သူတိုု႔အာေဘာ္ ေမာင္ေမာင္စိုုး

ေမာင္ေမာင္စိုး – တိတ္ဆိတ္ေသာ ေန့ရက္မ်ား၊ ျငင္သာျမန္ဆန္ေသာ ေတြ့ဆုံမွဳမ်ား ျကားက ျမန္မာျပည္

photo – MoeMaKa၊ ၂၀၁၁၊ သန္းစုိးလိႈင္

ေမာင္ေမာင္စိုး – တိတ္ဆိတ္ေသာ ေန့ရက္မ်ား၊ ျငင္သာျမန္ဆန္ေသာ ေတြ့ဆုံမွဳမ်ား ျကားက ျမန္မာျပည္

(မိုးမခ) ဒီဇင္ဘာ ၉၊ ၂၀၁၅

ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မွီ မဲစာရင္းစေျကျငာကတည္းက လူတိုင္း လွဳပ္လွဳပ္ရွားရွား ရွိျကသည္။ မဲဆြယ္ကာလက်ေတာ့ ဝုန္းဒိုင္းက်ဲ သည္။ မဲေပး မည့္ေန့က်ေတာ့ မိုးမလင္းမွီ ထ၍ သြား တန္းစီၾကသည္။ တကယ္တမ္းဆိုလ်င္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ သာမန္ ္ေရြးေကာက္ပြဲတခုႏွင့္မတူေခ်။ အႏွစ္ႏွစ္အလလ ခါးစီးခံခ့ဲျကရ ေသာ လူထု၏ရင္ထဲမွ ဆႏၵကို ဖြင့္ဟထုတ္ျပေသာ ဆႏၵျပပြဲတခု လည္းျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို လူထုက အာရံုစိုက္ျကသည္။ ရလဒ္ ထြက္လာေတာ့ အားလုံးေပ်ာ္ျကသည္ ။ သုိ့ေသာ္ စိတ္လြတ္ ကိုယ္လြတ္မေပ်ာ္နိုင္ျကေသးေပ။ အေျခအေနကို  လူထုက ေကာင္းစြာသေဘာေပါက္ျကသက့ဲ့သုိ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္ ကလည္း ထိမ္းထိမ္းသိမ္းသိမ္းရွိျကဖို႔ ဆိုသည္။ သုိ့ျဖစ္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မွီ ဝုန္းဒိုင္းက်ဲေနသေလာက္ ေရြးေကာက္ပြဲ အလြန္ကာလသည္ တိတ္ဆိတ္ေသာ ေန့ရက္မ်ားျဖစ္သြားသည္။

၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲအေတြ့အျကံဳအရ၎ လက္ရွိေရြး ေကာက္ပြဲသည္ ျမန္မာစစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား စိတ္ျကိဳက္ေရးဆြဲ ထားသည့္ စည္းမ်ည္းစည္းကမ္းေအာက္မွ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ျပိဳင္ ္ရသည့္ power game တခုျဖစ္ေနသည္က၎ လက္ရွိ အခ်ိန္တြင္  နိုင္ငံ၏ အလုံးစုံ အာဏာပိုင္မွဳသည္ ျမန္မာစစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား လက္ထဲတြင္ရွိေနေသး၍ ၎ ေနာက္အစိုးရသစ္လက္ထဲ အာဏာလႊဲမည္ ဆိုေတာင္ အခ်ိန္ ကာလ ေလးလခြဲေက်ာ္ ငါးလခန့္ က်န္သည္ေျကာင့္၎ အမွားမခံအေျခအေနကို အားလုံးသေဘာ ေပါက္နားလည္စြာ တိတ္ဆိတ္ေသာ ေန့ရက္မ်ားျဖစ္သြားသည္ဟု ဆိုရေပမည္။

ထိုျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္သည္လည္း အကဲခတ္မ်ား တြက္ခ်က္ထားသကဲ့သုိ့ျဖစ္လာမခ့ဲေပ။ NLD ၆၀% ျက့ခိုင္ေရး ၃၀% တိုင္းရင္းသား ၁၀% ဟုျဖစ္လာပါက အေျခအေနသည္ တမ်ိဳးတဖံုျဖစ္နိုင္သည္။ သုိ့ေသာ္ NLD က ၈၀% ႏွင့္ အျပတ္အ သတ္ လႊတ္ေတာ္ကိုခ်ဳပ္ကိုင္နိုင္ျပီး အစိုးရဖြဲ႔နိုင္ သြားေသာအခါ ျက့ံခိုင္ေရးလည္းတိတ္ဆိတ္သြားသည္။ အာဏာလက္ရွိမွ အာဏာလက္မဲ့ျဖစ္ ေတာ့မည္ မဟုတ္ပါေလာ။ သုိ့ျဖစ္၍ သူတိ့ုအ တြက္လည္း အရွဳ္ိက္ကို အထိုးခံလိုက္ရသက့ဲသုိ့ တိတ္ဆိတ္သြား ေတာ့သည္။

ဤသုိ့တိတ္ဆိတ္ေသာကာလတြင္ ျငင္သာေသာ လွဳပ္ရွားမွဳ မ်ားစြာျဖစ္ေပၚလာသည္။ ဦးစြာအားျဖင့္ ေဒၚစုက အမ်ိဳးသား ရင္ျကားေစ့ေရး ဦးတည္ခ်က္ အစိုးရသစ္သို့ ေခ်ာေမြ့စြာ အာဏာ လႊဲေျပာင္းနိုင္ေရး ဦးတည္ခ်က္ျဖင့္ သမတ ကာခ်ဳပ္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယကတိ့ုအား တဦး ခ်င္းေတြ့ဆုံရန္ကမ္းလွမ္း လိုက္သည္။ ဦးေရႊမန္းက ခ်က္ျခင္းေတြ့မည္ဟု တုန့္ျပန္သည္။ သမတႏွင့္ ကာခ်ဳပ္က သတိျကီးစြာထား၍ တုန့္ျပန္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္ျပီးမွ ေတြ့ဆုံမည္ဟုဆိုသည္။ အမ်ားက ဒီဇင္ဘာလကုန္ပိုင္းတြင္းေတြ့ဆုံမည္ဟု ယူဆခ့ဲေသာ္လည္း လက္ေတြ့တြင္အမ်ားထင္သည္ထက္ေစာ၍ ေတြ့ဆုံခ့ဲသည္။ ဦးေရႊမန္းႏွင့္ ၆ ျကိမ္ထက္မနဲေတြ့ဆုံခ့ဲသည္။ သမတ ကာခ်ဳပ္တိ့ုႏွင့္ တျကိမ္စီေတြ့ဆုံခ့ဲသည္။အစိုးရသစ္သုိ့ အာဏာလႊဲေျပာင္းေရး ေခ်ာေခ်ာေမြ့ေမြ့ျဖစ္ေစရမည္ဆိုသည့္ ကတိကဝတ္မ်ား ျကားသိရ သည္။ ျကားျဖတ္အေနႏွင့္ အာဏာရွင္ေဟာင္း ဦးသန္းေရႊေျမးအား လက္ခံေတြ့ဆုံခ့ဲသက့ဲ့သုိ့ ဦးသန္းေရႊႏွင့္ ေတြ့ဆုံခ့ဲသည္။ ထူးျခား သည့္ေတြ့ ြ့ဆုံမွဳဟု အမ်ားက သုံးသပ္ျကသည္။ ဦးသန္းေရႊ အေနႏွင့္ လက္ရွိအစိုးရႏွင့္ စစ္တပ္အား ထိမ္းခ်ဳပ္ ထားနိုင္ဆဲ ဆိုသည္မွာ အျငင္းပြါးဘြယ္ ကိစၥျဖစ္ေနေသာ္လည္း သူသည္ တစုံတရာ ျသဇာရွိဆဲဆိုသည္ကိုေတာ့ အျငင္းပြါးဖြယ္ရာမရွိေပ။

အလားတူျပည္တြင္းေတြ့ဆုံမွဳမ်ားအျပင္ ေဒၚစုသည္ နိုင္ငံတကာ သံတမန္မ်ားစြာႏွင့္ေတြ့ဆုံခ့ဲသည္။ လက္ရွိလႊတ္ေတာ္အဆင့္ ေနရာအား အသုံးျပဳ၍ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအုံ၌ ျမန္မာ နိုင္ငံရွိ သံတမန္အားလုံးဖိတ္ျကားေတြ့ဆုံခ့ဲသည္။အားလုံးမပ်က္မကြက္ တက္ေရာက္ျကသည္။ ထူးျခားခ်က္အျဖစ္ ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ တရုတ္သံအမတ္ႏွင့္ ၂ ျကိမ္ေတြ့ဆုံခဲ့သည္။ တရုတ္ ဒုနိုင္ငံျခားေရးဝန္ျကီး ဦးေဆာင္ေသာ တရုတ္အစိုးရ အထူးကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ့အား ေတြ့ဆုံခ့ဲသည္။ ဂ်ပန္အစိုးရကလည္း ေဒၚစုအား အစုိးရဖြဲ့ျပီးပါက ဂ်ပန္နိုင္ငံသုိ့ ဦးစြာလာရန္ ဖိတ္ျကားခ့ဲသည္။ ေလာေလာဆယ္တြင္ပင္ NLD ပါတီကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ့အား ဖိတ္ျကား၍ ဂ်ပန္နိုင္ငံျခားေရးဝန္ျကီးက လက္ခံေတြ့ဆုံခ့ဲသည္။ ဂ်ပန္၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳႏွင့္ အကူအညီမ်ား ျမန္မာျပည္သို့ အေျမာက္အမ်ား စီးဝင္ရန္ ျပင္ဆင္ထားေျကာင္းဆိုခ့ဲ့သည္။

အေမရိကန္ကလည္း အေျပာင္းအလဲကာလတြင္ ျမန္မာေရးရာ က်ြမ္းက်င္သူ အေမရိကန္ လက္ေထာက္နိုင္ငံျခားေရးရာ ဝန္ျကီးအား ျမန္မာသံအ မတ္သစ္အျဖစ္ခန့္အပ္ရန္ ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။ သမတအိုဘားမားလည္း ျမန္မာျပည္သုိ့ တတိယ အျကိမ္ လာေရာက္ရန္ျပင္ဆင္ေနသည္ဟုဆိုသည္။ ခ်ဳပ္၍ ဆိုရလ်င္ အင္အားျကီးနိုင္ငံမ်ားထဲမွရုရွားမွအပ က်န္နိုင္ငံျကီးအားလုံးအပါ နိုင္ငံအမ်ားစုသည္ ေဒၚစုႏွင့္ NLD အစိုးရသစ္အေပၚသူတို့၏ တိမ္းညႊတ္မွဳကို သိသိသာသာျပခ့ဲသည္ဟု ဆိုရေပမည္။ တရုတ္ အေမရိကန္ ဂ်ပန္တိ့ု၏ ေသနဂၤဗ်ဴဟာထဲတြင္ရွိေသာ ျမန္မာအား ရုရွားတိ့ု ဝင္တိုးရန္လည္း မျဖစ္နိုင္ေပ။

သုိ့ျဖစ္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲ အလြန္ေန့ရက္မ်ားသည္ တိတ္ဆိတ္ ေနေသာ္လည္း ျငင္သာေသာ လွဳပ္ရွားမွဳမ်ားသည္ အေတာ္ေလး စိတ္သည္ဟုဆိုရေပမည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ အျပီးတလအတြင္း အေတာ္ခရီးေပါက္သည္ဟု ဆိုရမည္။

သုိ့ေသာ္ ထိုထိပ္သီးေတြ့ဆုံမွဳမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ား ျပည္သူကသိခ်င္ေနျကေသာ္လည္း အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္ ္မ်ား မသိရ၍ အားမလိုအားမရျဖစ္ေနျကသည္။ သတင္းသမား မ်ားက လည္း သတင္းဦးသတင္းထူးမရ၍ အလိုမက်ျဖစ္ေနပုံရ သည္။ ထိုအခါ ပြင့္လင္းျမင္သာမွဳ မရွိဟူ၍အခ်ိဳ့ကဆိုလာသည္။ သုိ့ေသာ္ မည္သည့္နိုင္ငံတြင္မဆို ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ေတြ့ဆုံညိွႏွဳိင္းမွဳမ်ားအား အခ်ိန္မတန္မွီသတင္း ထုတ္ျပန္ေလ့ ့မရွိေပ။ လ်ိွဳ့ဝွက္ခ်က္အျဖစ္သာ ထားေလ့ရွိသည္ကို သတိျပဳရန္ လိုသည္။ ဤသုိ့ထားရွိသည္မွာ အေနာက္တိုင္း ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံ မ်ားသာမက ကြန္ျမဴနစ္နိုင္ငံမ်ားမွ ကြန္ျမဴနစ္ရင့္မျကီးမ်ား ျဖစ္ျကေသာ စတာလင္တိ့ု ေမာ္စီတုန္းတိ့ုလည္း ဤနည္းႏွင္ႏွင္ သာျဖစ္သည္။ ပြင့္လင့္ျမင္သာမွဳႏွင့္ နိုင္ငံေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ထိပ္တန္း လ်ိွဳ့ဝွက္ခ်က္မ်ားကို ခြဲျခားျကည့္ျမင္ရန္ လိုေပသည္။ ယခုက့ဲသုိ့ အလြန္အကဲဆတ္ေသာျမန္မာ့နိုင္ငံ အေျပာင္းအလဲ ကာလတြင္ ပို၍အေရးျကီးသည္ကို သေဘာေပါက္ရန္ လိုေပလိမ့္မည္။တခ်ိန္တြင္ သမိုင္းအျဖစ္ေပၚလာေပလိမ့္မည္။

တခ်ိန္တည္းတြင္သူမသည္ သူမဖခင္ လြတ္လပ္ေရးယူစဥ္က အတုအေယာင္ လြတ္လပ္ေရး ေရႊရည္စိမ္လြတ္လပ္ေရးဟု အေျပာအဆို ခံခ့ဲရသက့ဲ့သုိ့ သူမ ရယူရန္ျကိဳးစားေနသည္မွာ ဒီမိုကေရစီအတုအေယာင္ သာျဖစ္သည္ဟူေသာ တိုက္ခိုက္မွဳမ်ားကိုလည္း ျကံဳေတြ့ျဖတ္သန္းေနရသည္။ သုိ့ေသာ္ သူမသည္လည္း သူမဖခင္က့ဲသုိ့ပင္ လူအမ်ားစု၏ ေထာက္ခံမွဳရရွိထားခ့ဲသည္။

ျငင္သာေသာ ေတြ့ဆုံမွဳမ်ား၌ လူေျပာမ်ားေသာေတြ့ဆုံမွဳမွာ အာဏာရွင္ေဟာင္း ဦးသန္းေရႊႏွင့္ ေတြ့ဆုံမွဳဟုဆိုရမည္။ ျပီးခ့ဲေသာ ၅ ႏွစ္အတြင္း ျငိမ္သက္ေနေသာ ဦးသန္းေရႊသတင္း ထြက္လာ သည္မွာ အမ်ားကိုလွဳပ္ခတ္ေစသည္။ သုိ့ေသာ္  ဦးသန္းေရႊႏွင့္ ေတြ့ဆုံမွဳႏွင့္ပတ္သက္ျပီး သတင္းအက်ဥ္း ေဖၚျပမွဳ အရဆိုလ်င္ ေဒၚစု၏ ေအာင္ျမင္မွဳအားအသိမွတ္ျပဳသည္ ဆိုသည္သာပါဝင္ပါသည္

အဘယ္ေျကာင့္ေတြ့ဆုံသနည္းဟု သုံးသပ္ရာတြင္ အျမင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိျကသည္။ ထိုအထဲမွ အဓိကအခ်က္ကို သုံးသပ္ရလ်င္ ေဒၚစုႏွင့္ အစိုးရသစ္အား အာဏာလႊဲေျပာင္းေရးအား သူေထာက္ခံသည္ လူသိရွင္ျကားေျကျငာလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤသုိ့ေျပာဆို လိုက္ျခင္းသည္ အာဏာလႊဲေျပာင္းေရးကို ေခ်ာေမြ့စြာ လုပ္ေဆာင္ မည္ဟု ေျကျငာထားေသာ သမတႏွင့္ ကာခ်ဳပ္အား သူ၏ေထာက္ခံမွဳ အားျပသလိုက္ျခင္းျဖစ္ရာ အာဏာမလႊဲေျပာင္းလိုသူမ်ား ရွိေန၍ေလာဟု စဥ္းစားဖြယ္ျဖစ္သည္။

အစိုးရသစ္သို အာဏာလႊဲေျပာင္းရန္ သမတ ကာခ်ဳပ္ႏွင့္ အတူ လိုလိုလားလား ရွိသူမ်ား ရွိသက့ဲသုိ့ပင္ ေတြေဝေနသူမ်ားလည္း ရွိနိုင္သည္။ ထိ့ုျပင္ ျကာျမင့္စြာ အာဏာဆုပ္ကိုင္လာေသာ စစ္တပ္အေနႏွင့္ လက္ရွိ အာဏာဆုပ္ကိုင္ထားရာမွ လက္မလႊတ္လိုသူအခ်ိဳ့ရွိေန ပါက အ့ံျသဘြယ္မရွိေပ။ မိမိႏွင့္ မိမိအုပ္စု၏ အက်ိဳးစီးပြါးကို ကာကြယ္လိုသူတခ်ိဳ့ရွိေနနိုင္သည္မွာ မထူးဆန္းေပ။ ထိုသူမ်ား မည္မ်ွ အင္အားရွိနိုင္သည္သာ အေရးပါသည္။ ျကာျမင့္စြာ ျငိမ္သက္ေနေသာ ဦးသန္းေရႊ အသံထြက္လာျခင္းမွာ ထိုအေျကာင္းက အဓိကျဖစ္ဖြယ္ရွိသည္ဟု ယူဆရေပသည္။ လက္ရွိမွ လက္မဲ့မျဖစ္ခ်င္သူမ်ား၏ ရုန္းကန္နိုင္မွဳကိုလည္း ထည့္မတြက္၍ မျဖစ္ေပ။

ထို့ျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲနီးမွ ျက့ံခိုင္ေရးပါတီသုိ့ကူးေျပာင္းခဲ့ ရသည့္ စစ္ဖက္အရာရွိျကီး တရာ ေက်ာ္ ရွိည္။ ပုံမွန္ အရပ္ဖက္ ္ရာထူးဆက္လက္ယူေလ့ရွိရာမွယခု ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ားစု ရွံဳးနိမ့္သြားေပရာသူတိ့ုထဲမွ အခ်ိဳ့လည္း ေနသားမက် ျဖစ္ေနဖြယ္ရွိ သည္။ သူတိ့ု၏ မွန္တမ္း ရပိုင္ခြင့္ယူဆထားသည္မ်ား ပ်က္ပ်ယ္သြားျပီ မဟုတ္ပါလား။ သုိ့ျဖစ္ရာအစိုးရအကူးအေျပာင္းကို အသာတျကည္ လက္ခံမည့္သူမ်ားရွိမည္ျဖစ္သက့ဲသုိ့ လက္မခံ လိုသည္မ်ား ရွိပါက အ့ံျသဘြယ္မရွိေပ။ ထိ့ုျပင္၎ အခ်င္းအရာမွာ ယခင္အစဥ္အလာရပိုင္ခြင့္မ်ား ပ်က္ပ်ယ္ျပီး ေနာင္စစ္တပ္ အရာရွိျကီးမ်ား ပင္စင္ယူျပီးေနာက္သြားရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္သြားရာ လက္ရွိ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသူမ်ားအေပၚမွာပါ သက္ေရာက္မွဳရွိသည္ဟု ဆိုရမည္။ ေရြးေကာက္ပြဲအျပီးတြင္ ကာခ်ဳပ္ က ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မွီ တပ္မွထြက္၍ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ခ့ဲသူ မ်ားကို ေခၚေတြ့သည္ကို ေတြ့လိုက္ရသည္။

ေနာက္ အင္အားစုတခုမွ နအဖ/ နဝတ ကာလက အေရးယူခံရ ဖမ္းဆီးခံရ၍ လုပ္ပ္ိုင္ခြင့္ အာဏာႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာပါ ဆုံးရွံဳးသြားေသာ အျပဳတ္တသိုက္ျဖစ္သည္။ ထိုအထဲတြင္ ေသမထူး ေနမထူးမ်ားက ေရွ့ထြက္မ်ား ျဖစ္ပုံရသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ထိုအင္အားစုမ်ားသည္ တေလွထဲစီးမ်ားျဖစ္သြားပုံရသည္။ သူတိ့ုအဖိ့ု ဒီမို့ကေရစီ အင္အားစုမ်ား ျပည္သူမ်ားကလည္း လက္မခံ သျဖင့္ သူတိ့ုအတြက္ အားကိုးရာသည္စစ္တပ္သာ ျဖစ္ေနေပေတာ့သည္။သုိ့ျဖစ္ရာ ယခု ဦးသန္းေရႊ ႏွင့္ ေဒၚစု ေတြ့ဆုံပြဲတြင္ ႏွစ္ဖက္စလုံးအား ဆန္က်င္တိုက္ခိုက္သည့္ အသံထြက္လာေတာ့သည္။

တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္သတင္းတြင္ မပါသည့္ အာဏာရွင္ ေဟာင္းဦးသန္းေရႊ မိသားစုအေနနဲ႔ တပ္ကိုအသုံးခ်ထားသည္ဟူ ၍ ဆိုလာသည္။ တဖက္မွလည္း ေဒၚစုအေနႏွင့္လည္း ဦးသန္းေရႊ အားေတြ့စရာ အေျကာင္းမရွိဆိုကာ တိုက္ခိုက္လာေတာ့သည္။ လက္ရွိျမန္မာ စစ္ေခါင္းေဆာင္ မ်ား သီတင္းက်ြတ္တိုင္း သြားကန္ေတာ့ေနသူအား ေဒၚစုေတြ့သည္ကို ေရျကီးခြင့္က်ယ္ လုပ္ေနသည္မွာ ျပသနာမရွိ ျပသနာရွာက့ဲ့သုိ့ပင္ျဖစ္သည္။ သုိ့ေသာ္ အစတခု အတင္းဆြဲထုတ္၍ဂယက္ျကီးတခုထေအာင္ လုပ္ေနသည္ႏွင့္တူသည္။

ထိုျပင္ လက္ရွိအခင္းအက်င္းတြင္ ဦးေရႊမန္းေနရာရလာေလရာ ဦးေရႊမန္းအား သစၥာေဖါက္အျဖစ္ ဆန့္က်င္တိုက္ခိုက္ခ့ဲသူမ်ား၏ လက္ရာလည္း ပါဝင္လာနိုင္ဖြယ္ရာရွိေပသည္။ သုိ့ျဖစ္ရာ မည္မ်ွအတိုင္းအတာထိ သက္ေရာက္၍ မည္သည့္အက်ိဳးဆက္ သက္ေရာက္နိုင္သည္ကိုေတာ့ ဂရုျပဳသင့္ေပသည္။ ထိုသူမ်ားသည္ စစ္တပ္ကို မိမိတိ့ု၏စစ္တပ္ မ်ိဳးဆက္သစ္တိ့ု၏ စစ္တပ္ဟု ဆိုကာ စစ္တပ္ႏွင့္ လူထုအား ေသြးခြဲျခင္း အာဏာလႊဲေျပာင္းေရးအား ေနွာင့္ယွက္လာနိုင္ျခင္း တိ့ုေျကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။

သုိ့ေသာ္ ကာခ်ဳပ္ကေတာ့ ဒီဇင္ဘာ ၇ ရက္ေန႔၊  က်ိဳင္းတုံတပ္နယ္၌ ေျပာျကားရာ၌ ဘယ္အစိုးရတက္တက္ တပ္မေတာ္၏တာဝန္ သည္ ကာကြယ္ေရးတာဝန္ဟုဆိုခ့ဲသည္။

အကူးေျပာင္းကာလ၏ေလးလခန့္အက်န္တြင္ ေနာက္တိတ္ဆိတ္ မွဳတခုမွဳမွ ျပည္တြင္းျပည္ပ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ တိတ္ဆိတ္မႈ ျဖစ္သည္။ထိုသူတိ့ုသည္ အေျပာင္းလဲတခုခုကို မေသခ်ာမျခင္း အသံတိတ္၍ ႏွဳတ္ဆိတ္ေနျကသည္။ ထိ့ုျပင္ သူတိ့ု၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳကို တိုးခ်ဲ့လုပ္ကိုင္ျခင္း မျပဳျက။ ေနာင္ ကာလအတြက္ ေနရာဦးရံုဦး၍ ေငြထုပ္ပိုက္ကာ ေစာင့္ျကည့္ ေနျကသည္။ သုိ့ျဖစ္ရာ ေနာင္အစိုးရမတက္မွီ ေလးလအတြင္း ျမန္မာ့စီးပြါးေရး ထိုင္းမွဳိင္းမွဳသည္ ေရွာင္လႊဲဖို႔ ခက္ခဲေပသည္။ အက်ိဳးဆက္ေတာ့သိပ္ျကီးဖြယ္ရာမရွိဟု ယူဆရေပသည္။

စီပြါးေရးသမားမ်ား၏ တိတ္ဆိတ္မွဳမွာ သူတို အက်ိဳးစီးပြါး ေျကာင့္ျဖစ္သည္။ လူထု၏ တိတ္ဆိတ္မွဳမွာ ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္ ယုံျကည္ခ်က္ေျကာင့္ ျဖစ္သည္။ လက္ရွိအာဏာရပါတီ၏ တိတ္ဆိတ္မွဳမွာ အေကာင္းေရာ အဆိုးပါေရာေနသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲအျပီး တလအတြင္း ျငင္သာေသာ ေတြ့ဆုံညွိနွဳိင္းမွဳမ်ား ပို၍ ပို၍ စိပ္လာ ျမန္ဆန္လာသက့ဲ့သုိ့ ရုန္းကန္မွဳတခ်ိဳ့လည္း ေတြ့ေနရသည္ဟုဆိုရမည္။ သုိ့ျဖစ္ရာ ထူးျခားေသာ ျဖစ္စဥ္ကို လ်င္ျမန္စြာ ျမင္ေတြ့ရေတာ့မည္ဟု သုံးသပ္ရေပသည္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts

One thought on “ေမာင္ေမာင္စိုး – တိတ္ဆိတ္ေသာ ေန့ရက္မ်ား၊ ျငင္သာျမန္ဆန္ေသာ ေတြ့ဆုံမွဳမ်ား ျကားက ျမန္မာျပည္
  1. There is nothing constant in the Universe, ALL ebb and flow. Usually quiet and still climatic conditions lead to a formation of STORM. Storm for CHANGE or Turmoil?.
    Those people who are so called Buddhists themselves can not cope up with failures and are still thinking to do Evils.They should remember the Buddha’s Teachings” Anicca, Dukkha and Anatta if they are true Buddhists. They have to reap what they sow.

Comments are closed.