သတင္းေဆာင္းပါး ေအာင္ဒင္

Aung Din – ဝင္ေငြခြန္ေကာက္ခံျခင္းမူဝါဒ (Income Tax Policy)

(တူေမာ႐ိုးသတင္းဂ်ာနယ္၊ အတြဲ ၁၊ အမွတ္ ၅၊ မတ္လ ၂၅၊ ၂၀၁၄၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၂)

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ေကာင္းႏိုးရာရာ (အပိုင္း ၃)

ဝင္ေငြခြန္ေကာက္ခံျခင္းမူဝါဒ (Income Tax Policy)

 ေအာင္ဒင္၊ မတ္ ၃၀၊ ၂၀၁၄

ဒါေပမည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာ့ ေခတ္အဆက္ဆက္ အာဏာရွင္အစိုးရမ်ားက ျပည္သူ႕ဘဏၰာကို ကိုယ့္ဘဏၰာအျဖစ္ ထင္တိုင္းက်ဲ သုံးစြဲျပီး ကိုယ့္အက်ိဳးစီးပြါး၊ ကိုယ့္မိသားစုအက်ိဳးစီးပြါး၊ ကိုယ့္တျပည့္တပန္းအက်ိဳးစီးပြါးအတြက္ မေတာ္မတရား အလြဲသုံးစားခဲ့ၾကေတာ့ ျပည္သူလူထုက အစိုးရအေပၚ ယံုၾကည္မႈမရွိၾကတာ အစဥ္အလာျဖစ္ေနပါျပီ၊ ဒါေၾကာင့္လည္း အခြန္ေငြေပးေဆာင္ျခင္းဟာ ႏိုင္ငံသားတစ္ေယာက္ရဲ့ အေျခခံ တာဝန္တစ္ရပ္ျဖစ္မွန္း သေဘာေပါက္နားလည္ေတာင္မွ ေကာက္ခံတဲ့ အစိုးရအေပၚ မယံုၾကည္စိတ္နဲ႕ ဝင္ေငြခြန္ေပးေဆာင္ဖို႕ ပ်က္ကြက္လိမ့္မယ္၊ တုန္႕ေႏွးလိမ့္မယ္ ထင္ပါတယ္၊

သတင္းစာေတြထဲမွာလည္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၊ ဒုသမၼတေတြနဲ႕ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးေတြက ႏိုင္ငံတြင္း ေဒသေတြကို လွည့္လည္စစ္ေဆးၾကတဲ့အခါ ေဒသဆိုင္ရာဖြံ႕ျဖိဳးေရးအတြက္ ေငြေၾကးလႉဒါန္းၾကတာကို ျပည္သူလူထုပိုင္ဆိုင္တဲ့ ပိုက္ဆံေတြနဲ႕ လႉဒါန္းတယ္လို႕ မေျပာပဲ သူတို႕အိပ္ထဲက ေပးၾကသလို၊ သူတို႕ကိုယ္ပိုင္ပိုက္ဆံနဲ႕ လႉဒါန္းတာလို ေရးေနၾကတာဖတ္ရပါတယ္၊ တစ္ခါ တိုင္းျပည္မွာ အၾကီးဆုံး၊ အခ်မ္းသာဆုံးကုမၸဏီပိုင္ရွင္ၾကီးမ်ားက အာဏာပိုင္ေတြကို လာဘ္ေပးရာမွာ သြက္လက္သေလာက္၊ ထင္ရွားတဲ့၊ အလားအလာေကာင္းတဲ့ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားကို ေထာက္ပံ့ရာမွာ ရက္ေရာသေလာက္ တိုင္းျပည္အတြက္ ထိုက္သင့္တဲ့ ဝင္ေငြခြန္ေဆာင္ဖို႕ ပ်က္ကြက္ေနၾကတာ၊ ေရွာင္လႊဲေနၾကတာေတြ႕ျမင္ေနရေတာ့ သာမာန္ဆင္းရဲသားျပည္သူမ်ားရဲ့ တာဝန္သိခ်င္စိတ္၊ ဝင္ေငြခြန္ေဆာင္ခ်င္စိတ္ကို ခ်ိဳးႏွိမ္သလို ျဖစ္ေနျပန္ပါတယ္၊

#ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အခြန္အေကာက္

ဘဏၰာေရးဝန္ၾကီး႒ာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ေဒါက္တာလင္းေအာင္ရဲ့ ေျပာၾကားခ်က္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဝင္ေငြခြန္အပါအဝင္ အခြန္အမ်ိဳးအစား (၁၄) မ်ိဳးေကာက္ခံလ်က္ရွိျပီး အခြန္ရရွိေငြႏွင့္ ဂ်ီဒီပီ (GDP) (စုစုေပါင္းျပည္တြင္းထုတ္ကုန္) အခ်ိဳးမွာ (၄) ရာခိုင္ႏႈံးသာရွိတယ္လို႕ သိရပါတယ္၊ ဒီေတာ့ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းကရတဲ့ ပိုက္ဆံဟာ တိုင္းျပည္အတြက္ အင္မတန္နည္းေနပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္မို႕ အခြန္စနစ္ကို ျပန္လည္သုံးသပ္ျပီး ဝင္ေငြနည္းသူမ်ားအေပၚ ဝန္ထုတ္ဝန္ပိုးမျဖစ္ေအာင္၊ ဝင္ေငြမ်ားသူမ်ားထံမွ ထိုက္သင့္တဲ့ အခြန္ေငြရေအာင္၊ အခြန္ေဆာင္သင့္သူမ်ားအားလုံးက တာဝန္သိသိ ေက်ေက်နပ္နပ္နဲ႕ အခြန္ေဆာင္ခ်င္စိတ္ရွိေအာင္၊ အခြန္ေရွာင္သူမ်ားအား ထိထိေရာက္ေရာက္အေရးယူႏိုင္ေအာင္ ၾကိဳးစားသင့္ပါတယ္၊

 

# ပထမဆုံးလုပ္သင့္တာကေတာ့ ဝင္ေငြခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ရွိတဲ့ ပမာဏကို လက္ရွိသတ္မွတ္ထားတဲ့ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ က်ပ္ ၁၄သိန္း ၄ေသာင္း၊ ကိုယ္ပိုင္နဲ႕ သမဝါယမလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားအတြက္ က်ပ္ ၁၂သိန္း ကေန လက္ရွိကုန္ေစ်းႏႈံး၊ ကုန္က်စားရိတ္မ်ားနဲ႕ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္မည့္ က်ပ္ ၂၄သိန္းအထိ ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ဖို႕ပါ၊ ဒါဆိုရင္ တစ္လမွ က်ပ္ ႏွစ္သိန္းေလာက္ပဲရျပီး ထြက္ေငြက ဝင္ေငြထက္ပိုမ်ားေနတဲ့ သာမန္ျပည္သူေတြရဲ့ ဘဝေတြကို သက္ညွာရာေရာက္ပါလိမ့္မယ္၊

 

# ဒုတိယအေနနဲ႕ ဝင္ေငြမွ သက္သာခြင့္ေတြ ပိုျပီးဖန္တီးေပးသင့္ပါတယ္၊ အေျခခံသက္သာခြင့္မ်ားသည္ ဝင္ေငြ၏ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈံး သို႕မဟုတ္ က်ပ္သိန္း ၁၀၀ ထက္ မပိုေစရလို႕လည္း ကန္႕သတ္ထားပါတယ္၊ လက္ရွိခြင့္ျပဳထားတဲ့ အိမ္ေထာင္ဘက္၊ သားသမီးမ်ားအတြက္အျပင္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးအသုံးစားရိတ္၊ ေရႊ႕ေျပာင္းစားရိတ္၊ က်န္းမာေရးအာမခံ၊ အိမ္ေထာင္ကြဲမ်ားအတြက္ မယားစားရိတ္၊ ကေလးစားရိတ္၊ အိမ္ငွါးေနရသူမ်ား၊ ေျမမဲ့၊ အိမ္မဲ့မ်ားအတြက္ ေနထိုင္စားရိတ္၊ စသျဖင့္ သက္သာခြင့္ေတြ ပို၍ခြင့္ျပဳျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံရဲ့ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူ (၉၉) ရာခိုင္ႏႈံးထဲက အခြန္ထမ္းေဆာင္ရမည့္သူေတြကို သက္ညွာေစခ်င္ပါတယ္၊

 

# အစိုးရ႒ာနက ညႊန္ခ်ဳပ္၊ ဒုညႊန္ခ်ဳပ္၊ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမႉး စတဲ့ အျမင့္ဆုံးအရာရွိေတြေတာင္ တစ္ႏွစ္ က်ပ္သိန္း (၃၀) ထက္ (တရားဝင္) ပိုမရပါ၊ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ားမွာလည္း လစာအျမင့္ဆုံးရသူ ဝန္ထမ္းဟာ တစ္လ က်ပ္ (၁၀) သိန္း၊ တစ္ႏွစ္ က်ပ္ သိန္း (၁၂၀) ထက္ပိုမရပါ၊ သက္သာခြင့္ေတြခုႏွိမ္ျပီး တစ္ႏွစ္ဝင္ေငြ က်ပ္ သိန္း (၁၀၀) နဲ႕ အထက္ရရွိသူေတြဟာ တိုင္းျပည္လူဦးေရရဲ့ (၁) ရာခိုင္ႏႈံးေလာက္သာရွိတဲ့ လူခ်မ္းသာမ်ားနဲ႕ ထိပ္တန္းအစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ တတိယဆင့္အေနနဲ႕ ဒီလူခ်မ္းသာမ်ားကို ဝင္ေငြခြန္ပိုျပီး ေကာက္ခံသင့္ပါတယ္၊ ဝင္ေငြ က်ပ္ သိန္း (၁၀၀) ကေန သိန္း (၂၀၀) အထိကို ဝင္ေငြခြန္ (၂၀) ရာခိုင္ႏႈံး၊ သိန္း (၂၀၀) ကေန သိန္း (၅၀၀) အထိကို (၂၅) ရာခိုင္ႏႈံး၊ က်ပ္ သိန္း (၅၀၀) နဲ႕အထက္ကို (၃၀) ရာခိုင္ႏႈံး စသည္ျဖင့္ပါ၊

 

# စတုတၳအဆင့္ကေတာ့ အခြန္ထမ္းျပည္သူမ်ားကို တာဝန္သိသိ အခြန္ထမ္းေဆာင္ခ်င္စိတ္ရွိေအာင္ စည္းရုံးဖို႕ပါ၊ စည္းရုံးတယ္ဆိုတာ သတင္းစာထဲမွာ “သင့္တြင္ ဝင္ေငြခြန္ထမ္းေဆာင္ရန္တာဝန္ရွိသည္” ဆိုတဲ့ ျခိမ္းေျခာက္သလို၊ သတိေပးသလို အဓိပၸါယ္ႏွစ္မ်ိဳးထြက္တဲ့ ေၾကာ္ညာေတြ ေန႕စဥ္ေဖာ္ျပတာကို ေျပာတာမဟုတ္ပါ၊

တိုင္းျပည္မွာ အျမင့္ဆုံးဝင္ေငြရွိတဲ့ အစိုးရထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္ၾကီးေတြနဲ႕ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းရွင္ၾကီးမ်ားက တစ္ႏွစ္တာ သူတို႕ရဲ့ ဝင္ေငြနဲ႕ ဝင္ေငြခြန္ေဆာင္တဲ့ ပမာဏကို အမ်ားျပည္သူသိေအာင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာတာမ်ိဳးပါ၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ သမၼတအိုဘားမား၊ ဒုသမၼတ ဂ်ိဳးဘိုင္ဒင္၊ ေအာက္လႊတ္ေတာ္အၾကီးအကဲ ဂြၽန္ေဘးနာ၊ တရားသူၾကီးခ်ဳပ္ စတဲ့ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္နဲ႕ တရားသူၾကီးမ်ား၊ ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ား၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အၾကီးအကဲမ်ားဟာ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း တစ္ႏွစ္တာသူတို႕ရဲ့ ဝင္ေငြနဲ႕ ဝင္ေငြခြန္ေဆာင္မႈကို တရားဝင္ေၾကညာၾကပါတယ္၊

 

 ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ဆိုပါစို႕၊ တစ္လကို က်ပ္ သိန္း (၅၀) နဲ႕ တစ္ႏွစ္ကို သိန္း (၆၀၀) ရပါတယ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္က ေပးတဲ့ အေဆာင္အေယာင္ေတြရလို႕ ကားငွါးစီးစရာ၊ အိမ္ငွါးေနစရာမလိုပါ၊ ဒါေၾကာင့္ ဇနီးအတြက္၊ သားသမီးအတြက္ သက္သာခြင့္ေတြ က်ပ္ သိန္း (၁၀၀) ခုႏွိမ္ျပီးရင္ေတာင္ သူ႕ရဲ့ တစ္ႏွစ္ဝင္ေငြက က်ပ္ သိန္း (၅၀၀) က်န္ပါလိမ့္မယ္၊ သူကိုယ္တိုင္က သူ႕ရဲ့ စုစုေပါင္းဝင္ေငြ၊ သက္သာခြင့္မ်ားခုႏွိမ္ျပီး ဝင္ေငြနဲ႕ ဝင္ေငြခြန္ကို (၂၅) ရာခိုင္ႏႈံး၊ က်ပ္ သိန္း (၁၂၅) ေပးေဆာင္ေၾကာင္း အမ်ားျပည္သူသိေအာင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာမယ္ဆိုရင္ ျပည္သူလူထုက သာဓုေခၚပါလိမ့္မယ္၊

 

အလားတူ တစ္ႏွစ္ဝင္ေငြ က်ပ္ သိန္း (၄၈၀) ရွိတဲ့ ဒုသမၼတမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုတရားသူၾကီးခ်ဳပ္၊ တစ္ႏွစ္ဝင္ေငြ က်ပ္ သိန္း (၃၆၀) ရွိတဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခံုရုံးဥကၠ႒၊ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒၊ လႊတ္ေတာ္ ဒုဥကၠ႒မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္၊ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၊ ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႕ ဥကၠ႒၊ ျပည္နယ္နဲ႕ တိုင္းေဒသၾကီး ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္မ်ား၊  ျပည္နယ္နဲ႕ တိုင္းေဒသၾကီး လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒မ်ား၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ ဥကၠ႒၊ တစ္ႏွစ္ဝင္ေငြ က်ပ္ သိန္း (၂၄၀) ရွိတဲ့ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္တရားသူၾကီးမ်ား၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခံုရုံးအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊  ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ဒုတိယဝန္ၾကီးမ်ား၊ ဒုတိယေရွ႕ေနခ်ဳပ္၊ ဒုတိယစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၊  ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႕ ဝင္မ်ား၊  ျပည္နယ္နဲ႕ တိုင္းေဒသၾကီး တရားသူၾကီးခ်ဳပ္၊  ျပည္နယ္နဲ႕ တိုင္းေဒသၾကီး လႊတ္ေတာ္ ဒုဥကၠ႒မ်ား၊  ျပည္နယ္နဲ႕ တိုင္းေဒသၾကီး ဝန္ၾကီးမ်ား၊  ျပည္နယ္နဲ႕ တိုင္းေဒသၾကီး ဥပေဒခ်ဳပ္နဲ႕ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္မ်ား၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တိုင္းနဲ႕ ေဒသဥကၠ႒မ်ား၊  ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ဒုသမၼတနဲ႕ အဆင့္အတန္းတူညီတဲ့ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္နဲ႕ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ အခ်မ္းသာဆုံးလို႕ လူသိမ်ားတဲ့ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းရွင္ၾကီးမ်ားက သူတို႕ရဲ့ ဝင္ေငြနဲ႕ ဝင္ေငြခြန္ေပးေဆာင္မႈပမာဏကို ႏွစ္စဥ္ စံျပအေနနဲ႕ အမ်ားျပည္သူသိေအာင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာမယ္ဆိုရင္ အခြန္ထမ္းျပည္သူမ်ားမွာ သူတို႕ကိုယ္တိုင္လည္း သင့္တင့္ေလ်ာက္ပါတ္တဲ့ ဝင္ေငြခြန္ကို ထမ္း ေဆာင္ခ်င္စိတ္ (Sense of Responsibility) ေပၚလာပါလိမ့္မယ္၊

 

စည္းရုံးတယ္ဆိုရာမွာလည္း ဒီေလာက္နဲ႕မလံုေလာက္ေသးပါ၊ တိုင္းျပည္အတြင္းမွာ အစိုးရရဲ့ အသုံးစားရိတ္ေတြအားလုံးဟာ ျပည္သူလူထုေပးေဆာင္တဲ့ အခြန္ေငြေတြအပါအဝင္ ျပည္သူက ပိုင္တဲ့ ပိုက္ဆံေတြ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူလူထုကို သိနားလည္ေစဖို႕လည္း လိုအပ္ပါတယ္၊ ျပည္သူလူထု ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ထားတဲ့ အစိုးရက ျပည္သူလူထုရဲ့ ပိုက္ဆံေတြကို ျပည္သူလူထုအက်ိဳးစီးပြါးအတြက္ ျပည္သူလူထုကိုယ္စား စီမံခန္႕ခြဲေနတယ္၊ ျပည္သူလူထုဟာ အစိုးရကို လခေပးေနတဲ့ အလုပ္ရွင္ေတြျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ ခံစားမႈမ်ိဳး (Sense of Ownership) ျဖစ္ေပၚေအာင္ အစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ားက ၾကိဳးစားဖန္တီးဖို႕ လိုအပ္ပါတယ္၊ ဆင္စြယ္နန္းေတာ္ၾကီးေတြထဲမွာ အလံုျခဳံဆုံးေနထိုင္၊ အေကာင္းဆုံးေတြနဲ႕ ေပ်ာ္ေမြ႕ေနျပီး ျပည္သူ႕ဘဏၰာကို ကိုယ္ပိုင္ဥစၥာလို ထင္သလိုသုံးစြဲေနၾကတယ္ဆိုတဲ့ စစ္အာဏာရွင္ေတြက ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့လို႕ ျပည္သူတို႕ရင္ထဲမွာ အျမစ္တြယ္ေနတဲ့ သံသယေတြကို ဒီကေန႕ရဲ့ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ျပည္သူဗဟိုျပဳလႈပ္ရွားမႈေတြနဲ႕ ေျပာင္းလဲပစ္ႏိုင္မွပဲ သံသယနဲ႕ ျပည္သူေတြဟာ တာဝန္သိတဲ့ အခြန္ထမ္းျပည္သူမ်ားျဖစ္လာၾကမွာပါ၊

 

# ပဉၥမအဆင့္ကေတာ့ အခြန္ေရွာင္တဲ့၊ အခြန္ေငြ အျပည့္အဝေပးေဆာင္ဖို႕ ပ်က္ကြက္တဲ့ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းရွင္ၾကီးမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္အေရးယူဖို႕ပဲ ျဖစ္ပါတယ္၊ အခြန္ေကာက္ခံမႈစီစစ္ၾကီးၾကပ္ေရး ဘုတ္အဖြဲ႕ ဥကၠ႒ သူရဦးေသာင္းလြင္က “ျပည္သူေတြ အခြန္ေဆာင္ခ်င္လာေအာင္ လံႈ႕ေဆာ္မႈေတြ အစိုးရကလည္း လုပ္မေပးေသးဘူး၊ လႊတ္ေတာ္ကလည္း လုပ္မေပးႏိုင္ဘူး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အခြန္တိုးျမႇင့္ရရွိေရးလုပ္ေဆာင္မႈမွာ အစိုးရလည္း တာဝန္မေက်ဘူး၊ လႊတ္ေတာ္ကလည္း တာဝန္မေက်ဘူး” လို႕ ေျပာတယ္ဆိုျပီး Weekly Eleven Journal က ေဖာ္ျပတာ ဖတ္လိုက္ရပါတယ္၊ တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ လည္ပါတ္ေနသည့္ ကုမၸဏီေပါင္း သုံးေသာင္းေက်ာ္ရွိျပီး အျမတ္အစြန္းျပ အခြန္ေဆာင္တဲ့ ကုမၸဏီက ႏွစ္ေထာင္ ေက်ာ္ခန္႕သာရွိတယ္လို႕လည္း သိရပါတယ္၊ ဦးေသာင္းလြင္ကပဲ “Group of Companies ကုမၸဏီအုပ္စုေတြေအာက္မွာ ကုမၸဏီေတြ အမ်ားၾကီးရွိတယ္၊ သူတို႕သာ မွန္မွန္ကန္ကန္အခြန္ေဆာင္မယ္ဆိုရင္ လက္ရွိအခြန္ရရွိႏႈံးထက္ ႏွစ္ဆတက္လာႏိုင္ပါတယ္” လို႕ ေျပာေၾကာင္းလည္း သိရပါတယ္၊

 

# ႏြမ္းပါးသူမ်ားကို မွ်ေဝပါ

 

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ့ ဝင္ေငြခြန္ေကာက္ခံမႈမွာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားကို မွ်ေဝမႈလည္းပါဝင္ပါတယ္၊ ဝင္ေငြနည္းတဲ့ သူအဖို႕ ေပးေဆာင္ရမည့္ ဝင္ေငြခြန္ကလည္း နည္းပါတယ္၊ အဲဒီမွာမွ အခြန္ထမ္းေဆာင္သူဟာ ေမြးကင္းစကေလးငယ္ရွိျပီး အလုပ္လည္းလုပ္ေနရလို႕ ေမြးကင္းစကေလးငယ္ကို ေစာင့္ေရွာက္ဖို႕ ကေလးထိန္းငွါးရတယ္ဆိုရင္ ေထာက္ပံ့ေငြျပန္ေပးပါတယ္၊ သက္ၾကီးရြယ္အို မိဘ၊ ဘိုးဘြားေတြကို ေစာင့္ေရွာက္ေနရတယ္ဆိုရင္ ေထာက္ပံ့ေၾကးျပန္ေပးပါတယ္၊ မိသားစုထဲမွာ မသန္မစြမ္းကေလးငယ္ရွိတယ္ဆိုရင္ ေထာက္ပံ့ေၾကး ျပန္ေပးပါတယ္၊ အသက္ ၁၈ ႏွစ္မျပည့္ေသးတဲ့ ကေလးအတြက္လည္း ေထာက္ပံ့ေၾကး ေပးပါတယ္၊ ဆိုေတာ့ ေပးေဆာင္ရမည့္ ဝင္ေငြခြန္ထက္ ျပန္ရတဲ့ ေထာက္ပံ့ေၾကးေတြက ပိုမ်ားတဲ့အခါ အခြန္ေဆာင္သူက တစ္ျပားမွ မေပးေဆာင္ရေတာ့ပဲ အစိုးရဆီက ျပန္ရပါတယ္၊ အဲဒီလို စနစ္မ်ိဳး ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္၊ ဝင္ေငြနည္းသူမ်ားကို သက္ညွာပါ၊ ခ်မ္းသာသူမ်ားကို အခြန္ေငြပိုေကာက္ပါ၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားကို မွ်ေဝပါ၊ ဒါမွလည္း ဆင္းရဲ၊ ခ်မ္းသာ ကြာဟမႈကို မထိန္းႏိုင္ေတာင္မွ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား ဘဝေတြ ပ်က္စီးမသြားေအာင္ ကာကြယ္ေပးႏိုင္မွာပါ၊

 

ေအာင္ဒင္
မတ္လ (၄)၊ ၂၀၁၄


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
Advertise on MoeMaKa

Similar Posts

2 thoughts on “Aung Din – ဝင္ေငြခြန္ေကာက္ခံျခင္းမူဝါဒ (Income Tax Policy)
  1. ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေနပါတယ္ဟုေၾကြးေက်ာ္ ေလ့ရွိေသာအေယာင္ေဆာင္ဒီမိုကေရစီအစိုးရမ်ားသည္(စစ္အာဏါရွင္တျဖစ္လဲအစိုးရမ်ား)ဆင္းရဲခ်မ္းသာကြာဟမွဳႀကီးမားလါမွဳကို၄င္း၊ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုဆင္ေျခအမ်ိဳးမ်ိဳးေပးေရြ ့အခ်ိန္ဆြဲ နည္းဗ်ဴဟာသံုးေ၇ြ့ ခြာစစ္ဆင္ေလ့ရွိေၾကာင္း နားလည္မိပါသည္။

  2. က်ေနာ္တို ့ ေနထိုင္တဲ့ ၾသစေတးလ်ား နိုင္ငံမွာလဲ ေထာက္ပံ့ေငြ ျပန္ေပးပါတယ္- အခြန္ေဆာင္ထားသူက ၀င္ေငြနည္းတဲ့သူျဖစ္လွ်င္ တႏွစ္တခါ ရာခိုင္ႏွဳန္းသတ္မွတ္ခ်က္နဲ ့ အစိုးရ က ျပန္ေပးပါတယ္ခင္ဗ်–

Comments are closed.