သူတိုု႔အာေဘာ္ ေမာင္ရစ္

ေမာင္ရစ္ – ျပည္သူနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးစနစ္တို႔၏ လမ္းခြဲ

 

ေမာင္ရစ္  – ျပည္သူနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးစနစ္တို႔၏ လမ္းခြဲ

အယ္ဒီတာ့လက္ေရး၊ ႏို၀င္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၄

ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္ ည၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊ မီဆိုရီျပည္နယ္၊ ဖာဂူဆန္ျမိဳ့မွာ လူျဖဴ ရဲသားက လက္နက္မဲ့ ၁၈ႏွစ္အရြယ္ လူမည္းတဦးကို ေသနတ္နဲ႔ ပစ္သတ္ခဲ့သည္။ အေၾကာင္းျပခ်က္မွာ မသင္ကာသျဖင့္ လမ္းမွာ ရပ္တန္႔စစ္ေဆးရာ လူမည္းက အၾကမ္းဖက္ရန္ျပဳသျဖင့္ မိမိအသက္ကို ကာကြယ္ျခင္း အလုိ႔ငွာ ပစ္သတ္လိုက္ရသည္ဟူ၏။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုျဖစ္ရပ္မွာ ျပီးေပ်ာက္မသြားဘဲ အေမရိကန္တျပည္လုံးအႏွ႔ံ အုံၾကြ ဆႏၵျပ ေဆ    ြးေႏြး ျငင္းခုံရသည့္ အေရးအခင္းျဖစ္လာခဲ့ရသည္။ အဓိကေခါင္းစဥ္ကား လက္နက္ကိုင္ လူျဖဴ အာဏာပိုင္တို႔က လက္နက္မဲ့ လူမည္းႏွင့္ အျခား လူနည္းစုမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္ အႏိုင္က်င့္ သတ္ျဖတ္ေနမႈမ်ား အဆုံးသတ္ေရး၊ က်ဳးလြန္သူမ်ားကို တရားဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူႏိုင္ေရး ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၅၀ ေက်ာ္ျပီး လူမည္းသမၼတ အုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္ေနေသာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္အတြင္း အဆိုပါ အေရးအခင္း ေပါက္ကြဲျခင္းျဖစ္ရာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုဆိုသည္မွာ အျခား အာဏာရွင္မ်ား၊ တပါတီမ်ား၊ ဖြံျဖိဴးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားေလ့ရွိေသာ လူမ်ဳိးေရး အေရးအခင္းမ်ားနည္းတူ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေၾကာင္း သာဓကထင္ရွားသြားေလသည္။ သတင္းကို ႏိုင္ငံအမည္ မေဖာ္ျပဘဲ ေဆြးေႏြးမည္ဆိုပါက အေမရိကန္မွာ ျဖစ္သည္ဟု မထင္ျမင္ဘဲ ျမန္မာျပည္ သို႔မဟုတ္ ထိုင္းတြင္မ်ား ျဖစ္ပြားေလသလားဟူ၍ အမွတ္မွားႏိုင္ၾကေလမည္ ျဖစ္သည္။

ထိုျဖစ္စဥ္ကို ၎ျပည္နယ္၏ တရားရုံးတြင္ သမာဓိခုံရုံးဖြဲ႔ စစ္ေဆးခဲ့ရာ ယခု ႏို၀င္ဘာ ၂၄၊ ၃ လ ေက်ာ္ ၾကာျမင့္ေလမွ အေျဖဆုံးျဖတ္ခ်က္ ထြက္၏။ လက္နက္ကိုင္ လူျဖဴ ရဲသားမွာ ဥပေဒက အမိန္႔ရွိထားသည့္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္သည္ ျဖစ္သျဖင့္ အျပစ္မရွိ၊ အေရးမယူႏိုင္ဟူ၍ ဆုံးျဖတ္ၾကေလသည္။ ထိုအခါ တရားခုံရုံး၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ေစာင့္စားေနၾကေသာ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ျပည္သူတို႔သည္ ေဒါသပုန္ ထၾကြၾကလ်က္ တိုး၍ ဆႏၵျပ ကန္႔ကြက္ၾကေလရာ အဓိကရုဏ္းမ်ား ႏိုင္ငံအႏွံ႔ျဖစ္ပြားျပီး ရဲတို႔ကလည္း အၾကမ္းဖက္ ႏွိမ္ႏွင္းၾကရျပန္ေတာ့သည္ ဟူသတတ္။ လက္နက္မဲ့ျပည္သူတဦးကို လက္နက္ကိုင္ ရဲသားတဦးက ပစ္သတ္ျပီးေနာက္ တရားခုံရုံးဖြဲ႔ စစ္ေဆးရာတြင္ တရားခုံရုံးက အျပစ္မရွိဟု ဆိုေၾကာင္း သတင္းေခါင္းစဥ္ကို ႏိုင္ငံအမည္ မေဖာ္ျပဘဲ ေဆြးေႏြးမည္ဆိုပါက ျမန္မာျပည္မွာ ျဖစ္ေလသလားဟု ယိုးမွားႏိုင္ၾကမည္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုလိုက္ခ်င္ျပန္ပါသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ျပည္သူႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္တို႔ အခ်င္းခ်င္းၾကား အံလြဲ အံေခ်ာ္မႈ၊ ပဋိပကၡ ထိပ္တုိက္ရင္ဆိုင္မႈမ်ား ဘယ္အတြက္ေၾကာင့္ အခါမလပ္ ျဖစ္ပြားေနရေနသနည္းဟု ေမးခြန္းထုတ္ခ်င္ဖြယ္ ျဖစ္ေလသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ေဒသခံ အာဏာပိုင္၊ ျပည္နယ္အစုိးရ ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရဟူ၍ အဆင့္ ၃ ဆင့္ ရွိရာ အဆင့္တိုင္းတြင္ ျပည္သူတို႔အတြက္ တရားမွ်တေသာ ဆင္ျခင္တုံ႔တရားရွိေသာ ေျဖရွင္းမႈ၊ ျပန္ၾကားမႈ ပ်က္ကြက္ခဲ့သျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ ျပည္သူတို႔၏ အဓိကရုဏ္းသဖြယ္ ေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္ရသည္ဟု သုံးသပ္ႏိုင္ေလသည္။

အမႈျဖစ္ပြားျပီးျပီးျခင္း ေဒသခံအာဏာပိုင္တို႔က မေက်နပ္ေသာ ျပည္သူတို႔ကို ေဖ်ာင္းျဖေျဖရွင္းရန္ အားနည္းျခင္း၊ ျပည္သူတို႔၏ ေဒါသပုန္ထမႈ ျပန္႔ႏွံ႔လာေသာအခါတြင္လည္း ျပည္နယ္အစုိးရက လက္နက္ကိုင္ရဲမ်ား စစ္သားမ်ားျဖင့္ လူထုအုံၾကြမႈကို ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ျပန္ျခင္း၊ တဖန္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္၊ တရားသူၾကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတကိုယ္တုိင္ကလည္း အခ်ိန္မီ ၀င္ေရာက္ ေျဖရွင္းရန္ ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ရန္ ေႏွာင့္ေႏွးေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ရဲ၏ လူသတ္မႈမွသည္ လူျဖဴ လူမည္း အေရးအခင္းသဖြယ္ မီးဟုန္းဟုန္းေတာက္သည္အထိ ၾကီးမားခဲ့ရသည္ဟု အကဲခတ္သူ ေ၀ဖန္သူတို႔က ဆိုၾကသည္။ ထို႔အျပင္ တရားခုံရုံးဖြဲ႔ စစ္ေဆးျပန္ေတာ့လည္း ဥပေဒမ်ားက လက္နက္ကိုင္ ရဲသားတို႔၏ လူသတ္ခြင့္ကို အကာအကြယ္ေပးျပီး တရားမွ်တသည္ဟု ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်လိုက္ရာ ျပည္သူလူထုအတြက္ ေျဖဆည္ရာ၊ အားကိုး လဲေလ်ာင္းရာ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ၾကီးသည္ ျပည္သူလူထုအတြက္ လုံျခဳံမႈ စိတ္ခ်မႈတို႔ကို ေက်ာခိုင္းလိုက္သကဲ့သို႔ ျဖစ္ပြားရေပေတာ့သည္။

အမွန္တကယ္အားျဖင့္ ျပည္သူလူထုသည္ အဆိုပါခုံရုံးက လူသတ္သည့္ လူျဖဴရဲသားမွာ အျပစ္မရွိဟု ဆုံးျဖတ္လိမ့္မည္ကို ေမွ်ာ္လင့္ထားျပီးသား ျဖစ္ေပသည္။ အေမရိကန္၏ မ်က္ေမွာက္ ရဲႏွင့္ျပည္သူ အေရးအခင္းမ်ားအဆက္ဆက္တြင္လည္း ရဲ၏ လက္နက္ကိုင္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို တရားဥပေဒ ခုံရုံးမ်ား ႏိုင္ငံေရးစနစ္တို႔က အၾကိမ္ၾကိမ္ အကာအကြယ္ေပး ဘက္လိုက္ခဲ့ျပီးျဖစ္ေၾကာင္း သာဓကအမ်ားအျပား ရွိခဲ့ျပီး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ဒီမုိကေရစီဘိုးေအၾကီးဟု ႏိုင္ငံတကာတြင္ ေလ်ာက္ျပန္သံေပး ေျခေအး ၀မ္းေယာင္ လွည့္လည္ျပီး ၾသဇာျပေနေသာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ၾကီး၏ လက္ေအာက္တြင္ ေနထိုင္အသက္ေမြးေနၾကသူ အေမရိကန္ျပည္သူတို႔ကိုယ္တိုင္သည္ ၎တို႔၏ ေခတ္ႏွင့္ စနစ္ကို ေ၀ဖန္သုံးသပ္ စဥ္းစားခန္း ၀င္ၾကဖို႔ လိုအပ္ျပီးရင္း လိုအပ္ေနေၾကာင္း ၀န္ခံၾကရမည္ ျဖစ္သည္။

ထိုနည္းတူစြာပင္ ျမန္မာျပည္သုိ႔ လွည့္ျပန္ၾကည့္လိုက္မည္ဆိုပါက ျမန္မာျပည္သူတို႔အတြက္ အလားတူပင္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾကရမည္။ ထင္ရွားေသာ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ဆႏၵျပျပည္သူမ်ားကို မီးေလာင္ဗုံးပစ္ျပီး ျဖိဳခြင္းျခင္း ျဖစ္စဥ္၊ အသိမ္းပိုက္ခံ ေျမယာ လယ္ေျမမ်ားအတြက္ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပသူ ျပည္သူတို႔ ဖမ္းဆီးႏွိမ္နင္းခံရျခင္း ျဖစ္စဥ္၊ မၾကာေသးမီက သတင္းေထာက္ကိုပါၾကီးကို လက္နက္ကိုင္ဟု စြပ္စြဲ သတ္ျဖတ္ အစေဖ်ာက္ခံရျခင္းျဖစ္စဥ္ ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲကာလအတြင္း ေကအိုင္အို ကခ်င္တိုင္းရင္းသားတို႔၏ စစ္စခန္းကို လက္နက္ၾကီးျဖင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ျခင္း ျဖစ္စဥ္မ်ားအားလုံးတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေရးစနစ္သည္ ၎တရားဥပေဒ၏ အကာအကြယ္ေပးမႈျဖင့္ ျပည္သူလူထုအေပၚတြင္ ထိုသို႔ မတရားျပဳက်င့္ခြင့္ ရွိေနေၾကာင္း အေမရိကန္တို႔ႏွင့္နည္းတူ ထပ္တူက် ခံစားေနရသည္ဟု ဆိုႏိုင္ေပသည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ အေမရိကန္ျပည္သူတို႔သည္ ၎တို႔၏ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ တိုးတက္ျပဳျပင္းလာေစျခင္းအလို႔ငွာ ေရြးေကာက္ပြဲတည္းဟူေသာ လမ္းစဥ္ျဖင့္ ဆက္လက္ ရင္ဆိုင္ၾကမည္လား ဟူ၍ ေမးခြန္းသည္ ပထမျဖစ္၏။ မ်က္ေမွာက္ေခတ္အေျခအေနအရ အေမရိကန္ျပည္၏ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ျဖင့္ တက္ေရာက္ေနရယူထားၾကကုန္ေသာ လႊတ္ေတာ္၊ သမၼတ၊ အစုိးရ ႏွင့္ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္တို႔သည္ ေခတ္အဆက္ဆက္ ျပည္သူတို႔ဖက္က မ်က္ႏွာလိုက္ဖို႔ ခ်ဳိ႔ယြင္းခဲ့ၾကသည့္ သာဓကမ်ား ရွိခဲ့ျပီျဖစ္ရာ ယခုလက္ရွိတြင္လည္း ဒီမိုကရက္ အိုဘားမားအစုိးရႏွင့္ အတိုက္အခံ ရီပတ္ဘလစ္ကန္ လႊတ္ေတာ္တို႔၏ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ေနၾကသည့္ ပြတ္တိုက္မႈၾကီးေၾကာင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကား နည္းလွသည္ဟု ဆိုရေပမည္။ ေရသာမ်ား ငါးမေတြ႔ အားကိုးရာ ရွာမေတြ႔ဟု တက္ၾကြလႈပ္ရွားေသာ ျပည္သူတို႔က သေဘာထားက အားသာေနသည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။

ထိုနည္းတူစြာ ေကာက္ခ်က္ဆြဲၾကမည္ဆိုပါလ်င္ ျမန္မာျပည္သူတို႔သည္လည္း ယခု လက္ေတြ႔စမ္းသပ္ခန္းတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္ တပ္မေတာ္၏ အခန္းက႑ ဦးစားေပး ျမန္မာ့နည္း ျမန္မာ့ဟန္ ဒီမုိကေရစီ စနစ္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚ မည္သို႔ေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ထားၾကပါမည္နည္း။ အၾကိမ္ၾကိမ္အခါခါ ပြတ္တိုက္မႈမ်ား၊ ပ်က္ကြက္မႈမ်ား၊ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္မႈမ်ား ျငင္းပယ္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ျပည္သူလူထုသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံေရးစနစ္၏ လမ္းစဥ္ၾကီးမွာ လမ္းခြဲကို ေရြးၾကဖို႔ အားမသာၾကေပဘူးေလာဟု ေမးခြန္းထုတ္ၾကည့္သင့္ပါ၏။

အေမရိကန္ျပည္သူႏွင့္ ႏိုုင္ငံေရးစံနစ္တိုု႔မွာ ထိုုကဲ့သိုု႔ေသာ အေျခအေနမ်ားကိုု ရင္ဆိုုင္ျပီး တေရြ႔ေရြ႔တိုုးခဲ့ၾကရာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ ၾကာေသာအခါ စံျပဳဖြယ္ရာအေျခအေနကိုုလည္း မေရာက္ေသးပါ။ ေရြးေကာက္ပြဲလမ္းစဥ္အားကိုုးျဖင့္ လူလတ္တန္းစား ပညာတတ္ လူမည္းတဦးျဖစ္သည့္ ဘာရက္အိုုဘားမားကိုု ေငြရွင္ၾကီးမ်ား၊ အရင္းရွင္ၾကီးမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး အံတိုုေနသူ ရာသက္ပန္ ေရြးေကာက္ခံ ႏိုုင္ငံေရးသမားမ်ားၾကားသိုု႔ ေစလႊတ္ျပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကိုု ေမွ်ာ္လင့္ေတာင္းဆိုုခဲ့ၾကေသာ္လည္း စိတ္ကူးယဥ္သလိုု ခ်က္ျခင္း လက္ငင္းအေျပာင္းအလဲကိုု မျမင္ၾကရသည္မွာ လက္ေတြ႔ပင္ျဖစ္၏။ ကမာၻၾကီးက လြန္ခဲ့ေသာ ၂၀၀၈ ကတည္းက အိုုဘားမားကိုု ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုုဘယ္ဆုု ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ၾကီး တခြဲသားျဖင့္ ေပးအပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ အမုုန္းတရားအေျခခံေသာ စစ္မက္မ်ားကား တိုုး၍ ျဖစ္ပြားေနဆဲပင္။ ျမန္မာျပည္တြင္လည္း ၁၉၉၀ တြင္  အတိုုက္အခံ NLD ပါတီၾကီးႏွင့္ တိုုင္းရင္းသားပါတီမ်ားကိုု ျပည္သူတိုု႔က ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခဲ့ၾကျပီး ျဖစ္သည္။ ကမာၻၾကီးကလည္း ၁၉၉၁ ကတည္းက ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုုဘယ္ဆုုကိုု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ကိုု ေပးအပ္ ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ၾကျပီး ျဖစ္သည္။ ျပည္သူတိုု႔က မည္သုုိ႔ပင္ ႏိုုင္ငံေတာ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေကာင္းမြန္ေရးအတြက္ ၾကိဳးစား ရုုန္းကန္ၾကေစကာမူ ႏိုုင္ငံေရးစနစ္ၾကီးအတြင္း အနည္ထိုုင္ အျမစ္စြဲေနၾကျပီးျဖစ္ေသာ ကိုု္ယ္က်ဳိးၾကည့္၊ လူတစုု တဖြဲ႔ ေကာင္းစားေရး ဦးစားေပး၊ အစုုအဖြဲ႔မ်ား ေငြေၾကး လက္နက္ ကိုုင္စြဲထားသူမ်ား၏ ဆန္႔က်င္ အာခံ ျပန္လွန္ ေခ်ဖ်က္မႈမ်ားကိုု ရင္ဆိုုင္ေနၾကသည္သာ ျဖစ္သည္။ 

ျပည္သူသည္ ႏိုုင္ငံေရးစနစ္ႏွင့္ လမ္းခြဲစကား ေျပာၾကရေတာ့မည္။ ႏိုုင္ငံေရးစနစ္အတြင္းတြင္ အခြင့္အေရးယူ အကာအကြယ္ယူ ေနထိုုင္စားေသာက္ေနၾကသူ အာဏာရွင္ၾကီးမ်ား အရင္းရွင္ၾကီးမ်ား လက္နက္ကိုုင္မ်ား သိရွိ ေဖာ္ထုုတ္ ပစ္မွတ္ထားၾကဖိုု႔ပင္ ျဖစ္သည္။ ထိုု႔အျပင္ အဆိုပါ လူတစုု လူအုုပ္စုု ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းတိုု႔ ေကာင္းစားေရးအတြက္ အကာအကြယ္ေပး၊ ေရွ႔ေနလိုုက္၊ ေစာင့္ေရွာက္၊ လက္ေ၀ခံလုုပ္ေဆာင္ေနသူ အံတိုု အံခြေနသည့္ ႏိုုင္ငံေရးသမားမ်ား၊ အစိုုးရေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ တရားသူၾကီး၊ ခုုံသမာဓိၾကီးမ်ားႏွင့္ မီဒီယာသမားမ်ားေနာက္ သူတုုိ႔ေျပာဆိုု စည္းရုုံး လႈံေဆာ္ေနသမွ် တေကာက္ေကာက္လိုုက္ နားေယာင္ေနမႈမ်ားက ဖယ္ခြာ လမ္းခြဲထြက္ေရးပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။ 

ဖာဂူဆန္ျမိဳ့ လူျဖဴရဲသား လူသတ္မႈတြင္ ႏိုုင္ငံေရးစနစ္၏ တရားစီရင္ေရး ဘက္လိုုက္မႈသည္ အမ်ားထဲမွ သင္ခန္းစာ တခုုပင္ျဖစ္သည္။ ထိုုသင္ခန္းစာကိုု ျပည္သူတိုု႔ မယူလ်င္ ထိုုကဲ့သိုု႔ အမႈမ်ားစြာ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနဦးမည္ ျဖစ္သည္။ လက္နက္မဲ့၊ ပညာမဲ့၊ ဥစၥာမဲ့ ျပည္သူတိုု႔သည္ အာဏာရွိ၊ လက္နက္ရွိ၊ ဥစၥာရွိသူတိုု႔၏ ၾကိဳးဆြဲရာ ဆက္လက္ ဒရြတ္တိုုက္ လိုု္က္ပါေနရဦးမည္ ျဖစ္သည္။ ဖာဂူဆန္အမႈကိုု ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ရက္တရက္၊ ဆႏၵျပပြဲတပြဲ၊ ရန္ပုုံေငြတရပ္၊ အခမ္းအနားပြဲ တခုုအျဖစ္ႏွင့္ ျပည္သူသည္ ေခၽြးသိပ္ မခံလိုုက္ၾကေစလိုုပါ။ ျမန္မာျပည္သူတိုု႔ကလည္း “ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲႏိုုင္” ၊ “လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တရားရုုံးမွာ မဲရႈံး”  ဆိုုသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ဳိးကေန ၾကိဳတင္လမ္းခြဲႏိုုင္ဖိုု႔ လိုုေပသည္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts

3 thoughts on “ေမာင္ရစ္ – ျပည္သူနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးစနစ္တို႔၏ လမ္းခြဲ
  1. Did you see Michael brown robbing the store before he got shot? That s why police was called and I m sure he assaulted the police. And that s probably why he got shot. People want to paint him as an innocent person but he s a robber. I don’t know if there were autopsy reports to see he s on drugs so he was high.

  2. အေမရိကန္သမၼတႀကီးအိုဘားမားဟာ ” ျမန္မာျပည္သားေတာ့ျဖစ္ခ်င္ပါတယ္၊ ဒါေပမဲ့ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အလံကိုအေလးမျပဳႏိုင္ဘူး၊ ျမန္မာစကားနဲ႕စာသင္ဖို႕မလိုဘူး၊ ။ ငါတို႔ေခၚေတာစကားကို ရိုဟင္ဂ်ာစကား၊ ျမန္မာျပည္က တိုင္းရင္းသားစကားအျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳရမယ္၊”ပါကစၥတန္ ဇိန္ဒါဘတ္” (ပါကစၥတန္ အဓြန္႔ရွည္ပါေစ)” လုပ္ေနတဲ့ အေကာင္ေတြအတြက္ ႏိုင္ငံသားေပးဖို႔ ေရွ႕ေနလိုက္သြားတာ အာမေျခာက္ေသးခင္ သူ႕ျပည္မွာ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ၿပီးသား သူနဲ႔အသားေရာင္တူသူေတြ အႏိွမ္ခံေနရတာၾကေတာ့ေရွ႕ေနမလိုက္ရဲေတာ့ပါလား။

  3. I am a big fan of Moemaka but coming across such an incomplete, total bias and embrassing picece is very disappointing although I know that Moemaka is leaning pretty much to the left. I wish the author have checked the facts before putting out an analytical article just to respect his own reputation. Worse, comparing the Ferguson’s incident and its aftermath to the events in Burma is beyond outrageous. You do NOT even distantly compare the lawless chaotic thugs (Ferguson) to the long suffering but peaceful general public (Burma) and also the decent law enforcement officers to the ruthless inhumane government. Look at Ferguson. Michael Brown is an ‘innocent teenager’??? Setting aside his several prior brush with the law, he just robbed the store, roughed up the elderly owner and assulted the police. How many law enforcement officers died in line of duty because of such thugs? And aftermath, ‘the protest’! Looting everything from the stores and destroying the innocent people’s and tax payers’ properties are not ‘protests’ but the lawless atrocities. Why don’t they just peacefully march (like MLK) and demonstrate the real ‘protest’? Dear author, please google and see the pictures of those ‘protesters’ with their looted liquor bottles and other goodies. Those are all over internet. This article is plausible for people who prefer the lawless environment, expect to seize any opportunity to loot, or insensible yet want to be robbed and assulted by ‘some gentle giants’.
    In 2014 alone, there were severl hundreds of fallen police officers and military personals, but the white house did not acknowlege majority of them. But for this robber thugs, the white house sent THREE representatives. And Obama himself is racist or not??? Check his attorney general nominee’s background facts. Black or white or yellow or brown, you have to be ‘unbias’ when you are representing the general public, you have to treat everyone equally.

Comments are closed.