ေမာင္ေမာင္စိုုး

ေမာင္ေမာင္စိုုး – အဂၤါမစုံသည့္ NCA ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးခ်ိဳးျဖဴကူနိုင္ပါမည္ေလာ

October 7, 2015
ေမာင္ေမာင္စိုုး – အဂၤါမစုံသည့္ NCA ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးခ်ိဳးျဖဴကူနိုင္ပါမည္ေလာ

  ေမာင္ေမာင္စိုုး – အဂၤါမစုံသည့္ NCA ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးခ်ိဳးျဖဴကူနိုင္ပါမည္ေလာ (မိုုးမခ) ေအာက္တိုုဘာ ၇၊ ၂၀၁၅   ေအာက္တိုဘာ လက္မွတ္ထိုးပြဲ ျပီးခ့ဲေသာလမ်ားကတည္းက အမ်ားခန့္မွန္းထားသက့ဲသုိ့ပင္ NCA ဟုေခၚသည့္ တနိုင္ငံလုံးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စိုး – စစ္တပ္ကလည္း ျပည္သူလူထုအေပၚနားလည္မွဳရွိရန္ လိုသည္

September 22, 2015
ေမာင္ေမာင္စိုး – စစ္တပ္ကလည္း ျပည္သူလူထုအေပၚနားလည္မွဳရွိရန္ လိုသည္

ေမာင္ေမာင္စိုး – စစ္တပ္ကလည္း ျပည္သူလူထုအေပၚနားလည္မွဳရွိရန္ လိုသည္ (မိုးမခ) စက္တင္ဘာ ၂၂၊ ၂၀၁၅ တေလ်ာက္လုံးျကားခ့ဲရသည္။ ယေန့တိုင္လည္းျကားရဆဲ ျဖစ္သည္။ ၎မွာ တပ္မေတာ္ေပၚနားလည္မွဳရွိဘိ့ု စစ္တပ္အေပၚ နားလည္မွဳရွိဘိ့ုဆိုသည္ျဖစ္၏။ အမွန္ကေတာ့ အျပန္အလွန္ျဖစ္ သည္။...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စုိး – NCA ႏွင့္ Failed State – အပိုင္း (၅)

September 18, 2015
ေမာင္ေမာင္စုိး – NCA ႏွင့္ Failed State – အပိုင္း (၅)

 ေမာင္ေမာင္စုိး – NCA ႏွင့္ Failed State – အပိုင္း (၅) (မုိးမခ) စက္တင္ဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၅ ● တက္သုတ္႐ုိက္ေနေသာ NCA တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား အစည္းအေဝးထိုင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မခ်မွီပင္...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စိုး – NCA ႏွင့္ Failed State – အပိုင္း ( ၄ )

September 17, 2015
ေမာင္ေမာင္စိုး –  NCA ႏွင့္ Failed State – အပိုင္း ( ၄ )

Photo – Irrawaddy ေမာင္ေမာင္စိုး –  NCA ႏွင့္ Failed State – အပိုင္း ( ၄ ) (မိုးမခ) စက္တင္ဘာ ၁၇၊ ၂၀၁၅  တရုတ္ႏွင့္...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စုိး – NCA ႏွင့္ Failed State – အပိုင္း (၃)

September 15, 2015
ေမာင္ေမာင္စုိး – NCA ႏွင့္ Failed State – အပိုင္း (၃)

ေမာင္ေမာင္စုိး – NCA ႏွင့္ Failed State – အပိုင္း (၃) (မုိးမခ) စက္တင္ဘာ ၁၆၊ ၂၀၁၅ • NCA ႏွင့္ ထိုသုံးဖြဲ႕ ထိုသုံးဖြဲ႕ဆိုသည္မွာ MNDAA/TNLA/AA...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စုိး – NCA ႏွင့္ Failed State – အပိုင္း (၂)

September 14, 2015
ေမာင္ေမာင္စုိး – NCA ႏွင့္ Failed State – အပိုင္း (၂)

ေမာင္ေမာင္စုိး – NCA ႏွင့္ Failed State – အပိုင္း (၂) စက္တင္ဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၅ • ေနျပည္ေတာ္ေတြ႕ဆုံပြဲအေျခအေန ေနျပည္ေတာ္ေတြ႕ဆုံပြဲမတိုင္မွီ ထြက္ေပၚေနေသာအေျခအေနႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ EAOs တိုင္းရင္းသား...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စုိး – NCA ႏွင့္ Failed State – အပိုင္း (၁)

September 14, 2015
ေမာင္ေမာင္စုိး – NCA ႏွင့္ Failed State – အပိုင္း (၁)

ေမာင္ေမာင္စုိး – NCA ႏွင့္ Failed State – အပိုင္း (၁) (မုိးမခ) စက္တင္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၅ • တေက်ာ့ျပန္ အပစ္ရပ္ေရး လက္ရွိတိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ျပဳလုပ္ေနေသာ အပစ္ရပ္ေရးအား တေက်ာ့ျပန္အပစ္ရပ္ေရးဟု...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စုိး – …. မွ တပါး အျခားမရွိ

September 10, 2015
ေမာင္ေမာင္စုိး – …. မွ တပါး အျခားမရွိ

ေမာင္ေမာင္စုိး – …. မွ တပါး အျခားမရွိ (မုိးမခ) စက္တင္ဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၅ ၂၀၁၅ နိုဝင္ဘာ ၈ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ ႏွစ္လသာလိုေတာ့သည္။ တရားဝင္မဲဆြယ္စည္းရုံးခြင့္ မ်ားလည္း စၿပီ။...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စုုိး – ဦးတူးဂ်ာအတြက္ တရားမ်ွတမွဳ

September 7, 2015
ေမာင္ေမာင္စုုိး – ဦးတူးဂ်ာအတြက္ တရားမ်ွတမွဳ

ေမာင္ေမာင္စုုိး – ဦးတူးဂ်ာအတြက္ တရားမ်ွတမွဳ  (မိုုးမခ) စက္တင္ဘာ ၇၊ ၂၀၁၅ ၂၀၁၅ ဇြန္လ ၁၉ ရက္ညေန ကခ်င္ျပည္နယ္ ကာမိုင္းျမိဳ့ ဇီးက်ြန္းရပ္ကြက္ေန ဦးတူးဂ်ာအပါေလးဦးကို ခလရ ၂၅၀ မွ...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စိုုး – ျငိမ္းခ်မ္းေရးေလာ စစ္ပြဲေလာ – အပိုင္း( ၅ )

September 4, 2015
ေမာင္ေမာင္စိုုး – ျငိမ္းခ်မ္းေရးေလာ စစ္ပြဲေလာ – အပိုင္း( ၅ )

(ျမန္မာတိုုင္းရင္းသားစစ္ေဘးဒုုကၡသည္မ်ား) ေမာင္ေမာင္စိုုး – ျငိမ္းခ်မ္းေရးေလာ စစ္ပြဲေလာ – အပိုင္း( ၅ ) (မိုုးမခ) စက္တင္ဘာ ၄၊ ၂၀၁၅ NCA ႏွင့္တိုက္ပြဲမ်ား NCA သေဘာတူညီခ်က္မူျကမ္းရရွိျပီဟုဆိုသည့္ ၂၀၁၅ မတ္လတြင္၎...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စုိး – ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေလာ စစ္ပြဲေလာ – အပိုင္း (၃)

September 2, 2015
ေမာင္ေမာင္စုိး – ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေလာ စစ္ပြဲေလာ – အပိုင္း (၃)

ေမာင္ေမာင္စုိး – ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေလာ စစ္ပြဲေလာ – အပိုင္း (၃) (မုိးမခ) စက္တင္ဘာ ၂၊ ၂၀၁၅ • လက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းေရး ျမန္မာစစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ သေဘာထားျဖစ္ေသာ NCA လက္မွတ္ထိုးျပီးေနာက္ လက္မွတ္ထိုးသည္အဖြဲ႕ေရာ လက္မွတ္မထိုးသည့္...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စိုး – ျငိမ္းခ်မ္းေရးေလာ စစ္ပြဲေလာ – အပိုင္း ( ၂ )

September 1, 2015
ေမာင္ေမာင္စိုး – ျငိမ္းခ်မ္းေရးေလာ စစ္ပြဲေလာ – အပိုင္း ( ၂ )

ေမာင္ေမာင္စိုး – ျငိမ္းခ်မ္းေရးေလာ စစ္ပြဲေလာ – အပိုင္း ( ၂ ) (မုိးမခ) စက္တင္ဘာ ၁၊ ၂၀၁၅ ခ်န္ထားသည့္အဖြဲ့မ်ား NCA လက္မွတ္ထိုးခ်န္ထားသည့္ ၆ ဖြဲ့အနက္ ANC/...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စိုုး – ျငိမ္းခ်မ္းေရးေလာ စစ္ပြဲေလာ – အပိုင္း( ၁ )

August 30, 2015
ေမာင္ေမာင္စိုုး – ျငိမ္းခ်မ္းေရးေလာ စစ္ပြဲေလာ – အပိုင္း( ၁ )

ေမာင္ေမာင္စိုုး – ျငိမ္းခ်မ္းေရးေလာ စစ္ပြဲေလာ – အပိုင္း( ၁ ) (မုုိးမခ) ၾသဂုုတ္ ၃၀၊ ၂၀၁၅ ေဆြးေႏြွးပြဲျပီး ေဆြးေႏြးပြဲ တိုင္းရင္းသားလက္နက္္ကိုင္အဖြဲ့မ်ား၏ ကိုယ္စားလည္အဖြဲ့ SD ႏွင့္ UPWC...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စုုိး – လားမား လာရိန္ ႏွင့္ လားရွဳိးေငြတိုုက္

August 27, 2015
ေမာင္ေမာင္စုုိး – လားမား လာရိန္ ႏွင့္ လားရွဳိးေငြတိုုက္

  ေမာင္ေမာင္စုုိး – လားမား လာရိန္ ႏွင့္ လားရွဳိးေငြတိုုက္ (မိုုးမခ) ၾသဂုုတ္ ၂၇၊ ၂၀၁၅ မူစယ္နမ့္ခမ္းကားလမ္းသည္ ေရႊလီျမစ္ ေဘးတေလ်ာက္ ေဖါက္လုပ္ထားပါသည္။ ထိုကားလမ္းႏွင့္ယွဥ္၍ ေရႊလီျမစ္၏ တဖက္ကမ္းတြင္ ေမာရွမ္းရြာ...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စုိး – မိုးသည္းည

August 25, 2015
ေမာင္ေမာင္စုိး – မိုးသည္းည

ေမာင္ေမာင္စုိး – မိုးသည္းည (မုိးမခ) ၾသဂတ္စ္ ၂၅၊ ၂၀၁၅ ထိုညက မိုးက သည္းလြန္းလွပါသည္။ တေဝါေဝါရြာခ်ေနေသာ မိုးစက္မိုးေပါက္မ်ားေအာက္တြင္ ညအေမွာင္ထုက စုိးမိုးေန သည္။ သည္းလြန္းေသာမိုးေအာက္တြင္ တကိုယ္လုံးတုတ္တုတ္ရႊဲေနသည္။ ေက်ာေပၚတြင္လႊမ္းခ်ံဳထားေသာ စစ္မိုးကာစက...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စိုုးး – ၾက့ံဖြံ့အေျပာင္းအလဲမွာ ေတြ့ရတ့ဲအခ်က္မ်ား

August 23, 2015
ေမာင္ေမာင္စိုုးး – ၾက့ံဖြံ့အေျပာင္းအလဲမွာ ေတြ့ရတ့ဲအခ်က္မ်ား

    ေမာင္ေမာင္စိုုးး – ၾက့ံဖြံ့အေျပာင္းအလဲမွာ ေတြ့ရတ့ဲအခ်က္မ်ား  (မိုုးမခ) ၾသဂုုတ္ ၂၃၊ ၂၀၁၅  ျသဂုတ္လ ၁၂ ရက္ေန့ည ျက့ံဖြံ့ပါတီရဲ့ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္ အေျပာင္းလဲျဖစ္ခ့ဲ့ျပီး အားလုံးအာရံုစိုက္စရာ ျဖစ္ခ့ဲပါတယ္။ –...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စိုုး – ဂြမ္ထန္ဂမ္ေရွာင္၊ ျမက်ြန္းညိဳ ႏွင့္ စိမ္းေသာျပာေသာမိွဳင္းေသာေတာင္တန္းမ်ားဆီသိုု႔

August 19, 2015
ေမာင္ေမာင္စိုုး – ဂြမ္ထန္ဂမ္ေရွာင္၊ ျမက်ြန္းညိဳ ႏွင့္ စိမ္းေသာျပာေသာမိွဳင္းေသာေတာင္တန္းမ်ားဆီသိုု႔

  ေမာင္ေမာင္စိုုး – ဂြမ္ထန္ဂမ္ေရွာင္၊ ျမက်ြန္းညိဳ ႏွင့္ စိမ္းေသာျပာေသာမိွဳင္းေသာေတာင္တန္းမ်ားဆီသိုု႔ (မိုုးမခ) ၾသဂုုတ္ ၁၉ ၊ ၂၀၁၅ Eco ရန္ကုန္စီးပြါးေရးတကၠသုိလ္ကို ထိုစဥ္ကEcoဟုေခၚေလ့ ့ရွိသည္။ ထိုစဥ္က Eco သည္...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စုိး – မဟာမိတ္တပ္ေပါင္းစု ျပႆနာ

August 17, 2015
ေမာင္ေမာင္စုိး – မဟာမိတ္တပ္ေပါင္းစု ျပႆနာ

ေမာင္ေမာင္စုိး – မဟာမိတ္တပ္ေပါင္းစု ျပႆနာ (မုိးမခ) ၾသဂတ္စ္ ၁၇၊ ၂၀၁၅ • ရွည္ၾကာေသာတိုက္ပြဲ ၁၉၆၂ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းျပီးေနာက္ စစ္အာဏာရွင္္စနစ္ကို ဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္ခ့ဲသည့္ ရွည္ၾကာေသာတိုက္ပြဲ ကာလ ကို ျဖတ္သန္းခ့ဲရသည္။...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စိုုး – ဖဲျကိဳးဝါ နွင့္ ဖဲျကိဳးနက္

August 11, 2015
ေမာင္ေမာင္စိုုး – ဖဲျကိဳးဝါ နွင့္ ဖဲျကိဳးနက္

  ေမာင္ေမာင္စိုုး – ဖဲျကိဳးဝါ နွင့္ ဖဲျကိဳးနက္ (မိုုးမခ) ၾသဂုုတ္ ၁၁၊ ၂၀၁၅ ဖဲျကိဳးဝါ Yellow ribbon လြန္ခ့ဲေသာ အႏွစ္ ၄၀ ေက်ာ္က နံမည္ျကီးသီခ်င္းတပုဒ္ ရွိသည္။...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စိုုး – NLD အမတ္ေလာင္း လူထုျကားမွဂယက္ႏွင့္ တပ္ေပါင္းစုျပသနာ (တတိယပိုင္း၊ နိဂုုံး)

August 9, 2015
ေမာင္ေမာင္စိုုး – NLD အမတ္ေလာင္း လူထုျကားမွဂယက္ႏွင့္ တပ္ေပါင္းစုျပသနာ (တတိယပိုင္း၊ နိဂုုံး)

  ေမာင္ေမာင္စိုုး – NLD အမတ္ေလာင္း လူထုျကားမွဂယက္ႏွင့္ တပ္ေပါင္းစုျပသနာ (တတိယပိုင္း၊ နိဂုုံး) (မိုုးမခ) ၾသဂုုတ္ ၉ ၊ ၂၀၁၅ ၈၈ ျငိမ္း/ပြင့္ မင္းကိုနိုင္၊ ကိုကိုျကီးတိ့ုေခါင္းေဆာင္သည့္၈၈ ျငိမ္းပြင့္သည္...

Read more »

Archives