သာဂိ ေလာကဓာတ္ခန္း

ေလာကဓာတ္ခန္း သာဂိ – Office Application in the Cloud (18)

ေလာကဓာတ္ခန္း သာဂိ  – Office Application in the Cloud (18)
(Cloud Computing Basics with Google App and Facebook)
(မိုးမခ) ေမ ၅၊ ၂၀၁၇

Indenting text

စာသားမ်ား ေရႊ႔ျခင္း၊ တြန္းျခင္း

 

Indent လုပ္တယ္ဆိုတာကေတာ့ စာသားအစမွာ ေနရာျခားထားတာ၊ စာသားေတြၾကားမွာလည္း ေနရာေတြ ျခားျပီး ေဖာ္မက္ခ်တာ ျဖစ္ပါတယ္။ စာပိုဒ္အစမွာ မာဂ်င္ကေန စျပီး ထားတာမဟုတ္ဘဲ ေနရာအနည္းငယ္ ျခားထားတာမ်ဳိးကို အင္ဒန္႔လုပ္တယ္လို႔ ေခၚပါတယ္။ ကြန္ျပဴတာကီးဘုတ္မွာေတာ့ Tab ခလုပ္က အင္ဒန္႔ လုပ္ေပးပါတယ္။ တက္ခုန္ တယ္၊ တက္ျခားတယ္လို႔ ေျပာၾကပါတယ္။

 

First Line Indent

အေပၚက ပုံမွာ စာပိုဒ္ ၂ ခုမွာ စာသားအစကို အတြင္းထဲကို သြင္းထားတာ၊ ေနရာျခားထားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။

To indent using the Tab key:

 

တက္ခုန္လိုက္ရင္ေတာ့ စာသားကို လက္မ၀က္စာ အတြင္းကို ေရႊ႔ေပးပါတယ္။ ေအာက္ပါ သရုပ္ေဖာ္ကို ၾကည့္ပါ။
 1. Placing the insertion point

 

 1. Press the Tab key ကို I was ေရွ႔မွာ ခ်ျပီး တက္ႏွိပ္ၾကည့္ပါ။

 

 1. Pressing the Tab key

 

To indent using the Indent shortcut buttons:

စာပိုဒ္တခုလုံးကို အင္ဒန္႔လုပ္ျခင္း

 

Increase indent and Decrease indent shortcut buttons ကို သုံးျပီး အတြင္းေရႊ႔ျခင္း၊ အျပင္ကို ထုတ္ျခင္းကို လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။

 

 1. အင္ဒန္႔လုပ္ခ်င္တဲ့ စာပိုဒ္တခုလုံးကို အရင္ေရြးပါ။

 

 1. Selecting text to indent

 

 1. Increase indent shortcut button မီးႏူးကေန ႏွိပ္ျပီးေတာ့ အတြင္းကို တြန္းလိုက္ႏိုင္ပါတယ္။

 

 1. Increasing the indent

 

 1. ေရြးထားတဲ့ စာသားေတြ အတြင္းကို တြန္းလိုက္တာ ေတြ႔ရပါမယ္။ လက္မ၀က္စာ တြန္းျပီးသားေပါ့။
.
 1. Multiple indented lines

 

 1. Decrease indent shortcut button ကို ႏွိပ္ျပီးေတာ့ မူလေနရာကို ျပန္ျပီး တြန္းလို႔ ရပါတယ္။

 

 1. Decreasing the indent

 

Format menu ကို ဆြဲခ်ပါ။  Paragraph styles ကို ဆြဲလိုက္ရင္ Increase indent and Decrease indent commands ေတြကို ေတြ႔ရပါမယ္။

 

Using the Format menu

Customizing indents

အင္ဒန္႔ကို အလိုရွိသလို ျပင္ဆင္ျခင္း

 

အင္ဒန္႔အမွတ္အသား ၃ မ်ဳိးကို  three indent markers စာရိုက္တဲ့ ၀င္းဒိုးက ေပၚေနတဲ့  Ruler မ်ဥ္းကေန စိတ္ၾကိဳက္ ျပင္ဆင္လို႔ ရပါတယ္။ ဒါကို  custom indents လုပ္တယ္လို႔ ေခၚပါတယ္။ လက္မ၀က္ အင္ဒန္႔လုပ္တာထက္ လိုတိုး ပိုေလ်ာ့ စာသားေတြကို ျပင္ဆင္ႏိုင္ပါတယ္။ အဲသည္ မတ္ကာေတြကို မ်ဥ္းတံေပၚကေန ဆလိုက္လုပ္လိုက္ရင္ စာရို္၀င္းဒိုးမ်က္ႏွာျပင္မွာ အျပာေရာင္ လိုင္းေလး ေဒါင္လိုက္ ေပၚျပီး မိမိကို ျပသပါမယ္။

 

The three indent markers
 • First Line Indent marker: ဆိုတာက စာပိုဒ္ သို႔မဟုတ္ စာသား၏ အစကို သတ္မွတ္တဲ့ အင္ဒန္႔စအမွတ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေအာက္ပါပုံကို ၾကည့္ပါ။ မာဂ်င္လိုင္းကို သတ္မွတ္တာပါ။ စာမ်က္ႏွာရဲ့ ဘယ္ဘက္က မာဂ်င္လိုင္းတခုလုံးကို တြန္းျပီး ေရႊ႔တာပါ။

 

 • First line indent marker
 • Left Indent marker: ဘယ္ညိွတဲ့ အင္ဒန္႔အမွတ္ ျဖစ္ပါတယ္။ မာဂ်င္မ်ဥ္းကေန တြန္းတဲ့ အင္ဒန္႔ကို သတ္မွတ္တဲ့ သေဘာပါ။

 

 • Left indent marker

 

 • Right Indent marker:  ညာညိွတဲ့ အင္ဒန္႔အမွတ္ ျဖစ္ပါတယ္။ စာမ်က္ႏွာရဲ့ ညာဖက္ အဆုံးမွာ ညာဘက္မာဂ်င္ကေန အတြင္းကို ျပန္တြန္းျပီး စာသားေတြကို ေဖာ္မက္ခ်တဲ့ဆီမွာ သုံးပါတယ္။

 

 • Right indent marker

 

To customize indents with the Ruler:

စာမ်က္ႏွာ ေပတံမ်ဥ္းကေန အင္ဒန္႔မ်ားကို ကစားျခင္း
 1. ေမာက္စ္နဲ႔ မိမိ တြနး္ခ်င္တဲ့ စာသား၊ စာပိုဒ္မ်ားကုိ ေရြးပါ

 

 1. Selecting text to indent

 

 1. အင္ဒန္႔မတ္ကာ ၃ ခုထဲက မိမိ အလုိရွိရာ အင္ဒန္႔ကို ေရြးျပီး ေရႊ႔ပါ။

 

 1. Holding and dragging the Left Indent marker

 

 1. ျပီးေတာ့ ေမာက္စ္ကို လႊတ္ပါ။
 2. The customized indent

 

Right Indent marker ကိုလည္း စာပိုဒ္တခုကို ေရြးျပီး ေရႊ႔ၾကည့္ပါ။

 

Customizing with the Right Indent marker

Using tab stops

 

ေနာက္သုံးနည္းတခုကေတာ့ tab stops ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ့္စာသားေတြကို တြန္းတဲ့ ေရႊ႔တဲ့ဆီမွာ ပိုျပီး ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္ပါတယ္။ သာမန္ တက္ဘ္ ဆိုတာက မိမိစာသားကို လက္မ၀က္သာ တက္ဘ္ ခုန္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ စာမ်က္ႏွာက မ်ဥ္းတံ (RULER) မွာ TAB STOPS ေတြ တပ္ဆင္ထားမယ္ဆိုရင္ တက္ဘ္ မ်ဳိးစုံ အမ်ားၾကီး ထားလို႔ရပါတယ္။ ဥပမာ စာပိုဒ္မွာ ဘယ္ညိွထားတာရယ္၊ ေနရာျခားတာ (ေကာ္လံခြဲသလိုမ်ဳိး) စာသားေတြ ညီေအာင္ တြန္းထားတာရယ္ tab အမ်ိဴးမ်ဳိး ခြဲသုံးတာေပါ့။

 

Using two types of alignment on the same line

 

တက္ဘ္စေတာ့ ၃ မ်ဳိး ရွိပါတယ္။
 • Left tab stop: ဘယ္ညိွေပးတဲ့ တက္ဘ္စေတာ့
 • Center tab stop: အလယ္ညိွေပးတဲ့ တက္ဘ္စေတာ့ (အလယ္ညိွတယ္ဆိုတာက တက္ဘ္ခုန္လိုက္တဲ့ စာသားေတြက စာေၾကာင္းအခ်င္းခ်င္းမွာ center allign ျဖစ္ေနတာပါ)
 • Right tab stop: ညာဘက္ကိုပဲ ညိွေပးတဲ့ တက္ဘ္စေတာ့

 

ဒီအတိုင္း တက္ဘ္ခုန္လိုက္ရင္ first line indent ကို သုံးလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပထမလိုင္းက ပထမစာသားကို တြန္းျခင္း ေရြ႔ျခင္းပါ။ ေနာက္ စာေၾကာင္းၾကားထဲက စာသားေတြကို တက္ဘ္ခုန္တာကို ပုံစံေျပာင္းတာမွာ tab stop ကိုသုံးျပီး စာသားအတြင္း ဘယ္၊ ညာ၊ အလယ္ ညိွ တာ ျဖစ္ပါတယ္။ သင္တန္းဆရာက ပုံစံျပျပီး ရွင္းရပါမယ္။

 

To add tab stops:

တက္စေတာ့ကို စမ္းၾကပါစို႔ …

 

 1. ေအာက္မွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ စာသားေတြ စာပိုဒ္ေတြကို ေရြးပါ။ ျပီးေတာ့ ကိုယ့္ဖာသာကိုယ္ tab stop ေတြကို ruler မွာ ထည့္ၾကည့္ၾကပါမယ္။ စာသားအတြင္း ဘယ္ညိွတဲ့ အင္ဒန္႔ကို ထည့္ပါတယ္။ ဒါက first indent marker နဲ႔ မတူဘူးဆိုတာ သေဘာေပါက္ရပါမယ္။ ကုိယ္ေဖာ္မက္ခ်ခ်င္တဲ့ စာသား စာပိုဒ္ကို မေရြးခဲ့ရင္ စာမ်က္ႏွာ ေဒ့ါကူးမင့္တခုလုံးကို tab stoper ေတြက ၀င္အလုပ္လုပ္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါကိုေတာ့ သတိျပဳပါ။

 

 1. Selecting text to add a tab-stop

 

 1. Ruler ေပၚမွာ ေအာက္ပုံအတိုင္း မိမိ တက္ဘက္စေတာ့ ထားခ်င္တဲ့ ေနရာမွာ ေမာက္စ္ကို ထား၊ ျပီးေတာ့ ကလစ္လုပ္လိုက္ပါ။ drop down menu တခု က်လာမယ္။ အဲသည္မွာ Add left  tab-stop ကို ေရြးပါ။

 

 1. Clicking the ruler

 

 1. အခုဆိုရင္ေတာ့ left tab-stop ကို ေရြးတယ္ေပါ့။
 2. Selecting a tab-stop

 

 1. ျပီးရင္ မိမိေရြးထားတဲ့ စာပိုဒ္ကို ျပန္သြားပါ။ ခုနင္က အထဲက ခုႏွစ္ သကၠရာဇ္ စာသားေတြအစမွာ ေမာက္စ္ကို ခ်ျပီး တက္ဘ္ ခုန္ၾကည့္ပါ။ တက္စေတာ့ခ်ထားတဲ့ဆီကို စာသားေတြ ခုန္သြား ေရြ႔သြားမယ္။ ျပီးေတာ့ ဘယ္ညိွထားျပီးသားလည္း ျဖစ္သြားမယ္။ left tab-stop လုပ္ထားတာကိုး။
 2. Placing the insertion point

 

 1. ျပထားတဲ့အတိုင္း ခုႏွစ္ေတြကို ေရြ႔ၾကည့္ပါ။ စမ္းခ်င္ရင္ အဲသည္ေနရာကို အျခား အလယ္ညိွ၊ ညာညိွ တက္ဘ္စေတ့ာ ေျပာင္းၾကည့္္ပါ။

 

 1. Applying the tab stop

 

တက္ဘ္စေတာ့ေတြကို ျဖဳတ္ပစ္ခ်င္ရင္ ruler ေပၚက အမွတ္ေလးကို အျပင္ကို ဆြဲထုတ္လိုက္ပါ။ ေပ်ာက္သြားပါမယ္။

Challenge!

 1. ေအာက္ပါ စာသားမ်ားကို ကူးပါ။ မိိမိ နယူးေဒါ့ထဲကို ေကာ္ပီအင္ေပ့စ္လုပ္ေပါ့။

 

Nina Budhram

nina.budhram@gmail.com
321.555.0452

 

July 14, 2016

 

Melissa Vaughn
Contra Costa Boutique
melissa@ccboutique.com
321.555.0763
Dear Ms. Vaughn,

 

I was excited to find the Retail Manager position for Contra Costa Boutique listed on Craigslist. I am familiar with your boutique because I have been a client since 2003, from the day Contra Costa opened its doors.

 

Both as a patron and retail professional, I am continually impressed by the quality of your merchandise, the appearance of your store, and your commitment to providing exceptional customer service. Because Contra Costa was recently named Best Local Women’s Boutique by the Independent Weekly, I understand your need for an experienced Retail Manager is greater than ever.

 

Not only do I have the experience you’re looking for, but also the passion, vision, and determination required to improve sales, boost customer loyalty, and increase visibility in the local community. I am proficient in every aspect of boutique management, including purchasing, merchandising, sales, and staff management.

 

Some of my achievements include:

 

 • Awarded Associate of the Year (2004) and five-time Associate of the Month for sales volume that was consistently 25-35% above average.
 • Successfully set up and merchandised Designer Women’s Wear at new store in a neighboring city, with $100,000+ in clothing sales on opening day.
 • Created and executed innovative POS promotional events to exceed sales goals.

 

Based on my experience and strong commitment to doing more than is required, I know I can deliver similar results for Contra Costa Boutique. I have enclosed my resume to provide more information on my strengths and career achievements. I look forward to speaking with you soon. Thank you for your time and consideration.

 

Sincerely,

 

Nina Budhram

Nina Budhram

1088 Highland Ave
Atlanta, GA 30625
nina.budhram@gmail.com
321.555.0452

Summary

Experienced retail manager with proven proficiency in all aspects of boutique management. Cutting-edge merchandiser with expert ability in combining innovative display techniques with visual standards & sales strategies in order to achieve optimal retail success.

 

Experience

Retail Manager, Bella’s Boutique
April 2004 – Present
 • Implement business goals and manage all aspects of a boutique store that specializes in high-end women’s wear with an emphasis on ultra-feminine and European lines.
 • Utilize fashion expertise to select and order merchandise that will appeal to our clients.
 • Handle all purchasing and receiving by building ongoing relationships with international
 • vendors.
 • Managerial duties for staff of seven, including:
  • Training and professional development
  • Payroll and banking
  • Scheduling
 • Create and maintain database used to track inventory and produce customer, vendor
 • and sales reports.
 • Apply visual talent to create elegant and eye-catching merchandising and store design.

 

Sales Associate, Nordstrom – Collectors and Couture Departments
August 2001 – April 2004
 • Utilized visual display talent on a weekly basis as the Primary Merchandiser for the Designer Women’s Wear department.
 • Awarded Associate of the Year, 2000 and five-time Associate of the Month for sales volume that was consistently 25-35% above average.
 • Coordinated bi-annual trunk shows to premiere new collections which included marketing and detailed event planning.
 • Participated in ongoing professional development in fashion by having attended quarterly clinics for incoming fashion lines.
 • Collaborated with tailors and seamstresses for custom fittings and alterations.
 • Scheduled and conducted exclusive shopping opportunities for high-end customers.

 

Sales Associate, BCBG
February 1999 – August 2000
 • Provided exemplary customer service by listening to customer desires and building ongoing relationships. Consistently exceeded sales goals by 15-20%.
 • Maintained merchandising standards as dictated by seasonal themes and showcases.

 

Education
Microsoft Office Specialist – Microsoft Office 2016
Microsoft Certification     2016

 

Bachelor of Arts – Management
Georgia State University – Atlanta, GA     2000-2002

 

Associate Degree – Merchandising
Valencia College – Orlando, FL     1997-1999

Computer Skills

Microsoft Office Suite
Adobe Photoshop Elements
QuickBooks
Social Media Marketing
UPC Inventory Tracking Systems.
 1. Summary လို႔ ျပေနတဲ့ စာမ်က္ႏွာကို သြားပါ။
 2. စာပိုဒ္တခုလုံးကို ေရြးပါ။ Press the Tab key လုပ္ျပီး ေအာက္ပါအတိုင္း အင္ဒန္႔ လုပ္ပါ.
 3. ဒီလို ေပၚလာေအာင္ လုပ္ပါ။
 4. Summary Paragraph Example

 

 1. Education section ကို ေရြးပါ။ စာသားေတြ အားလုံးကို ေရြးပါ။
 2. left indent marker လက္မ၀က္ထက္ ပုိျပီး အထဲ၀င္ေအာင္ rule ကေန ေရြ႔ပါ။
 3. Skills section က စာသားေတြကို ေရြးျပီး bulleted list ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ပါ။
 4. အဲသည္စာသားအားလုံးရဲ့ left indent marker ၁လက္မအထိ ေရာက္ေအာင္ ruler ကေန တြန္းေရ႔ႊ႔ပါ။

 

 1. ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္သြားရပါမယ္။

 

 1. Indent Challenge Page 3

(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts