မွတ္စုုမွတ္တမ္း သန္း၀င္းလႈိင္

သန္းဝင္းလိႈိင္ – ဦးသန္းေရႊ (သိ္ု႔မဟုတ္္) ေနျပည္ေတာ္ မင္္းသားႀကီး – အပိုင္း (၂)

ဦးသန္းေရႊ (သိ္ု႔မဟုတ္္) ေနျပည္ေတာ္ မင္္းသားႀကီး – အပိုင္း (၂)

သန္းဝင္းလိႈိင္

ဧၿပီ ၂၄၊ ၂၀၁၄

 

 

၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ဆႏၵျပပြဲမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ ထိုေန႔မွာပင္ ႀကိဳတင္စီစဥ္ထားသည့္အတိုင္း ညေန ၄ နာရီခြဲတြင္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာေမာင္ ဦးစီးေသာ စစ္တပ္က ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို သမၼတေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ အစိုးရထံမွ လႊဲေျပာင္းယူၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔ (နဝတ) ကို ဖြဲ႔စည္းလိုက္ေၾကာင္း ေရဒီယို၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားတို႔မွ ေၾကညာခဲ့သည္။ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံျပန္တမ္း အတြဲ ၄၁၊ အမွတ္ ၃၆ (၂၈-၁ဝ-၈၈) ၌ အာဏာသိမ္းခဲ့ျခင္းကို –

“ႏုိင္ငံေတာ္တစ္၀န္း၌ အဘက္ဘက္၌ ယုိယြင္းေနေသာ အေျခအေနကို အခ်ိန္မီ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္ အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔၏ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ ၁/၈၈ ျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အာဏာအရပ္ရပ္ကို တပ္မေတာ္က ထိန္းသိမ္းသည္” ဟူ၍ ေဖာ္ျပထားသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔ကို ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းေၾကာင္း အမိန္႔အမွတ္ (၁/၈၈) ကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။ ယင္းတို႔မွာ –

(၁) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာေမာင္- ဥကၠဌ

(၂) ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သန္းေ႐ႊ- အဖြဲ႔ဝင္

(၃) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေမာင္ေမာင္ခင္-     ။

(၄) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ တင္ထြန္း-     ။

(၅)ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေအာင္ရဲေက်ာ္-     ။

(၆) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဘုန္းျမင့္-     ။

(၇) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ စိန္ေအာင္-     ။

(၈) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ခ်စ္္ေဆြ-     ။

(၉) ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေက်ာ္ဘ-     ။

(၁၀) ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေမာင္သင့္-     ။

(၁၁) ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေမာင္ေအး-     ။

(၁၂) ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ညဏ္လင္း-     ။

(၁၃) ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ျမင့္ေအာင္-     ။

(၁၄) ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ျမသင္း-     ။

(၁၅) ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ထြန္းၾကည္-     ။

(၁၆) ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေအးေသာင္-     ။

(၁၇) ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ မ်ိဳးညႊန္႔-     ။

(၁၈) ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ခင္ညႊန္႔- အတြင္းေရးမွဴး (၁)

(၁၉) ဗိုလ္မွဴးႀကီး တင္ဦး- အတြင္းေရးမွဴး (၂)

တို႔ ျဖစ္သည္။

ထိုေန႔မွာပင္ နဝတအဖြဲ႔သည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီ၊ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႔ ၊ ျပည္သူ႔တရားသူႀကီး အဖြဲ႔၊ ျပည္သူ႔ဥပေဒအက်ိဳးေဆာင္အဖြဲ႔၊ ျပည္သူ႔လုပ္ငန္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ ျပည္နယ္၊တိုင္း၊ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္ေက်း႐ြာ ျပည္သူ႔ေကာင္စီအဆင့္ဆင့္ စသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အာဏာပိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ားအား တာဝန္မွ ရပ္စဲသည့္ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ (၂/၈၈) ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ညဘက္တြင္ ျပည္သူလူထုက လမ္းမ်ားအားလုံးကို တားဆီးပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ခ်ထားလိုက္ၿပီး၊ လွ်ပ္စစ္ဝါယာႀကိဳးမ်ားကို ျဖတ္ေတာက္ကာ လမ္းမီးမ်ားအားလုံးကို အေမွာင္ခ်ထားလိုက္သည္။ နဝတအစိုးရ ျပည္သူလူထုအား စီတန္းလွည့္လည္ျခင္း၊ သပိတ္စခန္းဖြင့္ျခင္း၊ လမ္းပိတ္ဆို႔ ဆႏၵျပျခင္းႏွင့္ လုံၿခဳံေရးတာ၀န္ ထမ္းေထာင္သူမ်ားကို ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း မျပဳရန္ႏွင့္ ည မထြက္ရအမိန္႔ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ္လည္း လူထုက ဆန္႔က်င္ကာ ဆက္လက္ဆႏၵျပခဲ့ရာ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားက ျမင္ျမင္သမွ် ဆႏၵျပသမားမ်ားကို  ပစ္ခတ္႐ွင္းလင္းခဲ့သည္။

ထိုေန႔ ညေန ၄း၁ဝ နာရီမွ ၄း၅ဝ နာရီအထိ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ၾကည္း) စစ္ဆင္ေရး အစည္းအေ၀း ခန္းမသစ္တြင္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာေမာင္ႏွင့္ ဒုတိယကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သန္းေ႐ႊတို႔က ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို သိမ္းပိုက္ရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ႐ွင္းလင္းသည့္ အစည္းအေ၀း တစ္ရပ္ကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ အစည္းအေဝးသို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာေမာင္ အပါအဝင္ စစ္တပ္အရာ႐ွိႀကီးေပါင္း ၅၆ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

အစည္းအေ၀း၌ န၀တဥကၠဌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာေမာင္က…

ယေန႔အေျခအေန အရပ္ရပ္အရ မိမိတို႔အေနႏွင့္ ဤတာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္လိုက္ရသည္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အေျခအေနသည္ ယင္းသို႔ မလုပ္လွ်င္ မရေတာ့သျဖင့္ လုပ္လိုက္ၾကရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ စက္ယႏၱရားအားလုံးမွာ လုံးဝရပ္ဆိုင္းေနၿပီး လူေတြလည္း စားဝတ္ေနေရး အခက္အခဲမ်ား ေတြ႔ေနရေၾကာင္း၊ အထိတ္ထိတ္ အလန္႔လန္႔ျဖင့္ ေနၾကရ၊ သြားေရး လာေရး အဆင္မေျပ၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးကလည္းမ႐ွိ စသည့္အေျခအေနမ်ိဳးမ်ား႐ွိၿပီးတစ္ဖက္ကလည္း ျပန္ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ သာမာန္အားျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ ေတာင္းဆိုသည့္ အေရးအခင္းမွ တျဖည္းျဖည္း ပုံသဏၭာန္ေျပာင္းလာသည္မွာ ေနာက္ဆုံးတြင္ မင္းမဲ့စ႐ိုက္ဆန္သည့္အေျခအေနမ်ိဳးျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေၾကာင္းကို အေထာက္အထားမ်ားအရ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားအေၾကာင္းအခ်က္မ်ားအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိတို႔မွန္းဆ၍ရေၾကာင္း ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအေရးအတြက္ မွန္မွန္ကန္ကန္ လုပ္ေဆာင္သည့္ အျခားေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ေ႐ွ႕တန္းတြင္ ဗန္းျပထားၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ တည္တ့့ံခိုင္ၿမဲေရးကို ဖ်က္ဆီးပစ္ရန္ အာဏာရလိုသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ လႈပ္႐ွားမႈကို ေပၚေပၚလြင္လြင္ ေတြ႔ရေၾကာင္း၊ ယင္းအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ထိန္းသိမ္းရန္မွာ တပ္မေတာ္၏ တာဝန္သာျဖစ္ေၾကာင္း ၊ မိမိတို႔ မၾကာခဏ ေျပာသကဲ့သို႔ လြတ္လပ္ေရး အဓြန္႐ွည္စြာ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေအာင္ တိုင္းရင္းသားအားလုံး စည္းစည္းလုံးလုံး ညီညီညြတ္ညြတ္႐ွိေအာင္ ရပ္႐ြာေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး ရ႐ွိေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးရမည္မွာ ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္၏ တာဝန္သာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းမွာ မိမိတို႔ တစ္ဖြဲ႔တည္းႏွင့္ ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ကိစၥမဟုတ္ဘဲ အျခားေသာ သက္ဆုိင္ရာ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႔ ဌာနမ်ား စုေပါင္းယူၾကရန္ လိုေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္းပဲ အခု ခိုင္ခိုင္ၿမဲၿမဲႏွင့္ တည္တည္တံ့တံ့ ရပ္တည္ႏိုင္သည္မွာ မိမိတို႔ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန တစ္ခုသာလွ်င္က်န္ေၾကာင္း ၊ တစ္ဖက္က ထိုးႏွက္မႈ၏ အေနအထားမ်ားကို ဆန္းစစ္ၾကည့္လွ်င္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန အဖြဲ႔ေအာက္တြင္ ႐ွိသည့္ တပ္မေတာ္ (ၾကည္း၊ေရ၊ေလ) အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ၿပိဳကြဲေရးကို ဦးတည္လာေနသည္ကို ေတြ႔ရေၾကာင္း ၊ ဤအဖြဲ႔ၿပိဳကြဲသြားလွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အေျခအေနမွာ ထိန္းမႏိုင္ သိမ္းမရျဖစ္သြားၿပီး ျပည္တြင္းေရးရာ ကိစၥမ်ားသာမက ျပည္ပစြက္ဖက္မႈမ်ားပါ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည္ကို ေတြ႔ရေၾကာင္း၊ မိမိတို႔အေနႏွင့္ အာဏာကို လိုခ်င္၍ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ တိုင္းသူျပည္သားမ်ား၏ ဆႏၵႏွင့္အညီ ဥပေဒအရ ဒီမိုကေရစီစနစ္အရ ျပည္သူလူထုက ေတာင့္တေနသည့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ျပည္သူလူထုက  ၎တို႔ အစစ္အမွန္ကို လိုလားႏွစ္သက္သူမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းသည့္ လႊတ္ေတာ္အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာၿပီး၊ ႏိုင္ငံေတာ္ကို အနာဂတ္တြင္ ဦးေဆာင္မည့္ အစိုးရအဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ ေပၚေပါက္လာလွ်င္ မိမိတို႔အာဏာကို အျမန္ဆုံး လႊဲေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ဖို႔ ဆိုသည္မွာ တိုင္းျပည္၏ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားေရး တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္႐ွိရန္ အေရးႀကီးဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းအေပၚတြင္ မူတည္ၿပီး ယိမ္းယိုင္ေနသည့္ အေျခအေနမ်ားကို မိမိတို႔ ဝင္ေရာက္မထိန္းသိမ္းလွ်င္ မျဖစ္ေတာ့သည့္အတြက္ မိမိတို႔၏ တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္သည့္အခါ မိမိတို႔ တပ္မေတာ္သားမ်ား ထား႐ွိသည့္ နဂိုဗီဇအတိုင္း ပုဂၢိဳလ္ေရးအာဃာတ႐ွိမႈ အစ႐ွိသည္မ်ား ႐ွိမည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း မိမိတို႔အေနျဖင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးၿပီး ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားေအာင္ ေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာမဆုံး႐ႈံးေအာင္ ကာကြယ္တည္ေဆာက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ အျမန္ဆုံးရၿပီး လူထုဆႏၵႏွင့္အညီ ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ပြဲ လုပ္ၿပီးသည္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ေခၚေခၚ၊ ပါလီမန္ေခၚေခၚ၊ ယင္းသို႔ အေထြေထြးေ႐ြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ပြဲၿပီး၍ လူထုကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္လာၿပီးမွ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ား ေရးဆြဲၾကၿပီးလွ်င္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒေပၚတြင္ ေပၚေပါက္လာမည့္ အစိုးရကို အာဏာလႊဲေပးဖို႔ေဆာင္႐ြက္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းတာ၀န္ေက်ပြန္ဖို႔ ဆိုသည္မွာ မိမိတစ္ေယာက္တည္းႏွင့္ မၿပီးေၾကာင္း၊ မိမိကြပ္ကဲမႈ ေအာက္တြင္ ႐ွိေနသည့္ တပ္မွဴးႀကီးမ်ား၊ တပ္မွဴးမ်ား၊ တပ္ဖြဲ႔မွဴးမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္ ၾကည္း၊ေရ၊ ေလ၊ တပ္ရင္း၊ တပ္ဖြဲ႔ တပ္မေတာ္သားအားလုံးက ဝိုင္းဝန္းႀကိဳးပမ္းၾကမွ ယင္းတာဝန္ ၿပီးဆုံးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ယင္းသို႔ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၾကသည့္အခါ ယေန႔အေျခအေနအရ တင္းမာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခ်င္လည္း ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေၾကာင္း အားလုံးက လက္ခံၿပီး ေျပေျပလည္လည္ ျဖစ္သြားႏိုင္လွ်င္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ အခ်ိဳ႕တဝက္ေလာက္က မေက်နပ္သျဖင့္ တင္းမာမႈျဖစ္ေစ၊ အံတုမႈျဖစ္ေစ၊ အျပဳအမူမ်ိဳး ျပဳလုပ္လာႏိုင္ေၾကာင္းလည္း ေမွ်ာ္မွန္းၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းအေျခအေနမ်ိဳး ျဖစ္လွ်င္ မိမိတို႔အေနႏွင့္ ေသြးထြက္မႈအနည္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ တတ္စြမ္းသမွ် ႀကိဳးပမ္းၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယေန႔လႈပ္႐ွားမႈမ်ားကို ျပန္ၾကည့္ရာတြင္ ႐ိုး႐ိုးသားသားႏွင့္ တကယ့္ဒီမိုကေရစီ ရ႐ွိေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေနသည့္ ရဟန္း၊ ႐ွင္၊ လူ ျပည္သူအေပါင္း အမႈထမ္းမ်ား၊ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား စသည္ျဖင့္ ႐ိုး႐ိုးသားသား ေဆာင္႐ြက္ေနသူမ်ား ႐ွိသကဲ့သို႔ အေမွာင့္ပေယာဂဝင္ၿပီး ယင္းကို အခြင့္အေရးယူ အျမတ္ထုတ္ခ်င္သည့္ သူမ်ားလည္း ႐ွိေၾကာင္း၊ ယင္းအမ်ိဳးအစား (၂) ခုကိုလည္း မိမိတို႔ အၿမဲသတိခ်ပ္ရန္လိုေၾကာင္း ၊ လုပ္ၾကကိုင္ၾကရာတြင္ စဥ္းစဥ္းစားစား၊ ခ်င့္ခ်င့္ခ်ိန္ခ်ိန္၊ မွန္မွန္ကန္ကန္၊ မွ်မွ်တတ လုပ္ၾကရန္လိုေၾကာင္း၊ ႏွိမ္ႏွင္းဖို႔ လိုအပ္မည္ဆိုလွ်င္လည္း မသက္ဆိုင္သည့္ ကေလးအ႐ြယ္၊ ရဟန္းသံဃာမ်ားကို အသက္ညွာဆုံး စဥ္းစား၍ ယင္းေနာက္တြင္ ကပ္ပါလာမည့္အေမွာင့္ပေယာဂကိုေ႐ြးခ်ယ္တတ္ရန္လိုေၾကာင္း၊ယခုအခ်ိန္အခါတြင္ပထမဆုံး ေဆာင္႐ြက္ရ မည္မွာ ေဆာင္႐ြက္ၾကသည့္အခါ မိမိတို႔အင္အားကို အသုံးျပဳရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ တစ္ဖက္ကလည္း ေသြးထြက္သံယိုမႈအနည္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ၾကရန္ျဖစ္သကဲ့သို႔တစ္ဖက္ကလည္း မိမိတို႔႐ွိသည့္ အင္အားကို သုံး၍ ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားေရးႏွင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးရေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ၾကရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ ေဆာင္႐ြက္ၾကသည့္အခါ ပစ္ခတ္မႈမ်ားလည္း ႐ွိႏိုင္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ႏိုင္ငံအတြက္ တပ္မေတာ္အတြက္ ယေန႔ဆင္ႏႊဲရမည့္ တိုက္ပြဲသည္ အခက္အခဲဆုံး တိုက္ပြဲျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔စိတ္တြင္ ခံယူထားရမည္မွာ မည္သို႔ေသာ အခက္အခဲမ်ိဳးကိုမဆိုေက်ာ္လႊား ေအာင္ျမင္ေအာင္မိမိတို႔တေတြအားလုံး ၀ိုင္းဝန္းေဆာင္႐ြက္ရ မည္ဟု ဆုံးျဖတ္ထားရန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေအာင္ျမင္လွ်င္ ျပည္သူအတြက္ျဖစ္ၿပီး၊ ဆုံး႐ႈံးမႈ႐ွိလွ်င္ မိမိတို႔အားလုံး မိမိတို႔၏ အသက္ခႏၶာကို စြန္္္႔လႊတ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ မိမိတို႔ ယင္းကဲ့သို႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ေဆာင္႐ြက္မွ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေျခအေနကို မိမိတို႔ ႐ူျမင္သည့္အခါတြင္ မွန္မွန္ကန္ကန္ ႐ူျမင္တတ္ရန္ လိုၿပီး ေတြးေခၚစဥ္းစားမႈကအစ မိမိမၾကာခဏ ေျပာသကဲ့သို႔ အတိတ္က ျဖစ္ခဲ့သည့္ ကိစၥ၊ ပစၥဳပၸန္တြင္ ျဖစ္ေနသည့္ကိစၥ၊အနာဂတ္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ကိစၥစသည္ျဖင့္ ယင္းတို႔ကိုဆက္စပ္၍ ေတြးျမင္တတ္ရန္ လိုေၾကာင္း၊ ယေန႔ျဖစ္ေနသည့္ အေျခအေနကို မ်က္စိေအာက္တြင္ ျမင္သျဖင့္  ၾကည့္႐ူတတ္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အတိတ္က မည္သို႔ျဖစ္ခဲ့ၿပီးၿပီ၊ ယေန႔ မည္သို႔ ျဖစ္ေပၚေနသည္၊ ေနာင္တြင္ မည္သို႔ ျဖစ္မည္ စသည္ျဖင့္ ႐ွည္႐ွည္ေဝးေဝးေတြးၿပီးလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကိုေဆာင္႐ြက္ၾကရန္လိုေၾကာင္း၊ လုပ္ၾကကိုင္ၾကရာတြင္ ျပတ္ျပတ္သားသား လုပ္ၾကရန္လိုေၾကာင္း ၊ မွန္မွန္ကန္ကန္၊ ႐ိုး႐ိုးသားသားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီရ႐ွိေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းသည့္သူမ်ား ႐ွိသကဲ့သို႔ ပေယာဂႏွင့္ လူမမယ္အ႐ြယ္မ်ားကို ခိုင္းေစမႈမ်ားလည္း ႐ွိေၾကာင္း၊ ရဟန္းသံဃာမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားကို ေ႐ွ႕တန္းတင္ၿပီး ေနာက္က ႀကိဳးကိုင္ေနသည့္သူမ်ားလည္း ႐ွိရာ ယင္းတို႔ကို ကြဲကြဲျပားျပား နားလည္ၿပီး အေမွာင့္ပေယာဂ ကပ္ေနသည့္သူ၊ ေနာက္က ႀကိဳးကိုင္ေနသည့္သူမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္႐ွင္းလင္းပစ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းမွာ လူပုဂၢိဳလ္ေရး မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အက်ိဳးကိစၥကို ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ခံယူၿပီး ျပတ္ျပတ္သားသား လုပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေလ်ာ့ေလ်ာ့ေပါ့ေပါ့ မည္သည့္ကိစၥကိုမွ် တြက္ရန္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ အေလးအနက္ထားၿပီး လုပ္သင့္သည္ကို အခ်ိန္မီလုပ္ၾကရန္လိုေၾကာင္း၊ မိမိလုပ္ပိုင္ခြင့္ အတိုင္းအတာအတြင္း လုပ္ပိုင္ခြင့္႐ွိသည္မ်ား အားလုံးကို အထက္ဌာနက ညႊန္ၾကားမွမဟုတ္ဘဲ မိမိတို႔၏ အေတြ႔အႀကဳံမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ၿပီး လုပ္သြားရန္ လိုေၾကာင္း၊ ယင္းမွာ မိမိတို႔ လုပ္ငန္းတာဝန္ ေဆာင္႐ြက္သြားရမည့္အပိုင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ေနာက္တစ္ပိုင္းအေနႏွင့္ ဤကဲ့သို႔ အခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ မိမိတို႔၌ အာဏာအျပည့္အ၀ ႐ွိေနရာ ယင္းအေပၚတြင္ အခြင့္အေရးယူ၊ အလြဲသုံးစားမႈ၊ အဂတိတရား လိုက္စားမႈမ်ား မျပဳလုပ္ၾကဖို႔ အထူးသတိထားရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ စစ္သည္ေတာ္ က်င့္၀တ္မ်ားႏွင့္  ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္သား က်င့္၀တ္မ်ားတြင္  ပါ႐ွိသည့္အတိုင္း တိတိက်က် လိုက္နာသြားၾကရန္ လိုေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္အေနႏွင့္ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ တပ္မေတာ္အက္ဥပေဒကို တိတိက်က် လိုက္နာၾကလွ်င္ မိမိတို႔အမွားျဖစ္ရန္ ဘာမွ်မ႐ွိေၾကာင္း၊ ယခုအခ်ိန္တြင္ အေကာင္းဆုံး စံျပစည္းကမ္းမ်ား႐ွိရန္ လိုေၾကာင္း၊ အေျပာအဆို အေနအထိုင္ အျပဳအမူ အက်င့္အႀကံအားလုံး သမာသမတ္႐ွိရမည္၊ သမာဓိတရား ႐ွိရမည္။ ယင္းသို႔ ေဆာင္႐ြက္ၾကရန္လိုေၾကာင္း၊ ယေန႔ႏိုင္ငံေတာ္တာ၀န္သည္ မိမိတို႔ပုခုံးေပၚတြင္ ေရာက္လာၿပီျဖစ္ရာ ယင္းကို မိမိတို႔တေတြအားလုံးညီညြတ္စြာ တက္ညီလက္ညီစိတ္တူသေဘာတူဝိုင္းဝန္း ေဆာင္႐ြက္ၾကရန္လို ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းတာဝန္ေပၚတြင္လည္း သံသယစိတ္႐ွိရန္ မသင့္ေၾကာင္း၊ အတိုခ်ဳပ္ေျပာရလွ်င္ ဒီကေန႔ အင္မတန္ႀကီးမားသည့္ ႏိုင္င့ံတာ၀န္ကို မိမိတာ၀န္ယူရသည္မွာ ခံစားမႈ အမ်ားႀကီး႐ွိေၾကာင္း၊ အာဏာကိုလိုခ်င္၍ မဟုတ္္ေၾကာင္း၊ အာဏာကို ယူရမည့္ အခ်ိန္အခါလည္း မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတာ၀န္ကိုလည္း လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္သေလာက္ မိမိတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ မလႊဲမေ႐ွာင္သာ၍ ဤတာ၀န္ကို မိမိထမ္းရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ တစ္ဖက္ကလည္း မိမိတို႔တြင္ တာ၀န္႐ွိ၍ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေနာက္တစ္ခ်က္အေနျဖင့္ တပ္မေတာ္ကို အစဥ္အလာ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္အေပၚတြင္ အင္မတန္ႀကီးမားသည့္ သစၥာခံယူထားၿပီး တပ္မေတာ္ကို ယခုထိေအာင္ မိမိ၏ သားသမီးသဖြယ္ ၾကည့္႐ူျပဳျပင္ ၾကပ္မတ္ေပးခဲ့သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား႐ွိရာ တခ်ိဳ႕လည္း သက္႐ွိထင္႐ွား႐ွိၿပီး တခ်ိဳ႕လည္း ကြယ္လြန္ၾကၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ သက္႐ွိထင္႐ွား ႐ွိရာတြင္လည္း တိုင္းျပည္ႏွင့္ တပ္မေတာ္အေပၚတြင္ တကယ့္ေစတနာအမွန္ႏွင့္ တာ၀န္ယူ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည့္သူမ်ား ႐ွိသလို၊ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ အႀကီးအကဲမ်ားျဖစ္ၿပီး ထြက္ၾကျပဳၾကသူမ်ားလည္း ႐ွိေၾကာင္း၊ ယခုအခ်ိန္တြင္ နားမေယာင္ရန္လိုေၾကာင္း၊ သကၤာမကင္းျဖစ္လွ်င္ စိတ္ထဲတြင္ သံသယ႐ွိလွ်င္ မိမိတို႔ကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာၾကရန္လိုေၾကာင္း ယခုအခ်ိန္တြင္ ဒီတာ၀န္ကုိ မိမိမခံယူေၾကာင္း၊ ျပဳျပင္သင့္တာ႐ွိလွ်င္ ျပဳျပင္သင့္တာေတြ႔လွ်င္ မိမိကို၀ိုင္းၿပီး အႀကံေပးပါ၊ အႀကံဥာဏ္ေပးဖို႔လည္း မိမိဖိတ္ေခၚေၾကာင္း၊ ေနာက္ဆုံးေျပာရလွ်င္ ယေန႔က်ေရာက္လာသည့္ တိုင္းျပည္၏ တာ၀န္၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ တာ၀န္ကို မိမိတို႔တေတြ ပူးေပါင္း၍ တက္ညီလက္ညီ ေဆာင္႐ြက္ၾကရန္ လိုေၾကာင္း “မိန္႔ၾကားသြားပါသည္။

ထို႔ေနာက္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သန္းေ႐ႊကလည္း  ေအာက္ပါအတိုင္း မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့ျပန္သည္ –

“နယ္ေျမမွဴးမ်ားႏွင့္ ေဒသတာ၀န္ခံမ်ားကို ေ႐ွ႕ျဖစ္လာမည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အနည္းငယ္ ႐ွင္းျပလိုေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔၏ ေၾကညာခ်က္ (၁/၈၈) ေပၚတြင္ ေစတနာေကာင္း၊ ေစတနာမွန္႐ွိသူ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက လက္ခံႏိုင္မည္ ဟု မိမိယုံၾကည္ေၾကာင္း၊ ယေန႔ အေျခအေန အရပ္ရပ္အရ မည္သူမွ် ထိန္းႏိုင္သည့္ အေျခအေန မ႐ွိသျဖင့္ တပ္မေတာ္က တာဝန္မယူခ်င္ေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စု တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရး၊ တိုင္းရင္းသားမၿပိဳကြဲေရး၊ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာတည္တံ့ ခိုင္ၿမဲေရးတို႔သည္ မိမိတို႔၏ အဓိက တာဝန္ႀကီး (၃) ရပ္ အေပၚတြင္ မလြဲမေ႐ွာင္သာဘဲ မိမိတိုင္းျပည္၏ မ်က္ႏွာကို ၾကည့္၍ လုပ္လိုက္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ မည္သူမွ် အာဏာကို မက္ေမာၿပီး ယူခ်င္သည့္ သူ မ႐ွိေၾကာင္း၊ စဥ္းစားလိုက္တိုင္း တာဝန္က ႀကီးေလးလြန္းလွသည့္အတြက္ တာဝန္မယူခ်င္ေသာ္လည္း တိုင္းျပည္၏ ယိုယြင္းေနသည့္ အေျခအေနမ်ားအရ လုပ္ေဆာင္ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းကို တခ်ိဳ႕တခ်ိဳ႕ေသာ  ဆင္ျခင္တုံတရား ကင္းမဲ့သူမ်ားမွလြဲ၍ ေစတနာေကာင္း၊ ေစတနာမွန္ ႐ွိသည့္သူ အမ်ားစုက လက္ခံႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေနာက္တစ္ခ်က္အေနျဖင့္ ေျမေပၚ ေျမေအာက္ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားက ေအာက္ေျခအပိုင္းႏွင့္ အလယ္အလတ္ပိုင္း အလႊာကို ေတာ္ေတာ္ေလး စီးမိခ်ဳပ္ကိုင္မိေနသည့္ အေျခအေနမ်ိဳး႐ွိေၾကာင္း၊ ယင္းကို အျပင္အပ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အေနႏွင့္ သိ႐ွိလက္ခံေၾကာင္း၊ ၎တို႔ အေနႏွင့္လည္း ထိမ္းႏိုင္သိမ္းႏိုင္ လက္ခံႏိုင္သည့္ အေနအထားမ႐ွိေၾကာင္း၊ အၾကမ္းဖက္ၿပီး လက္႐ွိအစိုးရကို မလိုလားသည့္ သူမ်ားႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒကို လက္ခံၿပီး အာဏာရ႐ွိေရးလုပ္ရန္ ၀င္လာသူမ်ား အေနႏွင့္ လက္ခံႏိုင္ဖို႔ရာ အေၾကာင္း ႐ွိခ်င္မွ ႐ွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္မခံႏိုင္လွ်င္ မိမိတို႔၏ စခန္းေနရာမ်ားကို  ၀င္ေရာက္ေႏွာင့္ယွက္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ား႐ွိေၾကာင္း ၊ မိမိတို႔ရ႐ွိထားသည့္ သတင္းမ်ားအရလည္း ၎တို႔တြင္ လက္နက္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား စုေဆာင္းထားသည္၊ သြင္းလာသည္ဟု သိရေၾကာင္း၊ မည္မွ်အထိ မွန္ကန္မည္ဟု မသိရေသးေသာ္လည္း ယင္းအေျခအေနမ်ားကို မိမိတို႔ရဲေဘာ္မ်ားအား သေဘာေပါက္ေအာင္ ေျပာထားရန္ လိုေၾကာင္း၊ ယေန႔တိုင္းျပည္၏ ခၽြတ္ယြင္းေနသည့္၊ ယိုယြင္းပ်က္စီးေနသည့္ အေနအထားသည္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး ၿပိဳကြဲသြားႏုိင္ၿပီး၊ တုိင္းရင္းသား စည္းလုံးညီညြတ္ေရး ၿပိဳကြဲသြားႏိုင္ေၾကာင္း၊ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာလည္း ဆုံး႐ႈံးသြားႏိုင္ေၾကာင္း၊ ယင္းေၾကာင့္ တပ္မေတာ္၏ အဓိက တာ၀န္ႀကီး (၃) ရပ္ေပၚတြင္ မိမိတို႔တေတြ မလြဲမေ႐ွာင္သာဘဲ လုပ္လိုက္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယေန႔အေျခအေနအရ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားက ေအာက္ေျခႏွင့္ အလယ္အလတ္ပိုင္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို  စီးမိသည့္ အေနအထားမ်ိဳးျဖစ္ၿပီး တပ္မေတာ္ကို တိုက္ေနသည့္ အေနအထားမ်ိဳး ေရာက္ေနေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ ၾကာ႐ွည္ေနခဲ့လွ်င္ တပ္မေတာ္အတြင္းတြင္  ကြဲသြားၿပီး တပ္မေတာ္ပါ အဖတ္ဆယ္မရဘဲ တိုင္းျပည္က စုံးစုံးျမဳပ္သြားသည့္ အေနအထားမ်ိဳးျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ယင္းအေနအထားေပၚတြင္ မူတည္ၿပီး လုပ္လိုက္ရျခင္း ျဖစ္သည္ဆိုသည့္ မိမိတို႔၏ (cause) ကို ေသေသခ်ာခ်ာ သေဘာေပါက္ေအာင္ ႐ွင္းလင္းရန္လိုေၾကာင္း၊ ရဲေဘာ္မ်ား သေဘာေပါက္ဆိုရာတြင္လည္း ေအာက္ေျခအထိ ေသခ်ာစြာ ထိေတြ႔ၿပီး ႐ွင္းလင္းရန္လိုေၾကာင္း၊ ေနာက္တစ္ခ်က္အေနျဖင့္ ယခုအခ်ိန္ ထိေတြ႔ၿပီး လက္႐ုံးႀကီး (၃) ရပ္ျဖစ္သည့္ တပ္မေတာ္ (ၾကည္း၊ေရ၊ေလ) စသည္တို႔သည္ တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ စည္းစည္းလုံးလုံး ေက်ာခ်င္းကပ္၍ ျဖစ္လာမည့္ အႏၱရာယ္ ညီညီညြတ္ညြတ္ တိုက္ဖ်က္မည္ဆိုသည့္ သႏၷိ႒ာန္စိတ္႐ွိရန္ လိုသည္ဟု ေျပာခ်င္ေၾကာင္း၊ ယခုအခ်ိန္တြင္ ေသြးထိုးမႈကလည္းမ်ားၿပီး တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ အထင္အျမင္လြဲမွားမႈေတြကလည္း  မ်ားေနရာ ေဘးစကားေတြကို မယုံဘဲႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ေျပာခဲ့သည့္အတိုင္း သံသယ႐ွိသည္ဆိုလွ်င္ မိမိတို႔ကို ေမးၾကပါ၊ အတတ္ႏိုင္ဆုံး ေျဖ႐ွင္းေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သံသယအေပၚတြင္ မူတည္ၿပီး မိမိတို႔အတြင္းတြင္ ေသြးကြဲလွ်င္ မိမိတို႔၏ လုပ္ငန္းစဥ္ ေအာင္ျမင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ လုပ္ငန္းစဥ္သည္လည္း  ဤေၾကညာခ်က္ကို အျပန္အလွန္ ဖတ္ၾကည့္လွ်င္မြန္မြန္ျမတ္ျမတ္ျဖစ္သည္ကိုေတြ႔ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊မိမိတို႔အာဏာလည္းမယူ၊ထိန္းလည္းမ ထား ဘဲ၊ယေန႔ျဖစ္ေနသည့္အေျခအေနကိုတတ္ႏိုင္သမွ်ထိန္းေပး၍ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ပြဲလုပ္ေပးၿပီး ပါတီစုံဒီမိုက ေရစီျဖင့္၎တို႔ဘာသာတုိင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းမိမိတို႔အေနျဖင့္အုပ္ခ်ဳပ္မည္မဟုတ္္ေၾကာင္း၊ယခု ႐ွိသည့္သူမ်ားသည္လည္း ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ပြဲဝင္၍ အမတ္ေ႐ြးခံၿပီးလုပ္မည့္   အဖြဲ႔အစည္းလည္းမဟုတ္ ေၾကာင္းေနာက္တုိင္းျပည္တြင္တည္တည္တံ့တံ့ႏွင့္ျဖစ္သြားၿပီးစနစ္တက်ျဖစ္သြားေအာင္ လုပ္သည့္သေဘာျဖစ္ ေၾကာင္း၊အားလုံးကိုေခ်ာေခ်ာေမာေမာ ျဖစ္ေအာင္ဝင္လုပ္သည့္အေနအထားျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္ေရာက္သြားအခါ တြင္ တခ်ိဳ႕ရဲေဘာ္မ်ားအေနျဖင့္ ေသြးထိုးထားမႈမ်ား ႐ွိခ်င္႐ွိမည္၊ သံသယဝင္ေနမႈမ်ား ႐ွိခ်င္႐ွိမည္ျဖစ္ရာ မိမိတို႔တေတြ တပ္မေတာ္တြင္ မထိန္းသိမ္းခဲ့လွ်င္ ယေန႔ တို႔တာဝန္ (၃) ရပ္က ပ်က္စီးရေတာ့မည္ျဖစ္ရာ ယင္းအေျခအေနအရ ေခတၱခဏတည္ၿငိမ္ေအာင္ ၀င္ထိန္းၿပီး တည္ၿငိမ္သည္ႏွင့္အမွ် ဆက္လက္၍ ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ပြဲမ်ား လုပ္ၿပီး လႊဲလိုက္မည္ဆိုသည္ကို သေဘာေပါက္ေအာင္ ေျပာရန္လိုေၾကာင္း၊ ယင္းမွာ အဓိက အခ်က္ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔သာ သေဘာေပါက္႐ုံမဟုတ္ဘဲ တပ္သား၊ အၾကပ္၊ အရာခံ၊ အရာ႐ွိ စသည့္ ကြင္းဆက္ (၃) ဆက္လုံးခိုင္မာေနမွသာလွ်င္ မိမိတို႔လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္မည္ဆိုသည္ကို  သတိခ်ပ္ၿပီး ၊ ငါသိ႐ုံႏွင့္ၿပီးၿပီ၊ ေအာက္ကလည္း သိေနမွာပါပဲေလ ဟု သေဘာမထားဘဲ အားလုံးက ရဲေဘာ္ေတြကို ထိေတြ႔ၿပီး အၿမဲတမ္း ႐ွင္းျပေနရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ေနာက္ မိမိတို႔၏ လက္႐ုံးႀကီး သုံးရပ္ျဖစ္သည့္ တပ္မေတာ္ (ၾကည္း၊ေရ၊ေလ) သည္ တစ္စုတေပါင္းတည္း၊ တညီတညြတ္တည္း မိမိတို႔ ခ်မွတ္ထားသည့္ တိုင္းျပည္၏ တာ၀န္ကို ေက်ပြန္ေအာင္ ယုံယုံၾကည္ၾကည္ႏွင့္ ထမ္းေဆာင္သြားၾကရန္ လိုသည္ဟု ေျပာလိုေၾကာင္း၊ ဤမွ် ေ႐ွ႕ေလွ်ာက္ ဂ႐ုစိုက္ရန္ လိုသည္ဟု ေျပာလိုေၾကာင္း၊ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားအေနႏွင့္ ၎တို႔အတြက္ ပိုၿပီး အခြင့္အလမ္း ပိတ္သြားသျဖင့္  မိမိတို႔ကို  ဖိတိုက္မည့္ သေဘာျဖစ္လာၿပီး၊ မိမိတို႔ကို ရသည့္လက္နက္ႏွင့္ အထဲတြင္ ေျပာက္က်ားသေဘာမ်ိဳး လိုက္လာႏိုင္သည္ျဖစ္ရာ မိမိတပ္၏ လုံၿခဳံေရး၊ မိမိတစ္ဦးခ်င္း၏ လုံၿခဳံေရးကို ဂ႐ုစိုက္ၿပီး လုပ္သြားရန္ေျပာလိုေၾကာင္း၊ ေနာက္တစ္ခ်က္အေနႏွင့္ ရပ္႐ြာေအးခ်မ္းသာယာေရးအတြက္  မိမိတို႔လုပ္ေပးရန္လိုေၾကာင္းႏွင့္ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ျဖစ္ေအာင္ ဆက္လုပ္သြားၾကရန္လိုေၾကာင္း ၊ တပ္မေတာ္၏ မ်က္ႏွာ၊ တိုင္းျပည္၏ မ်က္ႏွာ၊ အမိအဖ (၂) ပါး၏ မ်က္ႏွာကိုသာၾကည့္ၿပီး၊ မည္သူ႔မ်က္ႏွာကိုမွ် မၾကည့္ဘဲ မိမိတို႔၏ တာ၀န္မ်ားကို  ေက်ပြန္ေအာင္ လုပ္ရန္လိုေၾကာင္း” ေျပာၾကားသြားသည္။

ထို႔ေနာက္ နိဂုံးခ်ဳပ္ အေနျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာေမာင္က –

“မိမိတို႔ ယေန႔ ဤသို႔ေၾကညာၿပီး မနက္ျဖန္တြင္ ရင္ဆိုင္ရမည့္ သေဘာ႐ွိေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ျဖစ္ခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို  ျပန္ၾကည့္လွ်င္ ပထမ လူစုလူေ၀းႏွင့္ ေအာ္ဟစ္ဆႏၵျပၾက၊ စုေ၀းၾက၊ အခ်ိန္တန္လွ်င္ ညေနေစာင္းလွ်င္ ျပန္သြားၾက၊ ယင္းသို႔ျဖင့္ စခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ေနာက္တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ ပုံမွန္လႈပ္႐ွားမႈ လုပ္ေၾကာင္း ပုံမွန္လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ လုပ္မွာပဲ ဟု တြက္ၿပီး ၾကည့္ေနရင္း ၾကည့္ေနရင္းႏွင့္ လြန္ခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္ေန႔က ပုံမွန္မဟုတ္ေတာ့ေၾကာင္း၊ သာမန္အားျဖင့္ ညေနတြင္ လူစုကြဲသြားေသာ္လည္း ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္ေန႔ ည ၈ နာရီ ၉ နာရီအထိ လူစုမကြဲေသးဘဲ ေနာက္ထပ္လူအုပ္မ်ားကလည္း ေထာင္ႏွင့္ခ်ီ၍ ခ်ီတက္လာသည္ကို ေတြ႔ရသျဖင့္ ယေန႔သည္ပင္ မိမိတို႔အတြက္ အဆုံးအျဖတ္ေပးရေတာ့မည္ ဟု မိမိတို႔တြက္ေၾကာင္း၊ တကယ္တမ္းတြင္မူ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ၾသဂုတ္လ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ေၾကညာေပးခဲ့ၿပီး ၾသဂုတ္ ၃ ရက္ေန႔မွ ၇ ရက္ေန႔အထိ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ အပ္ထားသည့္ ကာလအတြင္း ေသနတ္တစ္ခ်က္မွ် မပစ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ မလြဲမေ႐ွာင္သာေတာ့ဘဲ အင္အားႏွင့္ မၿဖိဳခြဲလွ်င္ ေနာက္ေန႔တြင္ အေတာမသတ္ႏိုင္သည့္ လူသတ္ပြဲႀကီးမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း၊ ႐ႈံးခ်င္လည္း႐ႈံးသြားမည္၊ လည္ပင္း ႀကိဳးကြင္းတပ္ၿပီး ဆြဲခ်င္လည္း ဆြဲသြားမည္၊ ယင္းသို႔ေသာ အေျခအေနမ်ား ျဖစ္သည့္အတြက္ မိမိတို႔ ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ လူစုခြဲရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းကို မိမိတို႔ ႐ွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းအခ်ိန္တြင္ အင္မတန္ ေထာက္ေထာက္ထားထားျဖင့္  အေပၚကို ေထာင္၍ ပစ္ေဖာက္ သတိေပးရသည့္အဆုံး Rubber Bullet ျဖင့္ (၆) ေထာင့္သာ ပစ္ရာ ဒဏ္ရာရသည့္သူ (၄) ေယာက္သာ႐ွိေၾကာင္း၊ လူအုပ္သိန္းဂဏန္းႏွင့္ ႐ွိေၾကာင္း  ရဲေဘာ္၏ ေျခေထာက္ကို ဖက္၍ ေတာင္းပန္သည့္ နည္းမ်ားႏွင့္လည္း လာဦးမည္ျဖစ္ရာ ရဲေဘာ္သည္လည္း ႏွလုံးသားႏွင့္သူျဖစ္၍ မိမိတို႔မည္မွ် အမိန္႔ေပးေပး ယင္းအခ်ိန္တြင္ ပါသြားမည္ကို  မိမိတို႔ စိတ္ပူေၾကာင္း၊ ၾသဂုတ္ ၉ ရက္ေန႔တြင္ အင္မတန္ႀကီးမားသည့္ လူအုပ္ႀကီးႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရေၾကာင္း၊ ယင္းအခ်ိန္တြင္ မိမိတို႔ မထိန္းႏိုင္ေၾကာင္း၊ ေရာ္ဘာက်ည္ဆန္ႏွင့္ ပစ္မွန္းသိသည့္အခါ အကာအကြယ္ လုပ္လာေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ျပဳလုပ္၍ ကာဘိုင္၊ဂ်ီသရီး စသည့္ လက္နက္မ်ားကို သုံးလာရေၾကာင္း၊ ပထမ warning shoot သတိေပး၍ မိုးေပၚေက်ာ္ပစ္ေၾကာင္း၊ ေနာက္တစ္ခါ တည့္တည့္ပစ္ စသည့္ Sequence ႏွင့္ သြားေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ယေန႔လုပ္ရမည့္ စနစ္သည္ ယင္းစနစ္ မဟုတ္ေၾကာင္း warning ေပး၊ လူစုခြဲ၍ မရလွ်င္ ပစ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မေန႔က ကုန္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန႐ွိ မိမိတပ္စုေလးတစ္စုကို လူေထာင္ေသာင္းႏွင့္ ခ်ီ၍ ၀ိုင္းေၾကာင္း ၊ ယင္းတပ္စုကို ရဟန္းသံဃာမ်ား ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ တပ္မွဴးေဟာင္းမ်ား ၀င္ကယ္ေသာ္လည္း မရသည့္အဆင့္သို႔ ေရာက္သြားေၾကာင္း၊ ေနာင္လည္း ယင္းပုံစံမ်ိဳးလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းတို႔ကို ထိန္းရမည္၊ ေထာင္ပစ္၍ မျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ျဖစ္ႏိုင္သမွ် မိမိတို႔ သတ္မွတ္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူအုပ္ေတြ႔လွ်င္ warning ေပး၍ လူစုခြဲရန္ ေျပာၿပီး မရလွ်င္ပင္ ေထာင္ပစ္ရန္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ျဖစ္ႏိုင္သည္မွာ ေက်ာင္းသား၊ ကေလး၊ အမ်ိဳးသမီးကို ေ႐ွ႕တင္လာမည္ ျဖစ္၍ ယင္းကို ေမွ်ာ္မွန္းၿပီး မိမိတပ္ကို ျပင္ဆင္စုဖြဲ႔ရန္ Grouping  လုပ္ရန္လိုေၾကာင္း၊ အျခားေသာ တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ သိပ္ ဆိုးဆိုး႐ြား႐ြား ျဖစ္ရန္မ႐ွိေသာ္လည္း ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး၊ မုံ႐ြာ စသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ အႀကိိတ္အနယ္လုပ္ရမည္ဟု မွန္းထားေၾကာင္း၊ ယေန႔အေျခအေန ဤသို႔ျဖစ္သျဖင့္ မနက္ျဖန္ ေသြးထိုးစမ္းလာလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းေၾကာင္း၊ ေနာက္တစ္ေန႔ဆိုလွ်င္ ျပင္းထန္သည့္ အေျခအေန ေတြ႔ႏိုင္ရာ ပိတ္စရာ၊ ဆို႔စရာ႐ွိသည့္ ၀င္ေပါက္၊ ထြက္ေပါက္ မ်ားကို ပိတ္ဆို႔ရန္လိုေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္တြင္ ဗကပ၏ အေျခစိုက္ စခန္းမ်ားအေနႏွင့္ ေျမာက္ဥကၠလာပ၊ ေတာင္ဥကၠလာပ၊ သာေကတ စသည္တို႔တြင္ Block ေတြ၊စည္းေတြ အစ႐ွိသျဖင့္ လုပ္ဖို႔လိုေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ တပ္မိသားစုမ်ားအေနႏွင့္လည္း ၿမိဳ႕ထဲ၊ ရပ္ထဲတြင္ ေနၾကသျဖင့္  လုပ္ဖို႔ ကိုင္ဖို႔ ေတာ္ေတာ္ခက္ေသာ္လည္း မိမိတို႔သည္ ႏုိင္ငံ၏ မ်က္ႏွာကိုသာ ၾကည့္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ မိသားစုအေရးကို မၾကည့္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ လုပ္ရေၾကာင္း၊ ယခုအခ်ိန္တြင္ မိုက္ျပရမည့္ အခ်ိန္အခါျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒါၿပီးလွ်င္ ၿမိဳ႕တြင္ ေျပာက္က်ားတိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္သည္ဟု မိမိတို႔ မွန္းေၾကာင္း၊ တြက္ေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ယင္းသို႔ေသာ ေျပာက္က်ားတိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ၿပီး ယင္းေနာက္ ရန္ကုန္၏ အျပင္အပကို  သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းကဲ့သို႔ ေရ႐ွည္အတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းၿပီးျပင္ၾက၊ ဆင္ၾက၊ လုပ္ၾက ကိုယ့္တာ၀န္ကို ေက်ပြန္ေအာင္လုပ္၊ လက္ေျမွာက္တာအ႐ႈံးေပးတာ မ႐ွိေအာင္၊ လက္ေျမွာက္အ႐ႈံးေပးသည္ထက္ ေသသည္ကမွ ျမတ္သည္ဟု မိမိတို႔ကိုမိမိတို႔ အဆုံးဟု သေဘာထား၍ ယေန႔တိုက္ပြဲကို ဆင္ႏႊဲရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရဲေဘာ္မ်ားကို ေျပာၿပီးၿပီဟူ၍ တစ္ခါတည္း မေနပါႏွင့္၊ ရဲေဘာ္ႏွင့္ လက္ပြန္းတတီးေနပါ၊ မၾကာခဏ ပညာေပးပါ ယင္းကို အထူးအေလးအနက္ထားၿပီး မီးကုန္ယမ္းကုန္ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္၊ မိမိတို႔ ရင္ဆုိင္ရေတာ့မည့္ သေဘာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရင္ဆိုင္မည္ဟု ယတိျပတ္ဆုံးျဖတ္၊ ရင္မဆိုင္ႏိုင္လွ်င္လည္း ကိုယ့္ဘ၀ ဆုံးၿပီ ဟုသာ မွတ္လိုက္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ မိမိတို႔ လူသတ္ခ်င္သည့္ လူသတ္ေကာင္ မဟုတ္္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ လုပ္ရသည္ျဖစ္ၿပီး ေတြ႔သမွ်လူကို ပစ္ရမည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ လူေကာင္းသူေကာင္းေတြ အမ်ားႀကီး႐ွိရာ ရန္ကုန္တြင္ လူဦးေရႏွင့္ၾကည့္လွ်င္ ၂၈ သိန္း႐ွိရာ တကယ့္ဆူပူဆႏၵျပသူထဲမွ အျမင့္ဆုံး ဂဏန္းသည္ ႐ွစ္ေသာင္း၊ တစ္သိန္းသာ႐ွိေၾကာင္း၊ ယင္းအထဲတြင္ လူေကာင္း အမ်ားႀကီးပါ႐ွိၿပီး ပေယာဂ၀င္သည့္ လူ(၂) ေသာင္း၊ (၃)ေသာင္းသာ ပါမည္ျဖစ္ရာ မိမိတို႔ မတတ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ လူမ်ားသည္လည္း အထိအခိုက္ အဆုံးအ႐ႈံးမ်ား ႐ွိမည္ျဖစ္ရာ ယင္းကိုလည္း တြက္ဆၿပီး ဆုံး႐ႈံးမႈမ႐ွိေအာင္ စီမံရန္ႏွင့္ သိပ္ေသြးမပူရန္လည္း လိုေၾကာင္း၊ ဤေနရာတြင္ လုပ္ရကိုင္ရသည္မွာ စစ္ဆင္ေရးတြင္ လုပ္ရကိုင္ရသည့္ နည္းမ်ိဳးမဟုတ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔လူမ်ိဳးသည္ ေသြးဆူလြယ္သည့္ လူမ်ိဳးျဖစ္ရာ ေျခလ်င္က တပ္မွဴးမ်ားသိေၾကာင္း၊ ဗကပတို႔၊ ေကအင္န္ယူတို႔ကို တိုက္ၾကခိုက္ၾကရာ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ ရာႏွင့္ခ်ီၿပီး ရဲေဘာ္မ်ားကို စြန္႔လႊတ္ရေၾကာင္း၊ ဤေနရာတြင္ အသက္ေပးရသည့္ ကိစၥမ်ားလည္း ျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း၊ ဆယ္ဂဏန္း၊ ရာဂဏန္းထိ ႐ွိလာႏိုင္ရာ ယင္းအေပၚတြင္ ေသြးဆူၿပီး ၎တို႔၏ အကြက္ထဲလည္း နင္းမသြားရန္လိုေၾကာင္း၊ ယင္းတို႔ကို နားလည္ၿပီး လုပ္ၾကကိုင္ၾကရန္ ေျပာလိုေၾကာင္း” မိန္႔ၾကားသြားသည္။

ယင္းေနာက္ အစည္းအေ၀းကို ႐ုပ္သိမ္းလိုက္သည္။ အဆိုပါ အစည္းအေဝး၌ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာေမာင္ ႏွင့္ ဒုတိယကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သန္းေ႐ႊ တို႔၏ မိန္႔ခြန္းကို ေသခ်ာစြာ ေလ့လာၾကည့္ပါက ၁၉၈၈ စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ အာဏာသိမ္းပိုက္ခဲ့မႈႏွင့္ က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ ရာဇဝတ္ျပစ္မႈမ်ားကို  တပ္မေတာ္ ၾကည္း၊ေရ၊ေလ မွ အရာ႐ွိ၊ အရာခံ၊ အၾကပ္၊ တပ္သား မ်ားအား လိမ္ညာ၀ါဒျဖန္႔လိုမႈႏွင့္ ယင္းတို႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့မႈကို ဥပေဒႏွင့္အညီ တရားဝင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ သေယာင္ေယာင္ ျဖစ္ေစရန္ ႐ွင္းလင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ အစည္းအေဝး မွတ္တမ္းမ်ားကိုလည္း ေအာက္ေျခရဲေဘာ္မ်ား သိေစရန္ ႏွင့္ ေသြးေအးမသြားေစရန္ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႔ အဆင့္ဆင့္ ႐ွင္းလင္းေစခဲ့သည္။

 


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
My Friend Tin Moe By Maung Swan Yi - Selection of MoeMaKa Articles

Similar Posts

One thought on “သန္းဝင္းလိႈိင္ – ဦးသန္းေရႊ (သိ္ု႔မဟုတ္္) ေနျပည္ေတာ္ မင္္းသားႀကီး – အပိုင္း (၂)

Comments are closed.