သူတိုု႔အာေဘာ္ ေမာင္ေမာင္စိုုး

ေမာင္ေမာင္စိုုး – အမ်ိဳးသားရင္ျကားေစ့ေရးႏွင့္ အစိုးရသစ္

news.yahoo.comေမာင္ေမာင္စိုုး – အမ်ိဳးသားရင္ျကားေစ့ေရးႏွင့္ အစိုးရသစ္ 

(မိုုးမခ) ဇန္န၀ါရီ ၂၀၊ ၂၀၁၆

အစိုးရသစ္တြင္ မည္သူဦးစီး၍ မည္သူေတြပါဝင္မည္ဆိုသည္ ကို လူအမ်ားစိတ္ဝင္စားျကသည္။ သုိ့ေသာ္ အခ်ိန္တန္မွ ထုတ္ ျပန္မည္ဆို၍ အားလုံးေစာင့္စားေနျကသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ျကည္မွ ထိမ္းေက်ာင္းလမ္းညႊန္မည့္အစိုးရသစ္အျဖစ္ ယုံျကည္ ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္ထားျကသည္။ ထိ့ုျပင္ အမ်ိဳးသားရင္ျကားေစ့ေရး ကိုေရွ့ရွဳသည့္ ျမန္မာျပည္ကို တည္ျငိမ္စြာဦးေဆာင္နိုင္မည့္ အစိုး ရသစ္အျဖစ္ေမ်ွာ္လင့္ထားျကသည္။ ယခု ျမန္မာစစ္ဖက္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေျကျငာ လိုက္ျပီျဖစ္သည္။ ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား ဦးစီးတက္ျကသည္မွာ မ ဆန္းလွေပ။ တိုင္းေဒသျကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လည္မ်ားတြင္ ဗိုလ္မွဴးျကီးတစ္ဦး ဦးစီး တက္ျကသည္။ တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား၏ နယ္/လုံ ဝန္ျကီးမ်ားမွာ တပ္မွ ဗိုလ္မွဴးျကီးအဆင့္ မွ တာဝန္ယူေလ့ရွိသည္မွာ မဆန္းေပ။

သုိ့ေသာ္ ရန္ကုန္တိုင္းတြင္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္တစ္ဦး ပါဝင္လာျခင္း သည္ အမ်ားအတြက္ စဥ္းစားဘြယ္ျဖစ္သည္။ ျပီးခ့ဲေသာ ျဖစ္စဥ္ မ်ားကိုျကည့္ပါက ထိုသု့ိ အဆင့္ျမင့္စစ္ဖက္အရာရွိတစ္ဦး ထည့္ သြင္းျခင္းသည္ ထိုတိုင္း ထိုျပည္နယ္တြင္ ဝန္ျကီးခ်ဳပ္တာဝန္ေပးသည့္ အစဥ္အလာရွိခ့ဲသည္။ ကရင္ျပည္နယ္မွ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဇာ္မင္း သည္၎ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္အုန္းသည္၎ ျမန္မာစစ္ဖက္ကိုယ္စားလွယ္မွ ဝန္ျကီးခ်ဳပ္ျဖစ္ခ့ဲသူမ်ားျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္တိုင္းမွ ဦးျမင့္ေဆြ ဒုသမတ တစ္ေျပးစဥ္ကလည္း ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ျကီးေဝလြင္ ရန္ကုန္တိုင္းသုိ့ စစ္ဖက္ကိုယ္စားလွယ္အေနႏွင့္ ေရာက္လာသည္ကို မွတ္မိျကအုံးမည္ထင္သည္။ ဒုသမတ ေနရာ အား ဦးဥာဏ္ထြန္းရယူသြားမွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဝလြင္ လႊတ္ေတာ္တြင္း မွ ျပန္ထြက္သြားခ့ဲသည္။

ယခု ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္တြင္းသုိ့ ေရာက္ရွိလာသည့္ အဆင့္ျမင့္ အရာရွိမွာ ေလတပ္မွ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္သိန္းနိုင္ျဖစ္သည္။ ၎ သည္ ဦးသန္းေရႊ၏သားမက္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ အဆိုပါ စစ္ ဖက္အရာရွိ ဝန္ျကီးခ်ဳပ္ျဖစ္မည္ေလာ ေမးခြန္းထုတ္ျကသည္။ အခ်ိဳ့ကေတာ့ ေရြးေကာက္ခံမဟုတ္သူထဲမွ ဝန္ျကီးခ်ဳပ္မျဖစ္သင့္ ဟုဆိုျကသည္။ မည္သည့္ရလဒ္ ထြက္လာမည္ကို မသိေသး သျဖင့္ ေစာင့္ျကည့္ရေပဦးမည္။

NLD ႏွင့္ ျမန္မာစစ္ဖက္ေခါင္း ေဆာင္မ်ား အာဏာအလႊဲအေျပာင္းေခ်ာေမြ့ေရးအတြက္ မည္သည့္ အခ်က္မ်ား ညိွႏွဳိင္းသေဘာတူထားျကသည္ကို မသိသည့္အား ေလ်ာ္စြာ ေလ့လာစူးစမ္းရေပအုံးမည္။

သုိ့ေသာ္ မလႊဲမေရွာင္သာ အေလးထားရမည့္အခ်က္တခု ေတာ့ ရွိသည္ဟု ဆိုရမည္။ ၎မွာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အနိုင္ရခ့ဲ သည့္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားႏွင့္ျဖစ္သည္။ ျပီးခ့ဲေသာေရြးေကာက္ ပြဲတြင္ အထူးသျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ANP ႏွင့္ SNLD တိ့ုအနိုင္ရထားသည္။ SNLD သည္၎ ANP အျဖစ္ ပူးေပါင္းဖြဲ့စည္းထားေသာ ရခိုင္အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ့ခ်ဳပ္ သည္၎ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲအျပီး စစ္အစိုးရဖိႏွိပ္မွဳကို အတူတကြခံခ့ဲရျပီး အတူတကြရင္ဆိုင္ခ့ဲျကေသာ လက္တြဲခ့ဲျက ေသာ မဟာမိတ္မ်ားျဖစ္ခ့ဲျကသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မွီကပင္ NLD အေနႏွင့္အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးကို လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟုေျကျငာခ့ဲသည္။ သုိ့အ တြက္ ျမန္မာစစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ညိွႏွဳိင္းမွဳမ်ားျပဳလုပ္ခ့ဲ ျကသည္။ အမ်ိဳးသားရင္ျကားေစ့ေရးအျဖစ္ အားလုံးကျကိဳဆိုခ့ဲ ျကသည္။ အလားတူပင္ NLD ႏွင့္တေလ်ွာက္လုံးလက္တြဲလာ သည့္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားႏွင့္ အစိုးရသစ္ဖြဲ့စည္းေရး အထူးသျဖင့္ ျပည္နယ္အစိုးရဖြဲ့စည္းေရးႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ညိွႏွဳိင္းတိုင္ပင္မွဳမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ဟု ေမ်ွာ္လင့္ခ့ဲျကသည္။ အမ်ိဳးသား ရင္ျကားေစ့ေရးတြင္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားအားလည္း အေလးထား လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ေမ်ွာ္လင့္ခ့ဲျကသည္။ သုိ့ေသာ္ ေရြးေကာက္ပြဲအျပီး ၂ လေက်ာ္ျကာ၍ လႊတ္ေတာ္အသစ္ေခၚ ရန္ ရက္ပိုင္းသာလိုေတာ့ေသာ္လည္း NLD ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္အနိုင္ရသည့္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားေတြ့ဆုံရန္ ဖိတ္ေခၚ ညိွႏွဳိင္းမွဳမရွိသျဖင့္ တိုင္းရင္းသားပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား စိတ္ပ်က္ ခ့ဲရသည္ဟုဆိုသည္။

ျပီးခ့ဲေသာ ၂၀၁၅ နိုဝင္ဘာေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ ANP မွ ၂၃ ဦး NLD မွ ၈ ဦး USDP မွ ၃ ဦး အနိုင္ရခ့ဲျပီး ျမန္မာစစ္ဖက္မွ ၁၂ ဦးပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။ ေရြး ေကာက္ခံလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားတြင္ ANP မွ အမ်ားဆံုးအနိုင္ရခ့ဲ သည္။ ယခုလပိုင္းတြင္ NLD ရခိုင္ျပည္နယ္ ဥကၠဌ ဦးညီပုသည္ စစ္ေတြျမိဳ့၌ ျမိဳ့မိျမိဳ့ဖမ်ား စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အရပ္ဖက္ လူ့အဖြဲ့စည္းမ်ားအား ဖိတ္ျကား၍ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအား NLD မွ ဦးေဆာင္ ဖြဲ့စည္းသြားမည္ဟု ေျပာျကားခ့ဲသည္။ ေဒသခံမ်ား အရပ္ဖက္အဖြဲ့အစည္းမ်ားက ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရဖြဲ့စည္းေရး အတြက္ ANP ပါတီႏွင္ ေတြ့ဆုံညိွႏွဳိင္းရန္ ေတာင္းဆိုခ့ဲျကေသာ္ လည္း ယခုေတြ့ဆုံနိုင္ျခင္းမရွိေသးဟုဆိုသည္။

သုိ့ျဖစ္ရာ 19/1/2016 တြင္ ANP ပါတီမွ ေျကျငာခ်က္တရပ္ ထုတ္ျပန္ခ့ဲသည္ကို ေတြ့ရသည္။ ၎ေျကျငာခ်က္တြင္ ANP ပါတီအေနျဖင့္ NLD ႏွင့္ေဆြးေႏြးရန္ ဥကၠဌ ေဒါက္တာေအးေမာင္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္ ဗဟိုအလုပ္အမွဳေဆာင္ ဦးေအးသာေအာင္တို့ပါေသာ အဖြဲ့ဖြဲ့စည္းထားေျကာင္း NLD မွ ေဆြးေႏြးရန္ဆႏၵရွိပါက ေဆြးေႏြးရန္အသင့္ရွိေျကာင္း ရခိုင္ျပည္ နယ္ဝန္ျကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ားစုအနိုင္ရသည့္ ANP ပါတီမွ ျဖစ္သင့္ေျကာင္း အကယ္၍ ဝန္ျကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ေရြး ခ်ယ္တာဝန္ေပးျခင္းမရွိပါက ANP ပါတီမွ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ့အတြင္း အျခားဝန္ျကီးေနရာမ်ား ရယူမည္မဟုတ္ဘဲ ရခိုင္ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြါးအတြက္ အတိုက္အခံပါတီအျဖစ္ ရပ္ခံ မည္ျဖစ္ေျကာင္းပါရွိသည္။

စိတ္မခ်မ္းေျမ့ဘြယ္ရာ သတင္းဟုဆိုရမည္။ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးညိွႏဳိင္းမွဳမရွိသျဖင့္ ထြက္ေပၚလာေသာ အေျခအေနဟု ဆိုရမည္။ ANP ပါတီအေနႏွင့္ NLD ၏ ေဆြးေႏြးမွဳကိုျပင္ဆင္ ေစာင့္ေမ်ွာ္ရင္း ျဖစ္မလာ၍ သူတိ့ု၏စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ျဖစ္မွဳကို ေဖၚျပျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ေကာင္းမြန္စြာ ေဆြးေႏြး ြညိွႏွဳိင္းနိုင္မည္ဆိုပါက ဝန္ျကီးခ်ဳပ္ ဘယ္ပါတီမွ လုပ္လုပ္ ညိွႏွဳိင္း ၍ ရမည့္ကိစၥျဖစ္သည္။ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ့ကို အတူတကြ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္၍ရေပလိမ့္မည္။

ေနာက္ျပည္နယ္တခုမွာ ရွမ္းျပည္နယ္ျဖစ္သည္။ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ USDP မွ ၃၂ ဦး SNLD မွ ၂၄ ဦး NLD မွ ၂၁ ဦး TNP မွ ၇ ဦး PNO မွ ၆ ဦး WDP မွ ၂ ဦး လားဟူ/ကိုးကန့္ / က်ားျဖဴ/ ဝစည္းလုံညီညြတ္ေရးပါတီ စသည့္ ပါတီ ၄ ခုမွ ၁ ဦးစီ ႏွင့္ စုစုေပါင္း ၄ ဦး အနိုင္ရခ့ဲကာ ျမန္မာစစ္ဖက္မွ ကိုယ္စားလည္ ၃၄ ဦး ရွိမည္ျဖစ္သည္။ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ တစ္ပါတီမွ အျပတ္အသတ္အနိုင္ရသည့္အေနအထားမရွိေပ။ ယခုထိ ရွမ္း ျပည္အစိုးရ ဖြဲ့စည္းေရးႏွင့္ပတ္သက္ျပီး မည္သည့္သတင္းမွ မျကားရေသးေပ။ မည္သုိ့ဆိုေစ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရဖြဲ့စည္းေရး ဖြဲ့စည္းေရးႏွင့္ပတ္သက္ျပီး တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားႏွင့္ ညိွႏွဳိင္းရန္ လိုအပ္ေပလိမ့္မည္။

အျခားျပည္နယ္မ်ားတြင္ NLD ပါတီမွ အသာစီးရထား သည္ဆိုေသာ္လည္း က်န္လႊတ္ေတာ္တြင္းေရာက္လာသည့္ပါတီ မ်ားအား အေလးထားညိွနွဳိင္းသြားရန္လိုေပလိမ့္မည္။ ျပည္နယ္ အစုိးရဖြဲ့စည္းေရးအား လႊတ္ေတာ္တြင္း ေရာက္မွ ညိွႏွဳိင္းေဆြး ေႏြးသြားလိမ့္မည္ဟု အေျကာင္းျပနိုင္ပါသည္။

သုိ့ေသာ္ အမ်ိဳးသား ရင္ျကားေစ့ေရးမူအရ အစိုးရသစ္ဖြဲ့ေရး အာဏာလႊဲေျပာင္းေရး အတြက္ လႊတ္ေတာ္တြင္းမေရာက္မွီ ျမန္မာစစ္ဖက္ႏွင့္ ညိွႏွဳိင္း ရန္ ေတာင္းဆိုခ့ဲ ေဆြးေႏြးညိွႏွဳိင္းခ့ဲေသာ NLD အေနႏွင့္ တိုင္းရင္း သားပါတီမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္မတက္မွီ ေဆြးေႏြးညိွႏွဳိင္းရန္ လိုအပ္ေပလိမ့္မည္။ ဗဟိုအဆင့္ ေဆြးေႏြးမွဳမ်ိဳးလိုအပ္သက့ဲသုိ့ ျပည္နယ္အဆင့္ေဆြးေႏြးမွဳမ်ိဳးလည္း လိုအပ္ေပလိမ့္မည္။ NLD အေနႏွင့္ အစိုးရသစ္ဖြဲ့ျပီးပါက NCA လက္မတ္မထိုး ေသးသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ့မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြး သြားမည္ဟုဆိုခ့ဲရာ အားလုံးက ျကိဳဆိုခ့ဲျကသည္။ လက္ရွိအေျခ အေနတြင္ ထိုအဖြဲ့မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးနိုင္မွဳမရွိေသးသည္ကို နားလည္ခ့ဲျကသည္။ သုိ့ေသာ္ လက္ရွိ ေျမေပၚ ဥပေဒတြင္း လႊတ္ ေတာ္တြင္း အနိုင္ရသည့္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြး ညိွႏွဳိင္းျခင္းမရွိေသးသည္ကို နားလည္ရန္ခက္ခဲေနျကေပသည္။

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ့မ်ားသည္လည္း ေျမေပၚရွိ တိုင္း ရင္းသားပါတီမ်ားအား NLD အေနႏွင့္ မည္သုိ့သေဘာထားဆက္ ဆံသည္ကို အေလးထားေစာင့္ျကည့္ေနသည္ကို သတိျပဳရနိ လိုေပသည္။ ခ်ဳပ္၍ ဆိုရေသာ္ အမ်ိဳးသားရင္ျကားေစ့ေရးသည္ ေကာင္း မြန္သည့္ဦးတည္ခ်က္ျဖစ္သည္။ ၎ရင္ျကားေစ့ေရးသည္ ျမန္မာ စစ္ဖက္ႏွင့္သာမက တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားအပါ နိုင္ငံေရးအင္အား စုမ်ားပါ ပါဝင္ရန္လိုအပ္ေပသည္။ သုိ့မွသာ မလိုလားအပ္ေသာ ျပသနာမ်ားကို ေရွာင္ကြင္းနိုင္ေပသည္။

အားလုံးပါဝင္သည့္ အမ်ိဳးသားရင္ျကားေစ့ေရးကို ေရွ့ရွဳသည့္ တိုင္းရင္းသားအားလုံးႏွင့္ပါ ရင္ျကားေစ့နိုင္သည့္ အစိုးရသစ္သည္ သာ တည္ျငိမ္တိုးတက္သည့္ ျမန္မာနိုင္ငံသစ္ကိုေရွ့ရွဳနိုင္ေပမည္။ ျမန္မာျပည္၏နိုင္ငံေရးျပသနာသည္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္လူ့အခြင့္ ေရးသက္သက္သာမဟုတ္။ တိုင္းရင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားျပသနာ တနည္းဆိုေသာ္ အမ်ိဳးသားေရးျပသနာလည္း ျဖစ္ေနသည္ကို သတိျပဳရန္လိုအပ္ေပသည္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts

One thought on “ေမာင္ေမာင္စိုုး – အမ်ိဳးသားရင္ျကားေစ့ေရးႏွင့္ အစိုးရသစ္
  1. ဗိုလ္ခ်ဳပ္တုန္းကေတာ့ ေတာင္းရင္ေပးတာပဲ။ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေရာ ေပးမလားမသိ။
    စိတ္ဝင္စားတယ္။

Comments are closed.