သူတိုု႔အာေဘာ္ ေမာင္ေမာင္စိုုး

ေမာင္ေမာင္စုိး – ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဤခရီး နီးပါ၏ေလာ – အပိုင္း (၆)

ေမာင္ေမာင္စုိး – ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဤခရီး နီးပါ၏ေလာ – အပိုင္း (၆)
(မုိးမခ) ဇူလုိင္ ၁၅၊ ၂၀၁၅

• NCA မူၾကမ္းႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ား
၂၀၁၅ မတ္လကုန္တြင္ အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား NCA မူၾကမ္းသေဘာတူညီမႈရျပီဆိုေသာ္လည္း တိုက္ပြဲမ်ားဆက္ျဖစ္ေနျခင္းမွာ အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားၾကား အပစ္ရပ္နယ္နမိတ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ တိက်ေသာ သေဘာတူညီခ်က္ တပ္ေနရာခ်ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ တိက်ေသာသေဘာတူညီခ်က္မရေသးဟု ဆိုၾကသည္။

တကယ္တမ္းဆိုလွ်င္ UWSA ႏွင့္ မိုင္းလားတုိ႔မွအပ က်န္ေဒသမ်ားးမွာ ေျပာက္က်ားဧရိယာအမ်ားစုျဖစ္ေနရာ ထိုအေျခအေန ကို ထိန္းညိႇရန္ ဥပမာ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္း ႏွစ္ဖက္ထိန္းညႇိရန္ သေဘာတူထားေသာ္လည္း တိုက္ပြဲမ်ားကားရပ္တန္႔ျခင္းမရွိေပ။ ဤသုိ႔ျဖစ္ျခင္းမွာ ပထမအခ်က္ အစိုးရဖက္က လက္နက္ကိုင္အင္အားအခ်ဳိးအစားအရ ကြာသည္ဟုယူဆေသာ ေနရာမ်ားတြင္ စစ္ေရးအရ အင္အားသုံးဖိအားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဒုတိယအေနႏွင့္ သယံဇာတရင္းျမစ္မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး အျငင္းပြားရာမွ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡျဖစ္ျခင္းတုိ႔ျဖစ္ရသည္ဟု သုံးသပ္ၾကပါသည္။

• လက္နက္ကိုင္အင္အားအခ်ဳိးအစားႏွင့္ တိုက္ပြဲ
ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲကာလတြင္း မျပတ္ျဖစ္ေနေသာ တိုက္ပြဲမ်ားမွာအေၾကာင္းအခ်က္တခုမွာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၏ အင္အားႏွင့္သက္ဆိုင္ေနသည္။ လက္ရွိတြင္ အင္အားနဲသည့္ သုိ႔မဟုတ္ အင္အားခြဲျဖန္႔ထားရသည့္ အဖြဲ႕ မ်ား စခန္းမ်ားအား အစိုးရတပ္က နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး စီးပြားေရးေမွာင္ခိုကိစၥမ်ား အေၾကာင္းျပတိုက္ခိုက္ကာ စစ္ပြဲမ်ားျဖစ္ ေသာ္လည္း UWSA အား ေသနတ္သံမထြက္ဘဲ ေျဖရွင္းနိုင္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။

UWSA သည္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အားလုံးတြင္ အင္အားေတာင့္တင္းဆုံးအဖြဲ႕ျဖစ္သည္။ ေျမာက္ဖက္ ပန္ဆန္းေဒသတြင္ တပ္မဟာ ၃၁၈/၄၁၈/၄၆၈/၆၁၈ စသည့္ တပ္မဟာ ၄ ခုႏွင့္ ျပည္သူ႔စစ္တပ္မဟာတခုရွိသည္။ ေတာင္ဖက္မိုင္းဆတ္ဖက္ ၁၇၁ စစ္ေဒသတြင္ တပ္မဟာ ၇၇၂/၇၇၅/၇၇၈/၅၁၈/၂၄၈ စသည့္ တပ္မဟာ ၅ ခုရွိသည္။ တပ္မဟာတခုလွ်င္ အင္အား ၂၀၀၀ မွ၂၅၀၀ ခန္႔ရွိသည္ဟုဆိုၾကရာ UWSA အင္အား ၂၅၀၀၀ ခန္႔ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းရသည္။ ဝ တုိ႔တြင္ အားသာခ်က္တခုမွာ လိုအပ္လွ်င္ စစ္သားဆင့္ေခၚစုေဆာင္းရန္လြယ္ကူသည္။ UWSA ႏွင့္တြဲဖက္ NDAA တြင္ တပ္မဟာ ၃ ခုရွိၿပီး တပ္မဟာ တခုလ်င္အင္အား ၂၀၀၀ ခန္႔ႏွင့္ စုစုေပါင္း အင္အား ၆၀၀၀ ခန္႔ရွိသည္။

UWSA ႏွင့္ NDAA ၏ အားသာခ်က္မွာ သူတိုတြင္ သူတုိ႔အျပည့္အဝ ထိမ္းခ်ဳပ္ထားေသာေဒသရွိၿပီး သူတုိ႔၏တပ္မ်ားမွာ လည္းထိုေဒသတြင္း တြင္ စုစုစည္းစည္းရွိေနသည္။ က်န္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား အင္အားအရ ငါးေထာင္ တစ္ေသာင္းခန္႔ရွိ ေသာ္လည္း ေပ်ာက္ၾကားေဒသမ်ားတြင္ တပ္မ်ားျပန္႔ႏွံ႔ေန၍ အင္အားမ်ား ကြဲျပားေနသည္။ ထို႔ျပင္ UWSA သည္ လက္နက္ ခဲယမ္း အင္အားအေတာင့္ဆုံးျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ UWSA နယ္ေျမတြင္ လက္နက္စက္ရံု က်ည္ဆံ လက္ပစ္ဗံုး ထုတ္လုပ္သည့္ စက္ရံုမ်ားရွိသည္ဟု သတင္းမ်ားကဆိုပါသည္။

အျခားသတင္းမ်ားအရလည္း လြန္ခ့ဲ ၂ ႏွစ္ခန္႔က အေရးယူခံရျပီး လဘ္စားအက်င့္ပ်က္မႈျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္တသက္ ျပစ္ဒဏ္ ခံရေသာ တရုတ္ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္းတဦးျဖစ္သူ ႀကိဳးယုံကန္းေခတ္ေကာင္းစဥ္က UWSA အား လက္နက္ခဲယမ္း အ ေျမာက္အမ်ား ေရာင္းေပးခ့ဲသည္ဟုဆိုပါသည္။ လက္ရွိ UWSA တြင္ လက္နက္ငယ္မ်ိဳးစုံ ကိုေဆာင္နိုင္သည့္ျပင္ 60/82/120 mm ေမာ္တာမ်ားအျပင္ 57/75/120/122 mm ေနာက္ပြင့္ အေျမာက္တ႐ုတ္လုပ္မ်ား ကိုင္ေဆာင္နိုင္သည့္အျပင္ တရုတ္ လုပ္မဟုတ္ေသာ 105 mm ေဟာ္ဝစ္ဇာအခ်ဳိ႕ လက္ဝယ္ရွိထားသည္ဟု စစ္ေရးအကဲခတ္မ်ားကဆိုပါသည္။

ဤသုိ႔ေသာအေျခအေနေအာက္တြင္ UWSA /NDAA တုိ႔ႏွင့္ေသနတ္သံထြက္လ်င္ စစ္တပ္အတြက္ ႀကီးမားေသာ စစ္ဆင္ ေရးတရပ္ လိုအပ္ေပေတာ့မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ UWSA ႏွင့္အလြယ္တကူ ေသနတ္သံထြက္ဖို႔ မျဖစ္နိုင္ေတာ့ေခ်။ ယခု ျငိမ္း ခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲကာလ အျခားအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္တိုက္သည္မွာ စစ္ဆင္ေရးအၾကီးစားတရပ္ မလိုအပ္တဲ့အဖြဲ႕မ်ားသာျဖစ္ေတာ့သည္။

တကယ္တမ္းဆိုလွ်င္ စစ္ေရးအရ အင္အားနည္းေသာ အဖြဲ႕မ်ားအား လိုက္လံတိုက္ခိုက္သည္မွာ တဖက္ကလည္း နိုင္ငံေရး အရလက္ခံမႈရေအာင္ စစ္ေရးအရဖိအားေပးျခင္းျဖစ္သည္ဟု သုံးသပ္ၾကပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ တဖက္ကလည္း တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕မ်ားအတြင္း၌ မိမိတုိ႔အေနႏွင့္ UWSA က့ဲသုိ႔ အင္အားၾကီးေအာင္လုပ္မွ အစိုးရက အလြယ္တကူမထိရဲမွာဆိုသည့္ အျမင္မ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္။

ထိုေၾကာင့္လည္း ပန္ဆန္းညီလာခံတြင္ တိုင္းရင္းသားတုိ႔အေနႏွင့္ စစ္ကိုမလိုလားေသာ္လည္း အစိုးရက အင္အားသုံးဖိအားေပးမႈမ်ားရွိေနသည့္အတြက္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအေနႏွင့္သင့္ေတာ္သည့္ လက္နက္ကိုင္တပ္ထားရွိေရး ထည့္သြင္းေဆြး ေႏြး ဆုံးျဖတ္ခ့ဲၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲကာလအတြင္း မည္သည့္ကိစၥမဆို ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈက္ို ေရွ႕တန္းမတင္ဘဲ စစ္ေရးအရ ဖိအားေပး ေျဖရွင္းေနပါက တန္ျပန္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ေစနိုင္သည္။ အင္အားနဲေနသည့္အဖြဲ႕မ်ားကလည္း အင္အားပိုႀကီးေအာင္ တည္ေဆာက္မည့္လမ္းကို ေရြးၾကလိမ့္မည္။

လက္ရွိတြင္လည္း ကခ်င္ျပည္နယ္ ဆြမ္ပရာဘြမ္အနီးမလိယန္တြင္ ေလေၾကာင္းပစ္ကူပါသုံး၍ တိုက္ခိုက္ေနျခင္းအာရွလမ္းမ တဝိုက္ရွိ DKBA ႏွင့္တိုက္ပြဲမ်ား မရပ္တန္႔ပါက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲအား ထိခိုက္မည္စုိးရိမ္ေၾကာင္း SD အဖြဲ႕ကေျပာဆို ထားသည္။ အင္အားႀကီးသည္ ငယ္သည္ျဖစ္ေစ ေသနတ္သံမထြက္ဘဲ ေျဖရွင္းရန္မွာ အစိုးရႏွင့္စစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေပၚတြင္သာ မူတည္ေနေပသည္။

• သယံဇာတခြဲေဝမႈႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ား
လက္ရွိတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားရာ အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ား ႏွစ္ဖက္တပ္မ်ားမွ သယံဇာတရင္းျမစ္မ်ားကို အျပန္အလွန္ထိမ္းခ်ဳပ္ဖုိ႔ႀကိဳးစား ရာမွ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္သည္ဟု သုံးသပ္ရသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖားကန္႔ေဒသအား ျဖန္႔က်က္လႈပ္ရွားေနေသာ KIA ရင္း ၆ အား နယ္ေျမရွင္းလင္းေရးေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ထိုးစစ္ဆင္လွ်က္ရွိရာ ရင္း ၆ ဌာနခ်ဳပ္လည္း ဖားကန္႔ လုံခင္းအထက္ ကန္စီးမွ ေအာင္ဘာေလ ထိုမွတဆင့္ နမ့္ဂ်န္ေခ်ာင္းဖ်ား စသျဖင့္ ေျမာက္ဖက္သို႔ ဆုတ္ခြာေနရာယူရာမွ ယခု ဇြန္လလယ္မွ စၿပီး နမ့္ဂ်န္ေခ်ာင္းဖ်ားအထိပါ လိုက္တိုက္ေသာအခါ ဖားကန္႔ ကာမိုင္းတခြင္ တိုက္ပြဲမ်ား က်ယ္ျပန္႔သြားသည္ကို ေတြ႕ရ သည္။

အစိုးရတပ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဖားကန္႔ေဒသအား ျဖန္႔က်က္လႈပ္ရွားေနသည့္ KIA တပ္ရင္းအား ဖယ္ရွားျပီး KIA ၏ ဘ႑ာ ရင္းျမစ္ကို ဖယ္ရွားလိုပုံရသည္။ KIA အေနႏွင့္လည္း ၎တုိ႔၏ဘ႑ာရင္းျမစ္ျဖစ္သည့္ ဖားကန္႔ေဒသ၏ သယံဇာတမ်ားကိုလက္လႊတ္ဘြယ္မရွိေခ်။ KIA ရင္း ၆ အေနႏွင့္ ဖားကန္႔ေဒသတြင္ အစိုးရတပ္အား အင္အားအလုံးအရင္းႏွင့္ တိုက္ခိုက္နိုင္ ေခ်မရွိေသာ္လည္း ျဖန္႔ခြဲ၍ ေျပာက္က်ားတိုက္နိုင္စြမ္းရွိသည္။ ဖားကန္႔ ကာမိုင္း ကားလမ္း ေျမာက္ဖက္ႏွင့္ ေတာင္ဖက္ရွိ ေတာေတာင္ထူထပ္ေသာေဒသမ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ ရြံ႕ႏြံကိုင္းေတာမ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ ဖားကန္႔ေဒသရွိ ဥရုျမစ္ ႏွင့္ အေနာက္ဖက္ ခ်င္းတြင္းျမစ္ၾကားလူေနက်ဲပါးျပီး ေတာေတာင္ထူထပ္ေသာေဒသသည္လည္းေကာင္း KIA တုိ႔ လႈပ္ရွား ေျပာက္က်ားစစ္ဆင္နိုင္သည့္ ေျမအေနအထားရွိေနသည္။

ထို႔ျပင္ ဖားကန္႔ရွိကုမၸဏီႀကီးမ်ားမွာ သိန္းေထာင္ေသာင္းခ်ီတန္ဘိုးရွိေသာ စက္ယႏၲယားမ်ားႏွင့္ အလုပ္လုပ္ေနသည္ျဖစ္ရာ သူတုိ႔၏ အက်ိဳးစီးပြားလုံျခံဳေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး KIA ႏွင့္ မကင္းနိုင္သည္ကိုေတာ့ နားလည္မႈရွိဘို႔လိုေပသည္။

ေနာက္တခုအေနႏွင့္ ယခုလဆန္းပိုင္းတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ဆြမ္ပရာဘြမ္ အေရွ႕ေျမာက္ ၁၅ မိုင္ခန္႔အကြာရွိ မလိချမစ္ေဘးမွ မလိယန္စခန္းအား ေလေၾကာင္းပစ္ကူပါသုံး၍ အျပင္းအထန္တိုက္ေနသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ ထိုစခန္းမွာ KIA အင္အားဆယ္ ဂဏန္းသာရွိသည့္အျပင္ စစ္ေရးအရလည္း အေရးမပါလွေပ။ သုို႔ေသာ္ သယံဇာတရင္းျမစ္ပိုင္ဆိုင္မႈအတြက္ အေရးႀကီး ေနရာျဖစ္ေနသည္။

ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ တရုတ္ CPI ကုမၸဏီတုိ႔ သေဘာတူထားေသာ ဧရာဝတီျမစ္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္း အျပင္ ျမစ္ဆုံအထက္ဖက္၌ ေမချမစ္ေပၚတြင္ ၄ ေနရာ မလိချမစ္ေပၚတြင္ ၁ ေနရာေဆာက္လုပ္ရန္ စီစဥ္ထားသည္ျဖစ္ရာ မလိချမစ္ေပၚတြင္ ဆည္တည္ေဆာက္မည့္ေနရာမွာ ယခုတိုက္ပြဲျဖစ္ေနသည့္ မလိယန္တြင္ျဖစ္သည္။ ထိုေၾကာင့္ မလိယန္ တိုက္ပြဲသည္ သယံဇာတရင္းျမစ္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည့္ တိုက္ပြဲဟုဆိုရေပမည္။

၎ျပင္ DKBA ႏွင့္အာရွလမ္းမႀကီးတြင္ ျဖစ္ပြားသည့္တိုက္ပြဲမ်ားမွာ စီးပြားရင္းျမစ္မ်ား ခ်ဳပ္ကိုင္နိုင္ရန္ႀကိဳးစားရာမွ ျဖစ္ပြား သည့္တိုက္ပြဲမ်ားဟု သုံးသပ္ၾကသည္။ DKBA အေနႏွင့္ ၂၀၁၀ အစိုးရႏွင့္ ျပန္လည္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားျပီးေနာက္ ေသာင္းရင္းျမစ္ကမ္းရွိဂိတ္မ်ားမွာ ေစာခ်စ္သူတုိ႔၏ BGF ထိမ္းခ်ဳပ္မႈေအာက္သုိ႔ေရာက္သြားသည္ျဖစ္၍ DKBA အေနႏွင့္ ဘ႑ာေရး ရင္းျမစ္ရွိရာ ေဒသမ်ားလိုအပ္ေနသည္ဟု ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက ဆိုၾကပါတယ္။

ဤသုိ႔ သယံဇာတရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေလ့ရွိရာ မွ်တေသာခ်ဥ္းကပ္မႈရွိရန္ လိုအပ္သည္။ ထို ေၾကာင့္လည္း ေလာ္ခီလာညီလာ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္မည့္အခ်က္တြင္NCA မူၾကမ္းအခန္း ၆ ၌ ေျမယာႏွင့္သဘာဝသယံဇာတမ်ားစီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္အား ထည့္သြင္း၍ ၾကားကာလအတြင္းႏွစ္ဖက္ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ဆိုျခင္းျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts