ရသေဆာင္းပါးစုံ

ဇာနီႀကီး – ျမန္မာ့စစ္တပ္ကို ေဝဖန္ျပစ္တင္မလား၊ အားေပးျမႇင့္တင္မွာလား

ျမန္မာ့စစ္တပ္ကို ေဝဖန္ျပစ္တင္မလား၊ အားေပးျမႇင့္တင္မွာလား
ဇာနီႀကီး
ေမ ၃၁၊ ၂၀၁၄
 
Photo © asiancorrespondent.com
 

===================================================

ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းၾကီးမ်ား အားလံုးနီးပါးကို ထိမ္းခ်ဳပ္ထားေသာ ဦးပိုင္အဖြဲ႕ကို စစ္ဗိုလ္ေဟာင္းၾကီးမ်ားက စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေနသည္။ ျပင္ပရွိ စီးပြားေရးလုပ္ပိုင္ခြင့္ၾကီးမ်ားသည္လည္း စစ္ဗိုလ္ေဟာင္းၾကီးမ်ား၏ ခရိုနီစီးပြားသမားမ်ားက လက္ဝါးအုပ္ထားသည္။

 ===================================================

 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရဝန္ၾကီးဌာနမ်ား၊ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ အစိုးရစီးပြားေရးဆိုင္ရာအဖြဲ႕မ်ားက ႏိုင္ငံဘ႑ေငြ (ျပည္သူလူထုပိုက္ဆံ) ကိုင္တြယ္သံုးစြဲေနၾကပါသည္။ ထိုအစိုးရ ဆိုသည့္ အာဏာကိုရရွိေသာအုပ္စုသည္ ႏိုင္ငံၾကီးပြားတိုးတက္ေရးကိုလုပ္ေဆာင္မည္ဟု အသံက်ယ္ေလာာင္စြာေျပာၾကသည္။ လူထုၾကီးသည္ လက္ရွိ သမၼတ၊ ဒုသမၼတမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌမ်ားကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အားကိုးသကဲ့သို႕ ယံုၾကည္စြာ အားကိုးၾကပါသည္။ အထူးသျဖင့္ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ားသည္ ရုတ္တရက္မေမွ်ာ္လင့္ပဲရရွိေသာ ပင္စင္လစာေငြေၾကာင့္ ရွိခိုးမတတ္ေက်းဇူးတင္ၾကပါသည္။ ေကာင္းပါသည္။ အစိုးရအဖြဲ႕သည္ မိုက္ကရို၊ မက္ကရို စီးပြားေရးစီမံကိန္းမ်ားျဖင့္ ေရရွည္၊ ဥပေဒမ်ား၊ အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ားကို အုတ္ျမစ္ခ်ေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။
 
ထိုအခ်ိန္အခိုက္တံ့အတြင္း မသမာသူ၊ ဝိသမသမားမ်ားက ဝန္ၾကီးဌာနမ်ားႏွင့္ေပါင္းျပီး ရသေရြ႕၊ ဥပေဒေဘာင္တြင္း၊ ေဘာင္ျပင္ပ .. ခပ္ေျပာင္ေျပာင္လုပ္ကိုင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားထက္ အေျခခံေစ်းႏႈန္းမ်ား ၂ဆ၊ ၃ဆ ေစ်းၾကီးသြားရသည္။ ဥပမာ ဘိလပ္ေျမ၊ သံ၊ အိ္မ္ျခံေျမ၊ ပါမစ္လိုင္စင္ေၾကးမ်ားျဖင့္ လက္ဝါးၾကီးအုပ္စီးပြားေရးစနစ္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အျပစ္ဒဏ္မေပးေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အေကာင္းဖက္တြင္ၾကည့္ပါက ကားလမ္းၾကီးမ်ား ေကာင္းလာသည္။ ကုန္ကား၊လူစီးကားမ်ား ေစ်းခ်ိိဳလာသည္။ တယ္လီဖုန္း၊အင္တာနက္ အလြယ္တကူရႏိုင္သည္။ အံ့ၾသစရာအေကာင္းဆံုးမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အင္အယ္ဒီပါတီ၊ လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္လာျပီး၊ ပြင့္လင္းလြန္းလွေသာ မီဒီယာပံုႏွိပ္စနစ္ျဖင့္ အစိုးရအေဟာင္း၊အသစ္ ေခါင္းေဆာင္အားလံုးကို ေဝဖန္ေရးသားခြင့္ေပးလာျခင္းျဖစ္သည္။

လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံအေျခအေနတြင္ အာဏာခြဲေဝမေပးမႈေၾကာင့္ အစိုးရသစ္သည္ အၾကပ္အတည္းမ်ားစြာေတြ႕ရသည္။ အထူးသျဖင့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရသည္ စစ္တပ္ႏွင့္အစိုးရဌာဆိုင္ရာမ်ားကို ပိုင္ႏိုင္စြာကိုင္တြယ္ထားႏိုင္သည္။ လႊတ္ေတာ္၂ရပ္ကိုအုပ္ခ်ဳပ္သူ ဦးေရႊမန္းႏွင့္အုပ္စုသည္ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရႏွင့္ ၾကံ့ခိုင္ေရးပါတီတြင္း အာဏာယွဥ္ျပိဳင္မႈ ၾကီးထြားေနပါသည္။ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လည္း လႊတ္ေတာ္အုပ္စုအတြင္းမွ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရကို ဖိအားေပးေနပါသည္။ လက္ရွိ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္၏ ဖိအားသည္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကို အျမန္ဆံုးလုပ္ေဆာင္ရန္ျဖစ္သည္။ အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္တစ္လံုးတစ္ဝတည္း ရွိသည္ ဟု ယူဆရေသာ တပ္မေတာ္၊ကိုလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္စည္းရံုးေရးမ်ား လုပ္ေနပါသည္။

အျခားဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ားကဲ့သို႕ Institution အင္စတီက်ဴးရွင္းဟုေခၚေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ျမန္မာျပည္တြင္အင္အားမရွိပါ။ ေရွ႕ေနအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္၊ စစ္မႈထမ္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္အဖြဲ႕၊ လူ႕အခြင့္အေရးအဖြဲ႕၊ ေက်ာင္းသားသမဂၢ၊ အလုပ္သမားသမဂၢ၊..စသည့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားသည္ ျမန္မာျပည္တြင္ အင္အားမရွိပါ။ တစ္ခုတည္းေသာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမွာ စစ္တပ္ (တပ္မေတာ္) ျဖစ္ပါသည္။ စစ္သား၊စစ္ဗိုလ္မ်ားသည္

– ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးအတြက္ နံပါတ္(၁)ျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္
– စည္းကမ္းႏွင့္ေနထိုင္သည္။ အမိန္႕နာခံသည္
– မယားငယ္ထားခြင့္မရွိ၊ ေလာင္းကစားျခင္း၊ လာဘ္ ကိစၥမ်ားကင္းရွင္းရသည္။
– စစ္သား၊စစ္ဗိုလ္ႏွင့္မိသားစု စားဝတ္ေနေရးကို စစ္တပ္မွတာဝန္ယူသည္။ အရပ္အဖြဲ႕ႏွင့္ကင္းေဝးေစသည္။

လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စစ္တပ္သည္
– လႊတ္ေတာ္တြင္၂၅% ရွိေနသည္။
– လြတ္ေတာ္မွအာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ လက္ရွိစစ္ဗိုလ္မ်ားကိုခန္႕ထားသည္။

ျပႆနာၾကီးမွာ
– အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္လႊတ္ေတာ္တြင္ စစ္ဗိုလ္ေဟာင္းမ်ားႏွင့္စစ္ဗိုလ္သစ္မ်ား ၉၀% ၾကီးစိုးေနသည္။
– ဌာနဆိုင္ရာႏွင့္စီးပြားေရးဆိုင္ရာမ်ားတြင္ စစ္ဗိုလ္ေဟာင္းၾကီးမ်ား ၉၀% ၾကီးစိုးေနသည္။

စစ္ဗိုလ္ေဟာင္းမ်ားက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ၉၀%ကို ၾကီးစိုးေနျပီး၊ စစ္ဗိုလ္သစ္မ်ားက ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာသိမ္းပိုင္ခြင့္ အခြင့္ေရးကိုရထားသည္။ စစ္ဗိုလ္ေဟာင္းမ်ားႏွင့္ စစ္ဗိုလ္သစ္မ်ားက ပူးေပါင္းျပီး အာဏာထိန္းခ်ဳပ္သြားမည့္ အလားအလာျဖစ္ေနပါသည္။

ထို႕ေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေခါင္းေဆာင္ေသာ ျပည္သူလူထုသည္၊ ျပည္သူ႕ကုိယ္စားလွယ္အမ်ားစု ပါဝင္ေသာ လႊတ္ေတာ္ အတြင္းနည္း၊ အျပင္နည္းမ်ားျဖင့္ အာဏာအရွိဆံုး စစ္တပ္ (အင္စတီက်ဴးရွင္း) ကို စည္းရံုးေနရျခင္းျဖစ္သည္။ စစ္တပ္မွ စစ္ဗိုလ္အသစ္မ်ား သည္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ သိမ္းခြင့္ရွိေသာ္လည္း လက္ရွိအစိုးရ၏ အရိပ္ေအာက္တြင္ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ထိုလက္ရွိအစိုးရ (စစ္ဗိုလ္ ေဟာင္းၾကီးမ်ား) အရိပ္ေအာက္မွ လြတ္လမ္းကို ရွာေဖြၾကည့္ရာတြင္

၁။ Good Attitude စစ္ဗိုလ္ေကာင္းမ်ားကို တိုင္းျပည္အတြက္ သတၱိရွိလာရန္ ျမွင့္တင္ေပးရမည္။ စစ္ဗိုလ္၊စစ္သားမ်ား စားဝတ္ေနေရး ေျပလည္ေရးအတြက္၊ ကူညီေပးရမည္။ (အိမ္ျခံေျမ ေပၚပင္လုပ္ငန္း၊ ပြဲစားအလုပ္မ်ား ပေပ်ာက္ေအာင္လုပ္ရန္ျဖစ္သည္)။

၂။ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား အထူးသျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ အာစီယံႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ စစ္ေရးပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈ မ်ားစြာလုပ္ေပးရမည္။ အေနာက္ႏိုင္ငံသို႕ စစ္ပညာသင္မလႊတ္ႏိုင္လွ်င္ပင္ အာစီယံႏိုင္ငံမ်ားသို႕ ရက္ရွည္၊ ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းမ်ား လႊတ္ေပးရပါမည္။ (ျမန္မာအစိုးရက ႏွစ္စဥ္ေဒၚလာဘီလွ်ံေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ စစ္လက္နက္မ်ားကို ရုရွား၊ ယူကရိန္းမွ ဝယ္ယူေနသျဖင့္၊ ျမန္မာစစ္ဗိုလ္ အေျမာက္အမ်ားသည္ ရုရွား၊ ယူကရိန္းသို႕  ပညာသင္ေစလႊတ္ေနရသည္)။

အထက္ပါ၂ခ်က္ကို တာဝန္သိ၊ ျပည္သူမ်ား မည္သို႕ကူညီေပးႏိုင္သနည္း။ စစ္တပ္ကို အျပစ္တင္၊ အတင္းၾကပ္ စည္းရံုးျခင္းနည္းလမ္းမွာ ေအာင္ျမင္ရန္မလြယ္လွပါ။ စည္းရံုးေရးနည္းလမ္းမွာ အာဏာႏွင့္ေငြ ၾကြယ္ဝေနေသာ အစိုးရသစ္ႏွင့္ စစ္ဗိုလ္ေဟာင္းၾကီးမ်ားက အားသာလွ်က္ရွိသည္။

လက္ရွိအာဏာပိုင္စစ္တပ္
ျမန္မာျပည္အစိုးရ၏ အဓိကအာဏာကို စစ္တပ္သေဘာတူမႈျဖင့္ ထိမ္းခ်ဳပ္ထားသည္။ အျမင့္ဆံုး အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းတြင္ ၉၀%သည္ ဗိုလ္မ်ားျဖစ္သည္။ လက္ရွိစစ္ဗိုလ္၄ဦးႏွင့္ စစ္ဗိုလ္ေဟာင္ၾကီး ၅ဦးတို႕က အာဏာ ထိမ္းထားသည္။ စစ္ဗိုလ္ေဟာင္းမ်ားစြာလည္း မပူပင္ရသည့္ အိမ္ျခံေျမ၊ လုပ္ငန္းမ်ား ရရွိျပီးျဖစ္သည္။ တသက္စာ လံုေလာက္လွပါသည္။

လက္ရွိစစ္တပ္ ကာ/ခ်ဳပ္သည္ လက္ရွိအစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္တစ္သားတည္းရွိသည္။ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌအဖြဲ႕ႏွင့္ေဝးေဝးတြင္ရွိသည္။

လႊတ္ေတာ္တြင္လည္း ၂၅% ကို စစ္တပ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေနရာယူထားသည္။ စစ္တပ္သေဘာမတူပဲ မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ ၇၅% ေထာက္ခံမဲမရႏိုင္ေတာ့ပါ။

ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ေရး ေကာ္မရွင္ဥကၠဌသည္ အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္တစ္သားတည္းျဖစ္ျပီး၊ ေရြးခ်ယ္ေကာ္မရွင္ညြန္ၾကားေရးမႈး၊ လထညြန္မွဴး အား လံုးနီးပါး ၁၀၀ေက်ာ္သည္ လက္ရွိစစ္ဗိုလ္မ်ားျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းၾကီးမ်ား အားလံုးနီးပါးကို ထိမ္းခ်ဳပ္ထားေသာ ဦးပိုင္အဖြဲ႕ကို စစ္ဗိုလ္ေဟာင္းၾကီးမ်ားက စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေနသည္။ ျပင္ပရွိ စီးပြားေရးလုပ္ပိုင္ခြင့္ၾကီးမ်ားသည္လည္း စစ္ဗိုလ္ေဟာင္းၾကီးမ်ား၏ ခရိုနီစီးပြားသမားမ်ားက လက္ဝါးအုပ္ထားသည္။

အဆံုးသပ္ေျပာရလွ်င္ စစ္ဗိုလ္ေဟာင္းမ်ားက ႏိုင္ငံေတာ္ အာဏာႏွင့္စီးပြားေရး အားလံုးနီးပါးကို လက္ဝါးအုပ္ထားဆဲျဖစ္သည္။

နိဂံုး..
သို႕ေသာ္ စစ္တပ္မွ စစ္သားေကာင္းၾကီးမ်ားသည္ အမွန္တရားႏွင့္ တိုင္းျပည္အနာဂါတ္ သာယာေသာလူေဘာင္သစ္အတြက္ တာဝန္ရွိပါသည္။ ျမန္မာျပည္အတြက္ စိတ္ရင္းေစတနာရွိေသာ သူမ်ားအားလံုးကို ေမးျမန္းၾကည့္ရာတြင္ စစ္တပ္က၊ စစ္တပ္အလုပ္လုပ္လ်င္ တိုင္းျပည္တိုးတက္မည္ ..ဟု ေျဖၾကပါသည္။ စစ္တပ္ကို အျပဳသေဘာ အၾကံေပးသူမ်ားစြာ ရွိရမည္..ဟု မွတ္ခ်က္ေပးၾကသည္။ လက္ရွိ ေမ-၂၀၁၄ တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံစစ္တပ္က ရႈပ္ေထြးေနေသာႏိုင္ငံေရးျပသနာကို ေျဖရွင္းရန္ စစ္အာဏာသိမ္းလိုက္ျပီျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ ႏိုင္ငံစီးပြားေရးမွာ ေျပာင္းမည္မဟုတ္ပါ။ ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ေနေသာ ျမန္မာအလုပ္သမား ၄သန္းခန္႕သည္လည္း ျပန္လာစရာမလိုပါ။ မတတ္သာေသာေၾကာင့္ စစ္တပ္မွ အာဏာသိမ္းရသည္။ ေနာက္ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံစစ္အာဏာရွင္ေဟာင္းၾကီးမ်ားလို အာဏာကိုရာသက္ပန္ သိမ္းထားမည္မဟုတ္ပါ။

စစ္တပ္ အရာရွိမ်ားသည္ စစ္လုပ္ငန္းကိုသာ မပူပင္မေၾကာင့္က် လုပ္ကိုင္ရန္ လမ္းဖြင့္ေပးရပါမည္။ စစ္ပညာဂ်ာနယ္မ်ားကို မ်ားမ်ားထုတ္ေဝရမည္။ စစ္ဗိုလ္ေဟာင္းၾကီးမ်ားအား လက္ရွိစစ္ဗိုလ္မ်ားက သြားေရာက္ဂါရဝျပဳျခင္းမ်ား အေလ့က်င့္မလုပ္ဖို႕လိုသည္။ စစ္ဗိုလ္ေကာင္းႏွင့္စစ္ဗိုလ္ဆိုး ခြဲထုတ္၊ စီစစ္ႏိုင္ရန္ မီဒီယာမ်ားက ျပည္သူမ်ားအား ေဖၚထုတ္ေရးသားရမည္။ အေရာင္းေကာင္း ဂ်ာနယ္ျဖစ္ရန္ စစ္ဗိုလ္ဆိုးခ်ည္း ထုတ္ေဖၚေရးသားမႈမွ စစ္ဗိုလ္ေကာင္းမ်ားကို သူတို႕ရာထူးမျပဳတ္ေအာင္ ဝိုင္းဝန္းပံ့ပိုးၾကဖို႕ အထူးလိုအပ္ပါသည္။ လက္ရွိ လႊတ္ေတာ္တြင္ရွိေနေသာ ဦးေရႊမန္း၊ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္၊ ဦးသူရေအာင္ကို စသည့္ ၾကံခိုင္ေရးပါတီဝင္မ်ား ႏွင့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရအဖြဲ႕မွ ဝန္ၾကီးမ်ားျဖစ္ေသာ ဦးဝင္းရွိန္၊ ဦးကံေဇာ္ .စသည္တို႕ႏွင့္ အရည္ခ်င္းရွိေသာ ဒုဝန္ၾကီးမ်ားစြာတို႕ကို ေဝဖန္စာမ်ားထက္၊ အားေပးစာမ်ား ေရးသင့္ပါသည္။ ေဝဖန္လိုက္ၾကည့္ပါက ဦးစိုးသိမ္း၊ ဦးေအာင္မင္း …စသည့္ ဝန္ၾကီးမ်ားလည္း အျပစ္ေတြခ်ည္းသာ ျဖစ္သည္။ လူဆိုသည္မွာ ကုသိုလ္တပဲ၊ ငရဲတပိသာ မဟုတ္ပါလား…။

တကယ္ေတာ့ အစိုးရ စိတ္ဆႏၵရွိလွ်င္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ စစ္တပ္ျငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႕ မခက္ခဲပါ။ ယံုၾကည္မႈမရွိေသာေၾကာင့္ ျပည္တြင္းစစ္ႏွစ္၆၀ ၾကာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အလားတူ အင္စတီက်ဴးရွင္းၾကီး တစ္ခုျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အရာရွိၾကီးမ်ားတြင္ လက္ရွိ၊ ကာ/ခ်ဳပ္၊ ဒု-ကာ/ခ်ဳပ္မ်ား၊ တိုင္းမႈးမ်ားကို ေလးစားစြာ အားေပးစာမ်ား မီဒီယာမ်ားက ေဖၚျပသင့္ပါသည္။ ကာခ်ဳပ္မွ တပ္သိမ္းေျမမ်ားစြာ ျပန္ေပးျခင္း အစီအစဥ္ကို ၾကိဳဆိုရပါမည္။ စစ္တပ္ဘတ္ဂ်တ္သည္ တမ်ိဳးသားလံုးထုတ္ကုန္၏ ၁၇% ဟုေၾကျငာသည္ကိုလဲ ေလးစားရပါမည္။ ကေလးစစ္သားပေပ်ာက္ေရးကို အင္ဂ်ီအိုမ်ားအကူညီျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းကို ဂုဏ္ျပဳရပါမည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ စစ္တိုင္းမႈးက မီဒီယာႏွင့္ရဲဝံ့စြာ အင္တာဗ်ဴးခံျခင္းကိုလည္း ခ်ီးက်ဴးရေပမည္။ ျမန္မာနိဳင္ငံ ေခတ္စနစ္ေျပာင္းေနခ်ိန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႕အင္အယ္ဒီ ကလြဲရင္ ဗိုလ္ဟူသမွ်၊ ၾကံ့ဖြံ႕ဟူသမွ် ကန္႕ကြက္ေနဆဲ ဆိုပါက က်ႏ္ုပ္ ေခတ္ေနာက္က် က်န္ေနမည္ျဖစ္ပါသည္။ ခ်ီးမႊမ္းသင့္သူကိုေတာ့ ခ်ီးမြမ္းရပါမည္။ မဲေပးသည့္အခါေတာ့ စစ္တပ္၊ စစ္သားအမတ္ကိုမဲမေပးလဲ ရသည့္ ေခတ္ကာလျဖစ္ပါသည္။ ေသခ်ာသည္မွာ စီးပြားကြ်န္ဘဝမေရာက္ေအာင္၊ ျပည္ပရန္ကာကြယ္ဖို႕ ေခတ္မီစည္းကမ္းရွိေသာ၊ ညီညြတ္ေသာ၊ အင္အားရွိေသာ ျပည္ေထာင္စုစစ္တပ္ၾကီး တခု ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္းနယ္စပ္တြင္ အခိုင္အမာရွိေနဖို႕ အလြန္လိုအပ္ေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။

စစ္တပ္ကို ေဝဖန္ျပစ္တင္မလား၊ အားေပးျမွင့္တင္မွာလား….?


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
My Friend Tin Moe By Maung Swan Yi - Selection of MoeMaKa Articles

Similar Posts

2 thoughts on “ဇာနီႀကီး – ျမန္မာ့စစ္တပ္ကို ေဝဖန္ျပစ္တင္မလား၊ အားေပးျမႇင့္တင္မွာလား
 1. good one
  we have to do both.

  it is case-by-case basis consideration.

  And even in one case, it can be both ‘ positive appraisal and negative appraisal ‘ . Bluntly speaking …’ Well done ‘ ……..or ‘ Damn it – do it better and do it again . M F ‘ .

  So who is going to do it? There must always be a OMBUDSMAN organization to ‘ watch ‘ and ‘ ‘ step on their feet ‘ ( tap their shoulder + or whatever we call it.

  if too dangerous and obnoxious, Jail them and Cane them and Freeze them. and may be kill them.

  I am Kyaw Mya Than . I am waiting @ the gallow. Who will come and see me first ?

Comments are closed.