တူေမာင္ညိဳ သူတိုု႔အာေဘာ္

ျပတ္သားသည့္ေျပာဆုိမႈကို တိက်ခုိင္မာၿပီး က်ယ္ျပန္႔သည့္ စည္းရံုးလႈပ္ရွားမႈျဖင့္ေပါင္းစပ္

 

ျပတ္သားသည့္ေျပာဆုိမႈကို တိက်ခုိင္မာၿပီး က်ယ္ျပန္႔သည့္ စည္းရံုးလႈပ္ရွားမႈျဖင့္ေပါင္းစပ္

တူေမာင္ညိဳ  (၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၇ ရက္)

 “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ”ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ စစ္တပ္ပါမွျဖစ္မယ္၊ စစ္တပ္ပါဖုိ႔လုိတယ္ စသျဖင့္ ေျပာဆုိစည္းရံုးသံေတြ ညံေန ခ်ိန္၌ True News ဂ်ာနယ္ အတြဲ ၆၊ အမွတ္ ၁၃ တြင္  ကာခ်ဳပ္ ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္ မိန္႔ခြန္းဆုိသည္ကို  ေဖာ္ျပလာသည္။

မိန္႔ခြန္းပါ သေဘာထားမွာ ကာခ်ဳပ္ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္သည္ ကန္႔လန္႔ကာေနာက္ကြယ္က “ကာခ်ဳပ္ဗိုလ္သန္းေရႊ” ၏ ေက်းဇူး သစၥာကိုထာဝစဥ္ေစာင့္သိရုိေသပါမည္ ဟု အာမဘေႏၱခံလုိက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဒီခ်ဳပ္ပါတီဥကၠ႒၏ “ေမတၱာရပ္ခ်က္”ကို ရင့္ရင့္ႀကီး စိမ္းကား လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဗိုလ္သန္းေရႊကလည္း စိမ္းကားခဲ့ဖူးသလို၊ ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္ကလည္း ကာခ်ဳပ္ေဟာင္း၏ ဖဝါးေျခရာထပ္ျပလိုက္ ျခင္းပင္။

ထိုမိန္႔ခြန္းဆိုသည္ကို ကာခ်ဳပ္ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္က ႏုိဝင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔ကေျပာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဒီခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္၏ “၄ ဦး ၄ သြယ္” ေတြ႔ဆံုေရး ေမတၱာရပ္ခံခ်က္မွာ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ႔အတြက္ ကာခ်ဳပ္ မိန္႔ခြန္းသည္ ဒီခ်ဳပ္ဥကၠ႒၏ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္အား တုန္႔ျပန္ျခင္းျဖစ္သည္။

ကာခ်ဳပ္သည္ ဗိုလ္သန္းေရႊႏွင့္ “၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒ” ကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္မည္ဟု ရပ္တည္ေျပာဆုိလုိက္သျဖင့္ သူ႔လက္ ေအာက္တြင္ရွိေသာ တပ္ဗိုလ္တပ္သားအားလံုး သူနဲ႔အတူရပ္တည္ၾကရမည္။ ကာခ်ဳပ္၏သေဘာထားအတုိင္း စစ္တပ္တစ္တပ္လံုးလိုက္ နာၾကရမည္မဟုတ္ပါလား။

ယခုအခါ ကာခ်ဳပ္မင္းေအာင္လိႈင္က စစ္သားအမတ္မ်ားထဲတြင္ “ဗိုလ္ထီး” အမတ္မ်ားခ်ည္းသာ ရွိေနရာမွ၊ “ဗိုလ္မ” အမတ္ မ်ားကို (ေတာင္းဆုိခ်က္/ေဝဖန္ခ်က္အရ) ထည့္သြင္းေပးလုိက္သည္။ ဗိုလ္ထီးျဖစ္ေစ၊ ဗိုလ္မျဖစ္ေစ၊  စစ္တပ္ထဲတြင္ျဖစ္ေစ၊ လႊတ္ေတာ္ ထဲတြင္ျဖစ္ေစ၊ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနဆဲျဖစ္လွ်င္ (စစ္မႈထမ္းေဟာင္းဘဝေရာက္ေနလွ်င္လည္း) ကာခ်ဳပ္အမိန္႔ကို နာခံရမည္သာ။

သုိ႔ပါ၍ လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္လည္း ဗိုလ္ထီးျဖစ္ေစ၊ ဗိုလ္မျဖစ္ေစ ကာခ်ဳပ္ ဗုိလ္မင္းေအာင္လိႈင္ အမိန္႔နာခံရမည္။

True News ဂ်ာနယ္ တြင္ပါေသာ ကာခ်ပ္ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္၏ မိန္႔ခြန္း သည္ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” ျပင္ဆင္ေရးသာမက “၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ” အတြက္ပါ စစ္တပ္အတြင္းရွိ အရာရွိအရာခံအၾကပ္တပ္သားမ်ားအား ႀကိဳတင္အမိန္႔ေပးထားလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ ကို သတိျပဳၾကရမည္။ ၁၉၆၀ ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္မီ ဗိုလ္ေနဝင္းက သူ႔စစ္ဗိုလ္မ်ားအား (တည္ၿမဲဖက္ပင္းၾကဖို႔) ဝိနည္းလြတ္ အမိန္႔ေပး သည္ကို သတိရစရာပင္။ စစ္တပ္ထဲက စစ္သားျဖစ္ေစ၊ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီထဲက စစ္သားေဟာင္းျဖစ္ေစ၊လႊတ္ေတာ္ထဲက စစ္သားျဖစ္ေစအားလံုး “ဗိုလ္သန္းေရႊႏွင့္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” ကို သစၥာေစာင့္သိကာကြယ္ၾကမည္သာျဖစ္သည္။

၆၆ ႏွစ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔မိန္႔ခြန္းတြင္ ဒီခ်ဳပ္ဥကၠ႒ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး “တရားမွ်တမႈမရွိဘူး၊ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းစံထားေတြနဲ႔မကိုက္ညီဘူး၊ ႏုိင္ငံရဲ႕အနာဂတ္အတြက္ ေကာင္းတဲ့ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမဟုတ္ဘူး” အေတာ့္ကို ျပတ္ျပတ္သားသားေျပာသည္။( ဒီေလာက္မေကာင္းတဲ့အေျခခံဥပေဒကို ဘာေၾကာင့္မ်ားျပင္ေနေတာ့မွာလဲ။ အသစ္သာေရးပါေတာ့)

ဒီခ်ဳပ္ဥကၠ႒၏ ျပတ္သားသည့္ေျပာဆုိမႈကို တိက်ခုိင္မာၿပီး၊ က်ယ္ျပန္႔သည့္ စည္းရံုးေရးပါဝင္တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ခ်မွတ္ၿပီး ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးပါဝင္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ပါ၊ ဦးစီးဦးေဆာင္ျပဳပါလုိ႔ တုိက္တြႏ္းေတာင္းဆိုပါသည္။

ထုိ႔အျပင္  “ျပင္ – ဝင္” မွ “ဝင္ – ျပင္” သုိ႔ “ေျပာင္းလဲ” သြားသကဲ့သို႔ ေျပာင္းလဲ မသြားေစရန္အတြက္လည္း အႀကိမ္ႀကိမ္ ဆုေတာင္းေနပါမည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ဟာ “၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒ” ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ ႏွစ္ျဖစ္ပါသည္။

ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးအံုႂကြပါဝင္လာမွသာ “၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒ” ကို အေျခခံက်က်ျပင္ဆင္ႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ “၂၀၀၈အေျခခံ ဥပေဒ” ကို လႊတ္ေတာ္တြင္း နည္းျဖင့္ျပင္ဆင္ႏုိင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ ျပည္သူလူထုလိုလားႏွစ္သက္သည့္အတုိင္း ျပင္ဆင္မည္ဆုိလွ်င္ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပနည္းျဖင့္သာ ျပင္ဆင္မွျဖစ္ႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ လႊတ္ေတာ္ တြင္းနည္းလမ္းျဖင့္သာ ျပင္ဆင္မည္ဆုိလွ်င္ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီအႀကိဳက္ သာျဖစ္ၿမဲျဖစ္ေနပါလိမ့္မည္။

စစ္တပ္အတြင္းရွိအရာရွိအရာခံအၾကပ္တပ္သားမ်ား၏ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ပုခံုးေပၚတြင္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ႏွင့္ စစ္အုပ္စု၏ (အမိန္႔/ စည္းကမ္း) ဟူေသာ “ထမ္းပိုးႀကီး” ဖိစီးထားခဲ့သည္မွာ ရာစုႏွစ္ဝက္ေက်ာ္ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။ ထို ထမ္းပုိးႀကီးႏွင့္ မ်က္မွန္စိမ္း တပ္ကာ ျပည္သူလူထုႏွင့္တပ္မေတာ္ကို စစ္အုပ္စုက ရန္တုိက္ေသြးခြဲေနျခင္းလည္းျဖစ္ပါသည္။ တပ္မေတာ္ကို ခါးပုိက္ေဆာင္တပ္ သဖြယ္ျပဳ လုပ္ၿပီး ျပည္သူလူထုကိုအၾကမ္းဖက္ဖိႏွိပ္သတ္ျဖတ္ခဲ့ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

စစ္အာဏာရွင္စနစ္ႏွင့္စစ္အုပ္စုဆုိသည္ “ထမ္းပိုးႀကီး” ခြာခ်ပစ္ႏုိင္ေရး၊ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုျပည္သူမ်ား၏ ဒီမုိကေရစီလႈပ္ရွားမႈႀကီး ထဲသုိ႔ တပ္မေတာ္သားမ်ားကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ပါဝင္လႈပ္ရွားႏုိင္ဖုိ႔ဆုိလွ်င္ လူထုလႈပ္ရွားမႈမုခ်လိုအပ္ပါသည္။ လူထုလႈပ္ရွားမႈႀကီး ေပၚေပါက္လာမွသာ တပ္မေတာ္သားမ်ားကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ပါဝင္လႈပ္ရွားႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ သုိ႔အတြက္ တျပည္လံုးလကၡဏာေဆာင္ ေသာ လူထုလႈပ္ရွားမႈႀကီးေပၚေပါက္လာေအာင္လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ခ်မွတ္ၿပီး စည္းရံုးလႈံ႔ေဆာ္ၾကရပါလိမ့္မည္။

သုိ႔ပါ၍ ယခုအခါတြင္ လူထုလႈပ္ရွားမႈမလိုအပ္သလိုလို၊ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ တစ္ကိုယ္ေတာ္ အစြမ္းအစျဖင့္ အရာ ရာကို ေဆာင္က်ဥ္းလာႏုိင္ေတာ့မလိုလို၊ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို ေလးစားလုိက္လွ်င္ပဲ ဒီမုိကေရစီသစ္ပင္ သူ႔အလိုလိုေျမက ေပါက္လာ ေတာ့ မေယာင္ ေယာင္ ေဟာေျပာေရးသားေနမႈမ်ားရပ္တန္းက ရပ္သင့္ပါၿပီ။

 ၫြန္း

– ဒီလိႈင္းစာေစာင္၊ အတြဲ ၃၊ အမွတ္ ၂၊ (၁၃-၁-၂၀၁၄)

– True News ဂ်ာနယ္ အတြဲ ၆၊ အမွတ္ ၁၃        

Photo – From Senior General Min Aung Hlaing’s facebook page  

                                   

 


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
MoeMaKa English Site

Similar Posts

2 thoughts on “ျပတ္သားသည့္ေျပာဆုိမႈကို တိက်ခုိင္မာၿပီး က်ယ္ျပန္႔သည့္ စည္းရံုးလႈပ္ရွားမႈျဖင့္ေပါင္းစပ္
  1. Dear Sayar Nyo, Very good article.This is the truth that can not ask democracy by peacefully.Peoples need to stop asking and demanding the want which could not be achieved since 50 years ago.We would like to ask how leaders preparing for the worst.We do not hope for the best since 1988.Peoples are getting suffer and poorer and nothing for the hope.If my point is seem like wrong,every one can comments and all are welcome.

  2. လူထု အုံၾကြမွဴၾကီးတခု သံဃာေတာ္မ်ား ဦးေဆာင္ျပီး ၂၀၀၇ မွာ ေပၚေပါက္ခဲ့တယ္ေလ- အဖြဲ ့ခ်ဳပ္က ကိုယ္နဲ ့ မဆိုင္သလို ေအးေအးေဆးေဆးဘဲ ေနခဲ့တယ္- ကိုယ္လိုခ်င္တဲ့ အရာ မရမွန္းသိစျပဳမွ ျပည္သူကို ေတာင္းတလာတယ္- အလကားေနရင္း ၉၀ ရလာဒ္ေလးကို မိန္းေမာေနတယ္ သာယာေနတယ္- ၉၀ မွာ မဲ အျပတ္အသတ္ အနိုင္ရတာ အဖြဲ ့ခ်ဳပ္ရဲ ့ မူ၀ါဒ သေဘာထားေတြ ေကာင္းလြန္းလို ့ ၾကိဳက္လြန္းလို ့ လူထုက မဲေပးခဲ့တာ မဟုတ္ဘူး- အဖြဲ ့ခ်ဳပ္မူ၀ါဒ ဘာမွန္းမသိရွိသူေတြ အမ်ားၾကီးရွိတယ္- သူတို ့မဲေပးတာက တ-စ-ည – မနို င္ ျပီးေရာ- ဆိုျပီးမဲေပးခဲ့တာ- အဖြဲ ့ခ်ဳပ္ – လုပ္နိုင္ခဲ့တာက အင္တာဗ်ဴးရယ္- စတိတ္မင့္ထုတ္တာရယ္ ဒါဘဲ လုပ္နိုင္တယ္။ လက္ရွိ အဖြဲ ့ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ က ဒုတိယ ပင္လုံ လို ့ေျပာခဲ့တယ္- ဘာမွ ျဖစ္မလာဘူး- ၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒ မဟန္မွန္းသိလုိ ့ ေရြးေကာက္ပြဲ မ၀င္ဘူးလို ့ ပါတီတြင္းဆုံးျဖတ္ခဲ့တာေၾကာင့္ ၀င္လိုသူေတြ ပါတီမွ ထြက္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ခဲ့တယ္- ေနာက္ေတာ့ ၾကားျဖတ္မွာ မတရားတဲ့ အေျခခံဥပေဒမွန္း သိပါလွ်က္နဲ ့ ၀င္ခဲ့တာဘဲ မဟုတ္လား- အဖြဲ ့ခ်ဳပ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္- မ၀င္ ကိစၥတခုထဲနဲ ့ပတ္သတ္ျပီး ပါတီမွ ထြက္ခဲ့ၾကတဲ့ သူေတြက ပါတီက ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ျပီမို ့ သူတို ့နဲ ့ဆႏၵတူသြားလို ့ ပါတီျပန္၀င္ဘို ့ ေျပာတဲ့အခါ အ၀င္မခံတာ စဥ္းစားစရာျဖစ္လာတယ္- လူထု အုံၾကြမွဴျဖစ္ေပၚလာရင္ ပထမဦးဆုံး အေသခံရမွာ- ေထာင္က်ခံရမွာက အာဏာယူမည့္သူေတြ မဟုတ္ဘူး-လူထုေတြျဖစ္တယ္- အဖြဲ ့ခ်ဳပ္၀င္ေတြက လူထုေရွ ့မွ ျပတ္သားစြာ ဦးေဆာင္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ပါ၀င္ ဘို ့ ဘယ္သူမွ ေနာက္တြန္ ့မွာ မဟုတ္ဘူး- အခုေနအခ်ိန္မွာေတာ့ တေျဖးေျဖးဘဲ လူထုက နားလည္သေဘာေပါက္လာပါမယ္- လူထု လွဳပ္ရွားမွဳနဲ ့ တိုင္းျပည္ကို စစ္ဘိနပ္ေအာက္ လုံး၀ က်ေရာက္သြားေအာင္ မလုပ္သင့္ေတာ့ပါ- ၂၀၁၅ မွာ အဖြဲ ့ခ်ဳပ္ဥကၠဌ သမတ မျဖစ္လို ့ လူထုလွဴပ္ရွားမွဴလုပ္တယ္ဆိုတာ ရွက္စရာၾကီီးပါ-

Comments are closed.