သာဂိ ေလာကဓာတ္ခန္း

ေလာကဓာတ္ခန္း သာဂိ – Office Application in the Cloud (28)

ေလာကဓာတ္ခန္း သာဂိ – Office Application in the Cloud (28)
အိမ္သုုံး ေက်ာင္းသုုံး ရုုံးသံုုး – GMail နဲ႔ Google Office Application အေျခခံလမ္းညႊန္
(မိုးမခ) ၾသဂုတ္ ၂၃၊ ၂၀၁၇

 

ေဖာ္ျမဴလာမ်ား ထည့္သြင္းျခင္း

 

Googlesheet ဆိုတာက စာရင္းအင္းဆိုင္ရာ အက္ပလီေကးရွင္းဆိုေတာ့ စာရင္းတြက္ခ်က္တာေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။ အေျခခံအားျဖင့္ေတာ့ ကိန္းဂဏန္းေတြကို ေပါင္း ႏႈတ္ ေျမွာက္ စား လုပ္ရတာေတြ မပါမျဖစ္ ပါရတာေပါ့။ ဒါက ၀ဒ္ဖိုင္နဲ႔ စာရင္းဖိုင္တို႔ရဲ့ ကြာျခားခ်က္ပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ sheet မွာ cell ေတြနဲ႔ စာေတြ ဂဏန္းေတြ ထည့္သြင္းထားရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲသည္ cell အတြင္းက စာရင္းေတြကို တြက္ခ်က္ၾကရတာေပါ့။

 

Creating simple formulas (လြယ္ကူေသာ ေဖာ္ျမဴလာ ထည့္ရန္)

 

တြက္နည္း ခ်က္နည္းေတြကို ေဖာ္ျမဴလာလို႔ ေခၚၾကပါစို႔။ လြယ္ကူေသာ ေဖာ္ျမဴလာဆိုတာက cell ေတြထဲက ကိန္းဂဏန္းေတြကို ေပါင္း ႏႈတ္ ေျမွာက္ စား လုပ္ၾကည့္ၾကတာပါ။

 

mathematical operator လို႔ ေခၚရမယ့္ + – * / ေပါင္း ႏႈတ္ ေျမွာက္ စား အလုပ္ျပ သေကၤတေတြ သုံးရပါမယ္။

 

သခ်ာၤသေကၤတသုံးျပီးေတာ့ ဂဏန္းတို႔ တိုက္ရိုက္ ေပါင္းႏိုင္သလို cell address လို႔ ဆိုတဲ့ cell အညြန္းလိပ္စာကို ေျပာျပီးေတာ့လည္း သခ်ာၤတြက္ခိုင္းလို႔ ရပါတယ္။

Mathematical operators

 

ကြန္ျပဴတာထဲမွာ သခ်ာၤသေကၤတေတြ ထည့္သြင္းမယ္ ဆိုရင္ ေအာက္ပါ ကီးဘုတ္အကၡရာေတြကို ရိုက္သြင္းရပါတယ္။

 

Standard operators

 

ေဖာ္ျမဳလာဆိုတာက တြက္ခ်က္နည္း ဆိုေတာ့ အေျဖကို ေဖာ္ျပရန္အတြက္ = sign ကို သုံးရပါတယ္။ ကိုယ္တြက္ခ်င္တဲ့ တြက္နည္းကို ထည့္သြင္းျပီးေတာ့ အေျဖကို cell မွာ ေပၚဖို႔က = sign ကိုပါ ထည့္သြင္းေပးမယ္။

Using cell references (ဆဲလ္အညႊန္းနဲ႔ သခ်ာၤသေကၤတ တြဲသုံးရန္)

 

ေအာက္ပါ ဥပမာကို ၾကည့္ပါ။ cell A1 + cell A2 ရဲ့ ေပါင္းလဒ္ကို cell A3 မွာ ေဖာ္ျပၾကမယ္။ ပထမကေတာ့ A1 AND A2 က ၇ နဲ႔ ၃ ထည့္ထားတာ။ ေပါင္းလဒ္က ၁၀ ေပါ့။ ေနာက္ေတာ့ CELL A1 မွာ ၈ လို႔ ေျပာင္းလိုက္ေတာ့ အေျဖက ၁၁ လို႔ ေျပာင္းသြားပါျပီ။

 

Using cell references to recalculate a formula
ေအာက္ပါ Cell with formula ေတြဟာ သူ႔သက္ဆိုင္ရာ တြက္နည္းအဓိပၸါယ္ကို ေဆာင္ပါတယ္။ ေလ့လာပါ။
Examples of simple formulas

Creating formulas ေဖာ္ျမဴလာ ထည့္သြင္းျခင္း

အခု ဥပမာမွာ ဇြန္ဘတ္ဂ်က္နဲ႔ ဇူလိုင္ဘတ္ဂ်က္ ၂ခုေပါင္းကို တြက္ပါမယ္။

To create a formula:

 1. Total ေဘးနားက အေျဖေပၚရမယ့္ cell ကို ေမာက္စ္နဲ႔ အရင္ ဆလက္လုပ္ပါ။
 2. Selecting cell
 3. equals sign (=) ကို ရိုက္ထည့္ပါ။
 4. cell address ေတြျဖစ္တဲ့ june budget အတြက္ D10 ကို ရိုက္ထည့္ပါ။ cell reference အေရာင္ေလး ေျပာင္းသြားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။
 5. Typing a cell address
 6. operator အျဖစ္ ေပါင္းတဲ့ သေကၤတ addition sign (+) ကို ရိုက္ထည့္ပါ။
 7. ေနာက္ cell address အျဖစ္ July Budget ရဲ့ D11 ကို ရိုက္ပါ။ cell မွာ ကာလာမတူတဲ့ မ်ဥ္းျပတ္ေတြနဲ႔ ေဘာင္ေလးေတြ ေျပာင္းသြားတာ ေတြ႔ရပါမယ္။
 8. Completing the formula
 9. Enter key ရို္က္ထည့္လိုက္ရင္ ေပါင္းလဒ္ တခါတည္း ေပၚလာပါတယ္။
 10. The result

 

အဲသည္မွာ cell D10 ကို သြားျပီး ဂဏန္းေျပာင္းၾကည့္လိုက္ပါက ေပါင္းလဒ္ ေဖာ္ျမဳလာရွိေနတဲ့ D13 လည္း အေျဖလိုက္ေျပာင္းသြားပါတယ္။
The recalculated value

 

To create a formula using the point-and-click method: ေမာက္စ္နဲ႔ ေရြးျပီးေတာ့ ေဖာ္ျမဳလာထည့္သြင္းနည္း

 

Cell address ေတြ ကီးဘုတ္ကေန ရိုက္ထည့္မယ့္အစား ေမာက္စ္နဲ႔ လိုခ်င္တဲ့ cell ကို ကလစ္လုပ္ျပီးေတာ့လည္း ေရြးထည့္လို႔ ရပါတယ္။
 1. အရင္ဆုံး အေျဖထည့္ရမယ့္ ဆဲလ္ကို ကလစ္လုပ္ပါ။
 2. Selecting the cell
 3. equals sign (=) ကို ရိုက္ထည့္လိုက္ပါ။
 4. ကိုယ္တြက္ေစခ်င္တဲ့ ပထမဆုံး cell ကို သြား ကလစ္လုပ္ပါ။ အေျဖ ရလဒ္ cell မွာ cell reference B4 ဆိုျပီး အလိုလို ေပၚလာပါတယ္။
 5. Entering the first cell reference
 6. မိမိတြက္ရမယ့္ သခ်ာၤသေကၤတ ကို ရိုက္ထည့္ပါ။ အခုက ေျမွာက္မွာဆိုေတာ့ multiplication sign (*) ကို ရိုက္ေပါ့။
 7. ေျမွာက္ေဖာ္ကိန္းျဖစ္ရမယ့္ ဒုတိယ cell ကို ေမာက္စ္နဲ႔ သြားကလစ္လုပ္ပါ။ * ေဘးနားမွာ အဲသည္ address of the cell ေပၚလာပါမယ္။ အခုဆိုရင္ C4 ေပါ့။ Completing the cell reference
 8. Press the Enter လုပ္လိုက္တာနဲ႔ အေျဖ ေပၚပါျပီ။
 9. The calculated value

To edit a formula: ေဖာ္ျမဴလာကို တည္းျဖတ္ရန္

 1. ေဖာ္ျမဴလာရွိေနတဲ့ cell ကို Double-click the cell လုပ္လိုက္ပါ။ အေျဖေနရာကေန မူလေဖာ္ျမဴလာ တြက္နည္း ျပန္ ေပၚလာပါမယ္။.Viewing the formula
 2. C4 ကို  C5 နဲ႔ ေျပာင္းလဲလိုက္ပါ။
 3. Editing the formula
 4. Enter key ႏွိပ္လိုက္ရင္ ေဖာ္ျမဴလာက အသစ္ျပန္တြက္ျပီး ရလဒ္ကို ထုတ္ေပးပါမယ္။Viewing the recalculated result
စမ္းသပ္ရန္

 

ဆဲေတြထဲက ေဖာ္ျမဴလာေတြကို ေကာ္ပီလုပ္ တျခားမွာ ေပ့စ္လုပ္ၾကည့္္ပါ။
ဥပမာ – ပထမ အတန္းက တြက္နည္းကို ဒုတိယတန္းနဲ႔ ေအာက္တန္းေတြဆီကို ေကာ္ပီဆြဲၾကည့္။ ျပီးေတာ့မွ အဲသည္ အေျဖေတြကို Total မွာ ေပါင္းလဒ္ တြက္နည္း ထည့္ျပီး တြက္ခိုင္းတာကို သင္တန္းဆရာက သရုပ္ျပပါ။

 

 


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
My Friend Tin Moe By Maung Swan Yi - Selection of MoeMaKa Articles

Similar Posts