သူတိုု႔အာေဘာ္ ေမာင္ေမာင္စိုုး

ေမာင္ေမာင္စုိး – ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဤခရီး နီးပါ၏ေလာ – အပိုင္း (၃)

ေမာင္ေမာင္စုိး – ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဤခရီး နီးပါ၏ေလာ – အပိုင္း (၃)
(မုိးမခ) ဇူလုိင္ ၁၁၊ ၂၀၁၅
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၏ ကိုယ္စားလည္ NCCT ႏွင့္ေဆြးေႏြးေနေသာ ၂၀၁၅ မတ္လ ပန္ဆန္းညီလာခံက်င္း ပခ့ဲေသာ ေမလ ေလာခီးလာညီလာခံက်င္းခဲ့ေသာ ဇြန္လမွသည္ UPWC ႏွင့္ SD ေခၚ အဆင့္ျမင့္ညိႇႏွဳိင္းေရးကိုယ္စားလည္တုိ႔ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္ သေဘာတူခ့ဲ့သည့္ ဇူလိုင္လ ယခုခ်ိန္ထိ အစိုးရစစ္တပ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ မ်ားၾကားတင္းမာမႈႏွင့္ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ဆုံ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈမ်ား အေတာမသတ္ခ့ဲေပ။ ဤသည္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ဘြယ္ အေျခအေနမရွိသည္ကို ညႊန္ျပေနသည္ဟု ဆိုရေပမည္။

ဤသို့ျဖစ္ပြားေနေသာစစ္ပြဲမ်ား တင္းမာမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ႏွစ္ဖက္စလုံးတြင္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားစြာရွိသည္။ သုိ႔ပါ၍ ထိုအေျခအေနအခ်က္အလက္မ်ားကို ျခံဳငုံသုံးသပ္ ေကာက္ခ်က္ခ်နိုင္ရန္ အလုိ႔ငွါ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္လတ္တေလာ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားေနေသာအေျခအေနမ်ားကို အၾကမ္းျပင္း ေဖၚျပသြားပါမည္။ ျမန္မာျပည္၏ အကဲဆတ္ေသာ အေျခအေနမ်ားဟု ဆိုရေပမည္။

• ကခ်င္ေဒသတိုက္ပြဲမ်ား
NCA မူၾကမ္းအတည္ျပဳရန္ ရက္ပိုင္းအလို မတ္လအတြင္းတြင္၎ ေမလဆန္း သမတႏွင့္ UWSA/ NDAA/RCSS တုိ႔က်ိဳင္းတုံ
တြင္ေတြ႕ဆုံစဥ္၎ ဗန္းေမာ္ မန္စီ ကိုက္ထိပ္ နမ့္ခမ္းလမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ အစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ KIA တပ္ဖြဲ႕မ်ား တိုက္ပြဲျပင္းထန္စြာျဖစ္ပြားခ့ဲသည္။ အစိုးရတပ္မွ ေလေၾကာင္းပစ္ကူပါသုံး၍ တိုက္ခိုက္ခ့ဲသည္ကိုေတြ႕ရ၏။ အစိုးရမွ သစ္ေမွာင္ခိုကားမ်ား အားလိုက္လံဖမ္းဆီးသည္ဟု အေၾကာင္းျပေသာ္လည္း ထိုသစ္မ်ားမွာ ကခ်င္ေဒသမွသစ္မ်ား မဟုတ္ဘဲ အစိုးရထိမ္းခ်ဳပ္ရာေဒသမ်ားျဖစ္ေသာစစ္ကိုင္းတိုင္းႏွင့္ မိုးမိတ္ေဒသမွထုတ္လာေသာ သစ္မ်ားျဖစ္ေနျခင္း အကယ္၍ ထိုသစ္ကားမ်ား ဖမ္း ဆီးလိုပါက နမ့္ခမ္းအနီးမန္ဝိန္းကြင္းမွ တရုတ္ျပည္ လုံေတာင္းသုိ႔မဝင္မွီ ပိတ္ဆုိ႔ဖမ္းဆီးျခင္းျပဳလုပ္နိုင္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ထိုအေၾကာင္းျပခ်က္အတြက္ ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္ခ့ဲသည္။

ေနာက္တၾကိမ္တိုက္ပြဲမ်ားသည္ ဇြန္လ ၁၅ ရက္မွ ျပန္လည္စတင္သည္။ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈစတင္သည့္ေဒသမွာ KIA တပ္မ ဟာ၂ တပ္ရင္း ၆ လႈပ္ရွားရာ ဖားကန္႔ေဒသျဖစ္သည္။ KIA အတြက္ဘဏ႑ာေရးရင္းျမစ္ရိွသည့္ ေဒသလည္းျဖစ္သည္။ KIA ရင္း ၆ သည္ မူလက ဖားကန္႔ ေျမာက္ဖက္ ကန္စီးတြင္ စခန္းထိုင္သည္။ ထို႔ေနာက္ အစိုးတပ္ႏွင့္တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ျပီး ေအာင္ ဘာေလသုိ႔လည္းေကာင္း၊ ေနာက္တႀကိမ္တိုက္တိုက္ပြဲထပ္ျဖစ္ေသာအခါ ေအာင္ဘာေလ အထက္ဘက္ ၇ မိုင္ခန္႔ အကြာရွိ နမ့္ဂ်န္ေခ်ာင္းဖ်ားသုိ႔လည္းေကာင္း ေျပာင္းေရႊ႕အေျခစိုက္သည္။ ဖားကန္႔မွ မိုင္ ၂၀ ခန္႔အကြာတြင္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၅ ဇြန္လ ၁၅ ရက္မွစ၍ အစိုးရတပ္ရင္း ၄ ရင္းခန္႔ ရင္း ၆ ဌာနခ်ဳပ္ရွိရာသုိ႔ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရးေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ဝင္ေရာက္ လာျပီး တိုက္ပြဲမ်ား ျပန္လည္စတင္ခ့ဲသည္။ ဇြန္ ၁၅၊ ၁၆၊ ၁၇ ေန႔မ်ားတြင္ KIA ရင္း ၆ စခန္းငယ္မ်ားႏွင့္ ၇ ေနရာခန္႔ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခ့ဲျပီး ဆိုင္းဂ်ာ ဆြတ္ဂ်ိဳင္ ေအာင္လင္း စသည့္ KIA ရင္း ၆ အနီးရွိရြာမ်ားသို႔ အစိုးရစစ္ေၾကာင္းမ်ားေရာက္ရွိလာခ့ဲသည္ဟုဆ္ိုသည္။ထိုအခါ KIA တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ ဆိုင္းေတာင္ ဖားကန္႔ေဒသမ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ ဖားကန္႔ ကာမိုင္း မိုးေကာင္းလမ္းပိုင္းတြင္ တိုက္ပြဲမ်ားေဖၚျပီးရင္းဌာနခ်ဳပ္ ေတာင္ဘက္သုိ႔ဆင္း၍ တိုက္ခိုက္လာၾကသည္ကိုေတြ႕ရသည္။

ထိုေၾကာင့္ ကာမိုင္း မအူပင္ နန္႔ယန္း တံတားညီေနာင္ စသည့္မိုင္ ၄၀ ေက်ာ္ရွည္သည့္ကားလမ္းပိုင္းတြင္ ဇြန္ ၂၀ ရက္ခန္႔ မွစ၍ယခုခ်ိန္ထိ တိုက္ပြဲမ်ား မျပတ္ျဖစ္ပြားေနေတာ့သည္ဟုဆိုသည္။ KIA ရင္း ၆ အနီးမွရြာမ်ား စစ္ေဘးေၾကာင့္ တိမ္းေရွာင္ၾကရျပီးဆိုင္းဖရာရြာရွိ ဘုရားေက်ာင္းမွာ တိုက္ပြဲအတြင္းပ်က္စီးသြားခ့ဲသည္။ ဖားကန္႔လမ္းရွိ ခြပ္ဇိုင္စြပ္ တံတားညီေနာင္ ေဂၚလုယန္ပ်ားအုံရြာမ်ားမွာ စစ္တပ္၏အမိန္႔ျဖင့္ နန္႔ယားသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခ့ဲရသည္ဟုဆိုသည္။ အစိုးရစစ္တပ္ဘက္မွ ကာမိုင္း ကန္စီး စသည္ေနရာမ်ားမွ လက္နက္ၾကီးပစ္ကူေပးျပီး အေျမာက္သံ ေသနတ္သံေသာေသာညံခ့ဲသည္ဟုဆိုသည္။

ထိုကာလအတြင္း ဖားကန္႔ လုံခင္းေဒသရွိ ေက်ာက္စိမ္းကုမၼဏီ ၄ ခုခန္႔မွာလည္း အမ်ိဳးအမည္မသိသူမ်ား၏ တိုက္ခိုက္ဖ်က္ ဆီးျခင္းကို ခံခ့ဲရသည္ဟုဆိုသည္။

အလားတူပင္ ထိုရက္ပိုင္းမ်ားအတြင္း ဇြန္ ၂၆ တြင္ ဆြမ္ပရာဘြမ္အနီး KIA တပ္မဟာ ၁ ရင္း ၇ မလိယန္ စခန္းအား အစိုးရတပ္မ်ားက ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ခ့ဲသည္ဟု ဆိုသည္။ အစိုးရစစ္တပ္ႏွင့္အတူ ဖားကန္႔ ကာမိုင္းေဒသတြင္ ရွမ္းနီ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားသည္လည္းေကာင္း ဆြမ္ပရာဘြမ္ဘက္တြင္ တန္ကူးတန္၏  ရဝမ္ျပည္သူစစ္မ်ားမ်ား ပါဝင္ခ့ဲသည္ဟုဆိုသည္။

ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း KIA တပ္မ်ားလွဳပ္ရွားရာေဒသတြင္လည္းတိုက္ပြဲငယ္မ်ားျဖစ္ခ့ဲသည္။ မူစယ္ ကြတ္ခိုင္ သိႏီၷ ကားလမ္း ႏွင့္ ကားလမ္းေျမာက္ျခမ္း တ႐ုတ္နယ္စပ္အနီးရွိ ေဖါင္းဆိုင္ မုန္းကိုးမန္ဂ်ပ္ စသည့္ေနရာမ်ားတြင္လည္း ဇြန္လလယ္မွစ၍ ယခုခ်ိန္ထိ တိုက္ပြဲငယ္မ်ားႀကိဳၾကားျဖစ္သည္ကိုလည္း ၾကားသိရသည္။ ေဖါင္းဆိုင္ရြာမွရြာသားမ်ား တရုတ္ျပည္ဘက္သုိ႔ စစ္ေဘးဒုကၡသည္အျဖစ္ ေရာက္ရွိသြားသည္ဟု ဆိုသည္။

ယခင္၂၀၁၁ မွစသည့္ကခ်င္စစ္ပြဲေၾကာင့္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္ တစ္သိန္းေက်ာ္ အိမ္မျပန္နိုင္ေသးမွီ ယခု ဒုကၡသည္ ရာအခ်ဳိ႕ ထပ္မံထြက္ေပၚလာသည္ဟု ဆိုရမည္။ ၂၀၁၁ မွစ၍ ကခ်င္ေဒသတြင္း ရြာ ၂၀၀ ေက်ာ္ပ်က္စီးျပီး ဘုရားေက်ာင္း ၆၀ ေက်ာ္ ပ်က္စီးခ့ဲသည့္စာရင္းတြင္ ယခု ရြာဆယ္ဂဏန္း ထပ္ျဖည့္ရေပေတာ့မည္။ စစ္ပြဲသည္ အရွိန္မေသနိုင္ေသးဟုဆိုရမည္။

ဖားကန္႔ေဒသတြင္ KIA ရင္း ၆ တိုက္ခိုက္ခံရျပီး KIA တပ္ဖြဲ႕မ်ားက ဖားကန္႔ေဒသႏွင့္ ဖားကန္႔ မိုးေကာင္းကားလမ္းပိုင္းအား တိုက္ပြဲက်ယ္ျပန္႔လာသည္။ ထိုအခါ အစိုးရတပ္ကလိုင္ဇာသုိ႔ လက္နက္ၾကီးျဖင့္ ပစ္ခတ္ျခိမ္းေျခာက္ခ့ဲ့သည္။ ဇြန္လ ၂၆ ရက္ေန႔က လိုင္ဇာသုိ႔ လက္နက္ၾကီးက်ည္ 2/3 လုံးခန့္က်ေရာက္ေပါက္ကြဲခ့ဲသည္ဟု ဆိုသည္။ ေက်ာင္အိပ္ေက်ာင္းစား ေဘာ္ဒါေဆာင္အနီး က်ေရာက္ေပါက္ကြဲခ့ဲေသာ္လည္း လူတစုံတရာ မထိသျဖင့္ ကံေကာင္းသည္ဟု ဆိုရမည္။

တကယ္တမ္းဆိုလ်င္ KIA မွာ NCCT တြင္လည္းေကာင္း၊ တိုင္းရင္းသားညီလာခံမ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ တက္တက္ႂကြႂကြ ေဆာင္ရြက္ေနေသာအဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ္လည္း ဤသုိ႔အစိုးရႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ေနသည္ကိုေထာက္႐ႈေသာ္ KIA ၏ နိုင္ငံေရး အျမင္ကို ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္တုိ႔ လိုလားပုံမရ၍ စစ္ေရးအရဖိအားေပးျခင္းလည္း ျဖစ္နိုင္သည္။ ဖားကန္႔ေဒသရွိ KIA ဘ႑ာေရးရင္းျမစ္ကို ျဖတ္ေတာက္လို၍လည္း ျဖစ္နိုင္သည္။

• ပေလာင္ေဒသတိုက္ပြဲမ်ား
PSLF/TNLA ေခၚ ပေလာင္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕မွာ NCCT တြင္ပါေသာ္လည္း အစိုးရက NCA လက္မွတ္ထိုးရာ
တြင္ ပါဝင္ခြင့္ျပဳေရးျငင္းပယ္ထားေသာ အဖြဲ႕ ၃ ဖြဲ႕တြင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ TNLA ပေလာင္ေဒသတြင္ တိုက္ပြဲမ်ားမျပတ္ ျဖစ္ပြားခ့ဲသည္။ အစိုးရတပ္မ်ားက ပေလာင္ေဒသ TNLA ဖြဲ႕စည္းပုံအရ ႐ူးေကာ့ (မန္တုန္) ခရိုင္ အဲမ္းခရီး ( နမ့္ခမ္း ) ခရိုင္ ႏွင့္ကြတ္ခိုင္ခရိုင္အတြင္းလွည့္ပတ္၍ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရးလုပ္ရာ နမ့္ခမ္းကြတ္ခိုင္ သိႏၷီ ေက်ာက္မဲ နမၼတူ နမ့္ဆန္ မန္တုန္ ေဒသမ်ားတြင္တိုက္ပြဲငယ္မ်ား၂၀၁၅ ႏွစ္အတြင္း ဆက္တိုက္လို ျဖစ္ပြားခ့ဲသည္။

TNLA ကလည္း မူစယ္ျပည္ေထာင္စုလမ္းၾကီးေပၚရွိ ကြတ္ခိုင္ႏွင့္ နမ့္ဖတ္ကာၾကား ကားလမ္းပိုင္းအား ထိမ္းခ်ဳပ္ရန္ ၾကိဳးစားခ့ဲ့ျပီးအခြန္ေကာက္ခံျခင္းျပဳလုပ္ခ့ဲျခင္း အစိုးရစစ္တပ္္ႏွင့္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားျခင္းေၾကာင့္ ကားလမ္းေခတၱပိတ္ဆုိ႔ျခင္းမ်ား မၾကာ ခဏျဖစ္ခ့ဲသည္။ ထို႔ျပင္ ကြတ္ခိုင္ႏွင့္နမၼတူရွိ အစိုးရတပ္ရင္းဌာနခ်ဳပ္မ်ားအား ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ခ့ဲသည္ကိုေတြ႕ရသည္။

အထူးသျဖင့္ ၂၀၁၅ ဇြန္လတြင္ တိုက္ပြဲအရွိန္ျမင့္တက္ခ့ဲျပီး ေန႔စဥ္လိုလို တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ခ့ဲသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ေျပာက္က်ား တိုက္ပြဲငယ္မ်ား ေနရာအႏွံ႔ျဖစ္ခ့ဲသည္ဟု ဆိုရမည္။

ေလာ္ခီးလာညီလာခံက NCA လက္မွတ္ထိုးရာတြင္ NCCT အဖြဲ႕ဝင္အားလုံးပါေရးဆုံးျဖတ္ခ့ဲရာ အစိုးရကျငင္းပယ္ထား ေသာTNLA အတြက္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းပြင့္သည္ဟု ဆိုရမည္။ UPWC ႏွင့္ SD ေတြ႕ဆုံမႈအၿပီး ဇူလိုင္ ၆ ရက္ေန႔တြင္ TNLA မွ ေလာ္ခီးလာညီလာခံဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ၾကိဳဆိုေၾကာင္း အျခားတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္အတူ NCA လက္မွတ္ထိုးရာတြင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုေလ်ာ့ခ်သည့္အေနႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ားကိုေလ်ာ့ခ် သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင့္ လာေရာက္တိုက္ခိုက္ခံရမွသာ ခုခံမႈျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကျငာခ့ဲသည္။

ပေလာင္ေဒသတြင္းစစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ နမ့္ခမ္း နမ့္ဆန္ နမၼတူၿမိဳ႕မ်ားသို႔ ဒုကၡသည္ ရာအခ်ဳိ႕ ေရာက္ရွိလာခ့ဲသည္ဟု သိရွိရ၏။ စစ္ပြဲသည္ ငယ္သည္ျဖစ္ေစ ၾကီးသည္ျဖစ္ေစ သက္ေရာက္မႈေတာ့ ရွိစျမဲျဖစ္သည္။

• ကိုးကန္႔ေဒသတိုက္ပြဲမ်ား
လတ္တေလာ ကိုးကန္႔ေဒသ တိုက္ပြဲမ်ားျငိမ္သက္ေနသည္ဟု ဆိုရမည္။ ဤအေျခအေနျဖစ္ေပၚလာျခင္းသည္ တရုတ္ျပည္ ၏ ဖိအားမ်ားေၾကာင့္ဟုဆိုလွ်င္ မမွားေပ။ တရုတ္တုိ႔က တဖက္တြင္ ကိုးကန္႔အဖြဲ႕ဖက္မွ ထိုးစစ္ဆင္ျခင္းကို ဖိအားေပးရပ္တန္႔ေစခ့ဲ၏။ တဖက္တြင္လည္း ကိုးကန္႔ႏွင့္ တရုတ္နယ္စပ္တေလ်ာက္ တရုတ္စစ္တပ္၏ ၾကည္းတပ္ ေလတပ္ ၂ ခုေပါင္း စစ္ေလ့က်င့္ေရးကို က်ည္အစစ္မ်ားႏွင့္ျပဳလုပ္ျခင္းကို ၂၀၁၅ ဇြန္ ၂ ရက္မွစ၍ ရက္အကန္႔အသတ္မရွိ စတင္ လိုက္သည္။ ထိုေဒသတြင္ ေလယဥ္မပ်ံသန္းရဇံုသတ္မွတ္လိုက္ျပီး ပစ္ခ်မည္ဟု ေၾကျငာလိုက္သည္။

ဤသုိ႔ျဖင့္ တရုတ္စစ္တပ္ကို အသင့္အေနအထား ထားရွိျပီးတရုတ္နယ္ေျမအတြင္းသုိ႔ အေျမာက္ဆံ ဗံုးဆံမ်ားက်၍ တရုတ္
နိုင္ငံသားမ်ား ထပ္မံထိခိုက္ေသဆုံးမႈမရွိရန္ႏွင့္ ရွိလာပါကလည္း လက္တုန္႔ျပန္နိုင္ရန္ ျပင္ဆင္လိုက္သည္ကိုေတြ႕ရသည္။

ဤအေျခအေနေအာက္တြင္ နယ္စပ္တေလ်ာက္ရွိ ကိုးကန့္အဖြဲ႕မ်ားအား ေလေၾကာင္းျဖင့္၎ လက္နက္ၾကီးျဖင့္၎ အသုံး ျပဳစစ္ဆင္ရန္ ျမန္မာစစ္တပ္အတြက္ မလြယ္ကူေတာ့ေပ။ထို႔ျပင္ တ႐ုတ္၏ဖိအားေၾကာင္ ့ျမန္မာေလတပ္မွ စစ္ဦးစီးအရာရွိခ်ဳပ္ ေလအား ရာထူးမွ ဖယ္ရွားေပးခ့ဲရသည္ကို ေတြ႕ရ၏။

၂၀၁၅ ဇြန္လ ၁၀ ရက္တြင္ ကိုးကန့္အဖြဲ႕က တဖက္သတ္အပစ္ရပ္စဲေၾကာင္းေၾကျငာျပီး ခုခံစစ္သာဆင္ႏႊဲမည္ဟု ဆိုလိုက္ သည္။ အစိုးရဖက္မွ ကနဦးတြင္ ကိုးကန္႔အဖြဲ႕အား လက္နက္ခ်ေရး ေတာင္းဆိုခ့ဲေသာ္လည္း ၂၀၁၅ ဇြန္လတြင္ သမတရံုး ဝန္ၾကီး ဦးလွထြန္း ကိုးကန္႔ေရာက္လာျပီး ကိုးကန္႔အဖြဲ႕အား လက္နက္ႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလဲရန္ ကမ္းလွမ္းလိုက္သည္ဟု ဆို သည္။ စကားလုံးေျပာင္းလဲသုံးႏႈံးခ့ဲေသာ္လည္း အႏွစ္သာရမွာ အတူျဖစ္ေနဆဲျဖစ္၍ကိုးကန္႔အဖြဲ႕ လက္ခံနိုင္ဘြယ္ရာမျမင္ေပ။

တဖက္မွလည္း အစိုးရမွ ေလာက္ကိုင္ေဒသတြင္ ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းႏွင့္ မဲစာရင္းေကာက္ျခင္းမ်ား ျပဳ လုပ္ကာ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္မည္ဟုေၾကျငာျခင္းျဖင့္ ေလာက္ကိုင္ေဒသကို ထိမ္းခ်ဳပ္နိုင္ေၾကာင္းေဖၚျပလိုက္သည္။

တိုက္ပြဲအေနႏွင့္ ဇြန္လ ၁၁ႏွင့္ ၁၂ မ်ားတြင္ နယ္စပ္ေက်ာက္တိုင္အမွတ္ ၁၁၁ အနီး ကိုးကန္႔စခန္းအား သြားေရာက္ တိုက္ ခိုက္ျခင္းႏွင့္ ဇြန္ ၁၉ ခန္႔တိုက္ပြဲငယ္တပြဲျဖစ္ပြားျခင္းမွအပ ေသနတ္သံတိတ္ဆိတ္သြားသည္။ သုိ႔ေသာ္ အျခားသတင္းမ်ားအရ ကိုးကန္႔တပ္ဖြဲ႕သည္ အင္အားေလ်ာ့မသြားဘဲ စစ္အင္အားတိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းလာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ယခင္ တပ္မဟာ ၂၁၁ ႏွင့္ တပ္မဟာ ၃၁၁ ဟု ၂ ခုသာရွိရားမွ ၂၀၁၅ ဇြန္လအတြင္းတြင္ တပ္မဟာ ၆၁၁ ဟူ၍ တပ္မဟာအသစ္တခု တိုးခ်ဲ႕ ဖြဲ႕စည္းသည္ကို ၾကားသိရသည္။

ဤသုိ႔ေသာအေျခအေနေအာက္တြင္ ကိုးကန့္အေျခအေနသည္ေအးခဲတင္းမာေနသည္ဟု ဆိုရမည္။ ထို႔ျပင္ စစ္ေဘးဒုကၡ သည္ျပႆနာမွာလည္း ျပီးျပတ္ျခင္းမရွိသက့ဲ့သုိ႔ စစ္ေၾကာင့္ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားအားလည္း အစားထိုးနိုင္ဘြယ္မရွိေသးေပ။

ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts