ရသေဆာင္းပါးစုံ

ေအာင္ခုိင္ျမင့္ ● ၂၁ ရာစုေခတ္တြင္ အေတြးအေခၚျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး

ေအာင္ခုိင္ျမင့္ ● ၂၁ ရာစုေခတ္တြင္ အေတြးအေခၚျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး
(မုိးမခ) ဒီဇင္ဘာ ၅၊ ၂၀၁၆

၂၁ ရာစုေခတ္တြင္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ စစ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား စီးေမ်ာပ်ံ႕ႏွံ႔မႈမ်ားအပါအ၀င္ ယေန႔ကမာၻ ႀကီး၏ ေန႔စဥ္ေျပာင္းလဲျဖစ္ပ်က္ေနမႈမ်ားသည္ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ အလ်င္အျမန္ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရိွေပသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေခတ္စနစ္အေျခအေနမ်ားကို မွန္ကန္တိက်ေသာအခ်က္အလက္မ်ားေပၚ၌ အေျခခံျပီး ဓမၼဒိဌာန္က်က်  ခန္႔ မွန္း သံုးသပ္မႈသည္ အမွန္ႏွင့္ နီးစပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေကာလဟာလမ်ားအား အသက္သြင္းေသာသံုးသပ္မႈမ်ားသည္ အနာဂတ္အားၿခိမ္းေျခာက္ေစေသာ အခ်က္အလက္အမွားမ်ား လူထုၾကားတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔က်က္စားႏိုင္ေပသည္။

သို႔မွသာ ႏိုင္ငံေရး အၾကပ္အတည္းမ်ားေအာက္၌ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေနထိုင္အသက္ရွင္ခဲ့ေသာ ျပည္သူလူထုသည္ စား၀တ္ ေနေရး စိုးရိမ္ေရအမွတ္ကို တေန႔ေန႔ တခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ မလဲြမေသြ ေက်ာ္လြန္ႏိုင္ေခ်ရိွသည့္  ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ေကာက္ရိုးတမွ်င္ကို လက္ေတြ႕က်က် ဆုပ္ကိုင္ႏိုင္ေပမည္။ အတိုက္အခံဆိုသူမ်ားမွလည္း အစိုးရႏွင့္အတူ အေတြးအေခၚျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအေနျဖင့္ စစ္ပဲြမ်ား၊ ဘာသာေရးပဋိပကၡမ်ား  စီးပြားေရးအၾကပ္အတည္းမ်ားမွ အတူတကြ ရုန္းထြက္လိုစိတ္၊ သာတူညီမွ် ေကာင္းစားလိုသည့္ အရင္းခံစိတ္သည္ အေရးႀကီးသလို  ျပည္သူလူထုႏွင့္ အစိုးရၾကား နားလည္မႈ ယံုၾကည္မႈမ်ားပ်က္ျပား ေစရန္ ႏိုင္ငံေရး ေအာက္လမ္းနည္းမ်ား မသံုးသင့္ေတာ့ေပ။

ယခုလို ေျပာဆိုသံုးသပ္ရသည္မွာ ျမန္မာျပည္တြင္ NLD ဦးေဆာင္ေသာ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြမွတက္လာေသာ  ျပည္သူ႔ အစိုးရတက္လာျပီးမွ ထိမ္းမႏိုင္ သိမ္းမရ စစ္ပဲြမ်ားျဖစ္ေနျခင္းမ်ား၊ ကုန္ေစ်းနႈန္းမ်ားတက္ေနသေယာင္ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိမႈမ်ားက လူထုၾကား ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနမႈကို အထင္အရွား ေတြျမင္ေနရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။

က်ေနာ္သည္  ကမာၻ႔ႏိုင္ငံေရး စီးပြားေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာေဆာင္းပါးမ်ားကို ဖတ္ရႈေလ့လာျပီး ျမန္မာျပည္အတြက္ အက်ိဳး ျပဳမည့္ စာေပမ်ားေရးသားယံုမက သတင္းေဆာင္းပါးမ်ားကိုလည္း ဘေလာ့မ်ား၌ အလ်ဥ္းသင့္သလို တင္ဆက္ေနေပရာ ျမန္မာျပည္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စစ္ပဲြမ်ား၊ ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေ၀ဖန္ေရးသားေပးပါရန္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို အီးေမးလ္မ်ား၊ လူမႈကြန္ယက္မ်ားမွ စာမ်ားလက္ခံရရိွခဲ့ပါသည္။ ထိုအခါ အဖဲြ႕အစည္းစဲြ၊ ပုဂၢိဳလ္စဲြ၊ ၀ါဒစဲြမထားပဲ တတ္ႏိုင္ သည့္ရႈေထာင့္တခုမွ မိမိအျမင္ကို ဘက္လိုက္မႈမရိွပဲ ေရးသားရန္ ယခုလို အေႀကာင္းဖန္လာရေပသည္။

● ကမာၻ႔ရြာမွာရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ကမာၻ႔ေရနံေစ်းကြက္ႏွင့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းျမင့္မားမႈ အခ်ိတ္အဆက္ျဖစ္တည္ပတ္သက္မႈမ်ား တပိုင္းတစ
အမွန္တကယ္တြင္မူ ကုန္ေစ်းနႈန္းျမင့္မားမႈဒဏ္ကို ျမန္မာျပည္သူလူထုသာမက ကမာၻ႔ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားမ်ားပါ ခံစားေနရေပ သည္။ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး ယဥ္ေက်းမႈမ်ား ေရာေထြးယွက္တင္ျဖစ္တည္ေနထိုင္ေသာ လက္ရိွ ကမာၻ႔ရြာ၌ ထိုကုန္ေစ်းႏႈန္း ျမင့္မားမႈကို ျဖစ္ေစေသာ အေျခခံအခ်က္အလက္ တရပ္မွာ ကမာၻ႔ေရနံေစ်းႏႈန္း အတက္အက်ေပၚ၌ မ်ားစြာမူတည္ေနေပ သည္။

ကမာၻ႔ေရနံေစ်းကြက္၌ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္တြင္ ေရနံတစည္ေစ်းႏႈန္းမွာ ၁.၅၇ ေဒၚလာေစ်းသာရိွခဲ့ျပီး ထိုေခတ္ထိုအခါကို ျဖတ္သန္း ခဲ့ေသာ က်ေနာ္တို႔ အေဖအေမတို႔ေျပာစကားႏွင့္ ထိုအခ်ိန္ကို ေကာင္းေကာင္းမီွသူေသာသူမ်ား၏ အဆိုအမိန္႔အရ အိမ္ ေထာင္ဦးစီး ဖခင္မွ အလုပ္အကိုင္လုပ္ယံုျဖင့္ တမိသားစုလံုး စား၀တ္ေနေရး ဖူလံုသည္ဟု ၾကားဘူးနား၀ရိွေပသည္။

ကမာၻႀကီးတြင္ ေခတ္စနစ္မ်ား ေျပာင္းလဲလာသည္ႏွင့္အမွ် ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားလည္း တစထက္တစ တိုးတက္လာေပရာ ေရနံေစ်းနႈန္းသည္လည္း အျငိမ္မေနပဲ ေခတ္မီစြာ တိုးတက္ခဲ့ေပရာ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ေရနံတစည္ေစ်းႏႈန္းမွာ ၁၄.၂၄ ေဒၚလာ ႏႈန္းရိွရာမွ ၂၀၁၂ တြင္ ေရနံေစ်းႏႈန္းအား ကမာၻ႔အျမင့္ဆံုးစံခ်ိန္တင္ခဲ့ေသာႏွစ္ျဖစ္ခဲ့ျပီး ေရနံတစည္ေစ်းႏႈန္းမွာ ၁၀၉.၄၅ ေဒၚ လာ ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ခဲ့ေပသည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြာေရးတို႔သည္ ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္ေနသကဲ့သို႔ ေရနံေစ်းႏႈန္း၊ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ၊ ေရႊေစ်းအတက္အက် ၊ အလုပ္လက္မဲ့ အေျခအေန အရပ္ရပ္သည္ တနည္းမဟုတ္ တနည္းဆက္ႏြယ္ပတ္သက္ေနေပသည္။ ကမာၻ႔စီးပြားေရး ပညာရွင္မ်ား အဆိုအရ လက္ရိွတိုင္းျပည္တျပည္၏ စီးပြားေရးအေျခအေနတရပ္ကို သံုးသပ္ရႈျမင္ၾကည့္လွ်င္ အထက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားမွ မည့္သည့္အရာကိုမွ် မလိုတမ်ိဳး လိုရင္တမ်ိဳး ခ်န္လ်ပ္ထား၍မရေပ။ ကမာၻ႔ရြာတြင္ ကုန္ သြယ္မႈမ်ား တိုးတက္ျဖစ္တည္ေနေပရာ ေရနံေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္မႈသည္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ခလည္း ေစ်းႀကီးလာမႈေၾကာင့္ ကုန္ ေစ်းႏႈန္းလည္းျမင့္တက္ခဲ့ရျခင္း အေၾကာင္းအရင္းတရပ္လည္းျဖစ္ေပသည္။ ထို႔ျပင္ တျခားတဖက္တြင္လည္း ႏိုင္ငံျခား ေငြ ေၾကးလဲလွယ္ႏႈန္း၊ ဘဏ္ေငြအတိုးႏႈန္းတို႔သည္လည္း အခရာက်ေသာ အေၾကာင္းအရင္း တရပ္ျဖစ္ေပသည္ဟုဆိုလွ်င္ ျငင္းခ်က္ထုတ္၍ ရမည္မထင္ပါ။ ႏိုင္ငံေရး အကြက္ေရြ႕သူကေရြ႕ၿပီး စီးပြားေရး က်ားကစားသူက ကစားေနေသာ ကမာၻတြင္ တိုင္းျပည္ကို အေတြးအေခၚမပါပဲတည္ေဆာက္၍ရေသာေခတ္မဟုတ္သည္ကို ျပတ္ျပတ္သားသားျမင္ရေပမည္။

အိုပက္  The Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) ေရနံ ထုတ္လုပ္ေသာႏိုင္ငံမ်ားသည္ ေစ်း ကြက္ လိုအပ္ခ်က္ထက္ ေရနံကို ပိုမိုထုတ္လုပ္ခဲ့သျဖင့္   ေရနံတစည္ေစ်းႏႈန္းမွာ ၂၀၁၅  ခုႏွစ္တြင္ ၄၉.၄၉ ေဒၚလာ ေစ်းရိွ ခဲ့ျပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔တြင္  ၅၁.၆၈ ေဒၚလာ ေစ်းႏႈန္း ေပါက္ေပသည္။

အိုပက္ ကို ၁၉၆၀ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ အီရန္၊ အီရတ္၊ ေဆာ္ဒီအာေရဗီရ၊ ကူ၀ိတ္ႏွင့္ ဗင္နီဇဲြလားစေသာ ႏိုင္ငံ (၅ ) ႏိုင္ငံမွ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၾကေပသည္။ မႀကာမီတြင္ အိုပက္သို ့Qatar (1961), Indonesia (1962), Libya (1962), the United Arab Emirates (1967), Algeria (1969), Nigeria (1971), Ecuador (1973), Gabon (1975) and Angola (2007) တို ့ပါ၀င္ေပရာ ယခုအခါ ၌ ႏိုင္ငံေပါင္း (၁၃) ႏိုင္ငံသည္ အိုပက္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ရပ္တည္ေနေပသည္။

တိုင္းျပည္၏ ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲေပၚမူတည္ျပီး အိုပက္အဖဲြ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားသည္လည္း အေျပာင္းအလဲျဖစ္ပြားခဲ့ေပသည္။အီေကြတာႏိုင္ငံကို အိုပက္ႏိုင္ငံအျဖစ္မွ ၁၉၉၂ ဒီိဇင္ဘာလတြင္ ဆိုင္းငံ့ခဲ့ျပီး ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၀၇ တြင္ အိုပက္အဖဲြ ့၀င္ ႏိုင္ငံအျဖစ္ ျပန္လည္လက္ခံခဲ့ေပသည္။ အလားတူပင္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံကို ဇန္န၀ါရီလ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ အိုပက္ႏိုင္ငံအျဖစ္မွ ဆိုင္းငံ့ခဲ့ျပီး ဇန္န၀ါရီလ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ေရာက္မွ အိုပက္အဖဲြ႕၀င္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ျပန္လည္လက္ခံခဲ့ေပသည္။

အိုပက္ အဖဲြ႕အစည္း၏ အစည္းအေ၀းဆံုးျဖတ္ခ်က္အဆိုအရ ေရနံေစ်းကို ျမင့္တက္ေစရန္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ ေရနံ ထုတ္လုပ္မႈကို တေန႔လွ်င္ ေရနံစည္ ေပါင္း ၁.၂သန္း ေလ်ာ့ခ်ထုတ္လုပ္မည္ျဖစ္ေပရာ ေရနံေစ်းျမင့္တက္မႈမ်ား ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၌ မလဲြမေသြ ျမင့္တက္လာမည္ျဖစ္သည္ဟု ကမာၻ႔စီးပြားေရးအေျခအေနအား သံုးသပ္ေျပာဆိုမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေပသည္။

ကမာၻ႔ေရနံ ေစ်း၏ ျမင့္တက္မႈသည္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္မႈႏွင့္ တိုက္ရိုက္၍ျဖစ္ေစ၊ သြယ္၀ိုက္၍ျဖစ္ေစ ပတ္သက္ေနေပရာ လာမည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာျပည္၌ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားတက္လာလွ်င္ ျပည္သူ႔အစိုးရေၾကာင့္ဟု အေတြးအေခၚမဲ့သူမ်ား၏ လက္ညိႈးထိုး မဆင္မျခင္ အျပစ္တင္မႈကို ျပည္သူလူထုမွ နားလည္သေဘာေပါက္ရေပမည္ ျဖစ္ေပသည္။

သို႔ေသာ္ တျခားတဖက္တြင္လည္း အိုပက္မွ ေရနံကို ေလ်ာ့ခ်ထုတ္လုပ္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ကမာၻ႔ ေရနံေစ်းကြက္၏ေတာင္း ဆိုမႈထက္ ေက်ာ္လြန္ျမဲ ျဖစ္ေပရာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ကကဲ့သို ေရနံတစည္ေစ်းႏႈန္းမွာ ေဒၚလာ ၁၀၀ ၀န္းက်င္အထိ ျမင့္တက္ဖို႔ရာ ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္းျဖစ္စရာ အေၾကာင္းမျမင္ေသးေၾကာင္း စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားသံုးသပ္မႈက စား၀တ္ေနေရး အၾကပ္အ တည္းရင္ဆိုင္ေနရေသာ ကမာၻ႔လူထုအား လက္တေလာ အသက္ရႈေခ်ာင္ေစရာအေၾကာင္းျဖစ္ေပသည္။

စိတ္နာဖြယ္ရာ အတိတ္ကမၻာတြင္ ပထ၀ီႏိုင္ငံေရးအရ ေရနံေစ်းကြက္ႏွင့္ ေရနံထုတ္လုပ္မႈအေပၚ အက်ိဳးအေၾကာင္း ဆက္ ႏြယ္ျပီး စစ္ပဲြမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့မႈမ်ားရိွသကဲ့သို႔ အနာဂတ္ကမၻာကိုလည္း ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးအၾကပ္အတည္းမ်ား ျဖစ္ေပၚ မႈအျဖစ္အသြင္ေျပာင္းကာ တိုင္းျပည္မ်ားကို စိန္ေခၚေနေပသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ကေနဒါႏိုင္ငံမွ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသို တေန႔လွ်င္ ေရနံစည္ေပါင္း ၃.၄ သန္းတင္သြင္းကာ စံခ်ိန္ သစ္ တင္ခဲ့ေပသည္။

အေမရိကန္ ႏိုင္ငံသည္လည္း ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယားႏွင့္ ရုရွားႏိုင္ငံတို႔ပီးလွ်င္ ကမၻာေပၚတြင္ တတိယအမ်ားဆံုးေရနံထုတ္လုပ္ေသာႏိုင္ငံျဖစ္ေပသည္။ ေရြးေကာက္ခံ ေမရိကန္သမၼတသစ္ ေဒၚနယ္ထရန္႔မွ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ (Texas and North Dakota) တက္ဆပ္ျပည္နယ္၊ ေျမာက္ဒကိုတာ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ေရနံမ်ားတိုးတက္ထုတ္လုပ္မည္ဟု ကတိျပဳထားေပရာ အေမရိကန္လူထုအတြက္ အလုပ္အကိုင္အသစ္မ်ားဖန္တီးေပးမည့္ သတင္းေကာင္းဟု ေျပာဆိုသံုးသပ္မႈမ်ားလည္း ရိွေန ေပသည္။

တျခားတဖက္တြင္လည္း အေမရိကန္ႏုိင္ငံႏွင့္ကေနဒါသို႔ သြယ္တန္းေပးပို႔မည့္ ေရနံပိုက္လိုင္းမ်ားအား အေမရိကန္ႏွင့္ က ေနဒါႏိုင္ငံ၏ Natives တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိမ္းသိမ္းေရးအဖဲြ႕မ်ား၏ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္မႈမ်ားလည္း ကေန ဒါအစိုးရအပါအ၀င္ အေမရိကန္ အစိုးရသစ္မွ ရင္ဆိုင္ရေပမည္။

အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ၏ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ အလုပ္လက္မဲ့စစ္တမ္းအရ အလုပ္လက္မဲ့ ၄.၆ ရာခုိင္ႏႈန္း ရိွေပသည္။ အ ေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ အလုပ္လက္မဲ့ဦးေရသည္ (၉) ႏွစ္အတြင္း ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွေရတြက္လွ်င္ အနိမ့္ဆံုးအဆင့္သို႔ ေရာက္ရိွခဲ့ ေပသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ အဂၤလန္ႏိုင္ငံ၏ အလုပ္လက္မဲ့ဦးေရသည္ ၄.၉ ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိရာ (၁၁) ႏွစ္အတြင္း ၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွေရတြက္လွ်င္ အနိမ့္ဆံုးအဆင့္သို ့ေရာက္ရိွခဲ့ေပသည္။

တိုင္းျပည္၏ သြင္းကုန္ ပို႔ကုန္စာရင္း၊ အခြန္အေကာက္စာရင္း၊ စီးပြားေရးအတက္အက်၊ အလုပ္လက္မဲ့ဦးေရ၊ ေငြေၾကး ေဖာင္းပြမႈမ်ားသည္ တိုင္းျပည္၏ တိုးတက္မႈဆုတ္ယုတ္မႈကိုျပသေသာ္လည္း ျမန္မာျပည္တြင္မု ေဖာက္ျပန္မွားယြင္းေသာ ေခတ္စနစ္ေဟာင္း၌ စာရင္းလိမ္မ်ားျဖင့္သာ တိုင္းျပည္မွာ အေမွာင္ကန္႔လန္႔ကားၾကား၌ ႏွစ္ပါးသြားခဲ့ရေပသည္။

အဂၤလန္ႏိုင္ငံမွ ျပည္သူလူထု၏ လူထုဆႏၵခံယူပဲြ ရလဒ္ေၾကာင့္ အဂၤလန္ႏိုင္ငံသည္  ဥေရာပႏိုင္ငံအျဖစ္မွ ခဲြထြက္ျခင္းသည္ လည္းေကာင္း၊ အေမရိကန္ေရြးေကာက္ပဲြမွ အေမရိကန္ ျပည္သူလူထုမွ အေမရိကန္သမၼတသစ္ ေဒၚနယ္ထရန္႔ကို ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမာက္မႈသည္လည္းေကာင္း၊ တိုက္ဆိုင္မႈဟုမဆိုသာပဲ အေမရိကန္ႏွင့္ အဂၤလန္ျပည္သူလူထုမွ ဘာသာေရး အၾကမ္း ဖက္မႈမ်ား တိုးတက္မ်ားလာျခင္းကို စိုးရိမ္ျခင္းမ်ားအပါအ၀င္  အေျပာင္းအလဲကိုလိုလားေသာ စီးပြားေရးအၾကပ္အတည္းမွ ရုန္းထြက္လိုေသာ သေဘာတရားအျမင္ကို လက္ေတြ ့ျပလိုက္သလိုျဖစ္ေနေပသည္။ တျခားတဖက္တြင္မူ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံေရး ေရစီးေႀကာင္းသည္ေျပာင္းလဲၿပီး တိုင္းျပည္တိုင္းသည္ ဘံုသေဘာတူညီသည့္အက်ိဳးစီးပြားကို ပစ္ပယ္ကာ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြား ကို အရယူမည့္အေနအထားကို တြန္းပို႔ရာေရာက္ေနျပီလားဟု စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားလည္းရိွေနေပသည္။

● စစ္အသံုးစားရိတ္မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုသတ္ေနေသာတိုင္းျပည္
ျမန္မာျပည္၏ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ လက္နက္ေရာင္း၀ယ္မႈ၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းအပါအ၀င္ သယံဇာတမ်ား သူခိုးေစ်းျဖင့္ ရေစမႈမ်ားေၾကာင့္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းလ်က္ရိွသည္ကို ယံုမွားသံသယျဖစ္စရာ အေၾကာင္းမရိွေပ။ သို႔ေသာ္ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားလိုလားသူမ်ားကေတာ့ မျမင္ခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနသည္မွာ သဘာ၀က်ပါသည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ကို တိုက္ေလယာဥ္မ်ားေရာင္းျပီး လက္နက္ကိုင္လူမ်ိဳးစုမ်ားကို ေလယာဥ္ပစ္အေျမာက္မ်ားေရာင္းသည္အထိ အိမ္ႀကက္ျခင္း အိုးမဲသုတ္ကာ ႏိုင္ငံေရးကို ေနာက္ကြယ္မွ မ်က္ႏွာေျပာင္တိုက္ခဲ့ေပသည္။ ထိုအရာကိုမွမျမင္ပဲ မဲမဲျမင္သမွ် ပစ္ခ်င္ေန ေလာက္ေအာင္ က်ေနာ္တို႔ဥေႏွာက္ အေတြးအေခၚမဲ့ခဲ့ျပီလား။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ တိုင္းျပည္ဘ႑ာေငြ  GDP ၏ ၂၃.၄ ရာခုိင္ႏႈန္းကို စစ္အသံုးစရိတ္အျဖစ္သံုးစဲြခဲ့ ေပသည္။ ကေနဒါႏိုင္ငံသည္ ေနတိုးအဖဲြ႕၀င္ (၂၈) ႏိုင္ငံတြင္ အပါအ၀င္ျဖစ္ေသာ္လည္း ကေနဒါစစ္တပ္အတြက္ ဘတ္ဂ်တ္ သံုးစဲြမႈမႈမွာ တိုင္းျပည္ဘ႑ာေငြ  GDP ၏ ၀.၀၁ ရာခုိင္ႏႈန္းသာျဖစ္သျဖင့္ ေနတိုးတြင္ အဆင့္ (၂၃) ေငြေၾကးအနည္း ဆံုးသံုး စဲြခဲ့သည္ဟု ေ၀ဖန္မႈမ်ားရိွရာမွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ တိုင္းျပည္ဘ႑ာေငြ GDP ၏ ၀.၉၉ ရာခုိင္ႏႈန္းထိ ျမႇင့္တင္ သံုးစဲြမည္ျဖစ္ ေပသည္။ အထက္ပါစာရင္းအင္းအရ ကေနဒါႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးတိုးတက္ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈသည္ စစ္အသံုးစားရိတ္ကို ေလ်ာ့ခ်သံုးစဲြ၍ ျဖစ္သလို ျမန္မာျပည္၏ဆင္းရဲမဲြေတမႈသည္ စစ္အသံုးစာရိတ္မ်ား အဆမတန္သံုးစဲြေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္ကုိ ထင္ထင္ရွား ရွား သံုးသပ္ေတြ႕ျမင္ရေပမည္။ ကေနဒါႏိုင္ငံသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရိွၿပီး  ျပည္တြင္းစစ္မရိွ၍ တိုင္းျပည္စီးပြားေရး တိုးတက္ရျခင္း ၏ အေျခခံအေႀကာင္းအရင္းကိုလည္း လက္ေတြ႕က်က် သိျမင္ရေပမည္။

က်ေနာ္တို႔ျမန္မာျပည္သည္ စစ္အသံုးစားရိတ္မ်ားႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကိုသတ္ေနေသာတိုင္းျပည္ဟု ကင္မြန္းတပ္လွ်င္ လြန္ မည္ မထင္ပါ။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစကာမႈ ေခတ္မီဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာမ်ား စက္မႈနည္းပညာမ်ား တိုးတက္ထြန္းကားေနေသာ ၂၁ ရာစု ႏွစ္တြင္ တိုင္းျပည္သည္ အထီးက်န္စြာ ရပ္တည္၍မရသကဲ့သို႔ ေဒၚလာနယ္ခ်ဲ႕၊ စီးပြားေရးကူးသန္းေရာင္း၀ယ္မႈ၊ ပထ၀ီႏိုင္ငံ ေရး ေျခကုပ္ယူမႈမ်ားကို ဂဃနဏ ေသေသခ်ာခ်ာ သံုးသပ္ႏိုင္ကာမွ ေတာ္ရာက်ေပမည္ ျဖစ္သည္။

● စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး ေထာင္ေခ်ာက္ကလြန္ေျမာက္ဖို႔ရန္ လူထုမွာ ဒီမိုကေရစီအေတြးအေခၚရိွရမည္
ျမန္မာႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား၊ လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအေနျဖစ္လည္း မိမိတို႔၏ျပိဳင္ဖက္သည္ မိမိတို႔အခ်င္းခ်င္းဟု အ ျမင္က်ဥ္းေျမာင္းလွ်က္ ႐ႈျမင္မသံုးသပ္ပဲ ၿပိဳင္ဖက္အစစ္အမွန္မွာ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား ကမာၻ႔ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ သည္ဟု ေခတ္မီေသာ ႏိုင္ငံေရးသေဘာတရားမ်ား၊ စီးပြားေရးမူ၀ါဒမ်ား ရိွရေပမည္။

သမိုင္းအေတြ ့အႀကံဳအရ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ျခင္းႏွင့္ အျမစ္ျပတ္ေခ်မႈန္းျခင္းသည္ အေျဖမဟုတ္သကဲ့သို႔ စစ္ပဲြမ်ားသည္ လူ ထုႏွင့္တိုင္းျပည္ကို ဆင္းရဲတြင္းေခ်ာက္ထဲသို႔ တြန္းပို႔ေနေပသည္။ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို ႏိုင္ငံေရးနည္းျဖင့္ အေျဖရွာျပီး တိုင္းျပည္ႏွင့္လူထုေကာင္းစားေရးအတြက္ အျပဳသေဘာဆန္စြာ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာေသာ ျပည္သူ႔အစိုးရ၏ ၂၁ ရာစု ပင္လံု ညီ လာခံ ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းအား အားလံုးမွလက္ခံစဥ္းစားကာ ေခတ္သစ္ကိုတည္ေဆာက္မွသာ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား ကမာၻ မွာ လူရာ၀င္ မ်က္ႏွာပန္းလွေပမည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာဆို သံုးသပ္သကဲ့သို ့တိုင္းျပည္တြင္ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရိွပဲ တိုင္း ျပည္စီးပြားေရးတိုးတက္ရန္မျဖစ္ႏိုင္သကဲ့သို႔ စစ္ပဲြမ်ားျဖစ္ေနျခင္းက ျမန္မာႏိုင္င့ံေရးဇာတ္ခံု၌  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို မလို လားသူမ်ားရိွေနေႀကာင္း မီးေမာင္းထိုးျပသလို ျဖစ္ေနေပသည္။

တျခားတဖက္တြင္လည္း ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံုႀကီးသည္ ၂၁ ရာစုပင္လံုတြင္ ျပင္ဆင္ရႏိုင္ေခ်ရိွသျဖင့္ စစ္တပ္မွ ၂၀၀၈ ဖဲြ ့ စည္း ပံုႀကီးကို မျပင္လို၍ ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံပ်က္ျပားေအာင္ စစ္ပဲြမ်ား ဖန္တီးေနေလသလားဆိုေသာ ေမးခြန္းမ်ားလည္း ျဖစ္ ေပၚေနေပသည္။

သို႔မဟုတ္ပါက ဒုကၡသည္မ်ား၊ ျပည့္တန္ဆာမ်ား၊ ကြၽန္သာသာအလုပ္သမားမ်ား၊ နိမ့္က်ေသာ ပညာေရး က်န္းမာေရး စီး ပြားေရးၾကားမွ ျပည္သူလူထုဘ၀သည္ လက္တဆုပ္စာ ခ်မ္းသာေသာလူတစုမွ ျမန္မာသည္ ကမာၻကို ရင္ေဘာင္တန္း ႏိုင္မည္ဟု မည္သို႔ပင္ေႂကြးေၾကာ္ေစကာမူ အနာဂတ္တြင္ ျဖစ္လာႏိုင္စရာ အင္မတန္မွ နည္းပါးဆဲရိွျခင္း အျဖစ္အပ်က္မ်ားက သက္ေသျပသေနေပသည္။

စစ္မွႏ္ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရိွေသာတိုင္းျပည္သည္ လက္နက္ပဲြစားမ်ား ေျခခ်င္းလိမ္ေနမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း စီးပြားေရး ရင္း နွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားက လက္တြန္႔ေနေပမည္။ ထိုသို႔စစ္ပဲြမ်ားရိွေနမွသာ တိုင္းျပည္တြင္ ႏိုင္ငံတကာမွစီးပြားေရးၿပိဳင္ဖက္မ်ား မ ၀င္ေရာက္ေစရန္ တိုင္းျပည္၏စီးပြားေရးကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားဆဲျဖစ္ေသာ အာဏာရွင္အေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ခရိုနီမ်ားေပါင္းကာ အႀကံကုန္ ဂဠဳန္ဆားခ်က္ေနသလားဟု စဥ္းစားစရာလည္း ရိွေနေပသည္။ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး တိုင္းရင္းသားေခါင္း ေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္လည္း ဆင္းရဲတြင္းနက္ေနေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား၏ မ်က္ႏွာကိုၾကည့္ကာ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အသက္ရွင္ေနစဥ္ကာလတြင္ အေလ်ာ့အတင္းလုပ္ကာ ႏိုင္ငံေရးစားပဲြ၀ိုင္း၌ မွ်မွ်တတ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာသည့္နည္းလမ္းကို ေရြးခ်ယ္သင့္ေပသည္။

ျမန္မာအစိုးရအပါအ၀င္ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံအသီးသီး၏ ေျပာင္းလဲေရးကို လိုလားသည့္ မည္သည့္အစိုးရမဆို ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႕ရေပမည္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ အစိုးရတရပ္သည္ အေတြးအေခၚျမင့္မားေသာ ျပည္သူ လူထု၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျဖစ္သာ အခက္အခဲအၾကပ္အတည္းမ်ားမွ လြန္ေျမာက္ကာ ေထာင္ေခ်ာက္မ်ားမွ ေက်ာ္လႊား ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေပသည္။

ေအာင္ခိုင္ျမင့္
၅ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀၁၆


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
MoeMaKa English Site

Similar Posts