သတင္းေဆာင္းပါး ေအာင္ဒင္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို အနီးၾကည့္ အေ၀းၾကည့္ (10) – Aung Din

(ျပည္သူ႕ေခတ္ဂ်ာနယ္၊ အတြဲ ၃၊ အမွတ္ ၁၃၄၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၁၊ ၂၀၁၃၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၈)

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို အနီးၾကည့္ အေ၀းၾကည့္

ေအာင္ဒင္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၅၊ ၂၀၁၃

အပိုင္း (၁၀) ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကို ေလ့လာသုံးသပ္ျခင္း (က)


၂၀၁၂  ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၆ရက္ ေန႕စြဲနဲ႕ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ လက္မွတ္မထိုးပဲ အတည္ျပဳျပဌန္းခဲ့တဲ့ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒ နဲ႕ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒ မ်ားကို စိတ္ဝင္တစား ေလ့လာၾကည့္ပါတယ္၊ ထူးထူးျခားျခားေတြ႕မိတာေတြကို ေအာက္ပါအတိုင္း တင္ျပအပ္ပါတယ္၊

ျပည္သူ႕/အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ရုံး၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ရုံးပုဒ္မ ၂ (ဋ) နဲ႕ ၆၃ တို႕အရ လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္ရဲ့ ေန႕တဓူဝ အေရးကိစၥေတြကို တာဝန္ခံ ေဆာင္ရြက္ဖို႕ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ရုံး၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ရုံးေတြ ဖြင့္ခြင့္ရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္၊ ဒါဟာျဖင့္ သဘာဝက်တဲ့ ျပဌန္းခ်က္ေတြပါ၊ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုမွာေတာ့ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ နဲ႕ အထက္လႊတ္ေတာ္ရဲ့ အေရးကိစၥေတြကို သီးျခားဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ ဌာန ႏွစ္ခုက စီမံခန္႕ခြဲပါတယ္၊ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ရုံးကို ေအာက္လႊတ္ေတာ္ မွတ္တမ္းျပဳစုေရးအရာရွိ (Clerk of the House)၊ စစ္ေဆးေရးမႉးခ်ဳပ္ (Inspector General)၊ စီမံခန္႕ခြဲေရးအရာရွိခ်ဳပ္ (Chief Administrative Officer)၊ လံုျခံုေရးတာဝန္ခံ (Sergeant at Arms)၊ ဘာသာေရးတာဝန္ခံ (Chaplain)၊ ေအာက္လႊတ္ေတာ္သမိုင္းျပဳစုသူ (House Historian)၊ နဲ႕ ေအာက္လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းကြၽမ္းက်င္သူ ပညာရွင္ (Parliamentarian)၊ ဆိုတဲ့ အရာရွိ ၇ ေယာက္က တာဝန္ယူ စီမံခန္႕ခြဲပါတယ္၊ သူတို႕ေအာက္မွာ လဲ အေထာက္အကူျပဳ ဝန္ထမ္းေတြ ရွိၾကတာေပါ့၊

အထက္လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ရုံးမွာ ဆိုရင္ အထက္လႊတ္ေတာ္ အတြင္းဝန္ (Secretary of the Senate)၊ လက္ေထာက္အတြင္းဝန္ (Assistant Secretary)၊ အထက္လႊတ္ေတာ္သမိုင္းျပဳစုသူ (Senate Historian)၊  လံုျခံုေရးတာဝန္ခံ (Sergeant at Arms)၊  အထက္လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းကြၽမ္းက်င္သူ ပညာရွင္ (Parliamentarian)၊ လူမ်ားစုပါတီ အတြင္းဝန္ (Majority Secretary)၊ နဲ႕ လူနည္းစုပါတီ အတြင္းဝန္ (Minority Secretary) ဆိုျပီး အရာရွိ ၈ဦးက လက္ေထာက္ဝန္ထမ္းေတြနဲ႕ စီမံခန္႕ခြဲပါတယ္၊
ဒီလို ဖြဲ႕စည္းခြင့္က အရင္ နအဖ ကျပဌန္းခဲ့တဲ့ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ နဲ႕ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား မွာမပါဝင္ပါ၊ အရင္ဥပေဒေဟာင္းအရ လႊတ္ေတာ္ရုံးဆိုတာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ သုံးရပ္စလုံးရဲ့ ကိစၥေတြကို စီမံခန္႕ခြဲတဲ့ တစ္ခုတည္းေသာ ရုံးပါ၊ ဥပေဒအသစ္ရဲ့ ပုဒ္မ ၂ (ည) မွာ အဲဒီ လႊတ္ေတာ္ရုံးကို ထပ္မံျပဌန္းထားတာမို႕ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ရုံး သုံးခု ဖြဲ႕စည္းရမည့္ သေဘာျဖစ္ပါတယ္၊

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ရုံး၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ရုံး၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရုံး ဆိုျပီးေတာ့၊ အဲဒါဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံလို ဆင္းရဲလြန္းလို႕ ႏိုင္ငံတကာေခ်းေငြေတြ ေတာင္းခံေနရတဲ့၊ အေႂကြးသက္သာခြင့္ေတြ ေတာင္းဆိုေနရတဲ့  ႏိုင္ငံအေနနဲ႕ ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္မွာ ဝန္ထုတ္ဝန္ပိုး ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ အစိုးရရုံးမ်ား ဖြဲ႕စည္းပံုကလဲ ထိပ္ဆုံးက ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ကစလို႕ ေအာက္ဆုံးက ဝင္းတံခါးေပါက္ေစာင့္သူ အထိ အဆင့္ေပါင္းမ်ားစြာနဲ႕ ခန္းနားထည္ဝါလြန္းေတာ့ ရုံးသစ္ တစ္ရုံးဖြင့္ဖို႕ကုန္က်စားရိတ္ဟာ အင္မတန္ပဲ မ်ားမွာပါ၊

ဒီေတာ့ ရုံးသုံးရုံးဖြင့္မည့္အစား ရုံးႏွစ္ရုံးပဲ ထားသင့္ပါတယ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ရုံး နဲ႕ ျပည္သူလႊတ္ေတာ္ရုံး ဆိုျပီးေတာ့၊ အခု ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ နဲ႕ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ႏွစ္ေယာက္ကို လႊတ္ေတာ္ ၅ႏွစ္သက္တမ္းအတြင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက ရာထူးကို ႏွစ္ႏွစ္ခြဲစီ ယူဖို႕ ျပ႒န္းထားသလို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက တာဝန္က်တဲ့ လႊတ္ေတာ္ ရုံးက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရုံးတာဝန္ကိုပါ ပူးတြဲယူမယ္ဆိုရင္ တိုင္းျပည္ဘဏၰာမွာ ကုန္က်စားရိတ္ေတြအေတာ္ သက္သာသြားမွာပါ၊

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ရုံးပုဒ္မ ၂ (ဌ)၊ ၆၃ နဲ႕ ၆၄ မ်ားအရ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားဟာ မဲဆနၵနယ္ေတြမွာ ရုံးခန္းေတြ ဖြင့္ႏိုင္ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္၊ ဒါဟာလဲ သဘာဝက်တဲ့ ျပ႒န္းခ်က္ျဖစ္ေပမည့္ ပုဒ္မ ၆၃ မွာ “လိုအပ္ေသာ ျမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ရုံးမ်ားကို ဖြင့္လွစ္တည္ေထာင္ခြင့္ေပးႏိုင္သည္” လို႕ ဆိုထားတာကို ဘဝင္မက်ျဖစ္မိပါတယ္၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဆိုတာ မိမိတို႕သက္ဆိုင္ရာ မဲဆနၵနယ္က ျပည္သူမ်ားရဲ့ အက်ိဳးစီးပြါးကို ေဆာင္ရြက္ေပးရမွာမို႕ ဒီ မဲဆနၵရွင္ျပည္သူမ်ားနဲ႕ ပံုမွန္ ဆက္ဆံႏိုင္ေရးဟာ အင္မတန္အေရးၾကီးတဲ့ ကိစၥပါ၊ ဒါေၾကာင့္ မဲဆနၵနယ္အားလုံး ျမိဳ႕နယ္အားလုံးမွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရဲ့ ရုံးခန္းေတြရွိသင့္ပါတယ္၊ ဘယ္ျမိဳ႕နယ္မွာျဖင့္လိုအပ္ျပီး ဘယ္ျမိဳ႕နယ္မွာျဖင့္ မလိုအပ္ဘူးလို႕ မရွိသင့္ပါ၊

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြဟာ သူတို႕ရဲ့ မဲဆနၵနယ္အက်ယ္အဝန္း ကိုလိုက္ျပီး ရုံးခြဲ (District Office) ႏွစ္ခုကေန ၅ခုအထိ ဖြင့္ခြင့္ရွိပါတယ္၊ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြဟာလဲ သူတို႕ရဲ့ သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္ အက်ယ္အဝန္းကိုလိုက္ျပီး ရုံးခြဲ ၄ခုကေန ၉ ခုအထိ ဖြင့္ခြင့္ရွိပါတယ္၊ အဲဒီ ရုံးခြဲေတြမွာ အခ်ိန္ျပည့္ဝန္ထမ္းေတြ ခန္႕အပ္ထားျပီး မဲဆနၵရွင္မ်ားရဲ့ အသံကို နားေထာင္ပါတယ္၊ သူတို႕ရဲ့ ျပႆနာ အခက္အခဲေတြကို ကူညီေျဖရွင္းေပးပါတယ္၊ ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး ရပ္နားတဲ့ အခ်ိန္ကာလေတြမွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုယ္တိုင္ အဲဒီ ရုံးခန္းေတြကို လွည့္လည္ျပီး မဲဆနၵရွင္မ်ားနဲ႕ ကိုယ္တိုင္ေတြ႕ဆံုပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ဒီရုံးေတြဟာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ေရာ၊ မဲဆနၵရွင္မ်ားအတြက္ေရာ အင္မတန္အေရးၾကီးတဲ့ ေနရာ႒ာနမ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္၊

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ ဘဏၰာေရးအေျခအေနအရ ရုံးေတြ အမ်ားၾကီး မဖြင့္ႏိုင္ေတာင္မွ ျမိဳ႕နယ္တစ္ခုခ်င္းကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ တစ္ျမိဳ႕ကို တစ္ရုံးစီ၊ တစ္ျမိဳ႕ထက္မက ပိုျပီးက်ယ္ျပန္႕တဲ့ ေဒသကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ မဲဆနၵနယ္ေျမထဲမွာ ပါဝင္တဲ့ ျမိဳ႕နယ္တိုင္းမွာ ရုံးတစ္ရုံးစီ ဖြင့္ခြင့္ေပးသင့္ပါတယ္၊ ဘတ္ဂ်က္အေျခအေနအရ ဒီရုံးအားလုံးကို တစ္ႏွစ္ထဲ၊ တစ္ၾကိမ္ထဲမွာ မဖြင့္ေပးႏိုင္ရင္ေတာင္မွ သုံးႏွစ္၊ေလးႏွစ္ စသျဖင့္ စီမံကိန္းခ်ျပီး ၅ႏွစ္ထက္မပိုတဲ့ ကာလအတြင္းမွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ရုံးေတြ မဲဆနၵနယ္အားလုံးမွာ ဖြင့္ေပးႏိုင္ရင္ သိပ္ေကာင္းမွာပါ၊

ေနျပည္ေတာ္မွာလဲ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ရုံး ရွိသင့္ပါသည္၊

ဥပေဒအေဟာင္း နဲ႕ ဥပေဒအသစ္ ႏွစ္ခုစလုံးမွာ ထူးဆန္းစြာ ေပ်ာက္ဆုံးေနတာက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ ေနျပည္ေတာ္မွာ ရုံးခန္းရွိခြင့္ပါပဲ၊
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာေတာ့ ေအာက္လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအံုၾကီးံု ၄ ခုနဲ႕ အထက္လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအံုၾကီး ၄ ခုမွာ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ေပါင္း အမတ္ ၅၄၁ ေယာက္အတြက္ ရုံးခန္းေတြ ကိုယ္စီရွိၾကပါတယ္၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္တိုင္းရဲ့ ရုံးအဖြဲ႕မွာလဲ အရာရွိခ်ဳပ္ (Chief of Staff)၊ အခ်ိန္ဇယားကိုင္တြယ္သူ (Schedulers)၊ ဥပေဒေရးရာ ညႊန္ၾကားေရးမႉး (Legislative Director)၊ ျပန္ၾကားေရးအရာရွိ (Press Officer)၊ ကဏၰအလိုက္ အတိုင္ပင္ခံမ်ား (Advisors)၊ ဥပေဒေရးရာ လက္ေထာက္မ်ား (Legislative Assistants)၊ စသျဖင့္ အမႈထမ္းေပါင္း အနည္းဆုံး ၁၀ေယာက္ ေလာက္ရွိၾကပါတယ္၊

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာ့ အင္မတန္ ၾကီးက်ယ္ခန္႕ျငားတဲ့ ေနျပည္ေတာ္က လႊတ္ေတာ္ အေဆာက္အအံုၾကီးမ်ားထဲမွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၆၆၄ ေယာက္အတြက္ ရုံးခန္းေတြ တစ္ခန္းမွ မရွိပါ၊ တကယ္ေတာ့ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအံုဟာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရဲ့ ဒုတိယအိမ္ (Second Home) ပါ၊ အေမရိကန္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားဟာ တခါတရံ အစည္းအေဝးေတြမ်ားလြန္းတဲ့ အခါမ်ိဳးမွာ သူတို႕ရုံးခန္းေတြမွာပဲ ျဖစ္သလို အိပ္ျပီး ညေတြကို ျဖတ္သန္းၾကပါတယ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားဟာ ကိုယ္ပိုင္ရုံးခန္းမရွိ႐ံုမက၊ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအံုထဲမွာလဲ အစည္းအေဝးကာလကလြဲရင္ ေနခြင့္မရွိတာေတြ႕ရပါတယ္၊ သူတို႕ေတြဟာ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးကာလအတြင္း လႊတ္ေတာ္ပါတ္ဝန္းက်င္က အေဆာင္ပံုစံအေဆာက္အအံုမ်ားမွာ တည္းခိုေနထိုင္ၾကရျပီး အစည္းအေဝးရွိရာ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအံုကို သတ္မွတ္ထားတဲ့ ကားေတြနဲ႕ စံနစ္တက်သြားရပါတယ္၊ အေဆာင္ေက်ာင္းသားေလးေတြ ေက်ာင္းတက္သလိုပါပဲ၊ လံုျခံုေရးေတြ အဆင့္ဆင့္တင္းၾကပ္ထားတာကို ျဖတ္သန္း၊ အစည္းအေဝးတက္၊ စားေသာက္ခ်ိန္မွာ သတ္မွတ္ထားတဲ့ စားေသာက္ခန္းမမွာစား၊ အစည္းအေဝးျပီး သတ္မွတ္ထားတဲ့ ကားမ်ားနဲ႕ သက္ဆိုင္ရာအေဆာင္ကို ျပန္ၾကရတာပါ၊ ျပီးေတာ့ ဥပေဒျပဳေရးကိစၥေတြကို အေထာက္အကူျပဳဝန္ထမ္းေတြမရွိပဲ ကိုယ္တိုင္ အစအဆုံးလုပ္ၾကရတာပါ၊ ပုဒ္မ ၅၅ (ဂ) မွာ “လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးက်င္းပခ်ိန္၌ ျဖစ္ေစ၊ အစည္းအေဝးက်င္းပခ်ိန္ျပင္ပ၌ ျဖစ္ေစ ဥကၠ႒၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိပဲ သတ္မွတ္ထားေသာ လႊတ္ေတာ္ပရဝဏ္အတြင္း ညဥ့္အိပ္ညဥ့္ေန မျပဳရ” လို႕ျပ႒န္းထားျပီး အဲဒီ ျပ႒န္းခ်က္ကို ေဖာက္ဖ်က္ရင္ ပုဒ္မ ၅၅ အရ “တစ္ႏွစ္ထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒါဏ္ျဖစ္ေစ၊ က်ပ္ တစ္သိန္းထက္မပိုေသာ ေငြဒါဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒါဏ္ႏွစ္ရပ္စလုံးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္” လို႕ဆိုထားပါတယ္၊

ဒီဥပေဒရဲ့ ပုဒ္မ ၁၁ မွာ “လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ေအာက္ပါက်င့္ဝတ္ႏွင့္ စည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာရမည္” လို႕ စည္းကမ္းခ်က္ ၆ ခ်က္ျပ႒န္းထားျပီး အဲဒီ စည္းကမ္းခ်က္ ၆ ခ်က္ထဲမွာ (ဃ) “လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ ျပဳမူေျပာဆိုေနထိုင္ေရး” ဆိုတာပါဝင္ပါတယ္၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ဂုဏ္သိကၡာရွိဖို႕အတြက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္တိုင္က လိုအပ္တဲ့ အေဆာင္အေယာင္ေတြ ပံ့ပိုးေပးရမွာပါ၊ အဲဒီ အေဆာင္အေယာင္ထဲမွာ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအံုထဲ သီးျခား ကိုယ္ပိုင္ရုံးခန္း နဲ႕ အေထာက္အကူျပဳဝန္ထမ္းေတြ ရွိေရးက မရွိမျဖစ္လိုအပ္ခ်က္ပါ၊

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တခ်ိဳ႕က နန္းေတာ္တမွ် ၾကီးမားခန္႕ညားတဲ့ စံအိမ္ၾကီးေတြမွာ အေခြၽအရံေတြ နဲ႕ ဇိမ္က်အပန္းေျဖေနၾကခ်ိန္၊ လိုအပ္တဲ့ ဥပေဒေရးရာကိစၥေတြကို လက္ေထာက္ေတြ၊ တျပည့္တပန္းေတြကို လက္ညိႈးထိုးခိုင္းေစေနၾကခ်ိန္မွာ အေဆာင္ပံုစံအိမ္ကေလးမ်ားမွာ ေနရျပီး ေန႕စဥ္လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးကို ေက်ာင္းသားေလးေတြလို စုေပါင္းျပီး ကားနဲ႕လာၾကရတဲ့ ၊လႊတ္ေတာ္ပရဝုဏ္ထဲမွာ အစည္းအေဝးျပင္ပအခ်ိန္မွာ ေနခြင့္မရတဲ့၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ အမ်ားၾကီးရွိေနတာဟာ ဒီပုဒ္မ (ဃ) ကို လႊတ္ေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုယ္တိုင္က ခ်ိဳးေဖာက္ေနသလိုထင္ရပါတယ္၊

ဆက္ေရးပါဦးမယ္

ေလးစားစြာ၊ ေအာင္ဒင္

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၈၊ ၂၀၁၃


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts