သတင္းေဆာင္းပါး ေမာင္ေမာင္စိုုး

ေမာင္ေမာင္စုိး – တ႐ုတ္ေပၚလစီအေရြ႕ႏွင့္ ျမန္မာ့ျပည္တြင္းေရး – အပုိင္း (၈)

ေမာင္ေမာင္စုိး – တ႐ုတ္ေပၚလစီအေရြ႕ႏွင့္ ျမန္မာ့ျပည္တြင္းေရး – အပုိင္း (၈)
(မုိးမခ) ဇြန္ ၂၉၊ ၂၀၁၅

(ဇ) နိဂံုး
သုိ႔ေသာ္ အခ်ဳိ႕ကလည္း တ႐ုတ္သည္ နိုင္ငံၾကီးျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ မည့္သူတက္တက္ ဆက္ဆံမည့္ ဗ်ဴဟာမ်ားခ်ၿပီးဟု ဆိုၾကသည္။ နိုင္ငံႀကီးတခုအေနႏွင့္ plan A မေအာင္ျမင္လွ်င္ က်င့္သုံးမည့္ plan B ဆိုသည္မွာ ရွိစျမဲျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ လက္ရွိ တ႐ုတ္၏ အာေဘာ္ေျခလွမ္းမ်ားအရၾကည့္လွ်င္ တ႐ုတ္တြင္တက္ႂကြေသာရည္ရြယ္ခ်က္ရွိေသာ ေျခလွမ္းမ်ား ျမင္ ေနရသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းၾကည္ႏွင့္ မေတြ႕မွီဂလိုဘယ္တိုင္းတြင္ေဖာ္ျပေသာ ျမန္မာျပည္၏ ျပႆနာအရပ္ရပ္ကို ေျဖရွင္းနိုင္မည့္ေခါင္းေဆာင္ဟု ညႊန္းဆိုျခင္းသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သူတုိ႔၏ အာေဘာ္ကိုေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္တုိ႔သည္ သူတုိ႔ရည္မွန္းခ်က္ကို ေပါက္ေျမာက္ျခင္း ရွိ/မရွ ိထိုင္ေစာင့္ေနမည့္သူမ်ား မဟုတ္ၾက။ သူတုိ႔အက်ိဳးစီးပြား အတြက္ ရသည့္နည္းႏွင့္ အေကာင္ထည္ေဖာ္တတ္သူမ်ားျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ လက္ရွိ ေတြ႕ရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ တ႐ုတ္တုိ႔ဘက္ေျပာင္းမည့္ အလားအလာကပိုမ်ားေနသည္ဟု ဆိုရမည္။ ဤသို႔ဆိုလွ်င္ ျမန္မာျပည္တြင္းေရးႏွင့္ နိုင္ငံေရး အေရြ႕ ျပင္းထန္စြာ လႈပ္ခတ္လိမ့္မည္ဟု ယူဆရသည္။

ဤသုိ့ဆိုလ်င္ ဇတ္လမ္းတေလွ်ာက္လုံး လူၾကမ္းတုိ႔၏ အထိုးအႀကိတ္ခံေနရေသာ ကိုေရႊဘ မၾကာမွီ ျပန္ထၿပီး ရင္ဆိုင္အနိုင္ ယူနိုင္ပါလိမ့္မည္။ သုိ႔ေသာ္ လက္သည္ခ်ည္းအားကိုးေန၍ မရနိုင္။ ကိုယ္တိုင္လည္း အားစိုက္ညႇစ္ဘုိ႔လိုေပလိမ့္မည္။

၁၉၆၈ ဗကပ အားတ႐ုတ္တုိ႔အား ေထာက္ပ့ံေပးစဥ္က ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား အေမရိကန္ ဂ်ပန္ႏွင့္ အေနာက္ အုပ္စုက ကူညီေပးခ့ဲရာ မည္သည့္သံတမန္အၾကပ္အတည္းမွ မရွိေခ်။သုိ႔ေသာ္ ယခုအခါတစ္ဦးတည္းအားကိုးအားထားရာျဖစ္ေသာတ႐ုတ္တုိ႔၏ ေထာက္ခံမႈ႐ုပ္သိမ္းသြားပါက ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ သံတမန္ အၾကပ္တည္း ႀကီးေပလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ လုံးဝထြက္ေပါက္မရွိသည္ေတာ့ မဟုတ္ေခ်။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ပူးေပါင္းျခင္းသည္ သူတုိ႔အတြက္ အေကာင္းဆံုးထြက္ေပါက္ ျဖစ္ဘြယ္ရာရွိေပသည္။

• ေနာက္ဆက္တြဲ ၁
သံခင္းတမန္ခင္း သုံးသပ္ရာတြင္ ႐ုရွားႏိုင္ငံက်န္ခ့ဲသည္။ ဗီတိုအာဏာပိုင္္ဆိုင္သက့ဲသုိ႔ အနုျမဴလက္နက္ပိုင္ေသာ ႐ုရွား သည္ အင္အားႀကီးနိုင္ငံတခုျဖစ္သက့ဲသုိ႔ ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အဆက္အဆံရွိေသာႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ ႏ်ဴကလီယား ဓါတ္ေပါင္းဖိုအပါ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ား ႐ုရွားမွဝယ္ယူဘူးသည့္ျပင္ ျမန္မာစစ္ဖက္အရာရွိမ်ား ေစလႊတ္ သင္တန္းတက္ ေစခ့ဲသည့္နိုင္ငံျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ေလာေလာဆယ္ ဒုသမတဦးဉာဏ္ထြန္းႏွင့္အဖြဲ႕ေရာက္ရွိေနသည္။

လက္ရွိ႐ုရွား၏ စီးပြားေရးအေျခအေနမွာမေကာင္းေပ။ အေမရိကနွင့္ ဥေရာပ၏ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈကို ခံေနရသည္။ ပိတ္ဆို႔ မႈသက္တမ္းကို ၂၀၁၆ ထိ တိုးထားသည္။ ျပည္တြင္း၌ စီးပြားေရးအၾကပ္အတည္းရွိသည္။ ထို႔ျပင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသတြင္း နိုင္ငံေရးၾသဇာ မရွိလွ။ နိုင္ငံေရးၾသဇာကို ေထာက္ကူေပးသည့္ စစ္ေရးတည္ေဆာက္မႈလည္း ေဒသတြင္း၌မရွိေခ်။ ထို႔ ေၾကာင့္႐ုရွားထံမွ စစ္လက္နက္ဝယ္ယူေရးမွအပ က်န္တာအားကိုးအားထားျပဳ၍ မရနိုင္ေပ။

• ေနာက္ဆက္တြဲ ၂

စကၤာပူသည္ ကုန္သည္နိုင္ငံျဖစ္သည္ဟုဆိုၾကသည္။ အက်ိဳးအျမတ္ အလြန္တြက္ခ်က္တတ္သည္ဟု ဆိုသည္။ နဝတ ေခတ္တေလွ်ာက္လုံး စကၤာပူတုိ႔သည္ ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္တုိ႔ႏွင့္သာ ဆက္ဆံ၍ စီးပြားရွာခ့ဲသူမ်ားျဖစ္သည္။ အေနာက္၏ ပိတ္ဆို႔မႈခံေနရေသာ ျမန္မာစစ္အစိုးရ၏ နိုင္ငံျခားေငြေၾကးအားလုံးသည္ စကၤာပူရွိဘဏ္မ်ားမွျဖတ္သန္းသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံ ျခား ေငြေၾကးအေျခအေနကို အသိဆုံးႏိုင္ငံဟု ဆိုရေပမည္။

ထိုစကၤာပူသည္ ျပီးခ့ဲေသာႏွစ္မ်ားအတြင္း ဒီမိုကေရစီေရးတခြန္းမဟခ့ဲ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေၾကာင္း တလုံးတပါဒမွ ေျပာျခင္းမရွိခ့ဲ။ သုိ႔ေသာ္ ထိုစကၤာပူသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေလယာဥ္စီးလုံးျဖင့္ အႀကိဳအပို႔လုပ္ၿပီး စကၤာပူသုိ႔  ဖိတ္ၾကားခ့ဲသည္။ အတြက္အခ်က္ေတာ္ေသာ စကၤာပူတုိ႔ မည္သုိ႔တြက္ခ်က္ထားသည္မွာ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ျဖစ္သည္။

စကၤာပူသည္ အေကာင္ေသးေပမ့ဲ ေလ်ာ့တြက္မရ။ တ႐ုတ္ျပည္မႀကီးႏွင့္ ဆက္ဆံေရးေကာင္းသည္။ တ႐ုတ္ျပည္မႀကီး တြင္လည္း စကၤာပူလိုျဖစ္ခ်င္ေသာၿမိဳ႕မ်ားသည္။ ဟန္တ႐ုတ္လူမ်ဳိးခ်င္းလည္းျဖစ္၍ နီးစပ္မႈမ်ားသည္။ တ႐ုတ္ ဗီယက္နမ္ စစ္ပြဲသည္ တိန္႔ေရွာက္ဖိန္ႏွင့္ လီကြမ္ယူးတုိ႔ေတြ႕ဆုံအၿပီး ရလဒ္တခုလည္းျဖစ္သည္။

• ေနာက္ဆက္တြဲ ၃

၂၀၁၅ ဇြန္လဆန္း ေလာ္ခီးလားညီလာခံက ေနာ္စီဖိုးရာစိန္ေခါင္းေဆာင္ေသာ ၁၅ ဦးပါ အဆင့္ျမင့္ကိုယ္စားလည္အဖြဲ႕တခုဖြဲ႕စည္းၿပီးအစိုးရႏွင့္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္ ဆုံးျဖတ္ခ့ဲသည္။ ထို႔ျပင္ NCCT ႏွင့္ သေဘာတူထားသည့္အထဲမွ အခ်က္ ၁၅ ခ်က္အား ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ေဆြးေႏြးရန္ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။ အစိုးရဘက္မွ ယခုထိလက္မခံ၍ NCA လက္မွတ္ထိုးေရး အစီ အစဥ္မွာ ေရွ႕မတိုးသာ ေနာက္မဆုတ္သာ အေျခအေနတြင္ရွိေနသည္ဟု ဆိုရေပမည္။ ထို႔ျပင္ အစိုးရကလက္မခံေသာ အဖြဲ႕ ၃ ဖြဲ႕ပါ NCA လက္မွတ္ထိုးေရးေတာင္းဆိုထားရာ သေဘာတူညီမႈရရန္ ခက္ခဲဘြယ္ရွိသည္။

ေလာ္ခီးလာညီလာခံအစတြင္ KNU ဥကၠဌ ေစာမူတူးေစးက ဘာဘဲျဖစ္ျဖစ္ လက္မွတ္ထိုးလိုက္ဘုိ႔ ေျပာဆိုေနေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ NCA စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္မ်ား ျပင္ဆင္ညိႇႏႈိင္းဘုိ႔လိုသည္ဟု ဆုံးျဖတ္ခ်က္ထြက္လာသည့္ျပင္ KNU ဒုဥကၠဌ ေနာ္စီဖိုးရာစိန္က ေဆြးေႏြးမည့္ အဖြဲ႕သစ္ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာသည္။

NCA လက္မွတ္ထိုးဘုိ႔ ေဝးေနဆဲျဖစ္ေနသည့္ျပင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖားကန္႔ေဒသႏွင့္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ KIA ႏွင့္တိုက္ပြဲငယ္မ်ားျဖစ္ပြားျခင္း မိုင္းဆတ္ ပုံပါက်င္ဘက္မွအစျပဳ၍ UWSA ႏွင့္ တင္းမာမႈမ်ားျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ကိုးကန္႔ေဒသတြင္ လက္နက္ႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလဲလွယ္ရန္အစိုးရမွ ဝန္ႀကီး ဦးလွထြန္းလာေရာက္ကမ္းလွမ္းသည္ဟုဆိုသည္တ႐ုတ္၏ဖိအားေၾကာင့္ ျဖစ္မည္ဟုသုံးသပ္ရသည္။ MNDAA က တဖက္သတ္အပစ္ရပ္ေၾကျငာျခင္းက္ို အစိုးရက လက္နက္ ခ်ရန္ကမ္းလွမ္းျခင္းျဖင့္ တုန္႔ျပန္လိုက္သည္။ ဤကိစၥကို UPWC က ဦးေအာင္မင္းက မကိုင္တြယ္ဘဲ သမတရံုးဝန္ႀကီးက ကိုင္တြယ္ပုံေထာက္လွ်င္ ေဆြးေႏြးဘုိ႔သေဘာထားမရွိဟု တြက္ဆ၍ရသည္သုိ႔ျဖစ္ရာ ကိုးကန္႔အေျခအေန ေျပလည္ဘြယ္ရာ မရွိေသးဟု ဆိုရေပမည္။ သုိ႔ေသာ္ႏွစ္ဖက္စလုံးမွ ေလာေလာဆယ္ တိုက္ပြဲမ်ားေလ်ာ့ခ်သြားမည့္ပုံေပၚသည္။

• နိဂံုး၏ နိဂံုး

တကယ္တမ္းဆိုလွ်င္ က်ေနာ္အေနႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားေပးနိုင္ရန္သာ အဓိကရည္ရြယ္ပါသည္။ စာဖတ္သူမ်ားအေနႏွင့္ ကိုယ္တိုင္သုံးသပ္ေကာက္ခ်က္ခ်နိုင္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ား မွ်ေဝျခင္းကို ပို၍အေလးထားပါသည္။ၿပီ း ပါ ၿပီ ။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts

One thought on “ေမာင္ေမာင္စုိး – တ႐ုတ္ေပၚလစီအေရြ႕ႏွင့္ ျမန္မာ့ျပည္တြင္းေရး – အပုိင္း (၈)

Comments are closed.