တူေမာင္ညိဳ သူတိုု႔အာေဘာ္

တူေမာင္ညိဳ – “ (NCA) လမ္းေၾကာင္း” နဲ႔ “ပန္ခမ္းလမ္းေၾကာင္း”

 

တူေမာင္ညိဳ – “ (NCA) လမ္းေၾကာင္း” နဲ႔ “ပန္ခမ္းလမ္းေၾကာင္း”
(မိုးမခ) ဧျပီ ၂၂၊ ၂၀၁၇

ဧၿပီလ ၁၉ ရက္ေန႔စြဲနဲ႔ “ စတုတၱအႀကိမ္ပန္ခမ္းေၾကညာခ်က္” ဆုိတာ ထြက္ေပၚလာပါတယ္။ ဒီေၾကညာခ်က္ထဲမွာ အခ်က္ ၈ ခ်က္ပါရွိၿပီး ေအာက္ပါ အခ်က္ ၃ ခ်က္ဟာ အဲဒီေၾကညာခ်က္ရဲ႕အဓိက အေၾကာင္းအရာျဖစ္မယ္လုိ႔ ယူဆပါတယ္။

“ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းေရးေကာ္မတီ” ဖြဲ႔စည္းအတည္ျပဳျခင္း

“ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈအေပၚ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အေထြေထြမူဝါဒႏွင့္ ရပ္တည္ ခ်က္” ကို အတည္ျပဳၿပီး” ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းေရးေကာ္မတီမွ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ႏွင့္ ေဆြးေႏြး ညွိႏိႈင္းမည့္ ဘံုစာတမ္းအျဖစ္ အတည္ျပဳ။”

“ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းေရးေကာ္မတီ” ၏ အဖြဲ႔ဝင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ေနာင္တြင္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရႏွင့္ ေဆြးေႏြးသည့္အခါ တစ္ဖြဲ႔ခ်င္း ေဆြးေႏြးျခင္းမျပဳဘဲ၊ ၎ေကာ္မတီအမည္ျဖင့္သာ တညီတညြတ္တည္းေဆာင္ရြက္သြားမည္။

ဒီေၾကညာခ်က္ထြက္ေပၚလာတဲ့အေပၚ သမၼတရံုးေျပာခြင့္ရဦးေဇာ္ေ႒းက “ဘံုစာတမ္း” ဆုိတာကို မဖတ္ရေသးတဲ့အတြက္ တိတိက်က် ဘာမွမေျပာမသြားပဲ အစုိးရရဲ႕ လက္ရွိသေဘာထားျဖစ္တဲ့ လက္ရွိသြားေနတဲ့ “၂၁ ရာစုပင္လံု လမ္းေၾကာင္းမွာ ပါဝင္လိုရင္ (NCA) စာခ်ဳပ္မွာ ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထုိးရမယ္”လုိ႔ ေျပာသြားတာ BBC နဲ႔ (၂၀ -၄ -၂၀၁၇ ) ေမးျမန္းရာမွာ ေျဖသြားတာကုိ ၾကားလုိက္ရပါတယ္။

ဒီေမးျမန္းမႈထဲမွာ ေျပာခြင့္ရဦးေဇာ္ေ႒းဘက္က ဒီေၾကညာခ်က္နဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ “ (NCA) ျပင္ပ လမ္းေၾကာင္း”ဆုိတဲ့ ေျပာဆိုေနမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးလည္း အစိုးရအေနနဲ႔ လက္ခံတယ္/ လက္မခံဘူးဆုိတဲ့ ဘယ္လိုအေျဖမွ ေပးမသြားပါဘူး။ “ဘံုစာတမ္း” ဘာလဲ ေသခ်ာ မသိရ၊ အေသးစိတ္မသိဘဲနဲ႔ သေဘာထားေျပာရခက္တယ္လုိ႔သာ စသျဖင့္ ေျပာသြားတာပါ။ ဒါေပမယ့္ (BBC) ျမန္မာဝဘ္ဆုိဒ္က အဲဒီ သတင္းကို အခုလို ေခါင္းစဥ္တပ္ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

“ပန္ခန္းဆံုးျဖတ္ခ်က္ အစိုးရလက္မခံ”

ဒီလိုမ်ိဳးေခါင္းစဥ္ (BBC) က မေရးသင့္ပါဘူး။ မတပ္သင့္ပါဘူး။ (BBC) ျမန္မာဌာန အေနနဲ႔ ကုိယ့္သိကၡာကိုယ္ငဲ့ညွာသင့္ပါ တယ္။ ထားပါေတာ့။

ေသခ်ာတာေတာ့ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္း (၇) ဖြဲ႔ဘက္က ေျခလွမ္းသစ္တစ္ခုလွမ္းလာခဲ့ၿပီ။ ဒီေျခလွမ္းသစ္ရဲ႕ ႏုိင္ငံေရး ေနာက္ခံေၾကာရုိးက “ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈအေပၚ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အေထြေထြမူဝါဒႏွင့္ ရပ္တည္ခ်က္စာတမ္း” ဆိုတာပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဒီ “စာတမ္း” ကို တတိယအႀကိမ္ ပန္ခမ္းအစည္းအေဝး ( ၂၂ – ၂၄ ေဖေဖၚဝါရီ ၂၀၁၇) )မတုိင္မီက အဖြဲ႔အစည္းတုိင္းကို ျဖန္႔ေဝခဲ့တယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ အဲဒီ တုန္းက ဒီစာတမ္းအမည္က “တတိယအႀကိမ္ ပန္ခမ္းထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲမတုိင္ခင္ ‘ဝ’ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ညွိႏိႈင္း ေဆြးေႏြးသည့္ စာတမ္း ” လုိ႔ အမည္တပ္ထားၿပီး၊ ဝျပည္နယ္အစိုးရစာအမွတ္၊ ၀၀၁ (၂၀၁၇) လုိ႔ အမွတ္အသားျပဳထားၿပီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔စြဲတပ္ထားပါတယ္။ ဒီစာတမ္းဟာ (NCA) လက္မွတ္မထုိးေရးကို ရပ္တည္ကုိင္စြဲထားတဲ့ အေျခခံေပၚမွာ “ဝ” အဖြဲ႔ (UWSP/UWSA) ရဲ႕ႏုိင္ငံေရးအျမင္သေဘာထားကို ေအာက္ပါ အခ်က္ေလးခ်က္ထုိးၿပီး စာတမ္းထဲမွာ အက်ယ္တဝင့္ရွင္းျပ ထားတာျဖစ္ပါတယ္။

၁။ “ပင္လံုစိတ္ဓာတ္” အေပၚအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

၂။ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈေတြင္ အေရးႀကီးအခရာက်ေသာ ေဝါဟာရအခ်ိဳ႕ရဲ႕ အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ဖြင့္ဆုိခ်က္

၃။ အဆင့္ ၃ ဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္ႏွင့္ NCA အေပၚ ရပ္တည္ခ်က္ ညွိႏႈိင္းေရးကိစၥ

၄။ ေနာက္ေနာင္ ျမန္မာတုိ႔ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးၾကမည့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကိစၥ ဟူ၍ျဖစ္ပါတယ္။

“ဝ” ရဲ႕ (NCA) အေပၚရပ္တည္ခ်က္ က “လက္မွတ္မထိုးဘူး” ဆိုတဲ့ရပ္တည္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ (NCA) စာခ်ဳပ္ဟာ “စစ္ေရး အရလည္း လက္ေတြ႔အေကာင္မေဖာ္ႏုိင္ – ႏုိင္ငံေရးသေဘာတူညီခ်က္ လို႔လည္း သတ္မွတ္လို႔မရ ” ျမန္မာေတြဘက္က လိုရာဆြဲ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိႏုိင္တဲ့ စာခ်ဳပ္သာျဖစ္တယ္။ (NCA) စာခ်ဳပ္ကိုဝင္ေရာက္လက္မွတ္ထုိးရင္ “၁၉၄၇ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကို မိမိတို႔ကိုယ္တုိင္ ပယ္ဖ်က္ျခင္းပင္ျဖစ္တယ္” လို႔ ဆိုပါတယ္။

“ဝ” ရဲ႕ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈက “အပစ္ရပ္တာနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးသေဘာတူညီခ်က္ သေဘာသဘာဝ လံုးဝ မတူ ” ဒါေၾကာင့္ တိတိက်က်ခြဲျခားသတ္မွတ္ရမယ္။ အဆင့္ ၂ ဆင့္နဲ႔သြားရမယ္လို႔ စာတမ္းထဲမွာ ဆိုထားတယ္။

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးက ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈကို အာမခံႏိုင္တဲ့ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိရမယ္ဆုိတဲ့ အေျခခံအေပၚမွာ ပထမ အဆင့္ အပစ္ရပ္ေရးအေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ျဖစ္ရမယ္။ ဒီအဆင့္မွာ ႏွစ္ဖက္တိုက္ပြဲမ်ားထပ္မံျဖစ္ပြားျခင္းမရွိေၾကာင္း အာမခံနုိင္ တဲ့ စစ္ေရးသေဘာတူညီခ်က္ျဖစ္ရမယ္။

ဒုတိယဆင့္ အမွန္တကယ္ အပစ္ရပ္ထားတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ အေနအထားေပၚမူတည္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးရန္ လို႔ ပါရွိပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ “ဒီမုိကေရစီ၊ တန္းတူညီမွ်မႈ၊ လြတ္လပ္မႈ၊ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္၊ အမ်ိဳးသားျပည္ေထာင္စုစနစ္ ” စတဲ့ ေဝါဟာရမ်ား နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ေတြဟာ (တခ်ိဳ႕စကားလံုးေတြ မရွင္းလင္းတာမွအပ) စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းပါတယ္။ တရုတ္ျပည္က လူမ်ိဳးစုျပည္နယ္မ်ား၊ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမ်ားရဲ႕ စုဖြဲ႔မႈမ်ိဳးနဲ႔ အခြင့္အလမ္းမ်ိဳးကို ေတာင္းဆိုတာပါ။

“ပင္လံုစိတ္ဓာတ္” နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးဖြင့္ဆိုခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာ ရွင္းလင္းတဲ့ဖြင့္ဆုိခ်က္ မရွိဘူးလို႔ ေဝဖန္ထားၿပီး၊ ျပည္ေထာင္စုမွ ႏုတ္ထြက္ႏုိင္သည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မရွိ ဆုိေတာ့ေျပာဆုိခ်က္ေၾကာင့္ ဒီသေဘာက ပင္လံု စာခ်ဳပ္ရဲ႕အႏွစ္သာရကို လံုးဝအသိအမွတ္မျပဳတဲ့ သေဘာ၊ လက္ေတြ႔အားျဖင့္ တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုေတြ ရဲ႕လြတ္လပ္စြာရပ္တည္ခြင့္ ကို အသိအမွတ္မျပဳတာျဖစ္တယ္လုိ႔ စြပ္စြဲျပစ္တင္ထားတာေတြ႔ရပါတယ္။

ဒီစာတမ္းကို စတုတၱအႀကိမ္ပန္ခမ္းအစည္းအေဝးမွာ တုိင္းရင္းသား ၇ ဖြဲ႔က ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းၿပီး “ဘံုစာတမ္း” အျဖစ္အတည္ျပဳ ခဲ့ၾကၿပီ၊ အစုိးရထံလည္းပို႔ေပးထားတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ ဒီစာတမ္းကိုစြဲကိုင္ၿပီး ေဆြးေႏြးမယ့္ “ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြး ညွိႏိႈင္း ေရးေကာ္မတီ” ကိုလည္း ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၾကၿပီ။ ေနာင္အစိုးရနဲ႔ေဆြးေႏြးမယ့္ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈေတြမွာ “ တစ္ဖြဲ႔ခ်င္း မေဆြးေႏြးဘဲ ဒီေကာ္မတီ နဲ႔သာ ေဆြးေႏြးသြားမယ္” လို႔ အတိအအက်အခုိင္အမာထုတ္ျပန္ခဲ့ၾကၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ “ ေျမာက္ပုိင္း ၃ ဖြဲ႔” နဲ႔ေတြ႔ေရးဆုိတာဟာ ဒီေၾကညာခ်က္ပါ သေဘာထားအရဆိုရင္ “ပ်က္ပ်ယ္ေနၿပီ” ဆုိတဲ့ သေဘာသက္ေရာက္ေနပါၿပီ။

ဒီစာတမ္းအေပၚ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ စစ္တပ္၊ အစိုးရနဲ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္တုိ႔က သူတုိ႔ရဲ႕သေဘာထားအျမင္ကို ျပန္လည္ ေပးၾကရေတာ့မွာပါ။

ေသခ်ာတာေတာ့ ၇ ဖြဲ႔ဟာ ဆက္လက္က်င္းပမယ္ဆိုတဲ့ ဒုတိယအႀကိမ္ “၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံ” တက္ဖုိ႔မျဖစ္ႏုိ္င္ဘူးဆုိတဲ့ အခ်က္ပါပဲ။ ဒါ့အျပင္ လက္ရွိ ၇ ဖြဲ႔ရဲ႕ စုစည္းညီညြတ္မႈဘယ္ေလာက္ ခုိင္မာေတာင့္တင္းမႈရွိသလဲဆုိတဲ့အခ်က္ကိုလည္း ေရွ႕လာမယ့္ ျဖစ္ရပ္ေတြထဲမွာ စမ္းသပ္စစ္ေဆးခံရမွာျဖစ္ပါတယ္။

“ (NCA) လမ္းေၾကာင္း” နဲ႔ “ပန္ခမ္းလမ္းေၾကာင္း” ထိပ္တိုက္ေတြ႔ေနပါၿပီ။

“ဝ” အဖြဲ႔ (UWSP/UWSA) ဟာ သူ႔ရဲ႕ “စာတမ္း” နဲ႔ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးမွာ ပထမဆံုးႏုိင္ငံေရးေျခလွမ္း စတင္လွမ္းလိုက္ၿပီ။

ညြန္း

တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ေခါင္းေဆာင္မ်ား စတုတၱအႀကိမ္ မ်က္ႏွာစံုညီ ပန္ခမ္းအစည္းအေဝး ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ (၁၉-၄-၀၁၇)
“တတိယအႀကိမ္ ပန္ခမ္းထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲမတုိင္ခင္ ‘ဝ’ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ညွိႏိႈင္း ေဆြးေႏြးသည့္ စာတမ္း ” (၁၅-၁-၂၀၁၇)
(BBC) ျမန္မာဝဘ္ဆုိဒ္သတင္း – “ပန္ခန္းဆံုးျဖတ္ခ်က္ အစိုးရလက္မခံ” (၂၀-၄-၂၀၁၇)


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
My Friend Tin Moe By Maung Swan Yi - Selection of MoeMaKa Articles

Similar Posts