တူေမာင္ညိဳ သူတိုု႔အာေဘာ္

က်ိဳးႏြံနာခံေရးလား/ အာခံ ဆန္႔က်င္ ပယ္ဖ်က္ေရးလား (Tu Maung Nyo)

 

 က်ိဳးႏြံနာခံေရးလား/ အာခံ ဆန္႔က်င္ ပယ္ဖ်က္ေရးလား

တူေမာင္ညိဳ (၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၆ ရက္)

 ေဒၚျမင္ျမင့္ေအး၊ ေဒၚခင္မိမိခုိင္၊ ဦးသန္႔ဇင္ထက္တို႔ကို တရားမစြဲဆုိထုိက္မွန္းသိပါလ်က္နဲ႔ အညွိဳးအေတးျဖင့္ ဖမ္းဆီးထားၿပီး ေနာက္ယခုအခါ ပဲခူးတိုင္းတရားလႊတ္ေတာ္က တရားေသ လႊတ္ေပးလိုက္ရၿပီျဖစ္သည္။

 အေရးမသာ၍သာ အံႀကိတ္ၿပီးလႊတ္ေပးလုိက္ရျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။ သူတုိ႔ဂြင္ထဲဝင္လာသည့္အခါ သင္းတုိ႔သည္ အညွိဳးအေတး ျဖင့္ေထာင္းပါလိမ့္ဦးမည္။ 

            သို႔ပါ၍ ၆ လခန္႔မွ် မတရားသျဖင့္ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ထားမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ရဲ၊ တရားသူႀကီး၊ ဆြဲခ် အဆင့္ဆင့္ေသာ တာဝန္ရွိသူ မ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ စစ္ေဆးအေရးယူရန္လိုအပ္သည္။ ထို႔အျပင္ ယခုကဲ့သို႔ ၆ လခန္႔မွ် မတရားသျဖင့္ ဖမ္းဆီး ေထာင္ခ်ခံခဲ့ရ သည့္ ေဒၚျမင့္ျမင့္ေအး၊ ေဒၚခင္မိမိခိုင္၊ ဦးသန္႔ဇင္ထက္တုိ႔ကို အဆင့္ဆင့္ေသာတာဝန္ရွိသူမ်ားက မွားယြင္းေၾကာင္းေတာင္းပန္ရမည္။ နစ္နာမႈတြက္ေလ်ာ္ေၾကးေပးရမည္။ 

            အညွိဳးအေတးကို ရဲ၊ တရားသူႀကီးမ်ားက ထားႏုိင္သည္မဟုတ္၊ ရဲႏွင့္တရားသူႀကီးဆုိသူမ်ားသည္ အထက္က ေပးသည့္အမိန္႔ တုိင္း ဖမ္းဆိုလွ်င္ဖမ္းၾကရၿပီး အထက္ကခ်ေပးသည့္အတုိင္း စီရင္ခ်က္ခ်ၾကရသည္။ အုပ္စုိးသူမ်ားအတြက္ စစ္တပ္၊ ေထာက္လွမ္းေရး၊ တရားေရးမ႑ိဳင္၊ တရားဥပေဒ၊ တရားရံုး၊ တရားသူႀကီး၊ အစိုးရေရွ႕ေန (ဆြဲခ်)၊ ရဲတပ္ဖြဲ႔တုိ႔သည္ လက္မရြံ႕၊ လက္ကုိင္ဒုတ္မ်ားျဖစ္သည္။ အၾကမ္းဖက္ဖိႏွိပ္ေရးယႏၱယားမ်ားလည္းျဖစ္သည္။ 

            ထိုအၾကမ္းဖက္ဖိႏွိပ္ေရးယႏၱယားမ်ားသည္(နဝတ-နအဖ)စစ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ (နဝတ-နအဖ)စစ္အစုိးရက အလိုက်အမႈ ေတာ္ထမ္းခဲ့ၾကၿပီး၊ သမၼတ(ဗိုလ္) ဦးသိန္းစိန္ႀကံ့ဖြံ႔အစုိးရ လက္ထက္တြင္လည္း သမၼတ(ဗိုလ္)ဦးသိန္းစိန္ႀကံ့ဖြံ႔အစုိးရ အလုိက်အမႈေတာ္ထမ္း ေနဆဲျဖစ္သည္။ 

            ေလလံုးထြားလွသည့္ “တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး” ဆုိသည္မွာ အုပ္စုိးသူမ်ားအလိုက် ျပည္သူမ်ားက ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားေနၾကရသည့္ အေျခအေနတစ္ရပ္ကို ဆုိလိုျခင္းသာျဖစ္သည္။ အုပ္စုိးသူမ်ားအဖုိ႔ ျပည္သူမ်ားၿငိမ္ဝပ္ပိျပားေနျခင္းသည္ တရားဥပေဒစုိးမုိးျခင္း ပင္ျဖစ္ သည္။ 

 ျပည္သူမ်ားက အခြင့္အေရးေတာင္းဆုိမည္၊ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မည္၊ ဆႏၵျပမည္ဆုိလွ်င္ “ႏုိင္ငံေတာ္တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ ေအးခ်မ္း သာယာမႈကို ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ တရားဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈ” ဟူ၍ ေျပာဆုိၾကမည္။ 

လက္နက္ဆုိ၍ အပ္တုိမွ်ပင္မရွိေသာ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားအား ဂ်ီးသရီးေမာင္းျပန္ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ (တကသ)အေဆာက္အအံုအား ဒုိင္းနမုိက္ျဖင့္ၿဖိဳခ်ျခင္း၊ အင္းလ်ားကန္ေဘာင္တြင္ လံုထိန္းမ်ားက ရုိက္ႏွက္သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ဒီပဲယင္းတြင္ အၾကမ္း ဖက္သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ လက္ပံေတာင္းတြင္ သံဃာေတာ္မ်ားအား မီးေလာင္ဗံုးျဖင့္ပစ္ခတ္ျခင္း၊ ရခုိင္၊ မိတၱီလာ၊ ထန္းကုန္း၊ ဥကၠံ၊ လားရိႈးတုိ႔တြင္ အၾကမ္းဖက္မီးရိႈ႕သတ္ျဖတ္မႈမ်ားအား လက္ပုိက္ၾကည္ေနျခင္းမ်ားသည္ အုပ္စုိးသူမ်ား၏ ပြင့္လင္းျမင္သာသည့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုး ေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ 

 လိုအပ္လွ်င္ ေတာမတ္အိုေဟးကင္းတားနားႏွင့္ အဖြဲ႔စီးနင္းလာသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အား ရန္ျပဳတုိက္ခုိက္ျခင္းသည္ပင္ တရား ဥပေဒစိုးမိုးေရးျဖစ္သည္။ ဆီးဂိမ္းေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲတြင္ ထုိင္ခံုမ်ားရုိက္ခ်ိဳးၿပီး ဆုိင္းဘုတ္ႏွင့္အလံမီးရိႈ႕သူလူရမ္းကားမ်ားကို စရိတ္ေပး၍ ျပန္လႊတ္ျခင္းသည္လည္း တရားဥပေဒစုိးမိုးေရးပင္ျဖစ္သည္။ 

            “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” အပါအဝင္ အမ်ားစုေသာ “တည္ဆဲဥပေဒမ်ား”သည္ မတရားသည့္မမွ်တသည့္၊ ဖိႏွိပ္သည့္ဥပေဒဆိုး မ်ားသာလွ်င္ ျဖစ္သည္။ ထိုသုိ႔ေသာ တည္ဆဲဥပေဒဆိုးမ်ားသည္ အုပ္စုိးသူမ်ား၏အၾကမ္းဖက္ဖိႏွိပ္မႈကို အျပည့္အဝ ေထာက္ခံကာကြယ္ေပး ထားသည့္ ဥပေဒမ်ားလည္းျဖစ္သည္။ 

            ခ်ဳပ္လုိက္လွ်င္ျပည္သူမ်ား၏ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးမ်ားကို ဖိႏွိပ္ခ်ိဳးႏွိမ္ထားၿပီး အၾကမ္းဖက္အႏုိင္ က်င့္ထားသည့္ ဥပေဒမ်ားျဖစ္သည္။ သုိ႔ပါ၍ “တရားဥပေဒစုိးမိုးေရး”၏ လက္ေတြ႔အဓိပၸါယ္မွာ ျပည္သူမ်ားအား ပုိင္ပုိင္ႏုိင္ႏုိင္ အၾကမ္း ဖက္ ဖိႏွိပ္ထားႏုိင္သည့္အေျခအေနတစ္ရပ္ကို ဆုိလိုျခင္းသာျဖစ္သည္။ ျပည္သူမ်ား၏ လယ္ယာေျမ၊ ဘုိးဘြားပုိင္ေျမမ်ားကို အဓမၼသိမ္း ယူၿပီး၊ ျပန္ေပးရန္ဆႏၵျပေတာင္းဆုိသည့္အခါ “တပ္စည္ပင္”ကဲ့သုိ႔ လူဆိုးလူမိုက္မ်ားက အၾကမ္းဖက္ရန္ျပဳျခင္းသည္ တရားဥပေဒ စိုးမုိး ေရး၏ လက္ေတြ႔သာဓကျဖစ္သည္။ 

သုိ႔ျဖင့္ လာမည့္လြတ္လပ္ေရးေန႔တြင္ “ပုဒ္မ၁၈” အား ဆႏၵျပၾကလိမ့္ဦးမည္။ တကယ္ေတာ့ ဆႏၵျပရံုမွ်ျဖင့္ မလံုေလာက္ေခ်၊  “ပုဒ္မ ၁၈”  တစ္ခုတည္းကိုသာ ကြက္၍ ဆႏၵျပၾကမည္ေလာ။ “ပုဒ္မ ၁၈” သည္ လံုးဝဖ်က္သိမ္းပစ္ရမည့္ ဥပေဒဆိုးမ်ား၊ ပုဒ္မဆိုးမ်ား အနက္  တစ္ခုအပါအဝင္သာျဖစ္သည္။ 

            တစ္ခ်ိန္တစ္ခါက “မတရားသည့္ အမိန္႔အာဏာဟူသမွ် တာဝန္အရဖီဆန္ၾက” ဟူ၍ ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့ၾကသူမ်ားသည္ပင္ ယခုအခါ “တရားဥပေဒစုိးမိုးေရး”ဟု ေျပာင္းလဲေႂကြးေၾကာ္ေနၾကၿပီ။ အေျပာင္းအလဲဆိုသည္မွာ ဤသို႔ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို ေျပာတာျဖစ္မည္ ဟုထင္ပါသည္။ တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္ယူၿပီးမွ ဆႏၵျပသည့္ က်ိဳးႏြံယဥ္ေက်းေသာ ဥပေဒဘက္သားေတြျဖစ္ကုန္ၿပီ။ ျပည္သူမ်ား လုိက္နာေစ ရန္စံနမူနာျပအျဖစ္ ျပဳလုပ္ေနၾကသေလာ။ မတရားသည့္တည္ဆဲအမိန္႔ဥပေဒမ်ားကို ရိုးက်ိဳးဝပ္တြားေနၾကသည္။ မိမိအား ခတ္လာမည့္ လက္ထိပ္ႏွင့္ သံေျခက်င္းအား ေဆးလွလွ ခ်ယ္ေပးေနၾကသည္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts

One thought on “က်ိဳးႏြံနာခံေရးလား/ အာခံ ဆန္႔က်င္ ပယ္ဖ်က္ေရးလား (Tu Maung Nyo)
  1. ထုံးစံပါဗ်ာ- နဲနဲေလး မျဖစ္စေလာက္ အခြင့္အေရးေလးေပးတာနဲ ့ ေျပာခဲ့တဲ့စကားေတြ အေငြ ့ပ်ံသြားျပီဗ်- ေနာက္ထပ္ ေခါင္းေဆာင္ တေယာက္ ေပၚေပါက္လာေအာင္ ေစာင့္ရမွာေပါ့- အဲဒီ ေခါငး္ေဆာင္ကလဲ အလားတူ ေခါင္းေဆာင္မ်ိဳးဆို –ေသေရာဆရာ-

Comments are closed.