News Yan Naung (Bo Ta Htaung)

Shwe Taung Group မွ Microsoft ႏွင့္အတူ ထိေရာက္မႈရိွျခင္း၊ ထုတ္လုပ္အား ေကာင္းမြန္ျခင္း ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးစနစ္တို႔ ပိုမိုျမင့္မားလာေစရန္ ေဆာင္ရြက္

Shwe Taung Group မွ Microsoft ႏွင့္အတူ ထိေရာက္မႈရိွျခင္း၊
ထုတ္လုပ္အား ေကာင္းမြန္ျခင္း ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးစနစ္တို႔ ပိုမိုျမင့္မားလာေစရန္ ေဆာင္ရြက္
 
ရန္ေနာင္(ဗိုလ္တေထာင္)     မိုးမခ     ႏိုဝင္ဘာလ ၂၆ – ၂၀၁၅
 
          Shwe
Taung Group သည္ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အႀကီးမားဆံုး ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ားတြင္ အပါအဝင္ျဖစ္ၿပီး  မိုဘိုင္း ႏွင့္ cloud တို႔ကို ပိုမိုဦးစားေပးလာသည့္
( mobile- first, cloud-first world ျဖစ္သည့္) ယေန႔ကမၻာေပၚတြင္ ထိေရာက္မႈရိွျခင္း ၊
ထုတ္လုပ္အားေကာင္းမြန္ျခင္းႏွင့္ လံုၿခံဳေရးစနစ္တို႔ ပိုမိုျမင့္မားလာေစရန္
Microsoft solution မ်ားတြင္ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Microsoft  ႏွင့္ ေရႊေတာင္အုပ္စုမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခဲ့သည္။
ဦးေအာင္ေဇာ္ႏိုင္
 
 
          Shwe
Taung Group မွ Group Chief Executive Officer
ျဖစ္ေသာ ဦးေအာင္ေဇာ္ႏိုင္က “ Shwe Taung ရဲ႕ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ဓေလ့မွာ အဓိကအျဖစ္
အၿမဲပါတာကေတာ့ တာဝန္သိ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံမႈနဲ႔ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။
အခု Microsoft နဲ႔ ပူးေပါင္းမႈကလည္းက်ေနာ္တို႔ အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ ခိုင္မာတဲ့ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊
ႏိုင္ငံတကာ စီးပြားေရးလုပ္ထံုးမ်ားကို အသံုးျပဳမႈနဲ႔ ဥာဏပစၥည္းမူပိုင္ခြင့္ကို ေလးစားမႈစတဲ့
ရည္သန္ခ်က္ေတါကို ပိုမို ခိုင္မာေစပါတယ္။ Microsoft ကို က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ
မိတ္ဖက္ အျဖစ္ ပူးေပါင္းလိုက္တာေၾကာင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ
Platform ေတြနဲ႔ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ၿပီး လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြကို ပိုၿပီး ထိထိေရာက္ေရာက္
၊ထုတ္လုပ္ႏိုင္အား ျမင့္ျမင့္နဲ႔ လံုၿခံဳမႈ အျပည့္နဲ႔ လုပ္ကိုင္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္လည္း က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ stakeholder ေတြအတြက္ ပိုၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈေကာင္းေကာင္းေပးႏိုင္မွာပါ
´´ ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
 
          “ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ
ဦးေဆာင္ေနတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစုတခုျဖစ္တဲ့အေလ်ာက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေကာင္း တခုအေနနဲ႔
သတ္မွတ္စံခ်ိန္တခုထိ ေရာက္သြားဖို႔ ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔ supply chain က  stakeholder ေတြကိုလည္း အျပဳသေဘာေဆာင္လကၡဏာတစ္ခုကို
ဖန္တီးႏိုင္ဖို႔ ရည္ရြယ္ထားပါတယ္ ´´ ဟု ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 

 
 
          Southeast
Asia New Markets, Microsoft Asia Pacific အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ျဖစ္ေသာ Michelle
Simmons မွ “ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရး ပြင့္လင္းလာၿပီး က႑အသီးသီးမွာ အခြင့္အလမ္း
အမ်ားအျပားေပၚေပါက္လာတဲ့ အေလ်ာက္ အဖြဲ႕အစည္းေတြအေနနဲ႔ ေျခလွမ္းႏွစ္လမ္းေလာက္ ေရွ႕သြားထားမွ
ျဖစ္မွာပါ။ ေနာက္ဆံုးေပၚ နည္းပညာေတြကိုလည္း အသံုးျပဳသင့္ၿပီး မိမိတို႔ရဲ႕ ေဖာက္သည္ေတြကို
ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးသြားႏိုင္မွာ ျဖစ္တယ္ ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
Microsoft (Nasdaq “ MSFT
”@microsoft ) သည္ mobile ႏွင့္ cloud ဦးစားေပးကမၻာေပၚတြင္ platform ႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းရည္ဆိုင္ရာ
ေရွ႕ေဆာင္ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၎၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ကမၻာေပၚရိွ လူသားအားလံုးႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းအားလံုးကို
ပိုမိုေအာင္ျမင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ စြမ္းရည္ျမွင့္ေပးရန္ျဖစ္သည္။
၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားတြင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ Shwe
Taung Group သည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းခြဲေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ အိမ္ၿခံေျမလုပ္ငန္း၊ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ
စီမံခန္႔ခြဲျခင္းလုပ္ငန္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ား
၊စြမ္းအင္ႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံ၊ ကုန္သြယ္မႈ ႏွင့္ အာမခံလုပ္ငန္းမ်ား စသည့္ က႑မ်ားစြာတြင္
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ BMW ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအတြက္လည္း တရားဝင္ ျဖန္႔ခ်ိခြင့္ရရိွထားသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အရည္အေသြးျမင့္ အိမ္ၿခံေျမ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။
Crystal Tower, Crystal Residences, Junction Square , Union Business Centre,
Union Financial Centre စသည့္ ေျမဧက ၈၀၀ ေက်ာ္တြင္ စီမံကိန္း ၅၀ ေက်ာ္ကို ေဆာက္လုပ္ခဲ့ၿပီး
ျဖစ္သည္။ မၾကာမီတြင္လည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ Junction City   ေဆာက္လုပ္မည္ ျဖစ္သည္။ အဖြဲ႕သည္ လူမႈေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္တိုးတက္ေရးအတြက္
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ က်ယ္ျပန္႕ေသာ လူမႈ တာဝန္သိ အစီအစဥ္မ်ားမွ တဆင့္
ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည္။ United Nations Global Compact ၏ အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ၂၁၀၃ ခုႏွစ္မွ
စတင္ခဲ့သည္။

 


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts