ရသေဆာင္းပါးစုံ သန္း၀င္းလႈိင္

သန္းဝင္းလိႈင္ – သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ၏ လူထုအေပၚထား႐ွိေသာ သေဘာထားအမွန္

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ၏ လူထုအေပၚထား႐ွိေသာ သေဘာထားအမွန္
သန္းဝင္းလိႈင္
ဇြန္ ၂၃၊ ၂၀၁၄
 

၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ စတင္တာဝန္ယူခဲ့ေသာ သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရအဖြဲ႔၏ သက္တမ္းသည္ ယခုဆိုလွ်င္ ေလးႏွစ္ ေက်ာ္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ စတင္တာ၀န္ယူခ်ိန္တြင္ ဟန္ျပျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လုံးႏွင့္ ကမၻာကပါ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီ လမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ ေရာက္႐ွိေနသည္ ဟု ယုံၾကည္ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကသည္။ ယခုအခါ ယင္းယုံၾကည္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တို႔သည္ ခဲေလသမွ် သဲေရက် ျဖစ္ခဲ့ရေပသည္။

တစ္ခ်ိန္က ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အေ႐ွ႕ေတာင္အာ႐ွတြင္ အခ်မ္းသာဆုံး၊ ေျမေပၚေရေအာက္ သယံဇာတ အေပါၾကြယ္ဆုံး၊ လူသားအရင္းအျမစ္အဖံြံ႔ၿဖိဳးဆုံး ႏိုင္ငံျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မည္သည့္အခါမွ ဆင္းရဲႏိုင္မည္ မဟုတ္ဟု ထင္ျမင္ယူဆခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ၁၉၆၂ မွ ယေန႔တုိင္ စစ္အာဏာ႐ွင္ လူတစ္စု၏ မင္းမူမႈေၾကာင့္  အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္အမွားမ်ား ၊ အဂတိ လိုက္စားမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ပညာအရည္အခ်င္း ေခါင္းေဆာင္မႈ အရည္အေသြး ညံ့ဖ်င္းမႈတို႔ေၾကာင့္ သယံဇာတ ေပါၾကြယ္လြန္းလွသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အေ႐ွ႕ေတာင္ အာ႐ွတြင္ အဆင္းရဲဆုံးႏိုင္ငံ၊ ကမၻာ့အဆင္းရဲဆုံး ႏိုင္ငံမ်ား စာရင္းသို႔ပင္ ေရာက္႐ွိသြားခဲ့ရသည္။ တစ္ခ်ိန္က လူတစ္ဦး တစ္ႏွစ္ပ်မ္းမွ်ဝင္ေငြ ေဒၚလာ တစ္ေထာင္ေအာက္သာ ႐ွိၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံထက္ စီးပြားေရး နိမ့္က်ခဲ့သည့္ စကၤာပူႏိုင္ငံကို ယခုအခါ ေက်ာ္တက္ဖို႔ မဆိုထားဘိ၊ အေ႐ွ႕ေတာင္အာ႐ွႏိုင္ငံမ်ားတြင္ တစ္ခ်ိန္က ဆင္းရဲခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ လာအို၊ ကေမၻာဒီးယား၊ ထိုင္း၊ မေလး႐ွားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ပင္ အဆ ၇ဝ ေက်ာ္ နိမ့္က်သြားခဲ့ရသည္။

ဤသို႔ျဖစ္ခဲ့ရသည္မွာ ႏိုင္ငံေရး အေတြးအေခၚႏွင့္ ပညာအရည္အခ်င္း နိမ့္ပါးေသာ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းမ်ား ႏွစ္ေပါင္း ၅ဝ ေက်ာ္ ႏိုင္ငံကို စိုးမိုးအုပ္ခ်ဳပ္ ျခယ္လွယ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ ထိုင္းႏိုင္ငံ၌ စစ္တပ္က မၾကာခဏ ဝင္၍ အာဏာသိမ္းတတ္သည့္ အစဥ္အလာ႐ွိသည္။ သို႔ေသာ္ အာဏာကို ၾကာ႐ွည္ေလးျမင့္စြာ သိမ္းယူထားေလ့ မ႐ွိေပ။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္မူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း ဦးေဆာင္ေသာ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီသည္ ၁၉၆၂ မတ္လတြင္ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီ အစိုးရအဖြဲ႔ကို ျဖဳတ္ခ်၍ အာဏာသိမ္းပိုက္ခဲ့ၿပီးေနာက္၊ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္တြင္ မဆလ တစ္ပါတီအာဏာ႐ွင္ အစိုးရပုံစံျဖင့္ ၁၉၈၈ စက္တင္ဘာလအထိ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ လူထုတစ္ရပ္လုံး အုံၾကြေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ ကမၻာေက်ာ္ ၈၈ ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပုံႀကီး ေပၚေပါက္လာေသာအခါ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာေမာင္( ေနာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး)  ေခါင္းေဆာင္ေသာ နဝတ စစ္အစိုးရအဖြဲ႔က ၁၉၈၈ စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ အာဏာကို မဆလ အစိုးရထံမွ တစ္ဖက္လွည့္၍ ဒုတိယအႀကိမ္ သိမ္းပိုက္ခဲ့ျပန္သည္။

ထို႔ေနာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေစာေမာင္ကို တစ္ဖန္ျဖဳတ္ခ်၍ တက္လာေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေ႐ႊသည္ နဝတ၊ နအဖ စစ္အစိုးရအဖြဲ႔ကို ဦးေဆာင္ကာ ႏို္င္ငံေတာ္ကို စစ္အာဏာ႐ွင္စနစ္ျဖင့္ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ အထိ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ျပန္သည္။

သို႔ေသာ္ စစ္အာဏာ႐ွင္အေနျဖင့္ ဆက္လက္အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ စစ္အာဏာ႐ွင္မ်ား၏ အလိုက်၊ စိတ္တိုင္းက် ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲ၍ အတင္းအဓမၼ အတည္ျပဳ ျပဌာန္းကာ ျပည္သူလူထုက ၉၂ ဒသမ ၉၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ေထာက္ခံ အတည္ျပဳခဲ့သည္ဟု မ်က္ႏွာေျပာင္တိုက္ ေၾကညာခဲ့သည္။ ယခုအခါ အဆုိပါ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကို စစ္အာဏာ႐ွင္တို႔က အကာအကြယ္ယူ၍ ေနာက္တစ္လွမ္း ဆုတ္ကာ အေျခအေနကို ေစာင့္ၾကည့္ေနခဲ့သည္။ အေျခအေန မဟန္လွ်င္ ထပ္မံအာဏာသိမ္းရန္ ျပင္ဆင္ထားၿပီး ျဖစ္သည္။

လက္႐ွိ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနကို သုံးသပ္ၾကည့္ပါက လြန္ခဲ့ေသာ သုံးႏွစ္ေက်ာ္၌ ဒီမိုကေရစီ အကူးအေျပာင္း ဟူ၍ ေၾကြးေၾကာ္ကာ အားလုံးပါ၀င္ၾကပါရန္ ဖိတ္ေခၚခဲ့ေသာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရသစ္သည္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ား၏ ပိတ္ဆို႔တားဆီးမႈမ်ား ေျဖေလွ်ာ့ေပးခဲ့မႈေၾကာင့္ ယခင္ကထက္ ထားစရာ႐ွိေအာင္ ပိုမိုၾကြယ္၀ ခ်မ္းသာလာခဲ့ေသာ္လည္း၊ လူထုသည္ ဒုံရင္းသာ ျဖစ္ခဲ့သည္။ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီ စနစ္တည္ေဆာက္ရန္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ေတာင္းဆိုလာေသာအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမုိကေရစီ ေပၚထြန္းေရးကို မလိုလား မႏွစ္သက္သူမ်ား ၊ ဒီမိုကေရစီကို ဟစ္ေၾကြးေနေသာ္လည္း  လက္ေတြ႔ မသြားလိုသူမ်ားသည္ ခုေရတြင္းတူး၊ ခုေရၾကည္ေသာက္ ဆိုသလို ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္၊ ဒီမိုကေရစီ အေလ့အက်င့္မ်ားႏွင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေဝးကြာလာခဲ့သျဖင့္ အေဆာတလ်င္ တည္ေဆာက္၍ မျဖစ္ႏိုင္ ဟု ဆင္ေျခေပးလာခဲ့သည္။ ၎တို႔သည္ သမိုင္းေၾကာင္း ေကာင္းခဲ့သူမ်ား မဟုတ္ေပ။ အာဏာယစ္မူး၍ သူတို႔ေကာင္းစားေရး အတြက္သာ တဘို႔ထဲ႐ွိေသာ အတၱသမားမ်ား ျဖစ္သည္။ သူတို႔က ဒီမိုကေရစီ အေျခခံ အေဆာက္အအုံမ်ား တည္ေဆာက္ အေျခက်ၿပီးမွ ဒီမိုကေရစီ ခိုင္မာလိမ့္မည္ဟုလည္း ဆိုၾကသည္။

စစ္ကၽြန္သက္႐ွည္မည့္ တစ္ဖက္သတ္ ေရးဆြဲခဲ့ေသာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒျဖင့္ မည္သို႔မွ် စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ မတည္ေဆာက္ႏိုင္ေၾကာင္း ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လုံးက တျဖည္းျဖည္း နားလည္သေဘာေပါက္ေသာအခါ ဟန္ျပ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကိုသာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္လိုေသာ သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ၏ ဇာတိ႐ုပ္သည္ ယခုအခါ တျဖည္းျဖည္း ေပၚလာခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၃၁ ရက္တြင္ ျပည္သူကို ရည္ညႊန္းသည့္ သမၼဦးသိန္းစိန္၏ ေရဒီယိုမိန္႔ခြန္းကို  နားေထာင္ၾကည့္လွ်င္ သိသာေပသည္။ သမၼတ မိန္႔ခြန္းထဲ၌ ပုဒ္မ ၄၃၆ အပါအ၀င္ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကို အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ားအၾကား လုံး၀ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲၿပီး ႏိုင္ငံေရး သေဘာတူညီခ်က္ အားလုံးရ႐ွိၿပီးမွ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သင့္သည္ ဟု ဆိုထားသည္။

လက္႐ွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ လုပ္ရပ္မ်ားကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး သေဘာတူညီခ်က္ ရ႐ွိရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေသးေပ။ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပုံျပင္မွသာ ျဖစ္ႏိုင္ေပမည္။ ယေန႔ ျပည္သူလူထုလုိလား ေတာင္းဆိုေနသည့္ ဖြဲ႔စည္းပုံျပင္ဆင္ေရး ဟူသည္ တိုင္းျပည္၏ အေျခခံ အေဆာက္အအုံ တစ္ရပ္ကို ဒီမိုကေရစီ နည္းက်ေအာင္ ျပဳျပင္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေ႐ႊ ေခါင္းေဆာင္ေသာ စစ္အစိုးရသည္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကို ေရးဆြဲခဲ့စဥ္ကပင္ မိမိ၏ စစ္အစိုးရလက္ဝယ္႐ွိေသာအာဏာကို လုံးဝလႊဲေျပာင္းမေပးေရး ၊ မလႊဲမေ႐ွာင္သာသည့္ အေျခအေနေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို လက္လႊတ္ရမည့္ အေျခအေနမ်ိဳး ႀကဳံေတြ႔ပါက၊ မိမိတို႔ လူယုံစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား အဓိကက်ရာမွာ ပါဝင္သည့္ ညႊန္႔ေပါင္း အစိုးရမ်ိဳး ျဖစ္ေပၚေရး မိမိတို႔ စစ္အုပ္စုအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို လုံးဝလက္လႊတ္ရမည့္ အေျခအေနမ်ိဳး ေပၚေပါက္လာခဲ့လွ်င္ စစ္တပ္က အလ်င္အျမန္ အာဏာသိမ္းပိုင္ခြင့္႐ွိေရး၊ အကယ္၍ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို လုံး၀လက္လႊတ္ရၿပီး အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အစိုးရျဖစ္လာပါက တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ား ေပၚေပါက္ေရး ၊ တိုင္းရင္းသား စည္းလုံးညီညြတ္ေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ အခက္အခဲမ်ား ေပၚေပါက္ေရးအတြက္ သပ္လွ်ိဳၿဖိဳခြဲေရး၊ အတိတ္ကာလ တစ္ေလွ်ာက္၌ မိမိတို႔ က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေရး ၊ စီးပြားေရး ၊ လူမႈေရး ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ျပစ္မႈမ်ားအတြက္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ အေရးယူျခင္း မခံေရး၊ မိမိတို႔ ပိုင္ဆိုင္ေသာ ဓန၊ ဥစၥာေငြေၾကးမ်ား မိမိတုိ႔ သား ၊ ေျမး၊ ျမစ္အထိ လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရေရး စသည့္အခ်က္မ်ား အေပၚ အေျခခံ၍ ေရးဆြဲထားသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒသည္  စစ္ကၽြန္သက္ ႐ွည္မည့္အျပင္ စစ္ေခါင္းေဆာင္ အသီးသီးတို႔၏ ဘ၀အာမခံခ်က္ ရ႐ွိေရးအတြက္ အကြက္ေစ့ေစ့ စိတ္တိုင္းက် ေရးဆြဲထားသည့္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒျဖစ္ရာ ယင္းဖြဲ႔စည္းပုံျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စစ္မွန္သည့္ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံေတာ္ႀကီး မတည္ေဆာက္ႏိုင္ေပ။

ယင္းေၾကာင့္ပင္ ၁၉၈၈ ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပုံႀကီးကပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံအျဖစ္ တည္ေဆာက္ရန္ တိုက္ပြဲ ဝင္ခဲ့ၾကသည္။ ျပည္သူလူထုသည္ ပုဒ္မ – ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ေတာင္းဆို တုိက္ပြဲ၀င္ေနၾကသည္။ အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္ ပုဒ္မ-၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ လူထုအစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ ျပတ္ျပတ္သားသား ေဟာေျပာခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ပုဒ္မ-၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရး ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သည့္ လက္မွတ္ေရးထိုးေရး စည္း႐ုံးလႈပ္႐ွားမႈမ်ားကုိ ေန႔စဥ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ႐ွိသည္။
ယခုအခါ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရး လူထုလႈပ္႐ွားမႈမ်ား တျဖည္းျဖည္း အ႐ွိန္ျမင့္လာေသာအခါ မိမိတို႔၏ အာဏာႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကုိ ဖက္တြယ္ထားလိုမႈမ်ားသည္ နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ ပုဒ္မ – ၄၃၆ မျပင္ဆင္ေရးအတြက္ တန္ျပန္ေဆာင္႐ြက္လာခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ပုဒ္မ-၅၉ (စ) ျပင္ဆင္ေရးသည့္ လူပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ (ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္) အတြက္ ျပင္ဆင္ေရးဟု ၀ါဒျဖန္႔ေနျခင္းသည္ စင္စစ္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ေတာ္လွန္ေရး၌ ေခါင္းႏွင့္ကိုယ္ကို ျဖတ္ေတာက္ပစ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနမႈပင္ ျဖစ္သည္။ ၎တို႔ ေျပာသလို ပုဒ္မ ၅၉(စ) ျပင္ဆင္ေရးသည္ လူပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္အတြက္ ျပင္ဆင္ျခင္း မဟုတ္ေပ။ ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လုံးအတြက္ ျပင္ဆင္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ျမန္မာျပည္သူတစ္ရပ္လုံးကို ကိုယ္စားျပဳေနေသာ ဒီမိုကေရစီ၏ အမွတ္လကၡဏာပင္ ျဖစ္ေပသည္။

ပုဒ္မ – ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ လူထု အစည္းအေဝးပြဲတစ္ခုတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က “ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒက တကယ့္ကို စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီ အုတ္ျမစ္တစ္ခု ခ်ေပးတဲ့ ဥပေဒျဖစ္မွသာလွ်င္ ကၽြန္မတို႔ႏိုင္ငံဟာ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီထူေထာင္ဖို႔ ျဖစ္ႏိုင္မွာပါ။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ကၽြန္မတို႔ကေန ဒီဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒျပင္ ျပင္ထုိက္တဲ့ ေနရာေတြကို ျပင္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနတာ ျဖစ္တယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ကလည္း ဒါဟာကၽြန္မတို႔ရဲ႕ တာ၀န္တစ္ခုတည္း အက်ိဳးၾကည့္ၿပီး လုပ္ေနတယ္လို႔ ေျပာေနတာေတြကို ဂ႐ုစိုက္ၾကပါ။ အဲဒီေတာ့ ဒီဟာလည္း ေတာ္ေတာ္ စဥ္းစားစရာပါ။ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ ပါတီတစ္ခုတည္း အက်ိဳးကိုၾကည့္ၿပီး ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ပါတယ္လို႔ စြတ္စြဲေနတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြက ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ျခင္းအားျဖင့္ ကၽြန္မတို႔ပါတီ ၂၀၁၅ မွာ ႏိုင္မွာပဲလို႔ တြက္ေနတဲ့သူေတြ ႐ွိပါတယ္။  အဲဒီေတာ့ တစ္နည္းအားျဖင့္ေျပာရရင္ ကၽြန္မတို႔က ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကို ေျပာင္းလဲလို႔႐ွိရင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ေသခ်ာေပါက္ႏိုင္လိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ အဲဒါကို ႏိုင္ခ်င္လို႔ ဒါေျပာင္းေစခ်င္တာပဲလို႔ ေျပာတဲ့သူေတြကို ျပန္ၿပီးေတာ့ ဒီဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ လိုက္ျခင္းအားျဖင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ ေအာင္တယ္လို႔ ဘာျဖစ္လို႔ တြက္ရသလဲ၊ ဘာျဖစ္လို႔ ထင္တာလဲဆိုရင္ အဲဒီ အေၾကာင္း ျပခ်က္က အင္မတန္ စိတ္၀င္စားစရာ ေကာင္းပါတယ္။
ဒီဟာ ျပည္သူလူထုအေနနဲ႔ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ပိုၿပီး ႀကိဳက္ရာကို ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္ေအာင္လို႔ ကၽြန္မတို႔က ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေစခ်င္တာ ၊ တကယ့္ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ၾသဇာလႊမ္းမိုးေစခ်င္လို႔ ၊ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ၾသဇာလႊမ္းမိုးသြားလို႔႐ွိရင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ၂၀၁၅ မွာ ႏိုင္ႏုိင္တယ္လို႔မ်ား ဒီလိုျမင္ၾကသလား။ တကယ္လို႔ ဘယ္သူႏိုင္ႏုိင္၊ အဓိက ျပည္သူလူထုရဲ႕ ၾသဇာလႊမ္းမိုးဖို႔ပဲ။ ျပည္သူလူထု ၾသဇာလႊမ္းမိုးဖို႔ လုပ္ေနတဲ့ကိစၥကို  အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏိုင္ဖို႔ လုပ္ေနတယ္ဆိုရင္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို ဘာျဖစ္လို႔ ႏိုင္မယ္လို႔ တြက္တာလဲဆိုတာ ဒါကို ကၽြန္မေမးခ်င္တယ္။ ဒီဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒကို ေျပာင္းလိုက္တာနဲ႔ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ လက္ထဲကို  ေရာက္သြားမယ္ဆိုၿပီး ဒီလိုျမင္တဲ့ အျမင္ေတြဟာ ဘယ္လိုလဲဆိုတာ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ အဖြဲ႔၀င္ေတြကို ေသေသခ်ာခ်ာ သုံးသပ္ေစခ်င္တယ္။ ကၽြန္မကေတာ့ အၿမဲေျပာပါတယ္။ ကၽြန္တို႔ ဘယ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲကိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္လႈပ္႐ွားမႈကိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ရင္ဆိုင္တဲ့ အခါမွာ အဓိကက်တာက ျပည္သူလူထုနဲ႔ ဆက္ဆံေရးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္သူလူထုကို လွည့္ျဖားတဲ့ ဆက္ဆံေရးမ်ိဳး ဘယ္ေတာ့မွ မ႐ွိရဘူး။ ကၽြန္မတို႔ ေတာက္ေလွ်ာက္လည္း ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ လိပ္ျပာသန္႔ပါတယ္” ဟု ဆိုခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို စတင္ တည္ေထာင္စဥ္ကပင္ ယေန႔တိုင္ ပါတီ၏ တန္ဖိုးကို (၁) ႏိုင္ငံအေပၚ ထား႐ွိသည့္ ေစတနာ (၂) ဒီမိုကေရစီ စံႏႈန္းစံထားမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာမႈ (၃) စစ္မွန္သည့္ အရည္အခ်င္းတို႔ပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း တန္ဖိုး ျဖတ္ထားသည္။

သို႔ေသာ္ ဒီမိုကေရစီ၏ ရန္သူျဖစ္သည့္ ယေန႔တိုင္ သမၼတအာဏာ ရယူထားေသာ ဦးသိန္းစိန္ အပါအ၀င္ အစိုးရအဖြြဲ႔၀င္ ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္လာမည္ကို စိုး႐ြံ႕ေၾကာက္လန္႔ ေနၾကေပသည္။ ၎တို႔သည္ အက္ေၾကာင္းထပ္ေအာင္ ဖြဲ႔စည္းပုံ ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတ မျဖစ္ေရးအတြက္ နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ ဝါဒျဖန္႔ ဟန္႔တားေႏွာင့္ယွက္လ်က္ ႐ွိသည္။ 

သာဓကအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္႐ွိသူ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္က ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ပုဂၢိဳလ္ေရး အပုပ္ခ်ထားသည့္ ဓာတ္ပုံအတုကို Share လုပ္ခဲ့ေသာ ၎၏ ဇနီးသည္ ေဒၚခင္စႏၵာထြန္း ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေတာင္းပန္ခဲ့ရမႈကို ဘီဘီစီ သတင္းဌာန၏ အဂၤလိပ္၀က္ဘ္ဆိုဒ္ စာမ်က္ႏွာ၌ ၂ဝ၁၄ ဇြန္ ၉ ရက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ သမၼတ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္႐ွိသူ ဦးရဲထြဋ္က ဇနီးသည္ ေဒၚခင္စႏၵာထြန္းသည္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေကာ္မ႐ွင္ MIC ဥကၠဌ ဦးေဇယ်ာေအာင္ (ေျမာက္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္၊ တိုင္းမွဴးေဟာင္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဇယ်ာေအာင္) ၏ ညီမ ျဖစ္သည္။

ဦးရဲထြဋ္က ဇနီးသည္ ေဒၚခင္စႏၵာထြန္းသည္ ဇြန္ ၅ ရက္တြင္ ေအာက္တန္းက်စြာျဖင့္ ၎၏ Facebook စာမ်က္ႏွာ႐ွိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ပုဂၢိဳလ္ေရး အပုပ္ခ်ထားသည့္ ဓာတ္ပုံအတုတစ္ပုံကို  Share ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္ျခင္းအေပၚ Facebook သုံးခဲ့သူမ်ားက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေ၀ဖန္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဇြန္ ၆ ရက္တြင္ ဦးရဲထြဋ္က ၎၏ Facebook မွတစ္ဆင့္ ဇနီးသည္၏ အျပဳအမူအေပၚ ေတာင္းပန္ခဲ့သည္။ လူသိထင္႐ွား ပုံႏွိပ္မီဒီယာေပၚမွ ယေန႔တိုင္ မေတာင္းပန္ေသးေပ။

ထို႔ျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုလည္းေကာင္း ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုး ေထာက္ခံသူမ်ားကိုလည္းေကာင္း ေတာင္းပန္ေၾကာင္း ေရးသားခဲ့သည္။ ဦးရဲထြဋ္သည္ မၾကာေသးမီအခ်ိိန္က ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ-၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဟာေျပာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာဆိုမႈမ်ားကိုလည္း ကေလးဆန္သည္ဟု တရား၀င္ မွတ္ခ်က္ျပဳ ေျပာဆိုခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ Facebook ေပၚတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား  ပုဂၢိဳလ္ေရး အပုပ္ခ် တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေလ့ ႐ွိသည့္ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေရး သမားမ်ားသည္ ဦးရဲထြဋ္က ညႊန္ၾကားမႈေအာက္၌ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္း ျဖစ္သည္ဟူေသာ သတင္းမ်ားလည္း ထြက္ေပၚေနသည္။

အထူးသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ကို ပုတ္ခတ္ေစာ္ကားသည္ဆိုေသာ ၂၀၁၃ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းက စုံစမ္းေရး ေကာ္မ႐ွင္ဖြဲ႔ စစ္ေဆးခဲ့ရသည့္ Voice of Myanmar ဘေလာ့ႏွင့္ ဘေလာ့ဂ္ေရးသူ ေဒါက္တာဆိတ္ဖြားသည္ ဦးရဲထြဋ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားမႈမ်ား ႐ွိခဲ့သည္။  ေဒါက္တာဆိတ္ဖြားသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား အပုပ္ခ် တိုက္ခိုက္ေရးသားသည့္ စာမ်ားအား သုံးႏွစ္ၾကာ ဆက္တိုက္ေရးသားခဲ့သူ ျဖစ္သည္။

ေဒါက္တာဆိတ္ဖြားအား စုံစမ္းစစ္ေဆးရာ၌ လႊတ္ေတာ္စုံစမ္းေရး ေကာ္မ႐ွင္က ဦးရဲထြဋ္ကို ေခၚယူေမးျမန္းရာ ၎က ျငင္းဆိုခဲ့ေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္စုံစမ္းေရး ေကာ္မ႐ွင္က  ေမးျမန္းခဲ့ရာတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ေသာ Eleven Media Group ကမူ ေဒါက္တာ ဆိတ္ဖြားသည္ ဦးရဲထြဋ္ပင္ ျဖစ္သည္ဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္း တစ္ထစ္ခ် ေျပာၾကားခဲ့သည္။ တစ္ဖန္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ပိေတာက္ေျမေရဒီယိုတြင္ သုံးႏွစ္ၾကာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးေသာ ဦးလွေဆြကလည္း Eleven Media Group ၏ ေျပာၾကားခ်က္ကို ေထာက္ခံၿပီး ဦးရဲထြဋ္သည္ ေဒါက္တာဆိတ္ဖြား ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ျဖည့္စြက္ ေျပာၾကားခဲ့ဖူးသည္။

ဦးရဲထြဋ္သည္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးေဟာင္း ဦးေက်ာ္ဆန္း (ယခုအခါ သမ၀ါယမ ၀န္ႀကီးဌာန အေျပာင္းခံရသူ) လက္ထက္တြင္ အစိုးရ၏ ဝါဒျဖန္႔ခ်ိေရးဌာနကို ကိုင္တြယ္ခဲ့သူျဖစ္ၿပီး ၾကယ္ငါးပြင့္ သေဘၤာေကာ္ပိုေရး႐ွင္း ညႊန္ခ်ဳပ္ ဦးေ႐ႊသန္း (ယခင္ရဲခ်ဳပ္ေဟာင္း) ၏ သားျဖစ္သည္။ သူသည္ သမုိင္းလွခဲ့သူ မဟုတ္ေသာ္လည္း သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္တြင္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ျဖစ္လာခဲ့သည့္အျပင္ သမၼတ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္႐ွိသူ တာဝန္ကိုပါ ရယူထားသည္။ တစ္ဖန္ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ မရ႐ွိေစရန္ တားဆီးေနေသာ ပုဒ္မ၅၉(စ) ပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို မျပင္ဆင္ရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ေကာ္မတီက ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၆ ရက္တြင္ တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အားလုံး ပါဝင္ေသာ ခုႏွစ္ဦးႏွင့္ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အားလုံးပါဝင္ေသာ  ၁၄ ဦးက ကန္႔ကြက္ခဲ့မႈေၾကာင့္ မျပင္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ ဤသည္မွာ ျပည္သူ႔ဆႏၵကို ေသြဖည္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္သည္ သမၼဦးသိန္းစိန္၏ ထိပ္တြင္ ႐ွိေနရာ အရာရာတိုင္းကို သမၼတ၏ သေဘာအတိုင္း ဆုံးျဖတ္္ေဆာင္႐ြက္၍ မရေပ။ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ကိုယ္တိုင္ကပင္ ကန္႔လန္႔ကာေနာက္ကြယ္၌ ယေန႔လို ႏိုင္ငံေတာ္ အာဏာ အ၀၀ကို ႀကိဳးကိုင္ထားေသာ အၿငိမ္းစား ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေ႐ႊ ႀကိဳးဆြဲရာ ကေနရသည့္ ႐ုပ္ေသးသမၼတ ျဖစ္ေနရာ မိမိေျပာၾကားခဲ့သည့္ ကတိစကားကို အထက္အမိန္႔အရ ဗေလာင္းဗလဲ အမ်ိဳးမ်ိဳး ျပန္ေျပာင္း ေျပာဆိုေနသည္မို႔ သူ႔အတြက္ ၾကားက သနားေနပါေတာ့သည္။

မည္သို႔ဆိုေစ လူထုဆႏၵ ႐ွင္း႐ွင္းလင္းလင္း ေပၚလာေသာအခါ လူထုဆႏၵကို မည္သူမ်ားက အေလးထားသနည္း (ဝါ) လူထုအေပၚ ထား႐ွိေသာ ဆႏၵ သေဘာထားကို ႐ွင္း႐ွင္းလင္းလင္း သိလာရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

ျပည္သူတစ္ရပ္လုံး လိုလားလ်က္႐ွိေသာ  စစ္မွန္သည့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ တိုင္းျပည္၏ ကံၾကမၼာ အေကာင္းအဆိုးတို႔သည္ ဖန္တီးႏုိင္ေသာ စစ္အာဏာ႐ွင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေ႐ႊ (ၿငိမ္း)ႏွင့္လက္တစ္ဆုပ္စာစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္လူနည္းစုတို႔၏ လက္ထဲတြင္သာ ႐ွိေနေသာေၾကာင့္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ေရးသည္ “ထင္သာထင္ မဝင္ဘူး ေက်ာင္းအမေရ” ဆိုသကဲ့သို႔ မေရမရာ မေသခ်ာမႈမ်ားျဖင့္ ဆက္လက္ ေမွာင္မိုက္ေနဦးမည္မွာ အေသအခ်ာပင္ ျဖစ္ေနပါေတာ့သည္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
MoeMaKa English Site

Similar Posts

3 thoughts on “သန္းဝင္းလိႈင္ – သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ၏ လူထုအေပၚထား႐ွိေသာ သေဘာထားအမွန္
  1. SAYA . than win Hlaing. . thank you for your input.

    It is very frustrating and upsetting for Myanmar no matter what our efforts be.
    We must ‘ hit ‘ harder and harder more and more each and every day..
    ………………………. ………. . xxxx ……………September and November ……..I wonder something drastic !

  2. အဓိက အေရးၾကီးတာကေတာ့ ျပည္သူ အမ်ားစုက ႏိုင္ငံေရး အသိပညာစိတ္ဓာတ္ေတြ ႏိုးၾကားထက္သန္လာဖို႕ အထူးလိုအပ္ေနတယ္လို႕ ထင္ပါတယ္။ ယခုတင္ျပခဲ့ေသာေဆာင္းပါးကို ဖတ္ရသည္မွာလည္း အလြန္ပင္ စိတ္၀င္စားဖြယ္ အမွန္တရားအခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖၚျပေပးႏိုင္ေသာ ေဆာင္းပါးေကာင္းတစ္ပုဒ္လို႕ နားလည္မိပါတ။္ ေနာင္ကို လည္း ဆက္လက္တင္ျပႏုိင္ပါေစလို႕ ေမွ်ာ္လင့္မိပါတယ္။

Comments are closed.