News Features

Management and Japan – Zaw Aung (Mon Ywa)


စီမံခန္႔ခြဲမႈပညာႏွင့္ ဂ်ပန္
ေဇာ္ေအာင္ (မုုံရြာ) ၾသဂုုတ္ ၈၊ ၂၀၁၃
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအေၾကာင္း ေမာင္ထြန္းသူဘာသာျပန္ေသာ ဂ်ပန္ဘာေၾကာင့္ေအာင္ျမင္သလဲ ဆိုသည့္စာအုပ္ကို ေလ့လာပါသည္။ ဂ်ပန္သည္ ယခုမွ ေကာက္ငင္တိုးတက္လာတာမဟုတ္ပဲ ႏွစ္ေပါင္း ေထာင္ခ်ီကတည္းက ဂ်ပန္လူမ်ိဳးမ်ား သဘာ၀ေဘးဒဏ္၊ မီးေတာင္၊ ငလွ်င္၊ အေအးဒဏ္မ်ား နပမ္းလံုးလာခဲ့ပါသည္။ ၁၇ ရာစုတြင္ ကူဗလိုင္ခန္၏ တရုပ္ေရတပ္မေတာ္ ဂ်ပန္သို႔ စစ္ခ်ီေသာအခါ ေလမုန္တိုင္းေၾကာင့္ တရုပ္ေရတပ္ပ်က္စီးျပီး ဂ်ပန္တို႔ စစ္ေဘးဒဏ္ကလြတ္ခဲ့သည္။  ပထမကမၻာစစ္မတိုင္မီကတည္းက အေနာက္ႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ ရုရွားကို စစ္ႏိုင္ျပီး၊ အာရွတိုက္သားမ်ား ဂုဏ္ယူစရာျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ ဂ်ပန္စစ္၀ါဒီမ်ား ၾကီးစိုးလာျပီး ကိုးရီးယား၊ တရုပ္ႏိုင္ငံမ်ားကို အႏိုင္ယူ၊ ဒုတိယကမာၻစစ္ၾကီးအတြင္း ဂ်ပန္စစ္၀ါဒိ အထြဏ္ထိပ္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ အေမရိကန္ကို အံတု၊ ပုလဲဆိပ္ကမ္းကို ဗံုးၾကဲျပီး၊ ဒုတိယကမၻာစစ္ၾကီးကို ဂ်ာမဏီႏွင့္မဟာမိတ္ျပဳက ဆင္ႏြဲသည္။ အေရွ႔ အာရွတိုက္တစ္ခုလံုးနီးပါး ၾသဇာလႊမ္းခဲ့ပါတယ္။ အဂၤလိပ္အင္ပါယာကို အႏိုင္ယူျပီး စင္ကာပူ၊မေလးရွား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမ်ားကို သိမ္းယူခဲ့သည္။ အိႏၷိယအထိ အဂၤလိပ္ကို ထိုးစစ္ဆင္ႏြဲရာ မဏိပူရ အင္ဖါတိုက္ပြဲတြင္ စစ္ရံႈးျပီး၊ ဆက္တိုက္ ျပန္လည္ဆုတ္ခြာခဲ့ရသည္။ ျမန္မာျပည္ကို အဂၤလိပ္၊အေမရိကန္မ်ား ဂ်ပန္လက္မွ ျပန္သိမ္းယူႏိုင္ခဲ့သည္။  ၁၉၄၅ခုနွစ္ ၾကဂုတ္လတြင္ ေလွခြက္ခ်ည္းက်န္၊ အလံမလွဲေသာ ဂ်ပန္စစ္၀ါဒီမ်ားကို အေမရိကန္ အႏုျမဴဗံုး၂လံုး ၾကဲခ်လိုက္ေသာအခါ၊ ဂ်ပန္စစ္၀ါဒီမ်ား အေမရိကန္ထံလက္နက္ခ်လိုက္ရေတာ့သည္။

စစ္ျပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္း ဂ်ပန္ကို ျပန္လည္ထူေထာင္ရန္ အေမရိကန္အစိုးရက စစ္၀ါဒိမ်ားကို ဖယ္ထုတ္ျပီး၊ စီးပြားေရး၀ါဒီမ်ားႏွင့္ စစ္ရံႈးဂ်ပန္ကို ကူညီခဲ့သည္။

ဂ်ပန္ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္းဒုတိယကမၻာစစ္အျပီး၊ ဂ်ပန္ကို မဟာမိတ္တပ္မ်ား သိမ္းပိုက္ခဲ့သည္။ အေမရိကန္တပ္သား ၃သိန္းေက်ာ္ ဂ်ပန္တြင္ စစ္စခန္းခ်ခဲ့သည္။ ဂ်ပန္ရာဇ၀င္တြင္ တိုင္းတစ္ပါးအုပ္စိုးမႈခံရျခင္း ပတမဆံုးျဖစ္သည္။ ၊ စစ္ရံႈးဂ်ပန္ကို ျပန္လည္ထူးေထာင္ရာတြင္ စစ္၀ါဒီမ်ားကို စစ္ခံုရံုးျဖင့္ ေသဒဏ္၊ ေထာင္ဒဏ္မ်ား အျပစ္ဒဏ္ခ်သည္။ ဖြဲ႔စည္းပံုဥပေဒသစ္၊ အလုပ္သမားဥပေဒသစ္ႏွင့္ ပညာေရးစနစ္သစ္တို႔ျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ခဲ့သည္။ အေမရိကန္မွ စီးပြားေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈနည္းစနစ္မ်ားကို သံုးခဲ့သည္။ မဟာမိတ္မ်ား ၁၉၅၂တြင္ ဂ်ပန္မွ မဟာမိတ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အဆံုးသပ္သည္။ ကုလသမဂအဖြဲ႔၀င္အျဖစ္ ၁၉၅၆တြင္လက္ခံခဲ့သည္။

်ပန္ကုန္ထုတ္နည္းပညာမ်ား (Management)အေမရိကန္စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ား သူတို႔စမ္းသပ္လိုသည့္ စီးပြားေရးမိုဒယ္မ်ားကို ဂ်ပန္တြင္ စမ္းသပ္ခြင့္ရခဲ့သည္။ အေမရိကန္ စီးပြားပညာရွင္မ်ား ဂ်ပန္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတြင္ ပါ၀င္ရာတြင္ ဂ်ဴရန္ ဆိုသူ Statistic and Quality ပညာရွင္သည္ အေရးပါသူတစ္ဦးျဖစ္သည္။

ဂ်ဴရန္ Joseph M. Juran (1904-2008)

ရူေမနီးယာႏိုင္ငံတြင္ ေမြးဖြားခဲ့ေသာ ဂ်ဴးလူမ်ိဳး စီမံခန္႔ခြဲမႈပညာရွင္ျဖစ္သည္။ လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာတစ္ဦးျဖစ္ျပီး ၁၉၁၂တြင္ မိသားစုႏွင့္အတူ အေမရိကန္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႔အေျခခ်ခဲ့သည္။ အေမရိကန္ မင္နီဆိုတာတကၠသိုလ္မွာ လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႔ရရွိျပီး Western Electric တြင္အလုပ္၀င္ခဲ့သည္။ Bell Labs အတြက္ အခ်က္အလက္ Statistical & Control Chart မ်ားအတြက္ အရည္ေသြးစစ္သည့္ Quality Control လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရင္း၊ ေက်ာ္ၾကားလွေသာ 80:40 rule ကို လက္ေတြ႔ အသံုးခ်ခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ဒုတိယကမၻာစစ္ရံႈး ဂ်ပန္ကို ထူေထာင္ရာတြင္ ကမၻာ့ေစ်းကြက္သို႔ ဂ်ပန္ကုန္ပစၥည္းမ်ား ျပိဳင္ဆိုင္ရန္အတြက္ အရည္အေသြးျမင့္မားေစေရး လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ 

ဂ်ဴရန္ ေရးသားေသာ Quality Control Handbook 1951 စာအုပ္သည္ ဂ်ပန္သိပၸံပညာရွင္မ်ားႏွင့္အင္ဂ်င္နီယာမ်ား JUSE ကို လႊမ္းမိုးခဲ့သည္။ ဂ်ဴရန္သည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ကုန္ထုတ္လုပ္သည့္ ကုမၼဏီၾကီး ၁၀ခုႏွင့္ ေတြ႔ဆံုျပီး အရည္ေသြးထိန္းသိမ္းေရးမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ဂ်ပန္တကၠသိုလ္မ်ားကို ၁၉၉၀အထိ ၁၀ၾကိမ္သြားေရာက္ ပို ့ခ်ခဲ့သည္။ ဂ်ဴရန္သည္ ဂ်ပန္ Japanese Quality Management ကို အဓိကထားလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ႏွစ္ေပါင္း၂၀အၾကာ ၁၉၇၀ျပည္ႏွစ္တြင္ ဂ်ပန္ကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ ကမၻာ့ အရည္အေသြးအျမင့္ဆံုးအေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိသြားသည္။ ဂ်ဴရန္သည္ အီတလီပညာရွင္၊ အင္ဂ်င္နီယာ၊ စီးပြားပညာရွင္ျဖစ္သူ ပါရီတို (Vifredo Pareto 1848-1923) ေတြ႔ရွိေသာ Pareto Principle, 80-40 rule ကို လက္ေတြ႔ေဖာ္ေဆာင္ ႏိုင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။

ဂ်ဴရန္ႏွင့္သူဇနီးသည္တို႔တြင္ သားသမီး၄ဦးရွိသည္။ သူတို႔၂ ဦးသည္ အသက္ ၁၀၃ႏွစ္အရြယ္ထိေအာင္ ေနထိုင္သြားၾကသည္။ ဂ်ဴရန္ငယ္စဥ္က ၁၉၃၁-၃၄ခုႏွစ္တြင္ စီးပြားကပ္ၾကီးဆိုက္သျဖင့္ အလုပ္မရွိျဖစ္ရခ်ိန္တြင္  ခ်ီကာဂိုဥပေဒေက်ာင္း ဥပေဒပညာ သင္ယူခဲ့သည္။ ဥပေဒပညာရွင္အျဖစ္ ေရွ႔ေနေကာင္စီတြင္ စာရင္း၀င္ခဲ့ေသာ္လည္း လက္ေတြ႔ ဥပေဒအလုပ္ မလုပ္ခဲ့ပါ။ အရည္ေသြးထိန္းသည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ Management ကို တစိုက္မတ္မတ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ လူသား၏ လုပ္ေဆာင္မႈစြမ္းအားကို အဓိကအျဖစ္ ကုန္ပစၥည္းအရည္အေသြးကို သက္ေရာက္ေစသည့္အေၾကာင္၊ Resistance to Change ပိုခ်ခ်က္မ်ားကို အထူးလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ Management and Quality Control စာအုပ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေရးသားခဲ့သည္။ Juran Institute ကိုစတင္တည္ေထာင္ခဲ့ျပီး အထူးသျဖင့္ Business Process Management ႏွင့္ Six Sigma Certification မ်ားကို သင္ၾကားပို႔ခ်ခဲ့သည္။ အသက္၉၀ အရြယ္ အျငိမ္းစားယူသည္။ ၉၂ႏွစ္တြင္ သူ႔ဘ၀အထုပတိ စာေရးသားခဲ့သည္။ အသက္၁၀၀ ေက်ာ္သည္အထိ ဇနီးေမာင္ႏွံ မဂၤလာပြဲႏွစ္ပတ္လည္ေန႔မ်ား က်င္းပရင္း၊ အသက္၁၀၃ႏွစ္တြင္ ႏွလံုးေရာဂါျဖင့္ ရုတ္တရက္ကြယ္လြန္သည္။

ဟိုးေရွးေခတ္ကာလမွာ မိမိကုိယ္ပိုင္လုပ္ငန္းျဖင့္ မိသားစုစီးပြားေရးမ်ားလုပ္ကိုင္ေသာ သူေဌးၾကီးမ်ားေခတ္ျဖစ္သည္။ ယခုေခတ္တြင္ Management MNC ကုမၼဏီၾကီးမ်ားျဖင့္၊ Stock Exchange မ်ား၊ အမ်ားပိုင္ကုမၼဏီၾကီးမ်ားျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေသာေခတ္ၾကီးျဖစ္သည္။ ဘဏ္၊ အာမခံ၊ အစိုးရအခြန္ေငြ၊ ႏိုင္ငံတကာကုန္သြယ္မွႈ၊ ေခ်းေငြ၊ ရင္းႏွီးျမွတ္ႏွံအဖြဲ႔ စသျဖင့္ အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္လုပ္ကိုင္ေသာ ေခတ္ကာလျဖစ္သျဖင့္၊ ပညာတတ္မ်ားက MBA စီမံခန္႔ခြဲမႈ နည္းပညာေက်ာင္းမ်ား၊ တကၠသိုလ္မ်ားျဖင့္ လခမ်ားစြာ၊ ေဘာနပ္၊ ရွယ္ယာမ်ားျဖင့္ ပညာတတ္မ်ား ခ်မ္းသာသည့္ ေခတ္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူေဌးႏွစ္မ်ိဳးရွိလာသည္။ ကိုယ္ပိုင္အလုပ္ျဖင့္ တစ္ႏွစ္ေဒၚလာသန္းေပါင္းမ်ားစြာ ရရွိသူမ်ားစြာ ရွိသလို၊ လခစားအလုပ္ျဖင့္ တစ္ႏွစ္ေဒၚလာသန္းေပါင္းမ်ားစြာ ရရွိေသာ CEO, Director, Manager, Engineer, Accountant, Remiser မ်ားလည္းရွိေနသည္။ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာင္းေသာ ကုမၼဏီမ်ား၊ ႏိုင္ငံအစိုးရမ်ား တိုးတက္ၾကီးပြားေသာ ေခတ္ကာလျဖစ္သည္။

ပါရီတိုပရင္စီပယ္ Pareto Principle (80-40 rule)ျဖစ္ပ်က္မႈအမ်ားအျပားတြင္ အၾကမ္းအားျဖင့္ ၈၀%ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ ၂၀%ေသာ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ရသည္ ..ဟု ဆိုသည္။

လူဦးေရဆိုင္ရာတြင္ ၁၉၈၉ အခ်က္အလက္မ်ားအရ
အခ်မ္းသာဆံုး ၂၀% ထုတ္လုပ္မႈတန္ဘိုးသည္ သည္ GDP တခုလံုး၏ ၈၂.၇% ျဖစ္ေနသည္။ ဒုတိယ ၂၀%သည္ GDP တခုလံုး၏ ၁၁.၇၅% ျဖစ္ေနသည္။ ျခံဳၾကည့္လွ်င့္ က်န္လူ၈၀% က တစ္ႏိုင္ငံလံုး GDP ၏ ၂၀ရာႏႈန္းသာ ရွိသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

စီးပြားေရးဆိုင္ရာတြင္ 80-40 rule နမူနာမ်ားမွာ
– ၈၀% အျမတ္ေငြသည္ ၂၀% ၀ယ္သူမ်ားထံမွရသည္။
– ၈၀% မေက်နပ္တိုင္တန္းခ်က္မ်ားသည္ ၂၀ရာႏႈန္းေသာ ၀ယ္သူမ်ားထံမွလာသည္။
– ၈၀% ကြ်ႏ္ုပ္အျမတ္ေငြသည္ ၂၀% ကြ်ႏ္ုပ္အခ်ိန္သံုးစြဲမႈမွရသည္။
– ၈၀% ေရာင္းရေငြမ်ားသည္ ၂၀% ထုတ္ကုန္မ်ားမွရသည္။
– ၈၀% ေရာင္းခ်ေငြမ်ားသည္ ၂၀%ေသာ္ အေရာင္း၀န္ထမ္းမ်ားထံမွရသည္..။

က်န္းမာေရးႏွင့္ေဘးအႏၱရယ္ကင္းရွင္းေရးတြင္လည္း မေတာ္တဆျဖစ္ရပ္မ်ား၏ ၈၀% သည္ ၂၀% ေသာ အႏၱရယ္မ်ားမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ရသည္။ ကြန္ျပဴတာေဆာ့၀ဲမ်ားတြင္လည္း ၂၀% ထိပ္ပိုင္း reported bugs မ်ားကို ရွင္းေပးျခင္းျဖင့္ ၈၀% ေသာ ေဆာ့၀ဲျပသနာမ်ားကို ေျပလည္သြားၾကသည္။ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား၏ ၈၀%သည္ ရာဇ၀တ္လုပ္သူ ၂၀% လက္ခ်က္ျဖစ္သည္။ ရာဇ၀တ္လုပ္ေလ့ရွိသူမ်ားကို ရဲမ်ားက ဦးစာေပးစစ္ေဆး ေလ့ရွိသည္။

ဂ်ဴရန္၏ နည္းလမ္းကို DOE ဟုေခၚေသာ Design of Experiment နည္းျဖင့္ ထုတ္ကုန္မ်ား၏ အရည္အေသြးကို အခ်ိန္တိုအတြင္း ျမွင့္တင္ေပးသည္။ ဥပမာ စပါးစိုက္ရန္ လိုအပ္ေသာ Input Parameters ဆန္အမ်ိဳး၊ ေရေပးမႈ၊ ဓါတ္ေျမၾသဇာ၊ မ်ိဳးၾကဲခ်ိန္ ..စသည့္ အခ်က္လက္ ၄ခုကို DOE နည္းစနစ္ျဖင့္ အခ်ိန္တိုအတြင္း အေကာင္းဆံုးစပါးကို ထြက္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္ေပသည္။ ကုန္ထုတ္စက္ရံုမ်ားတြင္ Input Parameters မ်ားကို နည္းလမ္းေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ စမ္းသပ္ရမည့္အစား စမ္းသပ္မႈအနည္းငယ္မွ်လုပ္ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ အေကာင္းဆံုး အရည္ေသြးကို အခ်ိန္တိုအတြင္း ရရွိေပသည္။ ဂ်ပန္ ပညာရွင္ ဒါကြိခ်ိ Taguchi ဆိုသူက DOE နည္းစနစ္ကို ဂ်ပန္အင္ဂ်င္နီယာမ်ား အလြယ္တကူလုပ္ႏိုင္ရန္ ဂ်ပန္နည္းကို တီထြင္ေပးခဲ့သည္။ ထိုနည္းကို Taguchi Method ဟုေခၚသည္။ ထိုနည္းစနစ္ကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားက လက္ေတြ႔ ပထမဆံုးသံုးစြဲႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ဂ်ပန္ကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ ၁၉၇၀တြင္ ကမၻာ့အရည္ေသြးအေကာင္းဆံုးျဖစ္လာခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ တကမၻာလံုး ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားက DOE Method (Taguchi Method in Japan) ကို အသံုးမေနရ သံုးစြဲၾကသည္။ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားမွ အေရးၾကီးသည့္ Output parameters မ်ားကို Control Chart နည္းလမ္းျဖင့္ cp, cpk ဟုေခၚေသာ ဇံုအတြင္း၊ ပစၥည္းအရည္အေသြးကို ထိန္းသိမ္းသည့္နည္းျဖစ္သည္။ Yield Engineering, Product Engineering, Quality Engineering, Failure Analysis, reliability Lab, Customer Engineering, Research and Development R&D စသျဖင့္ ဌာနမ်ားစြာ၊ လူမ်ားစြာ၊ စက္ပစၥည္းမ်ားစြာႏွင့္ စက္ရံုမွထြက္လာ၊ စက္ရံုသို႔၀င္လာသည့္ ပစၥည္းမ်ားကို IQA/OQA အဆင့္ဆင့္၊ ၾကပ္မတ္ထိန္းခ်ဳပ္ေနရသည္။ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ကုမၼဏီလူဦးေရ၏ ၃ပံုတစ္ပံုကို R&D လုပ္ၾကသည္။ ယခုအခါ တရုပ္၊ကိုးရီးယားမ်ားတြင္ R&D အင္ဂ်င္နီယာမ်ားစြာ ရွိေနေလျပီ။


R&D , Quality, Yield ထြက္ကုန္၏ ကြန္ျပဴတာ တြက္ခ်က္မႈမ်ား (Statistical Process Control & Trouble Shooting Analysis)

မက္ေဒါနယ္ဟမ္ဘာဂါ ဘယ္ေနရာသြားစားပါေစ၊ အရသာ တူညီေနေစရမည္ ဆိုေသာ မက္ေဒါနယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ ကဲ့သို႔ျဖစ္သည္။ မက္ေဒါနယ္ဟမ္ဘာကာသည္ အရသာရွိလြန္း၍ လူမ်ား၀ယ္စားျခင္းမဟုတ္ပါ။ ပစၥည္းမွန္၊ အခ်ိန္မွန္၊ သန္႔ရွင္း၊ ေစ်းႏႈန္းမွန္၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာင္းလွေသာေၾကာင့္ ကမၻာေက်ာ္ျဖစ္ရသည္။ စက္ရံုမ်ားမွထုတ္ေသာ အိုင္စီ၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း၊ ေမာ္ေတာ္ကား၊ အင္ဂ်င္၊ ေရခဲေသတၱာ၊ တီဗြီ၊ ကြန္ျပဴတာ၊ စမတ္ဖုန္း စသည္တို႔အရည္အေသြးသည္ တတစ္မတ္တည္း ရွိေနရန္ ထိန္းသိမ္းျခင္းသည္ နည္းပညာႏွင့္လူသားအရင္းျမစ္ Technical & Human Resource စီမံခန္႔ခြဲမႈျဖစ္သည္။

လက္ရွိဂ်ပန္ႏွင့္ဂ်ဴရန္စီမံခန္႔ခြဲမႈအေျခအေနကြ်ႏု္ပ္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စင္ကာပူတြင္ ေနထိုင္လုပ္ကိုင္၊ အသက္ေမြးရေသာေၾကာင့္ ကြ်ႏ္ုပ္၏ပတ္၀န္းက်င္မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ အညီလႈပ္ရွား အသက္ရွင္ရပါသည္။ အေနနီးေသာ ဇနီး၊သားသမီးမ်ား၊ မိတ္ေဆြအေပါင္းသင္းမ်ား၊ ဘာသာေရးပုဂို္လ္မ်ား၏ ႏွင့္ လိုက္ဖက္စြာ ေတြးေခၚ၊လုပ္ကိုင္ရပါသည္။  အေမရိကန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားေၾကာင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ စစ္၀ါဒီမွ ကမၻာ့စီးပြားအင္အားၾကီးအျဖစ္သို႔ အခ်ိန္တိုအတြင္း၊ ေရာက္ရွိသြားျခင္းမွာ အေမရိကန္နည္းလမ္း ေကာင္းလြန္းေသာေၾကာင့္ဟု စာေရးသူမယူဆပါ။ ဂ်ပန္လူမ်ိဳး Attitude ေကာင္းလြန္းေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ႏွင့္မဟာမိတ္မ်ားက ဂ်ပန္စစ္၀ါဒီမ်ားကို ေသဒဏ္၊ေထာင္ဒဏ္မ်ားခ်မွတ္က စစ္၀ါဒီမ်ိဳးဆက္ဖ်က္ခဲ့သည္။ ဂ်ပန္ဘုရင္ကိုပင္ လူထုလက္မခံသျဖင့္ တရားစြဲမႈရုပ္သိမ္းခဲ့သည္။ ေနာက္တဖန္ စစ္၀ါဒီျဖစ္မလာေစရန္ ဂ်ပန္ျပည္တြင္ ေလယာဥ္ေဆာက္လုပ္ငန္းကို ခြင့္မျပဳခဲ့။ စီးပြားေရးကို ဦးစားေပးေသာအစိုးရသစ္ျဖစ္လာေသာသည္။ ဂ်ဴရန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေရးသမား၊ စီးပြားေရးသမားမ်ားက ဂ်ပန္နည္းဓေလ့ထံုး၊ စနစ္မ်ားျဖင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံသည္။ အထူးသျဖင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းတြင္ အရည္ေသြးျမင့္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ဂ်ပန္သိပၸံပညာရွင္မ်ားႏွင့္အင္ဂ်င္နီယာမ်ားက DOE (သိုမဟုတ္) ဒါကြိခ်ိ Taguchi ဂ်ပန္နားလည္ေသာပံုစံအျဖစ္ လက္ေတြ႔အသံုးခ်လိုက္ေသာအခါ၊ အႏွစ္ ၁၉၇၀တြင္ ဂ်ပန္ပစၥည္း၊ ဂ်ပန္ကုန္မၸဏီၾကီးမ်ား ကမၻာကိုလႊမ္းမိုးသြားသည္။

ကမၻာကိုလႊမ္းမိုးေသာ လူမ်ိဳးမ်ားစြာရွိသည္။ ဂ်ဴး၊ အာရပ္၊ တရုပ္၊ တာတာ၊ ေရာမ၊ ဂ်ာမန္၊ ဂရိ၊ ျဗိတိလွ်၊ တို႔နွင့္ ၂၁ရာစုတြင္ အေမရိကန္၊ ဂ်ာမဏီ၊ ဂ်ပန္ ႏွင့္ တရုပ္တို႔ျဖစ္သည္။ သူတို႔အားလံုးထူးျခားခ်က္မွာ သူတို႔ယဥ္ေက်းမႈကို တန္ဖိုးထားျပီး၊ မိမိထုတ္ကုန္ကို အားေပး၊ ၀ယ္ယူသံုးစြဲၾကသည္။ အမ်ိဳးသားစိတ္ရွိသည္။ ႏိုင္ငံျခားေရာက္ ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ားသည္ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးမ်ားကို ဦးစားေပးအလုပ္ခန္႔သည္။ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္း ကူညီေဖးမေလ့ရွိသည္။ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ GDP တြင္ အေမရိကန္ျပီးလွ်င္ ဂ်ပန္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ကမၻာ့ေက်ာ္ဂ်ဴးလူမ်ိဳး (အစၥေရး) မ်ားအေၾကာင္း အနည္းငယ္ေရးလိုသည္။ ကမၻာေပၚရွိ ဂ်ဴးလူမ်ိဳး ၁၃သန္း ပိုင္ဆိုင္မႈသည္ ဂ်ပန္လူမ်ိဳး သန္း၁၂၇ ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ ယွဥ္ႏိုင္ပါသည္။ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားသည္ အခ်င္းခ်င္းေငြတိုးၾကီးစြာျဖင့္ ေငြမေခ်းပါ။ ေခ်းထားသူကို အတိုးရရံု လႊတ္မထားပဲ၊ ေခ်းသူ၏ လုပ္ငန္းကိုပါ ကူညီ၊ ေဖးမေပးသျဖင့္ အေၾကြးလည္းျပန္ရသည္။ ၅ႏွစ္ၾကာေအာင္ လံုး၀ျပန္မဆပ္ႏိုင္ပါက ဂ်ဴးလူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္း အတိုးမယူေတာ့၊ လံုး၀မဆပ္ႏိုင္ေတာ့သည္အထိ ကိုယ္၊စိတ္ ပ်က္စီးသြားပါက အေၾကြးမ်ားကို ေလွ်ာ္ပစ္လိုက္သည္။

 ထိုစိတ္ဓါတ္မ်ိဳးကို အမ်ိဳးသားစိတ္ဓါတ္ Nationalist Attitude ဟု ေခၚသည္။ မိမိႏိုင္ငံသားအခ်င္းခ်င္း ႏွိပ္ကြတ္၊ ေခါင္းပံုျဖတ္လြန္းပါက လူမ်ိဳး၊ႏိုင္ငံမၾကီးပြားႏိုင္ပါ။ (ဥပမာ-ဘဂၤလားေဒ့ခ်္)

ျမန္မာျပည္တြင္လည္း စစ္၀ါဒီ ဘုရင္ႏွင့္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ကုန္းေဘာင္ေခတ္ AD1752 အေလာင္းဘုရားက စတင္ခဲ့သည္။ ႏွစ္၇၀ၾကာ ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္တြင္ က်ဴးေက်ာ္သူ တရုပ္ကို ၄ၾကိမ္ အႏိုင္တိုက္ခိုက္ခဲ့ျပီး စစ္အင္အားအၾကီးမားဆံုး ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထိုင္း၊အာသံ၊မဏိပူရ၊ နာဂ၊ ရခိုင္ စသည့္ႏိုင္ငံမ်ားကို စစ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ တိုအခ်ိန္က အင္အားၾကီးမားလွေသာ အဂၤလိပ္အင္ပါယာကို စစ္အင္အားျဖင့္ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့ရမွ အႏွစ္၆၀ကာလ  ၁၈၂၄၊ ၁၉၅၂၊ ၁၉၈၈၆ အဂၤလိပ္ျမန္မာစစ္ပြဲမ်ား၊ အဂၤလိပ္က ျမန္မာဘုရင္ကိုဖမ္းဆီးႏိုင္ျပီး၊ မင္းဆက္ေပ်ာက္ခဲ့ရသည္။ အဂၤလိပ္လက္ေအာက္တြင္ ၁၈၈၅-၁၉၄၈ ႏွစ္ေပါင္း ၆၃ႏွစ္ ၾကာခဲ့သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ေပၚထြက္လာျပီးေနာက္ ၁၉၄၈-၂၀၁၁ ႏွစ္ေပါင္း ၆၃ႏွစ္ ကိုယ့္ထီးကိုယ္နန္းအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ တနည္းအားျဖင့္ စစ္၀ါဒီအစိုးရ (စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား) အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ရာ ျမနမာျပည္၊ အေရွ႔ေတာင္အာရွအဆင္းရဲ့ဆံုးျဖစ္ရံုမက၊ ကမၻာ့အဆင္းရဲ့ဆံုးျဖစ္သြားခဲ့ရသည္။ ယခုအခါ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလိုေသာ စစ္၀ါဒီမ်ား ေခါင္းေဆာင္ေနသည္။ စစ္၀ါဒီျဖစ္ပါေစ စစ္မွန္ေသာအမ်ိဳးသားစိတ္ (ႏိုင္ငံသားခ်င္းအႏိုင္မက်င့္ေသာစိတ္) ရွိေသာ Nationalist မ်ား အာဏာရွိရန္လိုပါသည္။

ယခုအခါ ဂ်ပန္မ်ား၊ သူတို႔ပိုင္ဆိုင္မႈကို တကမၻာလံုးတြင္ ျပန္႔ခ်ထားျပီးျဖစ္သည္။ ကမၻာ့စီးပြား ဆက္လက္က်ဆင္းေနေသာ ၂၀၁၃ တြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ အလြန္ခက္ခဲပါသည္။ လူအမ်ားေျပာေနေသာ စီးပြားေရးအင္ပါယာၾကီးျဖင္ အထူးသျဖင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဂ်ပန္ကုမၸဏီၾကီးမ်ားစြာကို ဂ်ဴရန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈမွ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ဂ်ပန္စီမံခန္႔ခြဲမႈအျဖစ္ ေျပာင္းလဲလုပ္ကိုင္ေနသည္။ ဂ်ပန္ကုမၼဏီဆိုလွ်င္ မနက္ေစာေစာထျပီး၊ အေညာင္းညာ၊ ကာယေလ့က်င့္ရသည္။ ဂ်ပန္အရာရွိၾကီးမ်ား အမိႈက္ေကာက္ရသည္။ အမိန္႔နာခံရသည္။ တဟိုင္းဟိုင္းႏွင့္ ခါးညြတ္ႏႈတ္ဆက္ရသည္။ လက္ေဆာင္ေလး (တန္ဖိုးမရွိေသာ္လည္း၊ အမွတ္တရ) ေပးေလ့ရွိသည္။ ျမန္မာျပည္ ကြ်န္ေတာ္အလုပ္လုပ္ခဲ့သည္ ပ်ဥ္းမနားသၾကားစက္ အျပင္တြင္ ဂ်ပန္အင္ဂ်င္နီယာအုတ္ဂူၾကီး တစ္ခုရွိသည္။ ဟစ္တာခ်ီဇိုဇင္ သၾကားစက္မွ သၾကားထြက္မလာပဲ၊ အမႈန္မ်ားထြက္လာေသာေၾကာင့္ မိမိကုိယ္ ဆူဆိုက္လုပ္သြားေသာ ေခါင္းေဆာင္အင္ဂ်င္နီယာျဖစ္သည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ၊ ဂ်ပန္ကုမၼဏီတြင္ အလုပ္လုပ္ေသာ ျမန္မာတစ္ဦးကို လုပ္ေဖၚကိုင္ဖက္ ဂ်ပန္က၊ ဌာနခ်ဳပ္မွေပးလိုက္ေသာ လက္ေဆာင္ထုတ္ကို ေျဖျပသည္။ ဓါးေျမာင္၂ေခ်ာင္းျဖစ္ေနသည္။ ေမးၾကည့္ေသာအခါ အမိန္႔မနာခံပဲ ကိုယ္ထင္သလိုလုပ္လွ်င္ ဆူဆိုက္လုပ္ရန္ဌာနခ်ဳပ္မွ လက္ေဆာင္ ဟုေျပာသည္။ ထိုဂ်ပန္ ေဘာ့စ္ႏွင့္ အတူလုပ္ေနေသာ ျမန္မာက မၾကာမီ အလုပ္ထြက္စာတင္လိုက္ပါသည္။
တရုပ္ GDP ထိုးေထာင္တက္ေနသည္။
ဂ်ပန္တိုးတက္မႈႏႈန္း အေမရိကန္ေနာက္ ဒုတိယေနရာကို တရုပ္က ၂၀၀၂ တြင္ေက်ာ္သြားခဲ့ေလျပီ။
အိႏၷိယကို ၂၀၁၂တြင္ အဆင့္၃သို႔ေရာက္မည္ မွန္းခဲ့ေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တြင္ အဆင့္၉ (အဂၤလန္ေအာက္တြင္)ရွိေနသည္။အင္ဒိုနီးရွား GDP သမၼတဘန္ဘမ္းလက္ထက္တြင္ ထိုးေထာင္တက္ေနသည္။

 ျမန္မာမ်ားအင္ဒိုနီးရွားသြားလိုပါက Visa Free ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေလဆိပ္အ၀င္တြင္ အေစာင့္မ်ားက လပ္ေတာင္းေနဆဲ (ျခစားမႈ) ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ဂ်ာကာတာလို႔ လူၾကီးမ်ားအ၀င္အထြက္ ေလဆိပ္တြင္ ျခစားမႈနဲေသာ္လည္း ေျမာက္ျမားလွစြာေသာ ႏိုင္ငံျခားသားအ၀င္အထြက္ အေပါက္မ်ားတြင္ လပ္စားမႈကို တရုပ္ျပည္ကဲ့သို႔ ေပ်ာက္သြားဖို႔ ခ်က္ခ်င္းမလြယ္ေသးပါ။ သို႔ေသာ္ အင္ဒိုနီးရွာႏွင့္အိႏၷိယ ၂ႏိုင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈသည္ ေတာ္ေတာ္ ခရီးေရာက္ေနျပီဟု စီးပြားပညာရွင္မ်ားက သတ္မွတ္သည္။ အထက္ပါ  Google Graph ကိုၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။

အဘယ့္ေၾကာင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေနေသာ ဗီယက္နမ္၊ျမန္မာတို႔က မထူးျခားျဖစ္ေနသနည္း။  အေျဖမွာ စနစ္မေကာင္း၍ မဟုတ္ပါ။ ခပ္ျမန္ျမန္ ေက်ာ္ခြလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ေရတိုအဆင္ေျပႏိုင္ေသာ္လည္း ေရရွည္ (ဥပမာ လွ်ပ္စစ္၊ လမ္းတံတား၊ လမ္းတံတား B.O.T မ်ားအတြက္ ျမန္မာအစိုးရတြင္ Political Corruption ကာကြယ္ရန္အလြန္ခက္ခဲေနသည္။ အာဏာရွင္ ဗဟိုဦးစီးစနစ္အရိပ္ေအာက္တြင္ လူေတာ္၊လူေကာင္းမ်ား ေနရာမရႏိုင္ေသးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

( ေဇာ္ေအာင္ မုုံရြာ)


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts