စာအုပ္စင္ ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း (သခ်ာၤ)

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ English For Maths – သခ်ာၤအတြက္အဂၤလိပ္စာ

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ English For Maths – သခ်ာၤအတြက္အဂၤလိပ္စာ

မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ၾသဂုတ္ ၁၅၊ ၂၀၁၄

၂၀၁၄ ၾသဂုုတ္လ ၊ ပထမအၾကိမ္

ေအာင္ပုုိင္မင္းစာေပ။ ၂၂၂ စက္ရုုံလမ္း ေဒါပုုံျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုုန္

ဖုုန္း (၀၉)  ၇၃၂၀- ၅၃၉၇၊ (၀၉)  ၄၂၁၀-၅၉၉၃-၁

မ်က္နွာဖုုံး ဒီဇုုိင္း – ၀ုုိင္းသဇင္

ထုုတ္ေ၀သူ – ေဒၚ၀ုုိင္းသဇင္၊ ေဌးလႈိင္ (ေအာင္မင္းပုုိင္စာေပ)

တန္ဖုုိး – ၂၅၀၀ က်ပ္၊ စာမ်က္နွာ – ၁၉ ၄၊ အုုပ္ေရ – ၅၀၀

အခန္း ၆ ခန္း ပါ၀င္ျပီး သခ်ာၤႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အဂၤလိပ္စာ ေ၀ါဟာရမ်ားကုုိ ရွင္းျပထားသည္။ အဂၤလိပ္ျမန္မာႏွစ္ဘာသာ ျဖင့္ေရးသားထားတာ ျဖစ္တာေၾကာင့္ အဂၤလိပ္စာ ျမန္မာစာ ေလ့လာမူအျပင္ သခ်ၤာ အဂၤလိပ္နွစ္ဘာသာဆုုိင္ရာ ဗဟုုသတုုမ်ားစြာ ရရွိပါလိမ့္မည္။ အေျခခံသခ်ာၤအခန္းတြင္ ေပါင္းႏုုတ္ေျမွာက္စား အခ်ိန္ ဒသမေနရာ သခ်ာၤ၏တန္ဖိုုး အစရွိသည္မ်ားကုုိ ရွင္းျပထားကာ သုုံးထားေသာ အဂၤလိ္ပ္စာလုုံးမ်ားရွင္းျပခ်က္မ်ား အခန္းတုုိင္းတြင္ ပါ၀င္သည္။ ကိန္းဂဏာန္းမ်ားအခန္း အပုုိင္းဂဏာန္းမ်ား အခန္း အကရာသခ်ာၤအခန္း ပုုံျပမ်ဥ္း မ်ား အေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ အခန္းမ်ား နွင့္ ေနာက္ဆုုံးတြင္ + – x ÷ တုုိ႕နွင့္ပတ္သက္ေသာ အဓိပၸယ္ မ်ားကုုိ ထပ္မံအေသးစိတ္ရွင္းျပ ထားပါသည္။

သခ်ာၤကုုိ အမ်ားအားျဖင့္ ပစ္ပယ္ထားတတ္ေသာ အေျခအေနတြင္ ရွိေနတတ္ပါသည္။ သခ်ာၤဆုုိတာ ဘယ္သူသင္သင္ျဖစ္တယ္ သခ်ာၤပုုစၦာေတြဆုုိတာ ဖတ္သင္ရပါတယ္ ဟူေသာ မွတ္ခ်က္ခ်တာမ်ဴိးလည္း ေတြ႕ရတတ္သည္။ အမွန္ေတာ့ ကၽြနုုိပ္တုုိ႕ကား သခ်ၤာ တီထြင္မူ ေရစီးေၾကာင္းၾကီး၏ အလယ္တြင္ေရာက္ေနၾက ျပီျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏုုိပ္တုုိ႕၏ကမာၻၾကီးသည္ နယူကလီယား အီလက္ထေရာနစ္ ေအာတုုိစက္ကရိယာ ပညာရပ္မ်ားျဖင့္ တုုိးတက္ေသာနည္းပညာ မ်ားျဖစ္လာၾကျခငး္မွာ သခ်ာၤပုုံစံအမ်ဴးိမ်ဴးိ တုုိးတက္လာတာေၾကာင့္ ့ျဖစ္ပါသည္။ ယေန႕ေခတ္မွီေသာ နည္းပညာထဲက ဆက္တလုုိက္ ရုုပ္ျမင္သံၾကားဖမ္းစက္ စေလာင္းပုုံသ႑ာန္ဆုုိတာ သခ်ာၤပုုံေသနည္းမ်ား မတတ္ပဲ ထြက္မလာႏုုိင္ပါ။

သုုိ႕ေသာ္ သခ်ာၤကိုု အထင္အျမင္ေသးကာ ပစ္ပယ္ထားလ ွ်င္ျဖစ္ေစ၊ သခ်ာၤကုုိ အေရးပါေသာ ဘာသာရပ္တစ္ခုုလုုိ အျမင္မရွိပဲ ထားလ ွ်င္ေတာ့ သည္လုုိစာအုုပ္မ်ူဴိး ၏တန္ဖုုိးသည္ ကၽြဲပါးေစာင္းတီးပမာ ျဖစ္ေနလိမ့္မည္။ သခ်ာၤကုုိ ေလ့လာလိုုက္စားသူမ်ားအတြက္ေတာ့ စီးပြားေရး လူမူေရး နယ္ပယ္မွာသာမက သခ်ာၤကုုိ ေလ့က်င့္တြက္ခ်က္မူမ်ားေၾကာင့္ အေတြးအေခၚ ယုုတိၱေဗဒက်က် မွန္မွန္ကန္ကန္ ေတြးေခၚတတ္လာျခင္းမ်ား၊ အျခားသူမ်ား၏ ေရွ႕ေနာက္မညီမွားယြင္းေနမူမ်ားကုုိပင္ ဆင္ျခင္ တတ္လာမည္ျဖစ္တာကုုိ သခ်ာၤကုုိ အေလးအနက္ထား ေလ့လာဖူးသူမ်ားသာ ခံစားနားလည္ ၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။ သည္စာအုုပ္ကုုိ ေလ့လာ ဖတ္ရူျခင္းျဖင့္ ပါ၀င္ေသာ ေဆာင္းပါးမ်ား၏ တန္ဖုုိးကုုိ သိရွိလာၾကလိမ့္မည္ဟုုယုုံၾကည္ပါသည္။ သခ်ာၤအေၾကာင္းမ်ား ဖတ္ရင္း လူ႕ေဘာင္ႏွင့္ ကမာၻၾကီးအေၾကာင္း နားလည္သေဘာေပါက္လာႏိုုင္ၾက ပါေစ။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts