သတင္းေဆာင္းပါး ေမာင္ေမာင္စိုုး

ေမာင္ေမာင္စုိး ● ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျပႆနာ – အပိုင္း (၃)

ေမာင္ေမာင္စုိး ● ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျပႆနာ – အပိုင္း (၃)
(မုိးမခ) ဇြန္ ၂၂၊ ၂၀၁၇

ဤကိစၥမွာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သျဖင့္ ျပည္ေထာင္ စုအစိုးရက ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေအာင္ လုပ္ေပးရန္လိုအပ္ေပသည္။

ထိုသုိ႔ တ႐ုတ္ CNPC ၏ ေျမသိမ္းမႈအျပင္ ျမန္မာကုမၸဏီတခုျဖစ္ေသာ MCM (energy) ကုမၸဏီက မေဒးကြၽန္း ေရေပးေဝ ေရးဆည္အနီး ေျမဧက ၁၅၀ ခန္႔အား ေဒသခံမ်ားထံမွ ဝယ္ယူထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ဤေရာင္းဝယ္မႈမွာ ပုဂၢလိက ႏွစ္ဖက္သေဘာတူညီခ်က္အရ အေရာင္းျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖစ္ရာ မည္သည့္ကန္႔ကြက္သံမွ မၾကားရေပ။ သမတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္သက္တမ္းအတြင္း တ႐ုတ္တုိ႔သည္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ရည္စက္႐ုံတခု ေဆာက္လုပ္ရန္ညိႇႏႈိင္းခ့ဲဘူးသည္။ သ ေဘာတူညီခ်က္ရယူနိုင္ျခင္းေတာ့ မရွိေပ။ တ႐ုတ္တုိ႔၏ ထိုႀကိဳးစားမႈ ဆက္စပ္ေနေသာ ျမန္မာကုမၸဏီတခု၏ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္မႈအျဖစ္ ေျမဝယ္ယူထားျခင္းျဖစ္နိုင္သည္။

● တ႐ုတ္ႏွင့္ မေဒးကြၽန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ
လက္ရွိ မေဒးကြၽန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ တ႐ုတ္တုိ႔ျပဳလုပ္သည့္ဆိုသည့္ လုပ္ငန္းထဲမွ MPT ဖုန္းဆက္သြယ္ေရး တာဝါ တိုင္ႏွင့္ ေရျဖန္႔ေဝစနစ္သည္ တ႐ုတ္ CNPC အတြက္ လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္အတူ မေဒးကြၽန္းသူ ကြၽန္းသားမ်ား ပူးတြဲခံစား ရသည္ဟုဆိုနိုင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ မေဒးကြၽန္းရြာမ်ားဘက္သုိ႔ ေပးသည့္ေရသည္ အျမဲတမ္းသန္႔စင္ေနျခင္းမရွိ၍ သုံးစြဲေလွ်ာ္ ဖြပ္ရန္ အဆင္ေျပေသာ္လည္း ေသာက္ေရအျဖစ္ေတာ့ အဆင္ေျပျခင္းမရွိေသးပါ။ ဖုန္းဆက္သြယ္ေရးတာဝါတိုင္သည္လည္း တ႐ုတ္ CNPC အေဆာက္အုံမ်ားဘက္တြင္ ဆက္သြယ္မႈေကာင္းရန္ အေလးထားစိုက္ထူထားသျဖင့္ ျပင္ရြာႏွင့္ ရြာမတြင္သာ ဖုန္းလိုင္းမိၿပီး ေက်ာက္တန္းရြာ ႏွင့္ပန္းတိမ္ဆည္ရြာတုိ႔တြင္ ဖုန္းလိုင္းမမိေသးပါ။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ဖုန္းတာဝါတိုင္စိုက္ထူသည့္စားရိတ္ကုန္က်ေငြအား ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစားရိတ္သက္သက္ဟူ၍ ေဖၚျပရန္သင့္ေတာ္မည္မဟုတ္ပါ။ မည္သုိ႔ဆိုေစ ေရေပးစနစ္ ႏွင့္ ဖုန္းတာဝါတိုင္သည္ မေဒးကြၽန္းသားမ်ားအတြက္ CNPC ႏွင့္ အေတာ္အသင့္ တြဲဖက္အက်ဳိးခံစားရနိုင္သည္ကေတာ့ အ မွန္ပင္ျဖစ္သည္။

ရြာသူရြာသားတုိ႔အတြက္ သီးသန္႔ေဆာက္ေပးေသာ စာသင္ေက်ာင္းႏွင့္ ေဆးေပးခန္းသည္ ရြာသားမ်ားအတြက္ တိုက္ရိုက္အက်ဳိးရွိသည္ဟုဆိုနိုင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ သိန္းေပါင္းမ်ားစြာ အကုန္က်ခံတည္ေဆာက္ထားသည္ဟူ ေသာရြာခ်င္းဆက္ ေျမ သားလမ္းကား ဆိုးဝါးလြန္းလွသည္။ ေဖါက္လုပ္ျပီး ၂ ႏွစ္ခန္႔အၾကာ ယခုအခါတြင္ ပ်က္စီးေနသည္။ ျပင္ရြာ/ ရြာမႏွင့္ CNPC Gas Terminnal ဘက္သုိ႔သြားသည့္လမ္းမွာ အတန္ငယ္သင့္ေသးေသာ္လည္း ေက်ာက္တန္း ပန္းတိမ္ဆည္ဖက္သုိ႔ သြား သည့္လမ္းမ်ားကား ပ်က္စီးေနျပီျဖစ္သည္။

ေျမသားလမ္းလမ္းေဖာက္လုပ္ရာတြင္ ေဘးမွ ေရႏုတ္ေျမာင္းထည့္သြင္းမထားျခင္းေၾကာင့္ မိုးမ်ားေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ လ်င္ျမန္စြာ ပ်က္စီးေနျပီျဖစ္သည္။ ေႏြအခါ ဆိုင္ကယ္ႏွင့္သြား၍ ရေသးေသာ္လည္း မိုးတြင္း၌ ရြံ႕ဗြက္ ထူေျပာေနျပီး ဆိုင္ ကယ္မဆိုထားႏွင့္ လမ္းေလွ်ာက္ရာတြင္ ရႊံ႕ဗြက္႐ုန္းေနရေပသည္။ ထိုေျမသားလမ္းမ်ားေပၚရွိ သစ္သားတံတား အားလုံး လိုလိုလည္း က်ဳိးပ့ဲပ်က္စီးေနျပီး ေထာ္လာဂ်ီ ျဖတ္ေမာင္းရန္ပင္ ခက္ခဲေနျပီျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ လွ်ပ္စစ္မီးမွာလည္း တရက္လွ်င္ ၄ နာရီသာ ရေပေသးသည္။ ပင္လယ္ကူးသေဘၤာႀကီးမ်ားဆိုက္ကပ္ေနေသာ မေဒး ကြၽန္းတြင္ ေဒသခံ စက္ေလွ ေမာ္ေတာ္ မ်ားဆိုက္ကပ္နိုင္ရန္ ဆိပ္ခံေကာင္းေကာင္း တခုပင္မရွိေသးေပ။ ထို႔ျပင္ မေဒးကြၽန္းရွိ ေဒသခံမ်ားထဲက CNPC တြင္ အလုပ္အကိုင္ရရွိမႈမွာ ၃၀ ဦးခန္႔သာရွိၿပီး အားလုံးလိုလို လုံျခံဳေရးႏွင့္ သန္႔ရႇင္းေရးဝန္ထမ္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

သုိ႔ျဖစ္ရာ ခန္းနားထည္ဝါေသာ အေဆာက္အဦးမ်ားႏွင့္ ၂၄ နာရီ မီးရရွိေသာ ဆက္သြယ္ေရးေကာင္းမြန္ေသာ တန္ခ်ိန္သိန္းခ်ီ ရွိသည့္ ပင္လယ္ကူးသေဘၤာမ်ား ဆိုက္ကပ္နိုင္ေသာဆိပ္ခံရွိသည့္ တ႐ုတ္ CNPC ၏ေဒၚလာဘီလီလ်ံခ်ီ၍ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထား ေသာ မေဒးကြၽန္းတြင္ ရႊံ႕အလူးလူး ဗြက္အလူးလူး လမ္းမ်ား က်ဳိးပ့ဲေနေသာတံတားမ်ား ည့ံဖ်င္းေသာ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ ႏွင့္ ေမွာင္အတိက်ေသာအခ်ိန္မ်ားစြာကို ေဒသခံမ်ား ျဖတ္သန္းေနရေပသည္။ ေဒသခံတုိ႔က မေဒးကြၽန္းမွာ သူတုိ႔ေနေသာ ဘက္က ရခိုင္ျပည္ CNPC အေျချပဳ ေသာဘက္က တ႐ုတ္ျပည္ဟုဆိုၾကသည္။

မည္သုိ႔ဆိုေစ ဘီလီယံႏွင့္ခ်ီေသာ တ႐ုတ္တုိ႔၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမ်ားဝင္ေရာက္လာခ့ဲေသာ္လည္း ရြာ ၄ ရြာ အိမ္ေျခ ၇၁၀ လူဦး ေရ ၃၀၀၀ ေလာက္၏ေနထိုင္မႈဘဝ သိသိသာသာတိုးတက္ေအာင္ မျပဳနိုင္ျခင္းသည္ ေဒသခံတုိ႔အတြက္ တ႐ုတ္တုိ႔၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားက သိသာေသာ အေထာက္အကူမျပဳဟု ေဒသခံတုိ႔က ထင္ျမင္ယူဆၾကေပေတာ့သည္။

● မေဒးကြၽန္း ေရလမ္းေၾကာင္းျပႆနာ
ပင္လယ္ဝမွ မေဒးကြၽန္းထိ ေက်ာက္ျဖဴ ျမစ္ သံစိုက္ျမစ္အတိုင္း ေရနံတင္သေဘၤာမ်ား ဝင္ေရာက္ရသည္။ ထိုျမစ္ေၾကာင္းသည္ မေဒးကြၽန္းသူကြၽန္းသားမ်ားအပါ ေဒသခံေရလုပ္သားတုိ႔ ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းအတြက္ ငါးရႇာေဖြဖမ္းဆီးခ့ဲသည့္ေနရာျဖစ္သည္။ ရာသီအလိုက္ ကကူရန္ငါး၊ ကင္းပုဇြန္ စသည္ျဖင့္ ဖမ္းဆီးၾကသည္။ လက္ရွိကာလ ငါးတရာ သီလွ်င္ ငါးဒိုင္မ်ားသုိ႔လာသြင္းသည့္ တန္ဖိုးမ်ားအရ အနဲဆံုး သိန္း ၃၀၀ ခန္႔အထိ ရွိသည္ဟု သိရသည္။ ထိုရႇာေဖြဖမ္း ဆီးရေသာ ငါးေရာင္းခ်ေငြသည္ ေဒသခံလူထုမ်ားၾကား ခြဲေဝျပန္႔ႏွံ႔သြားသည့္ဝင္ေငြျဖစ္သည္။ ၁၅ ပ္ိသာခန္႔ရွိသည့္ ကကူရန္ ငါးတေကာင္ရလွ်င္ ေရလုပ္သားတုိ႔အတြက္ ႀကီးမားေသာဆုလာဘ္ျဖစ္သည္။ ထိုအရြယ္ရွိ ကကူရန္ငါး၏ ငါးစည္ေပါင္းသည္ ၄ သိန္းခန္႔ တန္ဖိုးရွိသည္။ အသားတန္ဖိုးပါထည့္တြက္လ်င္ ၅ သိန္းခန္႔ ေစ်းရတတ္သည္။ ဤသည္ေသာ ဆုလဘ္မ်ားရရွိ အတူ ဝမ္းစာအတြက္ ရွာေဖြ႐ုန္းကန္နိုင္သည့္ သဘာဝေရျပင္တြင္ ရခိုင္ေဒသခံတုိ႔ ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ အသက္ ေမြးလာၾက သည္။

၂၀၁၇ ဧျပီလ အတြင္း ပထမဆံုး ေရနံတင္သေဘၤာဆိုက္ကပ္လာသည္မွစ၍ မေဒးကြၽန္းတဝိုက္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းအား စတင္ထိခိုက္လာေတာ့သည္။ ေရနံတင္သေဘၤာဝင္သည့္ေန႔ႏွင့္ ျပန္လည္ထြက္သည့္ေန႔မ်ားတြင္ ငါးမဖမ္းရန္ အေၾကာင္း ၾကားႏႈိးေဆာ္စာမ်ားေရာက္လာျပီး ေရလုပ္သားမ်ား ေရျပင္ထြက္ခြင့္မရွိေတာ့။ ထို႔ျပင္ ေမလအတြင္းတြင္ ေရနံတင္သေဘၤာ ၅ စီးခန္႔ဝင္ေရာက္ခ့ဲရာ ေရလုပ္သားတုိ႔အတြက္ လြတ္လပ္စြာ ငါးဖမ္းခ်ိန္မ်ား ပို၍နည္းလာေတာ့သည္။ ဤသုိ႔ေသာ အေျခ အေနတြင္ ေမွ်ာပစ္၍ ငါးဖမ္းသူမ်ားအတြက္ အတန္ငယ္အဆင္ေျပေနေသးေသာ္လည္း က်ားပါးစပ္ငါးဖမ္းလုပ္သူမ်ားအ တြက္ အဆင္မေျပေတာ့ေၾကာင္း ေဒသခံငါးဖမ္းလုပ္သားမ်ားက ဆိုပါသည္။

ထိ့ုေၾကာင့္လည္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၂ ရက္ေန႔က ငါးဖမ္းစက္ေလွႏွင့္ ဘုတ္ အစီး ၂၂၀ ခန္႔သည့္ ေက်ာက္ျဖဴမွ မေဒးကြၽန္း CNPC သုိ႔ ျမစ္ေၾကာင္းအတိုင္း ခ်ီတက္ဆႏၵျပမႈ ျဖစ္ပြားခ့ဲသည္။ လက္ရွိေရနံတင္ပို႔မႈ လ်ာထားခ်က္အရ ႏွစ္စဥ္ ေရနံတင္ သေဘၤာ အစီး ၁၃၀ ခန္႔ ဝင္ေရာက္မည္ျဖစ္ရာ အဝင္တရက္ အထြက္တရက္ ငါးဖမ္းမထြက္ရလွ်င္ပင္ တႏွစ္ ရက္ေပါင္း ၂၆၀ ခန္႔ ငါးဖမ္းထြက္ရမည္မဟုတ္ေတာ့ေပ။ ထို႔ျပင္ ယခုျပင္ဆင္ေနသည့္ ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇံုစီမံကိန္းႏွင့္ မေဒး ကြၽန္းတြင္ ပင္လယ္ကူးသေဘၤာ ကုန္တင္ကုန္ခ် ဆိပ္ခံတခုေဆာက္လုပ္ရန္ ပါဝင္သည္။

သုိ႔ျဖစ္ရာ ေရနံတင္သေဘၤာမ်ားသာမက ကုန္တင္သေဘၤာမ်ားပါ ဥဒဟိုဝင္ထြက္သြားလာမည္ဆိုပါက အဆိုပါျမစ္ေၾကာင္း တြင္ ငါးဖမ္းေနၾကေသာေရလုပ္သားမ်ားအတြက္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္းတခုအား ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ထိခိုက္သြား ေပလိမ့္မည္။ မည္သုိ႔ေျဖရွင္းမည္ကို ညိႇႏႈိင္းအေျဖရွာၾကရန္လိုသည္။ ေဒသခံမ်ား၏ ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္လုပ္ကိုင္လာခ့ဲ ေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျဖရွင္းနိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ရႇာေဖြရန္လိုအပ္သည္။ ထိုသုိ႔ေျဖ ရွင္းရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရေရာ တ႐ုတ္အစိုးရကုမၸဏီပါ တာဝန္ရွိမႈ တာဝန္ခံမႈကို ျပသရန္လိုအပ္ေပမည္။

သုိ႔မဟုတ္ပါက ျပည္ေထာင္အစိုးရေရာ တ႐ုတ္တုိ႔အတြက္ပါ အက်ဳိးရွိသည့္ ဧရာမ ေရနံတင္သေဘၤာႀကီးမ်ား ကုန္တင္ သေဘၤာႀကီးမ်ားကို မေဒးကြၽန္းသားေဒသခံမ်ား ထိုင္ၾကည့္ျပီး ဝမ္းေဟာင္းေလာင္းႏွင့္ေနရေသာ အေျခသုိ႔ဆိုက္ေရာက္ေပ လိမ့္မည္။

● မေဒးကြၽန္းႏွင့္ တ႐ုတ္တုိ႔၏ တုန္႔ျပန္မႈမ်ား
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၅ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ရွန္ဂရီလာဟိုတယ္တြင္ CNPC လက္ေအာက္ခံ ျမန္မာတ႐ုတ္ေရနံႏွင့္ သဘာ ဝဓါတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းကုမၸဏီမွ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္း ေဆာင္ရြက္ခ့ဲသည့္ ကုမၸဏီ၏ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္တာဝန္ယူမႈ အစီရင္ခံစာ (Social responsibility report) ထုတ္ျပန္သည့္သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။ မေဒးကြၽန္းေဒသခံတုိ႔၏ ေရေပၚဆႏၵ ျပပြဲအျပီး ၃ ရက္အၾကာတြင္ျဖစ္သည္။

ထိုေန႔က ထုတ္ျပန္သည့္ အစီရင္ခံစာသည္ CNPC ၏ ပဥၥမေျမာက္ နိုင္ငံရပ္ျခားအစီရင္ခံစာျဖစ္သည္။ ထိုအစီရင္ခံစာတြင္ ေဖၚျပခ်က္အရCNPC ျမန္မာျပည္တြင္း လူမႈအက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၂၅၀၀၀ လွဴဒါန္းခ့ဲျပီး မိတ္ဖက္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္တြဲ၍ ပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္းရာေဒသမ်ားတြင္ လူမႈစီပြား လုပ္ငန္းေပါင္း ၁၂၀ အတြက္ အေမရိ ကန္ ေဒၚလာ ၁၈.၃ သန္းသုံးစြဲခ့ဲသည္ဟု ဆိုသည္။ ပညာေရး က်န္းမာေရးဘက္စုံ လုပ္ငန္းေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္လွဴဒါန္းခ့ဲေၾကာင္း လူငယ္ေပါင္း ၂ ေသာင္းေက်ာ္ ေကာင္းမြန္ေသာ ပညာေရးပတ္ဝန္းက်င္ ဖန္တီးေပးနိုင္ခ့ဲျပီး လူေပါင္း ၈ သိန္းေက်ာ္ ေကာင္း မြန္သည့္ ေဆးဝါးကုသမႈ ရရွိေစခ့ဲသည္ဟု ဆိုသည္။ ေက်းရြာမ်ားကို ၂၄ နာရီ လွ်ပ္စစ္မီးႏွင့္ သန္႔စင္ေသာ ေသာက္သုံးေရ ရရွိေစခ့ဲသည္ဟု ဆိုသည္။

ထိုရႇင္းလင္းပြဲတြင္ တ႐ုတ္သံ႐ုံးမွ သံမွဴး၊ CNPC အေရွ႕ေတာင္အာရွပိုက္လိုင္းကုမၸဏီ SEAP အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ၊ CNPC ဘုတ္အဖြဲ႕အတြင္းေရးမွဴးတုိ႔ တက္ေရာက္ၾကသည္။ CNPC ၏လက္ေအာက္ခံ SEAP အေထြေထြမန္ေနဂ်ာက ရွင္းလင္းရာ တြင္ လက္ရွိကုမၸဏီတြင္ ျမန္မာဝန္ထမ္း ၉၀၀ ခန္႔ခန္႔အပ္ထားျပီး ဝန္ထမ္းစုစုေပါင္း၏ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိသည္ဟု ဆိုသည္။ စီမံကိန္းအတြင္း သဘာဝပတ္ဝန္က်င္ ျပန္လည္ထိမ္းသိမ္းရန္ ေဒၚလာ ၂ သန္သုံးစြဲခ့ဲျပီး CNPC ႏွင့္ သူ၏လက္ေအာက္ရွိ SEAGP (ဓါတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္း) SEAOP (ေရနံပိုက္လိုင္း) ကုမၸဏီတုိ႔မွ ပရဟိတရံပုံေငြ ေဒၚလာ ၂၃ သန္း အသုံးျပဳျပီး လူမႈ စီးပြါးကူညီေဆာင္ရြက္မႈ စီမံကိန္းေပါင္း ၁၇၈ ခုေဆာင္ရြက္ခ့ဲသည္ဟု ဆိုပါသည္။

သတင္းစာဆရာမ်ား၏ေမးျမန္းမႈ ကိုေျဖၾကားရာတြင္ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးေပးေဆာင္ရာတြင္ ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ား ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ညိႇႏႈိင္းျပီး သေဘာတူညီမႈ ရမွသာေဆာင္ရြက္ခ့ဲေၾကာင္း ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးအားလည္း ေတာင္သူလယ္သမား မ်ားလက္သုိ႔ တိုက္ရိုက္ေပးအပ္ခ့ဲေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

အမွန္တကယ္ပင္ CNPC သည္ မဟာဓါတ္အားလိုင္းအတြက္ ေဒၚလာ၁၀ သန္း လွဴဒါန္းခ့ဲသက့ဲသုိ႔ ပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္းရာ လမ္းေၾကာင္းတေလ်ာက္ရွိ ရခိုင္ျပည္နယ္ မေကြးတိုင္း မႏၲေလးတိုင္း ႏွင့္ရႇမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းတုိ႔တြင္ မူလတန္း အလယ္ တန္း အထက္တန္းေက်ာင္းအပါ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနခြဲမ်ား ေဆး႐ုံ ေဆးခန္းမ်ားအပါ အျခား အရာမ်ားပါ ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းခ့ဲသည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ ေဒၚလာ သန္းဆယ္ႏွင့္ခ်ီ အကုန္က် ခံခဲသည္မွာလည္း အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ႏွစ္စဥ္ CNPC လက္ေအာက္ရွိ SEAOP ႏွင့္ SEAGP တုိ႔မွ ႏွစ္စဥ္ေဒၚလာ ၁ သန္းစီ ထုတ္ႏႈတ္၍ လူမႈအက်ဳိးျပဳ လုပ္ ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ လ်ာထားသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ယေန႔ မေဒးကြၽန္းက့ဲသုိ႔ေနရာတြင္ ျပႆနာ ျဖစ္ပြားေနသည္မွာ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ဟု ယူဆရပါသည္။

ပထမအခ်က္အေနႏွင့္ လက္ေတြ႕ CNPC စတင္အေျခစိုက္ရာ မေဒးကြၽန္းအေျခအေနႏွင့္ ႏႈိင္းစာလွ်င္ လက္ေတြ႕ႏွင့္ ကိုက္ ညီသည္ေရာ ကြာျခားသည္မ်ားကိုပါ ေတြ႕ရသည္။ တ႐ုတ္တုိ႔ လွဴဒါန္းေသာစာသင္ေက်ာင္းမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား၏ ပညာေရးအတြက္ေကာင္းမြန္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ ရရွိေစသည္ဟု ဆိုနိုင္ပါသည္။ အိမ္ေျခ ၇၁၀ အား မီတာေဘာက္ အလုံး ၇၁၀ လွဴ ဒါန္းသည္မွာလည္း သူတုိ႔၏ကူညီမႈအျဖစ္ မွတ္တမ္းဝင္ပါသည္။

ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္။
ေမာင္ေမာင္စိုး

(ဆရာေမာင္ေမာင္စုိး၏ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမွ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပသလုိ ဧရာဝတီ ျမန္မာပိုင္း၌ ၁၉၊ ၆၊ ၂၀၁၇ ရက္ေန႔ကလည္း ေဖၚျပၿဖစ္သည္။)

ပုံစာ – ရခုိင္ျပည္နယ္ ၊ မေဒးကြၽန္းအနီးတဝုိက္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕စီမံကိန္းအတြင္း စြန္႔ပစ္ခဲ့သည့္ ကြန္တိန္နာပုံးမ်ား (Photo : Yu Yu Myint Than/NRGI)


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts