တူေမာင္ညိဳ သူတိုု႔အာေဘာ္

တူေမာင္ညဳိ – စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ ဒီမုိကေရစီေဘာင္ထဲက ထင္ေၾကးဗိုင္းရပ္စ္

NLD Chair’s facebook

တူေမာင္ညဳိ – စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ ဒီမုိကေရစီေဘာင္ထဲက ထင္ေၾကးဗိုင္းရပ္စ္ 

(မုိးမခ) မတ္ ၅၊ ၂၀၁၆

ေခတ္မီသူတုိင္း ထင္ေၾကးမ်ိဳးစံုေပးၾကတယ္လို႔ ဆုိရမလားမေျပာတတ္။ ျပည္တြင္းျပည္ပ ထင္ေၾကးေတြက ဦးသိန္းစိန္အစုိးရ ဆင္းခါနီးေလာင္ေနတဲ့ (ရိႈ႕) မီးေတြလိုပဲ တမ်ိဳးၿပီး တမ်ိဳး၊ ဒီလုိ ထင္ေၾကးေပးေနမႈေတြ မၾကာခင္နိဂံုးခ်ဳပ္ေတာ့မယ္။

ရိုးရုိးပဲစဥ္းစားၾကည့္ရင္ အဲဒီ ထင္ေၾကးေတြ ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း မျဖစ္ႏုိင္တာ အလြယ္သိႏုိင္ပါတယ္။ မျဖစ္ႏုိင္တဲ့ ထင္ေၾကး ေတြက အမ်ားစုျဖစ္ေနတာကိုလည္း ေတြ႔ရမွာပါ။ ထင္ေၾကးမ်ိဳးစံုကို အမ်ားစုက ဆႏၵစြဲနဲ႔ေပးေနၾကတာျဖစ္ၿပီး ဆႏၵစြဲနဲ႔လက္ခံၾက၊ လက္ဆင့္ကမ္းေန ၾကျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုထင္ေၾကးေတြ တမ်ိဳးၿပီးတမ်ိဳးျဖစ္လာရေအာင္ ေစ့ေဆာ္ေပးေနတဲ့ဝန္းက်င္ကလည္း ရွိ ေနတယ္္မဟုတ္လား။ အဓိကေစ့ေဆာ္ေနတဲ့ အေၾကာင္းအခ်က္ကေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ကာခ်ဳပ္ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္ေတြ႔ ဆံု မႈ ဆုိတဲ့ အေၾကာင္းအခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ ထင္ေၾကးေတြ ထင္တစ္လံုးနဲ႔ ေပးမယ့္သာေပးေနၾကတာပါ။ ထင္ေၾကးေတြအားလံုးကို နင္းေျခပစ္တဲ့ စကားလံုးေတြကို ကာခ်ဳပ္ ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္က ျပတ္ျပတ္သားသား ေျပာၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္။

” ဒီမိုကေရစီသက္တမ္း ငါးႏွစ္ခန္႔သာ ရွိေသးသျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒအခန္း (၁၂) ပါ အတိုင္းျပင္သင့္ျပင္ထုိက္သည့္ အခ်က္မ်ားကို သင့္ေလ်ာ္သည့္အခ်ိန္တြင္ ျပဳျပင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ” တဲ့။

ကာခ်ဳပ္ေျပာတဲ့စကားက မွတ္ခ်က္ေပးဖုိ႔ မလုိေအာင္ရွင္းပါတယ္။

“ ဒုိ႔ျပင္ခ်င္တဲ့ ပုဒ္မကို၊ ဒုိ႔ျပင္ခ်င္တဲ့ အခ်ိန္မွာ၊ ဒုိ႔စိတ္ႀကိဳက္ေရးထားတဲ့ အေျခခံဥပေဒပါ အတုိင္းျပင္မယ္” လုိ႔ ေျပာတာပါ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္ရမယ္။ ဒါဟာ လူအမ်ားရဲ႕ဆႏၵ၊ ဒီခ်ဳပ္ပါတီဝင္မ်ားရဲ႕ဆႏၵျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဆႏၵခ်က္ခ်င္း လက္ငင္းမျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၅၉ (စ) က တားျမစ္ ကန္႔သတ္ထားလို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္က လက္ေတြ႔ျဖစ္ပါ တယ္။

ဒါေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သမၼတျဖစ္ေစခ်င္တဲ့ဆႏၵဟာ လက္ေတြ႔ဆုိတဲ့ ပုဒ္မ ၅၉ (စ) တည္ရွိေနသမွ် ဘယ္လုိမွ မျဖစ္ ႏုိင္ပါဘူး။ သမၼတျဖစ္ေစခ်င္ရင္ ဒီပုဒ္မကို ဖ်က္သိမ္း (သို႔မဟုတ္) ျပင္ဆင္မွသာ ျဖစ္ႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ ဒီလို ျပင္ဆင္မယ္ဆိုရင္ေတာင္ ခ်က္ခ်င္း လက္ငင္းမျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ၊ အခန္း (၁၂) ပုဒ္မ ၄၃၆ မွာ ျပ႒ာန္းထားတဲ့ စည္းကမ္းနည္းလမ္း ေတြနဲ႔ အညီ သာျပင္ဆင္ရမွာပါ။ ဒီလုိျပင္ဆင္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ လအခ်ိဳ႕ၾကာျမင့္ႏုိင္ပါတယ္။

အဓိကအခ်က္ကေတာ့ ကာခ်ဳပ္က လက္ခံမွသာ ျပင္ဆင္ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလိုလက္ေတြ႔အခ်က္အလက္ေတြေပၚကေန စဥ္းစားလိုက္ေတာ့ ေဒၚေအာင္္ဆန္းစုၾကည္သမၼတျဖစ္ေရး ဆႏၵအိပ္မက္ဟာ ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္းျဖစ္ဖုိ႔ ဘယ္လိုမွမျဖစ္ႏုိင္ဘူးဆုိတာ ရွင္းရွင္းကေလး သိနားလည္ႏုိင္ပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတ “ျဖစ္ကိုျဖစ္ရမယ္”ဆုိတဲ့ စကားကို ဒီခ်ဳပ္ပါတီနာယကႀကီးနဲ ႔ဒီခ်ဳပ္ပါတီအီးစီလူႀကီးေတြ ကိုယ္ တုိင္ကေျပာေနတာပဲမဟုတ္လားလုိ႔ဆိုလာျပန္ရင္လည္း ဒါဟာ သူတုိ႔ရဲ႕ ျပင္းျပထက္သန္တဲ့ဆႏၵကို ေဖာ္ျပေနတာသာျဖစ္ပါတယ္။ အျပတ္ သားဆံုးေျပာရမယ္ဆုိရင္ ပုဒ္မ ၅၉(စ) ကို မဖ်က္ႏုိင္ (သုိ႔မဟုတ္) မျပင္ႏုိင္သမွ် “ျဖစ္ကိုျဖစ္ရမယ္” ဆုိတဲ့ သူတုိ႔ရဲ႕ ျပင္းျပထက္သန္ တဲ့ဆႏၵဟာ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ ဘယ္လိုမွ ျဖစ္ေျမာက္မလာႏုိင္ပါဘူး။

ေနာက္ထပ္ထင္ေၾကးတစ္ခုကလည္း အလားတူပါပဲ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ “ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္” ျဖစ္ႏုိင္တယ္ဆုိတဲ့ ထင္ေၾကးေပးမႈျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလိုထင္ေၾကးေပးေနၾကသူေတြဟာ သမၼတျဖစ္ေရးစိတ္ကူးဟာ ပုဒ္မ ၅၉ (စ) တည္ၿမဲေနသမွ် ဘယ္လုိမွမျဖစ္ႏုိင္ဘူးဆုိတဲ့အခ်က္ကို တကယ္သေဘာေပါက္ၿပီး စြန္႔လုိက္ ၾကသလား။ ဒါမွမဟုတ္ ဟုိဟာမျဖစ္ရင္ဒီဟာျဖစ္ရမယ္ဆုိၿပီး ထင္ရာျမင္ရာ စြတ္ရြတ္ေပးေနေလသလားေတာ့မသိပါဘူး။

ဘယ္သူမဆုိ ဝါသနာပါလုိ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ ကံစမ္းလိုလို႔ ပဲျဖစ္ျဖစ္ ထင္ေၾကးေပးမယ္ ဆုိရင္ မိမိထင္ေၾကးဟာ ၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒ နဲ႔ညီမညီ ပထမဆံုးစစ္ေဆးၾကည့္ပါလုိ႔ အႀကံျပဳခ်င္ပါတယ္။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ မညီညြတ္တဲ့ထင္ေၾကးဟာ ျဖစ္ႏုိင္ဖို႔ ဘယ္လိုမွ မလြယ္ပါဘူး။ ေပၚေပါက္ေနတဲ့ ထင္ေၾကးေတြထဲက ထင္သာျမင္သာရွိတာႏွစ္ကို ထုတ္ၿပီး ႏိႈင္းယွဥ္ ေျပာပါရေစ။

“ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္” ဆုိတဲ့ ထင္ေၾကးနဲ႔၊ “ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး” ဆုိတဲ့ ထင္ေၾကး ႏွစ္ ခုကိုၾကည့္ပါ။

“ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္” ဆုိတဲ့ ထင္ေၾကး ျဖစ္လာႏုိင္ဖုိ႔ ဆုိတာ ဘယ္လုိမွ မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။ ဒါကို အေျခခံဥပေဒ ဗဟုသုတ အတန္အတင့္ ရွိသူတုိင္းသိႏုိင္ပါတယ္။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒထဲက ျပည္ေထာင္စုအစုိးရဖြဲ႔စည္းမႈထဲမွာ “ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္” ဆုိတဲ့ စကားလံုး တစ္လံုးမွ မပါ ဘူး။

ဒါေၾကာင့္ ဒီထင္ေၾကးႏွစ္ခုမွာ “ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး” ဆုိတဲ့ ထင္ေၾကးက “ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္”တုိ႔ ၊ “သမၼတ”တို႔ဆုိတဲ့ ထင္ေၾကးေတြ ထက္ ပုိၿပီးျဖစ္ႏုိင္ေျခမ်ားပါေသးတယ္။ ဒီလိုေျပာလုိ႔ က်ေနာ့္သေဘာထား၊ က်ေနာ့္အျမင္နဲ႔ယူဆခ်က္ဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ “ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး” ရာထူးယူလိမ့္မယ္လုိ႔ ဆုိလုိခ်င္တာ လံုးဝ မဟုတ္ပါဘူး။

က်ေနာ္ဆိုလိုခ်င္တာက ထင္ေၾကးေပးမယ့္သူ ဘယ္သူမဆုိ မိမိထင္ေၾကးကုိ မေဖာ္ထုတ္ခင္မွာ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ ကုိက္ညီရဲ႕လားဆုိတာကို ပထမဦးစြာဆန္းစစ္ေစခ်င္တာပါ။ ဒီလိုမွမဟုတ္ရင္ေတာ့ အေပ်ာ္တန္းထင္ေၾကးေပးေနတာ၊ ထင္ေၾကးေပး တမ္း ကစားေနတာမ်ိဳးပဲ ျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသံုးသပ္သူပါလုိ႔ ခံယူထားသူေတြဟာ ေဗဒင္ဆရာေတြလို ထင္ေၾကးနဲ႔ ေဟာေျပာေနလုိ႔ မျဖစ္ပါဘူး။

ဒါေၾကာင့္ ထင္ေၾကးေပးမယ္ဆုိရင္မိမိထင္ေၾကးကို ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ ညီရဲ႕လား အရင္စစ္ေဆးၾကည့္ပါ။

ဘာေၾကာင့္ဒီလုိေျပာရသလဲ။

ဒီခ်ဳပ္ပါတီရဲ႕စဥ္းစားမႈနဲ႔ လုပ္ေဆာင္မႈကိုၾကည့္ၿပီးေျပာတာပါ။ ဒီခ်ဳပ္ပါတီရဲ႕စဥ္းစားမႈနဲ ႔လုပ္ေဆာင္မႈက ဘယ္လိုလဲ။

ဒီခ်ဳပ္ပါတီရဲ႕ စဥ္းစားမႈနဲ႔ လုပ္ေဆာင္မႈကို ထင္သာျမင္သာေအာင္ ေျပာရမယ္ဆုိရင္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီရဲ႕ စဥ္းစားမႈနဲ႔လုပ္ေဆာင္မႈက “၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒဆုိတဲ့ေဘာင္”နဲ႔ “အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးဆုိတဲ့ေဘာင္” ႏွစ္ခုအၾကားမွာ ျဖစ္သမွ်အေၾကာင္း အေကာင္း ခ်ည္းပဲေပါ့ဆုိတဲ့ သည္းခံျခင္းတရားနဲ႔အညီ စီးဆင္းေနရရွာတဲ့ မူးေရ၊ ဆည္ေရနဲ႔ အလားသ႑ာန္တူပါတယ္။ အဲဒီေျမာင္းေဘာင္ႏွစ္ခု အၾကားစီးဆင္းရာမွာေတာင္ ကာခ်ဳပ္နဲ႔ ၂၅% စစ္သားအမတ္မ်ားရဲ႕ အရိပ္အကဲကိုၾကည့္ၿပီး သတိနဲ႔ စီးဆင္းေနရတာပါ။ သိမ္သိမ္ေမြ႔ေမြ႔ စီးဆင္းေနရတာမ်ိဳးပါ။

ဒါရဲ႕သေဘာကို (ျပည္သူ႔/အမ်ိဳးသား) လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ ဒုတိယဥကၠ႒ေတြ ခန္႔အပ္ရာမွာ၊ လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ ေကာ္မတီ နဲ႔ ေကာ္မရွင္ေတြ ခန္႔အပ္ရာမွာ က်ေနာ္တို႔ လက္ေတြ႔က်က် သိျမင္ခဲ့ၾကရၿပီ မဟုတ္ပါလား။

ဒါေၾကာင့္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီရဲ႕ ဒီလိုစဥ္းစားမႈနဲ႔ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္မႈ သာဓကေတြအေပၚကေန ေျပာရမယ္ဆုိရင္ ေလာေလာဆယ္ အားျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ “သမၼတ” လည္း မျဖစ္ႏုိင္သလို “ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္” လည္းမျဖစ္ႏုိင္ ဆုိတဲ့ ေကာက္ခ်က္ကိုရရွိပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေန စၿပီး သာမန္ပါတီဝင္အထိ “ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္၏ ဥပေဒမ်ားကုိလည္း လိုက္နာပါမည္” လုိ႔ က်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆုိထားၾကရသူေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္သူတုိ႔ ဆႏၵနဲ႔ လုိလားခ်က္ေတြကို ဒီဥပေဒေဘာင္ထဲကေနသာ လုပ္ေဆာင္ၾကမွာ အေသအခ်ာပါပဲ။ ဒါ့အျပင္ ဒီဥပေဒနဲ႔ ေဘာင္ျပင္ပ ကေနလုပ္ ေဆာင္ဖို႔ဆုိတာ သူတုိ႔စြဲကုိင္ထားတဲ့ “တရားဥပေဒစုိးမိုးေရးအျမင္” အရလည္းမျဖစ္ႏုိင္သလို၊ လက္ေတြ႔အရလည္း မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒေဘာင္ထဲက ျပဳလုပ္ေနသမွ် ကာခ်ဳပ္နဲ႔ စစ္အုပ္စုက အေက်နပ္ႀကီး ေက်နပ္ေနမွာပါ။

ျပည္သူေတြရဲ႕ဆႏၵျဖစ္တဲ့ “စစ္မွန္တဲ့ဒီမုိကေရစီအေရး၊စစ္မွန္တဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ စစ္မွန္တဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ ေရး၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတျဖစ္ေရး” ဆုိတာေတြကေတာ့ “၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒ” တည္ၿမဲေနသမွ် ကာလပတ္လံုး ဘယ္ေတာ့မွ ျဖစ္မလာႏုိင္ပါဘူး။

“၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” ဆုိတာ အမ်ားစုျပည္သူေတြရဲ႕ ဆႏၵကို ကာခ်ဳပ္ဆိုတဲ့ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္တစ္ေယာက္ထဲသေဘာနဲ႔ ပယ္ခ် ႏုိင္/ပစ္ပယ္ႏုိင္တဲ့ ဥပေဒျဖစ္ပါတယ္။ စည္းကမ္းျပည့္ဝတဲ့ ဒီမုိကေရစီရဲ႕အႏွစ္သာရဟာ အဲဒီအခ်က္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီလို အႏွစ္ သာရရွိတဲ့ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” ကို အကုန္အစင္ ပယ္ဖ်က္ပစ္ခ်င္တာပါ။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts