News Features ေအာင္ဒင္

ျငိမ္းခ်မ္းေရး…. ဟိုး… အေဝးမွာ (၅)

ျငိမ္းခ်မ္းေရး…. ဟိုး… အေဝးမွာ (၅)

ေအာင္ဒင္

(ကုမုျဒာသတင္းဂ်ာနယ္၊ အတြဲ ၃၊ အမွတ္ ၃၀၊ ေအာက္တိုဘာလ ၂၉ ရက္၊ ၂၀၁၃)
==================
မညီညြတ္ေသာ ညီညြတ္ေရးတပ္ေပါင္းစုမ်ား
(ဒုတိယ) တိုင္းရင္းသားညီလာခံက ခ်မွတ္ခဲ့တဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားမွာ ” ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အင္အားစုမ်ား အားလုံးသည္ တစ္စုတစ္စည္းတည္း ကိုယ္စားျပဳရပ္တည္ရန္၊ တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းစီ သီးျခားရပ္တည္ေဆြးေႏြးျခင္းမျပဳရန္၊” ဆိုတဲ့အခ်က္ တစ္ခ်က္ပါဝင္ပါတယ္၊ သဘာဝက်တဲ့ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္တဲ့ သေဘာထားျဖစ္ေပမည့္ လက္ေတြ႕ဘဝမွာေတာ့ ျဖစ္ႏိုင္လိမ့္မယ္ မထင္ပါ၊
တစ္ခ်ိန္တုံးက အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီတပ္ေပါင္းစု (National Democratic Front/NDF) ဆိုျပီး တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ၁၂ ဖြဲ႕ေပါင္းစုထားတဲ့ တပ္ေပါင္းစုရွိခဲ့ဘူးပါတယ္၊ အဲဒီတပ္ေပါင္းစုထဲကပဲ အခ်ိဳ႕အဖြဲ႕ေတြက စစ္အစိုးရနဲ႕ သီးျခားေဆြးေႏြးျပီး ျငိမ္းခ်မ္းေရးယူ၊ အခ်ိဳ႕က အပစ္အခတ္မရပ္ပဲ ဆက္လက္တိုက္ခိုက္နဲ႕ ဒီကေန႕မွာေတာ့ NDF ဆိုတာကို ဘယ္သူကမွ မေျပာၾကေတာ့ပါ၊
၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလမွာ ညီညြတ္ေသာတိုင္းရင္းသားမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (United Nationalities Federal Council/UNFC) ဆိုျပီး တပ္ေပါင္းစုအသစ္တစ္ခုေပၚထြန္းလာပါတယ္၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ ၁၁ ဖြဲ႕ေပါင္းစည္းထားပါတယ္၊ 
ပါဝင္တဲ့အဖြဲ႕ေတြက 
ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ (Kachin Independence Organization/KIO)၊ 
ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံး (Karen National Union/KNU)၊ 
မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (New Mon State Party/NMSP)၊ 
ရွမ္းျပည္နယ္တိုးတက္ေရးပါတီ (Shan State Progress Party/SSPP, Shan State Army-South)၊ 
ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ (Karenni National Progressive Party/KNPP)၊ 
ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး (Chin National Front/CNF)၊ 
လားဟူဒီမိုကရက္တစ္ယူနီယံ (Lahu Democratic Union/LDU)၊ 
တေအာင္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (Ta-aung National Liberation Army/TNLA)၊ 
ပအို႕အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ (Pa-O National Organization/PNO)၊ 
ရခိုင္အမ်ိဳးသားေကာင္စီ (Arakan National Council/ANC)၊ နဲ႕ 
ဝ အမ်ိဳးသား အဖြဲ႕ (Wa National Organization/WNO) တို႕ျဖစ္ၾကပါတယ္၊ 
ဒီတပ္ေပါင္းစုထဲမွာ ေကအိုင္အို (KIO) နဲ႕ ေကအန္ယူ (KNU) က အင္အားအၾကီးမားဆုံးျဖစ္ျပီး လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ဝင္ တစ္ေသာင္း နဲ႕ ငါးေထာင္ စီ အသီးသီးရွိၾကပါတယ္၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီက တပ္အင္အား ၁၅၀၀ ခန္႕၊ ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီက တပ္အင္အား ၂၀၀၀ ခန္႕၊ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီက တပ္အင္အား တစ္ေထာင္ခန္႕၊ တေအာင္းအဖြဲ႕က တပ္အင္အား ၈၀၀ ခန္႕ရွိၾကျပီး က်န္အဖြဲ႕မ်ားက တပ္အင္အား ရာဂဏန္းပဲ ရွိၾကတာပါ၊ စုစုေပါင္း လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕အင္အား ႏွစ္ေသာင္းေလာက္ရွိတဲ့ ဒီတပ္ေပါင္းစုရဲ့ ေႂကြးေၾကာ္သံက “တစ္ေယာက္ထိ အမ်ား၊ အမ်ားထိ တစ္ေယာက္” (One for All, All for One) ျဖစ္ပါတယ္၊
၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လမွာ သမၼတဦးသိန္းစိန္က ျငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းျပေျမပံုကို ခ်ျပျပီး တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ျပည္နယ္အဆင့္ ေဆြးေႏြးၾကဖို႕ ဖိတ္ေခၚေတာ့ ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ ရဲ့ မူဝါဒက တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းအေနနဲ႕ သီးျခားစီမေဆြးေႏြးပဲ တပ္ေပါင္းစုအေနနဲ႕ အစိုးရနဲ႕ တိုက္႐ိုက္ေဆြးေႏြးေရးျဖစ္ပါတယ္၊ 
ဒါေပမည့္ အဖြဲ႕ဝင္အခ်ိဳ႕က ဒီမူဝါဒကို မလိုက္နာၾကပါ၊ ဒါေၾကာင့္မို႕ ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီဝင္ 
ကရင့္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံး၊ 
ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ၊
 မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၊ 
ပအို႕အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕၊ 
ရွမ္းျပည္နယ္တိုးတက္ေရးပါတီ၊ 
ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦးတို႕က အစိုးရနဲ႕ ျပည္နယ္အဆင့္၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ သီးျခားေတြ႕ဆံုခဲ့ျပီး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သီးျခားစီ သေဘာတူခဲ့ၾကပါတယ္၊
အစိုးရက သူ႕ရဲ့ မူဝါဒကို တစ္ဆင့္ေလွ်ာ႔ျပီး ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီကို တပ္ေပါင္းစုအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳလို႕ တပ္ေပါင္းစုအေနနဲ႕ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈေတြ ျပဳလုပ္လာခ်ိန္မွာပဲ ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီရဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒအခ်ိဳ႕ကို အဖြဲ႕ဝင္အခ်ိဳ႕က ေဝဘန္လာၾကပါတယ္၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၀ ရက္ေန႕မွာ က်င္းပတဲ့ ျမန္မာအစိုးရကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕နဲ႕ ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တို႕ရဲ့ ညွိႏိႈင္းအစည္းအေဝးမွာ ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီက ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ ကုလသမဂၢ၊ အေမရိကန္၊ အဂၤလန္၊ ဂ်ပန္၊ တရုတ္နဲ႕ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႕မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ၾကားဝင္ျဖန္ေျဖေပးသူမ်ား (Mediators) အျဖစ္ (သို႕မဟုတ္) ၾကီးၾကပ္ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား (Monitor) အျဖစ္ဖိတ္ေခၚရန္ တင္ျပတာကို အစိုးရဘက္က လက္မခံပါ၊ အစိုးရဘက္က ႏိုင္ငံတကာကကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေလ့လာသူ (Observers) အျဖစ္သာ တက္ေရာက္ခြင့္ျပဳႏိုင္ေၾကာင္းနဲ႕ လိုအပ္ရင္ ႏွစ္ဘက္သေဘာတူစာခ်ဳပ္မွာ သက္ေသ (Witness) အျဖစ္ ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ေၾကာင္း တုန္႕ျပန္ပါတယ္၊ ေနာက္တစ္ခါ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁၃ ရက္ေန႕မွာ က်င္းပတဲ့ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီက ႏိုင္ငံတကာျဖန္ေျဖသူမ်ားနဲ႕ ေစာင့္ၾကည့္ၾကီးၾကပ္သူမ်ားထားရွိေရး ထပ္မံေတာင္းဆိုေတာ့ အစိုးရဘက္က ထပ္မံပယ္ခ်ခဲ့ပါတယ္၊
၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁၇ ရက္ေန႕မွာ လက္နက္္ကိုင္တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕ရဲ့ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ပူးတြဲေၾကညာခ်က္တစ္ခု ထုတ္ျပန္ပါတယ္၊ ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီအဖြဲ႕ဝင္ ကရင့္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံး (KNU) ရဲ့ ဥကၠ႒ ေစာမူတူးေစးဖိုး (ဗိုလ္ခ်ဳပ္မူတူး) နဲ႕ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီဝင္ မဟုတ္တဲ့အျပင္ ဘယ္တပ္ေပါင္းစုမွာမွ မပါဝင္တဲ့ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS/SSA-North) (ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ ေျမာက္ပိုင္း) ရဲ့ ဥကၠ႒ စပ္ယြက္စစ္ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ယြက္စစ္) တို႕ျဖစ္ၾကပါတယ္၊ ဒီတိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦးက ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီက ေတာင္းဆိုထားတဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမွာ ႏိုင္ငံတကာ ျဖန္ေျဖသူမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာေစာင့္ၾကည့္ၾကီးၾကပ္သူမ်ားကို ပါဝင္ေစေရးဟာ “ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ဟာ အလြန္ရွုပ္ေထြးတာမို႕ သင့္တင့္ေလ်ာ္ကန္ျခင္းမရွိေၾကာင္း” သူတို႕ရဲ့ သေဘာထားကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာပါတယ္၊
ဒီမွာ ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီမွာ ေကအန္ယူရဲ့ ပါဝင္မႈကို ေမးခြန္းထုတ္စရာရွိလာပါတယ္၊ တကယ္ေတာ့ ေကအန္ယူ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မူတူးအုပ္စုနဲ႕ ဖဒိုေဒးဗစ္တာကေဘာအုပ္စု ဆိုျပီး ဂိုဏ္းႏွစ္ခုကြဲေနတာၾကာပါျပီ၊ လြန္ခဲ့တဲ့ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္က ဖဒိုေဒးဗစ္တာကေဘာ က ေကအန္ယူရဲ့ ဥကၠ႒လည္းျဖစ္ျပီး ေကအန္ယူကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္နဲ႕ ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီမွာ ဒု-ဥကၠ႒ (၂) တာဝန္ယူခဲ့ပါတယ္၊ သူ ေကအန္ယူ ဥကၠ႒ျဖစ္ခ်ိန္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မူတူးနဲ႕ အေပါင္းအပါမ်ားကို ဗဟိုေကာ္မီတီရဲ့ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိပဲ ျမန္မာစစ္တပ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားနဲ႕ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးလို႕ဆိုျပီး အဖြဲ႕က ထုတ္ပယ္ပစ္ခဲ့ပါတယ္၊ ေနာက္ေတာ့ ေအာက္ေျခတပ္မ်ားရဲ့ ေတာင္းဆိုမႈအရ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မူတူးနဲ႕ အဖြဲ႕ကို ျပန္လည္လက္ခံခဲ့ပါတယ္၊ ဒါေပမည့္ ေနာက္ဆုံးက်င္းပတဲ့ ေကအန္ယူညီလာခံမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မူတူးအုပ္စုက အသာစီးရျပီး ဥကၠ႒ေနရာကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္မူတူးက ရရွိသြားျပီး ဖဒိုေဒးဗစ္တာကေဘာ ကေတာ့ ဗဟိုေကာ္မီတီဝင္ အဆင့္အထိ ထိုးက်သြားပါတယ္၊ တစ္ဘက္မွာေတာ့ သူက ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီရဲ့ ဒု-ဥကၠ႒ (၂) တာဝန္ကို ဆက္ယူထားဆဲပါ၊ ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားရဲ့ အထူးအေရးေပးျခင္းခံရတဲ့ ဥကၠ႒သစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မူတူးက သူမပါဝင္ပဲ ခ်မွတ္တဲ့ ဖဒရယ္ေကာင္စီရဲ့ မူဝါဒအခ်ိဳ႕ကို လက္မခံႏိုင္ေတာ့ ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီမွာ ေကအန္ယူရဲ့ ကိုယ္စားျပဳမႈဟာ မခိုင္မာေတာ့ပါ၊
ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီႏွင့္ တိုင္းရင္းသားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအလုပ္အဖြဲ႕
၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၄ ရက္မွ ၁၆ ရက္အထိ ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ (ပထမ) တိုင္းရင္းသားညီလာခံကေန ျငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းျပေျမပံု (၆) ခ်က္ကို ခ်မွတ္ခဲ့တဲ့အျပင္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲဆိုင္ရာ မူေဘာင္မ်ား (Framework for Political Dialogue) ကို ျပင္ဆင္ေရးဆြဲဖို႕အတြက္ တိုင္းရင္းသားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအလုပ္ေကာ္မီတီ (Working Group for Ethnic Cooperation/WGEC ) ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၾကပါတယ္၊ 
အဲဒီ အလုပ္ေကာ္မီတီမွာ ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီတစ္ခုလုံးကလည္း အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ပါဝင္ျပီး နယ္စပ္ေဒသအေျခစိုက္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားနဲ႕ ျပည္ပေရာက္ တိုင္းရင္းသားပညာရွင္မ်ားစုေပါင္းပါဝင္ၾကပါတယ္၊ ဒီအလုပ္ေကာ္မီတီကေန တိုင္းရင္းသားမ်ားရဲ့ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ မူေဘာင္မ်ားျဖစ္တဲ့ “က်ယ္ျပန္႕ေသာ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ (Comprehensive Union Peace and Ceasefire Agreement)” ကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မတ္လမွာ ေရးဆြဲျပီးခဲ့ပါတယ္၊ အဲဒီေနာက္မွာေတာ့ သေဘာထားကြဲလြဲမႈေတြ စတင္ျဖစ္လာပါေတာ့တယ္၊ 
အလုပ္ေကာ္မီတီ (WGEC) မွာပါဝင္တဲ့ လက္နက္ကိုင္မဟုတ္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီကို အစိုးရကို ဒီ ႏိုင္ငံေရးမူေဘာင္မ်ား တင္ျပျပီး ညွိႏိႈင္းဖို႕အတြက္ သူတို႕ (တိုင္းရင္းသားလူထုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားနဲ႕ ပညာရွင္မ်ား) ပါ ပါဝင္တဲ့ အစိုးရႏွင့္ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းေရး အဖြဲ႕ (Negotiation Team) ကို ဖြဲ႕စည္းဖို႕ ေတာင္းဆိုၾကပါတယ္၊
ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီက လက္မခံပါ၊ ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီမွာ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ ၁၁ ဖြဲ႕ကို ကိုယ္စားျပဳျပီး ႏိုင္ဟံသာ ေခါင္းေဆာင္တဲ့ “ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးေရးအဖြဲ႕” ဖြဲ႕စည္းတာဝန္ေပးျပီးျဖစ္တာေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္ညွိႏိႈင္းေရးအဖြဲ႕တစ္ခု ထပ္ဖြဲ႕ဖို႕ မလိုဘူးလို႕ အေၾကာင္းျပန္ပါတယ္၊ ဒါ့အျပင္ ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီက (ပထမ) တိုင္းရင္းသားညီလာခံက ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့တဲ့ အလုပ္ေကာ္မီတီ ရဲ့တာဝန္ဟာ ႏိုင္ငံေရးမူေဘာင္မ်ား ေရးဆြဲရန္သာ ျဖစ္လို႕ ဒီမူေဘာင္မ်ားေရးဆြဲျပီးျပီမို႕ အလုပ္ေကာ္မီတီ ဆက္လက္တည္ရွိေနဖို႕ မလိုေတာ့ပဲ ဖ်က္သိမ္းရမယ္လို႕ ဆိုပါတယ္၊ 
အလုပ္ေကာ္မီတီကလည္း သူတို႕ဟာ (ပထမ) တိုင္းရင္းသားညီလာခံက ဖြဲ႕စည္းတာဝန္ေပးတာမို႕ (ဒုတိယ) ညီလာခံမွာ သူတို႕ေရးဆြဲထားတဲ့ ႏိုင္ငံေရးမူေဘာင္ေတြကို တင္ျပျပီး ညီလာခံကိုသာ ဒီအလုပ္ေကာ္မီတီ ဆက္လက္ရွိသင့္၊ မရွိသင့္ ဆုံးျဖတ္ေစမယ္လို႕ တုန္႕ျပန္ပါတယ္၊ ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီက လက္မခံပဲ သူတို႕ကိုယ္တိုင္ပါဝင္တဲ့ ဒီအလုပ္ေကာ္မီတီကေန ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီတစ္ဖြဲ႕လုံး ႏႈတ္ထြက္ေၾကာင္း ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇြန္လမွာ ေၾကညာလိုက္ပါတယ္၊ ျပီးေတာ့ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၂၉ ကေန ၃၁ အထိ (ဒုတိယ) တိုင္းရင္းသားညီလာခံကို ထိုင္းႏိုင္ငံ ခ်င္းမိုင္ျမိဳ႕မွာ ညီညြတ္ေသာတိုင္းရင္းသားမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) က ၾကီးမႉးျပီး တိုင္းရင္းသားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအလုပ္ေကာ္မီတီ (WGEC) မပါဝင္ပဲ က်င္းပခဲ့ပါတယ္၊
အဲဒီေနာက္မွာ ဒီအုပ္စုႏွစ္ခုရဲ့ သေဘာထားကြဲလြဲမႈက ပိုျပီးၾကီးမားလာပါေတာ့တယ္၊ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လမွာ တိုင္းရင္းသားအလုပ္ေကာ္မီတီ (WGEC) ကိုအဓိကအေထာက္အကူျပဳေနတဲ့ ဥေရာပ-ျမန္မာ႒ာန (Euro-Burma Office/EBO) က  ျဖန္႕ခ်ိတဲ့ “ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) ၏မူဝါဒမ်ားကို ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း” (Analysis of The UNFC Position) ဆိုတဲ့ စာမ်က္ႏွာ ေလးမ်က္ႏွာပါစာတမ္းမွာ “ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီဟာ ႏိုင္ငံေရးအရျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိတဲ့ အျခားနည္းလမ္းေတြကို ရွာေဖြျပင္ဆင္ကမ္းလွမ္းျခင္းမရွိပဲ အစိုးရရဲ့ ေဆြးေႏြးပြဲဆိုင္ရာ ကမ္းလွမ္းခ်က္ေတြကို ညင္းပယ္ေနတယ္”လို႕ စြပ္စြဲေဝဘန္ပါတယ္၊ “ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီဟာ ျပည္တြင္းစစ္ကို ျပန္လည္ေတာက္ေလာင္ေစတဲ့ အင္မတန္အနၲရာယ္ၾကီးတဲ့ ကစားပြဲကို ကစားေနတယ္”လို႕လည္း ေဝဘန္ပါတယ္၊ အဲဒီစာတမ္းမွာပဲ “ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီထဲက ေကအန္ယူ ကိုယ္စားလွယ္ေတြဟာ အမွန္တကယ္ ေကအန္ယူကို ကိုယ္စားျပဳခြင့္မရွိႏိုင္ဘူး”လို႕လဲ ေထာက္ျပပါတယ္၊
ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီက ဩဂုတ္လ ၁၅ ရက္ေန႕မွာ စာမ်က္ႏွာ ေလးမ်က္ႏွာရွိတဲ့ စာတမ္းတစ္ေစာင္ထုတ္ျပန္ျပီး “ဥေရာပ-ျမန္မာ႒ာန (EBO) ဟာ တိုင္းရင္းသားအလုပ္ေကာ္မီတီကတဆင့္ ေငြေၾကးအင္အားသုံးျပီး၊ တိုင္းရင္းသားမ်ားအၾကားမွာ အစိုးရနဲ႕ ေျပလည္ေအာင္ဆက္ဆံေရးနဲ႕ ေဒသဆိုင္ရာဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈကို ဦးစားေပးေရး အေတြးအေခၚမ်ားကို ျဖန္႕ခ်ိစည္းရုံးျပီး တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားရဲ့ လြတ္လပ္ေရးလႈပ္ရွားမႈေတြကို အပိုင္စီးဖို႕ ၾကိဳးစားေနတယ္”လို႕ ျပန္လွန္စြပ္စြဲလိုက္ပါတယ္၊
ဒီလိုနဲ႕ တစ္ဖြဲ႕တစ္စည္းထဲျဖစ္ခဲ့ရာကေန ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီနဲ႕ အလုပ္ေကာ္မီတီတို႕ဟာ သီးျခားအင္အားစုမ်ား ျဖစ္လာၾကျပီး အစိုးရနဲ႕ သီးျခားစီေဆြးေႏြးေနၾကပါျပီ၊ မူလက ႏိုင္ငံေရးမူေဘာင္မ်ားေရးဆြဲဖို႕သာ တာဝန္ရွိခဲ့တဲ့ တိုင္းရင္းသားအလုပ္ေကာ္မီတီဟာ အခုေတာ့ ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီအဖြဲ႕ဝင္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ ေကအန္ယူနဲ႕ ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီဝင္မဟုတ္တဲ့ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးပါတီ (RCSS) တို႕က ေထာက္ခံတဲ့ ေနာက္ထပ္ တိုင္းရင္းသားတပ္ေပါင္းစုတစ္ခုျဖစ္လာပါျပီ၊
ဆက္ပါဦးမယ္၊
ေလးစားစြာ၊
ေအာင္ဒင္
စက္တင္ဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၃

သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts