သတင္းေဆာင္းပါး ေဇာ္ေအာင္ (မုုံရြာ)

ျမန္မာျပည္မွာ မီးလာရန္ အၾကံေပးခ်က္မ်ား

ေဇာ္ေအာင္ (မုုံရြာ)
ေဖေဖာ္၀ါရီ ၇၊ ၂၀၁၄

 

ျမန္မာႏိုင္ငံၾကီး လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးရန္ ဆည္တာတမံၾကီးေတြေဆာက္တာ ေရရွည္စီမံကိန္းမ်ား စီစစ္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ လွ်ပ္စစ္ေရာင္း စားဖို႕ဆိုပါက အျပင္းထန္ကန္႕ကြက္ရပါမည္။ ဥပမာ.. ကခ်င္ျပည္နယ္၊ တာပိန္ဓါတ္အားစက္ရံုလို ေရာင္းစားေနဆဲမ်ားမွ ၂၅%ခန္႕၊  ျမန္မာျပည္တြင္း ရတနာ၊ေရႊ ဓါတ္ေငြလိုင္းမ်ားမွ ၂၅% ခန္႕၊ ျပည္တြင္းလွ်ပ္စစ္ရရွိရန္ ေဖာက္ယူ ျပန္ရဖို႕ ျပည္သူလူထုက ၾကိဳးစားရပါမည္။ 

 

ေရရွည္အတြက္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားကို ၁၀၀% ေပးျပီး (ဥပမာ သီလဝါလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား Korea/Japan လို စမ္းသပ္ေနတာ ေကာင္းပါ သည္။ ေရတိုအတြက္ေတာ့ ပုဂၢလိက ေဒသခံကုမၸဏီေလးမ်ားကို UN, WorldBank, ADB, UNIDO, JICA Japan တို႕လို အဖြဲ႕အစည္း အကူညီမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ားကို ခ်မွတ္အေကာင္ထည္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။

 

Myanmar Report ကို 2013 Yangon မွာထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာ႔ စြမ္းအင္ က႑ အတြက္ အၾကံျပဳခ်က္ ၁၇ ခုကို ရွိျပီး စြမး္အင္ ဝန္ၾကီးဌာန နွင္႔ အာရွ ဖြံျဖိဳးေရး ဘဏ္ ၊ Acceရntor’s Energy (UK) ၃ခုေပါင္း နည္းလမ္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ဆက္လက္ျပီး ျမန္မာတတ္ၾကြမ္းသူ ပညာရွင္၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ဖိတ္ေခၚ အေကာင္ထည္ေဖၚဖို႕ ရွိပါသည္။ (ေႏြးေကြးေနဆဲ)

 

ကမၻာ့ဘဏ္မွ US$ 1000 million လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရး စီမံကိန္း Jan2014 တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာသည္။ အလားတူ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္ Solar System မ်ားျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးကို ေဒသခံကုမၸဏီေလးမ်ားႏွင့္ အာဏာပိုင္မ်ား လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိရာ၊ ေငြ/အာဏာ ရွင္မ်ား အျမတ္မထုတ္ရန္ ေဒသခံ၊ တတ္ၾကြမ္းနားလည္သူမ်ား စုေပါင္းကာကြယ္ရပါမည္။ ဥပမာ ဆားလင္းၾကီးျမိဳ႕နယ္ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရး အဖြဲ႕…။  ေက်းလက္၊ ရပ္ကြက္မ်ားတြင္ 20w lighting တည၅နာရီ ၊ တစ္လ က်ပ္ ၃၀၀၀ (တစ္ယူနစ္ က်ပ္၁၅၀ႏႈန္း) စသျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ေရာင္းခ်ေသာ ေဒသခံလုပ္ငန္းရွင္ေလးမ်ားကို အားေပး၊ ကာကြယ္ေပးရပါမည္။

 

အစိုးရဆိုသည္မွာ ကုမၸဏီ အၾကီး၊ အလတ္ မ်ားကို အခြန္ေကာက္ဖို႕ပဲျဖစ္ပါသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ရင္ Corruption ျဖစ္ေလ့ရွိစျမဲ နည္းပါးေအာင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား စာရိတၱသာမက၊ နည္းပညာလည္း အသင့္တင့္ ၾကြမ္းက်င္ရပါမည္။  အခုခ်ိန္မွာ ႏိုင္ငံအတြက္ အေရးၾကီးေသာ လုပ္ငန္း၂ခု  ဆက္သြယ္ေရး Communication ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ Electricity ေတြကိုေတာ့ အစိုးရက မလုပ္သင့္ေတာ့ပါ။ ဆက္သြယ္ေရး ကဲ့သို႕၊ ျပည္ပကုမၸဏီမ်ားကို တင္ဒါေခၚရပါမည္။ ဆက္သြယ္ေရး SIM card ကို ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္အက်ိဳးတူစီးပြားေရးကုမၸဏီမ်ားက ေနာက္ထပ္ တႏွစ္အထက္ တစ္ဦးတည္း ကိုင္ထားဦးမည္ဟု ဆိုသည္ Jan 2014 News).

 

ဧရာဝတီ၊ သံလြင္ေတြမွာ ဆည္ေဆာက္၊ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံကို ဓါတ္အား အားလံုး ၁၀၀% ေရာင္းတာေတာ့ အျပင္းထန္ကန္႕ကြက္ပါသည္။

 

ဥပမာ.. ေလာေလာဆည္ မေလးရွားအစိုးရ 2000MW Project 2B ေဆာက္ဖို႕ ကုမၸဏီၾကီးမ်ားကို တင္ဒါေခၚေနပါသည္။ ျမန္မာအစိုးရမွာ ကုမၸဏီတင္ဒါကို နားလည္ႏိုင္သူ နည္းပါးပါသည္။ ရွိတဲ့ ပညာရွင္ေတြ အစည္းေဝး၊ အလုပ္မ်ားစြာနဲ႕ ပိေနၾကပါသည္။ တျခားတတ္ၾကြမ္း၊ အေတြ႕ၾကံဳရွိသူ ျမန္မာမ်ားကိုလည္း အစိုးရက ေခၚယူတာဝန္ေပးျခင္း အားနည္းေနပါသည္္။

 

Malaysia Gov , Project 2B,  2000mW

(US$ 3.3 billion Power Project)

Quotation bids (31 Jan 2014)

1. YTL Power  7.5 US cents/Kwh

2. 1MDB 7.6 cent/Kwh

3. Malakoff & TNB  8.55 cent/kwh

(1 US$ = RM 3.35)

Source:

Energy Commission EC

 

New Energy Architecture

Myanmar Report  (Jun 2013) ကို ထုတ္ျပန္လုိက္ျပီး ျမန္မာ႔ စြမ္းအင္ က႑ အတြက္ အၾကံျပဳခ်က္ ၁၇ ခုကို တင္ျပ ထားသည္။ စြမး္အင္ ဝန္ၾကီးဌာန နွင္႔ အာရွ ဖြံျဖိဳးေရး ဘဏ္ ၊ Accentor’s Energy စက္မူ လုပ္ငနး္စုတုိ႔ ပူူးေပါငး္ေရးဆြဲသည့္ အစီရင္ခံစာကို လက္ေတြ႔ အေကာင္ထည္ ေဖၚမည့္ ျမန္မာ့ ပညာရွင္မ်ားစြာ လိုအပ္ပါသည္။ Accenture အၾကံေပး အဖြဲ႔သည္၊ ကန္ေဒၚလာ ၂၅ဘီလွ်ံ ကုမၼဏီၾကီးျဖစ္ သည္။) အိုင္ယာလန္ အေျချပဳ တကမၻာလံုး ၀န္ထမ္း ၂ သိန္းခြဲ ရွိသည္။ အာရွဖြံ ႔ျဖိဳးေရးဘဏ္ ADB အပါ အ၀င္ အၾကံ ဥာဏ္ မ်ားက အလြန္ ေကာင္းမည္ ျဖစ္သည္။

 

Fortune 500  ကမၻာ့ အၾကီးဆံုး ကုမၸဏီ ေပါင္း ၅၀၀ မေလးရွား ႏိုင္ငံ Patronas ပိုင္ဆိုင္မႈ  ၉၇.၃ ဘီလွ်ံ၊ အဆင့္ ၆၈။  ထိုင္း PTT company  ပိုင္ဆိုင္မႈ ၇၉.၆ ဘီလွ်ံ ကမၻာ့မွာ အဆင့္ ၉၅ ျဖစ္သည္။ စင္ကာပူ ကုမၼဏီမ်ားထက္ ၾကီးမားလွပါသည္။ ထို၂ခု စလံုး အစိုးရက ရွယ္ယာ အမ်ားစု ပိုင္ဆိုင္သည္။ အစိုးရ သည္ ႏိုင္ငံျခား အၾကံေပး အဖြဲ႔မ်ား ေပးသည ့္အၾကံ အတိုင္းလုပ္ရန္ အေရးၾကီး လွသည္။ ကမၻာကို ထိုးေဖာက္ ရန္ ျမန္မာ့နည္း ျမန္မာ့ ဟန္ နည္းစနစ္ မ်ား.. စြန္႔လႊတ္ ဘို႔ အစိုးရ ေပၚလစီ ရွိေသာ္ လည္း Hardliner မ်ားႏွင့္ သမ ရိုးစြဲ၊ အာဏာ၊ ေငြ အင္အား သံုး ေျခမႈန္း လိုသူ အုပ္စု သည္  အၾကိတ္ အနယ္ ျပိဳင္ဆိုင္ လွ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာ့ စြမ္းအင္ ၀န္ၾကီးဌာန MOGE၊ လွ်ပ္စစ္ ၀န္ၾကီး ဌာန EPC တို႔ ေခါင္းေဆာင ္သူမ်ား အေရး ပါလွသည္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts