MoeMaKa VDO Radio Program

ဆလိုင္းသႊေအာင္ ၏ ခရစၥမတ္ ေတး လက္ေဆာင္ (၂၀၁၄)

 

ဆလိုင္းသႊေအာင္ ၏ ခရစၥမတ္ ေတး လက္ေဆာင္ (၂၀၁၄)
(မိုးမခ) ဒီဇင္ဘာ ၀၉၊ ၂၀၁၄

ရပ္ေ၀းရပ္နီး က မိတ္ေဆြ သဂၤဟမ်ားႏွင့္ ေတးခ်စ္သူမ်ားထံ ဤ “ႏြားစားခြက္ထဲမွ သိုးသူငယ္” အမည္ရွိ သီခ်င္း ေလးကို ခရစၥမတ္ လက္ေဆာင္ ပါးလိုပါသည္။  မိမိ၏ သီခ်င္းေရး သက္တမ္းတြင္ ပထမ ဆံုးအၾကိမ္ ေရးျဖစ္ခဲ့ေသာ ခရစၥမတ္ေတးလည္း ျဖစ္ပါသည္။  ဤသီခ်င္းကို ယခု ခရစၥမတ္ အခ်ိန္ခါ သမယ တြင္ မိတ္ေဆြမ်ား အေနျဖင့္ မိမိတို႔ ရွိရာ ေနရာ အသီးသီး၌ တီးခတ္ သီဆို ႏိုင္ပါေၾကာင္း သတင္းေကာင္း ပါးလိုပါသည္။  မိတ္ေဆြမ်ား အေနျဖင့္ မိမိကိုယ္တိုင္ သို႔မဟုတ္ မိမိတို႔ ဂီတတီး၀ိုင္း မ်ားႏွင့္ တီးခတ္ရန္ အလ်ဥ္းမသင့္ ပါကလည္း ေနာက္ခံ တီးဂီတကို MP3 format ျဖင့္ လက္ေဆာင္ ေပးလိုပါေသးသည္။  သို႔ျဖစ္ပါ၍ ဤသီခ်င္းကို သီဆိုလိုသူမ်ား အေနျဖင့္ သီဆုိမည့္သူႏွင့္ သီဆိုမည့္ေနရာ ကို မိမိထံ ေဖစ္ဘြခ္ မွ တဆင့္ အေၾကာင္းၾကား ဆက္သြယ္ ေစလိုပါသည္။   နားဆင္သူမ်ား အေနျဖင့္ ဤသီခ်င္း၏ အႏွစ္အရသာကို အျပည့္အ၀ ခံစားႏုိင္ေစရန္ သီခ်င္း၏ ေနာက္ ခံ ဇာတ္လမ္း အနည္းအက်ဥ္း ကို ေဖၚျပလိုပါသည္။ သီခ်င္း စာသားကို ဤစာ ၏ ေနာက္ တမ်က္ႏွာ၌ ေတြ ့ျမင္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ခရစ္ေတာ္ ေပၚထြန္းသည့္ေနာက္ ႏွစ္ေပါင္း (၂၀၀၀) ေက်ာ္သြားၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ခရစၥမတ္ ဇာတ္လမ္းႏွင့္ မရင္းႏွီးေသးေသာ သူမ်ား ရွိေကာင္း ရွိပါလိမ့္မည္။  ခရစ္ေတာ္ဖြားျမင္သည့္ ဇာတ္လမ္းကုိ ဓမၼသစ္က်မ္း၌ မႆဲ အခန္းႀကီး (၁) အခန္းငယ္ (၁၈) ၌ လည္းေကာင္း၊ လုကာ အခန္းႀကီး (၂) အခန္းငယ္ ၁ ၌ လည္းေကာင္း ဖတ္ရႈ ေလ့လာ ႏုိင္ပါသည္။

တခ်ဳိ႕ က ခရစ္ေတာ္၏ အစသည္ ႏွစ္ေပါင္း (၂၀၀၀) က ျဖစ္သည္ဟု လက္လြတ္စပယ္ ထင္ေယာင္ ထင္မွား ျဖစ္မိေကာင္း ျဖစ္မိႏိုင္ေပသည္။  အမွန္ကား ႏွစ္ေပါင္း (၂၀၀၀) ေက်ာ္က အျဖစ္အပ်က္သည္ ခရစ္ေတာ္၏ အစဟုတ္ဘဲ သူ၏ လူဇာတိ ခံယူသည့္ အခန္းအနား အျဖစ္အပ်က္သာ ျဖစ္ပါသည္။  ခရစ္ေတာ္ ေပၚထြန္းမည္ ဆုိသည္ ကို ၾကဳိတင္၍ ေဟာထားသည္ မွာ ေရွးကနဦး ကမၻာတည္စ အာဒံႏွင့္ ဧ၀ တို ့ေခတ္ကတည္းက ျဖစ္ပါသည္။  ကမၻာဦးက်မ္း အခန္းႀကီး (၃) အခန္းငယ္ (၁၅) ၌ ေရးသား ပါရွိေသာ “မိန္းမ၏ အမ်ဳိးအႏြယ္” သည္ ေနာင္ ေပၚထြန္းလာ လတၱံေသာ ခရစ္ေတာ္ကို ရည္ညႊန္းထားျခင္းပင္။  ထိုေနာက္ ေဟရွယ အခန္းႀကီး (၇) အခန္းငယ္ (၁၄)။  ေဟရွယ အခန္းႀကီး (၉) အခန္းငယ္ (၉)။  မိကၡာ အခန္းႀကီး  (၅) အခန္းငယ္ (၂) တို႔ အ ျပင္ အျခား အျခားေသာ က်မ္း ပိုဒ္ ေျမာက္ျမားစြာ၌ ေတြ႕ ျမင္ႏုိင္ပါေသးသည္။

ခရစ္ေတာ္၏ အရင္းအျမစ္ကို ရွာၾကည့္ေသာ အခါ သူသည္ လူသား အျဖစ္ မေမြးဖြားခင္ အစ ကနဦးကပင္ သူ ကိုယ္တိုင္ ဘုရား စင္စစ္ ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း ရွင္ေယာဟန္ အခန္းႀကီး (၁) ၌ေဖၚျပထားသည္။  ထိုက်မ္းပိုဒ္ကို ဖတ္ရႈ ေလ့လာပါက သူသည္ အမွန္ပင္ ကမၻာေျမႀကီး ႏွင့္တကြ ေလာက၌ရွိ အရာခတ္သိမ္းတို ့ကို ဖန္ဆင္းခဲ့ေသာ ဘုရား ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိႏုိင္သည္။  မည္သို ့မည္ပံု ဤ ကမၻာေလာကကို ဖန္ဆင္းခဲ့သည္ ဆုိသည္ကိုမူ ကမၻာဦးက်မ္း အခန္းႀကီး (၁) မွစ၍ အေသးစိတ္ ဖတ္ရႈႏုိင္ပါသည္။

ခရစ္ေတာ္၏ ပထမ တေခါက္ ဗက္လင္ျမဳိ႕ ၌ ႏွိမ့္ခ်စြာ ႏြားစားခြက္၌ ေမြးဖြားခဲ့ရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ကမၻာ ေပၚရွိ (ခ်င္းလူမ်ဳိးမ်ား သာမက) လူသားမ်ား အားလံုး ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း ျပည့္ဝ ၍ ကယ္တင္ျခင္းရေစလိုေသာ ဆႏၵ ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။  ခရစ္ေတာ္ ကို ေအာင္ႏုိင္သူ၊ ကယ္တင္ရွင္၊ သခင္၊ ဘုရင္ အေနျဖင့္ ၾကြလာ မည္ဟု၍ သာ ေမွ်ာ္ လင့္ၾကေသာေၾကာင့္ သူ ့ကို လက္မခံလိုသူမ်ား လည္း ရွိသည္။  သို ့ရာတြင္ ယင္းကဲ့သုိ ့ ခရစ္ေတာ္သည္ ပဌမ အႀကိမ္ၾကြ လာစဥ္က ႏွိမ့္ခ်စြာ ၾကြလာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေယရွာယ အခန္းႀကီး (၅၃) ၌ အတိအ လင္း ေဖၚျပထားသည္။  သူ၏ ကိုယ္ခႏၼာ ေတာ္ကို အဆံုး စီရင္ၾကေသာ္လည္း ၀ိညာဥ္ ျဖစ္ ေသာေၾကာင့္ သူသည္ ေသျခင္းကုိ ေအာင္ျမင္ကာ ရွင္ျပန္ ထေျမာက္ သြားခဲ့သည္။  ထိုခရစ္ေတာ္သည္ ဒုတိယအႀကိမ္ တဖန္ ၾကြ လာလိမ့္ဦးမည္ ျဖစ္သည္။  ထိုအခါ၌ မူကား သူသည္ အကယ္စင္စစ္ ရွင္ဘုရင္ အျဖစ္ျဖင့္ ၾကြလာ လိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္း ေကာင္းပါးအပ္ပါသည္။

Merry Christmas!

Salai Thuahawng

♬ ♪ ♩ ♭ ♫ ∮….

♫ ♪ ♫ ♪…

ႏြားစားခြက္ထဲမွ သိုးသူငယ္အခ်ိန္တန္၍ ႏွစ္ လ ရက္ ေစ့ေသာ အခါ

ဗ်ာဒိတ္ေပး၊ ပေရာဖက္ ျပဳသည့္ အတိုင္း

ကမၻာေပၚမွာ သက္ရွိေနထိုင္ခဲ့ဖူးေသာ လူအေပါင္းတို႔အား

ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း ျပည့္ဝ ကယ္တင္ျခင္း ရေစေသာ ငွာ

ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ၾကြဆင္း၊ ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာ ဘုရားလာေလ၊ လာၾကေလ ဖူးေတြ႕ၾကမည္

ဗက္လင္ၿမိဳ႕၏ ႏြားစားခြက္ထဲမွာ

သူငယ္ေတာ္အား ေႏြးေထြးစြာ သိပ္ၿပီး အဝတ္ႏွင့္ ပတ္ရစ္ထား

ေတာအရပ္၌ တည္းခိုၾကစဥ္၊ သိုးထိန္းမ်ားအား

ေကာင္းကင္ တမန္မ်ား သတင္းေကာင္း ေဆာင္ယူလာ

မေၾကာက္ရြံ႕ၾကႏွင့္၊ ထိုခရစ္ေတာ္ကို ေတြ႕လိမ့္မည္

ကယ္တင္ရွင္သည္ ယေန႔ ၌ သင္တို႔ အတြက္

ႏွိမ့္ခ်စြာ ေမြးဖြား၊ လူဇာတိ ခံၿပီသင့္ကို ခ်စ္ေသာသူ၊

အျပစ္မွ ကယ္မည့္သူ၊

သိုးသူငယ္ေလးကို သခင္ဘုရား

ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ထား

နားရွိသူ ၾကားေစ၊

ဝမ္းေျမာက္စရာ သတင္းေပ။ဤကမၻာေျမေပၚမွာ

ေပ်ာ္ရႊင္ၿငိမ္သက္ျခင္း၊ ယူေဆာင္လာၿပီ။ထုိသူငယ္ေတာ္ကား

ဧမာေႏြလ ဘုရား၊ အမွန္ေပ။

♬ ♪ ♩ ♭ ♫ ∮….

♫ ♪ ♫ ♪…

©Bening, 11/21/14

****ဧမာေႏြလ ၏ အနက္ကား လူသားမ်ားႏွင့္အတူ ရွိေသာ ဘုရားသခင္ဟူ၏။

YouTube Music Video:  http://youtu.be/sKSjDOr_y5I

Salai Thuah Awng’s Official Facebook: https://www.facebook.com/salai.thuahawng/

Salai Thuah Awng’s Official YouTube Channel: https://www.youtube.com/channel/UCHVwIM98yGaWRzdizrXxN5w

××××××

မိုးမခ အတြက္ ဆလိုင္း သႊေအာင္ ခ်ီးျမွင့္ေပးခဲ့ဖူးသည့္ ေဆာင္းပါး —

http://moemaka.com/archives/1226

http://www.moemaka.blogspot.com.au/2013/07/salai-thaw-aung-remembering-saw-bwe-mu.html

 


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts