သတင္းေဆာင္းပါး

ေအာင္ၿငိမ္းခ်မ္း (Myanmar Now) ● ပ်ားေမြးျမဴေရးေၾကာင့္ ဝင္ေငြမ်ားေစၿပီး စိုက္ပ်ဳိးေရးကိုပါ အေထာက္အကူျဖစ္

ေအာင္ၿငိမ္းခ်မ္း (Myanmar Now) ● ပ်ားေမြးျမဴေရးေၾကာင့္ ဝင္ေငြမ်ားေစၿပီး စိုက္ပ်ဳိးေရးကိုပါ အေထာက္အကူျဖစ္
(မုိးမခ) ဇန္နဝါရီ ၁၄၊ ၂၀၁၇

ပ်ားေမြးျမဴေရးေၾကာင့္ သီးႏံွအထြက္တိုးေစၿပီး ေတာင္သူမ်ားလည္း  ဝင္ေငြ တိုးပြားလ်က္ရွိသည္။

ကေလာ၊ ပင္းတယ (Myanmar Now) – ရွမ္းျပည္နယ္၊  ကေလာၿမဳိ႕နယ္ ေက်ာက္ထပ္ေက်းရြာမွ ကိုေဇာ္မ်ဳိးသိန္း၏ဂ်ဳံခင္းသည္ ေတြ႔ေနက် စိုက္ခင္းမ်ားႏွင့္ မတူေခ်၊ သူ၏ ဂ်ဳံပင္မ်ားအနီး ေျမလြတ္တြင္ ေမြးျမဴေရးပ်ားအံုမ်ားကို တန္းစီခ်ထားသည္။

ကုိေဇာ္မ်ဳိးသိန္း၏ပ်ားအုံ (ဓာတ္ပုံ – ေအာင္ၿငိမ္းခ်မ္း – Myanmar Now)

လြန္ခဲ့ေသာ ၄ ႏွစ္က ေခတ္မွီပ်ားေမြးျမဴေရးသင္တန္း တက္ေရာက္ၿပီးေနာက္ သူ႔ၿခံထဲတြင္ ပ်ားအံု ၅ အံု ထားရိွကာ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း စတင္ခဲ့ရာ ယခုအခါ  ပ်ားအံုေပါင္း ၁ဝဝ ေက်ာ္အထိ တုိးခ်ဲ႕ လုပ္ကိုင္လ်က္ ရိွေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။
မိသားစုစီးပြားတိုးေစေသာ ပ်ားေမြးသည့္လုပ္ငန္းအေပၚ ပိုမုိအာရံုစိုက္ေနေၾကာင္းကို သူ႔ျခံထဲမွ မခူးဆြတ္ရေသးသည့္ ရင့္ေထာ္ေနေသာ ရံုးပတီသီးမ်ားက သက္ေသခံလ်က္ရွိသည္။

“စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ရံုသက္သက္နဲ႔ဆိုရင္ က်ြန္္ေတာ့္သားေလးကို ၿမဳိ႕မွာ ေက်ာင္းထားႏိုင္မွာမဟုတ္ဘူး။ ပ်ားေမြးျမဴေရးကေန ဝင္ေငြရလုိ႔ သားေလးကို ေက်ာင္းထားႏိုင္တာ” ဟု ကိုေဇာ္မ်ဳိးသိန္းက ဆိုသည္။

စိုက္ပ်ဳိးေရးမွ နွစ္စဥ္ ရလာေသာ အက်ဳိးအျမတ္မွာ ဝမ္းဝ ခါးလွရံုသာရွိခဲ့ရာမွ ပ်ားေမြးျမဴေရး တဲြဖက္လုပ္ကိုင္ေသာေၾကာင့္ သူ၏ ႏွစ္စဥ္ဝင္ေငြက  သိန္း ၁၃ဝ ခန္႔ ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။  

ပ်ားဘုရင္မေမြးျမဴသည့္ ပ်ားအိမ္  (ဓာတ္ပုံ – ေအာင္ၿငိမ္းခ်မ္း – Myanmar Now)

ကေလာႏွင့္ မနီးမေဝး ပင္းတယၿမဳိ႕မွ  ပ်ားေမြးေတာင္သူ ကိုဟိန္းဟိန္းထြန္းကလည္း သူ၏ ပ်ား ၃၄ အံုေၾကာင့္ အျမတ္ေငြ ႏွစ္စဥ္ ၁၅ သိန္းေက်ာ္ ရိွမည္ဟု ခန္႔မွန္းသည္။

ပ်ားေမြးျမဴေရးကို စီးပြားျဖစ္လုပ္ကိုင္ေသာ ေဒသတြင္းမွ ေတာင္သူမ်ားလည္း ၎တို႔ကဲ့သို႔ ဝင္ေငြ တိုးပြားလ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ထို႔ျပင္ ပ်ားတို႔၏ ဝတ္မႈန္ကူးသည့္ သေဘာသဘာဝကလည္း သီးႏွံမ်ား ပိုမို အထြက္တိုးေစရန္ အားေပးေနသည္။

● ပ်ားေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း
စိုက္ပ်ဳိးေရး၊  ေမြးျမဴေရးနွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊  ပ်ားလုပ္ငန္းဌာန ညြန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္မင္းက ႏိုင္ငံအႏွံ႔တြင္ ပ်ားေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း မွတ္ပံုတင္ၿပီး လုပ္ကိုင္ေနသူ   ၉၅ဝ ေက်ာ္ ရွိသည္ဟု ေျပာသည္။

ပ်ားဘုရင္မ (ဓာတ္ပုံ – ေအာင္ၿငိမ္းခ်မ္း – Myanmar Now)

ပ်ားေမြးေတာင္သူတို႔သည္ ၎တို႔၏ ပ်ားအံုတို႔ကို တစ္နွစ္လွ်င္ ပန္းခင္း၊  သီးနံစိုက္ခင္း စသည့္ ပ်ားစားက်က္ ေလးေနရာမွ  ေျခာက္ေနရာခန္႔အထိ ေျပာင္းေရႊ႕ၿပီး ေမြးျမဴၾကရသည္။

ပ်ားအံုတစ္အံုတြင္ ပ်ားဘုရင္မတစ္ေကာင္၊ ပ်ားေကာင္ေရ အနည္းဆံုး သံုးေသာင္းဝန္းက်င္၊ ပ်ားရည္သိုေလွာင္သည့္ ပ်ားသလပ္ေပါင္း ၅ ခ်ပ္မွ ၈ ခ်ပ္အထိ ပါဝင္တတ္သည္။ ေမြးျမဴေရးပ်ားတို႔က ဆီးသီး  (ဇီးသီး)၊  ပန္းႏွမ္း၊  လိုင္ခ်ီး၊  ေနၾကာ  စသည့္အပင္မ်ား၊  စိုက္ခင္းမ်ားမွ အခ်ဳိဓာတ္၊  ဝတ္ရည္တို႔ကို စုတ္ယူၾကၿပီး ပ်ားအံုတြင္ သြားေရာက္ သိုေလွာင္ၾကရာမွ ပ်ားရည္ ျဖစ္ေပၚလာသည္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွ ထြက္ရွိေသာ ပ်ားရည္မ်ား၏ ၇ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ ဆီးပ်ားရည္ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

ပ်ားရည္မထုတ္ယူရေသးသည့္ ပ်ားသလပ္ခ်ပ္ေပၚမွ ပ်ားမ်ား(ဓာတ္ပုံ – ေအာင္ၿငိမ္းခ်မ္း – Myanmar Now)

ပ်ားေမြးျမဴျခင္းျဖင့္ တစ္ပိႆာ ၁,၇ဝဝ မွ ၂,၃ဝဝ အထိ ေပါက္ေစ်းရွိေသာ ပ်ားရည္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္သကဲ့သို႔  ပ်ားဖေယာင္း၊  ဝတ္မႈန္၊  ပ်ားႏို႔ တို႔ကုိလည္း ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်ႏိုင္သည္။ ပ်ားအံု တစ္အံုမွ ႏွစ္စဥ္ ပ်ားရည္ပိႆာခ်ိန္ ၂၅ဝ ခန္႔ ထြက္ရွိသည္။
စိုက္ခင္းႏွင့္ပ်ားအံုေဝးကြာျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ပ်ားစာ မရႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ ေမြးျမဴေရးပ်ားတို႔ကို သၾကား အရည္ေဖ်ာ္ၿပီး ေၾကြးရေၾကာင္း၊ ပ်ားတစ္အံုအတြက္ ႏွစ္စဥ္ သၾကား ပိႆာ ၂ဝ မွ ၂၅ အထိ ကုန္က်ေၾကာင္း ရွမ္းျပည္နယ္ ပ်ားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း အတြင္းေရးမွဴး ဦးစန္းဝင္းက ရွင္းျပသည္။ သူ၏လုပ္ငန္းတြင္ ပ်ားအံုေပါင္း ၄ဝဝ ခန္႔ ရိွေနသည္။
ေကာင္ေရ ၃ဝ,ဝဝဝ ဝန္းက်င္ခန္႔ ရွိေသာ ပ်ားတစ္အံုအတြက္ အစာကုန္က်စားရိတ္မွာ နွစ္စဥ္ ၈ဝ,ဝဝဝ ဝန္းက်င္ ရွိသည္ဟု  ဦးစန္းဝင္းက ခန္႔မွန္းသည္။ 

ပ်ာသလပ္ကုိ ပ်ားရည္ထုတ္သည့္စက္ထဲထည့္ကာ ပ်ားရည္ထုတ္ယူေနပုံ
(ဓာတ္ပုံ – ေအာင္ၿငိမ္းခ်မ္း – Myanmar Now)

ႏိုင္ငံတကာတြင္ ေမြးျမဴေရးပ်ားေကာင္ရည္ ေလ်ာ့နည္းလာေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ပ်ားေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္း တုိးတက္ မ်ားျပားလာႏိုင္သည့္ ေဒသတစ္ခု ျဖစ္သည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရး ရန္ပံုေငြ  (LIFT) အဖြဲ႔၏  ထုတ္ျပန္ခ်က္ တစ္ေစာင္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ပ်ားတို႔၏ ရွင္သန္ေရးကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနသည္မွာ စိုက္ခင္းမ်ားတြင္ ဓာတုေဗဒပိုးသတ္ေဆးကို အသံုးျပဳမႈ တုိးပြားလာျခင္း၊ မဆင္မျခင္သံုးၾကျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္ဟု ကုလသမဂၢက ႀကီးၾကပ္သည့္ ထိုအဖဲြ႔က သံုးသပ္သည္။

ေတာင္သူတခ်ဳိ႕က ၎တို႔၏ သီးႏံွမ်ား အထြက္ေလ်ာ့နည္းရျခင္းမွာ ၎တို႔၏ စိုက္ခင္းအနီး ပ်ားပုံးခ်ၿပီး ပ်ားရည္ စုေဆာင္းမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း  ေျပာဆိုၾကသည္။

ေတာင္ႀကီးၿမဳိ႕နယ္ ပ်ားလုပ္ငန္းဌာန ဦးစီးအရာရွိ ဦးမ်ဳိးဝင္းက ထိုစြပ္စဲြခ်က္မ်ားကို ပ်ယ္ခ်လိုက္သည္။

ရပ္ေစာက္ၿမိဳ႕နယ္ အလယ္ေခ်ာင္ေက်းရြာအနီးမွာ ကုိသိန္းတန္၏ပ်ားအုံမ်ား
(ဓာတ္ပုံ – ေအာင္ၿငိမ္းခ်မ္း – Myanmar Now)

“ပ်ားေၾကာင့္ အထြက္တုိးတာပဲရွိပါတယ္။ နိင္ငံတကာ သုေတသနလည္း ရွိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီမွာလည္း  သုေတသနသံုးေလးခါေလာက္လုပ္ၿပီး စမ္းသပ္ၿပီးတဲ့အခါမွာ ပ်ားေၾကာင့္ ဆုတ္ယုတ္တယ္ဆိုတာ မရွိပါဘူး” ဟု ဦးစီးအရာရိွက ဆိုသည္။

ပ်ားေမြးေတာင္သူ ကိုေဇာ္မ်ဳိးသိန္းကလည္း ထိုအခ်က္ကုိ ေထာက္ခံသည္။

“ပ်ားေတြက (သီးႏံွပင္ေတြၾကား) ဝတ္မႈန္ကိုသယ္ေဆာင္ေပးေနတဲ့အတြက္ စိုက္ပ်ဳိးေရးေတြကေအာင္ျမင္ေနရတာ” ဟု ကိုေဇာ္မ်ဳိးသိန္းက ေျပာသည္။

အေျခခံ (ေဖာင္ေဒးရွင္း) ပ်ားသလက္ခ်ပ္ (ဓာတ္ပုံ – ေအာင္ၿငိမ္းခ်မ္း – Myanmar Now)

● သင္တန္းေပးျခင္း
ၿပီးခဲ့သည့္ ၂ ႏွစ္တာအတြင္း ရွမ္းျပည္နယ္ ပ်ားလုပ္ငန္းဌာနသည္ ႏိုင္ငံတကာအဖဲြ႔တစ္ခုျဖစ္သည့္ TAG International Deveploment နွင့္ တြဲဖက္၍   ေက်းရြာေပါင္း ၂ဝ ခန္႔မွ ေတာင္သူ ၅ဝဝ ေက်ာ္ကို   ပ်ားေရာဂါကာကြယ္ကုသေရး၊  ပ်ားဘုရင္မ ေမြးျမဴေရး၊  ပ်ားထြက္ပစၥည္း အေျမာက္ အမ်ားထုတ္လုပ္ေရး၊  ပ်ားအံုကိုင္တြယ္ထိန္းသိမ္းမႈ ဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ား ေပးခဲ့သည္။

TAG အဖဲြြ႔က  ပင္းတယၿမဳိ႕တြင္ ပ်ားေမြးျမဴေရးသင္တန္းေက်ာင္း ဖြင့္ထားရာ  Plan Bee ဟု အမည္ေပးထားေသာ ထုိေက်ာင္းက ေဒသတြင္း ၿမဳိ႕နယ္မ်ားရိွ ရြာေပါင္း ၂၁ ရြာကို  ပ်ားအံု ၅ဝ ႏႈန္းစီ ေရာက္ရိွေစရန္ စီစဥ္ေပးခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပ်ားတစ္အံုလွ်င္ ၃ဝ,ဝဝဝ ႏႈန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးသည္။

“ေရွ႕ပိုင္းက သင္တန္းသားေတြကေတာ့ သူတုိ႔ဘာသာသူတို႔ ရပ္တည္ႏိုင္တဲ့ အေျခအေနအထိ ေရာက္သြားပါၿပီ၊  လုိအပ္တဲ့ ပံ့ပိုးမႈေလးေတြ ထပ္ေပးလုိက္ရင္ သူတုိ႔ရဲ႕ စီးပြားေရးလမ္းေၾကာင္း ေျဖာင့္ျဖဴးသြားမွာပါ” ဟု Plan Bee ၏ စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာ ဦးတင္ေမာင္ၾကည္က ေျပာသည္။

ပ်ားေမြးျမဴေနသူတို႔ လုပ္ငန္းမ်ား စနစ္တက် စီစဥ္ႏိုင္ရန္ အတြက္ စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခဲြမႈဆိုင္ရာ သင္တန္း တခ်ဳိ႕လည္း ပို႔ခ်ေပးေနသည္။ သင္တန္းဆင္းသူမ်ားကိုလည္း အကူအညီ ေပးေနေၾကာင္း  Plan Bee က ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ပ်ားေမြးျမဴေရးအရင္းအျမစ္နွင့္ စီးပြားေရးစင္တာမွ ဒါရိုက္တာ ေဒၚခင္ျမဦးက ေျပာသည္။

“သူတို႔ဆီက ထြက္လာတဲ့ ပ်ားရည္နဲ႔ ပ်ားထြက္ပစၥည္းေတြကို လက္လီလက္ကား ေစ်းကြက္ေတြ ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္” ဟု ေဒၚခင္ျမဦးက  ေျပာသည္။

ကုိသိန္းတန္၏ ပ်ားသလပ္ခ်ပ္ (ဓာတ္ပုံ – ေအာင္ၿငိမ္းခ်မ္း – Myanmar Now)

ပ်ားတုပ္ခံရလွ်င္ သံုးရက္ခန္႔ေဆးကုခဲ့ရေသာေၾကာင့္ ပ်ားကို ရန္သူလိုသေဘာထားခဲ့သူ ကိုေဇာ္မ်ဳိးသိန္းသည္ ပ်ားေမြးျမဴရန္ စိတ္ကူးမရွိခဲ့ေပ။ သင္တန္းတြင္ ပ်ားတုိ႔၏ဇီဝေဗဒ၊  ပ်ားအံု ထိန္းသိမ္းနည္း၊  ပ်ားရုကၡေဗဒ၊  ပ်ားေရာဂါ ကာကြယ္ ကုသနည္း၊  သစ္ေခါင္းပ်ားေမြးျမဴေရးနွင့္  ပ်ားစခန္းေနရာ ေရြးခ်ယ္ျခင္း စသည့္ အေၾကာင္းအရာတို႔ကို သင္ယူခဲ့ၿပီး လက္ေတြ႔ လုပ္ကိုင္ရာမွ ပ်ားခ်စ္သူ ျဖစ္လာသည္။

“အစတုန္းက (ပ်ားအံုကို) ေတာထဲမွာ ေတြ႔ရင္ သစ္ကိုင္းကိုပါခ်ဳိးၿပီးေတာ့ သားေလာင္းေတြပါ သတ္စားလုိက္တာေလ။     ပ်ားက ကိုယ့္ရဲ႕ေက်းဇူးရွင္ျဖစ္တယ္ဆုိတာကို ဒီသင္တန္းတက္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွ သိရတာ” ဟု ကိုေဇာ္မ်ဳိးသိန္းက ဆိုသည္။
စီးပြားျဖစ္ပ်ားေမြးသူမ်ား  အေတြ႔အႀကံဳႏွင့္ လုပ္ငန္းတိုးခ်ဲ႕မႈ ရိွလာပါက တစ္နွစ္ပတ္လံုး ဝင္ေငြ ေကာင္းလာႏုိင္ေၾကာင္း  အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရး ရန္ပံုေငြ (LIFT) အဖြဲ႔၏ ၂ဝ၁၅ နွစ္ပတ္လည္ အစီအရင္ခံစာတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

ကုိေဇာ္မ်ဳိးသိန္း၏ဇနီး ေဒၚခင္မ်ဳိးသြယ္ႏွင့္ ပ်ားသလပ္ခ်ပ္ (ဓာတ္ပုံ – ေအာင္ၿငိမ္းခ်မ္း – Myanmar Now)

● ပ်ားရည္ေစ်းကြက္  
လတ္တေလာအေျခအေနအရ ကမၻာ့ပ်ားရည္ေစ်းကြက္က်ဆင္းျခင္း၊  ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားမွ ပ်ားရည္ ပိုမိုထုတ္လုပ္လာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ပ်ားရည္ေစ်းႏႈန္း က်ဆင္းေနေသာ္လည္း ပ်ားေမြးေတာင္သူတို႔  အဆင္ေျပေနေသးသည္ဟု သိရသည္။ မေကြးတုိင္း ေအာင္လံၿမဳိ႕နယ္မွ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ရပ္ေစာက္ၿမဳိ႕နယ္သို႔ လာေရာက္ၿပီး ပ်ားေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနသူ ကိုသိန္းတန္က လတ္တေလာ ပ်ားရည္ေစ်းက်ေနျခင္းေၾကာင့္   အျမတ္အစြန္း နည္းသြားေၾကာင္း ေျပာသည္။

“ပ်ားအံု ၅ဝ ေလာက္ကို တစ္နွစ္ပတ္လံုးကုန္က်စားရိတ္က သိန္း ၂ဝ ကုန္တယ္။  သိန္း ၄ဝ ေက်ာ္ေလာက္ ျပန္ရတယ္” ဟု ပ်ားအံုေပါင္း ၉ဝဝ ခန္႔ ပိုင္ဆုိင္သူ ကိုသိန္းတန္က တြက္ျပသည္။

ျပည္ပဝယ္လိုအား နည္းသြားေသာေၾကာင့္ ပ်ားရည္ေစ်းကြက္က်ဆင္းျဖစ္ေၾကာင္း Plan Bee မွ Project Mananger ဦးတင္ေမာင္ၾကည္က ရွင္းျပသည္။

“အခုေလာေလာဆယ္   သူတို႔ မရံႈးပါဘူး၊  သင့္တင့္တဲ့အျမတ္ေတာ့ ရပါတယ္” ဟု ၎က ေျပာသည္။ 

ကုိေဇာ္မ်ဳိးသိန္းႏွင့္ သူ၏ ပ်ားသလပ္ခ်ပ္ (ဓာတ္ပုံ – ေအာင္ၿငိမ္းခ်မ္း – Myanmar Now)

ပ်ားရည္ကို ထုိင္း၊ ဂ်ပန္၊ ေျမာက္အေမရိကႏိုင္ငံမ်ားသို႔  တင္ပို႔ေနသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ တန္ ၄,ဝဝဝ ေက်ာ္ ထုတ္လုပ္ခဲ့ၿပီး၊   အဆံုးသတ္ေတာ့မည့္ လက္ရိွ ဘ႑ာနွစ္အတြက္  တန္ ၂,၃ဝဝ ခန္႔ ထုတ္လုပ္ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္  ပ်ားလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ပ်ားေမြးျမဴေရး လုပ္ကုိင္သူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာက ပိုမိုလက္ခံသည့္  အရည္အေသြးမွီ ပ်ားရည္ ထုတ္လုပ္ရန္ အေရးႀကီးသည္ဟု Plan Bee မွ ဦးတင္ေမာင္ၾကည္က ေထာက္ျပသည္။

“ေခတ္မွီနည္းပညာေတြသံုးၿပီးေတာ့ အရည္အေသြး ပိုေကာင္းလာေအာင္ ထုတ္ႏုိင္မယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ကမၻာ့ ေစ်းကြက္မွာ ျမန္မာ့ ပ်ားရည္က နာမည္ရၿပီးသားျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဆက္လက္ ရပ္တည္သြားႏိုင္မွာပါ” ဟု ဦးတင္ေမာင္ၾကည္က ေျပာလုိက္သည္။   ။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts