>Kyaw Thu – FFSS Yangon Activity (29th June 2011)

>

နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) ၏ သတင္းမွတ္စု လႈပ္ရွားမႈမ်ား
ေက်ာ္သူ
ဇူလိုင္ ၁၊ ၂၀၁၁ 

 
ပညတ္သြားရာ ဓာတ္သက္ပါ
နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)သည္ နာေရးကိစၥမ်ားကို (အခမဲ့) ကူညီေပးျခင္း၊ သုခကုသိုလ္ ျဖစ္ေဆးခန္းမွ ေဆးဝါး (အခမဲ့) ကုသေပးမႈမ်ား၊ ပညာဒါနသင္တန္းမ်ား႐ွိသည္ႏွင့္အညီ နာေရးကူညီမႈ အသင္း(ရန္ကုန္)သို႔ လာေရာက္ၾကသူမ်ားမွာ နာေရးကိစၥ၊ က်န္းမာေရးကိစၥ၊ ပညာေရးကိစၥတုိ႔ႏွင့္ တနည္းမဟုတ္တနည္း ပတ္သက္ေနၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ 

 

ထိုနည္းတူစြာ ယင္းကဲ့သို႔ ကူညီေဖးမမႈမ်ား အတြက္ လာေရာက္၍ အလွဴေငြေပးအပ္ၾကသူမ်ား၊ ေဆးဝါးကုမႈ အေထာက္အကူျပဳပစၥည္း လာေရာက္ လွဴဒါန္းသူမ်ား၊ လူမႈေရးလုပ္အားေပး အသင္းဝင္လိုသူမ်ားႏွင့္ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္)႐ံုးခ်ဳပ္ အေဆာက္အဦျပင္ပျခံဝန္းတြင္ စိမ္းလန္းစိုေျပလွပေရးအတြက္ လာေရာက္၍ ကုသုိသ္ျဖစ္ သစ္ပင္ပန္းပင္၊ စားပင္၊ ျမက္ခင္းျပင္တုိ႔ကို ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေပးေသာ အလွဴရွင္မ်ားပါ မနည္းလွေခ်။
ယေန႔ ၂၈.၆.၂၀၁၁ အဂၤါေန႔တြင္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)သို႔ မရမ္းကုန္း၊ ရွစ္မိုင္ေန၊ မဇြန္အိျဖဴႏွင့္ မဇင္ၿဖိဳးေအးခ်ဳိ သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္တို႔ ေရာက္လာခဲ့သည္။ မဇြန္အိျဖဴ ေရာက္လာျခင္းအေၾကာင္းမွာ သူမ၏ ကိုယ္တိုင္ေရးဆြဲထားေသာ ပန္းခ်ီကားမ်ား လာေရာက္လွဴဒါန္းျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ 
သူမ လာေရာက္လွဴဒါန္းရေသာ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္သူ ကိုယ္တိုင္ ပန္းခ်ီဝါသနာရွင္တဦးျဖစ္ေနျခင္း၊ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)၏ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ေႏြရာသီ ေက်ာင္းပိတ္ရက္မ်ားတြင္ မ်ဳိးဆက္သစ္ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ ပန္းခ်ီ သင္တန္းမ်ားရွိေနျခင္းတို႔ႏွင့္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)သို႔ လာေရာက္အကူအညီေတာင္းၾကသူမ်ား၊ လာေရာက္ေလ့လာသူမ်ား၊ လာေရာက္၍ ပညာေရးသင္ၾကားၾကသူမ်ား၊ ပန္းခ်ီသင္တန္းအား တက္ေရာက္ၾကသည့္ ပန္းခ်ီဝါသနာရွင္ မ်ဳိးဆက္သစ္ကေလးငယ္မ်ား၏ ကိုယ္စိတ္ႏွလုုံး ၾကည္လင္ေအးျမၾကေစရန္ ရည္ရြယ္၍ လာေရာက္ လွဴဒါန္းျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ လွဴဒါန္းမႈသည္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) အေဆာက္အဦ အတြင္းတြင္ ၾကည္လင္ေအးျမ သာယာမႈကို ဖန္တီးေပးလိုက္ေသာ အလွဴဒါနပင္ျဖစ္သည္။
 

ထို႔ေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး႐ွိရာသို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလိုလားသူမ်ား ေရာက္လာျခင္း၊ ေဆးပညာ႐ွင္မ်ား ရွိရာသို႔ က်န္းမာေရးခ်ဳိ႕တဲ့သူမ်ားေရာက္လာျခင္း၊ လူမႈေရးသမားမ်ားရွိရာသို႔ လူမႈေရးလုပ္လိုသူမ်ား ေရာက္လာျခင္း၊ ပန္းခ်ီဝါသနာရွင္မ်ား႐ွိရာသို႔ ပန္းခ်ီပညာ႐ွင္မ်ားေရာက္လာျခင္းတုိ႔သည္ ပညတ္သြားရာ ဓာတ္သက္ပါျခင္းပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။
အေရးေပၚလႈပ္႐ွားမႈ
နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)႐ွိ သုခကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးခန္းသို႔ ေဆး၀ါးလာေရာက္ ကုသမည့္ လူနာမ်ားအား တရက္ႀကိဳတင္၍ တိုကင္ယူေဆာင္ရပါမည္။ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း ေန႔လည္ (၂း၀၀) နာရီ အခ်ိန္မွစ၍ တိုကင္ေပးျခင္း၊ လူနာအမည္စာရင္းတို႔ကို သက္ဆိုင္ရာေရာဂါေ၀ဒနာအေလွ်ာက္ ကုသေပးမည့္ ဆရာ၀န္မ်ား၏ ကုသမႈစာရင္းေရးသြင္းသြားမည္ျဖစ္သည္။ လာေရာက္၍ တိုကင္ယူရာ ၌လည္း လူနာကိုယ္တိုင္ရန္မလို။ လူနာႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္း (သို႔) မိတ္ေဆြတို႔မွ လာေရာက္တိုကင္ယူရာတြင္ လူနာ၏ မွတ္ပံုတင္၊ အိမ္ေထာင္စုစာရင္း(မူရင္း/မိတၱဴ)တို႔အား ယူေဆာင္ လာရန္ လိုအပ္ေပသည္။
 

၂၇.၆.၂၀၁၁ (တနလၤာေန႔) ေန႔လည္ (၁း၀၀) နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္ သုခကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးခန္း၌ (အ႐ိုးအေၾကာ) ေဆးကုသခံယူရန္အတြက္ တိုကင္စီတန္းေနေသာ ေျမာက္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ေန ေဒၚရင္ေမသည္ ႐ုတ္တရက္ မူးလဲေမ့ေျမာသြားခဲ့ရာ သုခကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးခန္း၏ လူမႈေရး လုပ္အား ေပးအသင္းသားမ်ားက သုခကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးခန္းအတြင္း႐ွိ တာ၀န္က် ကုသုိလ္ျဖစ္လာေရာက္ ကုသ ေပးေနေသာ ေဒါက္တာ ဦးေ႐ႊထြဏ္းထံခ်က္ခ်င္း အေၾကာင္းၾကား၍ ေဒါက္တာဦးေ႐ႊထြဏ္းမွ အေရးေပၚ ေသြးေပါင္ခ်ိန္တိုင္းၾကည့္ရာ၊ ေသြးေပါင္ခ်ိန္ အလြန္က်ေနပါ၍ အခ်ိဳရည္အေၾကာအား ေဆး ခ်ိတ္တြယ္ကာ ေျမာက္ဥကၠလာပေဆး႐ံု အေရးေပၚ႒ာနသို႔ သုခကုသုိလ္ျဖစ္ေဆးခန္း႐ွိ အေရးေပၚလူနာတင္ယာဥ္ျဖင့္ အလ်င္ျမန္ဆံုး ပို႔ေဆာင္ကူညီပ့ံပိုး ကယ္ဆယ္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။
 ထို႔ေၾကာင့္ ေနာက္ေနာင္ ေဆး၀ါးကုသရန္အတြက္ လာေရာက္တိုကင္ယူေသာအခါတြင္ လူနာ ကိုယ္တိုင္လာေရာက္ ယူရန္မလိုေၾကာင္း သတိျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ ယခုျဖစ္စဥ္တြင္ နာေရးကူညီမႈ အသင္း(ရန္ကုန္)႐ွိ သုခကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးခန္းတြင္ သီတဂူဆရာေတာ္ႀကီးမွ ၆.၅.၂၀၁၁ ရက္ေန႔တြင္ လွဴဒါန္းထားေသာ အေရးေပၚလူနာတင္ယာဥ္႐ွိေနျခင္းေၾကာင့္ လူနာအေနျဖင့္ အသက္အႏၲရာယ္မွ ကယ္တင္ႏိုင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သီတဂူဆရာေတာ္ႀကီး၏ အေရးေပၚလူနာတင္ယာဥ္ ပြဲဦးထြက္ ကုသိုလ္ျဖစ္လႈပ္႐ွားမႈတရပ္ပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။

သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts