သူတိုု႔အာေဘာ္

ေအာင္ခုိင္ျမင့္ ● စစ္ေလယာဥ္နဲ႔ဗံုးက်ဲၿပီး တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရး တည္ေဆာက္၍မရႏိုင္ပါ

ေအာင္ခုိင္ျမင့္ ● စစ္ေလယာဥ္နဲ႔ဗံုးက်ဲၿပီး တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရး တည္ေဆာက္၍မရႏိုင္ပါ
(မုိးမခ) ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃၊ ၂ဝ၁၈

ပကတိ အေျခအေနအရ ယေန႔ျမန္မာျပည္မွာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ျပည္တြင္းစစ္အဆံုးသတ္ေရးသည္ မရိွမျဖစ္ အႀကီး အက်ယ္လိုအပ္ေနေပသည္။ တခ်ိန္ထဲတြင္ တိုင္းျပည္၌ စစ္အသံုးစားရိတ္မ်ား အဆမတန္မ်ားေနျခင္းေၾကာင့္ ျပည္သူ လူထု၏ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး စီးပြားေရးအေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားမွာ တိုင္းျပည္ ျပည္သူ႔ ဘ႑ာေငြကို တင္းျပည့္ က်ပ္ျပည့္ အသံုးမျပဳႏိုင္ပဲ ပလိုင္းေပါက္ႏွင့္ ဖားေကာက္ရင္း တိုင္းျပည္သည္ စစ္မိုင္းနင္းမိထားသလို ႏိုင္ငံေရး ဒုကိၡတနီးပါး ျဖစ္ကာ ျပႆနာ မ်ိဳးစံုႀကား၌ ေရွ ့အနာဂတ္ခရီး အား ေသေသခ်ာခ်ာ မေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ျဖစ္ေနရေပသည္။

သို႔ျဖစ္ေသာေႀကာင့္ လတ္တေလာ ပူပူေႏြးေႏြးျဖစ္ပ်က္လ်က္ သင္ခန္းစာယူစရာမ်ားရႏိုင္ေသာ ကေနဒါအစိုးရမွ စစ္ေလ ယာဥ္မ်ား ဝယ္ယူမႈႏွင့္ ျမန္မာတပ္မေတာ္မွ စစ္ေလယာဥ္မ်ားဝယ္ယူမႈကို ႏိႈင္းယွဥ္တင္ျပခ်င္ပါသည္။

ေသခ်ာသည္မွာ ကမာၻေျမတြင္ မည္သည့္ေနရာတြင္ ေနထိုင္သည္ျဖစ္ေစ တပ္မေတာ္သည္ စစ္ေလယာဥ္ႏွင့္ ဗံုးက်ဲၿပီး တိုင္း ရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရးကို တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။
* * *


ယေန႔ကမၻာသည္ ပထဝီႏိုင္ငံေရးအရ တႏိုင္ငံႏွင့္တႏိုင္ငံသည္ နယ္နမိတ္ျခင္း ထိစပ္သည္ျဖစ္ေစ မထိစပ္သည္ျဖစ္ေစ ႏိုင္ငံ ေရး စစ္ေရး စီးပြားေရးအေျခအေန အရပ္ရပ္ေပၚမူတည္ျပီး ေခတ္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ အေျပာင္းအလဲေပၚ မူတည္ လ်က္ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ မလဲြမေသြ ဆက္ဆံေနရေပသည္။

ဒီမိုကေရစီထြန္းကားသည့္ ႏိုင္ငံမ်ား၏ အစိုးရသည္ တိုင္းျပည္ႏွင့္လူထုအက်ိဳးစီးပြားအတြက္ စီးပြားေရး၊ စစ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး၊ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး စေသာကိစၥအရပ္ရပ္ကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ တိုင္းျပည္ႏွင့္လူထုကို ခ်ျပ ကာ ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္အတြင္း၌ လက္ရိွအစိုးရႏွင့္ အတိုက္အခံပါတီလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားသည္ အဖက္ဖက္မွ ေကာင္း က်ိဳး ဆိုးက်ိဳးမ်ားအား သံုးသပ္ေဝဖန္ ေဆြးေႏြးႀကေပသည္။

ဒီမိုကေရစီထြန္းကားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားထဲတြင္ ဖယ္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စုစနစ္ကို တည္ေဆာက္ခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း (၁၅ဝ) ၾကာျပီျဖစ္ေသာ ကေနဒါႏိုင္ငံ၏ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံမွ စစ္ေလယာဥ္ ဝယ္ယူမႈသည္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းလွေသာ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္အား မီးေမာင္းထိုးျပေနေပသည္။

ကေနဒါႏိုင္ငံ၏ စစ္တပ္တြင္ လက္ရိွ အသံုးျပဳေနေသာ သက္တမ္းရင့္ အိုမင္းစျပဳေနေသာ CF  18  စစ္တိုက္ေလယာဥ္မ်ားေနရာ ၌အစားထိုးမည့္ စစ္တိုက္ေလယာဥ္ အသစ္မ်ားအမွန္တကယ္ လိုအပ္ေနေပသည္။ အဆိုပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ အစိုးရႏွင့္ အတိုက္အခံလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားသည္ ပါလီမန္၌ အႀကိတ္အနယ္ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမႈေႀကာင့္ သတင္းစာ၊ ေရဒီယို၊ TV ႐ုပ္ျမင္သံႀကားဖန္သားျပင္သာမက ေဖ့ဘုတ္လို လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာပါမက်န္ ေတာမီးပမာ စစ္တိုက္ေလယာဥ္ မ်ားဝယ္ယူမည့္သတင္းမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနခဲ့သည္မွာ ကာလအတန္ႀကာရိွခဲ့ေပၿပီ။

တိတိက်က်ဆိုရလွ်င္ ကြန္ဆာေဗးတစ္ပါတီမွ ကေနဒါႏိုင္ငံ၏ အစိုးရ တာဝန္ယူခဲ့သည့္ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္တြင္ ကေနဒါ ေလတပ္အတြက္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ၏ ဘိုးအင္း ကုမၼဏီ (Boeing) မွ F-35s စစ္တိုက္ ေလယာဥ္မ်ား ဝယ္ယူမည့္ အေႀကာင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့ေပသည္။ သုိ႔ေသာ္ ကြန္ဆာေဗးတစ္ပါတီဦးေဆာင္ေသာ ကေနဒါအစိုးရ၏ အဆိုပါဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အစိုးရ ႏွင့္ အတိုက္အခံလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးကာ ေနာက္ဆံုးတြင္ အစိုးရ၏လုပ္ငန္းစစ္ေဆးေရးမွ စစ္ေလ ယာဥ္မ်ားဝယ္ယူမည့္ကိစၥရပ္အား စံုစမ္းစစ္ေဆးခဲ့ေပသည္။ အဆိုပါ အစိုးရ၏ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖဲြ႕၏ ရႈေထာင့္ေပါင္းစံုမွ တင္ျပခ်က္မ်ားေပၚမူတည္ကာ  ေနာက္ဆံုး၌ F-35s စစ္တိုက္ ေလယာဥ္မ်ား၏ ပထမသတ္မွတ္ထားသည့္ တန္ဖိုးျဖစ္ေသာ ၁၅ ဘီလီယံေဒၚလာအစား အမွန္တကယ္ကုန္က်ေငြမွာ ၁၉ ဘီလီယံေဒၚလာျဖစ္ျခင္းေႀကာင့္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၌ ကြန္ဆာေဗး တစ္ပါတီ ဦးေဆာင္ေသာ ကေနဒါအစိုးရလက္ထက္တြင္ပင္ စစ္တိုက္ေလယာဥ္ဝယ္ယူမႈအား ေခတၱခဏ ရပ္ဆိုင္းခဲ့ေပသည္။

ကေနဒါႏိုင္ငံသည္ ခ်မ္းသာႀကြယ္ဝကာ စက္မႈတိုးတက္ထြန္းကားေသာႏိုင္ငံျဖစ္ျပီး G20 ႏိုင္ငံျဖစ္ယံုမက North Atlantic Treaty Organization (NATO)ေနတိုးအဖဲြ ့ဝင္ႏိုင္ငံျဖစ္ေပသည္။ သုိ႔ေသာ္ စစ္အသံုးစားရိတ္ကို တိုင္းျပည္ Gross domestic product (GDP) ၏ ၁ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါးသာ သံုးစဲြေပသည္။

ကေနဒါႏိုင္ငံသည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ၏ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံျဖစ္ျပီး ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္စစ္တမ္းအရ ကေနဒါႏိုင္ငံတြင္ လူဦးေရ ၃၆.၃၂ သန္းရိွကာ ကေနဒါ စစ္တပ္၌ အျမဲတမ္းတပ္ဖဲြ႕ဝင္ ၆၄ဝဝဝ ရိွျပီး အရန္တပ္ဖဲြ ့ဝင္ေပါင္း ၂၄ဝဝဝ ရိွပါသည္။ ၂ဝ၁၇ စစ္တမ္း အရ လူဦးေရ ၃၂၃.၁သန္းရိွေသာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၌ အေမရိကန္စစ္တပ္တြင္ အျမဲတမ္းတပ္ဖဲြ ့ဝင္ ၁၂.၈၁၉ သန္းရိွၿပီး အရန္တပ္ဖဲြ ့ဝင္ေပါင္း ၈.ဝ၁၂ သိန္းရိွပါသည္။ အေမရိကန္နွင့္ ကေနဒါကိုႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ လူဦးေရသာမက စစ္တပ္အင္အား တြင္လည္း အဆမတန္ ကြာဟေနေပသည္။

တျခားစစ္ေရး စီးပြားေရးမ်ားကို စစ္တုရင္လို အကြက္ေရြ႕ေျပာင္းကာ ကစားႏိုင္ေသာ္လည္း အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံကိုျဖင့္ ႀကိဳက္ သည္ျဖစ္ေစ မႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ မိမိႏိုင္ငံအနီးမွ ေရြ ့ေျပာင္း၍မရပါ။ ထိုအခါ တိုင္းျပည္၏ ႏိုင္ငံျခားေရး၊ စီးပြားေရး မူဝါဒ မ်ားခ်မွတ္ကာ မည္သည့္ႏိုင္ငံကို မဟာမိတ္ျပဳရမည္ကို စနစ္တက် ေဆြးေႏြးအေျဖရွာထားရမည္မွာ အစိုးရအပါအဝင္ ပါတီ မူဝါဒမ်ား၌ ရွင္းလင္းျပတ္သားဖို႔ လိုအပ္ေပသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကေနဒါႏိုင္ငံ၏ ပါတီတိုင္းသာမက ဖယ္ဒရယ္အစိုးရ  ျပည္နယ္ အစိုးရမ်ားသည္ အေမရိကန္အစိုးရႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္ေသာ စီးပြားေရး ႏိုင္ငံေရးမူဝါဒမ်ား ဆုပ္ကိုင္ထားေပသည္။

ကေနဒါႏိုင္ငံသည္ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြမွ လစ္ဘရယ္ပါတီဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရတက္လာေသာ္လည္း အေမရိကန္ႏိုင္ငံႏွင့္ ဆက္ဆံေရးမွာ မူလက ကဲ့သုိ႔ေျပာင္းလဲ မသြားခဲ့ေပ။ထုိ႔ေႀကာင့္ ကေနဒါ အစိုရအေနျဖင့္ နဂိုမူလ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေသာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ ဘိုးအင္းကုမၼဏီ (Boeing) မွ F-35s စစ္တိုက္ ေလယာဥ္မ်ား ဝယ္ယူမည့္ အေႀကာင္းကိစၥရပ္အား အစိုးရလႊတ္ေတာ္ပါလီမန္တြင္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေပသည္။ သုိ႔ေသာ္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ သမၼတ ေဒၚနယ္ ထရန္႔ ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရတက္လာသည့္အခါ  ကေနဒါ၊ မကၠစီကိုႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ  (၁) ရက္ေန႔ တြင္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာ ေျမာက္အေမရိက လြတ္လပ္စြာကုန္သြယ္ေရးစာခ်ဳပ္ကို ျပန္လည္ခ်ဳပ္ဆိုရန္ အေမရိကန္၊ ကေနဒါ၊ မကၠစီကို (Mexico) (၃) ႏိုင္ငံႀကားအေျခအတင္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ခဲ့ေပသည္။

သုိ႔ေသာ္ ကေနဒါႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ကိုင္ တည္ေထာင္ထားသည့္ ေလယာဥ္တည္ေဆာက္ေရး ကုမၸဏီျဖစ္ေသာ Bombardier ႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံႀကား ကုန္သြယ္မႈ အျငင္းပြားမႈျဖစ္ေပၚခဲ့ေပသည္။ ထိုအခါ ကေနဒါပါလီမန္ အစိုးရ လႊတ္ေတာ္တြင္း၌ အစိုးရ ၊ အတိုက္အခံအမတ္မ်ား အေနျဖင့္ အေမရိကန္၏ ဘိုးအင္းကုမၼဏီ (Boeing) မွ F-35s စစ္ တိုက္ေလယာဥ္မ်ားဝယ္ယူေရးကိစၥရပ္အား အေႀကအလည္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပန္လည္ အသက္ဝင္ခဲ့ရေပသည္။

အကယ္၍သာ F-35s မ်ားကို ဝယ္ယူျဖစ္ခဲ့ေသာ္ ကုန္က်ေငြသည္ သန္း ၁၉ ဘီလီယံ ကုန္က်ယံုမက ေလယာဥ္မ်ားကို ၂ဝ၂၅ခုႏွစ္ေရာက္မွသာ Boeing ကုမၸဏီမွ ကေနဒါသုိ႔ တင္သြင္းႏိုင္မည္ျဖစ္ေပသည္။ ေနာက္ဆံုး၌ ကေနဒါအစိုးရသည္ ၎တုိ႔၏ မူလစီမံကိန္းျဖစ္ေသာ ဘိုးအင္းကုမၼဏီ (Boeing) မွ F-35s ဝယ္ယူမႈကို ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ အျပီးတိုင္ ရပ္ဆိုင္းခဲ့ေပသည္။

ထုိ႔ေနာက္တြင္ ကေနဒါကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး Harjit Sajjanမွ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြတခုတြင္ ေျပာႀကားရာ၌ ေျမာက္အေမ ရိက ေလတပ္ကာကြယ္ေရး North American Aerospace Defence Command (NORAD) ႏွင့္ ေနတိုး the North Atlantic Treaty Organization (NATO) အဖဲြ႕တုိ႔၏ သတ္မွတ္ထားေသာ စံခ်ိန္အဆင့္အတန္းႏွင့္ အဆင့္မမီွေသာေႀကာင့္သာ ကေနဒါ စစ္တပ္အေနျဖင့္ အခုလို စစ္တိုက္ေလယာဥ္မ်ား ဝယ္ယူသည့္စီမံကိန္းကို လုပ္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္ေႀကာင္း တိုင္းျပည္ ႏွင့္လူထုကို အသိေပးခဲ့ေပသည္။ အဆိုပါ စစ္တိုက္ေလယာဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ကုန္က်စရိတ္သက္သာမည့္ ႀသစေႀတး လ်မွ တပတ္ရစ္ေလယာဥ္မ်ားအား ကေနဒါေလတပ္အတြက္ ဝယ္ယူမည့္သတင္းမ်ားထြက္ေပၚေနေႀကာင္း ကေနဒါကာ ကြယ္ေရးဝန္ႀကီး Harjit Sajjan အား သတင္းေထာက္မ်ားမွ ေမးျမန္းရာ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးကေျဖႀကားရာ၌ တပတ္ရစ္ အေဟာင္း စစ္ တိုက္ေလယာဥ္ေတြေတာ့ ကေနဒါေလတပ္အတြက္ မသံုးခ်င္ဘူးဟု ေျပာဆိုေျဖႀကားခဲ့ေပသည္။

သုိ႔ေသာ္ ဒီမိုကေရစီစနစ္၏ က်င့္စဥ္ျဖစ္ေသာ ပါလီမန္ လႊတ္ေတာ္တြင္း အစိုးရ အတိုက္အခံအပါအဝင္  ေရြးေကာက္ပဲြမွ တက္လာေသာ လႊတ္ေတာ္အမတ္အမ်ားစု၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ျဖစ္ေသာ အမ်ားဆႏၵအရ ေနာက္ဆံုးတြင္  သန္း ၁၉ဘီလီယံ ကုန္က်မည့္ (Boeing)မွ  F-35s စစ္တိုက္ ေလယာဥ္ (၁၈) စင္း ဝယ္ယူမည့္ အစိအစဥ္အစား ႀသစေႀတးလ်အစိုးရ၏ ကမ္းလွမ္းခ်က္ျဖစ္ေသာ ေဒၚလာ ၃၈၈သန္းသာကုန္က်မည့္ ႀသစေႀတးလ် ေလတပ္တြင္ တႏွစ္အသံုးျပဳခဲ့ျပီးျဖစ္သည့္ F-18 စစ္တိုက္ေလယာဥ္ အစင္း (၃ဝ) ကို ဝယ္ယူမည္ ျဖစ္ေပသည္။ ကေနဒါ အစိုးရ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွသူ၏ အဆိုအရ ကေနဒါေလတပ္အေနျဖင့္ ႀသစေႀတးလ်မွ ေရာက္ရိွလာမည့္ F-18 စစ္တိုက္ေလယာဥ္ မ်ားသည္ (Boeing) F-35s စစ္တိုက္ ေလယာဥ္ မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက အကုန္အက်သက္သာသည့္အျပင္ (၂) ႏွစ္ေစာျပီး ကေနဒါေလတပ္မွ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္ေပသည္။

အႏွစ္ခ်ဳပ္ဆိုရေသာ္ ကေနဒါအစိုးရ၏ လက္ေအာက္တြင္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ရိွေနျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ ျပည္သူ ့ဆႏၵျဖင့္ ေ၇ြးေကာက္ပဲြမွ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ေပးလိုက္ေသာ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားသည္ တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူထု အက်ိဳးရိွမည့္ မည္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားမဆို ျပည့္ျပည့္ဝဝ ေျပာဆို ေဆြးေႏြးလုပ္ကိုင္ခြင့္ ရိွေႀကာင္းေတြ ့ရိွရေပသည္။

ျမန္မာျပည္တြင္မူ လႊတ္ေတာ္တြင္း က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ေဆြးေႏြးမႈ ရိွခဲ့သည္လား မရိွခဲ့သည္လား မေသခ်ာသည့္ အျပင္ အမ်ားျပည္သူ လူထု မသိရိွပဲ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ရုရွားႏုိင္ငံကYakovlev Yak 130 အေပါ့စားဂ်က္တုိက္ေလယာဥ္ ၆ စင္းကုိ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင္ဘာလမွာ ပထမ အသုတ္ေပးပုိ႔ခဲ့ေပသည္။ Yakovlev Yak 130 အမ်ိဳးအစား တုိက္ေလယာဥ္ ေနာက္ထပ္ ၆ စင္း ထပ္မံတင္ပုိ႔မည္ဟုလည္း သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚေနေပသည္။

ရုရွားလုပ္ အဆိုပါ Yak-130 ႏွစ္ေယာက္စီး တုိက္ေလယာဥ္မ်ားသည္  ျမန္မာေလတပ္အတြက္ ေျမျပင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားကို အေထာက္အကူေပးေရးႏွင့္ေသာင္းက်န္းသူေခ်မႈန္းေရးေတြမွာ ပုိမုိပါဝင္လာႏုိင္တယ္လုိ႔လည္း ဂ်ိန္းကာကြယ္ေရး အပတ္စဥ္ စာေစာင္ က ေဖၚျပထားပါသည္။

အဆိုပါသတင္းအခ်က္အလက္အရ ျမန္မာျပည္မွ ဝယ္ယူသည့္ ရုရွားစစ္ေလယာဥ္မ်ားသည္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ားအား တိုက္ခိုက္ေျခမႈန္းဖို႔ ဝယ္သည္ဆိုထားလ်က္ ထိုအဆိုကို လႊတ္ေတာ္တြင္း ေဆြးေႏြး အတည္ျပဳခဲ့သလားဟု ေမးခြန္းထုတ္ရမလို ျဖစ္ေနေပသည္။  အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ စစ္တိုက္ေလယာဥ္မ်ားဝယ္ယူမည့္ ကုန္က်ေငြမ်ားသည့္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာ ျပည္သူ႔ အခြန္မ်ား ျဖစ္ေနေသာေႀကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။

ျမန္မာျပည္တြင္ ၂ဝဝ၈ ဖဲြ ့စည္းပံုေအာက္တြင္ တပ္မေတာ္သည္ အစိုးရလက္ေအာက္၌ မရိွျခင္းသည္ အစိုးရ၏ ႏိုင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္သည့္စစ္မွန္ေသာ ျပည္တြင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံ၏စားပဲြဝိုင္းမွာ ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာကို ႏိုင္ငံေရးနည္းျဖင့္ အေျဖရွာမည့္နည္းကို ျခိမ္းေျခာက္သလို ျဖစ္ေနျပီလားဟု ေမးခြန္းထုတ္ရမလို ျဖစ္ေနေပသည္။

ဆိုလိုသည္မွာ ယခုလို ျပည္ေထာင္စုေန႔အခါသမယ၌ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးကို  တည္ေဆာက္ရာ၌ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ စစ္ေလယာဥ္မ်ားျဖင့္ ဗံုးႀကဲကာ တည္ေဆာက္၍ ရမည္ မဟုတ္ေႀကာင္း ဒုကၡသည္ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူလူထုကို စာနာေထာက္ထားကာ ရိုးရိုးသားသား အသိေပးအပ္ပါသည္။

အခ်ဳပ္ဆိုရေသာ္ ဖယ္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စုကို တည္ေဆာက္ရာ၌ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ သံသယမ်ား ေပ်ာက္ကာ ယံုႀကည္မႈကို ရယူရန္ ေသြးထြက္သံယိုမႈအနည္းဆံုးနည္းလမ္းျဖင့္တည္ေဆာက္ရန္ မျဖစ္မေန လိုအပ္ေပသည္။ ထုိ႔ျပင္ ကမၻာ့ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ားရိွ တပ္မေတာ္မ်ားသည္ အေတြးအေခၚ မူဝါဒ လုပ္ရပ္မ်ားသည္ အစိုးရႏွင့္ တသားတည္းက်ကာ တိုင္းျပည္ႏွင့္လူထု အက်ိဳးစီးပြားကို ဦးတည္ေနေႀကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

ေအာင္ခိုင္ျမင့္
၁၂ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂ဝ၁၈


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts