သာဂိ ေလာကဓာတ္ခန္း

ေလာကဓာတ္ခန္း သာဂိ – Office Application in the Cloud (31)

ေလာကဓာတ္ခန္း သာဂိ – Office Application in the Cloud (31)
အိမ္သုုံး ေက်ာင္းသုုံး ရုုံးသံုုး – GMail နဲ႔ Google Office Application အေျခခံလမ္းညႊန္
(မိုးမခ) ေအာက္တိုဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၇

 

Function (တြက္နည္း) မိတ္ဆက္

 

အစတုန္းကေတာ့ ညီမွ်ျခင္းနဲ႔ ေဖာ္ျမဴလာေတြကို sheet’s cell ေတြမွာ ထည့္တြက္ၾကတယ္။ d1=a1+c1 ဒါမ်ဳိးေပါ့။ ေဖာ္ျမဴလာကို ထည့္တာပါ။ ေနာက္တခုကေတာ့ function ဆိုတဲ့ ေဖာ္ျမဴလာထည့္ထားျပီးသား တြက္နည္းကို ေခၚသုံးတာပါ။ တြက္နည္းဆိုတာက sum, average, count, maximum value, and minimum value ဆိုတဲ့ ေပါင္းလဒ္၊ ပ်မ္းမွ်ျခင္း၊ အေရအတြက္၊ အမ်ားဆုံးကိန္း၊ အနည္းဆုံးကိန္း ဆိုတာေတြကို CELL ေတြကို ဆလက္လုပ္ျပီး တြက္ခိုင္းတာပါ။ အဲသည္ function ကို ေခၚသုံးလို႔ ရပါတယ္။ ေပါင္းလဒ္အတြက္ formula ကို d1=a1+c1+b1 ေတြ လုပ္မေနဘဲ d1=sum(a1,b1,c1) လို႔ တန္း ေခၚသုံးတာကို ဆုိလိုပါတယ္။

The parts of a function

ဖန္ရွင္ရဲ့ အစိတ္အပိုင္းေတြကိုေတာ့
equals sign (=), a function name (AVERAGE, SUM ဆိုတဲ့ ဖန္ရွင္ရဲ့ အမည္မွန္) ျပီးေတာ့ argument (ဆိုတဲ့  သတ္မွတ္ခ်က္၊ ရည္ညႊန္းခ်က္ ဆိုတာ) ပါရမယ္။ ဘယ္ ဆဲလ္ေတြကို ရည္ညႊန္းထားတာလဲ ဆိုတာမ်ဳိး။

 

Syntax of a basic function

Working with arguments

ရည္ညႊန္းခ်က္၊ သတ္မွတ္ခ်က္ဆိုတာ က ဆဲလ္လိပ္စာ တခု သို႔မဟုတ္ ဆဲလ္လိပ္စာ အစုအေ၀းကို ကြင္းစ ကြင္းပိတ္ထဲမွာ ထည့္ထားတာကို ေျပာပါတယ္။
ဥပမာအားျဖင့္ – ပ်မ္းမွ်ျုခင္းကို ရွာတဲ့ function =AVERAGE(B1:B9)  ဆိုတာ cell range B1:B9 ထဲက ဂဏန္းေတြကို ရည္ညႊန္းျပီးေတာ့ သူတို႔အားလုံးရဲ့ average – ပ်မ္းမွ်ျခင္းကို ရွာခိုင္းတဲ့ တြက္နည္း ျဖစ္ပါတယ္။

 

A function containing one argument

 

သတ္မွတ္ခ်က္ ညႊန္းဆိုခ်က္ အမ်ားအျပားကိုလည္း ကြင္းထဲမွာ ထည့္ႏိုင္ပါတယ္။ အဲလိုဆိုရင္ေတာ့ argument ထဲမွာ အုပ္စုေတြကို , ေကာ္မာနဲ႔ ျခားထားလို႔ ရပါတယ္။

 

ဥပမာ – =SUM(A1:A3, C1:C2, E1) ဆိုတာ ေပါင္းလဒ္ကို ရွာခိုင္းတာမွာ (a1:a3) တစု ေပါင္း၊ ျပီးေတာ့ (c1:c2) တစုေပါင္း၊ ျပီးေတာ့ e2 နဲ႔ တြဲျပီး အားလုံးေပါင္းလဒ္ကို ထုတ္ခိုင္းတာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

A function containing multiple arguments

Creating a function

ဖန္ရွင္မ်ားကို ေခၚသုံးျခင္း
 • SUM: ဆိုတာက argument () ထဲက cell ေတြရဲ့ စုစုေပါင္းရလဒ္ကို ေပးပါတယ္။
 • AVERAGE: ဆိုတာက argument ()  ထဲက cell ေတြရဲ့ ပ်မ္းမွ်ကိန္းကို ထုတ္ေပးပါတယ္။ သေဘာကေတာ့ cell ေတြကို အရင္ေပါင္းျပီးေတာ့ cell အေရအတြက္နဲ႔စားျပီး ရလဒ္ ထုတ္တာကို တြက္ေပးတာေပါ့။
 • COUNT: ဆိုတာက argument () ထဲက cell အေရအတြက္ကို ရွာေပးတာပါ။
 • MAX: ဆိုတာက cell ေတြထဲက အၾကီးဆုံး ကိန္းကို ရွာေပးတာ။ highest cell value ေပါ့။
 • MIN:  ဆိုတာက အနိမ့္ဆုံးကိန္း lowest cell value ကို ရွာေပးတာပါ။

 

To create a function using the Functions button:
Function ခလုပ္သုံးျပီး တြက္နည္းမ်ား ေခၚသုံးျခင္း

 

 1. ပုံမွာ ပါတဲ့အတိုင္း cell  D3:D12 ကို ဆလက္လုပ္ပါ။ Selecting a range of cells
 2. Functions button ကို မီးႏူးကေန ဆြဲခ်ပါ။
 3. Selecting SUM
 4. SUM ကို ေရြးလိုက္ရင္ – တခါတည္း function ကို ဆလက္လုပ္ထားတဲ့ ဆဲလ္ေတြနဲ႔ argument သြင္းျပီးသား ေပၚလာပါတယ္။
 5. The function in the adjacent cell
 6. Enter ေခါက္လိုက္ပါ။  တခါတည္း တြက္ထားတဲ့ အေျဖ ေပၚလာပါတယ္။ sum of D3:D12 is $765.29.
 7. The result

To create a function manually:

ဖန္ရွင္ေတြကို ကိုယ့္ဖာသာကိုယ္ ရိုက္ထည့္ျပီး သုံးျခင္း

 

ဖန္ရွင္အမည္ေတြကို သိေနျပီဆိုရင္ေတာ့ ဖန္ရွင္ကို စာနဲ႔ တန္းျပီး ရိုက္ထည့္လို႔ ရပါတယ္။ menu pulldown ကေန ေခၚသုံးစရာ မလိုပါ။ AVERAGE function ကို ေခၚျပီးေတာ့ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ သင္ခန္းစာက အေရာင္းစာရင္းကေန ေရာင္းရေငြေတြထဲက တခုခ်င္းစီရဲ့ ပ်မ္းမွ်အေရာင္းကို တြက္ၾကည့္ရေအာင္။
 1. C10 ကို ဆလက္လုပ္ပါ။
 2. Selecting a range of cells
 3. equals sign (=)  ကို ရိုက္ျပီးေနာက္ သိထားတဲ့ ဖန္ရွင္အမည္ function name ကိုစရုိက္ၾကည့္ပါ။ ဂူးဂဲရွိကေန သူဆီမွာ ရွိတဲ့ Aနဲ႔ စတဲ့ function ေတြကို suggest လုပ္တာ ေတြ႔ရမယ္ေနာ္။ suggested functions  ထဲကေန သည္လို ရိုက္ထည့္လိုက္ပါ။ =AVERAGE.
 4. Typing the function =AVERAGE
 5. အဲသည္ ရိုက္လိုက္တာနဲ႔ function ေနာက္မွာ လိုက္ပါရမည့္ ကြင္းစကြင္းပိတ္နဲ႔ သတ္မွတ္ခ်က္ ရည္ညႊန္းခ်က္ေတြကို ဂူးဂဲကေန ဆက္ေတာင္းပါတယ္။ argument ေတြ ဘာေတြ လုိသလဲဆိုတာကို သူက suggest လုပ္ေပးတာေပါ့။
 6. Google Sheets argument window
 7. cell range  ကို parentheses လို႔ေခၚတဲ့ ကြင္းစကြင္းပိတ္ထဲမွာ ရိုက္ထည့္ပါ။ (C3:C9) ေပါ့။ လိုခ်င္တာက ေရာင္းရတဲ့ ေစ်းေတြထဲက ပ်မ္းမွ်အေရာင္း ဘယ္ေလာက္လဲဆိုတာကို သိခ်င္တာကိုး။Entering the cell range
 8. Enter ေခါက္လိုက္တာနဲ႔ အေျဖထြက္လာပါတယ္။
 9. Displaying the result

 

Google Sheets function list

ဂူးဂဲ၏ ဖန္ရွင္ တြက္နည္းမ်ား စာရင္းကို ဂူးဂဲမွာ ရိုက္ျပီး ရွာၾကည့္ပါ။
The Google Spreadsheets function list
Excel နဲ႔ Google Function ေတြက ဆင္တူေတြ မ်ားပါတယ္။ Excel သုံးသူေတြအတြက္ မခက္ပါ။

To access the function list:

ဖန္ရွင္စာရင္းကို menu pulldown ကေန ေခၚသုံးျခင္း

 

Functions button ကို ဆြဲခ်ပါ။ More functions…  ကိုႏွိပ္လိုက္ပါ။ Google sheets function list ကို ၀င္းဒိုးတခုနဲ႔ ေဖာ္ျပပါလိမ့္မယ္။
Selecting More functions

 

ေနာက္ စမ္းသုံးခ်င္စရာ ဖန္ရွင္တခုကေတာ့ VLOOKUP ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကို သင္တန္းဆရာက ျပသေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ VLookup ဆိုတာက မိမိ sheet ထဲကေန argument ေတြ အမ်ားၾကီး ထုတ္ျပီး ေဒတာကို ရွာတာ စီစဥ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ – =VLOOKUP(“Photo frame”, A2:B16, 2, FALSE) ဆိုတာကို ဘယ္လို သုံးသလဲဆိုတာ စမ္းခိုင္းပါ။

 

Challenge! အိမ္စာ

 

 1. cell C10  မွာ ပစၥည္း အေရအတြက္ ပ်မ္းမွ် ဘယ္ေလာက္ ေရာင္းရသလဲ ဆိုတာ ရွာပါ။  finds the average number of units sold by all of the troops.
 2. cell C11 မွာ  ေရာင္းရတဲ့ ပစၥည္း အေရအတြက္ ေပါင္းလဒ္ကို ရွာပါ။ find the total amount of units sold by all of the troops.
 3. cell C12, မွာ ဘယ္အဖြဲ႔က အမ်ား    ဆုံး ပစၥည္းအေရအတြက္ ေရာင္းရသလဲ ဆိုတာ ရွာပါ။
 4. အေျဖက ဒီလိုေပၚရပါမယ္။
 5. functions challenge example

 

(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)

သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts