သာဂိ ေလာကဓာတ္ခန္း

ေလာကဓာတ္ခန္း သာဂိ – Office Application in the Cloud (19)

ေလာကဓာတ္ခန္း သာဂိ – Office Application in the Cloud (19)
အိမ္သုုံး ေက်ာင္းသုုံး ရုုံးသံုုး – GMail နဲ႔ Google Office Application အေျခခံလမ္းညႊန္
(မိုးမခ) ေမ ၁၀၊ ၂၀၁၇


Headers and footers


ဟက္ဒါဆိုုတာက စာမ်က္ႏွာရဲ့ အေပၚတန္းမာဂ်င္အထက္က ေနရာလြတ္ျဖစ္ပါတယ္။ စာမ်က္ႏွာမွာ ထုုံးစံအားျဖင့္ စာမ်က္ႏွာ နံပါတ္တိုု႔၊ ေခါင္းစီးတိုု႔ စတာေတြ တပ္တဲ့ ေခါင္းေနရာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဖြတ္တာကေတာ့ ေအာက္ေျခမွတ္စုုေတြ ေရးတဲ့ ထားတဲ့ ေနရာျဖစ္ပါတယ္။ မူလစာမ်က္ႏွာမွာ မိမိရဲ့ စာသားေတြကိုု မထိခုုိက္ေစဘဲ ေနရာသီးသန္႔ မာဂ်င္အေပၚတန္းနဲ႔ ေအာက္မာဂ်င္တန္းမွာ စာေရးစရာ မွတ္စုုထည့္စရာ ေနရာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။To insert a header or footer:


ဟက္ဒါေတြ ဖြတ္တာေတြ ထည့္နည္းကေတာ့ Insert Menu ကိုု ဆြဲခ်ပါ။ ဟက္ဒါ သိုု႔မဟုုတ္ ဖြတ္တာကိုု ေရြးခ်ယ္ပါ။မိမိေရြးခ်ယ္သည့္အေပၚ မူတည္ျပီး ကာဆာက မာဂ်င္အထက္ သိုု႔မဟုုတ္ မာဂ်င္ေအာက္မွာ စာရိုုက္စရာ ေနရာအကြက္တခုု ေပၚထြက္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။မိမိရိုက္ခ်င္တဲ့ စာသားကိုု ရိုုက္ထည့္ပါ။ အဲသည္ သီးသန္႔ေနရာကြက္လပ္က ထြက္ခ်င္ရင္ ESC ကီးကိုု ႏွိပ္ျပီး ထြက္ပါ။


 

အဲသည္လိုု ထြက္လိုုက္ရင္ ဟက္ဒါ သိုု႔မဟုုတ္ ဖြတ္တာစာသားက ကြက္လပ္မွာ ေပၚေနပါမယ္။ သိုု႔ေသာ္ အဲသည္စာသားေတြကိုု lock လုုပ္ထားတာ ေတြ႔ရပါမယ္။ ျပန္ျပင္ခ်င္ရင္ ဖ်က္ခ်င္ရင္ အဲသည္ အဲသည္ေနရာကိုု ျပန္ျပီး ကလစ္လုုပ္ပါ။


Formatting text in a header or footer
ဟက္ဒါ ဖြတ္တာမ်ားကိုု ေဖာ္မက္မ်ား ထည့္သြင္းျခင္း


အဲသည္အတြင္းက စာသားေတြကိုု ေဖာ္မက္လုုပ္တာက မူလစာမ်က္ႏွာက စာသားေတြကိုု ပုုံမွန္ မီႏူးေတြ ေရွာ့ကပ္ေတြကေန bold, italic, underline, left, right, center, color လုုပ္တာေတြ လုုပ္ခ်င္တာ လုုပ္လိုု႔ရပါတယ္။ ယခင္သင္ခန္းစာမွာ သင္ေပးခဲ့တဲ့ စာသားမ်ား ေဖာ္မက္လုုပ္ျခင္းမွာ ျပခဲ့တဲ့ အတိုုင္းပါပဲ။To add page numbers to a header or footer:
ဟက္ဒါ ဖြတ္တာမွာ စာမ်က္ႏွာ နံပတ္မ်ား ထည့္သြင္းျခင္း


Google Docs မွာ ဟက္ဒါ ဖြတ္တာေနရာမွာ မိမိေဆာင္းပါးရဲ့ စာမ်က္ႏွာ နံပါတ္ေတြ အလိုုအေလ်ာက္ ထည့္သြင္းခိုုင္းလိုု႔ ရပါတယ္။ စာမ်က္ႏွာ နံပါတ္ ေပၚေအာင္ထည့္တဲ့ဆီမွာ စာမ်က္ႏွာ (Page) လိုု႔ စာသား အရင္ေပၚေစခ်င္ရင္ေတာ့ (Page) ဆိုုတာကိုုေတာ့ ကိုုယ့္ဖာသာကိုုယ္ ရိုုက္ထည့္ရပါမယ္။ဟက္ဒါေနရာမွာ ေမာက္စ္ကိုု ကလစ္လုုပ္ျပီး ေနရာခ်ပါ။ ျပီးေတာ့ အလိုုရွိရာေနရာမွာ (Page) လိုု႔ ရိုုက္ထည့္ပါ။ ျပီးေတာ့ Insert Menu ကိုု Pulldown လုုပ္ပါ။ Page Number ကိုု ေရြးပါ။စာမ်က္ႏွာ နံပါတ္အလိုုက္ ေပၚလာပါလိမ့္မယ္။To display the page count:
စာမ်က္ႏွာ စုုစုုေပါင္းကိုု ေဖာ္ျပျခင္း


စာမ်က္ႏွာ နံပါတ္ကိုု ထည့္တာအျပင္ မိမိေဆာင္းပါးမွာ ပါ၀င္တဲ့ စာမ်က္ႏွာ စုုစုုေပါင္း ဘယ္ေလာက္ရွိသလဲဆိုုတာကိုုလည္း ထည့္သြင္းႏိုုင္ပါတယ္။ အခုု နမူနာမွာ Page () of ဆိုုျပီး (of) ကိုု စာမ်က္ႏွာနံပါတ္ ေဖာ္မက္ေနာက္မွာ ရိုုက္ထည့္ပါ။ ေမာက္စ္ကိုု အဲသည္စာသားေနာက္မွာ ေနရာခ်ပါ။ ျ ပီးေတာ့ Inset Menu ကေန (Page Count) ကိုု ေရြးခ်ယ္ေပးပါ။
စာမ်က္ႏွာ အေရအတြက္ စုုစုုေပါင္း ဘယ္ေလာက္ရွိတယ္ဆိုုတာ ေပၚလာပါမယ္။ အခုု နမူနာမွာ စာမ်က္ႏွာ စုုုစုုေပါင္း ၃ မ်က္ႏွာထဲက စာမ်က္ႏွာ နံပါတ္ ၁ လိုု႔ ေပၚလာပါမယ္။ တခုုသတိျပဳရမွာက header footer ဆိုုတာမွာ ထည့္ထားတဲ့ စာသားေတြဟာ မိမိေဆာင္းပါးတခုုလုုံးရဲ့ ထိပ္စီးနဲ႔ ေအာက္ေျခမွာ အျမဲ လိုုက္ေပၚေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တခုုမွာ ေပၚျပီး ေနာက္တမ်က္ႏွာမွာ မေပၚေအာင္ လုုပ္လိုု႔ မရပါ။Page breaks
စာမ်က္ႏွာမ်ား ခြဲျခင္း


ေဆာင္းပါးေတြ စာအုုပ္ေတြမွာ စာမ်က္ႏွာ တခုုကေန တခုုကိုု ကူးခ်င္တာ ရွိပါတယ္။ အခန္းတခန္း ေရးျပီးလိုု႔ ေနာက္တခန္းကိုု ကူးတဲ့အခါမွာ ေနာက္စာမ်က္ႏွာအသစ္ကေန စျပီး စာရိုုက္ခ်င္တယ္ဆိုုရင္ သာမန္ enter ရိုုက္ျပီး စာမ်က္ႏွာ ေျပာင္းသည္အထိ ဆင္းသြားစရာ မလိုုပဲ new page ေရာက္ေအာင္ ကြန္မန္း ေပးလိုု႔ရပါတယ္။


To insert a page break:


စာမ်က္ႏွာ ခြဲခ်င္ရင္ မိမိစာမ်က္ႏွာအသစ္ ျဖစ္ေစခ်င္တဲ့ ေနရာမွာ ကာဆာကိုု သြားခ်ထားပါ။Insert Menu ကေန Page Break ကုုိေရြးပါ။ ကီးဘုုတ္ကေန လုုပ္ခ်င္ရင္ေတာ့ Ctrl + Enter ကိုု တြဲႏွိပ္လိုုက္ပါ။စာမ်က္ႏွာ ခြဲသြားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။စာမ်က္ႏွာခြဲထားတာကိုု ျပန္ေပါင္းသြားေစခ်င္ရင္ေတာ့ စာမ်က္ႏွာခြဲထားတဲ့ ေနရာမွာ ကာဆာကိုု ျပန္ထားျပီးေတာ့ Back space ႏွိပ္လိုုက္ပါ။ break  ေတြမ်ားေနရင္ေတာ့ back space ေတြ မ်ားမ်ား ႏွိပ္ေပးခ်င္ ႏွိပ္ေပးရပါမယ္။


Working with footnotes
ဖြတ္ႏုုတ္မ်ား ထည့္သြင္းျခင္း


ဖြတ္တာမွာ မိမိထည့္ခ်င္တဲ့ အခန္းအမည္၊ စာမ်က္ႏွာ၊ စာအုုပ္အမည္၊ ေရးသူ အမည္တိုု႔ကိုု ရိုုက္သြင္းလိုု႔ ရသလိုု ေနာက္တခ်က္ကေတာ့ မိမိစာအုုပ္ ေဆာင္းပါးမွာ အညႊန္းေတြ ဖြတ္ႏုုတ္လိုု႔ ေခၚတဲ့ (သီးျခားေအာက္ေျခမွတ္စုု) ထည့္ခ်င္တာေတြကိုု မိမိမူလစာသားကေန ညႊန္းျပီးေတာ့ ေျပာခ်င္ မွတ္စုုထုုတ္ထည့္ထားေပးခ်င္လည္း ထည့္သြင္းလိုု႔ ရပါတယ္။ သုုေတသန စာေစာင္ေတြ ပညာေရးစာတမ္းေတြမွာ သုုံးေလ့ ရွိပါတယ္။


ေအာက္ပါ စာမ်က္ႏွာကိုု နမူနာ ၾကည့္ပါ။ (1) ဆိုုျပီး ေသးေသးတင္ထားတာက ေအာက္ေျခမွတ္စုုမွာ (1) ကိုု ေအာက္ေျခမွတ္စုုထုုတ္ ရွင္းျပထားပါတယ္။To add footnotes:
ေအာက္ေျခမွတ္စုု ထည့္မယ္ ဆိုုရင္ …


ဖြတ္ႏုုတ္ညႊန္းခ်င္တဲ့ေနရာမွာ ကာဆာကိုု ေနရာခ်ပါ။Inert Menu ကေန Footnote ကိုု ေရြးပါ။ေအာက္ေျခ ဖြတ္တာမွာ ဖြတ္ႏုုတ္ေနရာ ေပၚထြက္လာျပီးေတာ့ (1) ဆိုုတာကိုု အလိုုလိုုထည့္သြင္းပါမယ္။ ပထမဆုုံး အညႊန္းကိုု ဂူးဂဲက (1) နံပါတ္ တပ္ေပးလိုုက္ပါတယ္။ အဲသည္ေနာက္မွာ မိမိေျပာလိုုတဲ့ ေအာက္ေျခမွတ္စုု ကိုု ရိုုက္သြင္းပါ။ေအာက္ပါအတိုုင္း မိမိဖာသာ ရိုုက္သြင္းလိုုက္တယ္ ဆိုုၾကပါစုုိ႔။Esc Key ႏွိပ္ျပီး ဖြတ္တာနဲ႔ ေအာက္ေျခမွတ္စုုကေန ျပန္ထြက္ပါ။


Horizontal lines
အလ်ားလိုုက္ မ်ဥ္းေၾကာင္းမ်ား


ေဆာင္းပါးေတြ စာေစာင္ေတြမွ အပိုုင္းေတြကိုု မ်ဥ္းေၾကာင္း ျခားျပီး ေဖာ္မက္ခ်ေလ့ရွိပါတယ္။
မ်ဥ္းေၾကာင္းမ်ား ခ်ျခင္းဟာ ေဆာင္းပါးကိုု ေဖာ္မက္ခ်သည္မွာ ၾကည့္လိုု႔ေကာင္းေအာင္ ဖန္တီးျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အပိုုင္းက႑ေတြကိုု မ်ဥ္းေၾကာင္းေတြ ျခားျပီး ထင္ရွားေအာင္ လုုပ္ေလ့ရွိပါတယ္။


To add a horizontal line:
အလ်ားလိုုက္မ်ဥ္းေၾကာင္း ထည့္ျခင္း


မိမိကာဆာကိုု အလိုုရွိတဲ့ ေနရာမွာ ခ်ထားပါ။


Insert Menu ကေန Horizonal Line ကိုု ေရြးခ်ယ္ပါ။ေအာက္ပါအတိုုင္း မ်ဥ္းသားေပးတာေတြ႔ရပါမယ္။ စာသားကုုိ ေအာက္ေျခမ်ဥ္း underline လုုပ္တာနဲ႔ မတူဘူးဆိုုတာကိုု သင္တန္းဆရာက ရွင္းျပပါ။အလ်ားလိုုက္မ်ဥ္းေၾကာင္းေတြကိုု ဖ်က္ခ်င္ရင္ အဲသည္လိုုင္း (မ်ဥ္း) ကိုု double click လုုပ္ပါ၊ ျပီးေတာ့ back space နဲ႔ ဖ်က္ဖ်က္၊ Delete ကီးနဲ႔ ဖ်က္ဖ်က္ ဖ်က္လိုု႔ ရပါတယ္။


Challenge!
အိမ္စာ –


ေအာက္ ေဖာ္ျပပါ ေဆာင္းပါးကိုု မိိိမိ နယူးေဒါ့ကူးမင့္အျဖစ္ ေကာ္ပီကူးပါ။


Green Valley Animal Rescue
JUNE  2016  VOLUNTEER  NEWSLETTER

 

A  MESSAGE  FROM  YOUR  DIRECTOR

June has been a spectacular month for Green Valley Animal Rescue and the animals in our care! Eight pets found a new home, including Temple, a long-time resident of the kennel who was later fostered by Raj. Temple was a volunteer favorite, who, in spite his special needs, had a great sense of humor and a charming transparency – he wasn’t above begging for a belly rub, a cookie, or an ice cube (his absolute favorite)!
This was a big month for Abner, too, our loveable Lab mix with the silly smile. Through the generous donation of Dr. Giuliani’s time and attention, Abner received much needed hip surgery. He’s recovering nicely in foster care with Joy and her two young children, who are teaching Abner to “speak” while he’s on bed rest.
The sad truth about what we do is that approximately 5 to 7 million pets enter animal shelters nationwide each year. Many of those pets are euthanized before they can be adopted (approximately 3 to 4 million) due to lack of resources, space, and other factors in the shelter environment.
It’s your hard work and dedication that make it possible for us help shelter animals in need, and ensure that they find a home. To all our volunteers – from kennel staff, to adoption counselors, to office helpers, to those who help with fundraising and special events – thank you for all you do.
– Stefano 

ADOPTED  THIS  MONTH

Congratulations to these lucky pets, and the Green Valley staff and volunteers who helped them find a home!
  • Temple, by the Dia family
  • Leila, by Patrick and Lauren
  • Pequeno, by the Larsson family
  • Sandy, by the Ileana
  • Chickpea and Garbanzo, by Mark and Theo
  • Firefly, by Trey
  • Niklaus, Michaela 

FEATURED  PETS

These wonderful pets are still looking for their forever homes. Each one has been with Green Valley Animal Rescue for several months.
Name
Breed
Age
Rescued
Featured because…
Irma
Tabby
12
Dec. 11
Beautiful senior girl. Still lots of love to give!
Abner
Lab Mix
1.5
Jan. 12
Great personality. Recent hip surgery, ready for his forever home.
Speck
Whippet
1.5
Feb. 12
Sweet, active pup. Needs a home without cats or small children.
Godard
Shorthair
3
Nov. 11
Lovely cat, brother to Truffaut. Very bonded, would like to keep together.
Truffaut
Shorthair
3
Nov. 11
Cute, playful, affectionate. Seizures easily managed with medication. 

DONATIONS


Gold
Celia Briggs
Championship Vinyl Siding
Weaver family


Silver
Bark & Bite Bakery
Tia and Candido Flores
Spencer, Taylor, and Kylie Gordon
Donald Hall
Jenks family

Other
Kenya Leeds – pet food, kennel supplies
Dr. Paige Giuliani – vet services
Green Valley Pet Supply – collars and leashes


Insert a header.
First Edition
June 2016.


Right align and bold the words First Edition.


In the footer,
insert a page number and right align it.


In the footnote,
hyperlink ထည့္ထားတာကိုု ျဖဳတ္ပစ္ပါ။


ASPCA, Pet Statistics ဆိုုတာကိုု ေရြးခ်ယ္ပါ။ hyperlink အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းပါ။ အေပၚမွာ ျဖဳတ္ထားတဲ့ ၀က္လိပ္စာကိုု ဟိုုက္ပါလင့္ခ္အျဖစ္ ထည့္သြင္းပါ။


ဒီလိုု ျဖစ္သြားရမယ္။


(ဆက္လက္ ေဖာ္ျပပါမည္။)


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts