သတင္းေဆာင္းပါး ေအာင္ဒင္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို အနီးၾကည့္ အေ၀းၾကည့္ (၁၄) – Aung Din

(ျပည္သူ႕ေခတ္ဂ်ာနယ္၊ အတြဲ ၃၊ အမွတ္ ၁၃၈၊ မတ္လ ၂၁ရက္၊ ၂၀၁၃၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၈/၃၂)

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို အနီးၾကည့္ အေ၀းၾကည့္ (၁၄)
ေအာင္ဒင္၊ မတ္ ၂၆။ ၂၀၁၃
အပိုင္း (၁၄) ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကို ေလ့လာသုံးသပ္ျခင္း (င) 

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ႏွင့္ ေစာင့္ထိန္းသင့္ေသာ ကိုယ္က်င့္တရား

(၃) ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ ဝင္ေငြကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း (Financial Disclosure) 

 အေမရိကန္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား လိုက္နာရတဲ့ က်င့္ဝတ္ေတြထဲမွာ ပိုင္ဆိုင္မႈနဲ႕ ဝင္ေငြေတြကို ႏွစ္စဥ္ေၾကညာရတာလဲ အေရးၾကီးတဲ့ က်င့္ဝတ္ျဖစ္ပါတယ္၊ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ေမလ (၁၅) ရက္ကို ေနာက္ဆုံးထားျပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ခန္႕အပ္ထားတဲ့ အၾကီးတန္းလက္ေထာက္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာအၾကီးတန္းအရာရွိမ်ားဟာ ျပီးခဲ့တဲ့ တစ္ႏွစ္တာကလအတြင္း သူတို႕ရဲ့ ပိုင္ဆိုင္မႈ၊ ဝင္ေငြ နဲ႕ အခြန္ေပးေဆာင္မႈေတြကို လႊတ္ေတာ္က်င့္ဝတ္ေကာ္မီတီကို မပ်က္မကြက္တင္သြင္းရပါတယ္၊ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ အခ်ိန္မီ မတင္သြင္းႏိုင္လို႕ သက္ဆိုင္ရာပုဂိၢဳလ္က စာေရးျပီး ေမတၲာရပ္ခံရင္ ေကာ္မီတီက ရက္အနည္းငယ္ တိုးျမႇင့္ေပးႏိုင္ပါတယ္၊

ဒီေနရာမွာ အၾကီးတန္းအရာရွိမ်ားဆိုတာက ႏွစ္စဥ္ဝင္ေငြ ေဒၚလာ တစ္သိန္းအထက္ရသူေတြကို ဆိုလိုတာပါ၊ ေဒၚလာ တစ္သိန္းေအာက္ရတဲ့ ဝန္ထမ္းေတြတင္စရာမလိုပါ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႕ၾကည့္မည္ဆိုရင္ လႊတ္ေတာ္ရုံး ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္တို႕၊ ညႊန္ၾကားေရးမႉးတို႕ကို အၾကီးတန္းအရာရွိမ်ားလို႕ ေခၚဆိုႏိုင္မယ္ ထင္ပါတယ္၊

ေမလ ၁၅ ရက္ကို ေနာက္ဆုံးသတ္မွတ္ရတာက အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ႏိုင္ငံသားမ်ားအားလုံးရဲ့ ဝင္ေငြခြန္ကို ဧျပီလ ၁၅ရက္ေနာက္ဆုံးထားေပးေဆာင္ရတာမို႕ အခြန္ေဆာင္ျပီး တစ္လအၾကာရက္ကို သတ္မွတ္ထားတာပါ၊

သူတို႕မလြဲမေသြေၾကညာရတဲ့ ဝင္ေငြစာရင္းမွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ခံစားရရွိတဲ့ လစာေငြတင္ မကပါ၊ လက္ရွိပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားနဲ႕ ပိုင္ဆိုင္မႈေပၚကရတဲ့ ဝင္ေငြ (ဥပမာ အိမ္ေတြ၊ ျခံေတြပိုင္ျပီး အဲဒီ အိမ္၊ ျခံေတြကို အငွါးခ်ထားတယ္ဆိုရင္ ရတဲ့ ဝင္ေငြ၊ ကိုယ္ပိုင္စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းေတြရွိရင္ အဲဒီလုပ္ငန္းရဲ့ တန္ဘိုးနဲ႕ အဲဒီလုပ္ငန္းကဝင္ေငြ)၊ ကိုယ္ကေခ်းငွါးထားတာရွိရင္ ရရန္ရွိေငြ၊ မိမိပိုင္ အိမ္၊ ျခံ၊ လုပ္ငန္းေတြကို ေရာင္းခ်ခဲ့တယ္ဆိုရင္ အဲဒီေရာင္းခ်မႈကရတဲ့ အျမတ္အစြန္း၊ ျပင္ပကုမၸဏီေတြမွာ အစုရွယ္ယာ ဝင္ထားတယ္၊ ရင္းႏွီးျမႇဳတ္ႏွံထားတယ္ဆိုရင္ အဲဒီ အစုရွယ္ယာနဲ႕ ရင္းႏွီးျမႇဳတ္ႏွံမႈရဲ့ တန္ဘိုးနဲ႕ တစ္ႏွစ္အတြင္းတိုးပြါးလာမႈ၊ တန္ဘိုးၾကီးမားတဲ့ လက္ေဆာင္ပစၥည္းေတြ၊ ခရီးသြားတဲ့ ကုန္က်စားရိတ္ေတြ၊ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပ အဖြဲ႕အစည္းေတြမွာ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ရာထူးတာဝန္ေတြနဲ႕ သေဘာတူညီခ်က္ေတြ၊ အားလုံးကို တင္ျပရတာပါ၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊ အၾကီးတန္းအရာရွိေတြတင္ မကပါဘူး၊ သူတို႕ရဲ့ အိမ္ေထာင္ဘက္ေတြ၊ သူတို႕နဲ႕ အတူေနဆဲ သား၊ သမီးေတြရဲ့ ေငြေရးေၾကးေရး အခ်က္အလက္မ်ား အားလုံးကို တင္ျပရတာပါ၊

သတ္မွတ္ထားတဲ့ ရက္အမီ မတင္ျပႏိုင္ရင္ ေကာ္မီတီက ဒဏ္ေငြ ေဒၚလာ ၂၀၀ ေနာက္က်ေၾကးတပ္ပါတယ္၊ မွားယြင္းတင္ျပမႈ၊ မျပည့္စံုတဲ့ တင္ျပမႈေတြကို ေကာ္မီတီက စစ္ေဆးေတြ႕ရွိရင္ အျခားအေရးယူမႈမ်ားကိုလဲ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္၊ ပိုျပီးၾကီးမားတဲ့အမွားအယြင္းေတြ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိရင္ ေကာ္မီတီက တရားေရး႒ာနကို ရာဇဝတ္မႈနဲ႕ အေရးယူဖို႕ လႊဲေျပာင္းေပးႏိုင္ပါတယ္၊

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဆိုတာ ျပည္သူလူထုရဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္တာမို႕ ျပည္သူ႕ကိုယ္စားလွယ္ပီသေအာင္ သန္႕ရွင္းစင္ၾကယ္ဖို႕ အထူးလိုအပ္လွပါတယ္၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ရဲ့ သန္႕ရွင္းစင္ၾကယ္မႈကို တိုင္းတာႏိုင္တဲ့ အခ်က္တစ္ခ်က္ကေတာ့ ဝင္ေငြ နဲ႕ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို အမ်ားသိေအာင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာတာပါ၊

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ရဲ့ ေငြေရးေၾကးေရးအေျခအေနဟာ ဖြင့္ထားတဲ့ စာအုပ္တစ္အုပ္လို ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရမွာပါ၊ အင္မတန္ခ်မ္းသာတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ အမ်ားၾကီးရွိပါတယ္၊ ခ်မ္းသာတာ အျပစ္မဟုတ္ပါ၊ ဒါေပမည့္ ဒီပုဂိၢဳလ္ေရးႂကြယ္ဝမႈေတြ၊ မိသားစုပိုင္ဆိုင္မႈေတြဟာ တရားနည္းလမ္းက် ရရွိခဲ့တာျဖစ္ဖို႕လိုပါတယ္၊ အမ်ားျပည္သူရဲ့ မ်က္ရည္ေတြကို နင္းေခ်ျပီးမွ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝတာမျဖစ္သင့္ပါ၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူေတြရဲ့ ဘဝေတြကို ဖ်က္ဆီးျပီးမွ ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာတာ မျဖစ္သင့္ပါ၊ အဲဒီလို ပုဂိၢဳလ္မ်ိဳးဟာလဲ ျပည္သူ႕ကိုယ္စားလွယ္မျဖစ္သင့္ပါ၊ 

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ေယာက္အေနနဲ႕ရတဲ့ ဝင္ေငြကသိပ္မမ်ားလွေပမည့္ နန္းေတာ္လို စံအိမ္ၾကီးေတြမွာ ဇိမ္ခံကားေတြကို အလဲလဲအလွယ္လွယ္ စီးႏိုင္သူေတြ၊ အေျခြအရံေတြ အမ်ားၾကီးခန္႕ထားႏိုင္သူေတြ၊ ကိုယ္ပိုင္ေလယဥ္ေတာင္ စီးႏိုင္သူေတြ၊ လူမႈေရးကိစၥေတြမွာ သိန္းေပါင္း ရာေပါင္းမ်ားစြာ လႉဒါန္းႏိုင္သူေတြကို သူတို႕ ဒီႂကြယ္ဝမႈေတြ ဘယ္လိုရရွိပိုင္ဆိုင္ခဲ့သလဲဆိုတာ စံုစမ္းစစ္ေဆးသင့္ပါတယ္၊

(၄) ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာလႈပ္ရွားမႈ (Campaign Activities) 

(က) လႊတ္ေတာ္အမတ္ဟာ သူရဲ့ ရာထူးတာဝန္အရ လႊတ္ေတာ္က ေပးအပ္ထားတဲ့ ရုံးခန္းေတြ၊ အေဆာက္အအံုေတြကို သုံးျပီး မဲဆြယ္ခြင့္မရွိပါ၊

(ခ) လႊတ္ေတာ္အမတ္ရဲ့ ရုံး႒ာနက ရုံးသုံးပစၥည္းၾကိယာေတြ (လႊတ္ေတာ္အမတ္ရဲ့ အမည္နဲ႕ရုံးသုံးစာေရးစကၠဴကစလို႕ ကြန္ျပဴတာေတြ၊ ပံုႏွိပ္စက္ေတြ၊ ဖိုင္ေတြ၊ တယ္လီဖုန္းစတဲ့ ဆက္သြယ္ေရးၾကိယာေတြ စသျဖင့္) ကို ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္ရာမွာ လုံးဝသုံးခြင့္မရွိပါ၊

(ဂ) လႊတ္ေတာ္အမတ္က ခန္႕အပ္ထားတဲ့ လႊတ္ေတာ္ရုံးဝန္ထမ္းေတြဟာ သက္ဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္အတြက္ မဲဆြယ္ေရးလုပ္ငန္းေတြကို သူတို႕ရဲ့ ကိုယ္ပိုင္အခ်ိန္ေတြမွာ ေဆာင္ရြက္ပါတယ္၊ ရုံးခ်ိန္အတြင္းမွာ လုပ္ခြင့္မရွိပါ၊ ဒါေပမည့္ ဘယ္သူမွ သူတို႕ရဲ့ ကိုယ္ပိုင္ဆနၵမပါပဲ မဲဆြယ္ဖို႕ ဖိအားေပးခိုင္းေစလို႕မရပါ၊

(ဃ) လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအံုၾကီးမ်ားအတြင္းမွာ ဘယ္လႊတ္ေတာ္အမတ္မွ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အလႉေငြေတြေတာင္းခံျခင္း၊ လက္ခံျခင္း လုံးဝမျပဳလုပ္ရပါ၊

(င) ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ရန္ပံုေငြေတြကို ေရြးေကာက္ပြဲ သို႕မဟုတ္ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေရးကိစၥမ်ားမွာပဲ သုံးခြင့္ရွိပါတယ္၊ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအတြက္ သုံးစြဲခြင့္မရွိပါ၊ ေနာက္က်ျပန္ေပးမယ္ဆိုျပီး ေခ်းငွါးခြင့္မရွိပါ၊

(စ) လႊတ္ေတာ္အမတ္က သူ႕ရဲ့ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားမွာ အေထာက္အကူျပဳဖို႕ ခန္႕အပ္တာဝန္ေပးထားတဲ့ ဝန္ထမ္းမ်ားဟာ သူတို႕ကို အလုပ္ခန္႕ထားတဲ့ လႊတ္ေတာ္အမတ္အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲရန္ပံုေငြ ထည့္ခြင့္မရွိပါ၊

(၅) အက်ိဳးစီးပြါးဆိုင္ရာ ပဋိပကၡျဖစ္မႈ (Conflict of Interest)

(က) မိမိရဲ့ ရာထူးနဲ႕ ရာထူးတာဝန္ေၾကာင့္သိခြင့္ရတဲ့ အတြင္းသတင္းေတြကို မိမိရဲ့ ကိုယ္ေရးအက်ိဳးစီးပြါးအတြက္ သုံးစြဲခြင့္မရွိပါ၊

(ခ) လႊတ္ေတာ္အမတ္တစ္ေယာက္ဟာ မိမိရဲ့အက်ိဳးစီးပြါးနဲ႕ တိုက္႐ိုက္သက္ဆိုင္ေနတဲ့ ကိစၥေတြကို ဆံုးျဖတ္ရာမွာ ပါဝင္မဲေပးခြင့္မရွိပါ၊

(ဂ) လႊတ္ေတာ္အမတ္တစ္ေယာက္ဟာ မိမိရဲ့မဲဆနၵနယ္ေျမအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ရသုံးခန္႕မွန္းေျခေငြစာရင္းထဲကေန ရန္ပံုေငြတစ္စံုတစ္ရာေတာင္းခံမယ္ဆိုရင္ သူကိုယ္တိုင္ေရာ သူ႕ရဲ့ အိမ္ေထာင္ဘက္ပါ ဒီ ရန္ပံုေငြအေပၚမွာ ဘယ္လိုအက်ိဳးခံစားမႈမွ ရွိမွာမဟုတ္ေၾကာင္း ကတိျပဳစာကို သက္ဆိုင္ရာလႊတ္ေတာ္ေရးရာေကာ္မီတီထံ ေပးပို႕တင္ျပဖို႕လိုပါတယ္၊

(ဃ) လႊတ္ေတာ္အမတ္တစ္ေယာက္ဟာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားနဲ႕ အိမ္၊ ျခံ၊ အေဆာက္အအံု ငွါးရမ္းတာ၊ ေရာင္းခ်တာ လုပ္ခြင့္မရွိပါ၊

(င) လႊတ္ေတာ္အမတ္တစ္ေယာက္ဟာ သူ႕ရဲ့ အိမ္ေထာင္ဘက္အပါအဝင္ မိသားစုဝင္ေတြကို သူ႕ရဲ့ လႊတ္ေတာ္ရုံးခန္းမွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ဖို႕ ငွါးရမ္းခြင့္ရွိပါတယ္၊ သို႕ေသာ္လဲ မသင့္ေတာ္ေၾကာင္း အၾကံျပဳထားပါတယ္၊ တစ္ကယ္လို႕ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းကို အလုပ္ခန္႕တယ္ဆိုရင္လဲ လႊတ္ေတာ္က်င့္ဝတ္ေကာ္မီတီကို ဆက္သြယ္ျပီး အက်ိဳးစီးပြါးပဋိပကၡမျဖစ္ေအာင္ ေရွာင္ႏိုင္ဖို႕ အၾကံဉဏ္ေတာင္းခံသင့္ပါတယ္၊ ရုံးမွာလဲ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းဝန္ထမ္းကို လႊတ္ေတာ္အမတ္ကိုယ္တိုင္ကေရာ အျခားဝန္ထမ္းမ်ားကပါ အထူးအခြင့္အေရးမေပးရပါ၊

(စ) လႊတ္ေတာ္အမတ္နဲ႕ အဆင့္ျမင့္အရာရွိေတြ၊ အၾကီးတန္းဝန္ထမ္းေတြဟာ လႊတ္ေတာ္တာဝန္ေတြကို စြန္႕ခြါျပီး ျပင္ပအလုပ္တစ္ခုကို ေျပာင္းေရႊ႕လုပ္ကိုင္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ အဲဒီလို ေျပာင္းေရႊ႕ဖို႕ ျပင္ပကုမၸဏီ၊ အဖြဲ႕အစည္းနဲ႕ စတင္ညွိႏိႈင္းတဲ့ရက္ကစလို႕ သုံးရက္အတြင္း က်င့္ဝတ္ေကာ္မီတီကို စာနဲ႕ မပ်က္မကြက္ ေရးသားတင္ျပရပါမယ္၊

အျခားက်င့္ဝတ္မ်ား

အေရးယူျခင္း

အသက္ ၄၇ ႏွစ္ပဲရွိေသးတဲ့ ဂ်က္စီဂ်က္ဆင္ (အငယ္) ဟာ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီရဲ့ ထင္ရွားလာတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ငယ္တစ္ေယာက္ပါ၊ ထင္ရွားတဲ့ အေမရိကန္လူမဲေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ ဘုန္းေတာ္ၾကီး ဂ်က္စီဂ်က္ဆင္ (အၾကီး) ရဲ့ သားတစ္ေယာက္ျဖစ္ျပီး ပညာတတ္၊ ထက္ျမက္သူတစ္ေယာက္ျဖစ္လို႕ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ေအာက္လႊတ္ေတာ္ကို အီလီႏိြဳင္ျပည္နယ္၊ လႊတ္ေတာ္ မဲဆနၵနယ္အမွတ္ (၂) ကေန ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အေရြးခ်ယ္ခံျပီး ေရာက္ရွိခဲ့တာပါ၊ ၁၉၉၇-၁၉၉၈၊ ၁၉၉၉-၂၀၀၀၊ ၂၀၀၁-၂၀၀၂၊ ၂၀၀၃-၂၀၀၄၊ ၂၀၀၅-၂၀၀၆၊ ၂၀၀၇-၂၀၀၈၊ ၂၀၀၉-၂၀၁၀၊ ၂၀၁၁-၂၀၁၂၊ စသျဖင့္ ႏွစ္ႏွစ္သက္တမ္း ၈ ၾကိမ္ဆက္တိုက္အေရြးခံရျပီး ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီတြင္းမွာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ရွိတဲ့၊ အလားအလာေကာင္းတဲ့ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ျဖစ္လာသူပါ၊ ျပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၂ ႏိုဝင္ဘာလေရြးေကာက္ပြဲ မွာလဲ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ႏွစ္ႏွစ္သက္တမ္းအတြက္ ထပ္မံအေရြးခ်ယ္ခံရပါတယ္၊ 

ဒါေပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲႏိုင္ျပီး ၁၆ ရက္အၾကာမွာ သူ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဘဝက ႏႈတ္ထြက္ေၾကာင္းေၾကညာပါတယ္၊ အေၾကာင္းျပခ်က္ကေတာ့ သူ႕က်န္းမာေရးမေကာင္းတာရယ္၊ ေအာက္လႊတ္ေတာ္က်င့္ဝတ္ေကာ္မီတီက သူ႕ရဲ့ က်င့္ဝတ္ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြကို စံုစမ္းစစ္ေဆးေနျပီး မၾကာခင္အေရးယူေတာ့မွာရယ္မို႕ပါ၊

ေအာက္လႊတ္ေတာ္ က်င့္ဝတ္ေကာ္မီတီက ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လဆန္းကစလို႕ ဂ်က္စီဂ်က္ဆင္ နဲ႕ သူ႕ဇနီး စနီီီၵဂ်က္ဆင္ (Sandi Jackson) တို႕ကို ေရြးေကာက္ပြဲရန္ပံုေငြေတြအလြဲသုံးစားလုပ္တယ္ဆိုတဲ့ စြပ္စြဲခ်က္ေတြနဲ႕ စံုစမ္းစစ္ေဆးေနတာပါ၊ အခ်က္အလက္ေတြ ခိုင္လံုလို႕ ေကာ္မီတီ ရဲ့ တိုက္တြန္းခ်က္နဲ႕ ျပည္ေထာင္စုေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕ (Federal Bureau of Investigation/FBI) ကလဲ တစ္ခ်ိန္ထဲမွာ စံုစမ္းေနတာပါ၊ ၂၀၁၃ ေဖေဖာ္ဝါရီလဆန္းမွာေတာ့ သူတို႕ လင္မယားႏွစ္ေယာက္စလုံးက ေရြးေကာက္ပြဲရန္ပံုေငြ ေဒၚလာ ၇သိန္း ၅ေသာင္းကို ကိုယ္ေရးကိုယ္တာသုံးစြဲခဲ့ေၾကာင္း ဝန္ခံခ်က္ေပးပါတယ္၊ လႊတ္ေတာ္က်င့္ဝတ္ေကာ္မီတီက ဆုံးျဖတ္ခ်က္မခ်ခင္ လႊတ္ေတာ္အမတ္အျဖစ္က ႏႈတ္ထြက္သြားလို႕ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာအေရးယူမႈကို ရင္မဆိုင္ရေပမည့္ ရာဇဝတ္ေၾကာင္းအရ  ျပည္ေထာင္စုေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕က တရားစြဲတာကိုေတာ့ ေရွာင္လို႕မရပါ၊

လာမည့္ ဇြန္လ ၂၈ ရက္ေန႕မွာ ခ်ီကာဂိုျမိဳ႕မွာရွိတဲ့ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရရဲ့ ခ႐ိုင္တရားရုံးက လင္မယားႏွစ္ေယာက္စလုံးကို ျပစ္ဒါဏ္စီရင္ပါလိမ့္မယ္၊ ဂ်က္စီဂ်က္ဆင္အေနနဲ႕ ေထာင္ဒါဏ္ ၄၆လကေန ၅၅လအထိက်ႏိုင္ျပီး သူ႕ဇနီးကေတာ့ ေထာင္ဒါဏ္ တစ္ႏွစ္ကေန ႏွစ္ႏွစ္အထိက်ႏိုင္တယ္လို႕ ဆိုပါတယ္၊ ဒါ့အျပင္ သူတို႕ အလြဲသုံးထားတဲ့ ေဒၚလာ ခုႏွစ္သိန္းငါးေသာင္း ကိုလဲ ျပန္လည္ေပးဆပ္ဖို႕အတြက္ ရွိသမွ်ပစၥည္းေတြကို တရားရုံးက သိမ္းမွာပါ၊

က်င့္ဝတ္ရွိေသာ လႊတ္ေတာ္ျဖစ္ဖို႕ …

အျခားက်င့္ဝတ္မ်ား

လႊတ္ေတာ္အမတ္တစ္ေယာက္ဟာ မဲဆနၵနယ္က ျပည္သူေတြနဲ႕ ဆက္ဆံရာမွာ မိမိကို မဲေပးသူ၊ ေရြးေကာက္ပြဲရန္ပံုေငြထည့္ဝင္လႉဒါန္းသူကိုသာ ဦးစားေပးဆက္ဆံျပီး က်န္သူမ်ားကို ခြဲျခားဆက္ဆံတာမ်ိဳး မလုပ္ရပါ၊ ပုဂၢလိက အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ားနဲ႕ ပူးတြဲျပီး အခန္းအနားေတြကို ကမကထျပဳခြင့္မရွိပါ၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးေဆာင္က်င္းပတဲ့ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ အခန္းအနားေတြမွာ ျပင္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေငြေၾကးေသာ္၎၊ ပစၥည္းေသာ္၎ထည့္ဝင္ျခင္းကို လုံးဝလက္မခံရပါ၊ မိန္႕ခြန္းေျပာလို႕၊ ေဆာင္းပါးေရးလို႕၊ အမွာစာေရးလို႕၊ အခန္းအနားတက္ေရာက္လို႕ ဆိုျပီး ခ်ီးျမႇင့္တဲ့ ေငြ (Honoraria) ကို လက္ခံခြင့္မရွိပါ၊ အဲဒီ ဂုဏ္ျပဳေငြက ေဒၚလာ ၂၀၀၀ ထက္မမ်ားဘူးဆိုရင္ ဂုဏ္ျပဳမည့္အဖြဲ႕အစည္းက လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဆနၵျပဳတဲ့ လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုကို တိုက္႐ိုက္လႉဒါန္းႏိုင္ပါတယ္၊ စသျဖင့္ အျခားက်င့္ဝတ္ေတြအမ်ားၾကီးရွိေသးတာကို ေဆာင္းပါးသိပ္ရွည္ေနျပီမို႕ မေဖာ္ျပေတာ့ပါ၊

 


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts