Khaing Aung Kyaw

မင္းမွာသစၥာ၊ လူမွာ ကတိ ဆိုလို႔ … က်မ္းစူးကုန္မွာ စိုးမိတယ္ (Khaing Aung Kyaw)

မင္းမွာသစၥာ၊ လူမွာ ကတိ ဆိုလို႔ … က်မ္းစူးကုန္မွာ စိုးမိတယ္
ခိုင္ေအာင္ေက်ာ္ ( နယူးေယာက္ )၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၃၊ ၂၀၁၃
ျပည္သူ ့နီတိေတြမွာ လူအမ်ားေလးစားလိုက္နာဖို ့ သြန္သင္ဆံုးမေပးထားေသာ ယဥ္ေက်းမွဳေ၀ါဟာရမ်ားစြာ ရွိသည္ ။ ၄င္းအနက္ မင္းမွာသစၥာ လူမွာဂတိ ဆိုေသာ ေ၀ါဟာရကို သတိရမိလာသည္ ။ ဤစကားလံုး ေ၀ါဟာရသည္ သာမန္အားျဖင့္ ေပါ့ေပါ့ဆဆႏွင့္ ေရးသားသီကံုးထားခဲ ့ၾကသည္မဟုတ္ ။ ေရွးလူၾကီးမ်ားတို ့၏ အေတြ ့အၾကံဳမ်ားမွ ေပါက္ဖြားလာေသာ ေ၀ါဟာရမ်ားသာျဖစ္သည္ ။ ေရွးလြန္ေလျပီးေသာကာလမ်ားက ရွင္ဘုရင္ႏွင့္ -မင္းႏွင့္ ေနထိုင္ခဲ ့ၾကေသာေၾကာင့္သာ ဤေ၀ါဟာရ၌ -မင္းမွာသစၥာ-လူမွာဂတိဟု ေရးသားထားခဲ ့သည္ကို ဆန္းစစ္ၾကည့္က သိသာနိဳင္သည္ ။ မင္းလုပ္အုပ္ခ်ဳပ္စိုးစံေသာ သူမ်ားမွာ မင္းက်င့္တရား ဆယ္ပါးႏွင့္ အညီ အုပ္ခ်ဳပ္ေစရန္ ေရွးပညာရွိမ်ားက ေရးဖြဲ ့စီရင္ေပးထားခဲ ့ၾကသည္ ။ ၄င္းမင္းက်င့္တရား ဆယ္ပါးသည္ပင္ မင္း၏သစၥာတရားကို ဖြဲ ့ဆိုထားေခ်သည္ ။ မင္းက်င့္တရားႏွင့္အညီ မအုပ္ခ်ဳပ္နိဳင္ေသာ မင္းဆိုးမင္းညစ္တို ့သည္ကား သမိုင္းမွာ အမည္းစက္မ်ားစြာျဖင့္ က်န္ခဲ ့ရေတာ့သည္ ။ ၾကာရွည္စြာလည္း မအုပ္ခ်ုဳပ္ခဲ ့ရေခ် ။ ထို ့ေၾကာင့္မင္းက်င့္တရားဆယ္ပါးႏွင့္ အညီ က်င့္ၾကံေစရန္ ေရွးပညာရွိမ်ားက ဓမၼသတ္မ်ားစြာတို ့နွင့္ ထံုးႏွလံုးမ်ားကို ညႊန္းျပခဲ ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္ ။
အခါတစ္ပါး၌ မင္းထီးဘုရင္သည္ နန္းေတာ္ႏွင့္ ျပည္ရြာတစ္ခြင္တြင္ စည္းကမ္းဥပေဒမ်ားကို တည္တန္ ့ခိုင္ျမဲေစလိုသည္ ။ ထို ့ေၾကာင့္ စည္းမွ်ည္းမ်ားကို ခ်မွတ္ေပးေလသည္ ။ တစ္ေန ့တြင္ နန္းေတာ္တြင္း တစ္ေနရာ၌ ထံုးျဖဴသုတ္ထားသည္ကို ျမင္၍ မည္သူသုတ္ထားေလသနည္းဟု ေမးျမန္းရာ ဘုရင္ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ကြမ္းစားျပီး နန္းေတာ္တိုင္မွာ ထံုးျဖဴသုတ္မိပါေၾကာင္း တင္ေလွ်ာက္ေလေတာ့သည္ ။ သို ့ျဖစ္၍ ဘုရင္မင္းထီးသည္ မိမိထုတ္ျပန္ထားေသာ သစၥာစကား -ဂတိတစ္လံုးကို မပယ္ဖ်က္သည့္အလိုငွာ တိုင္းသူျပည္သူမ်ားကလည္း စည္းကမ္းထံုးနွလံုး-ဥပေဒသမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာရန္ ထံုးျဖဴသုတ္မိေသာ လက္ညိဳးကို လက္စြဲေတာ္သံလ်က္နွင့္ ပိုင္းျဖတ္လိုက္ေလသည္ ။
မင္းက်င့္တရား ဆယ္ပါးႏွင့္အညီ က်င့္ၾကံအုပ္ခ်ုဳပ္ခဲ ့ေသာဘုရင္မင္းထီးသည္ သက္ေတာ္ရာေက်ာ္ ရွည္ျပီး ရခိုင္နိုင္ငံကို တည္တန္ ့ခိုင္ျမဲေအာင္ စိုးမိုးအုပ္ခ်ုဳပ္နိုင္ခဲ ့သည္ ။ ဤသည္မွာ ရခိုင္သမိုင္းေၾကာင္းရာထဲက မင္းမွာသစၥာ လူမွာဂတိ ဆိုေသာ ေ၀ါဟာရပံုရိပ္ကို ေဖၚျပျခင္းသာျဖစ္သည္ ။ ေနာက္ထပ္လည္း ၄င္းစကားပံုရိပ္ကို ထင္ဟပ္ျပနိဳင္သည့္ ဥပမာမ်ားလည္း မ်ားစြာ ရွိေနၾကပါေသးသည္ ။
က်ြန္ေတာ္ေျပာခ်င္သည္မွာ သစၥာတရားႏွင့္ ဂတိဆိုေသာ အပိုင္းျဖစ္သည္ ။ ယခုတေလာ ျမန္မာနိဳင္ငံမွာ-၂၀၀၈-ခုႏွစ္ ဖြဲ ့စည္းအုပ္ခ်ုဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒကို အသစ္ျပန္ေရးဆြဲဖို ့-ျပင္ဆင္ဖို ့ဆိုျပီး အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ုဳပ္က ျပဳလုပ္ေနေသာ ေဟာေျပာပြဲေတြ -ေတြ ့ဆံုပြဲေတြကို ေတြ ့ရျမင္ရသည္ ။ ယခုလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဥေရာပ ခရီးစဥ္မွာ -၂၀၁၅-ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲကို တရားမွ်တမွဳ ရွိေစရန္ -၂၀၀၈-ခုနွစ္ ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ရန္လိုသည္ဟု ေျပာဆိုေနသည္ကို ျမင္ရသည္ ။
သည္ေတာ့ က်ြန္ေတာ္သံုးသပ္ျဖစ္သည္ ။ ျမန္မာနိဳင္ငံ၏ -၂၀၀၈-ခုနွစ္ နိဳင္ငံေတာ္ဖြဲ ့စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒသည္ – ၂၀၁၀-ေရြးေကာက္ပြဲျဖင့္ အစိုးရမွ အတည္ျပဳထားေသာ ဖြဲ ့စည္းပံုျဖစ္သည္ ။ ၄င္းဖြဲ ့စည္းပံုျဖင့္ ျပဳလုပ္က်င္းပလိုက္ေသာ ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေရြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပျပီး ျပဳလုပ္ျပီးျဖစ္သည္ ။ ၄င္းအခ်ိန္က-NO-ဆိုေသာ စကားလံုးျဖင့္ က်ြန္ေတာ္တို ့သည္ တိတိက်က် ကန္ ့ကြက္ခဲ ့ၾကသည္ ။ ေဟာေျပာခဲ ့ၾကသည္ ။ေရးသားခဲ ့ၾကသည္ ။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ုဳပ္က အတိုက္အခံပါတီျဖစ္၍ ၄င္းေရြးေကာက္ပြဲကို ကန္ ့ကြက္ျပီး မ၀င္ေရာက္ေသာအခါ ဆႏၵျပကန္ ့ကြက္ၾကျခင္းျဖစ္သည္ ။ ျပည္သူတို ့အားကိုးေသာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ုဳပ္သည္ ျပည္သူတို ့၏ ဆႏၵတို ့ႏွင့္ တထပ္တည္း က်ေနခဲ ့သည္ ။
သို ့ေသာ္ ေနာက္ထပ္က်င္းပလာေသာ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ျပဳလုပ္ေသာအခါ ယခင္က ဆန္ ့က်င္ခဲ ့ေသာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္သည္ -၂၀၀၈-ခုႏွစ္ နိဳင္ငံေတာ္ ဖြဲ ့စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္တြင္ ေခါင္းေပၚရြက္ျပီး က်မ္းသစၥာဆိုရန္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ျဖစ္ေအာင္ ၀င္ေတာ့သည္ ။ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အနိဳင္ရေတာ့ ေရႊက်မ္းသစၥာကို ေရႊနဳတ္ေတာ္မ်ားျဖင့္ ေရႊလက္ျဖင့္ ဖြဖြေလးကိုင္ကာ က်မ္းသစၥာျပဳခဲ ့ၾကေလေတာ့သည္ ။ က်ြန္ေတာ္ က်ြန္ေတာ္မတို ့သည္ ဤ-၂၀၀၈-ခုႏွစ္ နိဳင္ငံေတာ္ ဖြဲ ့စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုကို အသက္နွင့္လဲ၍ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ပါမည္ဟု က်မ္းစူးေအာင္ ဂုဏ္သေရရွိလွစြာေသာ ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားေရွ့ေမွာက္မွာ ရင္ေကာ့ျပီး တိုင္တည္ခဲ ့ၾကျပီ ။
ထို ့ေၾကာင့္ ၄င္းေန ့မွစ၍ ျမန္မာနိဳင္ငံမွာ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္လည္း မရွိေတာ့သလို အတိုက္အခံပါတီလည္း မရွိေတာ့ဟု က်ြန္ေတာ္ထင္ျမင္ ယူဆလက္ခံထားသည္ ။ က်ြန္ေတာ္တို ့သည္ တစ္ခ်ိန္က ၄င္းကဲ ့သို ့ -၂၀၀၈-ခုႏွစ္ နိဳင္ငံေတာ္ဖြဲ ့စည္းအုပ္ခ်ုဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒကို လက္မခံခဲ ့သလို ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ၾကရန္ ျပည္ပသို ့ထြက္လာသည့္ မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးဆင္းလားခဲ ့ၾကသည့္ နိဳင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ေ၀ဖန္ေရးသားေျပာဆို ခဲ ့ၾကသည္ ။ တစ္ခိ်ဳ ့ဆိုလွ်င္ ခင္မင္ရင္းႏွီးေသာ သူမ်ားဘ၀မွ ျပတ္ေတာက္သြားျပီး အဆက္အသြယ္ ျဖတ္လိုက္ၾကရေတာ့သည္ ။ စိတ္မေကာင္းရံုမွလြဲ၍ မည္သို ့မွ် မတတ္နိဳင္ေတာ့ပါ ။ မည္သို ့ပင္ျဖစ္ေစကာမူ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္က လႊတ္ေတာ္တြင္း ေရာက္သြားေသာအခါမူ က်ြန္ေတာ္တို ့မွာ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ မရွိေတာ့ျပီကို သိရွိၾကျပီးသလို အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ဟု ေရးသားေနေသာ စာလံုးမ်ားကို ျမင္ေတြ ့ေနရ၍လည္း မ်က္စိမုဒိမ္းက်င့္ခံေနရသလို ခံစားေနရေတာ့သည္ ။ က်ြန္ေတာ္ ေျပာခ်င္သည္မွာ သစၥာစကားကို အရင္းခံျပီး ဦးတည္ေျပာေနျခင္းသာျဖစ္သည္ ။
အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အတိုက္အခံဆိုသည္မွာ စနစ္မေကာင္းေသာ အစိုးရ၏ ယႏၱယားစနစ္ဆိုးကို ျဖိဳဖ်က္နိဳင္ရန္ ျပဳလုပ္ေသာသူကို အတိုက္အခံံဟုသာ ေယဘူယ်ေခၚဆို ခ်ီးျမွင့္ေပးၾကသည္ ။ အစိုးရ၏ ယႏၱယားကို ေကာင္းမြန္ရန္ ျဖည့္စြက္ ေထာက္ခံေနေသာ သူမ်ားကို အတိုက္အခံဟု မေခၚေ၀ၚေခ် ။ ျဖဳိဖ်က္သူကိုမွ ေခၚေ၀ၚ၍ တစ္ဦးခ်င္းေသာ္၄င္း-တစ္ပါတီကိုေသာ္၄င္း အတို္က္အခံေခါင္းေဆာင္-အတိုက္အခံပါတီဟု ရည္ညႊန္းေျပာဆိုၾကသည္ ။ ယခုမူ ျမန္မာနိဳင္ငံအစိုးရ၏ ယႏၱယားစနစ္ကို မည္သူက ရိုက္ခ်ိဳးျပီး သူ ့ထက္ေကာင္းေအာင္ ျပဳလုပ္ေနသနည္း ။ က်ြန္ေတာ္တို ့ ရွာ၍ မရေတာ့ ။
လက္နက္ကိုင္တိုင္းရင္းသား အဖြဲ မ်ားကလည္း ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲေတြ က်င္းပေနၾကျပီ ။ ေဆြးေႏြးလိုက္ တိုက္ပြဲျဖစ္ေနလိုက္နွင့္ ရွိေနသည္ကိုလည္း ျမင္ေတြ ့ေနရဆဲ ျဖစ္သည္ ။ မည္သူမွ် တိုက္ပြဲမွာ ေအာင္နိဳင္သူမဟုတ္ေသာ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡကို ခ်ဳပ္ျငိမ္းေစဖို ့ သူတို ့ေတြ အေျဖရွာေနၾကသည္ ။ သည္ေတာ့ အစိုး၏ ယႏၱယားသည္ ဆက္လက္တည္ရွိျမဲျဖစ္သည္ ။ ျဖိဳဖ်က္ခံရေသာ အေျခအေနမဟုတ္ ။
ယခင္က ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမူ အစိုးရ ေခတ္အဆက္ဆက္၏ ယႏၱယားတစ္ခုလံုးကို ျဖိဳဖ်က္ရန္ ထာ၀စဥ္ အတိုက္အခံဘ၀ႏွင့္ ရွိေနသည္ကို ျမင္ေတြ ့ခဲ ့ရသည္ ။ ၄င္းအတြက္နင့္ပင္ ျမန္မာနိဳင္ငံမွာ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္မ်ား မရွိေတာ့ဟု ရိုးစင္းစြာ က်ြန္ေတာ္ ေျပာလိုရင္းျဖစ္သည္ ။
ဤေနရာ၌ ၾကားညွပ္၍ ေျပာစရာ ရွိသည္ ။ ၄င္းမွာ ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ -၂၀၀၈-ခုႏွစ္ နိဳင္ငံေတာ္ ဖြဲ ့စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒကို အသက္နွင့္လဲ၍ ကာကြယ္ေစာင့့္္ေရွာက္ပါမည္ဟု က်မ္းသစၥာမဆိုထားေသာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား- နိဳင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား- ပါတီမ်ားသည္ ဤ-၂၀၀၈-ခုနွစ္ နိဳင္ငံေတာ္ဖြဲ ့စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒကို အသစ္ျပန္လည္ေရးဆြဲလိုသည္ သို ့မဟုတ္ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္လိုသည္ဟု ေျပာဆိုပိုင္ခြင့္ ရွိသည္ဟု ျမင္သည္ ။ သူတို ့မွာ ျပည္သူမ်ားကို ခ်ျပနိဳင္ရန္ အခြင့္အေရးလည္း ရွိေနသည္ ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ -၂၀၀၈-ခုနွစ္ ဖြဲ ့စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ သူတို ့ကား လားလားမွ် မဆုိုင္ ။ အသစ္လည္းေရးဆြဲခြင့္ ရွိျပီး ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ားကိုလည္း ေရးသား ထုတ္ေ၀ျဖန္ ့ခ်ီ ေၾကညာ တင္ျပနိဳင္ခြင့္ ရွိသည္ဟု ယူဆသည္ ။
သစၥာတရားသည္ နိဳင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္ မင္းလုပ္ေသာသူမ်ားအတြက္ အထူးအေရးၾကီးသည္ ။ ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္တြင္ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုျပီးေသာ အမတ္မင္းမ်ားသည္ ဂုဏ္သေရရိွၾကေသာ သူမ်ားျဖစ္ရာ ျမန္မာနိဳင္ငံ၏ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ အေရးအရာမ်ားကို တင္ျပေဆြးေႏြးျပီး အစိုးရယႏၱယားကို အေကင္အထည္ ေဖၚေဆာင္ေနၾကသည္ဟု ထင္သည္ ။ လႊတ္ေတာ္တြင္းမွာ က်မ္းသစၥာကို အသက္နွင့္လဲျပီး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ပါမည္ဟု သစၥာဆိုခဲ ့ေသာ သူမ်ားသည္ သာမန္လူသားမ်ား မဟုတ္ၾက ။ သူတို ့သည္ ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ သစၥာဂတိ ခံယူထားခဲ ့သလို ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္၏ ျပင္ပနိဳင္ငံေရးေလာကမွာလည္း ၄င္း-၂၀၀၈-ခုႏွစ္ ဖြဲ ့စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို အသက္နွင့္လဲ၍ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ပါမည္ဟု ေျပာမွ လူၾကီးလူေကာင္း ပိုုဆန္မည္ဟု ေျပာရေတာ့မည္ ။
တစ္ခုေတာ့ရွိသည္ ။ ၁၉၉၃-ခုနွစ္က ၂၀၀၈-ခုနွစ္ထိ နိဳင္ငံေတာ္ဖြဲ ့စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒ မရွိပါဘဲ ျမန္မာနိဳင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱယား ေကာင္းေကာင္းျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစြမ္းရည္ ျမင့္မားေသာ နိဳင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္ေနသည့္ စစ္ဖက္ဆိုင္ရာ ပဂၢိဳလ္မ်ားကို လြယ္လြယ္ႏွင့္ေတာ့ မည္သို ့မွ် ယွဥ္၍မရ ။ ယခုလည္း ဖြဲ ့စည္းပံု ဥပေဒႏွင့္ အညီ အုပ္ခ်ဳပ္ေနသည္ဟု ေျပာ၍မရေသးသည္ကို ျမင္ေတြ ့ေနဆဲ ။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ သူတို ့မွာ တန္းစီဇယားျဖင့္ လူေတြ ရွိေနျပီးျဖစ္ေနသည္ကို သေဘာေပါက္ထားရန္လိုသည္ ။ သမၼတ-ကာကြယ္ေရးစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္- လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ေတြ ဆိုျပီး ေနရာေတြ လ်ာထားျပီးသား ရွိေနသည္ ။ ထို ့ေၾကာင့့္ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္-ပါတီ မရွိပါဘဲ ျမန္မာနိဳင္ငံသားတို ့၏ လိုခ်င္ေသာ ဒီမိုကေရစီနစ္ကား ေတာ္ေတာ္နွင့္ မျဖစ္နိဳင္ေသးဟု ထင္ျမင္ယူဆပါေၾကာင္း ။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts