ေမာင္လူေရး

ေမာင္လူေရး – လုပေဒၾကမ္း

December 29, 2015
ေမာင္လူေရး – လုပေဒၾကမ္း

ေမာင္လူေရး – လုပေဒၾကမ္း (မုိးမခ) ဒီဇင္ဘာ ၂၉၊ ၂၀၁၅ ႏိုင္ငံ့က်က္သေရဟူသည္ကို စဥ္းစားၾကည့္သည္။ ႏိုင္င့ံမဂၤလာဟူသည္ အဘယ္လိုဟာနည္းေပါ့။ အရွိအျဖစ္ကို စိစစ္ေသာအခါ ႏိုင္ငံဟူသည္ ႏိုင္ငံသားတို႔ကို ကိုယ္စားျပဳေသာ ေဝါဟာရသာ။ ထို႔ေၾကာင့္ရကား ႏိုင္င့ံက်က္...

Read more »

ေမာင္လူေရး – ေအာ္ ဒါနဲ႔ စကားမစပ္ (၂)

December 28, 2015
ေမာင္လူေရး – ေအာ္ ဒါနဲ႔ စကားမစပ္ (၂)

  ေမာင္လူေရး – ေအာ္ ဒါနဲ႔ စကားမစပ္ (၂) (မိုုးမခ) ဒီဇင္ဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၅ (င) ဒီရက္ပိုင္း ထိုင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံသားႏွစ္ေယာက္အေပၚ ျမန္မာ့တရား႐ုံး စီရင္ထုံးမ်ိဳးေတြေၾကာင့္ ျမန္မာေတြခံစားၾကရ။ ကာခ်ဳပ္က...

Read more »

ေမာင္လူေရး – မိဘမ်ားအမွဴးျပဳ နတ္လူသာဓု ေခၚေစေသာဝ္

December 25, 2015
ေမာင္လူေရး – မိဘမ်ားအမွဴးျပဳ နတ္လူသာဓု ေခၚေစေသာဝ္

ကာတြန္း ေစာငိုု ၏ အစဥ္ေခတ္မီေနေသာ ကာတြန္း (၂၀၁၂ တုုန္းကတည္းက ဆြဲထားတာ) ေမာင္လူေရး – မိဘမ်ားအမွဴးျပဳ နတ္လူသာဓု ေခၚေစေသာဝ္ (မိုုးမခ) ဒီဇင္ဘာ ၂၅၊ ၂၀၁၅ ျမန္မာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား အမ်ားျမင္ႏိုင္ ၾကားႏိုင္သည့္လုပ္ငန္းေတြဆိုရင္...

Read more »

ေမာင္လူေရး – ေအာ္ ဒါနဲ႔ စကားမစပ္

December 15, 2015
ေမာင္လူေရး – ေအာ္ ဒါနဲ႔ စကားမစပ္

  ေမာင္လူေရး – ေအာ္ ဒါနဲ႔ စကားမစပ္ (မိုးမခ) ဒီဇင္ဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၅ (က) ဖိုးးလျပည့္ ၾကံ႕ဖြတ္မဲေပးေနပုံ သူ႔ဘာသာ႐ိုက္တင္၊ သမတႀကီးကို ဘာဆိုလား ပြားထားေသးရဲ႕။ ခုတခါ တင္ျပန္ၿပီ၊...

Read more »

ေမာင္လူေရး – သမတျဖစ္မည့္သူ

November 26, 2015
ေမာင္လူေရး – သမတျဖစ္မည့္သူ

  ေမာင္လူေရး – သမတျဖစ္မည့္သူ (မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီး လႊဲေျပာင္းေရး ကာလတြင္ ျပည္သူႏွင့္ ေဒၚစုကေတာ့ ျပည္သူျဖစ္ေစခ်င္သည့္ အတိုင္း ေဒၚစုျဖစ္မည္၊ ေဒၚစုျဖစ္ေစခ်င္တာ ျပည္သူျဖစ္မည္ဟူသည့္ စိတ္ခ်ယုံၾကည္မႈျဖင့္...

Read more »

ေမာင္လူေရး – တင္ေအးေလာ

September 23, 2015
ေမာင္လူေရး  – တင္ေအးေလာ

  ေမာင္လူေရး  – တင္ေအးေလာ (မိုုးမခ) စက္တင္ဘာ ၂၃၊ ၂၀၁၅ ဖြတ္ဂါရာမတြင္ ဖႊတ္ေတာ္ အဲေလ လႊတ္ေတာ္ႀကီးေပၚသည့္ေန႔မွစ၍ တေလာၿပီး တေလာ တေဗ်ာေဗ်ာႏွင့္ ေလာအသစ္မ်ားထြက္ေပၚေနေပၿပီ။ ေနာင္တြင္ အသစ္ေလာေတြႏွင့္ ေခတ္ေထာႀကီးဆိုက္ မဆိုက္...

Read more »

ေမာင္လူေရး – ဖြတ္ဂါရာမ တေဘာင္က် ပါတီဖြင့္ပြဲႀကီး

August 19, 2015
ေမာင္လူေရး – ဖြတ္ဂါရာမ တေဘာင္က် ပါတီဖြင့္ပြဲႀကီး

Cartoon Sawn Ngo (2013) ေမာင္လူေရး – ဖြတ္ဂါရာမ တေဘာင္က် ပါတီဖြင့္ပြဲႀကီး (မိုးမခ) ၾသဂုတ္ ၁၉၊ ၂၀၁၅ ဖြတ္ဂါရာမတြင္ နတ္ကေတာ္လႈိင္း ဓာတ္ေတာ္လႈိင္းသာရွိခဲ့ရာမွ တတိယလႈိင္းအေနႏွင့္ ကာလသားေပါက္တို႔၏ ရက္စ္ေအာ္လႈိင္း၊...

Read more »

ေမာင္လူေရး – ဖြတ္ဂါရာမ ဒါးစြဲဒုတ္စြဲ အလွဴပြဲႀကီး

August 15, 2015
ေမာင္လူေရး – ဖြတ္ဂါရာမ ဒါးစြဲဒုတ္စြဲ အလွဴပြဲႀကီး

အနာဂတ္ၾကိဳျမင္တဲ့ ကာတြနး္ၾဆာ ေစာငို၏ ၂၀၁၃ တုန္းက ကာတြန္း (တိုက္ဆိုင္မႈ ရွိရင္ ခြင့္လႊတ္ပါ) ေမာင္လူေရး – ဖြတ္ဂါရာမ ဒါးစြဲဒုတ္စြဲ အလွဴပြဲႀကီး (မိုးမခ) ၾသဂုတ္ ၁၅၊ ၂၀၁၅ ဖြတ္ဂါရာမမွာ...

Read more »

ေမာင္လူေရး – သိဗညဳတ သီဟသူရကာခ်ဳပ္ႀကီး

August 10, 2015
ေမာင္လူေရး – သိဗညဳတ သီဟသူရကာခ်ဳပ္ႀကီး

  ေမာင္လူေရး – သိဗညဳတ သီဟသူရကာခ်ဳပ္ႀကီး (မိုုးမခ) ၾသဂုုတ္ ၁၀၊ ၂၀၁၅ အစကေတာ့ သမတနဲ႔ေျပာမလို႔။ ေသခ်ာစဥ္းစားၾကည့္ေတာ့ ေျပာလဲ ေျပာေျပာရွိမွာဘဲ။ တကယ့္တကယ္က တိုင္းျပည္က ကာခ်ဳပ္လက္ထဲမွာဆိုေတာ့ ဆုံးျဖတ္ႏိုင္သူနဲ႔ေျပာတာဘဲေကာင္းပါတယ္ေလဆိုၿပီး။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြ...

Read more »

Maung Luu Yay – လက္ထပ္တာနဲ႔ ဘာသာေရး (ေပးစာ)

March 18, 2014
Maung Luu Yay – လက္ထပ္တာနဲ႔ ဘာသာေရး (ေပးစာ)

လက္ထပ္တာနဲ႔ ဘာသာေရး (ေပးစာ) ေမာင္လူေရး၊ မတ္ ၁၇၊ ၂၀၁၄ လက္ထပ္ထိမ္းျမားမႈအေပၚမွာ ဘာသာေရးပုဂၢဳိလ္ေတြက ဘာ့လို႔မ်ား ပါဝင္ပတ္သက္ခ်င္ရတာပါလိမ့္။ စဥ္းစားၾကည့္တာာပါ။ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းဟာ လူ႔သားတာဝန္ခ်ဲ႕ထြင္မႈပါ။ ကုိယ့္မ်ဳိးကိုယ္ႏြယ္ မေပ်ာက္ကြယ္ေရးမွ်အတြက္ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဘာသာေရးပုဂၢဳိလ္ေတြဟာ...

Read more »

ေခတ္သစ္ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္း – အပုုိင္း (၂)

March 14, 2014
ေခတ္သစ္ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္း – အပုုိင္း (၂)

ေမာင္လူေရး မတ္လ ၁၄၊ ၂၀၁၄ ကေန႔ကာလမွာ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ေျပာလိုက္တဲ့အသံေတြ ညံလို႔။ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ မတူတဲ့ေဒါင့္က ၾကည့္ထားတဲ့ အိုရွဴိးရဲ႕ စာအုပ္ထြက္လာပါတယ္။ တခ်ိန္ကေတာ့ အိုရွဴိးရဲ႕စာေတြကို ဘယ္ျဖန္႔ ခ်ိခံရဲမလဲ။ အိုရွဴိးကိုေတာ့...

Read more »

လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအေပၚ ဘာသာေရးပုဂၢဳိလ္ေတြရဲ႕လႊမ္းမိုးလိုမႈ ညီမွ်ျခင္းခ် ပဋိပကၡ

March 1, 2014
လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအေပၚ ဘာသာေရးပုဂၢဳိလ္ေတြရဲ႕လႊမ္းမိုးလိုမႈ  ညီမွ်ျခင္းခ်  ပဋိပကၡ

လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအေပၚ ဘာသာေရးပုဂၢဳိလ္ေတြရဲ႕လႊမ္းမိုးလိုမႈ  ညီမွ်ျခင္းခ်  ပဋိပကၡ ေမာင္လူေရး၊ မတ္ ၁၊ ၂၀၁၄ ကမၻာႀကီးကုိ ဘယ္ဘာသာေရးကမွ မစခဲ့ပါ။ လူသားျဖစ္တည္ၿပီးမွ ဘာသာေရးဆိုတာ ေပၚလာရတာပါ။ ျမန္မာျပည္ဆိုရင္လဲ ျမန္မာျပည္ႀကီးက အရင္ရွိေနၿပီး ဘာသာေတြက ေနာက္မွ...

Read more »

‘အာေဟး’ တခြန္းနဲ႔ ခရီးသြား ေတာလား (Maung Luu Yay)

January 31, 2014
‘အာေဟး’ တခြန္းနဲ႔ ခရီးသြား ေတာလား (Maung Luu Yay)

‘အာေဟး’ တခြန္းနဲ႔ ခရီးသြား ေတာလား ေမာင္လူေရး၊ ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၄ တုိင္းရင္းသားေဒသေတြဆီသြားခ်င္လို႔ လမ္းရွာေနတုန္း  ‘ရွမ္းျပည္လူမ်ဳိးေပါင္းစံု ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ (ရ လ လ ဖ)’ က ႀကီးမွဴးက်င္းပတဲ့ ‘ပေဒသရာဇ္စနစ္...

Read more »

သမတေရြးတယ္ဆိုတာ

January 7, 2014
သမတေရြးတယ္ဆိုတာ

ေမာင္လူေရး ဇန္န၀ါရီ ၇၊ ၂၀၁၄ ကိုယ့္ႏိုင္ငံရဲ႕သမတတေယာက္ကိုေရြးတယ္ဆုိတာ ဘယ္သူမွ သံုးစားမရတဲ့သူ၊ တုိင္းျပည္ကုိ ဒုကၡေပးမဲ့သူကို မေရြးပါဘူး။ စစ္ေရးအျမင္ရွိရမယ္ေျပာၿပီး ေက်ာက္ျဖဴ ကူမင္းရထားလမ္းေဖာက္ခြင့္နဲ႔ နန္းသက္ဆြဲဆန္႔တဲ့လူမ်ဳိးေတြကိုလဲ မေရြးပါဘူး။ သူ႔အက်ဳိးစီးပြားကာကြယ္ဖို႔ဆိုၿပီး တရုတ္စစ္တပ္ႀကီးအခ်ိန္မေရြးဝင္လာႏိုင္တဲ့တရုတ္တံခါးႀကီးေလ။   ျမန္မာတျပည္လံုးရဲ႕ရွင္သန္မႈေပ်ာက္ကြယ္...

Read more »

Maung Luu Ye – Essay

August 13, 2013
Maung Luu Ye – Essay

ပစ္စာ ဥပေဒမူၾကမ္းမ်ား ေမာင္လူေရး ၾသဂုုတ္ ၁၃၊ ၂၀၁၃ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားဆိုင္ရာဥပေဒမူၾကမ္းထြက္လာေတာ့ ႀကီးစြာေသာလႈပ္ရြမႈႀကီးျဖစ္သြားသည္။ အသင္းအဖဲြ႕ေတြ အတင္း တဟဲ့ဟဲ့ေပါ့။ ဥပေဒၾကမ္းဆိုသဟာကို သတင္းစာမွာၾကည့္လိုက္ေတာ့ ေအာ္ အတင္းသာသာပါလားလို႔အံ့တၾသႀကီးျဖစ္ရ။ နာေရးေၾကာ္ျငာကမွ က်န္ရစ္သူမိသားစုဆိုၿပီး တာဝန္ယူမဲ့သူပါေသးရဲ႕။ ဝမ္းနည္းေၾကကြဲျခင္းဆိုလဲ...

Read more »

Maung Luu Yae – Essay

May 26, 2013
Maung Luu Yae – Essay

ေပါက္လႊတ္ပဲစားတုိ႔ရဲ႕ ျမစ္ဖ်ား ေမာင္လူေရး ေမ ၂၆၊ ၂၀၁၃ ျမပုဏၰမာအဖြဲ႔သားေတြနဲ႔ ျပည္သူ႔အၿငိမ့္ဆိုၿပီး ဇာဂနာ၊ ကင္းေကာင္၊ ငွက္ေပ်ာ္ေၾကာ္၊ ကုသိုလ္၊ အရုိင္းတုိ႔နဲ႔ သီးေလးသီးတို႔ ျပည္သူ႔ရင္ျပင္မွာ အၿငိမ့္ကၾကတယ္။ ဘယ္ရက္ကလဲေတာ့ မသိဘူး။ အဲဒီပြဲမွာ...

Read more »

Maung Luu Yae – Articles

April 29, 2013
Maung Luu Yae – Articles

တတုိင္းျပည္လံုး ကုသုိလ္တရား မပြားႏိုင္ၾကေတာ့ပါ ေမာင္လူေရး ဧၿပီ ၂၉၊ ၂၀၁၃ အခုေလာေလာဆယ္ လက္ပေတာင္းေဒသခံေတြ အလြန္ပူျပင္းတဲ့ေနပူႀကီးထဲမွာ ငရဲခံေနရသလုိ ေနေနၾကရတယ္။ သူတို႔ဝန္းက်င္မွာ ငရဲေခြးေတြရဲ႕ေဟာင္သံ အူသံ၊ ဟိန္းသံ ေဟာက္သံေတြလဲ ညံလို႔ေပါ့။  ဒီငရဲကို...

Read more »

ေတြးလုိက္တုိင္းအ႐ိုုးနာ အမ်ဳိးပါဆဲလိုက္ခ်င္ရဲ႕

April 26, 2013
ေတြးလုိက္တုိင္းအ႐ိုုးနာ အမ်ဳိးပါဆဲလိုက္ခ်င္ရဲ႕

ေမာင္လူေရး ဧၿပီ ၂၆၊ ၂၀၁၃ ေအာက္ပါအစီရင္ခံစာကို ျဖည့္စြက္ခ်က္အနည္းငယ္ထည့္ပါတယ္။ ဖတ္ေတာ္မူၾကပါ။ ၿပီးရင္ ဦးပိုင္နဲ႔ ႏုိင္ငံေတာ္ကုိ ေကာင္းခ်ီးႏုေမာ္ၾကပါ။   (ခ) လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းနယ္ေျမတြင္ လယ္ယာေျမမ်ားကို သိမ္းဆည္းရာတြင္ ေအာက္ပါႏႈန္းထားမ်ားအတိုင္း ေလ်ာ္...

Read more »

Maung Luu Yae – Articles

April 26, 2013
Maung Luu Yae – Articles

ေတြးလုိက္တုိင္းအ႐ိုုးနာ အမ်ဳိးပါဆဲလိုက္ခ်င္ရဲ႕ ေမာင္လူေရး ဧၿပီ ၂၆၊ ၂၀၁၃ ေအာက္ပါအစီရင္ခံစာကို ျဖည့္စြက္ခ်က္အနည္းငယ္ထည့္ပါတယ္။ ဖတ္ေတာ္မူၾကပါ။ ၿပီးရင္ ဦးပိုင္နဲ႔ ႏုိင္ငံေတာ္ကုိ ေကာင္းခ်ီးႏုေမာ္ၾကပါ။ (ခ) လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းနယ္ေျမတြင္ လယ္ယာေျမမ်ားကို သိမ္းဆည္းရာတြင္ ေအာက္ပါႏႈန္းထားမ်ားအတိုင္း...

Read more »

မိေအးတုိ႔မ်ား သေဘာေကာင္းခ်က္ေတာ့ ကေလး ၅ ေယာက္၊ အေဖမေပၚဘူးဆိုသလိုဘဲ

April 16, 2013
မိေအးတုိ႔မ်ား သေဘာေကာင္းခ်က္ေတာ့ ကေလး ၅ ေယာက္၊ အေဖမေပၚဘူးဆိုသလိုဘဲ

ေမာင္လူေရး ဧၿပီ ၁၆၊ ၂၀၁၃ အစီရင္ခံစာပါတဲ့အတုိင္းေကာက္ခ်က္ခ်ရရင္ လက္ပံေတာင္းစာခ်ဳပ္ဟာ တရားမဝင္။ ဥပေဒနဲ႔မညီ။ အထူးသျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အက်ဳိး တစိုးတစိမွ မရွိ။ အစီရင္ခံစာထဲကအတို္င္းဆိုရင္ ဦးပိုင္ဟာ ဇိမ္ခန္းပိုင္ရွင္နဲ႔တူေနတယ္။ ဝမ္ေဘာင္ကေတာ့ ရဲေပါ့ေလ။ ဇိ္မ္မယ္ကေတာ့ လက္ပေတာင္း...

Read more »

Archives