Yan Naung (Bo Ta Htaung) သတင္းပေဒသာ

ရန္ေနာင္ (ဗုိလ္တေထာင္) – အာေမးနီးယန္း ဘုရားရိွခိုးေက်ာင္းတြင္ အျပာေရာင္ကမၺၺၺၺည္းျပား တပ္ဆင္

ရန္ေနာင္ (ဗုိလ္တေထာင္) – အာေမးနီးယန္း ဘုရားရိွခိုးေက်ာင္းတြင္ အျပာေရာင္ကမၺၺၺၺည္းျပား တပ္ဆင္
(မုိးမခ) ေအာက္တုိဘာ ၂၊ ၂၀၁၄

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ႏွစ္ေပါင္း တရာ့ငါးဆယ္သက္တမ္းရိွ ဗတၱိဇံဆရာရွင္ေယာဟန္၏ အာေမးနီးယန္းတမန္ေတာ္ ဘုရားေက်ာင္းတြင္ ေရွး ေဟာင္းအေမြအႏွစ္ အေဆာက္အအံုအျဖစ္ အထိမ္းအမွတ္  အျပာေရာင္ကမၺၺၺၺည္းျပားတပ္ဆင္ျခင္းကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ (၁) ရက္ေန႔ ေန႔လည္ ၃ နာရီတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ အခမ္းအနားသို႕ အာေမးနီးယန္းဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ Karekin II လည္းတက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကုန္သည္လမ္းႏွင့္ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္းေထာင့္တြင္တည္ရိွေသာ အာေမးနီးယန္းဘုရားရိွခိုးေက်ာင္းသည္  အလယ္ေခတ္ ေဂါသစ္လက္ရာဟန္ကို ေဒသရာ သီဥတုနွင့္လ်ာ္ညီေအာင္ ေပါင္းစပ္ထားသည့္ ဗိသုကာလက္ရာျဖင့္ တမူထူးျခားလွသည့္ဘုရားေက်ာင္းျဖစ္သည္။ အဓိက ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕ႀကီး အျဖစ္ စည္ပင္ဝေျပာစျပဳလုပ္လာသည့္ ၁၈ ရာစုတြင္ အာေမးနီးယန္းလူမ်ဳိးမ်ား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ စတင္အေျခခ် ေနထိုင္ခ့ဲၾကၿပီး ပထမဆံုးေသာ အာေမးနီးယန္းဘုရားေက်ာင္းကို ၁၇၆၆ ခုႏွစ္တြင္  ဂရီဂိုရီအဗါ့စ္က ျမစ္အနီးတြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ရာ ထိုအေဆာက္အအံု၏ သစ္သားအမိုး ခြၽန္ကို  အေဝးကပင္ ျမင္ေတြ႕ႏုိင္ခဲ့သည္။

အဂၤလိပ္တို႕ ျမန္မာနိုင္ငံေအာက္ပိုင္းကို သိမ္းပိုက္အၿပီး ၁၈၅၂ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကို က်ားကြက္ပံုစံ ၿမိဳ႕ကြက္ခ်ကာ ေခတ္မီၿမိဳ႕ေတာ္ သစ္အျဖစ္ တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ အျခားေသာ ဘာသာေရးအေဆာက္အအံုမ်ားနည္းတူ အာေမးနီးယန္းလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ ကုန္သည္လမ္း နွင့္စပါ့ခ္လမ္း (ယခု ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္း) ေထာင့္တြင္ ေျမေနရာတစ္ခုကို အခမဲ့ခ်ထားေပးခဲ့သည္။ ၎တို႕၏ ဒုတိယေျမာက္ ဘုရား ေက်ာင္းကို ဗတၱိဇံဆရာရွင္ေယာဟန္ဟုအမည္ေပးခဲ့ၿပီး ၁၈၆၃ ခုနွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ လွဴဒါန္းခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ အေမြအႏွစ္ထိန္းသိမ္းေစာင္႕ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕တည္ေထာင္သူႏွင့္ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ေဒါက္တာသန္းျမင့္ဦးက ယံုၾကည္ ကိုးကြယ္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးရဲ႕ ဘာသာေရးဆိုင္ရာအေဆာက္အအံုေတြကို အထိမ္းအမွတ္ ကမၺည္းျပားတပ္ဆင္ဖို႔ရိွတဲ့အနက္  အာေမးနီးယန္းဘုရားေက်ာင္းကို ပထမဆံုးတပ္ဆင္ျဖစ္တာပါ။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရဲ႕ သမိုင္းဝင္ၿမိဳ႕လယ္မွာရိွတဲ႕ ဘာသာေပါင္းစံုအေဆာက္အအံုေတြ အတူတကြတည္ရိွေနတာ မ်ဳိး ကမာၻေပၚက တျခားေနရာေတြမွာ မေတြ႕နိုင္သေလာက္ပါပဲ။ အဲဒီကအခ်က္က ျမန္မာ့အေမြအႏွစ္တင္မဟုတ္ဘဲ ကမၻာ႕ အေမြအႏွစ္ အျဖစ္ပါ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းရမယ့္အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္ဟု ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ပထမဆံုးကမၺည္းျပားကို ၾသဂုတ္လက ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ တပ္ဆင္ခဲ့ၿပီး ဒုတိယေျမာက္ကို လြန္ခဲ့သည့္ရက္သတၱပတ္က ဧရာဝတီဘဏ္ရံုးခ်ဳပ္တြင္ တပ္ဆင္ခဲ့သည္။

အာေမးနီးယန္းဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ႀကီး Karekin II က ၎၏ ခရီးစဥ္ တစိတ္တပိုင္းအျဖစ္ ျမန္မာနိုင္ငံကို လာေရာက္ခြင္႕ရသည္႕အတြက္ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႕သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မွာ ဘုရားေက်ာင္းတည္ေဆာက္ၿပီး  အာေမးနီးယန္းယဥ္ေက်းမႈနဲ႕ ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္ရဲ႕ အမွတ္ လကၡဏာေတြ ထာဝရ တည္ရိွနိုင္ေရး ႀကိဳးပမ္းခဲ႕ႀကတဲ႕ အာေမးနီးယန္းလူမ်ိဳးေတြကို ကယ္တင္ေဆာင္မဖို႕ ဆုေတာင္းပါတယ္။ သူတို႕ရဲ႕ ဘိုးဘြားေတြလိုပဲ ဘုရားေက်ာင္းကို ႏွစ္ေပါင္း ၁၅၀ ေက်ာ္ၾကာသည္အထိ ဆက္လက္ ကာကြယ္ေစာင္႕ေရွာက္ခဲ႕ၿပီး အခုလက္ရိွ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ အနည္းငယ္ပဲ က်န္ရိွေတာ႕တဲ႕ အာေမးနီးယန္းလူမ်ိဳးေတြအတြက္လည္း အဖဘုရားသခင္ရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းပါတယ္။

ျမန္မာနိုင္ငံကို ေရာက္ရိွေနတုန္းအခ်ိန္မွာ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ သမိုင္းအထိမ္းအမွတ္အေဆာက္အအံုတစ္ခုအျဖစ္နဲ႕ အာေမးနီးယန္းဘုရာေက်ာင္း အျပာေရာင္ကမ ၺည္းျပားတပ္ဆင္ျခင္း အခမ္းအနားကို တက္ေရာက္ခြင့္ရတဲ့အတြက္ အလြန္ဝမ္းေျမာက္မိပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ အေမြအႏွစ္ထိန္းသိမ္းေစာင္႕ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕ရဲ႕ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ အဖြဲ႕ရဲ႕ မြန္ျမတ္တဲ့လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ ကို လည္း ေအာင္ျမင္ပါေစလို႕ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းပါတယ္ဟု ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါ ကမၺည္းျပားတပ္ဆင္ျခင္းအခမ္းအနားသို႕ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးျမင္႕ေဆြ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦးလွျမင္႕၊ သာသ နာဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရိွပုဂၢဳိလ္မ်ား၊ နိုင္ငံျခားသံတမန္မ်ားတက္ေရာက္ခဲ႕ႀကၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အနွံ႕ရိွ သမိုင္းဝင္ေနရာမ်ား တပ္ဆင္နိုင္ရန္ အတြက္ Royal Philips က အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၅၀၀၀ကို ေထာက္ပံ႕ေပးအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ထပ္မံသိရိွရသည္။

က်မတို႕ အာေမးနီးယန္းလူမ်ိဳးေတြက ဒီျမန္မာျပည္မွာေတာ႕ ေတာ္ေတာ္ကို နည္းပါးပါတယ္။ အိမ္ေထာင္စုဝင္ေပါင္း ၂၀ ေလာက္ပဲရိွပါေတာ႕ တယ္။ အခုလို ဘုန္းေတာ္ႀကီးလာတဲ႕ အတြက္ ေနာက္ဆိုရင္ အာေမးနီးယန္းဘုန္းေတာ္ႀကီးအစစ္ကို ဖူးေျမာ္ရေတာ႕မွာပါ။ က်မတို႕ တနဂၤ ေႏြေန႕တိုင္းဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ပါတယ္။ အခု ဘုန္းေတာ္ႀကီးလာတုန္း (၄) ရက္ေန႕မွာ စုေပါင္းၿပီး ဝတ္ျပဳၾကမွာပါ။ အဲ႕ဒီ႕ေန႕မွာလည္း တျခား ေသာ အာေမးနီးယန္းႏြယ္ဝင္မိသားစုမ်ား လာေရာက္ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ၾကပါလို႔ က်မဖိတ္ေခၚခ်င္ပါတယ္ ဟု အာေမးနီးယန္းလူမ်ိဳး ျမန္မာ ျပည္ဖြား အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးမွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts