ေ၀ဖန္ေရးရာ

ျမစ္ကို အလ်ားလိုက္ကူးခိုင္းထားခံရေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ (Aung Htoo)

ျမစ္ကို အလ်ားလိုက္ကူးခိုင္းထားခံရေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္

ေအာင္ထူး (ေရွ႔ေန) ၾသဂုုတ္ ၂၆၊ ၂၀၁၂

ရခိုင္ျပည္နယ္ အဓိကရုဏ္းနွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ အမွန္တရားေဖၚထုတ္ေပးရန္ ျပည္တြင္းလူထုနွင့္ နုိင္ငံ တကာ၏ ဖိအားမ်ား က်ေရာက္လာျပီးေနာက္ သမတ ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္သည့္ စစ္အစိုးရသည္ အမွန္တရားကို ဖံုးဖိ ထားရန္အတြက္ အဖြဲ႕အစည္း တခုျပီး တခုကို အသံုးခ်ခဲ့သည္။ ပထမ တခုအား ျပည္ထဲေရး ဒု၀န္ၾကီး ဦးေဆာင္ ေစခဲ့ သည္။ ဖြဲ႕စည္း ေစလႊတ္ စံုစမ္းစစ္ေဆးခဲ့ေသာ္လည္း မည္သည့္အစီရင္ခံစာတစြန္းတစမွ် ျပည္သူလူထုအတြက္ ထြက္ေပၚခဲ့ျခင္း မရွိပါ။ ဒုတိယ တခုမွာ လူ႕အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ျဖစ္သည္။ ယင္းမွာလည္း ျပည္ထဲေရး ဒု၀န္ၾကီး ဦးေဆာင္သည့္ အဖြဲ႕နွင့္ ျခားနားမႈမ်ားစြာ မရွိလွပါ။ အမွန္တရားနွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ အားကိုးေလာက္ေသာ အခ်က္မ်ား ေပၚထြက္မလာသည့္အျပင္ လူ႕အခြင့္အေရးရွဳေဒါင့္မွပင္ တိက်သည့္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား မထုတ္နိုင္ခဲ့ပါ။ ေဟာ ယခု တတိယ အဖြဲ႕တခု လာျပန္ ေခ်ျပီ။

ရြာတရြာတြင္ ရြာသူၾကီး ကိုယ္တိုင္က ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သည္ ဟု စြပ္စြဲခံရေသာ အမႈ၌ ယင္းကိုစံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ အတြက္ ရြာသူၾကီးက ပထမ ၄င္း၏ ညီကို တာ၀န္ေပးလိုက္သည္။ သမၼတက ခန္႕ထားေသာ ျပည္ထဲေရး ဒုတိယ ၀န္ၾကီးသည္ ရြာသူၾကီး၏ညီအဆင့္ထက္ မည္သို႕မွ် မပိုပါ။ ဘာတခုမွ် စံုစမ္းစစ္ေဆး ေဖၚထုတ္မႈ မေတြ႕သျဖင့္ ရြာသားေတြက မေၾကနပ္ေၾကာင္း ဆႏၵထုတ္ေဖၚၾကသည္။ ဤတြင္ ရြာသူၾကီးက ဒုတိယ ၄င္း၏ တူကို လႊတ္လိုက္ျပန္ သည္။ သမတ က ခန္႕ထားျခင္းခံရ၊ သမတရံုး၏ အစိတ္အပိုင္းတရပ္အေနျဖင့္ ရပ္တည္၊ သမတက ခ်ေပးေသာ ေငြ ေၾကးျဖင့္ လုပ္ငန္း လည္ပတ္ေနရေသာ လူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္သည္ ရြာသူၾကီး၏ တူ အဆင့္ထက္ မည္သို႕မွ် မပို္ပါ။ ရြာသူၾကီး၏ တူ သည္လည္း အမွန္တရားေပၚေအာင္ ဘာတခုမွ် ထုတ္ေဖၚခ်က္ ထြက္မလာေသာ အခါ ရြာသားေတြက မေၾကနပ္ ေၾကာင္း ဆက္လက္ဆႏၵထုတ္ေဖၚၾကျပန္သည္။ ဤတြင္ ရြာသူၾကီး က တတိယ အဆင့္အေနျဖင့္ ေမြးစားဦးေလး တဦး ကို ထပ္မံျပီး ေစလႊတ္လိုက္ျပန္သည္။ေမြးစားဦးေလး ဟူ၍ သံုးလိုက္သျဖင့္ စာရႈသူအေနျဖင့္ မအံ့ၾသပါနွင့္။ ဦးေလးကို ေမြးစားတာမွ မရွိတာ ဟူ၍ ေစာဒက မတက္ပါနွင့္။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္တြင္ မရွိသည့္အရာမ်ား ရွိခဲ့သည္မွာ ၾကာလွပါျပီ။ 

သမတရံုးညႊန္ၾကားေရးမႈး ဦးေဇာ္ေဌး က ၾသဂုတ္လ ၁၇ ရက္ေန႕ ဘီဘီစီနွင့္ အင္တာဗ်ဴး တြင္ေျပာၾကား သြားသည္ကို ေလ့လာၾကည့္ပါ။

“အစိုးရခ်ည္းဘဲ အမ်ားေထာက္ခံမႈမရနိုင္ဘူး။ ျပည္သူလူထု ပါ၀င္မႈလည္း အေလးထားရမယ္။”

အမ်ားေထာက္ခံမႈရေစရန္သာ ရြာသူၾကီးက ရြာသားမ်ားအနက္မွ ပုဂၢိဳလ္အခ်ိဳ႕ကို စံုစမ္းစစ္ေဆးေစရန္ ဖြဲ႕စည္းေပး လိုက္ျပန္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အဓိကရုဏ္းၾကီးနွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ တာ၀န္ရွိမႈကို ေဖၚထုတ္ရန္ အတြက္ ဖြဲ႕စည္း ေပးလိုက္ျခင္း မဟုတ္ပါ။ သမၼတရံုး၏ အမိန္႕ေၾကာ္ျငာစာကို အစအဆံုး အေသအခ်ာ ဖတ္ၾကည့္ပါ။ ျဖစ္ရပ္မွန္ စံုစမ္း စစ္ေဆးေစရန္ ဟုသာ ပါရွိျပီး တာ၀န္ရွိမႈကို ေဖၚထုတ္ရန္ ဟူသည္ကို မည္သည့္ေနရာတြင္မွ် ေတြ႕ရမည္ မဟုတ္ပါ။ သို႕ျဖစ္၍ ဤေကာ္မရွင္အားလည္း အေရးေပၚေမြးစားဦးေလးထက္ ပို၍ သမတက ေၾကာက္ရြံ႕ေလးစားမည္ မဟုတ္ပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ပါနည္း။

ရခိုင္ျပည္နယ္ အဓိကရုဏ္းနွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ ဖြဲ႕စည္းတာ၀န္ေပးမႈျဖစ္စဥ္ တစံုလံုးလြဲမွားေန၍ ျဖစ္သည္။ ရြာသူၾကီးကိုယ္တုိင္ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ပါသည္ ဟု စြပ္စြဲခံရေသာ မႈခင္းတြင္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေစဘို႕ အခြင့္အာဏာကို ရြာသူ ၾကီး ကဘဲ က်င့္သံုးျပီး တဖြဲ႕ျပီးတဖြဲ႕ အသံုးခ်ေနသည္ကိုက လြဲမွားေနပါသည္။ ရြာသူၾကီးအား ျဖဳတ္ပိုင္ခန္႕ပိုင္ခြင့္ ရွိသူ က စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး အဖြဲ႕ဖြဲ႕ေပးမွသာ သဘာ၀က်ပါမည္။ နိုင္ငံမ်ားတြင္ သမၼတ၊ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္စသူမ်ားကို ျဖဳတ္ပိုင္ခြင့္ ရွိသူမ်ား၊ အယံုအၾကည္မရွိ အဆိုတင္ပိုင္ခြင့္ ရွိသူမ်ားမွာ လႊတ္ေတာ္ နွင့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ရြာသူၾကီးနွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ စံုစမ္းစစ္ေဆးေစရန္ ေပၚေပါက္လာေသာျဖစ္ရပ္မွာ ရိုးရိုးမႈခင္း မဟုတ္ပါ။ လူ႕အခြင့္အေရး နွင့္ စပ္ဆိုင္ေနသည္။

ဤတြင္ လူ႕အခြင့္အေရး နွင့္ နိုင္ငံတကာ၏ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈကို တစံုတရာ ရွင္းရန္လိုပါမည္။ သာဓက ျပပါမည္။ လူ႕အခြင့္အေရးတြင္ အသက္ရွင္သန္ပိုင္ခြင့္ ဟူ၍ရွိပါသည္။ လူတဦးက အျခားတဦးကို သတ္ျခင္းမွာ အသတ္ခံရသူ၏ အသက္ရွင္သန္ပိုင္ခြင့္ ကို ရုပ္သိမ္းလိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္ ဟု နားလည္၍ရနိုင္သည္။ လူတဦးက အျခားလူတဦး၏ အသက္ရွင္သန္ပိုင္ခြင့္ကို ရုပ္သိမ္းလိုက္ျခင္း အားျဖင့္   လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းဟု ဆိုနိုင္သည္။ သို႕ရာတြင္ နိုင္ငံတနိုင္ငံအတြင္း၌ လူတဦးက သို႕မဟုတ္ အမ်ားက အျခားလူတဦး သို ့မဟုတ္ အမ်ား၏ အသက္ရွင္ သန္ပိုင္ခြင့္ကို ရုပ္သိမ္းလိုက္ေသာ္လည္း နိုင္ငံတကာအေနျဖင့္ လူ႕အခြင့္အေရးရႈေဒါင့္မွ ခ်က္ျခင္း ေထာက္ ျပျခင္း ပါ၀င္ျခင္း မရွိၾကပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ရိုးရိုးသာမန္ျပစ္မႈအတြင္းတြင္ အၾကံဳး၀င္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

နိုင္ငံတနိုင္ငံ၌ ျပည္သူအခ်င္းခ်င္းအတြင္း ျဖစ္ပြားေသာ လူသတ္မႈ၊ မုဒိမ္းမႈ၊ လုယက္မႈ၊ နာက်င္ေစမႈ၊ မီးရွိဳ႕မႈ၊ စသည္ တို႕အားလံုးမွာ ရိုးရိုးျပစ္မႈမ်ား ျဖစ္ေနသည္။ သက္ဆိုင္ရာနိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းေရးလည္း ျဖစ္ေန သည္။ ၄င္းနိုင္ငံအတြင္းရွိ တည္ဆဲ  ဥပေဒမ်ားအရ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားအား အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ သြားရန္သာ ျဖစ္သည္။ နိုင္ငံတကာက ၀င္ ေရာက္ေျပာဆိုၾကေလ့မရွိ။ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ၾကေလ့မရွိပါ။

“အိႏၵိယ နိုင္ငံ အာသံျပည္နယ္မွာ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ လူမ်ိဳးေရးအဓိကရုဏ္းကိုေတာ့ နုိင္ငံတကာက ဘာမွမေျပာဘူး။ျမန္မာ နိုင္ငံကိုေတာ့ ေျပာလာတယ္။ ဒါ မတရားဘူး။” ဟူ၍ ေထာက္ျပသူမ်ား ရွိသည္။ သို႕ျဖစ္လွ်င္ အိႏၵိယ နွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ မည္သို႕ကြာျခားေနပါသနည္း။ အိႏၵိယ တြင္ ျဖစ္ပြားေသာ လူမ်ိဳးေရး အဓိကရုဏ္းမွာ သာမန္မႈခင္းျဖစ္သည္။ အစိုးရက လႈံ႕ေဆာ္၊ ဖန္တည္း၊ ပါ၀င္က်ဴးလြန္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားရသည္ဟူေသာ စြပ္စြဲသံမ်ား မၾကားရ။ မြတ္ဆလင္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္မွာ ျပည္နယ္အစိုးရက အဓိကရုဏ္းကို ကိုင္တြယ္ရာတြင္ အားနည္း ေန သည္။ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရက တိုက္ရိုက္၀င္ကိုင္သင့္သည္ ဟူ၍ျဖစ္သည္။ သို႕ျဖစ္၍ အိႏၵိယ အေရးတြင္ နိုင္ငံတကာ က ၀င္ေရာက္ေျပာဆို၇န္ အေၾကာင္းမရွိ။ မည္သည့္နိုင္ငံမွာ မဆို ယင္းအဓိကရုဏ္းမ်ိဳးျဖစ္ပြားလွ်င္ အစိုးရ ကသာ အလယ္မွာ တည့္တည့္ ရပ္၍ သူ႕နိုင္ငံအတြင္း ျဖစ္ပြားေသာ အဓိကရုဏ္းမ်ားအား သူကိုယ္တိုင္ ေျဖရွင္းေဆာင္ ရြက္ ပါက နိုင္ငံတကာက  ၀င္ေ၇ာက္စြက္ဘက္ ေျပာဆိုစရာ အေၾကာင္းမရွိပါ။

ျမန္မာနိုင္ငံ ရခိုင္ျပည္နယ္ အဓိကရုဏ္းတြင္မူ အစိုးရကိုယ္တိုင္ ပါ၀င္က်ဴးလြန္မႈမ်ားျပဳေနေၾကာင္း နိုင္ငံတကာလူ႕အခြင့္ အေရး အဖြဲ႕အစည္းၾကီး မ်ား က စတင္ေထာက္ျပလာသျဖင့္ ဤျပသနာကို လူ႕အခြင့္အေရးရႈေဒါင္႕မွ ေ၀ဘန္ေဆြးေႏြး မႈမ်ား ပို၍က်ယ္ေလာင္ လာျခင္းျဖစ္သည္။ အစိုးရ၏ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈ မွာပင္ ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္သည့္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရတြင္ ပို၍တာ၀န္ရွိေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အဓိကရုဏ္းအတြင္း ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီးမ်ား ကသာ ေနရာ တကာ ၀င္ေရာက္အမိန္႕ေပးေနၾကသည္ဟူေသာ တိုင္းတန္းခ်က္မ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့ေသာေၾကာင့္ပင္။

 ျမန္မာနိုင္ငံ အတြင္း၌ စစ္အစိုးရက လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္မႈမ်ားျပဳခဲ့သျဖင့္ ကုလသမဂၢ အပါအ၀င္ နိုင္ငံတကာ လူ႕ အခြင့္ အေရး အဖြဲ႕အစည္းၾကီးမ်ားက ၀င္ေရာက္ ေျပာဆိုလာခဲ့ၾကသည္မွာ ယခုမွ မဟုတ္ပါ။ အနည္းဆံုးအားျဖင့္ ဆယ္စုနွစ္ နွစ္စု ေက်ာ္ခဲ့ပါျပီ။

နိုင္ငံတကာအေနနဲ႕ လူ႕အခြင့္အေရး ရႈေဒါင့္ကဆိုျပီးေတာ့ ဘဂၤလီ (ရိုဟင္ဂ်ာ မြတ္ဆလင္ေတြ) ခံရတာေတာ့ ေထာက္ျပေျပာ ဆိုမႈ ျပဳ ၾကတယ္။ ရခုိင္တိုင္းရင္းသားေတြ ခံရတာေတာ့ ဘာေၾကာင့္ မေျပာသလဲ။ ရခိုင္ေတြကေရာ လူမဟုတ္ဘူး လားဟူ၍ ဂရုဏာ ေဒါေသာျဖင့္ ေ၀ဘန္ၾကသည္ကိုလည္း ၾကားရသည္။ ဤသည္ကိုလည္း လိုက္စဥ္းစားဘို္႕လိုပါမည္။ လူ႕အခြင့္အေရးရႈေဒါင့္မွ နွစ္ဖက္မွ်တစြာ ၾကည္႕ရန္တာ၀န္ရွိပါလွ်က္ နိုင္ငံတကာသည္ အမွန္တကယ္ ဘက္လိုက္ေန သလား ဟူ၍ျဖစ္သည္။

အထက္တြင္ တင္ျပခဲ့သကဲ့သို႕ပင္ နိုင္ငံတကာအျမင္မွ ၾကည့္လွ်င္ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖါက္မႈကို အစိုးရကိုယ္တိုင္က ျပဳလုပ္ျခင္းဟုတ္ မဟုတ္ ဆိုသည္ကို အဓိကၾကည့္သည္။ လက္ရွိအာဏာရေနေသာ သမတ ဦးသိန္းစိန္ေခါင္းေဆာင္သည့္ စစ္အစိုးရသည္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားအေပၚ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္မႈက်ဴးလြန္ေနပါ သလား။ သံသယျဖစ္ဘြယ္အခ်က္အလက္မ်ား ေတြ႕ရွိလွ်င္ နိုင္ငံတကာသိေအာင္ တင္ေပးေစလိုပါသည္။ တစံုတရာ ခိုင္မာ လံုေလာက္သည္ဟု ယူဆပါက ကုလသမဂၢ အပါအ၀င္ နိုင္ငံတကာ လူ႕အခြင့္အေရး အဖြဲ႕အစည္းၾကီးမ်ားသည္ ခ်က္ျခင္းပင္ စိတ္၀င္တစား တုန္႕ျပန္ရန္ ေသခ်ာသေလာက္ျဖစ္သည္။

အမွန္တရားေပၚေပါက္ေရးအတြက္ အစိုးရ၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ စစ္ေဆးသင့္ေၾကာင့္ သာဓက ဆက္လက္တင္ျပ ပါမည္။စစ္ေတြျမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးေအာင္ျမတ္ေက်ာ္ က ပုဒ္မ ၁၄၄ ေအာက္တြင္ ထုတ္ထားေသာ ညမထြက္ ရ အမိန္႕ကို ခ်ိဳးေဖါက္သည္ဟူ၍ ရခိုင္တိုင္းရင္းသား ၆၅ ဦးကို ဖမ္းျပီး ေထာင္ခ်ခဲ့ေၾကာင္း။ ၄င္းတို႕မွာအလုပ္ အျပန္ ေနာက္က်၊ နာေရးသြားၾကသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားေတြသာ ယင္းသို႕ေထာင္ခ်ခံထားရျပီး ဘဂၤါလီ ကုလား ေတြကို တေယာက္မွ မေတြ႕ေၾကာင္း ၄င္းက ၾသဂုတ္လ ၂၃ ရက္ ဘီဘီစီ အင္တာဗ်ဴးတြင္ ေျပာၾကားသြား ခဲ့သည္။

တခ်ိန္တည္းတြင္ ဘူးသီးေတာင္ျမိဳ႕နယ္ လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးေရႊေမာင္က ဘူးသီးေတာင္တြင္မူ ေထာင္ဒဏ္ (၁၀) နွစ္ အထိ အျပစ္ေပး ခံ ရသူ မြတ္ဆလင္ ၁၀ ေယာက္ခန္႕ရွိေၾကာင္း၊ ၈ ရက္ေန႕ဆူပူ မႈ တြင္ ပါ၀င္ ပတ္သက္ ေၾကာင္းျဖင့္ စြပ္စြဲကာ ၈ ရက္ နွင့္ ၉ ရက္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဖမ္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၄င္းတို႕သည္ ေရွ႕ေနငွား ခြင့္မရ၊ သက္ေသေခၚခြင့္မရွိ၊ သက္ဆိုင္ရာ မိသားစုမ်ားအားလည္း ေတြ႕ခြင့္မရေၾကာင္း၊ တရားလိုဘက္က သက္ေသ မ်ားကို သာ စစ္ေဆး၍ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ေျပာသြားခဲ့ျပန္သည္။

ဦးေအာင္ျမတ္ေက်ာ္၏ ေျပာၾကားခ်က္ကို အေျခခံလွ်င္ လူအုပ္စု နွစ္ဘက္လံုးမွ ညဘက္ကို ထြက္ပါလွ်က္ အုပ္စု တခု မွ လူမ်ားကို တနည္းအားျဖင့္ ရခိုင္တုိင္းရင္းသားမ်ားကိုသာ ေရြးခ်ယ္ဖမ္းဆီးျပီး အျခားအုပ္စုမွလူမ်ားအား ဖမ္းဆီး ျခင္း မျပဳသည့္ သေဘာေဆာင္သည္။ ယင္းသို႕ျဖစ္လွ်င္ ခြဲျခားဆက္ဆန္ကိုင္တြယ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းျဖစ္ရပ္မွန္လွ်င္ ရခိုင္ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ လူ႕အခြင့္အေရးအရ တန္းတူေရးခံစားခြင့္ကို အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားက ျငင္းဆန္ရာေရာက္ သည္။ ဥပေဒစိုးမိုးေရးကို လည္း ရုပ္သိမ္းျခင္းျဖစ္သည္။ ဤသည္ကို လက္ခံ၍မရပါ။ ယင္းအတြက္ တာ၀န္ရွိသူမွာ စစ္တပ္၊ ရဲ အပါအ၀င္  လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲမ်ား၏ အျမင့္ဆံုးအရာရွိၾကီးမ်ား၊ ၄င္းတို႕အေပၚ တိုက္ရိုက္အမိန္႕ေပးခြင့္ရွိေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာပိုင္အဆင့္ ဆင့္မ်ားျဖစ္သည္။ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ အေနျဖင့္ ၄င္းတို႕ကိုစစ္ေဆးျပီးအမွန္ တရားကို ေဖၚထုတ္ရပါမည္။

            ဦးေရႊေမာင္၏ ေျပာၾကားခ်က္ကို အေျခခံလွ်င္ အဖမ္းခံရသူမ်ားအေနျဖင့္ မႈခင္းတြင္ တရားမွ်တစြာ စစ္ေဆးခံယူပိုင္ခြင့္ ဆံုးရႈံးေနသည့္ သေဘာေဆာင္သည္။ တရားစီရင္ေရးနွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားပါ လူတိုင္းရသင့္သည့္ အခြင့္ အေရးမ်ား ရုပ္သိမ္းခံရသလိုျဖစ္ေနသည္။ အမႈမ်ားတြင္ ခုခံေခ်ပခြင့္ ဟူသည္မွာ စစ္အစိုးရ၏ ၂၀၀၈ ခုနွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုမွာ ပင္ ျပဌာန္းပါရွိသည္။ ပုဒ္မ ၁၄၄ ထုတ္ထားေသာ္လည္း ယင္းအခြင့္အေရးကိုရုပ္သိမ္း၍မရပါ။ ယင္းသို႕ျဖစ္ပါကတာ၀န္ ရွိသူမ်ားမွာ အဆိုပါမႈခင္းမ်ားအား ကိုင္တြယ္စစ္ေဆးခဲ့ သည့္ တရားရံုးမ်ားနွင့္ တရားသူၾကီးမ်ားျဖစ္သည္။ စံုစမ္း စစ္ ေဆး ေရးေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ၄င္းတို႕အား စစ္ေဆး ေဖၚထုတ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

အဓိကရုဏ္းၾကီးအတြင္းျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ မႈခင္းမ်ား အားလံုးမွာ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္မ်ားနွင့္ ျပည့္လွ်က္ရွိသည္။ ပထမဆံုး စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ရခိုင္မိန္းခေလးတဦးအား မုဒိမ္းက်င့္ျပီး သတ္ခဲ့သည္ ဟူေသာ အမႈတြင္ တရားခံသံုးဦး အနက္ တဦးမွာ အခ်ဳပ္ခန္းအတြင္း၌ ၾကိဳးဆြဲခ်ေသဆံုးသြားေၾကာင္းသိရသည္။ အမွန္တကယ္ ၾကိဳးဆြဲခ်ေသတာ ဟုတ္ ရဲ႕လား။ မည္သည့္စစ္ေဆးေဖၚထုတ္မႈမွ် မၾကားရ။ ေသမႈေသခင္း စစ္ေဆးခဲ့သည့္ မႈခင္းမွတ္တမ္းမရွိ။ ဤမွ်နွင့္ ဇာတ္ လမ္းျပီးဆံုးသြားသည္။ အဓိကရုဏ္းဖန္တည္းဘို႕ မႈခင္းက်ဴးလြန္ခိုင္းခံရသူက ေနာင္ကို အမွန္တရား ထုတ္မေျပာ နိုင္ ေစရန္ နုတ္ပိတ္လိုက္သလား။ သံသယမ်ား ရွင္းသြားေစရန္ အမွန္တရားကို ေဖၚထုတ္ရပါမည္။

ထို႕အျပင္ ကုလသမဂၢ၀န္ထမ္းမ်ားအား အေရးယူခဲ့သည့္ မႈခင္းမ်ား အပါအ၀င္ အဓိကရုဏ္းအတြင္း ျပစ္မႈဆိုင္ရာ အရ အေရးယူခဲ့သည့္ မႈခင္းမ်ားအားလံုး၌ သတင္းဌာနမ်ား၏ ေမးျမန္းခြင့္၊ အမ်ားျပည္သူ၏ သိရွိခြင့္မ်ား ရုပ္သိမ္းခံေနရဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ ၂၀၀၈ ခုနွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ျပဌာန္းပါရွိသည့္ အမ်ားျပည္သူေရွ႕ေမွာက္တြင္ တရားစီရင္ေရး ဆိုသည္မွာ အသံသာရွိျပီး အဆန္မရွိျဖစ္ေနသည္။

 တရားရံုးမ်ား၏ အမႈတြဲမ်ားသည္ တိုင္းျပည္၏ လွ်ိဳ႕ ၀ွက္ခ်က္မဟုတ္ပါ။ အမ်ားနွင့္ ဆိုင္ေသာ စာတမ္းအမွတ္အသားမ်ားျဖစ္သည္။ သက္ဆိုင္သူမ်ားက သတ္မွတ္ေသာ အခေၾကးေငြေပးလွ်င္ မိတၱဴကူးခြင့္ျပဳရပါမည္။ ယင္းအမႈတြဲမွတ္တမ္းမ်ားအား ေလ့လာခြင့္ရလွ်င္ပင္ အမွန္တရားကို အေတာ္အသင့္ထုတ္ေဖၚနိုင္ပါမည္။

ခ်ဳပ္၍ ဆိုရလွ်င္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ တရပ္ရပ္က အမွန္တရားေဖၚထုတ္ရာတြင္ ပထမဆံုးအေနနွင့္ ျပစ္မႈ ေၾကာင္းအေျခခံမ်ားနွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ သမတ ဦးသိန္းစိန္မွစျပီး အျခားတာ၀န္ရွိအစိုးရအဖြဲ႕၀င္အဆင့္ဆင့္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးအာဏာပိုင္အဆင့္ဆင့္၊ တရားစီ၇င္ေရးအပါအ၀င္ တိုင္းျပည္ယႏၱယားမ်ားနွင့္ လံုျခံဳေရးအရတာ၀န္ယူ ေဆာင္ ရြက္ခဲ့ၾကသည့္ စစ္တပ္ ရဲ စသည့္ လံုျခံဳေရး ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းအဆင့္ဆင့္တို႕အား အဓိကအားျဖင့္ ေဇာင္းေပး၍ စစ္ေဆးရန္ျဖစ္သည္။

သမတရံုးညႊန္ၾကားေရးမႈး ဦးေဇာ္ေဌး က —–

“ျပစ္မႈဆိုင္ရာေတြ အတြက္ ျပည္ထဲေရး ဒု၀န္ၾကီး ဦးေဆာင္ဖြဲ႕ခဲ့တာရွိတယ္။ ျပစ္မႈေတြဟာ ျပည္နယ္ အဆင့္ ၾကီး မားက်ယ္ျပန္႕တဲ့ အတြက္ ျပည္ထဲေရး ဒု၀န္ၾကီး ကိုယ္တိုင္ စစ္ေဆးတယ္။ Criminal Investigation (ျပစ္မႈဆိုင္ရာ စံုးစမ္းစစ္ေဆးေရး) ျဖစ္တယ္။ အခုဟာက community (လူ႕အသိုင္းအ၀ိုင္း) နွစ္ခုရဲ႕အၾကားက ပဋိပကၡေတြ –” ဟု ေျပာသြားျခင္းကို ေထာက္လွ်င္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာေတြအတြက္ စစ္ေဆးျပီးျပီ ဟု ေျပာလိုပံုရသည္။ အဓိကရုဏ္းၾကီးအတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာမႈခင္းၾကီးမ်ားနွင့္စပ္လွ်ဥ္းျပီး ယခုဖြဲ႕ေပးလိုက္သည့္ ေကာ္မရွင္က စံုစမ္းရန္မလို ဟုလမ္းညႊန္ သည့္သေဘာ ေဆာင္သည္။ ဤသည္ကို လက္မခံသင့္ပါ။ လူ႕အသုိုင္းအ၀ိုင္းနွစ္ခု အၾကားက ပဋိပကၡ ကိုေတာ့ အေျဖ ေတြ႕ေအာင္ရွာ၊ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ မႈခင္းၾကီးေတြနဲ႕ပတ္သက္ျပီး  အစိုးရရဲ႕တာ၀န္ရွိမႈကို ေဖၚထုတ္ဘို႕ကေတာ့ ခင္ဗ်ားတို႕ အလုပ္မဟုတ္ဘူး ဟု ဆိုလိုရာေရာက္သည္။

အစိုးရ ကိုယ္တိုင္က ပါ၀င္က်ဴးလြန္ေသာ မႈခင္းျဖစ္လွ်င္ ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ၄င္းအားေပးအပ္ထားေသာ တာ၀န္ျဖစ္ သည့္ “ကြဲျပားေသာ အယူ၀ါဒ ရွိသူ မတူညီသည့္ လူမ်ိဳးစုမ်ားအၾကား ျငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္နိုင္မည့္ နည္း လမ္းမ်ား ရွာေဖြရန္” ဟူသည္မွာ မည္သည့္အခါတြင္မွ် ေအာင္ျမင္မည္ မဟုတ္ပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေနာင္ကို လည္း အစိုးရကိုယ္တိုင္က ပဋိပကၡထပ္မံဖန္တည္းမွာကို စိုးရိမ္ရေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ဦးသိန္းစိန္ကိုယ္စား ဦးေဇာ္ေဌးလမ္းေၾကာင္းခ်ေပးေနသည္ကို လက္ခံလွ်င္ တရားခံအစစ္ကို မည္သည့္အခါတြင္မွ် ေဖၚထုတ္နိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ တရားခံအစစ္မေပၚပါက အနာရင္းကို မသိသျဖင့္  ေဆးစစ္ေဆးမွန္ မေတြ႕နိုင္ပါ။ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ေအာက္ေျခ တြင္သာ ဟုိေမးသည္လိုက္ျဖင့္ ဖတ္ဖတ္ေမာကာ ျမစ္ကို အလ်ားလိုက္ကူးခုိင္းခံထားရသလို ျဖစ္ေနပါမည္။

 ယင္းသို႕ မျဖစ္လိုပါက စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္၏ ပထမဆံုး အလုပ္မွာ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ မရွိပါ။ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ရွိပါ မည္။ သမတ ဦးသိန္းစိန္ကို စတင္ စံုစမ္းေမးျမန္းရန္ ျဖစ္သည္။ အဓိကရုဏ္းကာလအတြင္း သမတရံုးနွင့္ သက္ဆိုင္ ရာ ၀န္ၾကီးမ်ားက ထုတ္လိုက္သည့္ အမိန္႕မ်ား၊ ညြန္ၾကားလႊာမ်ား၊ ေၾကးနန္းမ်ား၊ တယ္လီဖံုးမွတ္တမ္းမ်ား၊ ၀န္ၾကီး အဖြဲ႕ အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္းမ်ားကို ဖတ္ရႈ ေလ့လာရန္လိုပါမည္။ ဤလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား မရနိုင္ပါက ယခုအသစ္ဖြဲ႕လုိက္ေသာ ေကာ္မရွင္သည္ အစိုးရ၏ တာ၀န္ရွိမႈ ကို တိတိက်က် ေဖၚထုတ္နိုင္မည့္ အလားအလာ လြန္စြာနည္းေနပါမည္။

သူရ ဦးေရႊမန္းသည္ ဥပေဒေရွ႕ေမွာက္တြင္ လူတိုင္းတန္းတူျဖစ္သည္ ဟူသည့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရး စကားလံုးကို   လြန္ခဲ့ သည့္ ရွစ္နွစ္ခန္႕ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဘ၀ ကထဲက စသံုးလာခဲ့သည္။ လူထု အေတာ္မ်ားမ်ားက ဟုတ္မ်ား ဟုတ္ေလမလားဟူ၍ မ်က္လံုုးျပဴးကာ ထၾကည့္မိခဲ့ၾကသည္။

သို႕ရာတြင္ လက္ေတြ႕အရ စစ္မွန္ေသာ ဥပေဒစိုးမိုးေရး ကို အုတ္ျမစ္ခ်ေစမည့္ မည္သည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမွ် မေတြ႕ရ။ ဥပေဒစိုးမိုးေရးအေျခခံကို တည္ေဆာက္ရန္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု၏ ေက်ာရိုးမ်ားအား ျပင္ေရး  အတြက္ ကမကထျပဳသံ ၄င္းထံမွွ တခါမွ် မၾကားရ။ ဥပေဒစိုးမိုးေရး ကို ဖ်က္သိမ္းထားသည့္ မတရား ဥပေဒ တခုတေလကိုမွ် ရုပ္သိမ္းေပးခဲ့ျခင္းမရွိ။ ဥပေဒစိုးမိုးေရးကို အားျဖစ္ေစရန္ State Institution ဟု ေခၚသည့္ တိုင္းျပည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အေဆာက္အအံုမ်ားကို ျပင္ရန္ လႈံံ႕ေဆာ္မႈ တခုတေလမွ် မျပဳ။ တိုင္းျပည္အာဏာခြဲေ၀က်င့္သံုးမႈ ဟူသည္ ကို ပါးစပ္ကေျပာေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ ၄င္းဦးေဆာင္သည့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္သည္ သမၼတ ဦးေဆာင္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကို စစ္ေဆးရမည့္ အလုပ္အား မလုပ္။ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ သန္႔ရွင္းေသာအစိုးရ ျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္ အစိုးရ အဖြဲ႔ အဆင့္ဆင့္တြင္ တာ၀န္ေပး အပ္ ခံရသူမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာပစၥည္း၊ မေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာပစၥည္းႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို ထုတ္ ေဖာ္ေၾကညာၿပီး မွတ္တမ္းတင္ထားရန္ ဟူေသာ အဆိုကို သူရဦးေရႊမန္း ဦးေဆာင္သည့္ လႊတ္ေတာ္က ပယ္ခ်ခဲ့ျခင္း ျဖင့္ ဆိုး၀ါးသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနွင့္ လာဘ္စားေနသည့္ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္မ်ားကို ကာကြယ္ ေစါင့္ေရွာက္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား သာ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။

ယခုလည္း စစ္မွန္ေသာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တရပ္က ထမ္းေဆာင္ရမည့္ တာ၀န္ကိုမ်က္ကြယ္ျပဳေနပါျပီ။ ယင္းမွာ ရခိုင္ ျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အဓိကရုဏ္းၾကီးနွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရ၏ တာ၀န္ ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံေဆာင္ရြက္မႈ ကိစၥမ်ားအား စံုစမ္းစစ္ေဆးရမည့္တာ၀န္ကို လႊတ္ေတာ္က မသိျခင္ေယာင္ေဆာင္ လွ်က္ ရွိသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေစလွ်က္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး နွင့္ တည္ျငိမ္ေရး ေကာ္မတီ ကို ဖြဲ႕စည္း ထားရွိျပီးျဖစ္ပါလွွ်က္ သမၼတက စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ အသစ္တခုထပ္မံဖြဲ႕စည္းျခင္းအေပၚ လႊတ္ေတာ္က ကန္႔ကြက္မႈ မျပဳ။

ယင္းေကာ္မရွင္အသစ္ ဖြဲ႕စည္းရျခင္းနွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ ေအာက္တြင္ ေဖၚျပ ထားသည့္ သမတရံုး အမိန္႕ေၾကာ္ျငာစာကို ေလ့လာၾကည့္ပါ။

“ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ေမလနွင့္ ဇြန္လ အတြင္း၌ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရးနွင့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ထိခိုက္ပ်က္ျပားေစသည့္ လူစုလူေ၀းျဖင့္ ဥပေဒမဲ့ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား တိုက္ခိုက္သတ္ျဖတ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ အဆိုပါျဖစ္ပြားမႈမ်ားနွင့္ စပ္လွ်ဥ္း ၍ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္ အမွန္ ေပၚေပါက္ေရး စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြားတိုးတက္ေရးအၾကံျပဳရန္ ဖြဲ႕စည္း တာ၀န္ေပးအပ္သည္။”

သမတ ကိုယ္တိုင္ကပင္ ယခုျပသနာမွာ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရးနွင့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရး ဟူသည္ကို လက္ခံထားျပီး ျဖစ္ သည္။ စကားလံုးအားျဖင့္ ေရွ႕ေနာက္သာ ကြာသည္။ လႊတ္ေတာ္က ဖြဲ႕ေပးထားသည္မွာဥပေဒစိုးမိုးေရး နွင့္ တည္ျငိမ္ ေရး ေကာ္မတီ ျဖစ္သည္။ ယင္းေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္ ကြက္တိ ျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဟူေသာ အဖြဲ႕ အစည္းသည္ အစိုးရ၏ အာဏာကို ၾကပ္မတ္ထိမ္းေက်ာင္းရန္ တာ၀န္ရွိသည္ ဟူေသာ အပိုင္းကို လက္ေတြ႕ ေဖၚ ေဆာင္လိုပါက ဤ ဖြဲ႕စည္းျပီးထားေသာ ေကာ္မတီအား တာ၀န္ေပးအပ္လိုက္ရံုသာ ရွိသည္။

 ဤ ေကာ္မတီသည္ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္လွ်က္  လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားနွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသျဖင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ပိုရွိျပီး သဘာ၀ လည္း က်လွပါသည္။ ဦးေရႊမန္းသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ျငိမ္သက္ေနပါသနည္း။ ဦးေရႊမန္း နွင့္ ဦးသိန္းစိန္ လက္၀ါးျခင္း ရိုက္လွ်က္ လႊတ္ေတာ္ကဖြဲ႕ထားသည့္ ေကာ္မတီၾကီးကို ငုတ္တုတ္ထိုင္ထားေစကာ သမၼတ ဖြဲ႕ေပးသည့္ ေကာ္မရွင္ သစ္အား ပြဲ ထုတ္လာျပန္ျခင္း ျဖစ္သလား။ အစိုးရ၏ တာ၀န္ရွိမႈ အမွန္တရား ေပၚထြက္မလာေစရန္ ပိပိရိရိ နွင့္ ဖံုးဖိ ေနၾကသလား။ စဥ္းစားရန္ရွိသည္။

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္လွ်က္ ဥပေဒစိုးမိုးေရး နွင့္ တည္ျငိမ္ ေရး ေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္း ထားျပီးျဖစ္ေၾကာင္း သမတ ဦးသိန္းစိန္ မုခ်သိရွိျပီးျဖစ္သည္။ ဦးသိန္းစိန္အေနျဖင့္ ရိုးသားစြာ အမွန္တရားကို ေဖၚထုတ္ လိုသည္ဆိုလွ်င္ ရခုိင္ျပည္နယ္အဓိကရုဏ္းနွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ စံုစမ္းစစ္ေဆးေပးပါရန္ ယင္းေကာ္မတီအား ပန္ၾကားလိုက္ ရံုသာျဖစ္သည္။ ယင္းေကာ္မတီကသာ ကိုင္တြယ္ စံုစမ္းလွ်င္ တိုင္းျပည္ယႏၱယားဖြဲ႕စည္းလည္ပတ္မႈအရ သဘာ၀က်လွ သလို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တုိင္ ဦးေဆာင္ထားသျဖင့္ နိုင္ငံတကာ နွင့္ ျပည္တြင္းလူထု၏ ယံုၾကည္မႈ ကို ပိုမိုရ ရွိနိုင္သည္။ တိုင္းျပည္အတြက္ ပိုမိုအက်ိဳးရွိမည္။  

ဤသည္ကိုမလုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱယား မ်ားအား တလြဲအသံုးခ်၊ လူထုမ်ားကို မ်က္လွည့္ ျပကာ အမွန္တရားကို အစီအစဥ္ရွိရွိ ဖံုးကြယ္ရာ ေရာက္သည္။ သမတ ကိုယ္တိုင္နွင့္ ၄င္း၏ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအေနျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ ေကာ္မရွင္၏ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈကို မခံယူလို၍ျဖစ္ေၾကာင္း လည္း သံုးသပ္နုိင္သည္။ လႊတ္ေတာ္က ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည့္ ေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္မရွိ ဟူ၍ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတရားရံုးမွ ေန၍ အဆင့္ေလွ်ာ့ခ်ထားမႈကိုလည္း ဆက္စပ္သံုးသပ္သင့္သည္။

ဦးသိန္းစိန္သည္ ဤ အေနအထားကို အျမန္ဆံုးျပင္သင့္သည္။ ဒီမိုကေရစီ နိုင္ငံမ်ား၌ သမတ၊ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္မ်ား ျပသနာ ျဖစ္လာပါက သက္ဆိုင္ရာနုိင္ငံ၏ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီ မ်ားက စံုစမ္းစစ္ေဆးၾကရသည္ကို ဒီမိုကေရစီ ကို ဦးတည္ပါ သည္ဟု ဆိုသူသမတ ကိုယ္တိုင္က မ်က္ကြယ္ျပဳျခင္းမွာ မသင့္ေလွ်ာ္ပါ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ ေကာ္မတီ၏ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ အစစ္ေဆးခံရမည္ကို မေနွာင့္ေနွးသင့္ပါ။

ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ရွိေသာအစိုးရ၊ တာ၀န္ခံမႈ ရွိ ေသာ အစိုးရျဖစ္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း သမတ ျဖစ္စက မိမိကိုယ္တိုင္ အသံုးျပဳသြားခဲ့ေသာ စကားလံုးမ်ားအား လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖၚရန္ အခ်ိန္ေရာက္ပါျပီ။

ေအာင္ထူး (ေရွ႕ေန)

ၾသဂုတ္လ (၂၃) ရက္ ၂၀၁၂ ခုနွစ္


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts

4 thoughts on “ျမစ္ကို အလ်ားလိုက္ကူးခိုင္းထားခံရေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ (Aung Htoo)
 1. ABSDF ေျမာက္ပီုင္းလူသတ္မႈႀကီးကို ေသဆံုးခဲ့သူေတြရဲ႕မိသားစုေတြက ျမန္မာျပည္ထဲမွာ တရားစြဲဖို႔ျပင္ဆင္ေန ၾကတာသတင္းေတြမွာ ၾကားလိုက္ရတယ္။

  ကိုေအာင္ထူးတို႔ရဲ႕ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္က ABSDF ေျမာက္ပီုင္းလူသတ္မႈႀကီးကို ဘယ္သို႔ဘယ္ပုံ စုံစမ္း စစ္ေဆးၿပီး ဘယ္လိုသုံးသပ္ခဲ့တယ္ဆိုကို ေသဆံုးခဲ့သူေတြရဲ႕မိသားစုေတြနဲ႔ အမ်ားျပည္သူသိေအာင္ေရးေပး ပါဦး။

  ေနာက္ၿပီး ဘန္ေကာက္သံရုံးကိုဝင္စီးခဲ့တဲ့ ေဂ်ာ္နီကို တိုးတိုးတိတ္တိတ္သတ္တဲ့ကိစၥမွာ ကိုေအာင္ထူးတို႔ရဲ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံေရွ႕ေနမ်ားေကာင္စီက ဘယ္လိုပါဝင္ခဲ့သလဲ ဆိုတာေရာေပါ့။

  ရခိုင္အေရးထက္ပိုၿပီး စိတ္ဝင္စားဖို႔ေကာင္းမွာ ေသခ်ာပါတယ္။ အမ်ားျပည္သူသိသင့္တဲ့ကိစၥပဲေလ မဟုတ္ဘူးလား။

  သမိုင္းဆိုတာ ကိုယ္ကမွန္မွန္ကန္ကန္ မလုပ္ခဲ့ရင္ ကိုယ့္ကိုျပန္ေျခာက္တတ္ပါတယ္၊

 2. ဦးေအာင္ထူးေတာ့ ရူးသြားရွာျပီ … ခင္ဗ်ားကို အဟုတ္မွတ္ျပီး အေကာင္းျမင္ခဲ့မိတဲ့အခ်ိန္ေတြကိုေတာင္ ႏွေျမာတယ္ …. ျမန္မာျပည္သူအားလုံးနဲ႕ တစ္ထပ္တည္းက်ေအာင္ လာျပီးခံစားၾကည့္လွည့္ပါ … ရခိုင္ကိစၥနဲ႕ပတ္သက္ျပီး တစ္ျပည္လုံးကို ဆႏၵခံယူျပီး မဲခြဲခိုင္းၾကည့္လိုက္ပါ … ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ေထာက္ခံတဲ့ မဲအေရအတြက္ထက္ သာခ်င္မွေတာ့သာလိမ့္မယ္ … ဒါေပမယ့္ သူတို႕ကို ျမန္မာတျပည္လုံးနီးပါးက ေအးေအးေဆးေဆး ေနခ်င္ရင္ေန မေနခ်င္ရင္ ထြက္သြားေတာ့ ဆိုတဲ့ စိတ္မ်ိဳးရွိေနၾကတာဗ် … ဟိုေသြးထိုးလိုက္ ဒီေသြးထိုးလိုက္ ေလွ်ာက္မလုပ္ပါနဲ႕ေတာ့ … တခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံေတြ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ အနာဂါတ္အလားအလာ ကိုျမင္ျပီး လန္႕ဖ်တ္ ေနၾကခ်ိန္မွာ အစိုးရနဲ႕ျပည္သူ တေသြးတည္းရွိေနတာေကာင္းပါတယ္ … ခင္ဗ်ားေအးေအးေဆးေဆးေနပါ … အခုအခ်ိန္မွာ တကယ္အျပဳသေဘာေဆာင္တယ္ဆိုရင္ ေအးေအးေဆးေဆးသာေနလိုက္ပါ

 3. ဦးေအာင္ထူးေတာ့ ရူးသြားရွာျပီ … ခင္ဗ်ားကို အဟုတ္မွတ္ျပီး အေကာင္းျမင္ခဲ့မိတဲ့အခ်ိန္ေတြကိုေတာင္ ႏွေျမာတယ္ …. ျမန္မာျပည္သူအားလုံးနဲ႕ တစ္ထပ္တည္းက်ေအာင္ လာျပီးခံစားၾကည့္လွည့္ပါ … ရခိုင္ကိစၥနဲ႕ပတ္သက္ျပီး တစ္ျပည္လုံးကို ဆႏၵခံယူျပီး မဲခြဲခိုင္းၾကည့္လိုက္ပါ … ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ေထာက္ခံတဲ့ မဲအေရအတြက္ထက္ သာခ်င္မွေတာ့သာလိမ့္မယ္ … ဒါေပမယ့္ သူတို႕ကို ျမန္မာတျပည္လုံးနီးပါးက ေအးေအးေဆးေဆး ေနခ်င္ရင္ေန မေနခ်င္ရင္ ထြက္သြားေတာ့ ဆိုတဲ့ စိတ္မ်ိဳးရွိေနၾကတာဗ် … ဟိုေသြးထိုးလိုက္ ဒီေသြးထိုးလိုက္ ေလွ်ာက္မလုပ္ပါနဲ႕ေတာ့ … တခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံေတြ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ အနာဂါတ္အလားအလာ ကိုျမင္ျပီး လန္႕ဖ်တ္ ေနၾကခ်ိန္မွာ အစိုးရနဲ႕ျပည္သူ တေသြးတည္းရွိေနတာေကာင္းပါတယ္ … ခင္ဗ်ားေအးေအးေဆးေဆးေနပါ … အခုအခ်ိန္မွာ တကယ္အျပဳသေဘာေဆာင္တယ္ဆိုရင္ ေအးေအးေဆးေဆးသာေနလိုက္ပါ

Comments are closed.