့အတြက္လည္း ထိုသူမ်ားကို ေနရာေပးရမည့္ တပ္ေပါင္းစု ေပၚလစီကိုအေရးျကီးဆုံးအခ်ိန္တြင္ ပစ္ပယ္လိုက္ျခင္းသည္ ေပၚလစီအမွားဟု ဆိုရေပမည္။ နိုင္ငံေရးပါတီတရပ္အေနႏွင့္ မိမိအင္အားေတာင့္တင္းျကီးမားလာေစရန္အတြက္ တတ္နိုင္သမ်ွေသာ တပ္ေပါင္းစုကို ျကီးထြားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ ရန္ တာဝန္ရွိသည္ကို ပစ္ပယ္လိုက္ျခင္းသည္ မိမိကိုယ္မိမိ

အားနည္းေအာင္ လုပ္လိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ပါတီတခုအေနႏွင့္ မိမိအင္အားကို အေျချပဳရမည္အမွန္ပင္ ျဖစ္သည္။ ထိုမိမိအင္အားေပၚအေျခခံျပီး က်န္ဒီမိုကရက္တစ္ အင္အားစုမ်ားတိုင္းရင္းသားအင္အားစုမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစည္းျပီးပိုမို အင္အားျကီးေအာင္ တည္ေဆာက္ရန္လိုသည္။

ထိုသိ့ုတပ္ေပါင္းစုဖြဲ့ရာတြင္ မိမိႏွင့္လက္တြဲသည့္သူမ်ားအား ထိုက္ထိုက္တန္တန္ ေနရာေပးရန္လိုသည္။ သူတိ့ု၏ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ အရွိန္ျသဇာကိုအသိမွတ္ျပဳရန္လိုသည္။ ထို့ျပင္ တပ္ေပါင္းစုဆိုရာတြင္ ပါဝင္သည့္သူမ်ားအား တန္းတူရည္တူ သေဘာထားဘိ့ုလိုသည္။ ပါတီျကီးဝါဒအမွား မက်ဴးလြန္ဘိ့ုလို

သည္။

ယခုလိုေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍ အေရးျကီးသည့္အခ်ိန္တြင္ တပ္ေပါင္းစုေပၚလစီလြဲေခ်ာ္ျခင္းသည္ တဖက္အျကိဳက္ျဖစ္သြား လိမ့္မည္။မိမိႏွင့္ရင္ဆိုင္ရမည့္ တဖက္အင္အားကို ေလ်ာ့တြက္လ်င္ မွားေပလိမ့္မည္။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ အလားအလာကို ေသခ်ာစြာသုံးသပ္ခ်င့္ခ်ိန္ျကည့္သင့္သည္။

ပုံမွန္အမတ္ေလာင္းေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ တပ္ေပါင္းစုေပၚလစီ ကြာျခားေပရာ တပ္ေပါင္းစုေပၚလစီ က်င့္သုံးရမည့္သူမ်ားအား bottom line တြင္ထားသည့္အမွား က်ဴးလြန္ခ့ဲသည္။ဖိတ္ေခၚ

ရမည့္သူမ်ား မဖိတ္ခ့ဲ့။ ဖိတ္ေခၚမွဳ မလုံေလာက္ဟု ဆိုရမည္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအလားလာ

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ၁၉၉၀ ႏွင့္၎၂၀၁၂ ျကားျဖတ္ ႏွင့္၎ တူလိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။၁၉၉၀ က ရင္ဆိုင္ရသည့္ တစည မွာျပင္ဆင္မွဳမေကာင္း စစ္တပ္၏ အျပည့္အဝေထာက္ခံမွဳမရ။

NLD အတြက္ ၈၈ အေရးအခင္း၏ အရွိန္ျသဇာအျပည့္ ရထားသည္။ ထိုစဥ္ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ႏွဳိင္းယွဥ္မွဳအရ တရားမ်ွတသည္ဟု ဆိုရမည္။

၂၀၁၂ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္မူ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးအေနႏွင့္ နင္လားငါလား ယွဥ္ျပိဳင္ျခင္းမျပဳခ့ဲ့ ။သူတို့အေနႏွင့္ ဒီမိုကေရစီျပရုပ္အျဖစ္ NLD အမတ္ ၄၀ေလာက္ကို လႊတ္ေတာ္ထဲဆြဲသြင္းလိုသည္ ျဖစ္ရာ

သေဘာေလာက္သာ ယွဥ္ျပိဳင္ခ့ဲသည္ဟု ဆိုရမည္။သုိ့ျဖစ္ရာ ၂၀၁၂ ျကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ျမင္မွဳကို သိပ္စံတင္စရာ မရွိဟုဆိုရမည္။

ယခု၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကား ၂၀၁၂ ႏွင့္မတူေတာေပ။့ သူတင္ငါတင္ ယွဥ္ျပိဳင္ရမည့္ အခ်ိန္ျဖစ္သည္ျက့ံခိုင္ေရးပါတီ သည္လည္း တစညႏွင့္မတူ။ျပင္ဆင္မွဳေကာင္းစြာရွိသည္။ အႏွစ္၂၀ ေက်ာ္ျပင္ဆင္ထားခ့ဲသည့္ပါတီျဖစ္သည္။ ေတာင့္တင္းေသာဘတ္ဂ်က္ရွိသည္။ အႏွစ္ငါးဆယ္ေက်ာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေတြ့အျကံဳရွိသည္။ စစ္တပ္ေထာက္ခံမွဳရွိသည္။

လက္ရွိအုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲယားသည္၎ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္သည္၎ စစ္ထြက္မ်ားျကီးစိုးထားျပီး ၎ တို့အေနႏွင့္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးႏွင့္ရင္းႏွီးေသာဆက္ဆံေရးရွိသည္။ လႊတ္ေတာ္ထဲမွ အသင့္ထိုင္ေစာင့္ေနေသာ စစ္တပ္ကိုယ္စားလည္ ၂၅% ရွိသည္။ ထိ့ုျပင္ လူထုျကိဳက္ႏွံဳးနည္းနိမ့္သည္ပါတီဟု ဆိုရမည္

ျဖစ္ေသာ္လည္း သူ့အမာပရိတ္သတ္ရွိသည္။ မကင္းရာ မကင္း ေျကာင္းမ်ား ရွိသည္။ထိ့ုျပင္ျပည္ခိုင္ျဖိဳးအား ေထာက္ခံမည့္ ပါတီငယ္မ်ားဖြဲ့စည္းထားသည္။တိုင္းရင္းသားပါတီငယ္မ်ားပင္ ဖြဲ့စည္းထားနိုင္သည္ကိုေတြ့ရသည္။ ထို့ျပင္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးအား ေထာက္ခံမည့္ အမ်ိဳးသားေရး ဘာသာေရး အေျခခံသည့္ အသင္းအပင္းမ်ား ဖြဲ့စည္းထားသည္။မိရိုးဖလာ ဗုဒၶဘာသာ လႊမ္းမိုးေသာ ျမန္မာမ်ားျကားတြင္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ျသဇာသက္ေရာက္မွဳကို ေလ်ွာ့မတြက္သင့္။ အထူးသျဖင့္ ေက်းလက္ပိုင္းတြင္ ဘာသာေရးႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ျသဇာ ျကီးမား

သည္ကို အထူးသျဖင့္ျပဳသင့္သည္။

ထို့ျပင္ ယခုအျကိမ္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ျက့ံဖြံ့အေနႏွင့္ အင္အားအကုန္ ထည့္ ျပိဳင္မည္ ျဖစ္သည္။၂၀၁၂လို သမန္ကာ ရွန္ကာလုပ္လိမ့္ မည ္မဟုတ္။ တဖက္ျပိဳင္ဖက္ကို ေလ်ွာ့မတြက္သင့္ေပ။

ျပည္ေထာင္စု အစိုးရဖြဲ့စည္းနိုင္သက့ဲ့သုိ့ ဥပေဒမ်ား  ျပင္ဆင္ ေရးဆြဲနိုင္ေသာ ျပည္သူလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္ေပါင္းသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ အမတ္ေနရာ ၆၆၄ေယာက္ရွိသည့္အနက္ စစ္တပ္ကိုယ္စားလည္ ၂၅%ျဖစ္ေသာ၁၆၆ ေယာက္ဖယ္လိုက္လ်င္ လူထုမွေရြးခ်ယ္ရမည့္ ကုိယ္စားလည္မွာ ၄၉၈ ေယာက္သာရွိသည္။

ျပီးခ့ဲေသာ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကာလက ထိုျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၄၉၈ ေယာက္ေရြးရမည့္ထဲမွ ၈၀%အား ျက့ံဖြံ့မွအနိုင္ရျပီး ၁၆%အား တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားမွ

အနိုင္ရခဲ့ရသည္။ က်န္ ၄ %အား က်န္ပါတီမ်ားႏွင့္တသီးပုဂၢလ မ်ားကရရွိခ့ဲ့သည္။

လာမည့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအလားအလာကိုတြက္ဆရလ်င္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားနိုင္ေခ်မွာ၂၀၁၀ တုန္းက အနိုင္ရရွိခဲ့သည့္ ၁၆% ထက္မေလ်ာ့နိုင္ေပ။ လက္ရွိတိုင္းရင္းသားမ်ားအျကား

အမ်ိဳးသားေရးနိုးျကားအားေကာင္းလာမွဳ တိုင္းရင္းသားနိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားအျပင္ တိုင္းရင္းသား ယဥ္ေက်းမွဳ အဖြဲ့အစည္းမ်ား ဘာသာေရးအဖြဲ့အစည္းမ်ား တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ့အ

စည္းမ်ား၏ ျသဇာသက္ေရာက္မွဳမ်ားေျကာင့္ တိုင္းရင္းသား ပါတီမ်ားအခန္းကို ေလ်ာ့တြက္၍မရေပ။

ဝ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသ ဟုိပန္ ပန္လုံလိုေနရာမ်ိဳးတြင္၎ ကိုးကန့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသ ေလာက္ကိုင္လိုေနရာမ်ိဳး တြင္၎ ကခ်င္ျပည္နယ္ ပန္ဝါလို ေနရာမ်ိဳးတြင္၎ NLD လက္လွမ္းမမွီေသာ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ အနိုင္မရနိုင္ေပ။ ထိုျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အထူးသျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီအားေကာင္းေပရာ NLD နိုင္ေျခ

အလြန္နည္းသည္ဟု ဆိုရမည္။ရခိုင္ပါတီအေနႏွင့္လည္း ၎တိ့ုစည္းရံုးေရးကို ယုံျကည္မွဳအျပည့္ႏွင့္ အမတ္ေနရာ NLD ႏွင့္မညိွဟုဆ္ိုျခင္း ျဖစ္သည္။

က်န္ျပည္နယ္မ်ားတြင္လည္း တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား အနဲႏွင့္အမ်ားနိုင္ေျခရွိသည္။ ဥပမာရွမ္းျပည္နယ္ လားရွိဳး သိႏီၷ သီေပါ ေက်ာက္မဲ ျမိဳ့နယ္မ်ားတြင္ ျမိဳ့ေပၚမဲအရ NLD အသာ ရနိုင္ေသာ္လည္း ေက်းရြာမဲမ်ားမွာမေသခ်ာေပ။ ျမိဳ့နယ္အတြင္းရွိ ရွမ္းရြာမ်ားရွိမဲမ်ားမွာ သူတိ့ု၏တိုင္းရင္းသား ပါတီ မ်ားဆီသုိ့သာ ေရာက္သြားနိုင္သည္။ ထိုေဒသရွိ ရွမ္းရြာမ်ားမွာ ရွမ္းတိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ့မ်ား၏ ျသဇာသက္ေရာက္သည္ျဖစ္ေပရာ သူတိ့ုႏွင့္နီးစပ္သည့္ရွမ္းပါတီဆီသုိ့ မဲေပးေစရန္ ထိုျသဇာက ညြႊန္းလိမ့္မည္။ NLD အတြက္ အျကိတ္အနယ္ ယွဥ္ျပိဳင္ရမည့္ မေသခ်ာသည့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ား ျဖစ္သည္။

ထိုျပင္ ၂၀၁၅ တြင္တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားပိုမိုထြက္ေပၚလာသည္။

ဥပမာ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ကခ်င္ပါတီေရာ ရွမ္းနီပါတီမ်ားပါ ထြက္ေပၚလာသည္ကို ေတြ့ရသည္။ ထိုသုိ့ေသာအေျခအေန ေအာက္တြင္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားအမတ္ရရွိနိုင္မွဳမွာ ၂၀၁၀ တြင္႐ရွိခ့ဲေသာ ၁၆ %ထက္မေအာက္နိုင္ပိုမည္သာရွိသည္။

တဖန္ အျခားပါတီမ်ားႏွင့္တသီးပုဂၢလတိ့ု၏အမတ္ရရွိနိုင္မွဳကို တြက္ခ်က္လ်င္ တစည NDFတိ့ု အမတ္ရရွိနိုင္မွဳအလားအလာ ေလ်ာ့က်နိုင္သည္ဟု ေမ်ွာ္လင့္ရေသာ္လည္း ပါတီမ်ားစြာ

တသီးပုဂၢမ်ားစြာယွဥ္ျပိဳင္ျကမည္ျဖစ္သည္။ ထိုသူမ်ား၏ အဓိက ဦးတည္ရာေနရာမ်ားမွာ လည္း NLD အားနည္းနိုင္သည့္ေနရာ မ်ားကို ပစ္မွတ္ထားေပးလိမ့္မည္။ သုိ့ျဖစ္ရာ က်န္ပါတီႏွင့္

တသီးပုဂၢလမ်ား၏ အမတ္ေနရာ ရနိုင္ေျခအားလည္း ၄% ေလာက္က္ေတာ့ ထည့္သြင္း တြက္ခ်က္ထားမွသာမွန္ေပလိမ့္မည္္။

သုိ့ျဖစ္ရာ NLD အေနနွင့္ က်န္ရွိသည့္ 80%ထဲမွ ျက့ံဖြံ့ႏွင့္ အျပိဳင္ျကဲရေပလိမ့္မည္။NLD 75% နိုင္ဘိ့ုဆိုလ်င္ ျက့ံဖြံမွာ 5% သာအနိုင္ရမည့္ျဖစ္သည္။ သုိ့ေသာ္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ 80% အနိုင္ရထားေသာ လက္ရွိျပင္ဆင္မွဳအရ တစညထက္ မ်ားစြာသာေသာ ျက့ံဖြံ့အေနႏွင့္ ယခုေရြးေကာက္ပြဲတြင္ 5% သာ အနိုင္ရမည္ဆိုသည္ကေတာ့ မျဖစ္နိုင္ေပ။သူ၏အေနအထား အရ သူ၏နိုင္ေျခကို 30%ထိထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ထားသင့္သည္။ သူအားေလ်ာ့တြက္သည္ဆိုလ်င္ပင္ 20% ေအာက္ေတာ့ မည္သုိ့မွ မေလ်ာ့နိုင္ဟု ယူဆရသည္။

ဤသုိ့ဆိုလ်င္ NLD ၏ နိုင္ေျခမွာ 50% မွ60%ျကားတြင္သာ ရွိေပလိမ့္မည္။ ထိုထက္ ပိုရန္ ခက္ခဲမည္ဟုယူဆရသည္။ ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလည္၏ 50%/60% သာရွိပါက လႊတ္ေတာ္တြင္း ေရာက္ေသာအခါ စစ္တပ္ကိုယ္စားလည္ႏွင့္ပါ ေပါင္းပါက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ 38% မွ 45%သာရွိ ေပလိမ့္မည္။ဤသုိ့ေသာ အေျခအေနတြင္ NLDတပါတီထဲအားႏွင့္ အစိုးရ ဖြဲ့ရန္ေသာ္၎ အေျခခံဥပေဒျပင္ရန္ေသာ္၎ ျဖစ္နိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။

ထိုသုိ့ေသာအေျခအေနေအာက္တြင္ NLD ပါတီအေနႏွင့္ ဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစုမ်ား တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားႏွင့္ မဟာမိတ္တပ္တပ္ေပါင္းစုတရပ္ကို ေကာင္းမြန္စြာ တည္ေဆာက္ရန္လိုေပမည္။ လက္ေတြ့က်သည့္ တပ္ေပါင္းစု ေပၚစီတရပ္လိုအပ္ေပလိမ့္မည္။

တပ္ေပါင္းစု

တပ္ေပါင္းစုေပၚလစီဆိုသည္မွာ နိုင္ငံေရးပါတီတရပ္ ေအာင္ပြဲခံႏိုင္ေရးအတြက္ အေရးျကီးေသာပၚလစီတရပ္ ္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိအေနအထားတြင္ျပည္တြင္းရွိ ဒီမိုကရက္တစ္မ်ားကိုေရာ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားကိုေရာ တပ္ေပါင္းစုဖြဲ့နိုင္မွသာ မိမိေအာင္ပြဲအတြက္ လုံေလာက္ေသာ

အင္အားစုကိုရနိုင္ေပမည္။

တပ္ေပါင္းစုဖြဲ့စည္းရန္ အဓိကေရွ့ေဆာင္ရမည့္တာဝန္မွာ အဓိကအတိုက္ခံပါတီျဖစ္ေသာ NLDတြင္ တာဝန္ရွိသည္။ တပ္ေပါင္းစုဖြဲ့ရန္တြင္ ပါဝင္ရန္လိုအပ္သည့္ အဖြဲ့အစည္း အားလုံးအား တန္းတူရည္တူ သေဘာထားရမည္ ျဖစ္သလို လိုအပ္လ်င္ ထိပ္တင္ျပီးေတာ့ပင္ ထားဖိ့ုလိုအပ္သည္။bottom line တြင္ထား၍မရေပ။

တရုတ္ျပည္တြင္းစစ္ကာလ ေနာက္ဆံုးပိုင္းက ပါတီအင္အားသာ မက စစ္တပ္အင္အားပါ ေတာင့္တင္းေသာ ေမာ္စီတုန္းသည္ ေအာင္ပြဲလ်င္ျမန္ေခ်ာေမြ့ေစရန္ မဒမ္စုန့္ခ်င္လင္းအား ထိပ္တင္ရန္ပင္ ဝန္မေလးခ့ဲေပ။

တပ္ေပါင္းစုဖြဲ့စည္းရာတြင္ မိမိႏွင့္ေပါင္းစည္းမည့္အင္အားစုမ်ား အား အေလးထားဖိ့ု လိုမည္ျဖစ္သက့ဲသိ့ု ေနရာေပးဖိ့ုလို သည္။တခုခု ျပန္ေပးဖိ့ုသည္။ ဤသုိ့မဟုတ္ဘဲ မိမိပါတီအင္အား သက္သက္သာ ယုံျကည္၍၎ သုိ့မဟုတ္ မိမိပါတီက မွန္ကန္သျဖင့္ မိမိပါတီအား ဝိုင္းရံဘိ့ု လိုသည္ဟူသည့္အျမင္ သက္သက္ႏွင့္၎ တပ္ေပါင္းစု ဖြဲ့၍မရနိုင္ေပ။

တခ်ိန္က အေရွ့ေျမာက္တြင္ ဗကပတိ့ု အင္အားျကီးခ့ဲသည္မွာ သူတိ့ုအင္အားသက္သက္သာမက တပ္ေပါင္းစုေျကာင့္လည္း ျဖစ္သည္။ရွမ္းေျမာက္ရွိ SSA/KIA/PSLA/ရလလဖ/ကယန္း

စသည့္ ပါတီျကီးသည္ ေသးသည္မဟူ တပ္ေပါင္းစု ဖြဲ့ခ့ဲသည္။ တန္းတူရည္တူ ဆက္ဆံခ့ဲသည္။

တပ္ေပါင္းစုဖြဲ့သည္ အက်ိဳးအားျဖင့္ ဗကပအေနႏွင့္ ၎အဖြဲ့မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ စစ္ေရးလွဳပ္ရွားနိုင္ခ့ဲသည္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ့မ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ ္လွဳပ္ရွားနိုင္ သည့္အျပင္ သူတိ့ုထံမွ စစ္ေရးသတင္း ရိကၡာ ေျမျပင္က်ြမ္းက်င္မွဳစသည့္ အကူအညီမ်ား ျပန္လည္ရရွိခ့ဲသည္။ ဤသည္အတြက္ ္လည္း ဗကပတိ့ုအေနႏွင့္ တူညီေသာ နိုင္ငံေရးလမ္းစဥ္တရပ ္သာမက စစ္လက္နက္ ခဲယမ္းအကူအညီေပးခ့ဲရသည္။

တပ္ေပါင္းစုဆိုရာတြင္ မိမိရည္မွန္းခ်က္အတြက္အျခားသူမ်ား၏ အင္အားကို လာေရာက္ စုစည္းေစျခင္းျဖစ္ရာ ထိုသူမ်ားအား တန္းတူရည္တူ ဆက္ဆံမွဳႏွင့္အတူ သူတိ့ုအား ထိုက္တန္သည့္ အဆင့္ေနရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ မွအစ တတ္နိုင္သည့္အေထာက္အပ့ံမ်ား ေပးရန္လိုသည္။ မိမိကို ေထာက္ခံေစလိုေသာ္လည္း မိမိက ျပန္မေပးလ်င္တပ္ေပါင္းစုဖြဲ့၍ မရနိုင္ေပ။ လက္ေတြ့ေျခလွမ္းမ်ား

လိုသည္။

တဖက္ကျကည့္လ်င္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးအေနႏွင့္လည္း သူတိ့ုအား ေထာက္ခံသည့္ ပါတီမ်ားအား ျပည္မတြင္၎ တိုင္းရင္းသား ပါတီမ်ား ထူေထာင္ျခင္း တပ္ေပါင္းစုဖြဲ့ျခင္း ျပဳလုပ္ေနသည္သာ ျဖစ္သည္။ ဥပမာ ဟုိပန္ ပန္လုံ ဝ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသ မ်ားမွ တက္လာေသာ ဝ ပါတီအမတ္မ်ားသည္ ျက့ံဖြံ့ႏွင့္သာ ပူးေပါင္း ေပလိမ့္မည္။

အျခားအင္အားအတန္အသင့္ ျကီးမားေသာတိုင္းရင္းသား ပါတီမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍လည္းျ ပည္ခိုင္ျဖိဳးတြင္ အစီအစဥ္ ရွိနိုင္သည္။ဥပမာရွမ္းျပည္နယ္မွ ရွမ္းဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ ီသည္၎ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီသည္ လာမည့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမတ္အေရအတြက္ အသင့္အတင ့္ရပါကျပည္ခိုင္ျဖိဳးက အေကာင္းဆုံးကမ္းလွမ္းမွဳ ျပဳလုပ္နိုင္သည္။ ယင္းမွာ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ၎ပါတီ၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ျပည္နယ္ဝန္ျကီးခ်ဳပ္ေပးမည္ဟု ကမ္းလွမ္းကာ ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ့အားတိုင္းရင္းသားပါတီႏွင့္ျပည္ခိုင္ျဖိဳး တိ့ုညြန့္ေပါင္း ဖြဲ့စည္းမည္။

အျပန္အလွန္အားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ျပည္ခိုင္ျဖိဳး ႏွင့္ပူးေပါင္းေပးရမည္။ ဤသုိ့ဆိုက ျပည္ခိုင္ျဖိဳးအေနႏွင့္ သူတိ့ုအမတ္ဦးေရ အနဲစုျဖစ္ေနသည့္တိုင္ စစ္တပ္ကိုယ္စားလည္ သူတိ့ုစည္းရံုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသား အမတ္မ်ား အျခားအမတ္မ်ားႏွင့္ေပါင္း ပူးေပါင္း၍ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရဖြဲ့ျခင္းအား၎ အေျခခံဥပေဒအား ထိမ္းေၾကာင္းျခင္းအား၎ လုပ္သြားနိုင္သည္။လက္ေတြ့တြင္လည္း ထိုတိုင္းရင္းသားပါတီမွ အဓိက ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္သာ ဝင္ျပိဳင္ခဲ့သည္ကို ေတြ့ရမည္။ ျပီးခ့ဲသည့္ ၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဲ တုန္းကလည္း ရခိုင္ပါတီေရာ ရွမ္းဒီမိုကရက္တစ္ပါတီပါ ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ့တြင္ ဝန္ျကီး ၃ ေနရာစီခန့္ ရထားခ့ဲသည္။

တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားအဖိ့ု မိမိျပည္နယ္အက်ိဳးသည္ ဦးစားေပးျဖစ္ရာ သူတိ့ုပါတီမွ ဝန္ျကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လ်င္ သူတိ့ုျပည္နယ္အတြက္ ပိုလုပ္နိုင္မည္ဟု ယူဆေပလိမ့္မည္။ ဝန္ျကီးခ်ဳပ္ေနရာမေပးေတာင္ ဝန္ျကီးေနရာ ပိုေပးျခင္းလည္း ျဖစ္နိုင္သည္။

ဤသုိ့ေသာ အေျခအေနတြင္ NLD အတြက္လႊတ္ေတာ္တြင္း တပ္ေပါင္းစု မည္သုိ့ဖြဲ့မည္နညိးဆိုသည္မွာ အေရးျကီးေပသည္။ တစည NDF တို့မွ အမတ္မ်ားအေရြးခံရပါက NLD ႏွင့္မေပါင္း

ဘိ့ုရာႏွံဳးမ်ားသည္။ ထိ့ုျပင္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးႏွင့္အျပိဳင္ျကဲရမည့္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားကို စည္းရံုးနိုင္ေရးမွာလည္း တပ္ေပါင္းစု ေပၚလစီမွန္ဘိ့ုလိုေနသည္။

သုိ့ေသာ္ လက္ရွိ NLD တေလ်ာက္လုံးလက္တြဲလာသည့္ ၈၈ ျငိမ္းပြင့္လို အဖြဲ့ျဖစ္ေစ ျပည္သူျကားျသဇာရွိေသာ တသီးပုဂၢလ ဒီမိုကရက္မ်ားကိုျဖစ္ေစ ေနရာမေပးေသာတပ္ေပါင္းစုအျမင္ႏွင့္ မျကည့္ဘဲ သာမန္ bottom line က ထား၍စဥ္းစားေသာ NLD ၏သေဘာထားသည္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားေပၚ ျကီးစြာ

ဂယက္ရိုက္ေနသည္။ ဆိုရလ်င္ NLD ၏ တပ္ေပါင္းစုေပၚလစီ အစခ်ီခ်က္ကား စကတည္းကလြဲေခ်ာ္ေနျပီဟု ဆိုရမည္။

NLD အေနႏွင့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအလားအလာကို မွန္ကန္စြာသုံးသပ္ျပီး တပ္ေပါင္းစုေပၚလစီကို အေလးထား လက္ေတြ့ေဆာင္ရြက္ဘိ့ုလိုျပီဟု ယူဆပါသည္။ယခုေတာ့ မိမိႏွင့္ တေလ်ာက္လုံး လက္တြဲလာသည့္ ၈၈ ျငိမ္းပြင့္မွသူမ်ားအား၎ ျပည္သူမ်ားတြငး္ လူျကိဳက္ႏွံဳးမ်ားေသာသူမ်ားအား၎ ေနရာ

ေပးရန္ ျငင္းပယ္ျခင္းသည္ စထဲက ယဥ္သကိုဟုဆိုရေပမည္။ NLD ၏ တပ္ေပါင္းစုေပၚလစီလြဲေနျပီဟု ဆိုရေပမည္။

(ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္။)


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts

2 thoughts on “ေမာင္ေမာင္စိုး – NLD အမတ္ေလာင္း လူထုျကားမွမွဂယက္ႏွင့္ တပ္ေပါင္းစုျပသနာ ( ဒုတိယပိုင္း )
 1. The following is my analysis for the coming election in Burma:

  As all of us knew, 25% military seats are already reserved for them. From the rest 75%, about 35% will be going to 7 ethnic minority states. So, only 45% remain for the 7 divisions where Bamas are majority (the so-called Burma proper).

  In my opinion, NLD will win in 7 divisions, but not landslide like in 2012 by- election. If NLD want to form a government, they need the help of ethnic national parties to get more than 50% seats. They must be clever by handling with ethnic national parties to form a coalation govt..

  The hadicaps of NLD are:

  (1) Many Rakhines do not trust NLD. Especially in the north, NLD has no chance against ANP. The allaince between NLD and ALP is not yet declared like NLD and ALD did in the 1990 elections. Hence, in Southern Arakan NLD has to struggle against ANP. The votes will be seperated. It cannot be ruled out that USDP can become the ‘lucky winner’ for some seats.

  (2) In Shan State too, NLD has to struggle against Shan parties. Even in 2012 by election NLD lost to SNDP. The allaince between NLD and SNLD is not yet declared like the way they did in 1990 election.

  (3) Some Kachins do not like DASSK because she never gives her opinion on the war in Kachin state. Majority of Chins and Karens too are Christians and they can show their solidarity with Kachins.

  (4) Apart from that Karens were upset of DASSK and NLD because of the way they treated Mutu Saypho, the veteran Karen leader. When that old man made a courtesy call to DASSK, he had to wait at the portico of DASSK’s house because neither Daw Suu Kyi nor any NLD member came and greeted them although DASSK personally greeted foreigners immediately.

  (5) In any case, NLD and DASSK need the help of ethnic national parties to form a new coalation government. So, they have to change their tactics and strategies from now !

  In my opinion NLD should not participate in 7 ethnic states, instead NLD should form allaince with ethnic national parties like the way U Nu and his party did in 1956 and 1960 elections.

  In the mean time, the ruling USDP party will try their best to get at least 15% in ‘Burma Proper’. If they get 20% in 7 Bama divisions, then, with the help of 25% military seats, they have 45% already. Then, they will try to persuade ethnic national parties by giving all promises like federal states, more autonomy etc. etc., to get the rest 5 to 6%. Then, they can form the government.

  Especially in the Rakhaing State, USDP will use Bengali issue as a ‘hidden card’ in poker game. In the 7 divisions (Burma proper) as well as in Buddhists states like Shan, Kayah, Mon and some Buddhist parts of Karen state, (ie.all Buddhists Areas) they can expect the help of ‘Ma Ba Tha’ Monks.

  Then, they can still be in power!

 2. I come to conclude that NLD Party Central Committee has been infiltrated by the pro-military or pro-USDP party to create such a confusion and to reduce the possibility of landslide victory. I am desperate and quite discouraged already. Everyone knows that Unity of the Democratic forces is vital and important in order to overcome the destructive forces. I pity the country and the people. How long do we have to wait for? Or have you already made a pact or understanding with the Military and USDP?

Comments are closed.