ဇင္လင္း ေ၀ဖန္ေရးရာ

ဇင္လင္း – အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးစစ္ပြဲသည္ ေရတိုတစ္ပြဲတိုး လုပ္ငန္းစဥ္ မဟုတ္ 

ဇင္လင္း – အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးစစ္ပြဲသည္ ေရတိုတစ္ပြဲတိုး လုပ္ငန္းစဥ္ မဟုတ္ 

(မိုုးမခ) ဇန္န၀ါရီ ၂၉ ၊ ၂၀၁၈   ယေန႕ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရသည္ စိန္ေခၚမႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေပသည္။ ႏိုင္ငံေရးအရ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ျပႆနာတို႕ကို ရင္ဆိုင္ေနရျပီး၊ အျခားတစ္ဖက္တြင္ စီးပြားေရးနလံထ ေရး၊ အနိမ့္ဆုံးလုပ္ခလစာကိစၥ ေျဖရွင္းေပးေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး စသည္ျဖင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ ထို႕ျပင္ LDC အဆင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈ အနည္းဆံုးႏိုင္ငံအျဖစ္မွ လြတ္ေျမာက္ေရး၊ သိမ္းယူထားေသာ လယ္ယာေျမမ်ား ျပန္ေပးေရး၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးကင္းစင္ေရး၊ နိမ့္က်ေနတဲ့ ပညာေရး က်န္းမာေရး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး၊ အလုပ္လက္မဲ့ေလ်ာ့က်ေရး၊ အလုပ္အကိုင္အသစ္မ်ား ဖန္တီးေပးေရး အစရွိသျဖင့္ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ အစိုးရအေနျဖင့္ တာ၀န္ယူ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းေပးရမည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား အမ်ားအျပားရွိေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။၎တို႕အနက္ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈ အဆိုးဆံုးႏိုင္ငံမ်ားစာရင္းမွ လြတ္ကင္းေအာင္ ႀကိဳးစားေရးသည္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အေရးႀကီးတာ၀န္တစ္ခု ျဖစ္ေနေပသည္။

ဇန္နဝါရီ ၂၂ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Park Royal Hotel တြင္ ‘အဂတိလိုက္စားမႈ တြန္းလွန္ဖို႔ ကိုယ္က်င့္သိကၡာျမႇင့္တင္စို႔’ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ စာတမ္းဖတ္ပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ၇ ရက္ေန႕စဥ္သတင္းတြင္ေတြ႕ရသည္။ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ၾကည္က ယင္းသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္ အသစ္ တာဝန္ယူသည့္ ႏွစ္လအတြင္း တုိင္ၾကားစာအမႈႏွင့္ အေရးယူမႈအေရအတြက္ ယခင္ထက္ ငါးဆေက်ာ္တိုးတက္ လာေၾကာင္း အဖြင့္မိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေကာ္မရွင္အသစ္ စတင္ တာဝန္ယူသည့္ ၂၀၁၇ ႏိုဝင္ဘာ ၂၂ ရက္မွ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္အထိ တုိင္ၾကားစာအမႈတြဲ ၃၉၂ မႈကို လက္ခံစစ္ေဆးခဲ့သည္။ သက္ ဆုိင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားသို႔ လႊဲ ေျပာင္းစိစစ္ရန္ ေပးပို႔ထားသည့္ စိစစ္ဆဲ ၁၈၈ မႈ အပါ အဝင္ လြဲမွားတင္ျပမႈ ၃၉ မႈ၊ ေျမယာစီမံခန္႔ ခြဲမႈ ၂၇ မႈ၊ တရားစီရင္ေရးတင္ျပ တုိင္တန္းမႈ ၃၇ မႈ၊ ဌာနတြင္း ပုဂၢိဳလ္ေရး တင္ျပတိုင္တန္းမႈ ၉၀ ႏွင့္ အေထြေထြတိုင္တန္းမႈ ၈ မႈ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ တိုင္ၾကားစာမ်ားအနက္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး ဌာနကို အမ်ားဆံုးတုိင္ၾကားထားေၾကာင္း ဇန္နဝါရီ ၆ ရက္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္ သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေကာ္မရွင္၏ ျပန္ၾကားေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီဝင္ ေဒၚလဲ့လဲ့ဝင္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

‘‘အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ ဖ်က္ေရးစစ္ပြဲဟာ ေရတိုတစ္ပြဲ တိုးလုပ္လုိ႔ရတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေရရွည္စနစ္တက်နဲ႔ ဘက္ေပါင္း စံုပါဝင္ဆင္ႏႊဲရမယ့္ စစ္ပြဲျဖစ္ပါ တယ္။ စိတ္ဓာတ္နဲ႔ ကိုယ္က်င့္ သိကၡာျမႇင့္တင္ေရးမပါဘဲ အဂတိ လိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ဟာ ေရရွည္မွာ ေအာင္ျမင္မႈ မရႏိုင္ဘူး။ ကိုယ္က်င့္သိကၡာ ျမႇင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းေတြကို တစိုက္မတ္မတ္ လုပ္ေဆာင္သြားဖို႔ ေကာ္မရွင္က ရည္မွန္းထားပါတယ္။’’ ဟု ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

အဂတိလုိက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္သည္ ေပၚလစီမူေဘာင္ႏွင့္ ဥပေဒမူေဘာင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ပညာေပးေရး၊ ကိုယ္က်င့္သိကၡာျမႇင့္တင္ေရး၊ တားဆီးကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ၂၀၁၈ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ကို ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒က ေျပာၾကားေၾကာင္း သတင္းအရ သိရသည္။

သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္အစိုးရ ႏိုင္ငံ့တာ၀န္ေတြ စတင္ယူခဲ့စဥ္က အဓိကထား ေျပာၾကားခ်က္မ်ားတြင္ “အဂတိတရား ကင္း စင္ေသာ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းေဖာ္ေဆာင္ေရး” ကိစၥလည္း ပါ၀င္သည္ကို သတိျပဳမိသည္။ သမၼတသစ္ ဦးထင္ေက်ာ္က – “မိမိအေနျဖင့္ အေရအတြက္ထက္ အရည္အခ်င္းကို ဦးစားေပးေရး၊ အဂတိတရားကင္းစင္တဲ့ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းေဖာ္ေဆာင္ ေရး၊ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြား ေရွးရႈေရး၊ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြမ်ား ၿခိဳးၿခံေခြ်တာေရးနဲ႔ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျပည့္ဝၿပီး က်စ္လ်စ္ ခိုင္မာတဲ့ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရတစ္ရပ္ ဖဲြ႔စည္းႏုိင္ေရးကို ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း”..စသျဖင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားခဲဖူးသည္။

၂၀၁၄ မတ္လ ၁၂ ရက္မွ စ၍ ၂၀၁၅ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္အထိ တာဝန္ယူခဲ့သည့္ ယခင္ေကာ္မရွင္ေဟာင္းလက္ထက္တြင္ တုိင္ၾကားမႈ ၄,၄၇၁ မႈရွိၿပီး အဂတိလိုက္စားမႈျဖင့္ စစ္ေဆးခဲ့သည့္ အမႈ ၆၂ မႈသာရွိသည္ဟု ဆိုသည္။ ယခု အစိုးရက ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းေသာ ေကာ္မရွင္အသစ္တြင္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးေဟာင္း ဦးေအာင္ၾကည္ဥကၠ႒အျဖစ္ ဦးေဆာင္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုး၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုး၊ အမ်ိဳး သားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈဝန္ႀကီးဌာနတုိ႔မွ အၿငိမ္းစားအရာရွိမ်ား၊ အၿငိမ္းစားရဲခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ဝင္းႏွင့္ တရားလႊတ္ ေတာ္ေရွ႕ေနမ်ား အပါအဝင္ အဖြဲ႕ဝင္ ၁၂ ဦး ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

ဇန္နဝါရီ ၂၂ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Park Royal Hotel တြင္ ‘အဂတိလိုက္စားမႈ တြန္းလွန္ဖို႔ ကိုယ္က်င့္သိကၡာျမႇင့္တင္စို႔’ ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္သည့္ စာတမ္းဖတ္ပြဲတြင္ စီးပြားေရးပညာရွင္ ေဒါက္တာ ဦးျမင့္က အဂတိလုိက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ေအာင္ျမင္ရန္ လူသိမ်ားထင္ရွားေသာ အက်င့္ပ်က္သူအခ်ိဳ႕ကို ရုံးတင္စစ္ေဆးအျပစ္ေပးျပဖို႕ လိုသည္ဟု ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း အလဲဗင္းမီဒီယာသတင္းအရ သိရသည္။ UNODC ႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္တို႕ ပူတြဲက်င္းပသည့္ အဆိုပါ စာတမ္းဖတ္ပြဲတြင္ ေဒါက္တာ ဦးျမင့္က ‘ပင္မစာတမ္း၊ အဂတိလိုက္စားမႈ အေၾကာင္း၊ အက်ိဳးႏွင့္ ကုထုံးမ်ား ျမင္သာမႈ ရႈေထာင့္’ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ စာတမ္းဖတ္ၾကားခဲ့သည္။

အဂတိလိုက္စားမႈဆိုသည္မွာ အမ်ားျပည္သူ၏ အက်ိဳးကိုေဆာင္ရန္ ေပးအပ္ထားေသာ အာဏာႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ပုဂၢလိက အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ အသုံးျပဳျခင္းဟု ေဒါက္တာ ဦးျမင့္က ဖြင့္ဆိုသည္။ အဂတိလိုက္စားမႈ ေျမာက္သည့္ အျပဳအမူမ်ားတြင္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူျခင္း၊ ျခိမ္းေျခာက္ေငြညွစ္ျခင္း၊ လိမ္လည္ျခင္း၊ အလြဲသုံးစားလုပ္ျခင္း၊ ေဖၚလံဖား၍ အက်ိဳးစီးပြားရွာျခင္း (Nepotism)၊ သား တူ ညီမ်ား ေကာင္းစားရန္ လုပ္ျခင္း (Cronyism)၊ အမ်ားျပည္သူပိုင္ ပစၥည္းကို ကိုယ္ပိုင္အျဖစ္သုံးစြဲျခင္းႏွင့္ ၾသဇာသုံး၍ အလြဲသုံးစားလုပ္ျခင္း (Influential Peddling) စသည္တို႕ အက်ဳံး၀င္သည္ဟု ေဒါက္တာ ဦးျမင့္က ဆိုသည္။

ယေန႕ ျမန္မာႏိုင္ငံ တိုးတက္မႈ ေနာက္က်ရသည့္ အဓိက အေၾကာင္းမ်ားအနက္ အဂတိလိုက္စားမႈ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈ (Corruption & Kleptocracy) သည္ အဆိုးရြားဆုံးကိစၥ ျဖစ္သည္။ အထက္တြင္ ဆိုခဲ့ေသာ သယံဇာတကိစၥ ေျမယာကိစၥ မူးယစ္ေဆးႏွင့္ ဘိန္းကုန္ကူးမႈကိစၥမ်ားသည္ အဂတိလိုက္စားမႈ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈ (Corruption & Kleptocracy) ႏွင့္ ခြဲမရေအာင္ ဆက္စပ္ေနသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္က ‘အဂတိတရားကင္းစင္တဲ့ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္း ေဖာ္ ေဆာင္ေရး’ ကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္မည္ဟု အေလးအနက္ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံေရွ႕ေရးအတြက္ အားတက္ စရာျဖစ္သည္။ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးသည္ ႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္သူလူထု၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ျပန္လည္ ဆယ္ယူျမွင့္တင္ ေရးအတြက္လည္း အလြန္ အေရးပါေသာ ေဆာင္ရြက္မႈ ျဖစ္လာမည္ ျဖစ္သည္။

အဂတိလိုက္စားမႈ အေျခအေနမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္လွ်က္ရွိေသာ Transparency International အဖဲြ႔၏ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အစီရင္ခံစာ အရ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၇၆ ႏုိင္ငံအနက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အဂတိလုိက္စားမႈ အဆင့္ ၁၃၆ တြင္ ရွိသည္။ အာဆီယံအဆင့္၌ပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေနာက္တြင္ ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံသာရွိသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘက္ေပါင္းစုံ ဖြ႕ံျဖိဳးမႈ နိမ့္က် ဆင္းရဲမြဲေတရသည့္ အဓိကအခ်က္မ်ားထဲ တြင္ တရားစီရင္ေရးအပါအ၀င္ အစိုးရယႏၱရားအတြင္း အဂတိ လိုက္စားမႈ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈသည္ အဆိုးဆုံးကိစၥ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ စာရိတၱမ႑ိဳင္ ႀကံ႕ခိုင္ေရးအတြက္ တရားရုံး မ်ား၏ အဂတိလိုက္စားမႈကို စံနမူနာထား၍ တိုက္ဖ်က္သင့္သည္။ ဤကိစၥသည္ ေကာင္းမြန္ သန္႕ရွင္းေသာ အစိုးရတစ္ရပ္ ေပၚထြန္းေရးႏွင့္လည္း ဆက္စပ္ေနသျဖင့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အဆင့္ဆင့္က ဆက္လက္ ေထာက္ခံအတည္ျပဳေပးသင့္ သည္။ အဂတိလုိက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္သည္ ႏိုင္ငံတကာစံမ်ားႏွင့္အညီ စနစ္တက် စစ္ေဆး၍ မ်က္ႏွာႀကီးငယ္ မလိုက္ဘဲ တိတိက်က် အေရးယူေဆာင္ရြက္ၾကခ်ိန္ တန္ျပီ ျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႕၀န္ထမ္းမ်ားျဖစ္ၾကေသာ အစိုးရအရာရွိမ်ား အတြက္ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ား စနစ္တက် သတ္မွတ္ကာ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ ေလ်ာ့နည္း ပေပ်ာက္ေစရန္ အထူးျပဳ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္လိုသည္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱရားအတြင္း အစိုးရ အရာရွိႀကီးပိုင္းႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္အဆင့္ဆင့္၏ လာဘ္စားမႈမ်ား ရွိသကဲ့ သို႕၊ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားရရွိရန္ လုပ္ငန္း႐ွင္ႀကီးမ်ားက အာဏာပုိင္အဆင့္ဆင့္ႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအား လာဘ္ထိုးျခင္းမ်ား ျဖစ္တတ္သည္ကို ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ သတိျပဳရမည္ ျဖစ္သည္။ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ရာမွာ လုပ္ငန္း႐ွင္ႀကီးမ်ား အခြန္ေ႐ွာင္ေနသည့္ ကိစၥမ်ားအပါအ၀င္ ေငြေၾကးခ၀ါခ်ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကိုပါ စိစစ္အေရးယူသင့္သည္ဟု ေထာက္ျပ မႈမ်ား ရွိခဲ့ဖူးသည္။ အဂတိလိုက္စားမႈဆိုသည္မွာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း တနည္းမဟုတ္ တနည္းျဖင့္ ဆက္လက္ တည္ရွိ ေနတတ္၍ အစိုးရအဖြဲ႕အသီးသီးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးတို႕က ႏိုးႏိုးၾကားၾကား သတိရွိရွိ တိုက္ဖ်က္ႏိုင္မွသာ ႏိုင္ငံေတာ္ ဘက္စုံတိုးတက္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ဖြယ္ရွိေပသည္။

လက္ရွိအေျခအေနတြင္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး စီမံကိန္းကို ျပည္သူလူထု၏ ယုံၾကည္လက္ခံမႈ ရရွိရန္ လိုသည္ ဟု ေဒါက္တာ ဦးျမင့္က ဆိုသည္။ ျပည္လူထု၏ ယုံၾကည္မႈကို ရရွိလာေစရန္ “ငါးႀကီးႀကီးတခ်ိဳ႕ကို ေၾကာ္ေစလိုေၾကာင္း” ဦးျမင့္က တင္ျပသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ လူသိမ်ား ထင္ရွားေသာ အရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားကို အဂတိ လိုက္စားမႈစြဲခ်က္ျဖင့္ လူသိရွင္ၾကား တရားရုံးတင္စစ္ေဆး လက္ေတြ႕အျပစ္ေပးျပဖို႕လိုသည္ဟု ဦးျမင့္က ဆိုသည္။ “ငါးႀကီးႀကီး ေၾကာ္ရန္မွာ ကိုယ့္ကန္ထဲကငါးသာ ျဖစ္သင့္သည္” ဟုလည္း ဦးျမင့္က ဆိုသည္။ ႏိုင္ငံေရးရန္သူမ်ားကို သိကၡာခ် လိုေသာေၾကာင့္ အဂတိလိုက္စားမႈစြဲခ်က္တင္မႈမ်ားလည္း ရွိေနေသာၾကာင့္ဟု ဆိုသည္။

အဂတိလိုက္စားမႈဆိုရာ၌ ေငြတစ္က်ပ္ ယူျခင္းသည္လည္း လာဘ္ယူျခင္းပင္ျဖစ္သည္ဟု စီးပြားေရးပညာရွင္ ေဒါက္တာ ေအာင္ထြန္းသက္ က ေျပာၾကားေၾကာင္း Daily Eleven သတင္း၌ ေဖၚျပသည္။

“၀န္ထမ္းေတြ ေလွ်ာက္တဲ့အခါ လခဘယ္ေလာက္ရမလဲ၊ အခြင့္အေရးဘယ္ေလာက္ရမလဲ မေမးနဲ႕။ ကြ်န္ေတာ္ ဘာလုပ္ ေပးရမလဲ ေမးပါ။ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ႏိုင္ငံႀကီး ေျပာင္းလဲခ်င္ရင္ေတာ့ Giving Culture ေျပာင္းမွ ရမယ္။ အခုျဖစ္ေနတာက Getting Culture ျဖစ္ေနတာ ၀မ္းနည္းဖို႕ေကာင္းတယ္။ လူတစ္ေယာက္ ကားသုံးစီး ဘယ္လို စီးလဲ။ လူတစ္ေယာက္ အိမ္ ႏွစ္လုံး ဘယ္လို အိပ္လဲ။ ကြ်န္ေတာ္တို႕ Culture မျပင္ႏိုင္သေရြ႕ Corruption ရွိေနမွာပဲ။” ဟု ေဒါက္တာ ေအာင္ထြန္းသက္ က မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က စတင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုႏွစ္အတြင္း ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ က႑မ်ားပါဝင္ေသာ ဥပေဒ ၾကမ္းကို ျပင္ဆင္ရန္ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္း မ်ားထံတင္ျပသြားမည္ဟု ဆိုသည္။ လက္ရွိ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ၂၃ ရက္က စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျပီး၊ လပိုင္းမွ်သာရွိေသးေသာ္လည္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္ ေန႔ အထိ တိုင္ၾကားစာေပါင္း ၃၉၂ ေစာင္ရွိခဲ့သည္။ ယခင္ အဂတိလုိက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္၏ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၀ ရက္မွ ၂၀၁၆ ခု စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔အထိ ၃၂ လအတြင္း စာရင္းမ်ားအရ တိုင္ၾကားစာ ၂၄၀၀ နီးပါး ရရွိခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။ သို႕ေသာ္ ထိုအခ်ိန္ကာလအတြင္း ၂၃ မႈကိုသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္နိုင္ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ အေရးယူအျပစ္ေပးမႈဟူ၍ မဆိုစေလာက္သာ ရွိခဲ့သည္။

အဂတိလိုက္စားမႈကို အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ား မသိက်ိဳးကြ်ံလုပ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အဆင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈ အနည္းဆံုးႏိုင္ငံ (Least Developed Country) အျဖစ္သို႕ က်ဆင္းခဲ့ရသည္။ အဂတိလိုက္စားမႈကို အစိုးရက တင္းတင္း ရင္းရင္း အေရးမယူပါက ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္တကြ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရးဖြ႕ံျဖိဳးတိုးတက္မႈကို အႀကီးအက်ယ္ ထိခိုက္ႏိုင္ ေၾကာင္း သမိုင္းျဖစ္စဥ္မ်ားက သက္ေသျပခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။

ထို႕ေၾကာင့္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ေအာင္ျမင္ေစရန္ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာ အရာရွိမ်ားအေနျဖင့္ တာ၀န္ယူမႈ တာ၀န္ခံမႈ ပြင့္လင္းျမင္သာရွိမႈ က်င့္၀တ္မ်ားႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံ့တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ၾကရန္ လိုသကဲ့သို႕ ပုဂၢလိက စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္လည္း အလားတူ တာ၀န္ယူမႈ တာ၀န္ခံမႈျဖင့္ အလုပ္လုပ္ျခင္းျဖင့္ ပါ၀င္ကူညီသင့္သည္။ ျပည္သူလူထုကလည္း အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ား အဂတိလိုက္စားမႈ ရွိ/မရွိ ၀ိုင္း၀န္းေစာင့္ၾကည့္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ သတင္း မီဒီယာသမားတို႕ကလည္း အဂတိလုိက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ မည္မွ် လြတ္လပ္စြာ တာ၀န္ ထမ္း ေဆာင္ႏိုင္သည္ကို ေစာင့္ၾကည့္မွတ္တမ္းတင္ရမည္ျဖစ္သည္။ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ရာတြင္ သတင္းမီဒီယာက အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ား၏ ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုင္မႈအေျခအေနမ်ားကို ပုံမွန္ေစာင့္ၾကည့္ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ ႀကိဳတင္သတိေပးျခင္း ႏွင့္ အဂတိကင္းရန္ ပညာေပးျခင္း စသည့္က႑မ်ားမွ ပါ၀င္တင္ျပသင့္သည္။

အဂတိလိုက္စာမႈမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ဟန္႕တား ရန္ အဓိကတာ၀န္ရွိသူမွာ အာဏာပိုင္အစိုးရအဖြဲ႕ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္၊ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး မူ၀ါဒ ႏွင့္ ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား စနစ္တက်ခ်မွတ္၍ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းအတြင္း အဂတိလိုက္စားမႈ မျဖစ္ေစရန္ ၾကပ္မတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ အဂတိလိုက္စားမႈကို အစိုးရက လ်စ္လ်ဴရႈထားလွ်င္ တရားေရးမ႑ိဳင္ပါ တိမ္းေစာင္းကာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးပ်က္ျပားမည္။ စီးပြားေရးလုပ္ခြင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားလည္း ေငြေၾကးအာဏာႀကီးသူတို႕၏ လက္၀ါးႀကီးအုပ္မႈ ခံရမည္။ ဆင္းရဲခ်မ္းသာကြာဟမႈႀကီးမားကာ တရားဥပေဒ၏ အထက္တြင္ လူတန္းစားတစ္ရပ္ ရွိေနမည္။ ထိုအခါ ေကာင္းမြန္သန္႕ရွင္းေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ႏွင့္တကြ မ႑ိဳင္ႀကီး ၃ ရပ္အေပၚ ျပည္သူတို႕ ယုံၾကည္ကိုးစားမႈ ကြယ္ေပ်ာက္မည္။
တစ္ဆက္တည္း တရားမွ်တေရး၊ တန္းတူေရးႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား အေပၚ အယုံအၾကည္ မရွိျဖစ္ လာႏိုင္သျဖင့္ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရး မေအာင္မျမင္ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ အက်ိဳးဆက္မွာ အစိုးရအေနျဖင့္ အဂတိလိုက္စားမႈကို တိုက္ဖ်က္ႏိုင္ျခင္းမရွိပါက တိုင္းျပည္ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္းဟူသမွ် လည္း သဲထဲေရသြန္ ျဖစ္တတ္သည္။ သို႕ျဖစ္၍ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးစစ္ပြဲကို ေရတိုတစ္ပြဲတိုးမလုပ္ဘဲ၊ ေသနဂၤဗ်ဴဟာျပည့္စုံစြာခ်မွတ္လွ်က္ ေရရွည္ႏိုင္ငံေရးအျမင္ျဖင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားခ်မွတ္ကာ မရိုးမသားႀကီးပြားခ်မ္းသာေနေသာ ပုဂိၢဳလ္မ်ားအား စတင္စိစစ္ အေရးယူသင့္ေၾကာင္း တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။။။။။။။

သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts