News Features

Zaw Aung (Mon Ywa) – Burma and World’s Emperors

ကမၻာ့အင္ပါယာၾကီးမ်ားႏွင့္ျမန္မာ
ေဇာ္ေအာင္ (မုံရြာ) ၾသဂုတ္၇၊ ၂၀၁၃


ျဗိတိလွ်အင္ပါယာ ကမၻာတြင္ အၾကီးက်ယ္ဆံုးျဖစ္ခဲ့သည္။ ၁၇-၂၀ ရာစုအတြင္ နယ္ခ်ဲ႔ခဲ့ျပီး၊ ၁၉၂၀တြင္ အက်ယ္ျပန္႔ဆံုးျဖစ္ခဲ့သည္။
33,700,000 km2


 ရုရွားအင္ပါယာသည္ ၁၈၆၆တြင္ ဒုတိယအက်ယ္ျပန္႔ဆံုး ျဖစ္သည္။ USSR ကြန္ျမဴနစ္မ်ား ၁၉၉၀ ျပိဳလဲျပီးေနာက္ ယခုတိုင္ ရုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏိုင္ငံမ်ားအျဖစ္ ရွိေနၾကသည္။ 
150 years until 2013.


မြန္ဂိုအင္ပါယာသည္ အံ့ၾသဘြယ္ ဂ်င္ဂ်စ္ခန္ဆိုသူ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္တစ္ဦးက အခ်ိန္တိုေတာင္းစြာ တိုက္ခိုက္ခ်ဲ႔ထြင္ခဲ့ျပီး၊ သူ၏ေျမး ကူဗလိုင္ခန္လက္ထက္တြင္ အၾကီးက်ယ္ဆံုးျဖစ္ခဲ့သည္။ ၁၂၀၆-၁၃၆၈ အထိ တရုပ္တျပည္လံုးကို ခန္မင္းဆက္ထူေထာင္ခဲ့သည္။  အခ်ိဳ႔သမိုင္းဆရာမ်ားက မြန္ဂိုမ်ား ရက္စက္စြာတိုက္ခိုက္၊သတ္ဖ်က္မႈမ်ားေၾကာင့္ အိႏၷိယလူမ်ိဳးမ်ား သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသခဲ့ရျပီး၊ လူဦးေရရပ္တံ့က်ဆင္းသြားခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္ မြန္ဂိုတပ္မ်ားေၾကာင့္ ပထမျမန္မာအင္ပါယာ (ပုဂံထီးနန္း) ပ်က္သုန္းခဲ့သည္။ ထိုေနရာ ပုဂံေဒသသည္ အေနာ္ရထာမင္း၊ က်န္စစ္မင္း တို႔ျဖင့္ ဘုရားပုထိုးေပါင္း ၄၄၄၆၇၃ ကို  လွည္း၀န္ရိုးသံတစ္ညံညံ ပုဂံဘုရားေပါင္း ဟု မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။ ျမန္မာမင္းမ်ား ထပ္မံနန္းမစိုက္ေတာ့ေပ။ ဘုရင္စနစ္ကို တမ္းတေသာ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ျမန္မာေခတ္သစ္ျမိဳ႔ေတာ္ကို ေနျပည္ေတာ္သို႔ေရႊ႔ခဲ့သည္။
160 Years in Asia, Europe   44,000,000 km²


 ျပင္သစ္အင္ပါယာ ၁၇-၂၀ရာစု၊ ၁၉၅၀အထိ က်ယ္ျပန္႔ခဲ့သည္။
12,347,000 km²


ပထမဆံုး ေရေၾကာင္းအားျဖင့္ ဥေရာပတိုက္မွ နယ္ေျမရွာ၊ အင္ပါယာခ်ဲ ့ခဲ့ေသာ စပိန္ႏွင့္ေပၚတူဂီ ၂ႏိုင္ငံ ၁၅၈၀-၁၆၄၀ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀အတြင္း အင္ပါယာေထာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဆက္လက္မထိန္းႏုိပ္ခဲ့ပါ။ စပိန္ပိုင္နယ္မ်ားမွာ မကၠဆီကို၊ အေမရိကန္အေနာက္ဖက္ကမ္းႏွင့္တကၠဆက္၊ အလယ္ပိုင္းအေမရိကႏိုင္ငံမ်ား အာဖရိကအေရွ႔ပိုင္း အာဂ်င္တီးနား၊ ပီရူး၊ အာရွတြင္ ဖိလစ္ပင္းတို႔ျဖစ္သည္။ ေပၚတူဂီသည္ ေတာင္အေမရိကတြင္ ဘရာဇီး၊ အာဖဖရိက တစ္ပါတ္လံုး၊ ကမ္းေျချမိဳ႔နယ္မ်ား၊ သီရိလကၤာႏွင့္အိႏၷိယကမ္းေျချမိဳ႔မ်ား၊ မေလးရွားကမ္းေျခ မလာကာျမိဳ႔ ..စသည့္ ကမ္းေျခေဒသမ်ားျဖစ္သည္။ 


ဘီစီ၂၇ မွာ ေအဒီ ၁၄၅၃အထိ ေရာမအင္ပါယာၾကီးစိုးခဲ့သည္။ ဥေရာပႏွင့္အာဖရိကေျမာက္ပိုင္း ကမၻာ့သမိုင္းမွတ္တမ္းမ်ားစြာ ဂရိ၊ေရာမ၊အေရွ႔အလယ္ပိုင္းမ်ားကို လႊမ္းမိုးခဲ့သည္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္သံုးေသာ စစ္အင္အားၾကီး အင္ပါယာျဖစ္သည္။ ဥေရာပႏိုင္ငံအားလံုးနီးပါး (အဂၤလန္မပါ) လႊမ္းမိုးခဲ့သည္။ 


ဂရိအင္ပါယာ (BC 808 – 306) ႏိုင္ငံဘုရင္ၾကီး အလက္ဇျႏၵာလက္ထက္ BC336-323 အင္ပါယာၾကီးသည္လည္ ဂရိႏိုင္ငံမွ အာရွ၊ အာဖရိကတိုက္ကို အခ်ိန္တိုအတြင္ ခ်ဲထြင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က ၾကီးက်ယ္လွေသာ ပါရွန္အင္ပါယာ (အီရန္) ကိုသိမ္းပိုက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေရာမအင္ပါယာေအာက္သို႔ ဂရိမ်ား က်ေရာက္သြားခဲ့သည္။


အိႏၷိယႏိုင္ငံတြင္ ဘုရင္အေသာကဘုရင္ လက္ထက္တြင္ အၾကီးမားဆံုး နယ္ေျမခ်ဲ႔ထြင္ႏိုင္ခဲ့သည့္အျပင္၊ ဗုဒၶဘာသာထြန္ကားခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ မဟာရာဂ်ာမ်ားအုပ္ခ်ဳပ္ရမွာ ျဗိတိလွ်အင္ပါယာေအာက္သို႔ ေရာက္ရွိသြားခဲ့သည္။ လြတ္လပ္ေရးရျပီးေနာက္ တစည္းတလံုးတည္းျဖစ္ရန္ ၾကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း ပါကစၥတန္၊ ဘဂၤလားေဒ့ခ်္၊ သီရိလကၤာ စသည့္ ဘာသာမတူေသာႏိုင္ငံမ်ား သီးျခားေပၚထြက္ခဲ့သည္။ ၁၉၉၀ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အိနၷိယျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈျဖင့္ စီးပြားအင္အားၾကီးႏိုင္ငံအျဖစ္ အင္ပါယာခ်ဲ႔ရန္ျဖစ္လာသည္။


ေအာ္တိုမန္အင္ပါယာသည္ တူရကီႏိုင္ငံ၊ အစၥတန္ဘူတြင္ အစျပဳသည္။ ၁၃၀၀မွ နယ္ခ်ဲ႔လာျပီး ၁၅၀၀တြင္ ဥေရာပ၊အာရွ၊အာဖရိကတိုက္မ်ား ဆံုရာေဒသတြင္ နယ္ေျမအက်ယ္ဆံုးျဖစ္ခဲ့သည္။ တေျဖးေျဖးက်ဆံုးလာျပီး ၁၉၂၃တြင္ ဘုရင္စနစ္ကို ျဖဳတ္ခ်ျပီးေနာက္ အင္ပါယာအဆံုးသပ္ခဲ့သည္။
620 years,
4,000,000 km2


ဂ်ာမဏီအင္ပါယာ ၁၈၇၁ခုႏွစ္မွာ စတင္ေပၚေပါက္လာသည္။ ဥေရာပတြင္ ထိပ္တန္းျဖစ္ေသာ္လည္း ကိုိလိုနီနယ္ေျမမရွိေသာေၾကာင့္ ၂ၾကိမ္တိုင္၊ စစ္ဆင္အင္ပါယာခ်ဲ႔ခဲ့ရာ ကမၻာစစ္ၾကီး၂ခု ျဖစ္ခဲ့သည္။ ၁၉၄၂တြင္ ဥေရာပတစ္တိုက္လံုးနီးပါး ဂ်ာမန္လက္ေအာက္သို႔ ေရာက္ခဲ့ေသာ္လည္း အင္အားၾကီးအေမရိကန္ စစ္တြင္ပါ၀င္လာသည္။ ဒုတိယကမၻာစစ္တြင္ စစ္ရံႈးျပီး စီးပြားအင္အားျဖင့္ အင္ပါယာခ်ဲ႔ထြင္ေနဆဲျဖစ္သည္။
140 years,


ဂ်ပန္အင္ပါယာ ၁၈၅၀ခန္႔က စတင္နယ္ခ်ဲ႔လာခဲ့သည္။  ၁၉-၂၀ ရာစု – ၁၉၄၂တြင္ အက်ယ္ျပန္႔ဆံုးျဖစ္ခဲ့သည္။ ဒုတိယကမၻာစစ္ ရံႈးျပီးေနာက္ ကိုလိုနီနယ္ေျမ အားလံုးကို စြန္႔လႊတ္ခဲ့ရသည္။ စီးပြားအင္အားျဖင့္ အင္ပါယာခ်ဲ႔ထြင္ေသာ ၂၁ရာစုတြင္ အေမရိကန္ျပီးလွ်င့္ ဒုတိယအၾကီးဆံုး ျဖစ္လာသည္။ ၂၀၀၂တြင္ တရုပ္စီးပြားေရးအင္ပါယာက ဂ်ပန္ကိုေက်ာ္တက္သြားသျဖင့္ ဂ်ပန္သည္ အေမရိကန္၊တရုပ္ျပီးလွ်င္ တတိယအင္အားအၾကီးဆံုးအျဖစ္ ရပ္တည္လွ်က္ရွိသည္။ 
160 years 
7,400,000 km²


အေမရိကန္အင္ပါယာသည္ လက္ရွိ စစ္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရးတြင္ ကမၻာ့ နံပါတ္(၁) အျပတ္အသတ္ရွိေနသည္။ သို႔ေသာ္… စီးပြားေရးတြင္ တရုပ္ျပည္မပါလွ်င္မျပီးေလာက္ေအာင္ တကမၻာလံုးက အားထားေနရေလျပီ။ ေနာင္အႏွစ္ ၃၀အထိေတာ့ အေမရိကန္အင္အားၾကီးေနဦးမည္ ေသခ်ာပါသည္။ ထို႔အျပင္ ေသခ်ာတာ တစ္ခုေတာ့ရွိပါသည္။ စီးပြားျပိဳင္ေသာေခတ္တြင္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ အႏွစ္၃၀ခန္႔အသက္ရွင္ရပါဦးမည္၊ စစ္ၾကီးျဖစ္ဖို႔ လမ္းနည္းေသာေၾကာင့္ စစ္ျဖင့္ေသဖို႔ လမ္းနည္းပါးပါသည္။
(အထက္ပံု-အေမရိကန္တကမၻာလံုးျဖန္႔ထားေသာ စစ္အင္အား၊  ေအာက္ပံု-တရုပ္ႏိုင္ငံ၏ တကမၻာလံုးျဖန္႔ထားေသာ စီးပြားကုန္သြယ္မႈအင္အား)။

    

 
ႏွစ္၂၅၀၀အတြင္း ကမၻာ့အင္အားၾကီး အင္ပါယာမ်ား ဇယား


ဟိုး ေရွးေခတ္က စစ္ေရးအင္အားၾကီးလွ်င္ အင္ပါယာခ်ဲ႔ထြင္ႏိုင္သည္။ ယခုေခတ္တြင္ ေပၚလာေသာ အႏုျမဴဗံုးေၾကာင့္ စစ္အင္အားၾကီးသူမ်ား အင္ပါယာ အင္အားသံုး မခ်ဲ႔ႏိုင္ျဖစ္ရသည္။ အဆင့္ျမင့္ Management System သံုးျပီး ေငြအင္အားျဖင့္ အင္ပါယာခ်ဲ႔ျခင္းကို ဒုတိယကမၻာစစ္ စစ္ရံႈး၂ႏိုင္ငံ၊ ဂ်ပန္၊ ဂ်ာမဏီတို႔က လက္ေတြ႔ျပသလိုက္သည္။ ကြန္ျမဴနစ္အင္ပါယယ ေခါင္းေဆာင္ ရုရွားအင္ပါယာၾကီး စီးပြားခြ်တ္ျခံဳ က်ဆံုးသြားေသာအခါ၊ တရုပ္ျပည္ေခါင္းေဆာင္သစ္မ်ားက မဟာျဗဴဟာ ေျပာင္းလဲၾကသည္။ အႏွစ္၂၀အတြင္း တရုပ္ျပည္သည္ ဂ်ပန္ကို စီးပြားေရးတြင္ ေက်ာ္လႊားသြားျပီး၊ စစ္အင္အားလည္း အလြန္ၾကီးမားေနျပီျဖစ္သည္။ အိႏိၷယႏွင့္ အျခားဖြံ႔ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားစြာ၊ စီးပြားအင္အားၾကီးရန္ စစ္သံုးစရိတ္ကို ေလွ်ာ့ခ်၊ ၾကိဳးစားေနေသာ ေခတ္ျဖစ္သည္။ အေရွ႔ေတာင္အာရွတြင္ စစ္အင္အားအၾကီးဆံုး အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ စစ္အင္အားမွ စီးပြားအင္အားသို႔ ေျပာင္းလဲေနျပီး၊ ဗီယက္နမ္ကြန္ျမဴနစ္မ်ား ၁၉၉၈တြင္ စီးပြားျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသည္။ ေနာက္ဆံုး ျမန္မာ ၂၀၁၁တြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ စပါသည္။


 ဘုရင္ေနာင္လက္ထက္ျမန္မာအင္ပါယာ (အစိမ္း) ႏွင့္ ဘုရင္ေနာင္ကြယ္လြန္ျပီး ထိုင္းအင္ပါယာ (အ၀ါ)

ျမန္မာအင္ပါယာ Burmese Kingdom
အေနာ္ရထာမင္း ပုဂံျမိဳ႔ေတာ္မွ AD 849 တြင္ စတင္ခဲ့သည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၄၅၀ခန္႔ တည့္တံ့ခဲ့ျပီး၊ မြန္ဂိုအင္ပါယာ က်ဳးေက်ာ္မႈေၾကာင့္ စစ္ရံႈးျပိး၊ မင္းဆက္ေပ်ာက္ခဲ့သည္။ ေတာင္ငူမင္းဆက္ ေပၚေပါက္လာျပီး ႏွစ္ေပါင္း ၂၇၀ခန္႔အုပ္စိုးခဲ့သည္။ ျပည္တြင္း မြန္-ျမန္မာ တိုက္ပြဲမ်ားျဖင့္ 1752 တြင္ မင္းဆက္ပ်က္ခဲ့ရျပန္သည္။ စစ္အင္အားၾကီးသူ အေလာင္းဘုရား ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္ AD1752 စတင္ခဲ့သည္။ ႏွစ္၇၀ၾကာ ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္တြင္ က်ဴးေက်ာ္သူ တရုပ္ကို ၄ၾကိမ္ အႏိုင္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ထိုင္း၊အာသံ၊မဏိပူရ၊ နာဂ၊ ရခိုင္ စသည့္ႏိုင္ငံမ်ားကို စစ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ တိုအခ်ိန္က အင္အားၾကီးမားလွေသာ အဂၤလိပ္အင္ပါယာကို စစ္အင္အားျဖင့္ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့ရမွ အႏွစ္၆၀ကာလ  ၁၈၂၄၊ ၁၉၅၂၊ ၁၉၈၆ အဂၤလိပ္ျမန္မာစစ္ပြဲမ်ား၊ အဂၤလိပ္က ျမန္မာဘုရင္ကိုဖမ္းဆီးႏိုင္ျပီး၊ မင္းဆက္ေပ်ာက္ခဲ့ရသည္။ အဂၤလိပ္လက္ေအာက္တြင္ ၁၈၈၅-၁၉၄၈ ႏွစ္ေပါင္း ၆၃ႏွစ္ ၾကာခဲ့သည္။ ဒုတိယကမၻာစစ္တြင္ စစ္ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ေပၚထြက္လာသည္။ စတၱဳထျမန္မာႏိုင္ငံဟု သမိုင္းတြင္ခဲ့သည္။ အဂၤလိပ္၊ ဂ်ပန္တို႔ထံမွ လြတ္လပ္ေရးရယူခဲ့ျပီး ၁၉၄၈-၂၀၁၁ ႏွစ္ေပါင္း ၆၃ႏွစ္ ကိုယ့္ထီးကိုယ္နန္းအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ တနည္းအားျဖင့္ စစ္၀ါဒီအစိုးရ (စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား) အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ ၁၉၆၂ေနာက္ပိုင္း ျမန္မာျပည္သည္၊ အေရွ႔ေတာင္အာရွအဆင္းရဲ့ဆံုးျဖစ္ရံုမက၊ ကမၻာ့အဆင္းရဲ့ဆံုးျဖစ္သြားခဲ့ရသည္။ ကမၻာႏွင့္ ႏွစ္၅၀ အဆက္ျပတ္သြားရသည္။ ယခုအခါ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလိုေသာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းမ်ား ေခါင္းေဆာင္ေနသည္။ စစ္၀ါဒီျဖစ္ပါေစ စစ္မွန္ေသာအမ်ိဳးသားစိတ္ (ႏိုင္ငံသားခ်င္းအႏိုင္မက်င့္ေသာစိတ္) ရွိေသာ Nationalist မ်ားအာဏာ ရရွိရန္လိုပါသည္။

အင္ပါယာၾကီးမ်ား ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တည္တံ့၊ စည္ပင္တိုးတက္ျခင္းတြင္၊ လူ႔အခြင့္အေရးေပးျခင္း၊ သူတို႔၏ ဘာသာေရး၊ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈထံုးတမ္းဓေလ့မ်ားကို ဆက္လက္က်င့္သံုးခြင့္ေပးျခင္းသည္ အဓိက ျဖစ္သည္။ ေရာမအင္ပါယာေအာက္ က်ေရာက္သြားေသာ တိုင္းျပည္ရွိ၊ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ စာေပမ်ား ေပ်ာက္မသြားပါ။ ေရာမအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကို နာခံ၊ အခြန္ေဆာင္၊ ဒါပဲ အဓိကျဖစ္သည္။ တူရကီေအာ္တိုမန္ အင္ပါယာေအာက္ က်ေရာက္သြားေသာ တိုင္းျပည္မ်ားလည္း ထို႔အတူ။ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို ဆက္လက္က်င့္သံုးခြင့္ရသည္။ တူရကီက မူဆလင္ဆိုျပီး၊ အားလံုးမူဆလင္ကိုးကြယ္ရမယ္..ဟု အတင္းက်ပ္မလုပ္ပါ။ ျဗိတိသွ်အင္ပါယာေအာက္ က်ေရာက္သြားေသာ ဗုဒၶဘာသာႏိုင္ငံ၊ ဟိျဒၵဴႏိုင္ငံ၊ မူဆလင္ႏိုင္ငံ ..အားလံုးကို ေနျမဲအတိုင္း ဘာသာ၊စာေပ၊ယဥ္ေက်းမႈမ်ား ဆက္လက္က်င့္သံုးေစပါသည္။

အင္ပါယာကို ၾကီးထြားလိုပါက နံပါတ္(၁)အခ်က္ျဖစ္ေသာ စစ္အင္အားၾကီးမားမႈကို တည္ေဆာက္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်က္ကို စစ္အာဏာရွင္စနစ္ မုန္းတီးေသာ ျမန္မာမ်ားက သေဘာက်မည္မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ အင္ပါယာတစ္ခု တည္ေထာင္ပါက စစ္အင္အားၾကီးရမည္။ ေရာမအင္ပါယာၾကီး ႏွစ္ေထာင္ခ်ီ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို က်င့္သံုးခဲ့စဥ္က စစ္ႏိုင္ျပန္လာေသာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ား ဧကရာဇ္ျဖစ္ေလ့ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ဧကရာဇ္က လုပ္ခ်င္တိုင္းလုပ္ခြင့္ကို ပါလီမန္ကမေပးပါ။ ေရွးေခတ္က ေရာမတုိ႔သည္ ေအာင္ပြဲ
မွျပန္လာေသာ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးအား ႀကိဳဆိုၿပီး ၿမိဳ႕ထဲ စီတန္းလွည့္လည္ေလ႔ရွိသည္။ စီတန္း လွည့္လည္သူမ်ားတြင္ စစ္သည္မ်ားႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈ သက္ေသအျဖစ္ ဖမ္းဆီးခဲ႔ေသာ အက်ဥ္းသားမ်ား ပါဝင္သည္။ သူရဲေကာင္းတုိ႔၏ ေအာင္ျမင္မႈ ကုိ ပရိသတ္လူထုႀကီးက ဝမ္းေျမာက္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ၾသဘာေပးၾကသည္။ (တစ္ၿမိဳ႕လံုးအႏွံ႔ လွည့္လည္ၿပီး) လူထု၏ ခ်ီးေျမႇာက္မႈကုိ ခံစား ေနရခ်ိန္တြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စိတ္ႀကီးမဝင္ေအာင္ သူ႔ျမင္းရထားေဘးတြင္ ကၽြန္တစ္ဦးလို္က္ပါကာ “မင္းလည္း ေသမ်ိဳးပဲ” ဟူ၍ သူၾကားေအာင္ တီးတိုးေရရြတ္ေပးသည္။ ေရာမအင္ပါယာၾကီး အဓြန္႔ရွည္ေအာင္ စစ္ႏိုင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားကို ထိုကဲ့သို႔ ထိန္းေပးသည္ စနစ္ကို ဂ်ဴလီယက္ဆီဇာက အာဏာရွင္တည္ေထာင္ရန္ ၾကိဳးစားသျဖင့္ လုပ္ၾကံခံခဲ့ရသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ စစ္အင္အားသည္ တိုင္းျပည္ထူေထာင္ရာတြင္ အဓိကျဖစ္သည္။ ယခုအစိုးရသစ္သည္ စစ္လက္နက္မ်ားစြာ ရုရွား၊ ယူကရိန္းတို႔မွ ၀ယ္ယူေနရသည္။ စစ္အင္အားအေရးၾကီးေၾကာင္းကို အေရွ႔ေတာင္အာရွ စစ္သံုးဘတ္ဂ်တ္ဇယားျဖင့္ၾကည့္ပါ။

 
Ref: Wikipdeia 2011 Data (SIPRI Stockholm, Sweden)

ထိုဇယားအရ ကမၻာ့အင္ပါယာၾကီးမ်ား စစ္သံုးစရိတ္မွာ ၾကီးေလးလွသည္။ အေမရိကန္၊ တရုပ္၊ ရုရွားတို႔ စစ္သံုးစရိတ္ၾကီးျခင္းမွာ သူတို႔၏ သယံဇာတမ်ားကို စနစ္တက် သံုးႏိုင္ေအာင္ၾကိဳးစားရသည္။ ျခစားမႈမ်ားကို နည္းပါးေစရသည္။ အေရွ႔ေတာင္အာရွတြင္ၾကည့္ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံစစ္သံုးစရိတ္ႏွင့္ စစ္အင္အားသည္ သိပ္မမ်ားလွပါ ဟု ေျပာႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ GDP မွာ အလြန္နည္းသည္။ ဆင္းရဲမြဲေတေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စစ္သံုးစရိတ္ Us$ 1.1 billion ပမာဏသည္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ပါက၊ မမ်ားပဲ နည္းလြန္းသလိုျဖစ္ေနေသာ္လည္။ % of GDP တြင္ ၂၂% ျဖစ္ေနျခင္းမွာ လြန္လြန္းအားၾကီးလွေပသည္။ စစ္ေခါင္းေဆာင္ (ကာ/ခ်ဳပ္၊ ကာ/လံု စသည့္ ျမန္မာ့စစ္အာဏာရွင္အဖြဲ႔အစည္း) အေမရိကန္သို႔ မၾကာခဏ သြားေရာက္၊ ပညာသင္၊ ေလ့လာေရး ေစလႊတ္သင့္ေၾကာင္း၊ သူတို႔ စစ္သားမ်ား ၄သိန္းကို ဦးပိုင္အလုပ္ရံုမ်ားတြင္ အလုပ္ခန္႔ထားရန္အတြက္ ဦးပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ ဦးေတဇ (သို႔မဟုတ္) ဦးေဇာ္ေဇာ္ကို ကမၻာ့ CEO လစာေငြႏွင့္အညီ ေဒၚလာ၂သန္းခန္႔ ေပးျပီး၊ ဦးပိုင္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ၊ စီးပြားေရးလုပ္မွသာ စစ္သား၄သိန္းႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ၾကီး စီးပြားေတာင့္၊ အင္အားေတာင့္၊ အေမရိကန္ အမ္အိုင္ဂ်ီ (သို႔မဟုတ္) ရုရွားမီးရပ္ဂ်တ္ႏွင့္ဒံုးပ်ံလက္နက္မ်ား ၀ယ္ယူႏိုင္မည္ဟု စဥ္းစားေနမိပါသည္။
အင္ပါယာကို ေခါင္းေဆာင္မည့္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး ပုဂၢိဳလ္ထူးမ်ားသည္
– အာဏာပိုင္ ျမန္မာျပည္အတြက္ ကာ/လံု အဖြဲ႔၀င္မ်ား)သည္..စီးပြားေရးမလုပ္သင့္။
  (သူ႔မိသားစုသည္ ဦးပိုင္ရွယ္ယာမွာ လံုေလာက္ေပသည္။)
– စီးပြားလုပ္သူ သူေဌးသည္ အျမတ္ရဖို႔၊ အင္ပါယာကိုအခြန္ေဆာင္ရမည္
– ပညာေရးထူးခြ်န္သူမ်ားကို အင္ပါယာက ေစာင့္ေရွာက္ေပးရမည္။

မိမိတိုင္းျပည္တြင္းရွိေသာ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု၊ ဘာသာေပါင္းစံု၊ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားထိန္းသိမ္းထားရန္အတြက္၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေပးေရးပင္ျဖစ္သည္။ Human Resource ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္သူမ်ား ေနရာေပးဖို႔ အထူးလိုေနပါသည္။ အင္ဒိုနီးရွား Aceh ပံုစံ၊ တရုပ္ျပည္ လူမ်ိဳးစုျပည္နယ္မ်ားပံုစံမ်ားကို ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ ေတာင္ကိုးရီးယားႏိုင္ငံသည္ ညူကလီယာပိုင္ေသာ ေျမာက္ကိုးရီးယားျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားျဖင့္ အတူေနထိုင္ရင္း၊ ကမၻာ့ထိပ္တန္းတက္သြားပါသည္။ ေတာင္ကိုးရီးယား ေခါင္းေဆာင္မ်ားစိတ္ဓါတ္ ျမန္မာေခါင္းေဆာင္မ်ားရွိလွ်င္ တိုင္ရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား ဆိုး၀ါးေနပါေစ၊ ျမန္မာေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္ျပန္လည္ လန္းဆန္းလာႏိုင္ပါသည္။ ျမန္မာအစိုးရ အၾကီးတန္းေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတာင္ကိုးရီးယားသို႔ ရက္ရွည္၊ ေလ့လာေရး ေစလႊတ္ေနသည္ဟု ဆိုသည္။ ဤအအတိုင္း ကိုးရီးယားမ်ားထံမွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပညာ (လူသားအရင္းအျမစ္) ေလ့လာတတ္ေျမာက္ႏိုင္မည့္ အလားအလာ ေကာင္းသည္။ အေမရိကန္၊ ဂ်ပန္၊ တရုပ္ျပည္နယ္မ်ားကို သြားေလ့လာေနစရာမလိုပါ။ ျမန္မာမ်ားစြာ အလုပ္လုပ္ေနေသာ၊ ထိုင္း၊ မေလးရွားျပည္နယ္မ်ားကိုသာ တစ္ပါတ္ ႏွစ္ပါတ္ ေလ့လာေရး၊မ်ားမ်ား ေစလႊတ္၊ ေလ့လာေစပါက ျမန္မာအင္ပါယာၾကီး သာယာ၀ေျပာလာမည္..ဟု ရိုးသားစြာ ေမွ်ာ္လင့္မိပါေၾကာင္း။ 


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts