သတင္းေဆာင္းပါး ေဇာ္ေအာင္ (မုုံရြာ)

TSP Technical Service Provider လႈပ္ရွားမႈမ်ား

TSP Technical Service Provider လႈပ္ရွားမႈမ်ား

ေဇာ္ေအာင္ (မုံရြာ)၊ ဧျပီ ၃၀၊ ၂၀၁၄

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သယံဇာတေပါမ်ားၾကြယ္ဝလွသည္ဟု ငယ္စဥ္က ေက်ာင္းစာမ်ားတြင္ ေလ့လာ၊ က်က္မွတ္ခဲ့ပါသည္။ ဆန္စပါး၊ သီးႏွံ၊ သားငါး၊ ေက်ာက္စိမ္း၊ ပတၱျမား၊နီလာ၊ ပုလဲ၊ တြင္းတြက္ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ား၊ ေၾကးနီ၊နီကယ္၊ ေရႊ၊ ေငြ၊ စသည့္ သတၱဳတြင္းမ်ား .. အင္မတန္ဂုဏ္ယူဘြယ္ေကာင္းလွေပသည္။ ယခု ၂၀၁၄ခုႏွစ္ အခိ်န္ကာလမ်ားသည္ အထက္ပါသယံဇာတမ်ားထက္ အဖိုးထိုက္တန္လြန္းလွေသာ လူသားအရင္းျမစ္ (လူစြမ္းအား) ျဖင့္အၾကိတ္အနယ္ျပိဳင္ဆိုင္ေနေသာ ေခတ္ကာလၾကီးျဖစ္သည္။ ယခင္က စစ္အင္အားျဖင့္ နယ္ခ်ဲ႕ခဲ့သည္။ စစ္အင္အားေကာင္းသူက ႏိုင္ငံမ်ားကိုသိမ္းပိုက္၊ ကိုလိုနီျပဳလုပ္ျပီး သယံဇာတမ်ားရယူသည္။ ယခုေခတ္တြင္ ႏွလံုးရည္၊လက္ရံုးရည္ (လူသားအရင္းျမစ္)ျဖင့္ အျပိဳင္အဆိုင္ၾကိဳးစားေနၾကသည္။
စင္ကာပူ၊ ေဟာင္ေကာင္၊ ဂ်ပန္၊ တိုင္ဝမ္၊ ကိုးရီးယား စသည့္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ သယံဇာတမရွိပဲ၊ လူသားအရင္းျမစ္ျဖင့္ တဟုန္ထိုး တိုးတက္လာေသာ၊ ကမၻာ့ထိတ္တန္းႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ စကၤာပူကို ၾကည့္ပါက ေသာက္စရာေရပင္မရွိေသာ ႏိုင္ငံေလးျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုအခါ ကမၻာ့ထိပ္တန္းျမိဳ႕ၾကီးအျဖစ္ ဝင္ေငြအျမင့္ဆံုးႏိုင္ငံျဖစ္လာသည္။ ဝင္ေငြျမင့္မားတိုင္း တိုးတက္သည္ဟု မသတ္မွတ္ႏိုင္ပါ။ စီးပြားေရးသာမက၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ အႏုပညာ စသည့္ ဘက္စံတိုးတက္မွ ကမၻာ့အဆင့္သို႕ေရာက္မည္ျဖစ္သည္။
ထိုသို႕တိုးတက္ရန္အတြက္ အဓိကအက်ဆံုးမွာ လူသားအရင္းျမစ္ (လူ႕စြမ္းအား)ျဖစ္သည္။ လူ႕စြမ္းအားကို ျမွင့္တင္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရတြင္ တာဝန္ရွိသည္။

လူ႕စြမ္းျမွင့္တင္မႈလုပ္ရပ္ (ေရနံေခ်ာင္းျမိဳ႕၊ TSP )

သၾကၤန္မတိုင္မီ ပူျပင္းလွေသာျမန္မာျပည္အလယ္ပိုင္း ေရနံေခ်ာင္းျမိဳ႕ရွိ ဦးေနမ်ိဳးေမာင္၊ ဦးမ်ိဳးေအာင္၊ ဦးမိုးၾကီး စသည့္ျမိဳ႕လူၾကီးမ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ား TSP Workshop တစ္ပါတ္တာလုပ္ငန္းစဥ္ကို ေလ့လာမိပါသည္။ TSP ေရနံေခ်ာင္းကို စတင္လုပ္ေဆာင္စဥ္က ေဒသဖြံ႕ျဖိဳးေရးအျဖစ္သာ ဦးတည္ခဲ့သည္။ ေရနံေခ်ာင္းျမိဳ႕ရွိ ကုန္သည္ၾကီးမ်ားအေဆာက္ဦတြင္ လူငယ္ဘြဲ႕ရ၊ ေက်ာင္းသား ေပါင္း ၅၀ဦးခန္႕ကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕ Black Pearl Engineering မွဝန္ထမ္းမ်ား ပါဝင္ခဲ့ေသာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္သည္။ စာအုပ္မ်ားကို ျဖန္႕ေဝခဲ့သည္။ စာအုပ္ေခါင္းစဥ္မွာ Design Thinking Workshop for Wisdom Age ပညာေခတ္အတြက္အေတြးဒီဇိုင္း အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ ဟု ေခၚပါသည္။ စာအုပ္မ်က္ႏွာဖံုးတြင္ ပင္လယ္ေပၚတြင္ ေပၚေနေသာေရခဲတံုးပံုကို ေတြ႕ရသည္။ ၈၀-၂၀ စည္းမ်ဥ္း 80-40 rule အတိုင္း၊ ေရခဲတံုးၾကီး၏ ၂၀%သာလွ်င္ ေရေပၚတြင္ ေပၚေနျပီး၊ ၈၀%မွာ ေရတြင္ျမဳတ္ေနသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ လူတစ္ဦး၏ အရည္အခ်င္းကို အေပၚယံၾကည့္ရံုျဖင့္မရပါ။ ျမဳတ္ေနေသာေရခဲတံုးကဲ့သို႕ အရည္အခ်င္းမ်ားစြာ ျမဳတ္ေနသည္။ ေဖၚထုတ္ျမွင့္တင္ေပးရမည္။ ထိုသို႕ ျမွင့္တင္ေပးေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားစြာ ျမန္မာျပည္တြင္ ရွိသည္။ TSP သည္ လူ႕အရည္အေသြးျမွင့္တင္ေပးေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

S.M.A.R.T စကားလံုးတစ္လံုးစီ၏ အဓိပၸါယ္
S = Specific
M = Measurable,
A = Achievable, Attainable, Assignable
R = Realistic, Reliable
T = Timed, Traceability
ပရိုဂ်က္၊ လုပ္ငန္းတစ္ခု၊ စီးပြားေရး၊ စီမံကိန္းတစ္ခုခုကို အစဦးဆံုး အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုပါက
Specific ဟူေသာ တိက်သည့္စကားလံုးျဖင့္ဖြင့္ဆိုရမည္။ လိုရင္းတိုရွင္း၊ အားလံုးနားလည္လြယ္ေသာစကားလံုးျဖစ္ရမည္။ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဥပမာ ေဆြးေႏြးေသာ ဖက္ရွင္လုပ္ငန္းတစ္ခုကို တည္ေထာင္မည္ဆိုပါက၊ ဖက္ရွင္ဒီဇိုင္းလုပ္ငန္းဟု တိုရင္းလိုရွင္း ဆိုင္းဘုတ္ေထာင္ႏိုင္သည္။ အေသးစိတ္ အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္လွ်င့္ အမ်ိဳးသမီး၊ အက်ီအဝတ္အစား၊ ဖက္ရွင္ဒီဇိုင္းလုပ္ငန္းမ်ားဟု တိက်စြာအဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ႏိုင္ပါသည္။
Measurable တိုင္းတာျပႏိုင္ရမည္။ တကယ့္ဆိုင္ဖြင့္ျပီး ျမိဳ႕လယ္ေခါင္တြင္လုပ္မည္။ ဖက္ရွင္လုပ္ငန္းသည္ ေရနံေခ်ာင္းျမိဳ႕အတြက္သာ
Achievable ေအာင္ျမင္ႏိုင္ေသာလုပ္ငန္းျဖစ္သည္။ လူငယ္မ်ားကို ဦးစားေပးမည္လား၊ ေၾကးေရတတ္လူၾကီးမ်ားကို ဦးစားေပးမည္လား။ အလုပ္သမားမ်ားကို ဦးစားေပးမည္လား၊ ဝန္ထမ္း ၁၀ဦးခန္႕ျဖင့္လုပ္ေဆာင္ျပီး၊ လစာေငြ က်ပ္တစ္သိန္းခြဲခန္႕ ရေအာင္လုပ္မည္။ ဝင္ေငြ တစ္လ သိန္း၂၀ေက်ာ္မွ အျမတ္ထြက္မည္။
Realistic ျဖစ္ႏိုင္သည္။ မိတ္ေဆြမ်ား၊ ေၾကာ္ျငာမ်ားအျပင္ တကယ္ဒီဇိုင္းကို ၾကြမ္းက်င္ေသာ ပရိုဖက္ရွင္နယ္မ်ားျဖင့္ လုပ္မည္

Timed ၃လအတြင္း ဆိုင္ကိုတည္ေထာင္မည္၊ ပထမသံုးလတြင္ အျမတ္ထြက္ႏိုင္ရန္ ဒီဇိုင္းသစ္လြင္လွပမႈမ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္မည္။ မိမိတို႕လုပ္ေသာ အဝတ္အစားဒီဇိုင္းမ်ားသည္ ျမိဳ႕ၾကီးမ်ားႏွင့္ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ျဖစ္လွ်င့္ ပထမတစ္ႏွစ္အတြင္း လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္မည္ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းဦးေဆာင္သူသည္ အခ်ိန္ျပည့္ အားသြန္ခြန္စိုက္လုပ္ေဆာင္ရမည္… စသျဖင့္ S.M.A.R.T ၏အဓိပၸါယ္ဖြင့္ခ်က္ကို ေရးထားပါသည္။

သင္ယူျခင္းဥပေဒမ်ား
– 80/20 rule သဘာဝေလာကၾကီးတြင္ ၂၀%သည္ ၈၀%ကို ၾကီးစိုးၾကသည္ ဟူသည့္ သဘာဝစည္းမ်ဥ္းကို နားလည္ရသည္။ ႏိုင္ငံ၏ၾကြယ္ဝမႈ ၈၀% ကို လူ၂၀% ကပိုင္ဆိုင္သည္။ စပါးအထြက္ႏႈန္း၈၀%ကို လယ္ကြက္၂၀%ထံမွ ရရွိသည္။ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ အဓိကျပသနာ၂၀%ကို ေျဖရွင္းႏိုင္လွ်င္ ျပသာနာ၈၀% ေျပလည္သြားသည္ .. စသျဖင့္ ေလာကနည္းဥပေဒရွိသည္။ လူစြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈ ၈၀%သည္ ပင္လယ္ျပင္မွေရခဲတံုးကဲ့သို႕ ျမဳတ္ေနသည္။ စသည္တို႕ကို နားလည္ရန္ျဖစ္သည္။
– ထုတ္လုပ္မႈ၊ ဝန္ေဆာင္မႈ၊ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ၁။ အုပ္ခ်ဳပ္ဆိုင္ရာခြင့္ျပဳခ်က္ ၁။ ကြ်မ္းက်င္မႈဆိုင္ရာခြင့္ျပဳခ်က္ ၃။ ေငြေၾကးဆိုင္ရာခြင့္ျပဳခ်က္ စသည့္ ၃ခ်က္လိုအပ္ေၾကာင္း။
– ပိုင္ေျခညွိျခင္း။ ဥပမာ ၁/၂ ႏွစ္ပိုင္းတစ္ပိုင္း ႏွင့္ ၁/၃ သံုးပိုင္းတစ္ပိုင္း ေပါင္းလိုပါက ပိုင္းေျခတူေအာင္ညွိရပါသည္။ ၃/၆+ ၂/၆ = ၅/၆ ပိုင္းေျခ ၆ ဂဏန္းျဖစ္ေအာင္လုပ္ျပီးမွ ေပါင္းလို႕ရပါသည္။ ထိုနည္းတူ ျမန္မာျပည္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရာတြင္ ႏိုင္ငံျခားသားႏွင့္ျမန္မာႏိုင္ငံသားတို႕ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ကမၻာ့နည္းဟန္ႏွင့္ ျမန္မာ့နည္းဟန္တို႕ ပိုင္းေျခညီေအာင္ ဦးစြာလုပ္ေဆာင္ရပါမည္။

သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ား
BMC the Business Model Canvas ပံုစံကို ဂ်ပန္၊ ၾသစေၾတလ်ား၊ စင္ကာပူ စသည့္ႏိုင္ငံမ်ားသို႕ သြားေရာက္၊ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားစြာ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားျဖင့္ ဖန္တီးထားပါသည္။ BMC တြင္ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ဆိုင္ရာအခန္းက႑ (Key Project, Key Activities, Key Resources)၊ ပစၥည္းဝယ္ယူသံုးစြဲသူ Customers ႏွင့္ဆိုင္ရာအခန္းက႑ (Customer Relationships, Channels, Customer Segments) ၊ ေငြေၾကးစိုက္ထုတ္သူႏွင့္ဆိုင္ရာအခန္းက႑ (Cost Strusture, Revenue Streams) စသည္တို႕ကို ဇယားႏွင့္တင္ျပထားျပီး၊ အဖြဲ႕ငယ္ကေလးမ်ားျဖင့္ ေဆြးေႏြးၾကသည္။ စီးပြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အေတြးအေခၚမ်ားျဖင့္ ဥပမာယူသျဖင့္၊ ေပၚပင္လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေသာ ဟိုတယ္လုပ္ငန္း၊ ေလာင္စာဆီအေရာင္းဆိုင္လုပ္ငန္း၊ စတိုးဆိုင္လုပ္ငန္း၊ ဖက္ရွင္ဒီဇိုင္းလုပ္ငန္း၊ လဘက္ရည္ဆိုင္၊ စားေသာက္ဆိုင္လုပ္ငန္း …စသည္တို႕ကို နမူနာယူျပီး ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။
သင္ၾကားျခင္းထိေရာက္မႈကို ၃ရက္အၾကာ ေလ့လာဆန္းစစ္ပါက၊ အၾကားအာရံုျဖင့္ ၁၀%သာ မွတ္မိႏိုင္သည္။ အျမင္အာရံုျဖင့္သင္ၾကားပါက ၂၀% မွတ္မိသည္။ အၾကားႏွင့္အျမင္ေပါင္းစပ္သင္ၾကားပါက ၅၀% မွတ္မိသည္။ မိမိသိထားသည္ကို သူ႕တပါးအား တဖန္ျပန္လည္သင္ၾကားလွ်င့္ ၇၀% မွတ္မိလာသည္။ လက္ေတြ႕အသံုးခ်ႏိုင္ပါက ၈၉% မွတ္မိႏိုင္သည္ဟု ဆိုသည္။ Learning by Teaching ဟု ေခၚသည္။

စက္မႈေခတ္ (လည္လမ္းမွ) ပညာေခတ္ (လြတ္လမ္း)သို႕ ေဖၚျပခ်က္ကိုလည္း ဇယား၊ ပုံစံမ်ားျဖင့္ ရွင္းျပ၊ အလုပ္ရံုအျပန္လွန္ေဆြးေႏြးၾကသည္။ အခ်ဳပ္မွာ သင္ယူပါ၊ သင္ေပးပါ၊ လုပ္ေဆာင္ပါ ဟူေသာ (၃)ခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့လူအဖြဲ႕အစည္းအတြက္ ေခတ္အလိုက္ ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း စက္မႈေခတ္ႏွင့္ အေျပာင္းအလဲေခတ္ ႏွစ္မ်ိဳးကို People Mindset ႏွင့္ Business Mindset ႏွစ္မ်ိဳး ႏိႈင္းယွဥ္ေဆြးေႏြးၾကသည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးေခတ္တြင္ ယေန႕တိုင္ ရွင္သန္ဆဲ ျမန္မာ့လူ႕အဖြဲ႕အစည္းသည္ ထိတ္တန္းေရာက္ႏိုင္ငံၾကီးမ်ားထက္ Value Creation ထိေရာက္စြာ ေျပာင္းလဲႏိုင္ရန္ အေျခအေနေကာင္းမ်ား ရွင္သန္ေနဆဲျဖစ္သည္ဟု TSP သင္တန္းစာအုပ္မွာ ေကာက္ႏုတ္ထားပါသည္။
ေနာက္ဆံုးတြင္ ပိဋကတ္ေတာ္ထဲမွာ မဟာဓနသူေဌးသားအေၾကာင္း ပထမအရြယ္၊ ဒုတိယအရြယ္၊ တတိယအရြယ္မ်ားတြင္ စီးပြားရွာျခင္း၊ တရားအားထုတ္ျခင္း ႏွစ္မ်ိဳးကို လုပ္ေဆာင္ရန္အားေပးထားပါသည္။ သို႕မဟုတ္ပါက အသက္ရြယ္ရခ်ိန္တြင္ ခြက္ဆြဲကေတာင္းစားေနသူမ်ားအျဖစ္သို႕ ေရာက္သြားႏိုင္ေၾကာင္း ၊ အရြယ္ငယေလေလ ရမဲ့အဆင့္မ်ားေလေလ ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပထားပါသည္။ ထို႕ေနာက္ စတိေဂ်ာ့ (Apple iPhone တီထြင္သူ) မေသခင္က ေျပာျပေသာ ပံုျပင္(၃)ပုဒ္ျဖင့္ အဆံုးသပ္ထားပါသည္။ ေနာက္ဆံုးပံုျပင္သည္ ေသျခင္းတရားအေၾကာင္းျဖစ္သည္။ သင္တန္းဆရာႏွင့္သင္တန္းသားမ်ား အားလံုးသည္ ငယ္ရြယ္သူ လူငယ္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ္လည္း နံနက္တိုင္း ေသျခင္းတရားကို သတိရေအာက္ေမ့ျပီး လုပ္ငန္းစတင္ေသာ စတိေဂ်ာ့၏ တရားျဖစ္သည္။

သင္တန္းႏွင့္ပတ္သက္ျပီး သံုးသပ္ခ်က္
TSP အဖြဲ႕၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ လူငယ္ဘြဲ႕ရမ်ားစြာ အဂၤလိပ္စာႏွင့္ကြန္ျပဴတာပညာ တတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ အေျခခံသေဘာထားပါသည္။ ေရနံေခ်ာင္းျမိဳ႕တြင္ ပညာအေျခခံေကာင္းသည္။ လူငယ္မ်ားကို အဂၤလိပ္စာ ေရးဖတ္တတ္ရံုသာမက၊ နားေထာင္၊ ေျပာဆိုတတ္ေအာင္လည္း ေလ့က်င့္ေပးသည္။ ကြန္ျပဴတာ လက္ႏွိပ္စက္ရိုက္ႏွိပ္ျခင္းကို အဂၤလိပ္၊ ျမန္မာ စာႏွစ္မ်ိဳးစလံုး 30 words per minute အထိ တစ္လအတြင္း ရိုက္ႏွိပ္တတ္ေအာင္ ေလ့က်င့္ေစပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ထိုသင္တန္းကို တက္ေရာက္သူ လူငယ္မ်ားစြာတို႕သည္ ေရရွည္တြင္ စဥ္းစားတတ္ေသာ၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွန္ေသာ၊ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံျပီး အဖြဲ႕ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္တတ္သူမ်ား ျဖစ္လာရန္ ရည္မွန္းသည္။ သို႕ေသာ္ လူငယ္အားလံုးနီးပါးသည္ ထိုသင္တန္းတက္ေရာက္ျခင္းျဖင့္ မိမိတို႕ အလုပ္ကိုင္ေကာင္းေကာင္း ျမန္မာျပည္တြင္း (သို႕မဟုတ္) ႏိုင္ငံျခားသို႕ အလုပ္အကိုင္ရရွိရန္၊ ပညာဆက္လက္သင္ၾကားရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကေၾကာင္း လူငယ္မ်ားအား အင္တာဗ်ဴးျခင္းျဖင့္ သိခဲ့ရသည္။
မည္သို႕ပင္ျဖစ္ေစ TSP ေရနံေခ်ာင္းသည္ အလြန္ျမင့္ျမတ္ေသာ လူသားအရင္းျမစ္ ျပဳစုေရးျဖစ္သည္။ ပါတီစြဲ၊ အဖြဲ႕အစည္းစြဲမရွိပဲ လူတန္းစားမခြဲျခား၊ သင္ၾကားေလ့က်င့္ေပးေသာ အဖြဲ႕ငယ္ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ယခုေခတ္စားေနေသာ Capacity Building ဆိုသည္ စကားလံုးၾကီးၾကီးကို တတ္ႏိုင္သည့္ အခန္းက႑မွ ေဖၚေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ အလားတူ သင္တန္းမ်ားစြာ ျမန္မာျပည္ ရန္ကုန္၊ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ ျမိဳ႕ၾကီးမ်ားစြာတို႕တြင္ အရွိန္ဟုတ္ၾကီးစြာ ေပၚေပါက္လွ်က္ရွိသည္။ လူသားအရင္းျမစ္ ျပဳစုေရးတြင္ Myanmar Good Attitude စိတ္ေနစိတ္ထားေကာင္းသူမ်ားစြာ ေပၚထြက္လာေရးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အနာဂါတ္ျဖစ္သည္။ သင္တန္းဆရာမ်ားႏွင့္ သင္တန္းသားအားလံုး ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့၊ တိုးကက္ၾကီးပြားရန္ ေမွ်ာ္လင့္သည္။

ဆက္သြယ္ရန္
Black Pearl Engineering Tel/Fax: +95(0) 951-228545
Email: unaymyo.maung@gmail.com
http://blackpearlengineering.com/tsp.htm


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
Advertise on MoeMaKa

Similar Posts