ေမာင္ေမာင္စိုုး

ေမာင္ေမာင္စုိး – ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (ပထမပိုင္း)

December 28, 2015
ေမာင္ေမာင္စုိး – ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (ပထမပိုင္း)

ေမာင္ေမာင္စုိး – ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (ပထမပိုင္း) (မုိးမခ) ဒီဇင္ဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၅ ၂၀၁၅ ဒီဇင္ဘာ ၁၈ ရက္ သမတဦးသိန္းစိန္ လက္မွတ္ေရးထိုးထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သမတဥိီးသိန္းစိန္အစိုးရသက္တမ္းအ တြင္း ၂၀၁၁ ၾသဂုတ္ ၁၈...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စိုုး – ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္ ႏွင့္ NLD ပါတီတိ့ု အေလးထားဂရုျပဳသင့္သည့္ ေဝဖန္ခ်က္ ၂ ခု

December 23, 2015
ေမာင္ေမာင္စိုုး – ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္ ႏွင့္ NLD ပါတီတိ့ု အေလးထားဂရုျပဳသင့္သည့္ ေဝဖန္ခ်က္ ၂ ခု

  ေမာင္ေမာင္စိုုး – ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္ ႏွင့္ NLD ပါတီတိ့ု အေလးထားဂရုျပဳသင့္သည့္ ေဝဖန္ခ်က္ ၂ ခု (မိုုးမခ) ဒီဇင္ဘာ ၂၃၊ ၂၀၁၅   နိုင္ငံေရးပါတီတရပ္ႏွင့္ ယင္းပါတီ၏ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို လူထုကေဝဖန္ျကသည္မွာ ထူး...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စုုိး – တရုတ္မီဒီယာ

December 20, 2015
ေမာင္ေမာင္စုုိး – တရုတ္မီဒီယာ

  ေမာင္ေမာင္စုုိး – တရုတ္မီဒီယာ (မိုုးမခ) ဒီဇင္ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၅   ယေန့ေခတ္ မီဒီယာဆိုသည္ကေတာ့ အေတာ္ပင္စုံလင္သည္ ဟု ဆိုရမည္။ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္ေရဒီယို ရုုပ္ျမင္သံျကား အစီအစဥ္မ်ားသာမက online...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စိုး – ပဋိပကၡျဖစ္ေနေသာ တရုတ္ေသနဂၤဗ်ဴဟာႏွင့္ တရုတ္ျသဇာ

December 19, 2015
ေမာင္ေမာင္စိုး –  ပဋိပကၡျဖစ္ေနေသာ တရုတ္ေသနဂၤဗ်ဴဟာႏွင့္ တရုတ္ျသဇာ

ေမာင္ေမာင္စိုး –  ပဋိပကၡျဖစ္ေနေသာ တရုတ္ေသနဂၤဗ်ဴဟာႏွင့္ တရုတ္ျသဇာ (မိုးမခ) ဒီဇင္ဘာ ၁၉၊ ၂၀၁၅ တရုတ္ေသနဂၤဗ်ဴဟာ ျမန္မာသည္ တရုတ္တိ့ုအတြက္ ေသနဂၤဗ်ဴဟာအရ အေရးပါ သည္ဟု တရုတ္တိ့ုက ဆိုေလ့ရွိသည္။ ႏိုင္ငံေရးအရ၎စစ္ေရးအရ၎  သူႏွင့္...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စိုး – တိတ္ဆိတ္ေသာ ေန့ရက္မ်ား၊ ျငင္သာျမန္ဆန္ေသာ ေတြ့ဆုံမွဳမ်ား ျကားက ျမန္မာျပည္

December 9, 2015
ေမာင္ေမာင္စိုး – တိတ္ဆိတ္ေသာ ေန့ရက္မ်ား၊ ျငင္သာျမန္ဆန္ေသာ ေတြ့ဆုံမွဳမ်ား ျကားက ျမန္မာျပည္

photo – MoeMaKa၊ ၂၀၁၁၊ သန္းစုိးလိႈင္ ေမာင္ေမာင္စိုး – တိတ္ဆိတ္ေသာ ေန့ရက္မ်ား၊ ျငင္သာျမန္ဆန္ေသာ ေတြ့ဆုံမွဳမ်ား ျကားက ျမန္မာျပည္ (မိုးမခ) ဒီဇင္ဘာ ၉၊ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မွီ...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စုိး – သမတဦးသိန္းစိန္သက္တမ္းအတြင္းရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ စစ္ပြဲ

November 29, 2015
ေမာင္ေမာင္စုိး – သမတဦးသိန္းစိန္သက္တမ္းအတြင္းရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ စစ္ပြဲ

ေမာင္ေမာင္စုိး – သမတဦးသိန္းစိန္သက္တမ္းအတြင္းရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ စစ္ပြဲ (မုိးမခ) ႏုိ၀င္ဘာ ၂၉၊ ၂၀၁၅ ၁၉၈၈ နဝတ တက္လာၿပီးေနာက္ပိုင္းမွ စတြက္လွ်င္ လက္ရွိ သမတဦးသိန္းစိန္သက္တမ္းသည္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္၍ ျပႆနာေျဖရွင္းရန္ႀကိဳးပမ္းသည့္ကာလျဖစ္သည္ဆိုသည္ကိုေတာ့...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စုုိး – ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္ ႏွင့္ ျမန္မာျပည္ရွိ တရုတ္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳမ်ား သေဘာထားေဖၚျပခ်က္

November 25, 2015
ေမာင္ေမာင္စုုိး – ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္ ႏွင့္ ျမန္မာျပည္ရွိ တရုတ္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳမ်ား သေဘာထားေဖၚျပခ်က္

  ေမာင္ေမာင္စုုိး – ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္ ႏွင့္ ျမန္မာျပည္ရွိ တရုတ္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳမ်ား သေဘာထားေဖၚျပခ်က္ (မိုုးမခ) ႏိုု၀င္ဘာ ၂၅၊ ၂၀၁၅ ၂၀၁၅ နိုဝင္ဘာ ၁၈ ရက္ေန့က တရုတ္သံအမတ္ မစၥတာ ဟုန္လ်န္ႏွင့္ ေတြ့ဆုံရာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္က...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စိုုး – ေပ်ာက္ျကားေဒသႏွင့္ အပစ္ရပ္မ်ဥ္း

November 24, 2015
ေမာင္ေမာင္စိုုး – ေပ်ာက္ျကားေဒသႏွင့္ အပစ္ရပ္မ်ဥ္း

  ေမာင္ေမာင္စိုုး – ေပ်ာက္ျကားေဒသႏွင့္ အပစ္ရပ္မ်ဥ္း (မိုုးမခ) ႏိုု၀င္ဘာ ၂၄၊ ၂၀၁၅   မိုးညွင္းေဒသ   အစိုးရတပ္မ်ားသည္္ ျမိဳ့ျပဆက္သြွယ္ေရးလမ္းဆျကာင္းမ်ားကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားျပီး တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ့ေတြမ်ားက ပတ္ဝန္းက်င္ေတာေတာင္ေဒသမ်ားတြင္ လွဳပ္ရွားစိုးမိုးသည္။ ဤအခ်င္းအရာကို နိုင္ငံျခားသတင္းစာဆရာဘာေတးလင့္နာက...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စိုုး – ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္ ႏွင့္ ျပန္လည္ဆန္းသစ္ေစမည့္ တရုတ္ျမန္မာဆက္ဆံေရး

November 20, 2015
ေမာင္ေမာင္စိုုး – ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္ ႏွင့္ ျပန္လည္ဆန္းသစ္ေစမည့္ တရုတ္ျမန္မာဆက္ဆံေရး

NLD Chairperson Facebook – 18th NOV, SUU with Chinese Diplomat   ေမာင္ေမာင္စိုုး – ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္ ႏွင့္ ျပန္လည္ဆန္းသစ္ေစမည့္ တရုတ္ျမန္မာဆက္ဆံေရး (မိုုးမခ) ႏိုု၀င္ဘာ ၂၀၊၂၀၁၅ ျပန္လည္ဆန္းသစ္ျခင္း...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စုုိး – အလံရွဴး တသုိက္နွင့္ ဆက္မိုက္ျကဦးမွာလား

November 19, 2015
ေမာင္ေမာင္စုုိး – အလံရွဴး တသုိက္နွင့္ ဆက္မိုက္ျကဦးမွာလား

  ေမာင္ေမာင္စုုိး – အလံရွဴး တသုိက္နွင့္ ဆက္မိုက္ျကဦးမွာလား (မိုုးမခ) ႏိုု၀င္ဘာ ၁၉ ၊ ၂၀၁၅   အလံရွဴး ပြဲတပြဲ ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ျကံစည္ျကရာဝယ္ ကိုယ္လူ သူ့ဘက္သားလုပ္၍ ပြဲစည္ေအာင္လုပ္ေပးသူမ်ားကုိ အလံရွဴးဟု ေခၚပါသည္။...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စိုုး – ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္တစုံတရာ

November 15, 2015
ေမာင္ေမာင္စိုုး –  ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္တစုံတရာ

ကာတြန္းေစာငိုု ၊ ၂၀၁၃ တုုန္းက ဆြဲထားတဲ့ပုုံ၊ ၾကာေတာ့ ၾကာျပီ၊   ေမာင္ေမာင္စိုုး –  ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္တစုံတရာ (မိုုးမခ) ႏိုု၀င္ဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၅   ၁။ နီနီခင္ေဇာ္ ” အျကိမ္ျကိမ္...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စိုုး – ရိုမန္းတစ္ေန႔ရက္ ေန႔ရက္မ်ား

November 14, 2015
ေမာင္ေမာင္စိုုး – ရိုမန္းတစ္ေန႔ရက္ ေန႔ရက္မ်ား

ေမာင္ေမာင္စိုုး – ရိုမန္းတစ္ေန႔ရက္ ေန႔ရက္မ်ား (မိုုးမခ) ႏိုု၀င္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၅ ကြယ္လြန္သူ ဆရာေမာင္ေသာ္က ကေတာ့ ေရာမတိက ဟုအသံဖလွယ္ခ့ဲဘူးပါသည္။ လြမ္းေမာတသၾကည္ႏူး ဆြတ္ပ့်ံဘြယ္ေန့ရက္မ်ားဟု ဆိုရမည္ထင္ပါသည္။ မိမိတိ့ု၏ တကၠၠသုိလ္သည္ မဂၤလာဒုံ ျမိဳ့နယ္...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စိုုး – ထိမ္းခ်ဳပ္ရန္ လိုအပ္ေနေသာ ဝမ္ဟိုင္းေဒသ

November 13, 2015
ေမာင္ေမာင္စိုုး  – ထိမ္းခ်ဳပ္ရန္ လိုအပ္ေနေသာ ဝမ္ဟိုင္းေဒသ

ေမာင္ေမာင္စိုုး  – ထိမ္းခ်ဳပ္ရန္ လိုအပ္ေနေသာ ဝမ္ဟိုင္းေဒသ (မိုုးမခ) ႏိုု၀င္ဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၅ တိုက္ပြဲမ်ား တကယ္ဆိုလ်င္ ဤရက္ပိုင္းသည္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ ြဲႏွင့္ပတ္သက္ျပီး လူထုအမ်ားစု စိတ္ဝင္စားအာရုံစိုက္ေသာ အခ်ိန္ကာလျဖစ္သည္။ လူထုအဖိ့ု ဆႏၵႏွင့္ရလဒ ္တထပ္တည္းျဖစ္ဖိ့ု...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စုုိး – ၅၉ ( စ ) ျပင္ရန္ အခ်ိန္ရွိေသးသည္

November 13, 2015
ေမာင္ေမာင္စုုိး – ၅၉ ( စ ) ျပင္ရန္ အခ်ိန္ရွိေသးသည္

ေမာင္ေမာင္စုုိး – ၅၉ ( စ ) ျပင္ရန္ အခ်ိန္ရွိေသးသည္ (မိုုးမခ) ႏိုု၀င္ဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၅ လတ္တေလာေရြးေကာက္ပြဲ သတင္းမ်ားအရ NLD သည္  သူ၏ မဟာမိတ္မ်ားႏွင့္ လက္တြဲ၍ သမတ တင္ေျမွာက္ကာ  အစိုးရသစ္ ဖြဲ့နိုင္ေရးေသခ်ာသေလာက္ရွိသြားေခ်ျပီ။ ျက့ံခိုင္ေရးကား ေမ်ွာ္မွန္းထားသည္ထက္ မ်ားစြာအေရးနိမ့္သြားပုံေပၚသည္။ လူျကမ္းေကာင္း၍ မင္းသမီးအား...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စုုိး – ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ အမယ္မ်ား

November 8, 2015
ေမာင္ေမာင္စုုိး – ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ အမယ္မ်ား

Illustration – Htain Htar ေမာင္ေမာင္စုုိး – ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ အမယ္မ်ား  (မိုုးမခ) ႏိုု၀င္ဘာ ၈၊ ၂၀၁၅  အနိုင္အရွံဳး ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ျပိဳင္သည့္ နိုင္ငံေရးပါတီေရာ အားေပးသည့္ လူထုအတြက္ပါ အနိုင္အရွံဳးသည္ အေရးျကီးသည္။...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စိုး – ဝမ္ဟိုင္းေဒသမွ အျငင္ပြါးဖြယ္ရာတိုက္ပြဲမ်ား

November 6, 2015
ေမာင္ေမာင္စိုး – ဝမ္ဟိုင္းေဒသမွ အျငင္ပြါးဖြယ္ရာတိုက္ပြဲမ်ား

ေမာင္ေမာင္စိုး – ဝမ္ဟိုင္းေဒသမွ အျငင္ပြါးဖြယ္ရာတိုက္ပြဲမ်ား (မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၆၊ ၂၀၁၅ ၂၀၁၅ ေအာက္တိုဘာ ၂၉/၃၀ က မိုင္းေနာင္အနီး ဝိန္းေကာင္ရြာအေျခစိုက္ ခလရ၂၈၆ ရင္းဌာနခ်ဳပ္တြင္ ျဖစ္ပြါးသည္ဆိုေသာ တိုက္ပြဲအား ျမန္မာျပည္တြင္းစစ္သမိုင္းတြင္...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စိုး – ဝမ္ဟိုင္းေဒသႏွင့္ စစ္ေသနဂၤဗ်ဴဟာ အေရးပါမွဳ

November 4, 2015
ေမာင္ေမာင္စိုး – ဝမ္ဟိုင္းေဒသႏွင့္ စစ္ေသနဂၤဗ်ဴဟာ အေရးပါမွဳ

၂၀၁၃ ျမန္မာစစ္တပ္ စစ္ဆင္ေရး ျပဳခဲ့စဥ္က ေျမပုံ (သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္)   ေမာင္ေမာင္စိုး – ဝမ္ဟိုင္းေဒသႏွင့္ စစ္ေသနဂၤဗ်ဴဟာ အေရးပါမွဳ (မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၄၊ ၂၀၁၅ ဝမ္ဟိုင္းေဒသ လက္ရွိ SSPP/SSA...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စိုး – ေရြးေကာက္ပြဲ ႏွင့္ စစ္ပြဲ ( ဒုတိယပိုင္း )

October 29, 2015
ေမာင္ေမာင္စိုး – ေရြးေကာက္ပြဲ ႏွင့္ စစ္ပြဲ ( ဒုတိယပိုင္း )

ေမာင္ေမာင္စိုး – ေရြးေကာက္ပြဲ ႏွင့္ စစ္ပြဲ ( ဒုတိယပိုင္း ) နိဂုံး (မိုးမခ) ေအာက္တိုဘာ ၂၉၊ ၂၀၁၅ စစ္ပြဲ  မိုးကုန္၍ ေဆာင္းဦးေပါက္ျပီ။ ပြင့္လင္းရာသီေရာက္ျပီ ဟုလည္း ဆိုျကသည္။...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စိုး – ေရြးေကာက္ပြဲ ႏွင့္ စစ္ပြဲ (ပထမပိုင္း)

October 28, 2015
ေမာင္ေမာင္စိုး – ေရြးေကာက္ပြဲ ႏွင့္ စစ္ပြဲ (ပထမပိုင္း)

   ေမာင္ေမာင္စိုး – ေရြးေကာက္ပြဲ ႏွင့္ စစ္ပြဲ (ပထမပိုင္း) (မိုးမခ) ေအာက္တိုဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၅ ပြဲ ပြဲဆိုသည္ႏွင့္ လူအမ်ားပါဝင္ ဆင္ႏြႊဲသည္ဟူေသာ အဓိပၸါယ္ ပါဝင္ျပီးျဖစ္သည္။ ဧည့္ခံပြဲ အလွဴပြဲ...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စုုိး – ျမန္မာစစ္ဖက္ ဘယ္ဘက္ရပ္မလဲ

October 21, 2015
ေမာင္ေမာင္စုုိး – ျမန္မာစစ္ဖက္ ဘယ္ဘက္ရပ္မလဲ

ေမာင္ေမာင္စုုိး – ျမန္မာစစ္ဖက္ ဘယ္ဘက္ရပ္မလဲ (မိုုးမခ) ေအာက္တိုုဘာ ၂၁၊ ၂၀၁၅ ၂၀၁၅ နိုဝင္ဘာ ၈ ရက္တြင္က်င္းပမည့္ အေထြေထြေရြး ေကာက္ပြဲသည္ ၁၇ ရက္ခန့္သာလိုေတာ့သည္။ နိုင္ငံေရးပါတီ မ်ား၏ အျပိဳင္အဆိုင္မဲဆြယ္မွဳမ်ားသညမ...

Read more »

Archives