သူတိုု႔အာေဘာ္ ေမာင္ေမာင္စိုုး

ေမာင္ေမာင္စိုုး – ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္ ႏွင့္ ျပန္လည္ဆန္းသစ္ေစမည့္ တရုတ္ျမန္မာဆက္ဆံေရး

NLD Chairperson Facebook – 18th NOV, SUU with Chinese Diplomat
 
ေမာင္ေမာင္စိုုး – ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္ ႏွင့္ ျပန္လည္ဆန္းသစ္ေစမည့္ တရုတ္ျမန္မာဆက္ဆံေရး
(မိုုးမခ) ႏိုု၀င္ဘာ ၂၀၊၂၀၁၅
ျပန္လည္ဆန္းသစ္ျခင္း
 
၁၄ ရာစုႏွင့္ ၁၆ ရာစုအတြင္း ဥေရာပတလႊား၌အနုပညာ စာေပ၌ စိတ္ဝင္စားမွဳျပန္လည္ဆန္းသစ္လာျခင္းကို ရီေနဆင့္ renaissance ဟုေခၚေဝၚသုံးစြဲျကသည္။ အလားတူ ရွိျပီးသား အေဟာင္းမ်ားကို ျပန္လည္စိတ္ဝင္စားလာျခင္းကို ရီေနဆင့္ ဝါ ျပန္လည္ဆန္းသစ္ျခင္းဟု ဆိုျကသည္။
 
လက္ရွိတရုတ္ျမန္မာ ဆက္ဆံေရးသည္လည္းအကူးအေျပာင္း ကာလ ေပၚေပါက္လာမည့္ အစုိးရသစ္ႏွင့္အတူျပန္လည္ဆန္းသစ္ လာမည္ေလာဆိုသည္မွာ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာျဖစ္သည္။
 
ေဒၚေအာင္ဆန္းျကည္၏ ျပန္လည္ဆန္းသစ္္ခ်က္
 
၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပတ္ျပတ္သားသားအနိုင္ရခ့ဲေသာ NLD ပါတီ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္သည္ ၂၀၁၅ နိုဝင္ဘာ ၁၈ ရက္ေန့တြင္ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ တရုတ္သံအမတ္ျကီး မစၥတာ ဟုန္လ်န္အား လက္ခံေတြ့ဆုံခ့ဲသည္။ ထိုအတူ၂၀၁၅ နိုဝင္ဘာ ၁၇ ရက္ေန့ကလည္း တရုတ္ျပည္ ရွင္ဟြာသတင္းဌာႏွင့္ ေတြ့ဆုံခဲသည္။ ထိုသုိ့ေတြ့ဆုံရာတြင္ တရုတ္ျမန္မာဆက္ဆံေရး ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သူမ၏ သေဘာထားအား ရွင္းလင္းစြာ ေဖၚျပခ့ဲသည္။
 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္က တရုတ္ျမန္မာဆက္ဆံေရးႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး တရုတ္ျပည္သည္အိမ္နီးနားခ်င္းနိုင္ငံျဖစ္သည့္ အတြက္ အေဝးျကီးကနိုင္ငံမ်ားထက္ အမ်ားျကီး ပို၍ သိမ္ေမြ့ ေျကာင္း ထိုသုိ့ပို၍ သိမ္ေမြ့သည့္အတြက္ တရုတ္ျမန္မာဆက္ဆံေရးကို သိပ္ျပီး အေလးထားေျကာင္း ဤဆက္ဆံဆံေရးကို ေကာင္းေကာင္းမြန္္မြန္ တိတိက်က် ထိထိေရာက္ေရာက္ဆက္ဆံ ံသြားမည္ျဖစ္ေျကာင္းမိတ္ေဆြျဖစ္ေရးကို ႏွစ္ဖက္စလုံးမွ လိုလား လ်င္မျဖစ္စရာအေျကာင္းမရွိဟု ေဖၚျပခ့ဲသည္။
 
ထို့ျပင္ တရုတ္ျမန္မာဆက္ဆံေရးပုံစံႏွင့့္ပတ္သက္ျပီး ျမန္မာနိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးရျပီးစဥ္က တည္းက က်င့္သုံးခ့ဲေသာ နိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒကို ဆက္လက္က်င့္သုံးသြားမည္ဟု ဆိုခ့ဲသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရစဥ္က က်င့္သုံးခ့ဲေသာ နိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒသည္ ျမန္မာနိုင္ငံႏွင့္ သင့္ေတာ္ျပီး ဆက္လက္၍ ေအာင္ျမင္ ေအာင္ေဆာင္ရြက္နိုင္မည္ဟု ယုံျကည္ေျကာင္း  တရုတ္ျပည္ရွင္ဟြာသတင္းဌာနႏွင့္ သီးသန့္အင္တာဗ်ဴးတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္က ေျပာဆိုခ့ဲသည္။
 
ထိုအင္တာဗ်ဴးတြင္ ေဒၚစုက ျမန္မာလြတ္လပ္ေရးရစဥ္ က်င့္သုံး ခ့ဲသည့္ နိုင္ငံျခားေရးဝါဒသည္ မွန္ကန္သည္ဟုထင္ေျကာင္း ၎မူဝါဒအရ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားႏွင့္ ရင္းရင္းႏွီးႏွီးခင္ခင္မင္မင္ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ဆက္ဆံသက့ဲသုိ့ အေဝးကမိတ္ ေဆြမ်ားႏွင့္လည္း ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ခင္ခင္မင္မင္ဆက္ဆံေျကာင္း မည္သူကိုမွ ရန္သူက့ဲသုိ့ သေဘာမထားဘဲ မိတ္ေဆြက့ဲသုိ့ သေဘာထားေျကာင္း ထိ့ုေျကာင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ထိုအခ်ိန္က ကမၻာနိုင္ငံ အေတာ္မ်ားမ်ား၏ ေစတနာကို ရရွိခ့ဲသည္ဟု ေထာက္ျပခ့ဲပါသည္။


ဤသုိ့ျဖင့္ ေဒၚစုသည္ အစုိးရသစ္ တရုတ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ နိုင္ငံျခားေရးေပၚလစီကို ေဖၚျပရာတြင္ လြတ္လပ္ေရးေခတ္ဦး ျမန္မာ့နိုင္ငံျခားေရးေပၚလစီအား ျပန္လည္ဆန္းသစ္ ေဖၚညႊန္း ခ့ဲသည္။သူမ၏ ဤသုိ့ျပန္လည္ဆန္းသစ္ ေဖၚျပမွဳသည္ ႏွစ္ ၆၀ ေက်ာ္ျကာခ့ဲ့ျပီျဖစ္ေသာ တရုတ္ျမန္္မာဆက္ဆံေရးအား ျပန္လည္သုံးသပ္ျကေစရန္လည္း ရည္ညႊန္းသည္ဟု ဆိုရေပမည္။


သုိ့ျဖစ္ရာ ၂၀၁၅ ဇြန္လ အတြင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္ တရုတ္ျပည္သုိ့မသြားမွီ ဇြန္ ၈ ၊ ၂၀၁၅ ေန့က တရုတ္ျမန္မာ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ပတ္သက္ ျပီး မိမိေရးသား သုံးသပ္ခ့ဲသည္ကို ျပန္လည္ေဖၚျပ၍ သုံးသပ္ရေပေတာ့မည္။
 
ေႏြးေထြးေသာ ဆက္ဆံေရး
 
၁၉၄၈ ျမန္မာျပည္လြတ္လပ္ေရးရအျပီးႏွင့္ မေရွးမေႏွာင္း ၁၉၄၉ တြင္ လြတ္ေျမာက္လာေသာ တရုတ္ျပည္သစ္တိ့ု စတင္ခ့ဲ့ေသာ ႏွစ္နိုင္ငံဆက္ဆံေရးသည္ ေႏြးေထြးေသာ ဆက္ဆံေရးဟုဆိုရမည္။ ျမန္မာဝန္ျကီးခ်ဳပ္ ဦးႏုႏွင့္ တရုတ္ ဝန္ျကီးခ်ဳပ္ ျကိဳးအင္းလိုိင္ Zhou En-lai တိ့ုလက္တြဲ၍ ႏွစ္နိုင္ငံ ခ်စ္ျကည္ေရးအျပင္ တတိယကမၻာႏွင့္ပတ္သက္ ၍၎ ျကားေနေရးႏွင့္ပတ္သက္၍၎ အတူတကြျကိဳးစားခ့ဲျကသည္။ ဘန္ေဒါင္းညီလာခံမူမ်ား ခ်မွတ္နိုင္ခ့ဲသည္။
 
ျမန္မာျပည္တြင္းမွ တစုံတရာ မေျကလည္သူအခ်ိဳ့ရွိေသာ္ ျငားလည္း တရုတ္ျမန္မာနယ္စပ္ ္တိုင္းထြာေရးက္ို ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္နိုင္ခ့ဲသည္။ ထိ့ုျပင္ ျမန္မာျပည္တြင္း က်ဴးေက်ာ္လာခ့ဲေသာ တရုတ္ကူမင္တန္အေရးႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ႏွစ္နိုင္ငံပူးေပါင္း၍ အေကာင္းဆုံးေဆာင္ရြက္နိုင္ခ့ဲသည္။ ကူမင္တန္ျပသနာေျကာင့္ ႏွစ္နိုင္ငံျကားနားလည္မွဳလြဲမွားျခင္း မျဖစ္ေပၚခ့ဲေပ။
 
ထိုစဥ္က သမိုင္းပုံရိပ္မ်ားကို ျပန္ျကည့္လ်င္တရုတ္ဝန္ျကီးခ်ဳပ္ ျကိဳးအင္းလိုင္ဇနီး မဒမ္တိန့္ရင္ေခ်ာင္တို့၏ ျပံဳးရႊင္ေနြးေထြးေသာ ပုံရိပ္မ်ားကိုျမန္မာလူထုျကားတြင္ ေတြ့ရမည္ျဖစ္သည္။ထိ့ုေျကာင့္ပင္ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးေခတ္ဦး တရုတ္ ္ျမန္မာ ႏွစ္နိုင္ငံဆက္ဆံေရးကို ေႏြးေထြးေသာဆက္ဆံေရးဟုဆိုရမည္။ တရုတ္နွင့္ျမန္မာျကားအစိုးရပိုင္းေရာ ျပည္သူလူထုပါ မွန္တမ္းက်ေသာဆက္ဆံေရးရွိသည္ဟု ဆိုရမည္။
 
ခက္ထန္ေအးခဲေသာ ဆက္ဆံေရး
 
၁၉၆၆ တြင္ တရုတ္ျပည္၌ ပစၥည္းမဲ့ယဥ္ေက်းမွဳေတာ္လွန္ ေရး ေပၚေပါက္လာသည္။ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွ နိုင္ငံတကာ ရွိအဖိႏွိပ္ခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ပစၥည္းမဲ့မ်ားေသြးစည္းျကဟု ေျကြးေျကာ္လိုက္သည္။ ေဘက်င္းအသံမွ ေနဝင္း စန္းယု စစ္အစိုးရအား ရွံဳ့ခ်ပစ္တင္လိုက္ျပီွး ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအား ေျဗာင္အတိအလင္း ေထာက္ခံလိုက္သည္။
 
ဦးေနဝင္းအစိုးရကလည္း တရုတ္ဆန့္က်င္ေရးလွံဳ့ေဆာ္ျပီး တရုတ္ဗမာအေရးအခင္းျဖင့္ တုန့္ျပန္လိုက္သည္။ လူထု ဆႏၵျပပြဲမ်ား ဖန္တီးျပီး ေမာ္စီတုန္းႏွင့္ သခင္သန္းထြန္း အေလာင္းပုံဖ်ာလိပ္မ်ားမီးရွိဳ့ျပသည္။ နိုင္ငံရပ္ျခားတရုတ္မ်ားအား ေမာင္းထုတ္ျကသည္။ အရွိန္ျမင့္လာေတာ့ ျမန္မာမ်ိဳးခ်စ္လူငယ္ တစ္ဦးဆိုသူက တရုတ္သံရံုးအတြင္းဝင္၍ သံဝန္ထမ္းတစ္ဦးအား သတ္ျဖတ္ခ့ဲသည္။ ျမန္မာျပည္ရွိ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ လာေရာက္ လုပ္ကိုင္ေနျကေသာတရုတ္မ်ားပါ ကြယ္လြန္သူ သံဝန္ထမ္း၏ အရိုးျပာအိုးထမ္းကာ တရုတ္ျပည္ျပန္ျကသည္။ ျမန္မာတိ့ုက လူမ်ိဳးေရးအဓိကရုဏ္းျဖင့္ တုန့္ျပန္သည္ကို တရုတ္တိ့ုကလည္း “ဥကၠဌျကီးေမာ္ က်န္းမာပါေစ ။ ဝမ္ေစြ့ ဝမ္ေစြ့” ျဖင့္ တုန့္ျပန္ခ့ဲျကသည္။
 
ဥကၠဌျကီးေမာ္ က်န္းမာပါေစ ဟူေသာေျကြး ေျကာ္သံသည္ အေကာင္အထည္မဲ့မဟုတ္ခ့ဲ။ ၁၉၆၈ တြင္ တရုတ္တိ့ု၏ အားေပးေထာက္ခံမွဳအျပည့္ျဖင့္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အေရွ့ေျမာက္စစ္ေဒသသည္ အရွိန္ဟုန္ျပင္းစြာ ေပၚေပါက္ခ့ဲသည္။ ထိုအခါ တရုတ္ျမန္မာဆက္ဆံေရးသည္  ပိုမိုေအးခဲတင္းမာလာခ့ဲသည္။
 
ရန္ကုန္တရုတ္သံရံုးသည္လည္း အစိုးရပိုင္းႏွင့္ဆက္ဆံေရး ေရာ့က်ခ့ဲျပီး တရုတ္သံရံုးဧည့္ခံပြဲမ်ားတြင္ လက္ဝဲသမားမ်ား ဒီမိုကရက္မ်ား စစ္အစိုးရဆန့္က်င္သူမ်ား ျပည့္ႏွက္ေနခ့ဲသည္။ ဥကၠဌေမာ္ျသဝါဒ အဘိဓမၼာေဆာင္းပါးေလးေစာင္ ေမာ္စီတုန္းလက္ေရြးစင္က်မ္းတိ့ုသည္ တရုတ္သံရံုး မွ ဒလေဟာစီးဆင္းေနသည့္ကာလဟု ဆိုရမည္။ ျပင္းထန္ေသာ နိုင္ငံေရးအယူအဆေပၚတြင္ အေျခတည္ထားေသာ နိုင္ငံျခားေရး ဆက္ဆံမွဳဟုဆိုရမည္။
 
သုိ့ေသာ္ ၁၉၇၅ ေနာက္ တရုတ္ျပည္တြင္း ျငိမ္သက္လာျပီး ေနာက္ျမန္မာႏွင့္ဆက္ဆံေရးေကာင္းျကေအာင္ တရုတ္တုု႔ ိျကိဳးစားလာသက့ဲသုိ့ ျမန္မာစစ္အစိုးရကလည္း တရုတ္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးေကာင္းေအာင္ျကိဳးစားျပီး ဗကပတိ့ုအား ရွင္းနိုင္ရန္ ပစ္မွတ္ထားလာသည္။ ႏွစ္ဖက္စလုံး အေျပာင္းအလဲမ်ား စတင္လာေသာ္လည္း သိသိသာသာေျပာင္းလဲလာျခင္းေတာ ့မရွိေပ။ ဤေအးခဲေသာဆက္ဆံေရးသည္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ အေရွ့ေျမာက္တြင္ဗကပတိ့ု ျပိဳကြဲအျပီး ၁၉၉၀ တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ အနိုင္ရသူ NLD ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား တရုတ္သံအမတ္ သြားေရာက္ေတြ့ဆုံအျပီးတြင္ တဆစ္ခ်ိဳးေျပာင္းလဲ သြားေတာ့ သည္။
 
ေရေပၚဆီဆက္ဆံေရး
 
တရုတ္ျပည္တြင္ တိန့္ေရွာက္ဖင္တက္လာျပီးေနာက္ သေဘာ တရားမ်ားေျပာင္းလဲသြားသည္။ ရဲရဲေတာက္လက္ဝဲ သေဘာ တရားမ်ားေနရာတြင္ ေၾကာင္ျဖဴျဖစ္ျဖစ္ ေျကာင္မဲျဖစ္ျဖစ္ ျကြက္ဖမ္း နိုင္ဘိ့ုဘဲတိ့ု ခ်မ္းသာတာ မဂၤလာပါတိ့ုျဖစ္လာသည္။
 
၁၉၉၀ ေနာက္ပိုင္း ျမန္မာျပည္အေျခအေနလည္း မ်ားစြာ ေျပာင္းလည္းသြားသည္။ မဆလအစိုးရျပဳတ္၍ နဝတ အစိုးရတက္ေနသည္။ ၁၉၉၀ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ေပးေသာ္လည္း အာဏာလႊဲေပးမည့္ပုံ မေပၚေခ်။ ထိ့ုျပင္ နယ္စပ္ရွိ တရုတ္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳ ဗကပတိ့ုျပိဳကြဲျပီး တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ့မ်ားျဖစ္သြားသည္။ထိုအေျခအေနတြင္ တရုတ္နယ္စပ္တည္ျငိမ္ေရးႏွင့္ တရုတ္စီးပြါးေရးကို ေရွ့ရွဳ၍ စစ္အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းဆက္ဆံရန္ ဆုံးျဖတ္လိုက္ပုံရသည္။
 
ဤကာလသည္ ၂၀၁၀ အထိျဖစ္သည္။တရုတ္ တိ့ုႏွင့္ ျမန္မာစစ္အစုိးရတိ့ု ဆက္ဆံေရးလြန္စြာေကာင္းေတာ့၏။ ဒီမိုကေရစီလွဳပ္ရွားသူမ်ားကိုျပင္းျပင္းထန္ထန္ႏွိပ္ကြပ္ျခင္းေျကာင့္ အေနာက္အုပ္စုႏွင့္ နိုင္ငံတကာ ၏ဝိုင္းပယ္ျခင္း နိုင္ငံေရး၊ စီးပြါးေရး၊  စစ္ေရးအရ ပိတ္ဆိ့ုျခင္းမ်ားခံေနရသည့္ ျမန္မာ စစ္အစိုးရကို တရုတ္တိ့ု ဘက္စုံက ပ့ံပိုးေပးသည္။ UN တြင္ ဗီတိုသုံးေပးသည္။ စစ္လက္နက္ပစၥည္းေရာင္းေပးသည္။ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေျကာင္းဖြင့္ေပးသည္။ဤသုိ့ျဖင့္ ျမန္မာစစ္အစုိးရအတြက္ အသက္ရွဴေပါက္ေခ်ာင္ေစခ့ဲသည္။

အျပန္အလွန္အားျဖင့္ ျမန္မာစစ္အစိုးရကလည္းတရုတ္တိ့ုအား ျမန္မာ့ေျမေပၚေျမေအာက္ သယံဇာတမ်ား ထုတ္ယူခြင့္ေပးခ့ဲသည္။ တရုတ္တိ့ုလည္းစီးပြါးျဖစ္ျကသည္။ ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားလည္း စီးပြါးျဖစ္ျကသည္။ ျမန္မာလူထုကေတာ့ စိတ္ပ်က္ခ့ဲျကသည္။

 
ရန္ကုန္တရုတ္သံရံုးဧည့္ခံပြဲမ်ားတြင္လည္း ယခင္ရွိေနခ့ဲေသာ အစိုးရအတိုက္အခံ လက္ဝဲသမားမ်ား၊ ဒီမိုကရက္မ်ားေနရာတြင္ စစ္ဗိုလ္မ်ား အစိုးရအရာရွိမ်ားႏွင့္ အစားထိုးလိုက္သည္။ ဤသုိ့ျဖင့္ ေရေပၚဆီဆက္ဆံေရးတရပ္တရပ္ တရုတ္ႏွင့္ျမန္မာျကား ေပၚေပါက္ခ့ဲသည္။ ဤေရေပၚဆီဆက္ဆံေရးကာလ သည္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအဖိ့ု တရုတ္အား လြန္စြာစိတ္ပ်က္ခ့ဲရေသာ ကာလလည္းျဖစ္သည္။ အစိုးရခ်င္းဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ေအာင္လုပ္သည္ဟု တရုတ္တိ့ု မည္သုိ့ပင္ ဆင္ေျခေပးသည္ျဖစ္ေစ တရုတ္တို၏ ၎ဆက္ဆံေရးသည္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကို မ်က္ကြယ္ျပဳထားသည္သာျဖစ္သည္။ စစ္အစိုးရအား က်ားကန္ေပးသည္ဟုသာ ျမန္မာျပည္သူတိ့ုနားလည္ခ့ဲျကသည္။ သုိ့ျဖစ္ရာ ၎ေရေပၚဆီ ဆက္ဆံေရးကာလသည္ တရုတ္ႏွင့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားျကား ဆက္ဆံေရးအဆိုးဝါးဆုံးကာလလည္း ျဖစ္သည္။
 
အိုးရြဲ့ႏွင့္စေလာင္းရြဲ့
 
ထိုသုိ့တရုတ္ျမန္မာႏွစ္နိုင္ငံျကား ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးေခတ္ဦး ေႏြးေထြးေသာဆက္ဆံေရးမွသည္ ဝမ္နည္းစိတ္မေကာင္းဖြယ္ရာ ဆက္ဆံေရးမ်ားေပၚလာသည္မွာ တရုတ္တိ့ု၏ ေပၚလစီ အေျပာင္းအလဲေျကာင့္သာမက ျမန္မာ့ျပည္တြင္းအေျပာင္းအလဲ ႏွင့္သက္ဆိုင္သည္။ ျမန္မာျပည္တြင္း၌ လည္း လြတ္လပ္ေရး ေခတ္ဦး ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီစနစ္သည္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ ပ်က္သုန္းျပီး စစ္အာဏာရွင္စနစ္သုိ့ ကူးေျပာင္းသြားျခင္းေျကာင့္ျဖစ္သည္။
 
ထိ့ုေျကာင့္လည္း တရုတ္ျမန္မာႏွစ္နိုင္ငံဆက္ဆံေရးတြင္ ေအးခဲေသာဆက္ဆံေရး ေရေပၚဆီဆက္ဆံေရးမ်ား ေပၚေပါက္ လာျခင္းမွာ အိုးရြဲ့ႏွင့္ စေလာင္းရြဲ့တိ့ု၏ အဆင္မေျပလွေသာ ဇတ္လမ္းဟုဆိုရေပမည္။
 
ျပန္လည္ဆန္းသစ္ျကမည္ေလာ
 
ထိ့ုေျကာင့္ပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္ကတရုတ္ျမန္မာ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး လြတ္လပ္ေရးေခတ္ဦးက တရုတ္ျမန္မာႏွစ္နိုင္ငံတိ့ု၏ေႏြးေထြးေသာဆက္ဆံေရးကို ျပန္လည္ရည္ညႊန္းလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ အစိုးရခ်င္းေရာ ျပည္သူခ်င္းေရာပါ ေနြးေထြးေသာဆက္ဆံေရးကို ထူေထာင္ရန္ ရည္ညႊန္းလိုက္သည္။ ႏွစ္ ၆၀ ေက်ာ္ျကာခ့ဲျပီ ျဖစ္ေသာ တရုတ္ျမန္မာႏွစ္နိုင္ငံ ဆက္ဆံေရးကို ျပန္လည္သုံးသပ္ ္ေဝဖန္ေစဖိ့ုျဖစ္သည္။တရုတ္တိ့ုအေနႏွင့္ တရုတ္ျမန္မာဆက္ဆံေရးတြင္ အစိုးရခ်င္းဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ေစရံုသာမက ျမန္မာ

လူထုအား မ်က္ႏွာျပဳျပီး ျမန္မာလူထုႏွင့္ပါ ခ်စ္ျကည္ေသာ ဆက္ဆံေရးတရပ္ တည္ေဆာက္ရန္ ညႊန္ျပလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္က ႏွစ္နိုင္ငံအစိုးရခ်င္းေရာ ျပည္သူခ်င္းပါ ေႏြးေထြးေသာဆက္ဆံေရးကို ျပန္လည္ဆန္းသစ္ရန္ ေထာက္ျပရည္ညႊန္း လိုက္သည္သာမက ႏွစ္နိုင္ငံ ႏွစ္ဖက္စလုံးကဆႏၵရွိလ်င္ အဆိုပါဆက္ဆံေရးကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ္ထူေထာင္နိုင္မည္ဟုဆိုလိုက္ပါသည္။

 

 

သုိ့ျဖစ္ရာ ၂၀၁၆ အစိုးရသစ္ႏွင့္အတူ တရုတ္ျမန္မာႏွစ္နိုင္ငံ ျပည္သူႏွစ္ရပ္ျကား ေႏြးေထြးေသာဆက္ဆံေရးတရပ္ ျပန္လည္ ္ဆန္းသစ္ေပၚထြက္လာနိုင္ဖြယ္ရွိသည္ဟု ဆိုရေပမည္။ ထိုသုိ့ေသာဆက္ဆံေရးတရပ္ ျပန္လည္ဆန္းသစ္နိုင္မွသာလ်င္ တရုတ္ျမန္မာ ျပည္သူမ်ားျကား အျပန္အက်ိဳးရွိမွဳႏွင့္ အျပန္အလွန္ ္ယုံျကည္မွဳ ေပၚထြက္လာေပ လိမ့္မည္။ ႏွစ္နိုင္ံငံျကား မွန္တမ္းက်သည့္ အေျခအေနတရပ္ ေပၚထြက္လာေပလိ္မ့္မည္။

သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
My Friend Tin Moe By Maung Swan Yi - Selection of MoeMaKa Articles

Similar Posts