News Features ေအာင္ဒင္

ျငိမ္းခ်မ္းေရး…. ဟိုး… အေဝးမွာ (၇) – Aung Din

ျငိမ္းခ်မ္းေရး…. ဟိုး… အေဝးမွာ (၇)
ေအာင္ဒင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၃
(ကုမုျဒာသတင္းဂ်ာနယ္၊ အတြဲ ၃၊ အမွတ္ ၃၂၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၂ ရက္၊ ၂၀၁၃)
ဒုတိယပင္လုံညီလာခံ
တိုင္းရင္းသားအင္အားစုေတြ ဘယ္လိုပဲ အုပ္စုေတြကြဲကြဲ၊ ဘယ္ေလာက္ပဲ မူဝါဒေတြျခားနားပါေစ အားလုံးမွာ တူညီတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကေတာ့ ပင္လုံညီလာခံကဲ့သို႕ သက္ဆိုင္သူအားလုံးပါဝင္တဲ့ ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာညီလာခံၾကီးတစ္ခုကို က်င္းပျပီး တိုင္းျပည္ရဲ့ ျပႆနာမ်ားကို စုေပါင္းေဆြးေႏြး ေျဖရွင္းဖို႕ျဖစ္ပါတယ္၊ ျမန္မာအစိုးရဘက္ကလည္း အဲဒီလို ညီလာခံၾကီးက်င္းပျပီး ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ားေဆြးေႏြးေရးကို မူအားျဖင့္ သေဘာတူပံုရပါတယ္၊
ဒီလို ညီလာခံၾကီးက်င္းပျပီဆိုရင္ ဘယ္သူေတြပါဝင္သင့္သလဲ ဆိုတဲ့အေပၚမွာလည္း ေယဘူယ်အားျဖင့္ တူညီၾကပါတယ္၊ တိုင္းရင္းသားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအလုပ္ေကာ္မီတီ (WGEC) က ေရးဆြဲအဆိုျပဳထားတဲ့ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမူေဘာင္မ်ားမွာ “ပင္လံုျပည္ေထာင္စုညီလာခံၾကီးကို ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ ၃၀၀ ဦး၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားႏွင့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္ ၃၀၀ ဦး၊ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ အတိုက္အခံအင္အားစုမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္ ၃၀၀ ဦး၊ စုစုေပါင္း ကိုယ္စားလွယ္ ၉၀၀ ဦးႏွင့္ က်င္းပျပီး ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ဆနၵမဲျဖင့္ ဆုံးျဖတ္မည္”လို႕ ဆိုပါတယ္၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၁ ရက္၊ ၁၂ ရက္မ်ားမွာ ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕မွာ က်င္းပတဲ့ ညီေနာင္တိုင္းရင္းသားမ်ားဖက္ဒေရးရွင္း (NBF) ရဲ့ ၁၅ ၾကိမ္ေျမာက္အစည္းအေဝးက ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ “၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ လက္ရွိႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ လက္နက္ကိုင္ တိုင္းရင္းသားအင္အားစုမ်ား၊ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ား အားလုံးပါဝင္ေသာ ျပည္ေထာင္စုညီလာခံ တစ္ရပ္ေခၚယူက်င္းပရန္” ဆိုျပီး ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အား တိုက္တြန္းထားပါတယ္၊
အခုအခ်ိန္အထိေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရဲ့ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္လမ္းျပေျမပံု (၈) ခ်က္ထဲက တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားလက္မခံႏိုင္တဲ့ အခ်က္ (၅) ကေန (၈)အထိ (တပ္ေတြစြန္႕၊ ပါတီေထာင္၊ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္၊ လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္မွ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဖို႕ၾကိဳးစား) နဲ႕ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားက တန္ျပန္တင္ျပတဲ့ တိုင္းရင္းသားမ်ားရဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းျပေျမပံု (၆) ခ်က္ (ႏိုင္ငံေရးမူေဘာင္ကို ေရးဆြဲ၊ အစိုးရရဲ့ မူေဘာင္နဲ႕ ညွိ၊ ျပည္နယ္အလိုက္ညီလာခံက်င္းပ၊ တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္အားလုံးစုေပါင္းပါဝင္တဲ့ ညီလာခံက်င္းပ၊ တစ္ျပည္လုံးအတိုင္းအတာရွိတဲ့ ျပည္ေထာင္စုညီလာခံၾကီး၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားဆိုင္ရာ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူညီခ်က္ (Union Accord) ကို အခ်ိန္အတိအက် သတ္မွတ္ၿပီးအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္။) ကို ဘယ္လို ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းသေဘာတူ ေျဖရွင္းခဲ့ၾကတယ္ဆိုတာ မသိရပါ၊
အစိုးရရဲ့ အစီအစဥ္ကေတာ့ ေအာက္တိုဘာလမွာ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာရွိတဲ့ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲကို တစ္ႏိုင္ငံလုံးက တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအားလုံးတက္ေရာက္သည္ျဖစ္ေစ၊ မတက္ေရာက္သည္ျဖစ္ေစ က်င္းပဖို႕ ဆုံးျဖတ္ထားဟန္ ရွိျပီး အဲဒီေနာက္ပိုင္း ႏိုဝင္ဘာ၊ ဒီဇင္ဘာလမ်ားမွာမွ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲဆိုင္ရာ မူေဘာင္မ်ားကို တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားနဲ႕ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးမည့္ အစီအစဥ္ရွိပံုရပါတယ္၊ အစိုးရဘက္ကလည္း ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမူေဘာင္မ်ားကို ေရးဆြဲျပီး ဒါမွမဟုတ္ ေရးဆြဲေနဟန္ရွိျပီး တိုင္းရင္းသားမ်ားရဲ့ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမူေဘာင္မ်ားနဲ႕ အျပန္အလွန္တိုက္ဆိုင္ေဆြးေႏြးျပီး ႏွစ္ဘက္စလုံးလက္ခံႏိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမူေဘာင္တစ္ရပ္ကို ခ်မွတ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္၊ အစိုးရေရးဆြဲတဲ့ မူေဘာင္ေတြမွာ ဘာေတြပါတယ္ဆိုတာ က်ေနာ္တို႕ မသိရပါ၊ 
စက္တင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႕မွာ ရွမ္းသံေတာ္ဆင့္သတင္း႒ာနရဲ့ သတင္းပို႕ခ်က္အရ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမူေဘာင္ေတြကို ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းရာမွာ “လူအေယာက္ ၁၀၀ ကေန ၁၅၀ အထိပါဝင္မယ္၊ အပစ္ရပ္တပ္ဖြဲ႕အားလုံးက တစ္ဖြဲ႕ကို ကိုယ္စားလွယ္ ၂ ေယာက္ပါဝင္မယ္၊ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ကေန ျပည္သူ႕စစ္ (နဲ႕ နယ္ျခားေစာင့္တပ္) ျဖစ္သြားတဲ့ အဖြဲ႕ေတြလည္း ဖိတ္ေခၚမယ္” လို႕ ျမန္မာအစိုးရရဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာ နည္းပညာအဖြဲ႕ (Myanmar Peace Center/ MPC) မွ ဦးလွေမာင္ေရႊက ေျပာေၾကာင္းသိရပါတယ္၊ ဒီ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ တိုင္းရင္းသားနဲ႕ ဒီမိုကေရစီအရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ပါဝင္ဖို႕ ဖိတ္ၾကားလိမ့္မယ္ မထင္ပါ၊
အေရးအၾကီးဆုံးျဖစ္တဲ့ အဆိုျပဳထားတဲ့ ပင္လံုျပည္ေထာင္စုညီလာခံၾကီးက်င္းပျဖစ္ခဲ့ရင္ အဲဒီ ညီလာခံၾကီးက ခ်မွတ္တဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြကို ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (Union Accord) အျဖစ္ ခ်ဳပ္ဆိုရာမွာ ဘယ္လိုပံုစံနဲ႕ ေဆာင္ရြက္မွာလဲ၊ အဲဒီ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူညီခ်က္ေတြ ဘယ္လိုဘယ္ပံုနဲ႕ အာဏာတည္ေစမွာလဲဆိုတာ ဘယ္သူမွ မသိၾကပါ၊
ပထမပင္လံုမွ ၁၉၄၇ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသို႕ ခရီး
၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႕မွာ ပင္လံုညီလာခံၾကီးျပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္လို႕ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ႕ ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ ခ်င္း တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားလက္မွတ္ေရးထိုးၾကပါတယ္၊ အဲဒီေနာက္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္နဲ႕ ေတာင္တန္းေဒသစံုစမ္းေရးအဖြဲ႕ရဲ့အစီရင္ခံစာမ်ားကို အေျခခံျပီး ဖဆပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကေရးဆြဲတဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းကို ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ေမလမွာ က်င္းပတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေခါင္းေဆာင္တဲ့ အာဏာရ ဖဆပလအဖြဲ႕ၾကီးရဲ့ ပဏာမျပင္ဆင္မႈညီလာခံက စီစစ္ျပီး အတည္ျပဳခဲ့ပါတယ္၊
၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၀ရက္မွ ၁၈ရက္အထိက်င္းပတဲ့ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ ပထမညီလာခံမွာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေရးဆြဲရာတြင္ ပါဝင္ရမည့္ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ားကို ခ်မွတ္ေပးသည့္ လမ္းညႊန္မူ (၇) ခ်က္ကို ဇြန္လ ၁၆ ရက္ေန႕မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက တင္သြင္းျပီး ဇြန္လ ၁၇ ရက္ေန႕မွာ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့ပါတယ္၊ ဇြန္လ ၁၈ ရက္ေန႕မွာ မန္းဘခိုင္က အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲေရးေကာ္မီတီဝင္ ၅၅ဦးရဲ့ အမည္စာရင္းကို တင္သြင္းျပီး လႊတ္ေတာ္က အမ်ားသေဘာတူအတည္ျပဳ ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့ပါတယ္၊ အဲဒီ ၅၅ ဦးေကာ္မီတီမွာ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒လည္းျဖစ္၊ ေကာ္မီတီရဲ့ နာယကလည္းျဖစ္တဲ့ သခင္ႏုက သူ႕ရဲ့ အခြင့္အာဏာကိုသုံးျပီး အဖြဲ႕ဝင္ ၁၆ ဦးထပ္မံျဖည့္စြက္လို႕ ၇၁ ဦးေကာ္မီတီျဖစ္လာျပီး ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို လႊတ္ေတာ္ကအတည္ျပဳထားတဲ့ လမ္းညႊန္မူ(၇) ခ်က္ကို အေျခခံ၍ ဖဆပလပဏာမညီလာခံက အတည္ျပဳထားတဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းကို မွီျငမ္းျပီး ေရးဆြဲၾကပါတယ္၊
ဒီေကာ္မီတီဟာ အခ်ိန္မလံုေလာက္လို႕ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းကို တိုင္းျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယညီလာခံစတင္က်င္းပတဲ့ ဇူလိုင္လ ၂၉ ရက္ေန႕အထိ အျပီးသတ္မေရးဆြဲႏိုင္ပဲ က်င္းပေနျပီျဖစ္တဲ့ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးကို အပိုင္းလိုက္၊ အခန္းလိုက္သာ တင္သြင္းႏိုင္ခဲ့ပါတယ္၊ အဲဒီေနာက္ ဖဆပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က အမတ္ေနရာအမ်ားစုကို လႊမ္းမိုးထားတဲ့ လႊတ္ေတာ္က ဒုတိယညီလာခံကာလအတြင္း ဒီပထမမူၾကမ္းကို အျပင္းအထန္ေဝဘန္၊ ေဆြးေႏြး၊ ညွိႏိႈင္း ျပင္ဆင္ျပီး ဩဂုတ္လ ၁၆ ရက္ေန႕မွာအတည္ျပဳေပးလိုက္ပါတယ္၊ လႊတ္ေတာ္ကပဲ အေျခခံဥပေဒအေခ်ာကိုင္ေကာ္မီတီတစ္ရပ္ကို ဖြဲ႕စည္းေပးျပီး လႊတ္ေတာ္ရဲ့ တတိယညီလာခံမွာ အေခ်ာသတ္မူၾကမ္းကို တင္သြင္းဖို႕တာဝန္ေပးပါတယ္၊ လႊတ္ေတာ္ရဲ့ တတိယညီလာခံကို ၁၉၄၇ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၅ရက္ေန႕မွာစတင္က်င္းပျပီး စက္တင္ဘာ ၂၄ ရက္ေန႕မွာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို လႊတ္ေတာ္မွ တညီတညြတ္တည္း လက္ခံအတည္ျပဳခဲ့ပါတယ္၊ ဒီလိုနဲ႕ ျမန္မာ့သမိုင္းမွာ “၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒ” ေမြးဖြားလာခဲ့ျပီး ၁၉၆၂ ခုႏွစ္အထိ အသက္ရွည္ခဲ့ပါတယ္၊
ဒါက ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႕ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုျပီးခ်ိန္ကေန “၁၉၄၇ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ” ေမြးဖြားလာတဲ့ အထိ ျဖတ္သန္းခဲ့ရတဲ့ ခရီးစဥ္ကို အက်ဥ္းရုံးတင္ျပတာပါ၊ ဒီခရီးစဥ္တစ္ေလွ်ာက္လုံးမွာ အာဏာရပါတီ (ဖဆပလ) ရဲ့ အခန္းကဏၰက အင္မတန္ၾကီးမားခဲ့တာ အထင္အရွားပါ၊ ပင္လံုစာခ်ဳပ္လက္မွတ္ထိုးျပီးတဲ့ေနာက္ အာဏာရ ဖဆပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ့ ညီလာခံ၊ ဖဆပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ေနရာအမ်ားစုလႊမ္းမိုးထားတဲ့ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး သုံးၾကိမ္နဲ႕ အင္မတန္မ်ားျပားျပီး စိတ္လႈပ္ရွားစရာေကာင္းလွတဲ့၊ တစ္ခါတစ္ရံ စိတ္ပ်က္ေဒါသထြက္စရာ၊ တစ္ခါတရံ ဝမ္းနည္းနာက်ည္းစရာေကာင္းလွတဲ့ အစည္းအေဝးေပါင္းမ်ားစြာကို  ျဖတ္သန္းခဲ့ရတဲ့ ၁၉၄၇ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားက အျပည့္အဝေက်နပ္မႈ မရွိခဲ့ပါ၊
အခုတစ္ခါ ပင္လံုျပည္ေထာင္စုညီလာခံၾကီးကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မတိုင္ခင္ ဒုတိယအၾကိမ္ထပ္မံက်င္းပႏိုင္လို႕ အမ်ားသေဘာတူတဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြရလာရင္ေရာ ဘယ္လိုခရီးစဥ္နဲ႕ အဲဒီ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြအသက္ဝင္၊ အေကာင္အထည္ေပၚလာမလဲ၊ က်ေနာ္သိခ်င္လွပါတယ္၊ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္တုံးကလိုပဲ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ အမ်ားစုေနရာရထားတဲ့ ၾကံ့ခိုင္ေရးပါတီက ဒီဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးမွာ အင္မတန္အေရးပါတဲ့ အခန္းကဏၰမွာ ရွိေနမယ္ဆိုတာ ေသခ်ာပါတယ္၊ ျပီးေတာ့ ၁၉၄၇ဖြဲ႕စည္းပံုေရးဆြဲရာမွာ မပါဝင္ခဲ့တဲ့ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က အခု လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ေနရာ ၂၅% ကို စိုးမိုးလို႕၊ သူမၾကိဳက္တာမွန္သမွ် တစ္ခ်က္လႊတ္ပယ္ခ်ႏိုင္တဲ့ ဗီတိုအာဏာကို ကိုင္ျပီး တည္ရွိေနျပန္ပါတယ္၊
ဒီတစ္ခါ ခရီးက ပိုျပီးၾကမ္းတမ္းခက္ခဲမယ္ဆိုတာ အေသအခ်ာပါ၊ က်ေနာ္႕ရဲ့ သံသယကို ၾကံ့ခိုင္ေရးပါတီရဲ့ ဒု-ဥကၠ႒ ဦးေ႒းဦးက အတည္ျပဳလိုက္ပါတယ္၊ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၅ရက္ေန႕မွာ သတင္းေထာက္မ်ားနဲ႕ ေတြ႕ဆံုရာမွာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကိစၥနဲ႕ ပါတ္သက္ျပီး ဦးေ႒းဦးက ”ဖြဲ႕စည္းပံု ေလ့လာသံုးသပ္ေရး ေကာ္မတီ ဖြဲ႕ထားတာပဲ ရႇိပါေသးတယ္။ ျပင္ဆင္မယ္ဆိုၿပီး ဖြဲ႕ထားတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ျပင္ဆင္ဖို႔ ေလ့လာရာမႇာလည္း အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ မထိခိုက္ဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။……..ျပည္သူေတြ ျပင္ခ်င္တယ္ဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ မယံုၾကည္ဘူး။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ဖြဲ႕စည္းပံုကို ေလ့လာတဲ့ ျပည္သူေတြဆိုတာ ရႇားပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ေတာင္ အခုမႇ ေလ့လာၿပီး ျပန္ျပဳစုေနရတာ။ ျပင္ခ်င္တဲ့သူေတြက ျပည္သူေတြဆီ သြားရႇင္းျပၿပီး ျပည္သူေတြက ျပင္ခ်င္တာ ျဖစ္ေနတယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ထင္တယ္။ လူေတြက ႐ူးၿပီးျဖစ္ေနၾကတာပါ” လို႕ေျပာလိုက္တယ္ဆိုျပီး စက္တင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႕ထုတ္ Daily Eleven သတင္းစာမွာ ေဖာ္ျပပါတယ္၊
ဤခရီး  မနီးလွပါ
ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆီသို႕ ခရီးရွည္ၾကီးက မနီးလွပါ၊ ဒါေပမည့္ ေရာက္ေအာင္သြားမယ္ဆိုတဲ့ စိတ္ပိုင္းျဖတ္မႈနဲ႕ ၾကိဳးစားအားထုတ္မႈရွိမယ္ဆိုရင္ ေရာက္ကိုေရာက္မွာပါ၊ စိတ္ရွည္ဖို႕လိုပါတယ္၊ စားပြဲဝိုင္းမွာ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးၾကတဲ့အခါ ရသင့္တာရဖို႕အတြက္ ေပးသင့္တာေပးရသလို ရခ်င္သေလာက္မရႏိုင္တာလည္း ရွိပါတယ္၊ ဘယ္ေလာက္ပဲ အျမင့္ဆုံးေတာင္းဆိုခ်က္ေတြနဲ႕ စတင္ေပမည့္ အဆုံးမွာ ရသင့္သေလာက္နဲ႕ ေက်နပ္ႏိုင္ဖို႕လည္းလိုအပ္ပါတယ္၊
ျမန္မာအစိုးရဘက္ကေရာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားဘက္ကပါ ျမန္မာျပည္သူမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္း (Civil Society Organizations) မ်ားကို ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ တန္းတူရည္တူေဆြးေႏြးဘက္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳဖို႕လိုပါတယ္၊ ျပည္တြင္းစစ္ဆိုတာ ႏွစ္ဘက္စစ္တပ္ေတြ ရန္လိုတိုက္ခိုက္ေနတာ ျဖစ္ေပမည့္ ျပည္တြင္းစစ္ရဲ့ ဒဏ္ကို အမ်ားဆုံးခံစားရတာက သာမာန္ျပည္သူေတြပါ၊ စစ္တပ္ ႏွစ္ဖြဲ႕ တိုက္ခိုက္တာေတြရပ္စဲျပီး ရင္းႏွီးခင္မင္သြား႐ံုနဲ႕ ထာဝရ ျငိမ္းခ်မ္းေရးမရႏိုင္ပါ၊
အခုထိေတာ့ အစိုးရေရာ၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားေရာ အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားရဲ့ အခန္းကဏၰကို သူတို႕ျပီးမွ စဥ္းစားရမည့္ ဒုတိယအဆင့္ ေဆြးေႏြးဘက္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားပံုရပါတယ္၊ ပိုဆိုးတာက ဦးသိန္းစိန္အစိုးရနဲ႕ တပ္မေတာ္က ဗမာလူမ်ိဳးမ်ားအားလုံးကို ကိုယ္စားျပဳျပီး လက္နက္ကိုင္ တိုင္းရင္းသားတပ္ဖြဲ႕မ်ားက သက္ဆိုင္ရာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳတယ္လို႕ ယူဆထားျခင္းပါ၊ အဲဒီ အယူအဆကို က်ေနာ္ေတာ့ လက္မခံႏိုင္ပါ၊ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရနဲ႕ တပ္မေတာ္ဟာ ဗမာလူမ်ိဳးမ်ားကို အျပည့္အဝကိုယ္စားျပဳျခင္းမရွိသလို တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားဟာလည္း သက္ဆိုင္ရာတိုင္းရင္းသားမ်ားကို အျပည့္အဝကိုယ္စားျပဳတယ္လို႕ က်ေနာ္မယံုၾကည္ပါ၊ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ရွိ႐ံုနဲ႕ လက္နက္မကိုင္တဲ့ သာမာန္ျပည္သူမ်ားအားလုံးကို ကိုယ္စားျပဳခြင့္မရွိပါ၊ လက္နက္မဲ့ျပည္သူမ်ားဟာ သူတို႕ဘဝကို သူတို႕ဘာသာ ကိုယ္စားျပဳခြင့္ရွိပါတယ္၊
ဒါေၾကာင့္ ျပည္မနဲ႕ျပည္နယ္မ်ားက အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနနဲ႕ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ လက္နက္မဲ့ျပည္သူမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳျပီး ပါဝင္ခြင့္ရႏိုင္ဖို႕ ပိုျပီးၾကိဳးစားၾကရမွာပါ၊ အစိုးရကိုယ္တိုင္က အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ အဆင့္တိုင္းမွာ ပါဝင္ဖို႕ဖိတ္ေခၚသင့္ပါတယ္၊ ပင္လံုျပည္ေထာင္စုညီလာခံၾကီးမွာ ပါဝင္ေဆြးေႏြးဖို႕အတြက္ လိုအပ္တဲ့ မူဝါဒေတြ၊ ရပ္တည္ခ်က္ေတြကို စုေပါင္း ေဆြးေႏြးခ်မွတ္ၾကဖို႕ အားေပးသင့္ပါတယ္၊ 
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးခိုင္မာဖို႕၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ အဓိပၸာယ္ရွိရွိျဖစ္ေပၚဖို႕နဲ႕ သဘာဝက်တဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ေတြရဖို႕၊ ျပီးေတာ့ အဲဒီသေဘာတူညီခ်က္ေတြကို အာဏာရပါတီနဲ႕ တပ္မေတာ္က ေလးစားအတည္ျပဳေအာင္ ေတာင္းဆိုဖို႕၊ အင္အားသုံးအၾကမ္းဘက္ေျဖရွင္းတာေတြရပ္တန္႕ျပီး ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းေျဖရွင္းတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈ ဆက္လက္တည္တန္႕ေနေစဖို႕ ဆိုတာ အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားရဲ့ အားေကာင္းခိုင္မာမႈနဲ႕၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္စဥ္တေလွ်ာက္လုံးမွာ အစိုးရ၊ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားနဲ႕ တန္းတူရည္တူ တက္တက္ႂကြႂကြပါဝင္ႏိုင္ဖို႕အေပၚ အမ်ားၾကီးမူတည္ေနျပီလို႕ က်ေနာ္ယံုၾကည္ပါတယ္၊ ဒီလိုမဟုတ္ရင္ျဖင့္ က်ေနာ္တို႕ ေမွ်ာ္လင့္တဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ ဟိုးအေဝးၾကီးမွာပဲ ရွိေနဦးမွာပါ၊
ေလးစားစြာ၊
ေအာင္ဒင္
စက္တင္ဘာ ၁၉၊ ၂၀၁၃
ဒီေဆာင္းပါးရွည္အတြက္ ေအာက္ပါေထာက္အထားမ်ားကို ကိုးကားပါတယ္၊
(၁) ညီညြတ္ေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႏွစ္ပါတ္လည္အစည္းအေဝး၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ (၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇနၷဝါရီလ ၁၁ ရက္)
(၂) Statement of the Ethnic Nationalities Conference (August 2, 2013)
(၃) United Nationalities Federal Council Annual Meeting Statement (January 10, 2013)
(၄) တိုင္းရင္းသားကြန္ဖရင့္သို႕ UNFC မွ တင္သြင္းေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးဆိုင္ရာ အေျခခံမူဝါဒစာတမ္း
(၅) The United Nationalities Federal Council (UNFC) Press Statement 5/2013 (July 14, 2013)
(၆) Information Release on 2nd Preliminary Meeting for Political Dialogue between UNFC and UPWC Delegations 07/2013 (September 10, 2013)
(၇) ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မီတီ (UPWC) ႏွင့္ ညီညြတ္ေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) ၏ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တို႕ (၂၀-၂-၂၀၁၃) ရက္ေန႕ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ေျပာၾကားေသာ UNFC    ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးေရးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ႏိုင္ဟံသာ၏ၾကိဳဆိုႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား
(၈) အစိုးရခ်မွတ္ထားသည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းျပေျမပံု အဆင့္ ၃ ဆင့္
(၉) “ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ားကို ေဆြးေႏြးေျဖရွင္းႏိုင္ေရးကိစၥ ပန္ၾကားျခင္း”၊ ညီညြတ္ေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ ဥကၠ႒ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး အင္ဗန္လ မွ သမၼတဦးသိန္းစိန္ သို႕ ေပးစာ၊ (၂၀၁၂ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၂၇)
(၁၀) ညီညြတ္ေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ မွ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားကြန္ဖရင့္အေပၚ ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း၊ (၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လ)
(၁၁) တိုင္းရင္းသားကြန္ဖရင့္သို႕ UNFC မွတင္သြင္းေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကာကြယ္ေရးတပ္မေတာ္စာတမ္း၊ (၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ)
(၁၂) ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္ (Road Map) ႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ညီညြတ္ေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ ၏ အျမင္သေဘာထားတင္ျပခ်က္၊ (၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လ)
(၁၃) တစ္ျပည္လုံးအတိုင္းအတာျဖင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ထပ္မံလက္မွတ္ေရးထိုးရန္ကိစၥႏွင့္ ပါတ္သက္၍ (ညီညြတ္ေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ) (၂၀၁၃ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ)
(၁၄) တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားကြန္ဖရင့္သို႕ တင္သြင္းသည့္ ညီညြတ္ေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ ၏ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေျခအေနသုံးသပ္ခ်က္ (၂၀၁၃ခုႏွစ္ ဇူလိုင္)
(၁၅) ပူးတြဲေၾကညာခ်က္၊ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံး ႏွင့္ သွ်မ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁၇ ရက္)
(၁၆) Analysis of The UNFC Position, EBO Briefing Paper (August 2013)
(၁၇) Riposte to Article in EBO Briefing Paper No. 8, dated August 2013 (August 15, 2013)
(၁၈) ညီေနာင္တိုင္းရင္းသား ပါတီမ်ားဖက္ဒေရးရွင္း (NBF) ၏ (၁၅) ၾကိမ္ေျမာက္ သေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္၊ (၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၂ ရက္)
(၁၉) က်ယ္ျပန္႕ေသာ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္ (၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မတ္လ)
(၂၀) တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအေရးႏွင့္ ၁၉၄၇ အေျခခံဥပေဒ (ပထမတြဲ၊ ဒုတိယတြဲ) (၁၉၉၀ခုႏွစ္ ဧျပီလ)
(၂၁) ေန႕စဥ္သတင္းမ်ား (ဧရာဝတီ၊ ရွမ္းသံtေတာ္ဆင့္၊ လြတ္လပ္ေသာ အာရွအသံ၊ ေရႊဟသၤာ၊ Eleven Media၊ VOA၊ DVB)


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts