သေရာ္စာ

ရန္လုိကြၽဲ ● 7PAY သတင္းစာ အမႈဖြင့္ခံရျခင္း၏ ေကာင္းက်ဳိးမ်ား

ရန္လုိကြၽဲ  ● 7PAY သတင္းစာ အမႈဖြင့္ခံရျခင္း၏ ေကာင္းက်ဳိးမ်ား
(မုိးမခ) ၾသဂတ္စ္ ၂၆၊ ၂၀၁၆

၂၀၁၆-ၾသဂုတ္လထုတ္၊ ေမာ္ကြန္း မဂၢဇင္း အမွတ္ (၃၇) မွ သေရာ္စာ ေဆာင္းပါး ျဖစ္ပါသည္။

ဒုကၡသီရိႏိုင္ငံ၏ အေျပာင္းအလဲမ်ားသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေအး ခ်မ္းသာယာေရးတို႔ ေရးဆဲြထားသည့္ ဇာတ္ညႊန္းအတိုင္း တျဖည္း ျဖည္း အေကာင္အထည္ေပၚလ်က္ရိွသည္ဟု ဆိုရမည္။

ႏိုင္ငံ၏သမုိင္းကိုျပန္ၾကည့္လွ်င္ ပုလိပ္တပ္ဖဲြ႕ႀကီးကို ပါ ေလရာ သို႔မဟုတ္ ပေလရာအျဖစ္ အၿမဲတမ္း ေတြ႕ရေပမည္။

ဒုကၡသီရိႏိုင္ငံေရးေလာကအတြင္း လူတြင္က်ယ္၊ လူစြမ္း ေကာင္း၊ လူေတာ္လူေကာင္း၊ လူမေတာ္ လူမေကာင္း၊  လူမ်ဳိးႀကီး ဝါဒီ၊ လူမစြမ္းနတ္မခံရသူ၊ လူလြန္မသား စသျဖင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိး အေထြေထြေသာ လူအေပါင္းတို႔  ႀကီးစိုး၏။

ရံဖန္ရံခါ ညင္သာသိမ္ေမြ႕၊ ရံဖန္ရံခါ မုန္တိုင္းက် မိုးႀကိဳးပစ္ ခ်တတ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးေလာကဟူသည္မွာ အျမင္မတူ၊ ျငင္းခံု၊ စကားမ်ား၊ ေလေပါ၊ ရန္ျဖစ္၊ ျပန္ခ်စ္၊ ရန္ျပန္ျဖစ္ရေသာ သေဘာ သဘာဝရိွ၏။ ထုိသဘာဝရိွေသာ ႏိုင္ငံေရးဇာတ္ခံုထက္သို႔  ပုလိပ္ တပ္ဖဲြ႕ႀကီး၏ေခါင္းေဆာင္တခ်ဳိ႕ တက္ေရာက္ပဲြၾကမ္းၿပီးေနာက္ ပိုင္းတြင္မူကား ဒုကၡသီရိသည္ အေမွာင္တိုက္ထဲက်သြားေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္လာေလသည္။

● ဒုကၡအတိ
လူအမ်ား၏အျမင္မွာ ပုလိပ္တပ္ဖဲြ႕ေခါင္းေဆာင္တို႔ ႏိုင္ငံ ေရးတြင္ ဝင္႐ႈပ္ၾကသည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။

ပုလိပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကမူ ဝင္႐ႈပ္ျခင္းမဟုတ္၊ ဝင္ ေရာက္ကယ္တင္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေျပာသည္၊ ဝါဒျဖန္႔သည္။ ပုလိပ္ေခါင္းေဆာင္တို႔ကား လူလည္လူနပ္မ်ားတည္း။ ကယ္တင္ ခါနီးခ်ိန္တြင္ ျပႆနာတက္ေစေသာ၊ မိုးမီးေလာင္ေစေသာ ျဖစ္ ရပ္တို႔ ေပၚေပါက္လာေစရန္ စနစ္တက် ဖန္တီး၏။

ျပႆနာတက္၊ မိုးမီးေလာင္ခ်ိန္တြင္ ဝင္ေရာက္ ၿငိႇမ္းသတ္ ကယ္တင္ေလေတာ့သည္။ သူတို႔၏ ကယ္တင္ပဲြ ေနာက္ဆက္တဲြ လုပ္ရပ္မ်ားမွာ သိမ္ေမြ႕မႈ မရိွေပ။ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊ ဘာသာ ေရးဆိုင္ရာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ တက္ၾကြသူမ်ား၊ အလြန္တက္ၾကြလြန္းသူ မ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ကလန္ကဆန္လုပ္ရန္ အသင့္ျဖစ္ေနသူ မ်ားကို ပညာျပ၊ အႏိုင္က်င့္၊ ဆူပူမႈဖန္တီးသူ တံဆိပ္ကပ္ၿပီး အက်ဥ္းေထာင္အေဆာက္အအံုအတြင္းသို႔ ထည့္ထားျခင္းမွာ စၾကဝဠာသိ ျဖစ္ရပ္မ်ားပင္။

ဒုကၡသီရိသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၃ဝ အတြင္း ပုလိပ္အဖဲြ႕၏ ကယ္ တင္ျခင္းကုိ သုံးႀကိမ္ခံခ့ဲရသည္။ ဒုကၡသည္ ျဖစ္သြားသူ အေရ အတြက္  သိန္း ၃ဝ ခန္႔သည္ နယ္စပ္ေဒသတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၃ဝ ေက်ာ္ၾကာ ခိုလံႈၾကရသည္။

ဇာတ္ေပါင္းေသာ္ ေဒသတြင္း အလားအလာအေကာင္း ဆံုးႏိုင္ငံဟု ယူဆခံခ့ဲရေသာ ဒုကၡသီရိသည္ ကယ္တင္ျခင္းအဖဲြ႕ႏွင့္ သုံးႀကိမ္ရင္ဆိုင္ရၿပီးေနာက္ ဒုကၡအတိၿပီးေသာႏိုင္ငံ ျဖစ္သြား သျဖင့္ ႏိုင္ငံအမည္သည္လည္း ဒုကၡအတိဟု ထင္ရွားလာသည္။ ကာလၾကာရွည္ေသာ္ ဒုကၡအတိမွ ဒုကၡသီရိဟု အမည္ေရြ႕ေလ်ာ သြားသည္ ဟူ၏။

● စည္းကမ္းေကာင္းေသာ
‘ႏိုင္ငံေရးတြင္ ဝင္႐ႈပ္ျခင္း’ဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းကို ပုလိပ္ ေခါင္းေဆာင္တို႔က မႏွစ္သက္ၾကေပ။ ‘ကယ္တင္ျခင္း’ဟူေသာ ေဝါဟာရကိုသာ ႏွစ္ၿခဳိက္စြာ သံုးစဲြၾကသည္။ ဤသည္မွာ ဒုကၡ သီရိ၏ ေခတ္သစ္ႏိုင္ငံေရးသမုိင္းအက်ဥ္းတည္း။

မၾကာေသးခင္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ဒုကၡသီရိေခါင္းေဆာင္တို႔ က ကယ္တင္ျခင္းဇာတ္ ခင္းရသည္မွာ ပ်င္းစရာေကာင္းလြန္း သျဖင့္ စနစ္သစ္တစ္ခုကို ပဲြထုတ္လိုသည္ဟု ေၾကညာလိုက္သည္။ ထိုစနစ္မွာ ‘စည္းကမ္းေကာင္းေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္’ျဖစ္ေလ သည္။ ထိုစနစ္သည္ စၾကဝဠာထဲတြင္ အေကာင္းဆံုးစနစ္ျဖစ္ သည္ဟု အမ်ားျပည္သူ ယံုၾကည္ေအာင္ အႀကိမ္ႀကိမ္  ဝါဒျဖန္႔၏။

ထိုစနစ္အရ ေရြးေကာက္ပဲြက်င္းပမည္ဟုဆိုကာ ပုလိပ္အဖဲြ႕ ေခါင္းေဆာင္တို႔က ပါတီတစ္ခု တည္ေထာင္သည္။ ပါတီ၏အမည္ကို ျပည္သူ႔ပါတီဟု အမည္ ခပ္တည္တည္ ေပးေလသည္။ ျပည္သူပိုင္ပစၥည္း၊ ဘ႑ာ၊ အေဆာက္အအံုတို႔ကုိ အသံုးျပဳေသာ ပါတီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထိုသို႔ အမည္ေပးျခင္းဟူ၏။

မ်ားမၾကာမီ ေရြးေကာက္ပဲြႀကီး က်င္းပ၏။ ျပည္သူ႔ပါတီ ဝင္ၿပိဳင္၏။ မႏိုင္ႏိုင္ေအာင္ လုပ္၏။

ဤသို႔ျဖင့္ စည္းကမ္းေကာင္းေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ေပၚ ေပါက္လာေလသည္။

● ကိုယ့္နည္းကိုယ့္ဟန္ ထ႐ုိဂ်န္
စည္းကမ္းေကာင္းေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္သည္ စၾကဝဠာ ထဲတြင္ အေကာင္းဆံုးစနစ္ျဖစ္သည္ဟု အႀကိမ္ႀကိမ္  ဝါဒျဖန္႔ၿပီး ခ်ိန္တြင္ ယုံၾကည္သူ အနည္းငယ္ရိွလာသည္။ ပုလိပ္အဖြဲ႕ေခါင္း ေဆာင္မ်ား၊ အာဏာရ ျပည္သူ႔ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားက အခုိင္ အမာယံုၾကည္သူမ်ားထဲတြင္ ပါဝင္ၾကေလသည္။ ေျပာဖန္မ်ား သြားေသာေၾကာင့္ ကိုယ္တိုင္ အဟုတ္ႀကီးထင္သြားျခင္းပင္တည္း။

ထိုသို႔ ကိုယ့္ကုိယ္ကုိယ္ ယံုၾကည္ခ်က္ ျပင္းထန္လြန္းမႈ ပံု မွန္ထက္ ပိုမိုလြန္ကဲလာခ်ိန္တြင္ ပုလိပ္ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းက သတိၱရိွလာသည္။ မည္မွ် သတၱိရိွလာသနည္း။ အတိုက္အခံေခါင္း ေဆာင္ကို ထိန္းသိမ္းထားရာမွ ျပန္လႊတ္ေပးရဲသည္အထိ သတၱိ ရိွလာသည္ဟု ဆိုရမည္။

ျပန္လြတ္လာေသာ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္က  ျပည္သူ မနာေသာ၊ ေထာင္ထဲ မဝင္ရေသာ နည္းလမ္းသံုးၿပီး တိုက္ကြက္ ေဖာ္ေလသည္။ ကမၻာေက်ာ္ ထ႐ုိဂ်န္ဗ်ဴဟာကုိ အနည္းငယ္ ျပင္ ဆင္ၿပီး သံုးမည္ဟု ဆုိ၏။ ထ႐ုိဂ်န္ဗ်ဴဟာဟူသည္မွာ ၿပဳိင္ဘက္ကို အလဲထိုးႏိုင္သည့္ ဗ်ဴဟာျဖစ္သည္။ ေရွးကာလ စစ္ပဲြတစ္ခုမွ ေပၚ ေပါက္လာေသာ ဗ်ဴဟာျဖစ္သည္။ ဟိုးေရွးေရွးတုန္းက ၿမိဳ႕ျပ ႏိုင္ငံတစ္ခုက တျခားၿမိဳ႕ျပႏုိင္ငံတစ္ခုကုိ သြားေရာက္တိုက္ခုိက္ သည္ဟု ပံုျပင္က ဆိုသည္။

အတိုက္ခံရသူက ရိကၡာလံုေလာက္၊ လက္နက္ျပည့္စံု၊ ၿမိဳ႕ ႐ုိးအခိုင္အမာတည္ေဆာက္ၿပီး ခုခံ၏။ ကာလၾကာေသာ္ အျပင္ ဘက္မွ ဝိုင္းထားသူတို႔သာ အထိနာ၊ အခက္ေတြ႕လာသျဖင့္ စစ္ ဗ်ဴဟာ ေျပာင္းရေလသည္။ သူတို႔က ဆုတ္ခြာဟန္ျပဳၿပီး မနီး မေဝးတြင္ တပ္ေဖ်ာက္လုိက္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း သံုးထပ္ တိုက္ခန္႔ ပမာဏရိွသည့္ လွလွပပ ျမင္း႐ုပ္ႀကီးကုိ ထားခဲ့ေလသည္။

ၿမိဳ႕႐ုိးအတြင္းမွ ျပင္ပသို႔ လွမ္းၾကည့္ရာ ရန္သူတို႔  ဆုတ္ခြာ သြားသည္ကုိ ျမင္ရသျဖင့္ အႏီွ လွတပတ ျမင္း႐ုပ္ႀကီးကို ၿမိဳ႕႐ုိး အတြင္းသို႔  သြင္းလာၾကၿပီး ေသာက္စားမူးယစ္ ေအာင္ပဲြခံၾက သည္ဟု ပံုျပင္ထဲတြင္ အတိအက် ဆိုထားသည္။ နိဂံုးခ်ဳပ္ေျပာရ လွ်င္ ညအေမွာင္က်ခ်ိန္တြင္ ျမင္း႐ုပ္အတြင္းမွ ရန္သူလက္ေရြး စင္ ကြန္မန္ဒိုမ်ား တိတ္တဆိတ္ထြက္လာၿပီး ၿမိဳ႕ကို မီး႐ႈိ႕တိုက္ ခုိက္သည္၊ ၿမိဳ႕တံခါးမ်ားကို ဖြင့္သည္၊ တပ္ကူမ်ား ေရာက္လာၿပီး အင္အားသံုး ေခ်မႈန္းေလရာ ထိုၿမိဳ႕ျပႏိုင္ငံ စစ္႐ႈံးေလေတာ့သည္။ ဤပံုျပင္ထဲမွ ျမင္း႐ုပ္ႀကီး၏ အမည္မွာ ထ႐ုိဂ်န္ျဖစ္ေလရာ ၿပိဳင္ ဘက္မ်ားရိွရာသို႔ ကိုယ့္လူေရာက္ေအာင္ သြင္းသည့္နည္းနာကို ထ႐ုိဂ်န္ဗ်ဴဟာဟု သမိုင္းဆရာတို႔က  ဆိုၾကေလသည္။

ယေန႔ေခတ္တြင္ ဒုကၡသီရိအတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္က ထို နည္းနာကုိ အနည္းငယ္ျပင္ဆင္ၿပီး သံုးေလသည္။ အာဏာရ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားစြာထဲမွ ဦးေငြမန္းဆိုသူကို မိတ္ေဆြဖဲြ႕ေလ ၏။ ကာလတိုအတြင္း လြန္စြာ ရင္းႏီွးေသာမိတ္ေဆြမ်ား အဆင့္ သို႔ပင္ ေရာက္လာသည္။

ႏိုင္ငံေရးအကဲခတ္တို႔ကမူ အတုိက္အခံေခါင္းေဆာင္ကုိ ခ်ီးက်ဴးၾကေလသည္။ ထ႐ုိဂ်န္ျမင္း႐ုပ္ကို ကုိယ္တုိင္ မလုပ္၊  ၿမိဳ႕႐ုိး ထဲမွ ျမင္း႐ုပ္ႀကီးတစ္ခုကို ၿမိဳ႕ျပင္ထြက္လာေအာင္လုပ္ၿပီး ၿပိဳင္ ဘက္ေတြၾကား ယုန္ထင္ေၾကာင္ထင္၊ ကစဥ့္ကလ်ားျဖစ္ၿပီး ၿပိဳ ကြဲေစသည့္ နည္းဗ်ဴဟာ၊ ကိုယ့္နည္းကိုယ့္ဟန္ ထ႐ုိဂ်န္နည္း ဗ်ဴဟာ သံုးေနၿပီဟု မွတ္ခ်က္ျပဳၾက၏။

ထိုနည္းဗ်ဴဟာ မည္မွ်အထိ အလုပ္ျဖစ္သနည္းဟူမူ ျပည္ သူ႔ပါတီအတြင္း အယူအဆႏွစ္မ်ဳိး ျဖစ္သြားသည္အထိပင္။ မိတ္ ေဆြမရိွ၊ ရန္သူသာရိွသည္ဟူေသာ အယူအဆကုိ ကိုင္စဲြထား သည့္ နဂိုမူလ ေခါင္းမာဂုိဏ္းသားမ်ားက တစ္ဖက္၊ ရန္သူ၏အင္ အား ကိုယ့္အင္အားဟူေသာ အယူအဆသစ္ကုိ စဲြကိုင္သူတို႔က တစ္ဖက္ ျဖစ္လာသည္။ ဒုတိယအုပ္စုကုိ ဦးေဆာင္သူမွာ ဦးေငြ မန္း ျဖစ္ေၾကာင္း စာ႐ႈသူတို႔ သေဘာေပါက္ၾကမည္ဟု ယူဆ ပါသည္။ ဟုတ္ပါသည္။ ဒုတိယအုပ္စုကုိ ဦးေဆာင္သူမွာ ဦးေငြ မန္း ျဖစ္ေတာ့သည္။

● ဦးေငြမန္း ရြာျပင္ေရာက္
ထိုသို႔ စိတ္ဝမ္းကဲြေနစဥ္မွာပင္ ေရြးေကာက္ပဲြရာသီ က် ေရာက္လာေလသည္။ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ အႀကိတ္အနယ္ ရိွလွ၏။ ပဝါမကူ၊ ေရမ႐ွဴတမ္း ၿပိဳင္ၾက၏။ အတိုက္အခံ ေပၚျပဴလာပါတီက အျပတ္အသတ္ အႏိုင္ရသြားေလသည္။

ေမွ်ာ္လင့္မထားေသာ သို႔မဟုတ္ မျဖစ္ေစခ်င္ေသာ အခင္းအက်င္းကို ပုလိပ္အဖဲြ႕ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းက မေက်နပ္ေခ်။ သူတို႔၏ ႏိုင္ငံေရးအေတာင္ပံ ပံုပ်က္ပန္းပ်က္ ျဖစ္ရသည္မွာ ဦးေငြမန္းေၾကာင့္ဟု အေျဖထုတ္ေလသည္။ ညေနခင္းတစ္ခုတြင္ သူတုိ႔ အႀကီးအက်ယ္ ရန္ျဖစ္ၾက၏။ ညတြင္းခ်င္းပင္ ဦးေငြမန္းကို ျပည္သူ႔ပါတီ႐ုံးခန္းထဲမွ ဆဲြထုတ္ၾက၊ ေမာင္းထုတ္ၾက၏။ သင္ သြားလိုရာ သြားႏိုင္ၿပီ၊ ငါတို႔ႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေတာ့ေခ်ဟု ဆိုၾက၏။

ဦးေငြမန္း ရြာျပင္ေရာက္သြားေလရာ အကဲခတ္တို႔က သူ႔ ကုိ အေကာင္းဆံုးအ႐ႈံးသမား၊ မဟာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမား၊ ေဖာက္ထြက္လႈပ္ရွားသူ၊ ႏိုင္ငံေရးစြန္႔ဦးတီထြင္သူ၊ ေသတၱာ အျပင္ဘက္ထြက္ၿပီး ႐ႈျမင္သူ စသျဖင့္ ကင္ပြန္းတပ္ၾကသည္။ ျပည္သူ႔ပါတီတြင္မူ သူ႔အမည္ကုိ စကားထဲ ထည့္မေျပာရဲၾကသျဖင့္ ထ႐ုိဂ်န္ႀကီးဟူေသာ အမည္ဝွက္ကိုသာ သံုးၾကသည္။

ျပည္သူလူထုထဲတြင္လည္း ဦးေငြမန္းကုိ ‘ငါတုိ႔ေလးစားသူ ရဲ႕ မိတ္ေဆြဆိုေတာ့လည္း ငါတို႔မိတ္ေဆြပဲေပါ့ကြာ’ ဟု သတ္မွတ္ သူ အမ်ားအျပားရိွလာသည္။

အခဲမေၾကေသာ ပုလိပ္အဖဲြ႕ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းက ဦးေငြမန္း ကုိ အနီးကပ္ ေစာင့္ၾကည့္ေလေတာ့သည္။

တစ္ေန႔သားတြင္ ဦးေငြမန္း၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအတြင္း   ‘ေရြးေကာက္ပဲြအႏိုင္ရ ေပၚျပဴလာပါတီ အစုိးရကို ေလးစားပါ’ဟူေသာ စကားတစ္ခြန္း  ပါလာသည္။ ထိုေျပာဆိုခ်က္ကို 7PAYသတင္းစာ၏ သတင္းတစ္ပုဒ္တြင္လည္း ေတြ႕ရေလသည္။

ထိုစကားက မည္သို႔ေသာ အဓိပၸာယ္ ရသနည္း၊ သူ ဘာ ေၾကာင့္ ထိုသုိ႔ ျမြက္ဆိုသနည္း၊ ထုိစကားေနာက္ကြယ္တြင္ မည္ သည့္ျမႇဳပ္ကြက္ ရိွသနည္းဟု ပုလိပ္အဖဲြ႔ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းက စဥ္း စားခန္း ထုတ္ေလသည္။ ရက္ေပါင္းေလးဆယ္ခန္႔ စဥ္းစားခန္း ထုတ္ၾကၿပီးေနာက္တြင္ ေကာက္ခ်က္တစ္ခု ခ်လိုက္သည္။’အစုိးရကို ေလးစားပါ ဟူသည္မွာ ပုလိပ္အဖဲြ႕ကုိ မေလးစားၾကနဲ႔’ဟု တိုက္႐ုိက္ဘာသာျပန္ႏိုင္သည္ဟူေသာ ေကာက္ခ်က္ပင္။

ထိုသုိ႔ ေကာက္ခ်က္ခ်ၿပီးသကာလ မည္သို႔ တုံ႔ျပန္မည္နည္း ဟု တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးၾကရာ ထိုေျပာဆိုခ်က္ကုိ သတင္းအျဖစ္ ေရးသားေဖာ္ျပေသာ 7PAY သတင္းစာကို ဖိအားေပးသင့္ ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ ဖိအားေပးျခင္းျဖင့္ ဦးေငြမန္းကုိေရာ၊ စာနယ္ဇင္း သမားတို႔ကုိပါ ပညာေပးရာေရာက္ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ၾကေလသည္။

● 7PAY သတင္းစာ
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ၾကသည္။ 7PAY သတင္းစာကို ဖိအားေပးၾကေလသည္။ 7PAY  သတင္းစာလည္း ေနရင္းထိုင္ရင္း နာမည္ႀကီးသည္ထက္ ႀကီးေလသည္။  တခ်ဳိ႕ ေသာ အကဲခတ္တို႔က ဤျဖစ္ရပ္ႀကီးတစ္ခုလံုးမွာ လုပ္ဇာတ္ျဖစ္ သည္၊ ေခတ္ေပၚ ေၾကာ္ျငာနည္းတစ္ခုျဖစ္သည္ဟုပင္ ယူဆၾက သည္။ ဖိအားေပးမႈ ႐ုပ္သိမ္းသည္ဟု သတင္းထြက္လာေသာအခါ ‘ကဲ…အစက ငါမေျပာလား’ဟု သူတုိ႔က အခိုင္အမာ ဆုိေလ၏။

ဒုကၡသီရိစာနယ္ဇင္းေလာကသားတို႔ကမူ ဤျဖစ္ရပ္ႀကီး ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အျပင္းအထန္ ကန္႔ကြက္ၾကသည္။ ငါတုိ႔ကုိ သတင္းေရးခြင့္ မေပးေတာ့ဘူးလား၊ အေမွာင္ေခတ္ကို ျပန္သြား ေတာ့မွာလား စသည္ျဖင့္ ဆူညံစြာ ေဝဖန္ၾက၏။ အေကာင္းျမင္သူ မရိွသေလာက္ပင္။

မရိွသေလာက္ပင္ ဟူသည္မွာ အနည္းငယ္ရိွသည္ဟု ဘာသာျပန္ႏိုင္သည္။ ဟုတ္သည္၊ အေကာင္းျမင္သူ အနည္းငယ္ ရိွေနသည္။ ထိုမဆုိစေလာက္ေသာ အနည္းငယ္ထဲတြင္ သတင္း ေထာက္ ရန္လိုကြၽဲ ပါဝင္ေလသည္။ အေကာင္းဘက္မွ ႐ႈျမင္ ေၾကာင္းလည္း အြန္လိုင္းတြင္ လက္ေဆာ့ေရးသားလုိက္သည္။

စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ကုိ ေၾကြးေၾကာ္ေလ့ရိွေသာ ေမာ္ ကြန္းသတင္းစာက ရန္လိုကြၽဲကုိ မေက်နပ္ေခ်။ ေမာ္ကြန္းမွ ႐ုပ္အေျဖာင့္ဆံုး သတင္းသမား ေက်ာ္ေဇယ်ဆိုလွ်င္ ”ေဟ့ ေကာင္…မင္းက ဘာေၾကာင့္ အေကာင္းျမင္ရတာလဲ၊ သတၱိရိွရင္ ႐ုံးကုိ လာခဲ့၊ ခ်က္ခ်င္းလာခဲ့၊ ငါနဲ႔ ေတြ႕မယ္”ဟု ဖုန္းဆက္ၿပီး  ေအာ္ဟစ္ၿခိမ္းေျခာက္၏။

ဒုကၡသီရိ တယ္လီဖုန္းလိုင္းမ်ား မေကာင္းသျဖင့္ သူ႔အသံ က မသဲကဲြလွေခ်။ ”႐ုံးကုိ လာခဲ့၊ ခ်က္ခ်င္း လာခဲ့”ဟူေသာ အသံ ကုိသာ အနည္းငယ္ သဲကဲြစြာ ၾကားရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရန္လိုကြၽဲ လည္း ေမာ္ကြန္း႐ုံးသို႔ သုတ္ေျခတင္ရေလ၏။ ႐ုံးခန္းငွားခ မေပး ႏိုင္ေတာ့သျဖင့္ အခန္းရွင္က ႏွင္ခ်ေနၿပီေလာ၊ သတင္းေထာက္ အခ်င္းခ်င္း ရန္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထိပ္ေပါက္ ေခါင္းကဲြကုန္ၿပီ ေလာ စသျဖင့္ ေတြးမိ၏။

႐ုံးသို႔ ေရာက္ေသာ္ အရာအားလံုး ပံုမွန္ရိွေနသည္။ ၉ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းေသာ သတင္းေထာက္တို႔က Facebook သုံးေနသည္။ ၁ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းေသာ သတင္းေထာက္တို႔က မြန္းတည့္ခ်ိန္အထိ ႐ုံးေရာက္မလာေသး။ ဒါဆိုလွ်င္ ေက်ာ္ေဇယ်က ဘာေၾကာင့္ အေရးတႀကီး လွမ္းေခၚရသနည္း။ ေခ်ာင္ထဲတြင္ Facebook သံုးေနေသာ ေက်ာ္ေဇယ်ကို ၾကည့္လုိက္ေတာ့လည္း ခပ္တည္ တည္။ ဒါဆို ေသခ်ာၿပီ၊ ဧၿပီ ၁ ရက္ေန႔ မဟုတ္ဘဲ ဧၿပီဖူးလုပ္တာ ခံလုိက္ရၿပီ။

တကယ္ေတာ့ ရန္လိုကြၽဲ ေရာက္လာကတည္းက ေက်ာ္ ေဇယ် ရင္ေတြ ခုန္ေနသည္။  ရင္ခုန္သည္ဆိုသည္မွာ တျခား မဟုတ္။ ဖုန္းထဲတြင္ ေဒါသအေလ်ာက္ ဟိန္းေဟာက္လုိက္ေသာ္ လည္း ဗလႀကီးႀကီး ရန္လိုကြၽဲ ႐ုတ္တရက္ ေရာက္ခ်လာခ်ိန္တြင္ ထြက္ေျပးရန္လည္း အေျခအေနမေပးသျဖင့္ ရင္ခုန္ထိတ္လန္႔ ေနျခင္းပင္။

● အေကာင္းျမင္သမား
ရင္ခုန္ေနေသာ ေက်ာ္ေဇယ်ကို ရန္လိုကြၽဲက ‘ဘ’သံုးလံုး ေမးခြန္းျဖင့္ လွမ္းႏႈတ္ဆက္ပါ၏။

”ေက်ာ္ေဇယ်၊ ဘာေတြေရး၊ ဘာေတြလုပ္ေနလဲ၊ ဘာ ထူးလဲ”

သူေကာင့္သားလည္း အေယာင္ေယာင္ အမွားမွား ေျဖ၏။

”7PAY သတင္းစာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အင္တာဗ်ဴးေတြ လုပ္ ေနတာပါ”

”ဟာ…ေကာင္းတာေပါ့။ ဒါ ရာသီစာပဲ။ ငါ့ကုိလည္း ဗ်ဴး ေလကြာ။ ဒါမွ မတူတဲ့ အျမင္ေတြ ရေအာင္လို႔”

ရန္လိုကြၽဲ သာသာထုိးထုိး ေရာင္းတတ္သျဖင့္ ေက်ာ္ေဇယ် လည္း အခ်င္းခ်င္း ဗ်ဴးရေလေတာ့သည္။

ေက်ာ္ေဇယ် – ဦးေငြမန္းေျပာဆိုခ်က္ကို သတင္းထဲထည့္ေရးတဲ့ 7PAY သတင္းစာ မၾကာေသးခင္က ဖိအားေပးခံရပါတယ္။ ပုလိပ္အဖဲြ႕ႀကီး ဖိအားေပးတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္လို ျမင္ပါ သလဲ။

ရန္လိုကြၽဲ – ဒါအင္မတန္ ႀကိဳဆိုခ်င္စရာေကာင္းတဲ့ တုံ႔ျပန္မႈပါ။ ကြၽန္ေတာ္ ေသာက္ရမ္းႀကိဳက္ပါတယ္။

ေက်ာ္ – ဘာေၾကာင့္ ေသာက္ရမ္းႀကိဳက္၊ ေသာက္ရမ္း ႀကိဳဆိုရ တာလဲ။

ကြၽဲ – ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ သူတုိ႔က ဖိအားပဲ ေပးတာေလ။ ခါ တိုင္းဆို ေထာင္ထဲ တန္းထည့္လိုက္တာမဟုတ္လား။ အခုလုပ္ ရပ္က ခါတိုင္းထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ ညင္သာတယ္ေလ။ ဒါ ေၾကာင့္ ေသာက္ရမ္းႀကိဳက္၊ ေသာက္ရမ္း ႀကိဳဆုိမိတာပါ။

ေက်ာ္ – ပုလိပ္အဖဲြ႕ ဖိအားေပးတဲ့အတြက္ စာနယ္ဇင္းေလာက အေတာ္ေလး ပြက္ေလာ႐ုိက္သြားပါတယ္။ ဒါကိုေရာ အေကာင္း ျမင္ပါသလား။

ကြၽဲ – အေကာင္းျမင္ပါတယ္။ ပုလိပ္အဖဲြ႕ႀကီးက အခုလို အစြယ္ ထုတ္ျပလိုက္တဲ့အတြက္ လူေတြက ေၾသာ္…စည္းကမ္းေကာင္း ေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ဆိုတာ ဒါပါလားလို႔ ပိုၿပီး သေဘာေပါက္ သြားပါတယ္။ ဒီျဖစ္ရပ္က အားလံုးကို အလင္းျပသလုိ ျဖစ္သြား တယ္ဆိုေတာ့…ဘယ္လိုေျပာမလဲ…ေကာင္းတာေပါ့ေနာ္။

ေက်ာ္ – ပုလိပ္အဖဲြ႕ႀကီးကို ဘယ္လို သံုးသပ္ခ်င္ပါသလဲ။

ကြၽဲ – ပုလိပ္အဖဲြ႕ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းက စာနယ္ဇင္းမွာ ပါသမွ်ကို ဆက္လက္ ေစာင့္ဖတ္မယ့္ သေဘာရိွတယ္။ ဒါ အင္မတန္ေကာင္း ပါတယ္။ စာမ်ားမ်ားဖတ္ေတာ့ အသိအျမင္ တုိးပြားတာေပါ့ဗ်ာ။ စာဖတ္ျခင္းေၾကာင့္ မည္သူမဆို လိမၼာေရးျခား ရိွလာႏိုင္တယ္။ ကိုယ့္အလုပ္က ဘာလဲဆိုတာ ပိုၿပီး သေဘာေပါက္လာေအာင္ စာဖတ္ျခင္းက အားေပးတယ္။

ေက်ာ္ – တျခား ေျပာခ်င္တာ ရိွေသးလား။

ကြၽဲ – ဒီအင္တာဗ်ဴးကို  ပုလိပ္အဖဲြ႕ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္ေတြ မဟုတ္ရင္ေတာင္ အလယ္အလတ္ေခါင္းေဆာင္ေတြ ဖတ္ျဖစ္ မယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕ လႈပ္ရွားတုံ႔ျပန္မႈကို ကြ်န္ေတာ္ ရန္လိုကြၽဲက အေကာင္းျမင္တယ္ဆိုတာ သူတို႔ သိသြားမွာ ျဖစ္တ့ဲ အတြက္ ပုထုဇဥ္တို႔ သဘာဝ သူတုိ႔ အင္မတန္ သေဘာက် ႏွစ္ သက္လိမ့္မယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။ ဒီေလာက္ပါပဲ။

အင္တာဗ်ဴးအၿပီးတြင္ ရန္လိုကြၽဲလည္း ေမာ္ကြန္း႐ုံးမွ ျပန္ခဲ့ေလသည္။

နာရီမ်ားမၾကာမီ ေမာ္ကြန္းသတင္းစာတိုက္က ဖုန္းဆက္ အေၾကာင္းၾကားလာသည္။ သူတုိ႔႐ုံးတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အင္တာ ဗ်ဴးကုိ သတင္းစာမ်က္ႏွာဖံုးတြင္ ေဖာ္ျပမည္ဟူ၏။     ။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts

One thought on “ရန္လုိကြၽဲ ● 7PAY သတင္းစာ အမႈဖြင့္ခံရျခင္း၏ ေကာင္းက်ဳိးမ်ား

Comments are closed.