တူေမာင္ညိဳ ေ၀ဖန္ေရးရာ

Tu Maung Nyo – ကိုကိုေအာင္ မွန္မွန္ေျပာ

ကိုကိုေအာင္ မွန္မွန္ေျပာ
တူေမာင္ညိဳ၊ ဇြန္ ၁၃၊ ၂၀၁၂
 “ကိုကိုေအာင္” ဆိုတဲ့ ေဆာင္းပါးရွင္က  ျပည္ပခရီးထြက္ေတာ့မယ့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို (Burma/Myanmar) ဆိုတဲ့ စကားလံုးမွန္မွန္ကန္ကန္ သံုးစြဲဖို႔ သတိေပးခ်င္တာနဲ႔တူပါတယ္။ သတင္းစာေတြထဲမယ္ “အမိႈက္ကစ ျပႆဒ္မီးေလာင္” ဆုိတဲ့ ေဆာင္းပါးေရးလာပါတယ္။
            သမုိင္းေၾကာင္းေတြ၊ ဥပေဒပုဒ္မေတြကုိ ကိုးကားၿပီး မိုးလားကဲလားေရးထားတယ္။ သမုိင္းဘက္ကဆိုရင္ အေနာ္ရထာ၊ ဘုရင့္ ေနာင္၊ အေလာင္းဘုရား အထိ ကိုးကားထားတယ္။
 ဥပေဒဘက္ကဆုိျပန္ရင္လည္း ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၁၉၄၇)၊ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ (၁၉၇၄)၊ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈) ထဲက ပုဒ္မေတြအထိ သာဓကတင္ျပထားတယ္။
သမုိင္းေၾကာင္း
            သမုိင္းေၾကာင္းေတြ ကိုးကားရာမွာလည္း လိုရာဆြဲကိုးကားသြားတယ္။
 “အေနာ္ရထာ၊ ဘုရင့္ေနာင္၊ အေလာင္းဘုရား” တုိ႔ ေခတ္ “ျမန္မာႏိုင္ငံ” ဆိုတာ ယေန႔တည္ရွိေနတဲ့ ေရေျမနယ္နိမိတ္ အပုိင္း အျခား၊ (ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ခ်င္း၊ ဗမာ၊ မြန္၊ ရခိုင္၊ ရွမ္း စတဲ့)  တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေတြနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားတာဟုတ္ပါရဲ႕လား။
ေနာက္တစ္ခ်က္က သမုိင္းအခ်က္အလက္မွန္ေတြကို (တမင္) ခ်န္လွပ္ထားခဲ့တယ္။ (တမင္) ေက်ာ္လႊားသြားခဲ့တယ္။
ျမန္မာလြတ္လပ္ေရးသမိုင္းမွာ ေနလိုလလိုအထင္အရွားရွိတဲ့ “ဒုိ႔ဗမာအစည္းအရံုး” ကို ဘာေၾကာင့္ မကုိးကားသလဲ။
            ယေန႔ စစ္တပ္ရဲ႕ မူလသမုိင္းအမည္မွန္အဆင့္ဆင့္ျဖစ္တဲ့ (ဘီအုိင္ေအ)  Burma Independence Army (BIA)။ (ဘီဒီေအ)  Burma Defence Army (BDA) ၊ (ဘီအန္ေအ)  Burma National Army (BNA) ၊ (ပီဘီအက္ဖ္)  Patriotic Burmese  Forces (PBF)  တုိ႔ကိုဘာေၾကာင့္ထည့္မေျပာသလဲ။ ျဖတ္သန္းလာတဲ့တပ္မေတာ္သမုိင္းအဆင့္ဆင့္ကို တမင္ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီး လုပ္တာလား။ (Burma) ဆိုတဲ့စကားလံုးပါေနလုိ႔ မကိုးကားပဲ တမင္ခ်န္ခဲ့တာလား။
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၁၉၄၇) မွာ “ျမန္မာႏုိင္ငံကို (Burma) ဟု သံုးႏႈန္းခဲ့ျခင္းမွာ မူလကပင္ လူမိ်ဳးေရးေသြးကြဲေစရန္ အစီအမံရွိ သည္ဟုလည္းသံုးသပ္ႏုိင္ပါသည္”  ဆုိၿပီး ကိုကိုေအာင္ က အရဲကိုးၿပီး သံုးသပ္ျပထားပါတယ္။
ဒါဆိုရင္ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္လက္ေအာက္မွာ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၾကရတဲ့ “ဘီအုိင္ေအ”(BIA)။ “ဘီဒီေအ”(BDA)၊ “ဘီအန္ေအ” (BNA) “ပီဘီအက္ဖ္”(PBF)  တုိ႔မွာ (Burma) လို႔ ဘာေၾကာင့္ သံုးႏႈန္းခဲ့သလဲဆိုတာ ကိုကိုေအာင္ သံုးသပ္ျပပါလား။
“ဘီအုိင္ေအ”(BIA) ဆိုတဲ့ “ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ႀကီး”ကို “ဒုိ႔ဗမာအစည္းအရံုး”ဝင္ သခင္လူငယ္အမ်ားစုနဲ႔ စတင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့တဲ့ သမုိင္းအခ်က္အလက္အမွန္ကုိ ကိုကိုေအာင္ ဘယ္လုိတုန္႔ျပန္ခ်င္ပါသလဲ။ ဘယ္လုိဆင္ေျခေပးခ်င္ပါသလဲ။ က်ေနာ္ သိပါ ရေစ။
            ဒါ့အျပင္ (မဆလ) ေခတ္မွာသံုးစြဲခဲ့ဖူးတဲ့ ေငြစကၠဴမ်ားျဖစ္တဲ့ ၁၀၀ က်ပ္တန္၊ ၉၀ က်ပ္တန္၊ ၇၅ က်ပ္္တန္၊ ၄၅ က်ပ္တန္၊ ၂၅ က်ပ္တန္၊ ၁၅ က်ပ္တန္၊ ၁၀ က်ပ္တန္၊ ၅ က်ပ္တန္နဲ႔ ၁ က်ပ္တန္ ေငြစကၠဴမ်ားရဲ႕ေက်ာဘက္မွာလည္း (Union of Burma Bank) လို႔သာ ရုိက္ႏွိပ္ထားပါတယ္။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံကလုပ္ေပမယ့္ ျမန္မာျပည္တြင္လုပ္သည္ (Made in Burma)ဆုိတဲ့ အစုိးရစက္ရံုထုတ္ စက္ဘီး အမည္ကလည္း “ေမာင္ဗမာ”ျဖစ္ပါတယ္။ (Burma) ဆိုၿပီး (မဆလ) ေခတ္တေလ်ာက္လံုးသံုးစြဲခဲ့တာဟာ ျဖင့္ ကိုကိုေအာင္ ေဆာင္းပါး မွာ သံုးသပ္ေဖၚျပထားသလို “လူမိ်ဳးေရးေသြးကြဲေစရန္ အစီအမံရွိ” တာကို (မဆလ) အစုိးရက တကယ္မသိခဲ့တာလား။
            တုိင္းျပည္နဲ႔ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးရဲ႕သမုိင္းေၾကာင္း၊ သမုိင္းအခ်က္အလက္ေတြကို အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔၊ လူတစ္ခ်ိဳ႕ရဲဆႏၵသေဘာထားနဲ႔ ေျပာင္းခ်င္သလုိေျပာင္းလို႔မရပါဘူး။ သမုိင္းမွန္ေဖၚထုတ္တယ္ဆုိၿပီး သမုိင္းအခ်က္အလက္အမွန္ေတြကို ေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္လို႔လည္း မျဖစ္ ႏုိင္ပါဘူး။ (နဝတ) စစ္အစုိးရလက္ထက္ (၃၀- ၅- ၁၉၈၉) တြင္ဖြ႔ဲစည္းေပးခဲ့ေသာ “ျမန္မာ့အမည္မ်ား အေခၚအေဝၚ အေရးအသား မွန္ကန္မႈျပဳစုေရးအဖြဲ႔” က လိုရာဆြဲၿပီး ေျပာင္းလဲပစ္ခဲ့တာေတြကို လက္ခံလို႔မျဖစ္ပါဘူး။
မူရင္းသမုိင္းအခ်က္အလက္မွန္ေတြနဲ႔ ညွိႏႈိင္းၿပီး သက္ဆုိင္ရာပညာရွင္အသီးသီးက စနစ္တက်ေလ့လာေဖၚထုတ္ျပဳစုကာ၊  ျပည္သူ႔ ဆႏၵခံယူၿပီးမွ လူထုဆႏၵသေဘာထားနဲ႔အညီ ေျပာင္းသင့္၊ျပင္သင့္တာျဖစ္ပါတယ္။
ဥပေဒေၾကာင္း
             ျပည္ေထာင္စုဆိုရွယ္သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ(၁၉၇၄) အေၾကာင္းေရးသားရာမွာလည္း လိုရာဆြဲေျပာ သြားျပန္ပါတယ္။
            ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ က ဦးေဆာင္တဲ့ တစ္ပါတီစနစ္ဖြဲ႔စည္းပံုကိုလည္း (The Constitution of the Republic of the Union of Myanmar ) ဆိုၿပီး ခပ္တည္တည္နဲ႔ ဖိန္႔သြားတယ္။ ရႊီးသြားတယ္။ ၿဖီးသြားတယ္။
            တစ္ခုေမးခ်င္တယ္။ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ (မဆလ) ကို (BSPP) လို႔ေရးသလား၊ (MSPP) လို႔ေရးသလားဗ်။ ၁၉၈၈ မတုိင္မီက ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာ(၁)ေစာင္ပဲ အေျပးအလႊားရွာေဖြဖတ္ၾကည့္လုိက္ပါ။ ခင္ဗ်ားအတြက္ အခ်က္အလက္မွန္ရပါလိမ့္မယ္။
            “ပုဒ္မ (၁၁) ႏုိင္ငံေတာ္သည္ တခုတည္းေသာ ပါတီစနစ္ကိုသာ က်င့္သံုးရမည္။ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ တခုတည္းေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီျဖစ္၍ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ဦးေဆာင္သည္။” ေဖာ္ျပပါရွိတယ္။
ႏုိင္ငံေတာ္ကိုဦးေဆာင္တဲ့ တခုတည္းေသာပါတီ(BSPP)ကို (The Burma Socialist Programme Party)လို႔ ေရးၿပီး၊ အေျခခံ ဥပေဒကိုမွ (The Constitution of the Republic of the Union of Myanmar ) လို႔ ေရးသလားဗ်ာ။ ေသခ်ာျပန္ဖတ္ၾကည့္ပါ။ ခင္ဗ်ား ကိုးကားတဲ့ English version က ဘယ္ခုႏွစ္ထုတ္လဲ၊  ေျပာပါဦးဗ်ာ။ က်ေနာ္ ေလ့လာမွတ္သားပါရေစ။
             “မသိလို႔ (သတိမထားမိလုိ႔)ဆုိသည့္ဆင္ေျခမ်ိဳးျဖင့္လည္းလက္မခံသင့္ပါ၊ Ignorance of law is no excuse ဟု ဥပေဒ ဆုိရိုး စကားရွိပါသည္။ ဥပေဒကိုမသိလို႔က်ဴးလြန္ပါသည္ ဆိုသည့္ဆင္ေျခကို ဥပေဒက ခြင့္လႊတ္မည္ မဟုတ္ပါ။ ဤသို႔ဆုိလွ်င္ သိလ်က္ႏွင့္ တမင္က်ဴးလြန္သည္လား ေမးစရာျဖစ္ေနပါသည္”
            အထက္က စာပုိဒ္သည္ က်ေနာ္ေရးထားသည့္စာပုိဒ္မဟုတ္ပါ။
ကိုကိုေအာင္ “ေဆာင္းပါး” ထဲက ကိုကိုေအာင္၏ မူရင္းေရးသားထားခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ အင္မတန္မွန္ကန္ေသာ အခ်က္ျဖစ္ ပါတယ္။ က်ေနာ္သေဘာက်ပါတယ္။ သေဘာလည္းတူပါတယ္။  သုိ႔အတြက္ ကိုကိုေအာင္ ယခုလိုေမးခ်င္ပါတယ္။
            ကုိကိုေအာင္သည္ သမုိင္းႏွင့္ဥပေဒအခ်က္အလက္ေတြကို မသိလို႔၊သတိမထားမိလို႔၊တမင္ခ်ိဳးေဖာက္က်ဴးလြန္ေနပါသလား?
အစိုးရသတင္းစာေတြမွာလည္း လူမ်ိဳးေရးဘာသာေရး ရန္တုိက္လႈံ႔ေဆာ္တဲ့၊ ထိုးဆြတဲ့ ၊ ခ်ိဳးႏွိမ္တဲ့၊ ခြဲျခားတဲ့ ၊ ေစာ္ကား တဲ့ အသံုးအႏႈန္းေတြေရးသားေဖၚျပေနသလို၊သမုိင္းအခ်က္အလက္မွား၊ဥပေဒအခ်က္အလက္မွားေနတာေတြကိုထည့္သြင္းေဖၚျပေနပါလား။
အစုိးရသတင္းစာဆိုတာ အစုိးရရဲ႕ပင္ကုိသေဘာထားနဲ႔ ေပၚလစီမူဝါဒေတြကို္ တိတိက်က် ထင္ဟပ္ေဖၚျပရတာ ဓမၼတာပဲ မဟုတ္လား။
ၫြန္း
       ကိုကိုေအာင္ “အမိႈက္ကစ ျပႆဒ္မီးေလာင္” (၁၂ ဇြန္ ၂၀၁၂ ) ေန႔စဥ္ထုတ္ (ျမန္မာ့အလင္း၊ ေၾကးမံု ၊ NLM ) သတင္းစာမ်ား  
       တုိင္းက်ိဳးျပည္ျပဳ (ႏုိင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ သမုိင္းဝင္မွတ္တမ္း ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္)
       ျပည္ေထာင္စုဆိုရွယ္သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ(၁၉၇၄)
       THE CONSTITUTION OFTHE UNION OF BURMA (1974)
       Article 1 Burma is a sovereign independent Socialist State of the working people. The State shall be known as The Socialist Republic of the Union of Burma.
       Article 11 The State shall adopt a single-party system. The Burma Socialist Programme Party is the sole political party and it shall lead the State.
       (အမွားျပင္ဆင္သည့္ စာမူ)

 


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts

3 thoughts on “Tu Maung Nyo – ကိုကိုေအာင္ မွန္မွန္ေျပာ
  1. တစ္ခုေမးခ်င္တယ္။ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ (မဆလ) ကို (BSPP) လို႔ေရးသလား၊ (MSPP) လို႔ေရးသလားဗ်။ ၁၉၈၈ မတုိင္မီက ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာ(၁)ေစာင္ပဲ အေျပးအလႊားရွာေဖြဖတ္ၾကည့္လုိက္ပါ။ ခင္ဗ်ားအတြက္ အခ်က္အလက္မွန္ရပါလိမ့္မယ္။ ( က်ေနာ္တို႔ ၿပင္သစ္ ေရာက္ ၿမန္မာေတြ ထဲမွာေတာ့ ရွိခဲ့ဖူးပါသည္ ၿပင္သစ္ေတြကို ခပ္တည္တည္ နဲ႔ MSPP ဆိုၿပီး လိွမ့္ သြားဖူးပါသည္ ခင္ဗ်ာ ….. )

  2. Dear U Tu Maung Nyo: I want to add one more key point to your comments, although I am not a highly educated person, I went to a local secondary school and I did learn History as a compulsory subject. In there, one part is Burmese History (Myanmar Thamaing) and another is World History. I can still remember what I learnt by-heart for the test or examination, it is “Mon-Myanmar Sit Pwe” [Mon-Myanmar Battle], I hope everybody knows it. If the word, Myanmar had covered all ethnic groups living in the country, the name of the battle would have been misleading all along and wrong. We cannot change the History, so, it simply indicated that Myanmar is one ethnic group and having battles with Mon. Definitely the word Myanmar does not represent all races living in Burma. This is something even secondary school drop-outs can know it, U Ko Ko Aung failed to see it, Poor Dear!!!

  3. 2nd March 1962 was day of shame for Burma. Our wise statesmen had changed the names of places, towns, streets, etc. given by the colonial rulers to appropriate ones after independence. All those names, changed after 2nd March 1962 by successive military junta should be changed back to the old ones.

Comments are closed.