လူမ်ား၊ ရုုပ္ပုုံလႊာမ်ား

၈၈ အေရးေတာ္ပုံတပ္သားတဦး ကြယ္လြန္ – ကိုေမာင္ေမာင္ၾကီး ( ၁၉၆၃ – ၂၀၁၃ )

၈၈ အေရးေတာ္ပုံတပ္သားတဦး ကြယ္လြန္

ေဇာ္သူရ (မဲေဆာက္) ေပးပို႔သည္၊ မိုးမခ၏ ၀မ္းနည္းမွတ္တမ္း၊ ဧျပီ ၂၆၊ ၂၀၁၃

ကိုေမာင္ေမာင္ၾကီး ( ၁၉၆၃ – ၂၀၁၃ ) ကိုယ္ေရးအတဳၳပတၱိ

ကိုေမာင္ေမာင္ၾကီးကို အဖ ဦးအုန္းေဖ ႏွင့္ အမိ ေဒၚညြန္႔ရီတို႔မွ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ဇႏၷ၀ါရီလ(၁၇) ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္တိုင္း ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔ ၊ ရန္ကင္းျမိဳ႔နယ္၌ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ ေမြးခ်င္း(၈)ေယာက္အနက္ အၾကီးဆုံးသား ျဖစ္သည္။ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္မွစ၍ ရန္ကင္းျမိဳ႕နယ္ ၊ အလယ္တန္း ေက်ာင္း (အ လ က ၃) တြင္ ပညာ စတင္ဆည္းပူးခဲ့သည္။ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကင္းျမိဳ႕နယ္ အထက္တန္း ေက်ာင္း (အ ထ က ၂) သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ျပီး ပညာဆက္လက္သင္ယူခဲ့သည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ အထိ လုပ္သားမ်ား ေကာလိပ္တြင္ သမိုင္းအဓိက ဘာသာရပ္ျဖင့္ ပညာဆက္လက္ဆည္းပူးခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီ နည္းျပသင္တန္း ၊ လမ္းစဥ္လူငယ္ ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္မြမ္းမံသင္တန္း အျပင္ အလုပ္သမားအစည္းအရုံး ရုံးစီမံခန္႔ခြဲမႈ ပညာရပ္မ်ားကိုသင္ယူခဲ့သည္။

ေက်ာင္းသားဘဝ ကတည္းမွစ၍ စာေပ၀ါသနာပါေသာေၾကာင့္ ျမန္မာစာေပမ်ား ၊ ဒုတိယကမၻာစစ္ဆိုင္ရာ စာေပမ်ား၊ အလုပ္သမားစာေပမ်ားအပါအ၀င္ ေတာ္လွန္စာေပမ်ားအား ေလ့လာဆည္းပူးခဲ့သည္။ လုပ္သားမ်ား ေကာလိပ္တြင္ သမိုင္းအဓိက ဘာသာရပ္ျဖင့္ ပညာသင္ေနရင္း ရန္ကင္းျမိဳ႔နယ္ ၊ ရက္ကြက္စာၾကည့္တိုက္တြင္ လည္း အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ဝင္ေရာက္တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ပညာသင္ေနရင္း လုပ္ငန္းခြင္မ်ား ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္စဥ္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ မတ္လ ေက်ာင္းသား (ကိုဖုန္းေမာ္) လႈပ္ရွားမႈအေရးေတာ္ပုံၾကီးတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ျပီး (၁၉၈၈) ခုႏွစ္ ျမန္မာတႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီ လူထုအေရးေတာ္ပုံၾကီးတြင္ တာ၀န္က်ရာ အခန္း႑မွ တက္ၾကြစြာပါ၀င္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

၁၉၈၈ လူထုအေရးေတာ္ပုံမတိုင္မီအထိ ျမန္မာ့ေရနံ ေကာ္ပိုေရးရွင္းရုံး၀န္ထမ္း ၊ ရန္ကင္းျမိဳ႔နယ္ ၾကက္ေျခနီ တပ္စုမွဴး ႏွင့္ လုပ္သားမ်ားေကာလိပ္ အလုပ္ အမႈ ေဆာင္အျဖစ္ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္္။

၁၉၈၈ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၁၈)ရက္ေန႔တြင္ စစ္အစိုးရ (ႏိုင္ငံေတာ္ျငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔)၏ စစ္အာဏာသိမ္းမႈေၾကာင့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္အား တိုက္ဖ်က္ရန္အတြက္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု ေတာ္လွန္ေရး အေျခခံေဒသသို႔ ထြက္ခြါလာခဲ့သည္။

လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမသို႔ေရာက္ရွိျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး (ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္) သို႔ မြန္ျပည္နယ္ ၊ ဘုရားသုံးဆူေဒသ ၊ တပ္ရင္း (၁၀၂)မွ စတင္၀င္ေရာက္ကာ တာ၀န္မ်ားကို ေက်ပြန္စြာထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး (ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္)တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္စဥ္ကာလအတြင္း တပ္ရင္းစည္းရုံးေရးအဖြဲ႔၀င္ ၊ စခန္း ေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး (၂) ၊ အမွတ္ (၁၀၂)တပ္ရင္းမွဴး ၊ စခန္းေကာ္မတီ ဒုတိယ ဥကၠဌ ၊ နယ္ေျမေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ႏွင့္ မကဒတ ဒုတိယအၾကိမ္ညီလာခံသက္တမ္းအတြင္း ဗဟိုေကာ္မီတီ၀င္ ၊ ဗဟိုလုပ္ငန္း စစ္ေဆးေရးဌာနအတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္လည္းေကာင္း ၊ ၄င္းေနာက္ တပ္ရင္း (၂၀၉)သို႔ေျပာင္းေရႊ႔ျပီးေနာက္ တတိယအၾကိမ္ညီလာခံသက္တမ္းအတြင္း ေက်ာင္းသား တပ္မေတာ္ စစ္ရုံးခ်ဳပ္ ရုံးအုပ္ၾကီးအျဖစ္ လည္းေကာင္း ၊ ၁၉၉၆ခုႏွစ္ ေပါင္းစည္းေရးညီလာခံ သက္တမ္းကာလအတြင္း ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ ၊ ဌာနခ်ဳပ္ တာ၀န္ခံအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။

သကၠရာဇ္(၂၀၀၀)ခုႏွစ္မွစ၍ ကြယ္လြန္ခ်ိန္အထိ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအင္အားစုတြင္ ဗဟိုဦးေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္အျဖစ္ ေပးအပ္ေသာတာ၀န္မ်ားကို ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစုတြင္လည္း မူ၀ါဒေရးရာဦးေဆာင္အဖြဲ႔၀င္အျဖစ္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေရး ၊ စစ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္မွာပင္ ဒီမိုကေရစီ ၊ လူ႔အခြင့္အေရး ၊ လူထုစည္းရုံးေရး ၊ ရုံးစီမံခန္႔ခြဲေရး အပါအ၀င္ အျခားေသာ ပညာရပ္မ်ားကိုေလ့လာဆည္းပူးကာ ႏိုင္ငံတကာတကၠသိုလ္မ်ားမွ အသိအမွတ္ျပဳ ဘြဲ႔လက္မွတ္မ်ား ရရွိေအာင္စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ၄င္းအျပင္ မိမိတတ္ကြ်မ္းေသာပညာရပ္ မ်ားကို သင္ၾကားပို႔ခ်သည့္ ေက်ာင္းဆရာ ၊ သင္တန္းဆရာအျဖစ္လည္း ႏွစ္ေပါင္းမ်ာစြာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

မကြယ္လြန္မိအခ်ိန္အထိ Children Development Center ပညာေရးေကာ္မတီတြင္ ဒုတိယ ဥကၠဌအျဖစ္ လည္းေကာင္း ၊ ခေလးအခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈေကာ္မတီတြင္ တြဲဖက္အတြင္း ေရးမွဴးအျဖစ္ လည္းေကာင္း ၊ Suwannimit Foundation တြင္ ဆပ္ေကာ္မတီ၀င္အျဖစ္လည္းေကာင္း တာ၀န္မ်ား ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွစ၍ အသည္းေရာဂါ ေဝဒနာေၾကာင့္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အားနည္းသြားေသာ္လည္း စစ္အာဏာရွင္ မ်ားကို အ႐ံႈးမေပး လက္မေလွ်ာ့ဘဲ တိုင္းျပည္ႏွင့္ျပည္သူလူထုအတြက္ အသက္ေပးတိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့သည္။

၁၉၉၅ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ့အမ်ဳိးသမီး သမဂၢအဖြဲ႔မွ ေနာ္ေလးဒီႏွင့္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားခဲ့သည္။ ေစာရန္ႏိုင္ ႏွင့္ ေစာဇင္မင္း သား(၂)ေယာက္ ထြန္းကားျပီး မကြယ္လြန္မီအခ်ိန္အထိ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ႔စြာ ေနထိုင္ခဲ့သည္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts