သူတိုု႔အာေဘာ္ ေမာင္ေမာင္စိုုး

ေမာင္ေမာင္စိုး – စစ္တပ္ကလည္း ျပည္သူလူထုအေပၚနားလည္မွဳရွိရန္ လိုသည္

ေမာင္ေမာင္စိုး – စစ္တပ္ကလည္း ျပည္သူလူထုအေပၚနားလည္မွဳရွိရန္ လိုသည္
(မိုးမခ) စက္တင္ဘာ ၂၂၊ ၂၀၁၅

တေလ်ာက္လုံးျကားခ့ဲရသည္။ ယေန့တိုင္လည္းျကားရဆဲ ျဖစ္သည္။ ၎မွာ တပ္မေတာ္ေပၚနားလည္မွဳရွိဘိ့ု စစ္တပ္အေပၚ နားလည္မွဳရွိဘိ့ုဆိုသည္ျဖစ္၏။ အမွန္ကေတာ့ အျပန္အလွန္ျဖစ္ သည္။ စစ္တပ္အေပၚနားလည္မွဳရွိေစလိုလ်င္ စစ္တပ္ကလည္း လူထုနားလည္မွဳရွိဘိ့ုလိုသည္ကို ေလးနက္ဘိ့ုလိုသည္။

လူထုက ေဒၚစုႏွင့္ NLD ကိုသဲသဲလွဳပ္ ဘာေျကာင့္ေထာက္ ခံေနျကပါသလဲ။ စစ္တပ္အေနႏွင့္ေရာ ေလးေလးနက္နက္ စဥ္း စားျကည့္ခ့ဲသလား။ ထိုလူထုသည္ မလာမေနရေခၚထားသူ တဦးမွမပါသည္ကို စစ္တပ္အေနႏွင့္ ေကာင္းေကာင္းသိသင့္ပါ သည္။ အလားတူပင္ ၄၃၆ ျပင္ရန္ လက္မွတ္ထိုးေသာ လူငါးသန္း သည္ အမွန္အကန္ျဖစ္သည္ကို စစ္တပ္အေနႏွင့္ ေကာင္းေကာင္း သိသင့္ပါသည္။ စစ္တပ္အေနႏွင့္ လူထုကဘာေျကာင့္အေျပာင္းအလဲလိုခ်င္ သည္ကို မ်က္ကြယ္မျပဳသင့္။ ဘာေျကာင့္ အေျပာင္းအလဲလိုခ်င္ သည္ကို ေကာင္းစြာနားလည္မွဳရွိဘိ့ုလိုသည္။

လူထုအေျပာင္းအလဲလိုခ်င္သည္မွာ ရိုးရိုးေလးျဖစ္သည္။ လူတိုင္းခ်မ္းသာခ်င္၍ ျဖစ္သည္။ လက္ရွိ စစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္မွဳေအာက္တြင္ မြဲျပာျကေန၍ ျဖစ္သည္။ စကၤာပူတြင္ လက္ရွိ လီရွန္လြန္းအစိုးရ ဆက္လက္ အေရြးခံရသည္။ အတိုက္အခံတိ့ု ရွံဳးသည္။ အေျကာင္းမွာ လက္ရွိ လီရွန္လြန္းအစုိးရက တိုင္းျပည္ကို ခ်မ္းသာေအာင္လုပ္နိုင္၍ ျဖစ္သည္။ ထိုင္းတြင္စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းသည္ ။သိ့ုေသာ္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ တုန့္ျပန္မွဳမျကံဳရ။ အဘယ္ေျကာင့္ဆိုေသာ္ တိုင္းျပည္ကိုခ်မ္းသာေအာင္ လုပ္ထားနိုင္၍ျဖစ္သည္။ တိုင္းျပည္ခ်မ္းသာေအာင္ လူထုခ်မ္းသာေအာင္ လုပ္နိုင္ျခင္း မလုပ္နိုင္ျခင္း မွာ အဓိက အေျကာင္းရင္းျဖစ္သည္။

ယေန့ျမန္မာျပည္တြင္ တိုင္းျပည္ကဆင္းရဲသည္။ကမၻာ့ အဆင္းရဲဆုံးနိုင္ငံ စာရင္းဝင္သည္။ လူတဦးခ်င္းဝင္ေငြ မ်ားစြာနိမ့္က်သည္။ တိုင္းျပည္ဆင္းရဲ၍ အေျခခံအေဆာက္အအုံအားလုံး ယိုယြင္းခ်ိနဲ့ေနသည္။ သုိ့ေသာ္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ စစ္ေခါင္းေဆာင္တခ်ိဳ့ က်ိက်ိတက္ ခ်မ္းသာေနသည္။ ၁၉၆၂ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းတုန္းက ျမန္မာျပည္သည္ အေရွ့ေတာင္အာရွတြင္ အခ်မ္းသာဆုံး ထိပ္ဆုံးကျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္ျမဴနီစပယ္အက္ဥပေဒကို ယူ၍ စကၤာပူကို တည္ေဆာက္ခ့ဲရသည္။ ယခုေတာ့ ျမန္မာျပည္သည္ အေရွ့ေတာင္အာရွတြင္ ေနာက္ဆုံးကျဖစ္သည္ အဘယ္ေျကာင့္ပါနည္း။

အေျကာင္းရင္းကား စစ္အာဏာရွင္ စနစ္က်င့္သုံးျခင္းေျကာင့္ျဖစ္သည္။ ဥပေဒမ်ားကိုေခ်ာင္ထိုးျပီး စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏွဳတ္မိန့္ျဖင့္ ထင္ရာစိုင္းခ့ဲ၍ျဖစ္သည္။ စစ္ဗိုလ္မ်ားႏွဳတ္မိန့္ျဖင့္ ထင္ရာစိုင္းခ့ဲ၍ ျဖစ္သည္။ စစ္ဗိုလ္မ်ား တိုင္းျပည္ခ်မ္းသာေအာင္ စီးပြါးေရးမလုပ္တတ္၍ ျဖစ္သည္။ မိမိ လူတစု ခ်မ္းသာေအာင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ အာဏာကို အသုံးျပဳ၍ ေငြရွာျခင္းကို စီးပြါးေရးလုပ္တတ္သည္ဟု မေခၚေပ။

ဤသည္မွာ လက္ရွိ ပကတိအေျခအေနျဖစ္သည္။ ဤအေျခအေနေအာက္ တြင္ လူထုကအေျပာင္းအလဲ လိုလားသည္။ သုိ့ျဖစ္ရာ ယင္းအေျခ အေနမွန္ကို စစ္တပ္က နားလည္မွဳရွိရန္ လိုအပ္သည္။ စစ္တပ္အေနႏွင့္လည္း လူထုအေပၚမွန္မွန္ကန္ကန္ နားလည္မွ တိုင္းျပည္အေျခအေန မွန္မွန္ကန္ကန္ နားလည္မွ အေျဖမွန္ရနိုင္ မည္။ စစ္တပ္အေနႏွင့္ လူထုအေပၚ နားလည္မွဳရွိရန္အတြက္ အတားအဆီးမ်ား ရွိေနကလည္း ေက်ာ္လႊားရန္လိုသည္။ လူထု ႏွင့္နီးနီးစပ္စပ္ရွိရန္လိုသည္။ သုိ့ေသာ္ လူထုမဆိုထားႏွင့္ အတိုက္ အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္ ဖိတ္သည့္ ထမင္းစား ပြဲသုိ့ပင္ စစ္တပ္ကိုယ္စားလည္မ်ား မတက္ရဲခ့ဲျက။ လူထုကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ အတိုက္အခံမ်ားႏွင့္ ထမင္းတဝိုင္းတည္းအတူ စားျပီး နားလည္မွဳမတည္ေဆာက္နိုင္ခ့ဲျကေပ။

အဘယ္ေျကာင့္ပါနည္း။ စစ္တပ္ႏွင့္ လူထုနီးစပ္နားလည္သြား မည္ကို စိုးရိမ္စိတ္မ်ားရွိေန၍ေလာ။ အတားအဆီးမ်ားရွိေန၍ေလာ။ စစ္တပ္အေနႏွင့္ လူထုက စစ္တပ္ကို နားလည္မွဳေပးပါဟု ေတာင္းဆိုေနရံုမ်ွႏွင့္မျပီးေပ။ စစ္တပ္ကိုယ္တိုင္လည္း လူထုကို ေျခေျချမစ္ျမစ္ နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ လိုအပ္ေနေပသည္။

(ဓာတ္ပုံ – စစ္ေခါင္းေဆာင္ မင္းေအာင္လိႈင္၏ ေဖ့စ္ဘြတ္။ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ(ယာယီ)ႏွင့္ သတင္းမီဒီယာမ်ားအား ေတြ႕ဆံုစဥ္။ ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာ- ၂၁)


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts