ကုိသန္းလြင္ သူတိုု႔အာေဘာ္

ကိုသန္းလြင္ – ေငြစကၠဴမဲ့ ေငြေၾကးစနစ္


ကိုသန္းလြင္ – ေငြစကၠဴမဲ့ ေငြေၾကးစနစ္

(မိုးမခ) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၊ ၂၀၁၆

(၁)

ကမာၻေပၚတြင္ ေငြစကၠဴနွင့္ အေၾကြေစ့မ်ား သံုးစြဲေနၾကသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀၀၀ ေတာ့ အနည္းဆံုး ရိွၿပီဟု ခန္႔မွန္းၾကပါသည္၊ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၂ရ၀၀ ခန္႔က တာကီနိုင္ငံတြင္၄င္း၊ ၂၅၀၀ ခန္႔က ဂရိနွင့္ မေရွးမေနွာင္း ေရာမတြင္၄င္း၊ လူတို႔သံုးစြဲခဲ့ၾကသည့္ ဒဂါၤးျပားမ်ား ေတြ႔ရိွၾကရသည္ဟု ဆိုၾကပါသည္၊ စကၠဴကို စဦးတီတြင္ခဲ႔ၾကသည့္ တရုတ္ျပည္သို႔ ခရီးသည္ မာကိုပိုလို ေရာက္ရိွသြားသည့္ ၁၂ရ၁ ခုနွစ္တြင္ ေငြစကၠဴမ်ား၊ ဒဂၤါးျပားမ်ား သံုးစြဲေနၾကျပီဟု မွတ္တမ္းမ်ားေတြ႔ၾကရပါသည္။

ယခုအခါ ဆြီဒင္ နိုင္ငံက ေငြစကၠဴ ႏွင့္အေၾကြမ်ား ကို သံုးစြဲေသာ ေငြေၾကးလည္ပါတ္မူစနစ္ကို ၂၀ ရာစုနွင့္ အတူ ေနာက္မွာ ထားခဲ႔ပါၿပီဟု ေၾကြးေၾကာ္ေနၾကသည္၊ ၂၁ ရာစုနွစ္ ေခတ္သစ္တြင္ ဆြီဒင္နိုင္ငံသူ နိုင္ငံသားတို႔မွာ ေငြစကၠဴကို ကိုင္စရာမလိုေတာ့ပါ ဟုဆိုသည္၊ အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္ စီမံထားသည့္ ပလပ္စတစ္ကဒ္မ်ားကို အသံုးျပဳ၍ Cashless Society ကိုတည္ေထာင္ၾကမည္ျဖစ္၏။

(၂)

ေစ်း၀ယ္ရာတြင္၄င္း၊ မီးရထား၊ ေမာ္ေတာ္ကား စီးရာတြင္၄င္း၊ ေရဖိုးမီးဖိုး၊ က်သင့္ေငြကို ေပးေဆာင္ရာ တြင္ ပလပ္စတစ္ ကဒ္မ်ားကို အသံုးျပဳႏိုင္ၾကသည္၊ ပလပ္စတစ္ကဒ္ဟုဆိုရာ၌ေငြစုေဆာင္းကဒ္ (cash card) စက္မွေငြထုတ္သည့္ ကဒ္ ( ATM Card ( Automated Teller Machines) သို႔မဟုတ္ ဘဏ္မ်ားမွ ထုတ္ေပး ထားသည့္ ေငြေခ်းကဒ္ ( Credit Card) မ်ားကို ဆိုလိုပါသည္၊ ထိုသို႔ေငြေပးေငြယူ လုပ္ရာတြင္ ေငြစကၠဴမ်ား မပါဘဲ လုပ္ေဆာင္နိုင္ျခင္းကို Cashless System ဟုလည္းေခၚၾကပါသည္။

ေငြစကၠဴမ်ားကိုင္ေဆာင္ရန္ မလိုေတာ့ေသာေၾကာင့္ က်ေပ်ာက္ျခင္း၊ အလုအယက္ခံရျခင္း၊ ေနရာ အထားမွားျခင္း၊ အခိုးခံရျခင္း၊အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ပ်က္စီးရျခင္း စသည့္ ျပႆနာမ်ား မရိွနိုင္ေတာ့ေပ။

ဆြီဒင္နိုင္ငံသည္ ျမဴးဇစ္ download လုပ္ေသာ Spotify ေဆာ့ဖ၀ဲယား၊ မိုဗုိင္းဖံုးမွ ဂိမ္းျဖစ္ေသာ Candy Crush စသည္တို႔ကို တီထြင္ရာ နိုင္ငံျဖစ္သည္၊ ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာ တိုးတက္မႈတြင္ ေရွ႔တန္းမွာရွိသည္၊ အႀကီးဆံုးဘဏ္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ေသာ Swedbank, Nordea Bank ႀကီးမ်ားမွ အစျပဳၿပီး အျခားဘဏ္ႀကီး မ်ားမွာ ေငြသားထုတ္ျခင္း ေငြသားအပ္နွံျခင္းကို လက္မခံၾကေတာ့ေပ၊ ျပတိုက္ၾကီးမ်ားကပင္ ေငြသားလွဴျခင္းကို လက္သင့္မခံ၊ အလွဴေငြမ်ားကို ေငြေပးကဒ္ (သို႔) ဟန္းဖံုးမွ App ျဖင့္သာ ေပးၾကရေတာ့သည္။ ေငြစကၠဴမ်ား မရိွ ေတာ့ေသာ ဘဏ္ႀကီးမ်ားမွာ ဘဏ္ဓါးျပတိုက္ခံရမည့္ အႏၱရာယ္ မရိွေတာ့ေပ၊ ထိုနည္းတူ သူခိုးမ်ားအတြက္ ခိုး၀ွက္ျပီးရလာေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ျပန္လည္ေရာင္းခ်ရန္မွာလည္း အခက္ေတြ႔ဘြယ္ရိွသည္။

ေငြစကၠဴနွင့္ အၾကြမ်ားမွာ ဆီြဒင္ တနိုင္ငံလံုး စီးပြားေရး၏ ၂ ရာခိုင္နွုန္းသာ ရိွပါေတာ့သည္၊ တန္ဖိုး အားျဖင့္ ဆြစ္ ကရုိနာ ေငြသန္းေထာင္ေပါင္း ၃.၆ သာရိွေတာ့သည္၊ ဤေငြေၾကးကို ထားၾကရျခင္းမွာ နိုင္ငံျခား နွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး အတြက္ျဖစ္သည္၊ အေမရိကန္စီးပြားေရးစနစ္တြင္ ေငြစကၠဴ တန္ဘိုး မ်ား၏ ပါ၀င္မႈမွာ ရ.ရ% သာရိွသည္၊ ယူရိုနိုင္ငံမ်ားတြင္မူ ၁၀ ရာခိုင္နႈန္းမွ်ရိွသည္၊ ၂၀၁၅ ခုနွစ္အတြက္ ဆြီဒင္ တနိုင္ငံ လံုး၏ ေငြစကၠဴ အသံုးျပဳမႈမွာ ၂၀ ရာခိုင္နႈန္းသာ ရိွေတာ့သည္၊ အျခားတကမာၻလံုး အတိုင္းအတာနွင့္ ဆိုေသာ္ ေငြစကၠဴ အသံုးျပဳမႈမွာ ၇၅ ရာခိုင္နႈန္းမွ် ရိွပါသည္။

ပလပ္စတစ္ကဒ္ သံုးစြဲမႈမွာလည္း ဆီြဒင္နိုင္ငံမွာ စံတင္ေလာက္သည္၊ ၂၀၁၃ ခုနွစ္က ကဒ္ကို အသံုးခ်မႈေပါင္း သန္းေထာင္ေပါင္း ၂.၄ ၾကိမ္မွ်ရိွသည္၊ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၅နွစ္က အၾကိမ္ေပါင္း ၂၁၃ သန္းသာ ရိွခဲ႔ပါသည္၊ ယခုအခါ ေန႔စဥ္ ေစ်း၀ယ္မႈမ်ားတြင္ မိုဘိုင္းဖံုး Application ကို သံုးစြဲသူမ်ားျပားလာေနေပရာ ကဒ္သံုးစြဲမႈမွာ လည္းေလ်ာ့က်ေနေပသည္။

ဆြီဒင္အစိုးရ အေနျဖင့္လည္းဤသို႔ ေငြစကၠဴမဲ႔ အေရာင္းအ၀ယ္စနစ္ကို အဟန္႔အတားျပဳလိုဟန္ မရိွေပ၊ အစိုးရသို႔ အခြန္ေပးေဆာင္ရာတြင္ ဤစနစ္ကို သံုးရန္အားေပးသည္၊ ဤစနစ္က အီလက္ထေရာနစ္ နည္းျဖင့္မွတ္တမ္းမွတ္ရာ က်န္ရိွခဲ႔သျဖင့္ အစိုးရသည္ အေလအလြင့္ မရိွဘဲ အခြန္ေငြကို ေစ့ေစ့စပ္စပ္ ေကာက္ယူနိုင္သည္၊

ဘဏ္မ်ားအေနျဖင့္ ေငြေပးေငြယူျပဳလုပ္တိုင္း အခေၾကးေငြ ရေနျခင္းျဖစ္ရာ အေရာင္းအ၀ယ္ ကိစၥ မ်ားျပားေလေလ ၀န္ေဆာင္စားရိပ္ ပိုၿပီး ရရိွေလေလ ျဖစ္သည္၊ ေငြစကၠဴမ်ား ဆိုပါက ၄င္းတို႔အေရႊ႕ အေျပာင္း တြင္၄င္း၊ ထိမ္းသိမ္းရာတြင္၄င္း၊ ၀န္ထမ္းမ်ား အတြက္အခ ေၾကးေငြေပးရန္ လိုအပ္ေပရာ ထိုစားရိပ္ကို ေလ်ာ့ခ် နိုင္ၾကေပသည္။

တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားကမႈ ေငြကို ကိုင္ရန္ထိမ္းသိမ္းရန္မလိုေသာ ဤစနစ္ကို သေဘာက် ၾကသည္၊ အႏ ၱရာယ္တခုရိွသည္မွာ ေငြစကၠဴ မ်ားကို မျမင္ရဘဲ ေငြေၾကးသံုးစြဲေနၾကျခင္း ေၾကာင့္ အတိုင္း အဆမရိွ ဘဲ ေငြကို သံုးခ်င္သလို သံုးမိတတ္ၾကသည္၊ ကရိုနာ ၅၀၀ တန္တရြတ္ ကိုင္မိၿပီ ဆိုလ်င္ အကုန္လံုး သံုးျပစ္ရန္ ၀န္ေလးၾကေသာ္လည္း မိမိကြန္ပ်ဴတာ မွတဆင့္ Command ေပးရံုျဖင့္ ေစ်း၀ယ္၍ ရေနၾကေသာ ေၾကာင့္ ေငြကိုအလြယ္တကူ သံုးမိတတ္ၾကသည္။

ဆြီဒင္တြင္ တစတစ ေခတ္စားလာေနသည္မွာမိမိသြားေလရာ သယ္ေဆာင္သြားႏိုင္ေသာ မိုဗိုင္း ေငြလက္ခံစက္ မ်ားျဖစ္သည္၊ လူတိုင္းက ေငြမကိုင္ၾကေသာအခါ အလွဴေငြ ေကာက္ခံရာတြင္ ထိုစက္မ်ားမွာ လိုအပ္လာသည္၊ ယခင္က ကြ်န္ေတာ္မွာ အေၾကြမရွိဘူးပာု အေၾကာင္းျပျပီး ျငင္းပယ္ ႏိုင္ၾကေသာ္လည္း ဤေငြလက္ခံစက္မ်ား က ေငြပမာဏ မည္မွ်ကိုျဖစ္ေစ လက္ခံ ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ဤဆင္ေျခကို သံုး၍ ျငင္းပယ္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ေပ။

(၃)

ဆြီဒင္ႏိုင္ငံ၏ ေနာက္မွ လိုက္ေနသည္မွာ စကၤာပူႏိုင္ငံ ျဖစ္သည္၊ စကၤာပူႏိုင္ငံတြင္ အျပင္သို႔ထြက္ျပီဆိုလ်င္ ေငြစကၠဴ ကိုင္စရာ မလိုေတာ့ပါ၊ ရထားစီးရန္၊ ကားစီးရန္၊ ေစ်း၀ယ္ရန္၊ ေရဖိုးမီးဖိုး စသည္ျဖင့္ ေငြေပးေဆာင္ရန္ လိုအပ္သမွ်ကို ပလပ္စတစ္ ေငြေပးကဒ္မ်ားကို သံုး၍ ရႏိုင္ပါသည္၊ Giro ေခၚ ဘဏ္မွတဆင့္ လိုအပ္သလို လစဥ္ ေပးေခ်ေပးသည့္ စနစ္ကိုလည္း အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ မိမိဘဏ္စာရင္းကို အင္တာနက္မွ ၀င္ေရာက္ျပီး လိုအပ္သလို ေငြေပးႏိုင္ၾကသည္၊ တယ္လီဖုံးမွဘဏ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ျပီး မိမိအေကာင့္ႏွင့္ပါတ္သက္၍ ေအာ္ပေရတာ မလိုဘဲ လိုအပ္သလို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ ၾကသည္၊

မိမိ၏ တကိုယ္ေရ ပါတ္သက္သမွ် အေၾကာင္းအရာ မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားက ဒီဂ်ီတယ္နည္းျဖင့္ ေနရာအႏွံ႔ မွတ္တမ္းမ်ား ရယူလ်က္ရွိရာ Cash Less Society ျဖစ္ရန္ အဆင့္မ်ားစြာ မလိုေတာ့ေပ၊ ဤမွ်အဆင့္သို႔ ေရာက္လာ ရန္မွာလည္း အနည္းဆံုး အႏွစ္ ၂၀ေတာ့ အခ်ိန္ယူခဲ့ရပါသည္။ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ ကဒ္ျပားႏွင့္ ကဒ္ျပားဖတ္စက္ မ်ားကို ဆက္သြယ္ရန္ NFC Near Field Communication ႏွင့္ပါတ္သက္ျပီး လိုက္နာရန္အခ်က္မ်ားကို တာ၀န္ရွိသူ မ်ားကGuide Line မ်ား ခ်မွတ္ေပးခဲ့သည္၊ ကဒ္တခုတည္းကို သံုးျပီး ရထား၊ ကားစီးရန္ ေစ်း၀ယ္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ခဲ့ၾကသည္၊၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွစျပီး ေစ်းဆိုင္ငယ္မ်ားကအစ ေငြေပးကဒ္ ကိုလက္ခံႏိုင္ေစရန္ အစိုးရက တြန္းအားေပးခဲ့သည္၊ ၂၀၁၅ ဇြန္လကမူ ၅ႏွစ္အတြင္း A smart Financial Center တည္ေဆာက္ရန္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၆၆ ေဒၚလာ သန္းတန္ ပေရာဂ်က္ကိုခ်ေပးခဲ့သည္၊ FinTech & Innovation Group တခုကိုတည္ေထာင္ေပးျပီး နည္းပညာႏွင့္ အသံုးခ်နည္း မ်ားႏွင့္ပါတ္သက္ျပီး အၾကံဥာဏ္ေပးေစခဲ့သည္၊

ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံကမူ e-paymnet ပေရာဂ်က္အျဖစ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ေငြစကၠဴသံုးစြဲရျခင္းမွလြတ္ကင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္၊

အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ ေငြစကၠဴမ်ားအေပၚမွီခိုေနရမႈကို ပေပ်ာက္ေစလိုေသာ ေပၚလစီမ်ားခ်မွတ္ေနပါသည္၊ မိမိတို႔၏ ေငြေပးေငြယူစနစ္ကို မိမိလည္ပါတ္ေငြ တ၀က္အထိ အီလက္ထေရာနစ္ နည္းမ်ားကို အသံုးျပဳပါက ေပးအပ္ရန္ အခြန္ေငြကိုသက္သာေစသည္၊ အစိုးရကိုေပးရန္ရွိေငြမ်ားကို အီလက္ထေရာနစ္ နည္းမ်ားျဖင့္ ေပးသြင္းပါ က ၀န္ေဆာင္မႈစားရိတ္ကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးသည္၊

ဖိလိပိုင္အစိုးရတာ၀န္ရွိသူမ်ားက အေမရိကန္အကူအညီႏွင့္ အီလက္ထေရာနစ္ ေငြေပးေငြယူ ပလက္ေဖါင္း (e-peso) တခုကို 2015 ၾသဂုတ္လက ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္၊အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၅ သန္းတန္ ပေရာဂ်က္မွာ အေမရိကန္ ကုမၸဏီတခုကို တင္ဒါခ်ေပးျပီး အႏွစ္၂၀ အတြင္းတြင္း ဖိလိပိုင္ႏိုင္ငံကို Cash Lite ႏိုင္ငံျဖစ္ေစရမည္ဟု ရည္ရြယ္ ၾကသည္၊

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာ စက္မႈသိပၸံပညာ ထြန္းကားသည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ္လည္း ေငြစကၠဴႏွင့္ အေၾကြကို ခင္ခင္မင္မင္ သုံးစြဲ ေနၾကတုန္းပင္ ရွိပါေသးသည္၊ လခထုတ္လ်င္ စက္မွထုတ္လာေသာ ေငြစကၠဴမ်ားျဖင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ ေ၀ါလက္ (wallet) မ်ားမွာေဖါင္းကား ေနတက္သည၊္ Credit Card ေခၚ အေၾကြးျဖင့္၀ယ္ယူသည့္ စနစ္ကို လူအမ်ားစုက မယံု ၾကည္ၾကေပ၊ ထိုကဒ္မ်ားမွာလူကို အေၾကြးထူေအာင္လုပ္ေသာ အရာတခုအျဖစ္သာ သေဘာထားၾကပါ သည္။

ေရွးရုိးရာကိုခင္တြယ္ၾကေသာ ပုဂၢိဳလ္အမ်ားစုက ခရက္ဒစ္ကဒ္ကို Online မွာသံုးရန္ စိုးရိမ္ေနတတ္ၾကသည္၊ နည္းပညာမ်ား တိုးတက္လာေသာအခါ မသမာမႈမ်ားမွာလည္း နည္းမ်ိဳးစံု တိုးပြားလာေနၾကသည္၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ သား ၁၀ဦးတြင္ ၉ ဦးမွာ Credit Card ကိုင္ေဆာင္ၾကပါသည္၊ တႏိုင္ငံလံုးကဒ္အေရအတြက္ ၃၂၀ သန္းမွ်ရွိရာ တဦးလ်င္ ပ်မ္းမွ် ၃.၅ကဒ္ ရွိသည္ပာု ဆိုႏိုင္ပါသည္၊ တႏိုင္ငံလံုးေရာင္း၀ယ္ ျပဳလုပ္ၾကရာတြင္ ရ၀.၄ ရာႏႈံးမွာ အီလက္ထေရာနစ္ကို အသံုးျပဳၾကသည္ပာု ဆိုႏိုင္ပါသည္။

တရုတ္ျပည္ၾကီးတြင္မူ ေငြေပးကဒ္ေပါင္း သန္း ၃.ရ ေထာင္မွ် သံုးစြဲေနၾကသည္၊ စားသံုးသူတို႔က ကဒ္ကို အသံုးျပဳ၍ သံုးစြဲေနမႈမွာ ၆၀% မွ်ရွိပါသည္၊ အင္တာနက္မွ ေစ်း၀ယ္ရာတြင္မူ တရုတ္ျပည္တြင္ အမ်ားဆံုး ျဖစ္သည္၊ အင္တာနက္သံုးစြဲသူေပါင္း သန္း ၅၃၁ မွ်ရွိသည္ပာု ခန္႔မွန္းရာတြင္ ၄င္းတို႔၏ သံုးပံု ႏွစ္ပံုမွာ အင္တာနက္ျဖင့္ ေစ်း၀ယ္ေနၾကသည္၊ Boston Consulting Group က ခန္႔မွန္းရာတြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း အင္တာနက္မွ ၀ယ္ယူမႈ ပမာဏမွာ ကမာၻတြင္ အမ်ားဆံုး ယြမ္ေငြ ၂ ထြီလီယမ္မွ်ရွိရာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ထက္ပင္သာလြန္ေနေပသည္။

(၄)

အထက္တြင္ ေဖၚျပခဲ႔သည့္ အတိုင္းေငြစကၠဴမဲ႔ စနစ္၏ အားသာခ်က္မ်ားကို အလြယ္တကူ ျမင္နိုင္ၾကပါသည္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံတြင္ ေငြေၾကးကိုင္ေဆာင္ရန္ မလိုဘဲ ေရာင္း၀ယ္ ေဖာက္ကားနိုင္ရန္ ကိစၥမွာ အလွမ္းေ၀း ေနပါ ေသးသည္၊ လိုအပ္သမွ် Infra structure ပေရာဂ်က္မ်ား ၿပီးေျမာက္ရန္ပင္ နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အခ်ိန္ယူရ ပါလိမ့္မည္၊ သို႔ပါေသာ္လည္း ပန္းတိုင္ကိုလည္း ျမင္ေနပါၿပီ၊ ထိုပန္းတိုင္သို႔သြားရန္ လုပ္ရမည့္ အလုပ္အားလံုး မွာလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ အတုယူရမည့္ အေတြ႔အၾကံဳရွိျပီးသား နိုင္ငံ ေပါင္းမ်ားစြာ ေရွ႕မွာ ရိွေနပါၿပီ။

ထိုပန္းတိုင္သို႔ ေရာက္နိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္လိုသည့္စိတ္ Political Will ရွိရန္သာ လိုသည္ဟု ကၽြန္ေတာ္ ယူဆပါသည္။

ကိုသန္းလြင္


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts